Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «*івка» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

advent [ˈædvent -v(ə)nt] n
    1) прихі́д, прибу́ття, прише́стя
    2) (Advent) пили́півка (передріздвяний піст)
    3) (Advent, Second Advent) рел. друге пришестя Христа Обговорення статті
album [ˈælbəm] n
    1) альбо́м
    2) альбо́м (платі́вок, компактдисків тощо)
    3) довгогра́йна платівка, довгогра́й
    4) антологія, збірка (віршів, мініатюр)
    • photo album — фотоальбом; альбом для фотографій (світлин) Обговорення статті
baleen [bəˈliːn bæ-, beɪ-] n
    ки́това рогі́вка (кито́вий вус) Обговорення статті
blazer [ˈbleɪzə, амер. -(ə)r] n
    1) блейзер; клубний піджак
    2) жаро́вня; спирті́вка Обговорення статті
cabbage [ˈkæbɪdʒ]
  1. n
    1) (Brassica oleracea) бот. капуста
    2) сленг. гро́ші (особл. готі́вка), бабло́, «капу́ста»
    3) брит. образл. «о́воч» (про людину з обмеженими фізичними або розумовими можливостями після хвороби); нудна́, дурна́ або мля́ва людина
    4) профес. жарг. обрізки, залишки матеріалу (що привласнюються шевцями)
  2. v
    кра́сти, тягти́, цу́пити Обговорення статті
camera [ˈkæmər‿ə]
I n
    1) (зніма́льна, реєструва́льна) ка́мера
    2) фотоапара́т; кінока́мера; телека́мера
    • camera roll —
    а) фотоплівка; фотогалерея
    б) галерея камери, альбом «Фотоплівка»
    • film camera — плівко́ва́ фотока́мера
    • reflex camera — дзеркальний фотоапарат, дзерка́льна фотока́мера, дзеркалка
    • on camera — в ефірі; на камеру
    • off camera — поза ефіром; з вимкненою камерою; в прива́тному житті
II n
    ка́мера
    • in camera —
    а) юр. в кабінеті судді
    б) прива́тно, без публіки, без сторонніх
car [kɑː, амер. kɑːr] n
    1) (переважно легкові) автомобі́ль, машина, розм. авто, автівка
    2) attr. автомобільний
    3) вагон (трамвая, поїзда)
    4) кабіна, салон, гондола (літального апарату, напр. дирижабля)
    5) літер. колісни́ця, по́віз
    • armored car — броньований автомобіль, бронеавто
    • bumper car — атракціонне авто
    • cabin car — службовий вагон
    • cable car — вагон канатної (підвісної) дороги, фунікулер, канатний трамвай
    • chair car — вагон з індивідуальними сидіннями замість лавок
    • club car, lounge car — вагон-клуб
    • command car — штабний автомобіль
    • dining car — вагон-ресторан
    • estate car — брит. автомобіль з кузовом «універсал»
    • grand touring car — двомістний (туристичний) автомобіль
    • jaunting car — прогулянковий екіпаж, ірландський кабріолет
    • muscle car — потужне (мускулясте) авто (клас американських автомобілів 60-70х років)
    • pace car — напрямна машина (що не приймає участі в перегонах)
    • panda car — брит. патрульна поліцейська автомашина
    • parlor car — вагон підвищеного комфорту
    • prowl car — патрульна машина
    • radio car — радіофікований автомобіль, автомобіль-радіостанція
    • rent–a–car — орендований автомобіль
    • scout car — (військовий) автомобіль для розвідування
    ‣ a car crash — автомобільна аварія
    ‣ the first-class cars — вагони першого класу
    ‣ we’re going by car — ми поїдемо машиною Обговорення статті
causeway [ˈkɔːzweɪ ˈkɑːz-]
  1. n
    1) шляховий насип; дорога на насипу (на гатці)
    2) гать, га́та, га́тка; (невелика) гре́бля, да́мба
    3) мостова́, помі́ст, брук, брукі́вка
  2. v
    1) брукува́ти (дорогу)
    2) будувати дорогу на гатці; будувати гатку, гати́ти (гре́блю) Обговорення статті
cheer [tʃɪə, амер. tʃɪ(ə)r]
  1. v
    1) нагороджувати схвальними вигуками, оплесками
    2) підбадьо́рювати, осмі́лювати
    3) (cheer someone up або cheer up) втіша́ти, розважа́ти
  2. n
    1) схвальний або радісний вигук; кричалка, коротка речівка До обговорення
    2) (також good cheer) (хороший) гу́мор, настрій; весе́лість, оптимі́зм, упе́вненість
    3) (також good cheer) частува́ння, почасту́нок
    4) заст. обличчя; архаїч. вираз обличчя
    5) гости́нність
    • bronx cheer — (зневажливе) фиркання
    • cheer pheasant — гімалайський фазан
    • of good cheer — архаїч. весе́лий, оптимісти́чний
    • three cheers — тричі слава!
    • what cheer? — архаїч. як справи? Обговорення статті
Christmas [ˈkrɪsməs] n (pl Christmases)
    1) (свято) Різдво, (день, Christmas Day) різдво
    2) attr. різдвяний
    3) (Christmastide) різдвяні свята (між 24 грудня і 6 січня)
* Christmas card — різдвяна листі́вка, ка́ртка
* Father Christmas див. Santa Claus
* Old Christmas див. epiphany
    • Christmas club — амер. різдвяний клуб (різновид ощаджень до різдвяних свят)
    • Christmas rose (Helleborus niger) — чемерни́к (чо́рний), чемери́ця (чо́рна), чемеру́ха, чемери́чник, гори́цвіт, моро́зник (чо́рний)
    • Christmas tree —
    а) різдвяна ялинка
    б) нафт. горлове фонтанне обладнання До обговорення + Обговорення статті
deceit [diˈsiːt də-] n
    1) обма́на, мана́, ома́на, облу́да, ошука́нство, дури́світство; шахра́йство, шахрува́ння, круті́йство
    2) хитрощі, трюк, шахрайська витівка
    3) неправди́вість, брехли́вість, фальши́вість, облу́дність Обговорення статті
endgame [ˈendɡeɪm] n
    закінчення гри; завершальна фаза; фінальна стадія; розв’язка; кінці́вка; приконе́ччя Обговорення статті
flashmob [ˈflæʃmɒb, амер. -mɑːb] n
    (flash mob) флешмоб, новотв. юрбови́ця, юрбі́вка, раптівка Обговорення статті
flimsy [ˈflɪmzi]
  1. adj
    1) тенді́тний, неміцни́й, нетривки́й, крихки́й
    2) леге́нький, тоне́нький (про одяг)
    3) неґрунто́вний, слабе́нький; непереко́нливий
  2. n брит.
    1) документ (особл. копія) зроблений на тонкому папе́рі
    2) тонки́й папір, цигарко́вий папі́р
    3) сленг банкно́та, заст. банкі́вка Обговорення статті
forearm
  1. n [ˈfɔːrɑːm, амер. ˈfɔːrɑːrm ˈfoʊr-]
    1) передпліччя, рідше передрам’я, передрамення
    2) військ. ці́вка
  2. v [’prepare’ ˌfɔːrˈɑːm, амер. ˌfɔːrˈɑːrm ˌfoʊr-]
    озброюватися наперед Обговорення статті
greenback [ˈɡriːnbæk] n
    1) амер. банкно́та, банкі́вка, державний банківський білет
    2) амер., розм. до́лар Обговорення статті
gym [dʒɪm] n
    1) тренажерний зал; спортивний зал, гімнастичний зал; див. також gymnasium
    2) фітнес-клуб; див. також gymnasium
    3) фізкультура
    4) металічна рама (що підтримує вуличне ігрове знаряддя)
    • gym shoe — кросівка, спортивне взуття
    • jungle gym — гімнастичне знаряддя «джунглі» Обговорення статті
hacksaw [ ˈhæksɔː -sɑː]
  1. n
    ножі́вка (пи́лка-ножі́вка) (особл. для металу)
  2. v (pp hacksawn або hacksawed)
    пиляти ножівкою Обговорення статті
handout [ˈhændaʊt] n
    1) ми́лостиня, заст. пода́ння
    2) прес-реліз, текст оголошення для друку
    3) матеріал на ви́дачу, ро́здрук; (рекламна) листі́вка, проспе́кт
    4) безплатний зразо́к (товару) Обговорення статті
hoverfly [ˈhɒvəflaɪ ˈhʌv-, амер. ˈhʌv(ə)r- ˈhɑːv-] n
    ент. (родина Syrphidae) дзюрча́лка, смівка Обговорення статті
jigsaw [ˈdʒɪɡsɔː -sɑː] n
    1) (jig saw) ажу́рна пи́лка; маши́нна ножі́вка
    2) (jigsaw puzzle) пазл, скла́данка Обговорення статті
juggernaut [ˈdʒʌɡənɔːt, амер. -(ə)r- -nɑːt] n
    1) (Juggernaut) інд. Джаґанатха (статуя Крішни, яку возять на щорічному святкуванні)
    2) немилосе́рдна, безжа́льна, немилости́ва сила
    3) дуже потужна зброя, великий воєнний корабель тощо
    4) брит. розм. велика (важка) вантажівка, сідлови́й тягач, фу́ра Обговорення статті
leaflet [ˈliːflət -lɪt]
  1. n
    1) листі́вка, мете́лик, брошу́ра
    2) бот. листок (складова частина більшого листа)
    3) молодий листок, листочок
  2. v (leaflets, leafleting, leafleted)
    розповсюджувати (розносити) листівки Обговорення статті
masthead [ˈmɑːsthed] n
    1) мор. топ, верхівка щогли
    2) амер. головний за́голо́вок (газети, журналу)
    3) амер. відомості про газету (на першій сторінці)
    • masthead bombing — топщоглове бомбометання, бомбометання з гранично низької висоти (по надводних цілях) До обговорення Обговорення статті
May [meɪ] n
    тра́вень
    • May Day — (свято) Перше травня
    • May lily (Maianthemum bifolium) — за́яча кров, весні́вка (дволи́ста), за́ячі ву́шка, за́ячий цвіт Обговорення статті
microwave [ˈmaɪkrəweɪv]
I n
    1) мікрохвильове випромінювання; мікрохви́ля
    2) (microwave oven) мікрохвильова́ (піч), розм. мікрохви́ля, мікрохвилі́вка
II v
    готувати, розігрівати в мікрохвильовій пічці Обговорення статті
newspaper [ˈnjuːzˌpeɪpə ˈnjuːs-] n
    1) газе́та (видання і організація), часопис
    2) див. newsprint
    • daily newspaper — щоде́нна газе́та, щоде́нний часо́пис
    • weekly newspaper — тижнева газе́та, тижневи́к
    • wall newspaper — стінна́ (насті́нна) газе́та, стінні́вка Обговорення статті
nubile [ˈnjuːbaɪ(ə)l] adj
    1) (про молоду дівчину) що досягла шлю́бного віку, відда́ниця, (ді́вчина, па́нна) на відда́нні́ (на порі, у порі), образн. (дівчина, дівка) у заплітках (у бовтицях)
    2) (перев. про молоду дівчину) прива́бливий, прина́дний Обговорення статті
overall
  1. [ˌəʊvərˈɔːl, амер. ˌoʊvər- -ˈɑːl] adv
    у цілому, взагалі́, загало́м, зага́льно, огу́лом; переважно, в основному, здебільшого
  2. [ˌəʊvərˈɔːl, амер. ˌoʊvər- -ˈɑːl] adj
    1) зага́льний; всеохопний; всеося́жний
    2) підсумко́вий, сума́рний
  3. [ˈəʊvərɔːl, амер. ˈoʊvər- -ɑːl] n
    1) (over all, overalls, bib-and-brace overalls, dungarees, party bibs) робочий халат; спецодяг, спецівка
    2) брит. фарту́х, жіночий хала́т Обговорення статті
parathyroid [ˌpærəˈθaɪ(ə)rɔɪd ˌper-] adj
    паращитувата залоза, паращиті́вкаДо обговорення Обговорення статті
pate [peɪt] n розм. або заст.
    1) голови́ща, голі́вчина
    2) ма́ківка, ті́м’я, діал. чолопо́к, щолопо́к
    3) перев. принизл. ро́зум, голова́ Обговорення статті
ploy [plɔɪ]
  1. n
    1) хитрість; хитрощі; ви́верт; тактичний хід, стратегема
    2) улюблена розва́га; улюблена справа
    3) перев. брит. весе́ла ви́тівка, ескапа́да; пу́стощі, весе́лощі
  2. v
    військ., архаїч. перешико́вуватися (з лави) в коло́ну Обговорення статті
postal [ˈpəʊst(ə)l, амер. ˈpoʊst-]
  1. adj
    1) пошто́вий
    2) перев. брит. зроблений через пошту
    • go postal — осатані́ти
    • postal address — поштова адре́са
    • postal code — пошто́вий і́ндекс
    • postal order — грошовий переказ
    • postal service — брит. пошта, поштове відділення
    • universal postal union — всесвітня поштова спілка
  2. n
    (postal card) поштова листі́вка Обговорення статті
postcard [ˈpəʊstkɑːd, амер. ˈpoʊstkɑːrd]
  1. n
    (пошто́ва) листі́вка, ка́ртка, пошті́вка
  2. adj
    мальовни́чий Обговорення статті
punchline [ˈpʌntʃlaɪn] n
    кульмінаці́йний пункт, кульмінаці́йна то́чка, кульміна́ція, кінці́вка, сіль (жарту, розповіді)
    • what’s the punchline? — а в чому гумор? що тут смішного?
    • ruin the punchline — зіпсувати жарт Обговорення статті
punk [pʌŋk]
  1. n
    1) (punk rock) панк, панк-рок
    2) (punk rocker) панк
    3) амер., сленг. нікче́ма, нікче́мна люди́на
    4) амер., сленг. молодий хуліган
    5) амер., сленг. нова́к, новачо́к, зеле́ний
    6) амер., сленг. хлопчик-педера́ст
    7) перев. амер. спорохні́вка, порохни́на, трухло́, по́рохонь
    8) гу́ба, трут, тру́тник
    9) архаїч. проститу́тка, пові́я, хльо́рка, па́плюга, хво́йда
  2. adj
    1) амер., розм. жалюгі́дний, бідола́шний, неща́сний, бі́дний
    2) панковий Обговорення статті
riot [ˈraɪ‿ət]
  1. n
    1) за́коло́т, повста́ння, бунт, бунтува́ння
    2) ворохо́бня, колотне́ча, чва́ра (чва́ри), ро́зрухи, ро́зрух, невпо́кі́й
    3) неприбо́рканість, нестри́маність, сваві́льність
    4) пи́шність, бу́чність, бундю́чність, розкі́шність
    5) розм. винятково цікава людина; надцікава річ, подія; хіт
  2. v
    1) брати участь в за́колоті, повстанні
    2) бешкетувати, бешкети справляти, галабурдити, сваволити, скандалити
    3) гайнува́ти час; марнувати (марнотратити) життя
    • race riot — расові ро́зрухи (чва́ри) До обговорення
    • run riot —
    а) бешкетува́ти, галабурдити
    б) бушува́ти, бурха́ти, буя́ти
    в) буяти; буйно (пишно) рости
    • riot gun — поліце́йська гвинті́вка До обговорення Обговорення статті
roof [ruːf rʊf]
  1. n
    1) дах, покрі́вля, верх; сте́ля
    2) перен. притулок
    3) верхня межа, сте́ля; верхі́вка
    • deck roof — плоский дах (без парапету), плоска покрівля
    • gable roof — двосхи́лий дах, шпиля́ста покрівля
    • gambrel roof — мансардо́вий дах, зла́миста покрівля
    • hip roof — шатрови́й дах, чотирисхила покрівля
    • go through the roof —
    а) зашкалювати, значно вирости (про ціни, числа…)
    б) (також hit the roof) розізлитися, розлютуватися; несамови́тим ста́ти, аж нетя́митись
    • raise the roof — горла́ти, горлопа́нити, репетува́ти, галаса́ти, галайкота́ти; спричиняти галас; шуміти
    • the roof of the world — Гімалаї
  2. v
    1) крити, настилати дах
    2) слугувати дахом, притулком Обговорення статті
shenanigan [ʃɪˈnænɪɡən ʃə-,] n розм.
    1) (перев. shenanigans) пу́стощі, бешке́тництво, галабу́рдництво, ка́верзи, фі́ґлі, шту́ки, ви́тівки; ка́пості, ко́ники
    2) хитрість, трюк, шахрайська витівка; ома́на, облу́да, дури́світство, шахра́йство Обговорення статті
shtick [ʃtɪk] n
    1) (чийсь) коронний номер, фірмовий стиль, звичайний трюк, витівка, фокус тощо; сленг. фішка
    2) (чийсь) талант, зацікавленість, інтерес
    • that’s my shtick — це «моє»
    • stand-up shtick — комічний номер
    • impersonation shtick — пародія на знаменитість
    • that shtick won’t work with me — ці фокуси зі мною не пройдуть
    • the oldest schtick in the book — класичний розводняк Обговорення статті
snack [snæk]
  1. n
    1) перекуска, переку́с; (перед сніданком) пора́нок, (перед обідом) підобі́док, (перед вечерею) підвечі́рок
    2) рідко ча́стка, па́йка, (інколи) пай; діл, ділени́ця
    3) австрал. сленг. легке завдання, нехитра справа
    • go snack (snacks) — ділитися прибутком або наживою
* snack bar — пере́кусна, буфе́т; розм. забіга́йлівка
    • snack table — склада́ний столик (для їди, перев. перед телевізором)
  2. v
    переку́шувати, під’їда́ти, підживля́тися, підгодо́вуватися, підобідати, перехопити Обговорення статті
sneaker [ˈsniːkə, амер. -(ə)r] n
    1) перев. амер. (pl sneakers) кед (мн. ке́ди); кросі́вка (мн. кросі́вки)
    2) доно́щик, вика́зчик
    3) комп. див. hacker Обговорення статті
spacefaring
  1. n
    космі́чний полі́т; космі́чна по́дорож, мандрі́вка
  2. adj
    космі́чний, призна́чений для ко́смосу
    • spacefaring nation — космічна держава Обговорення статті
storyboard [ˈstɔːribɔːd, амер. -bɔːrd ˈstoʊriboʊrd] n
    кін. розкадрі́вка До обговорення Обговорення статті
summit [ˈsʌmɪt]
1 n
    1) верх, верши́на, верхів’я, верхови́на, верхівка, шпиль (гори), щолоп, гал. киче́ра; діал. грунь
    2) кульмінаційна точка, зеніт
    3) саміт, зустріч на найвищому рівні (глав держав або урядів)
    4) attr. що відбувається на найвищому рівні
    ‣ the dramas are considered to form one of the summits of world literature — драма вважається однією з найвищих форм світової літератури
    ‣ a summit conference — конференція на найвищому рівні
2 v
    1) підкоряти вершину; видира́тися, здира́тися, вила́зити, зла́зити на вершину
    2) брати участь у саміті
    ‣ Obama invites Republicans to summit on health care — Обама запрошує республіканців взяти участь в зустрічі щодо охорони здоров’я Обговорення статті
teenager [ˈtiːneɪdʒə, амер. -(ə)r] n
    (від 13 до 19 років) пі́дліток, діал. ви́росток, рідк. пі́дросток, довели́кий, довели́ка, (про дівчинку) пі́ддівок, підді́вка, піддіво́ча, (про хлопчика) підпарубо́чий, ви́парубок; тіне́йджер Обговорення статті
vowel [ˈvaʊ‿əl vaʊl, амер. ˈvaʊ‿əl] n
    голосний звук; голосна (літера), голосі́вка Обговорення статті
wallet [ˈwɒlɪt -ət, амер. ˈwɑːlət] n
    1) гамане́ць, кали́тка
    2) ташка (торбина) для інструментів
    3) заст., перев. брит. (подорожня) торби́на, та́йстра, та́шка, діал. табі́вка Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

acme [ˈækmɪ] n
1. верхівка; найвища точка чогось; кульмінаційний пункт;
  to attain, to reach the ~ of досягти найвищої точки чогось;
  ~ of perfection верх досконалості;
2. мед. криза хвороби.
admonition [ˌædmɘˈnɪʃ(ɘ)n] n
1. застереження;
2. умовляння;
3. зауваження, вказівка;
  to receive an ~ from smb for not doing smth одержати зауваження від когось за невиконання чогось;
  to give an ~ зробити зауваження; винести догану.
aircraft [ˈeɘkrɑ:ft] n (вжив. з дієсл. в одн. і мн.)
1. повітряний флот;
2. літальний апарат; літак;
  ~ crew екіпаж літака;
  a ~ gun пневматична гвинтівка;
3. авіація;
  friendly ~ своя авіація;
  hostile ~ авіація противника;
  ~ carrier авіаносець;
  ~ depot авіабаза;
  ~ observer льотчик-спостерігач.
album [ˈælbɘm] n
1. альбом;
  an autograph ~ альбом (книга) автографів видатних людей;
  a photograph ~ альбом для фотографій;
  а stamp ~ альбом для марок;
2. платівка, що довго грає;
3. антологія, збірник;
4. амер. книга відвідувачів.
all-expences-paid [ˌɔ:lɪksˈpensɪzˌpeɪd] a що включає чи покриває усі витрати; оплачений наперед;
  ~ trip повністю оплачена поїздка; комплексна путівка;
  ~ scholarship стипендія, що враховує повне утримання.
apex [ˈeɪpeks] n (pl apexes, apices)
1. верхівка, вершина;
  the ~ of one’s career вершина кар’єри;
2. гребінь (на даху);
3. анат. верхівка; корінь (зуба);
4. мат. вершина (геометричної фігури);
5. лінгв. апекс; знак довгого складу (у давньоєврейському алфавіті);
6. гірн. приймальна площадка уклону, бремсберг.
arabesque [ˌærɘˈbesk] n
1. мист., муз. арабеска;
2. архт. арабеска (орнамент);
3. спорт. «ластівка», арабеска;
4. арабеск (поза в балеті);
5. полігр. арабеска; рапорт.
arm-saw [ˈɑ:msɔ:] n ручна пилка; ножівка.
artifice [ˈɑ:tɪfɪs] n
1. вигадка, винахід; витівка;
  a harmless ~ невинна витівка;
  а wicked ~ зла, підла витівка;
2. спритність; хитрість; махінація;
  free from ~ безхитрісний;
  to employ, to practice ~s хитрувати; робити махінації;
  to make smb do smth by ~ хитрістю заставити когось зробити щось.
automatic(al) [ˌɔ:tɘˈmætɪk(ɘ)l] a
1. автоматичний;
  ~ fire військ. безперервна стрілянина;
  ~ pilot ав. автопілот;
  ~ pistol автоматичний пістолет;
  ~ rifle автоматична гвинтівка, автомат;
  ~ telephone system, exchange автоматична телефонна станція (ATC);
  ~ train stop зал. автостоп;
  ~ transmitter рад. автоматичний передавач;
  fully ~ повністю автоматичний;
2. обов’язковий, неодмінний;
  an ~ annual increase in salary обов’язкове щорічне підвищення зарплати;
3. машинальний;
  an ~ response машинальна реакція;
4. фізл. мимовільний, несвідомий (про вчинок).
automobile [ˈɔ:tɘmɘbi:l] а автомобільний;
  an ~ mechanic автомеханік;
  ~ transportation 1) автотранспорт; 2) автомобільні перевезення;
  an ~ wagon вантажівка.
autotruck [ˈɔ:tɘtrʌk] n амер. вантажівка.
beetle [ˈbi:tl] n
1. жук;
  a carpet ~ килимовий жучок;
2. розм. тарган;
3. сліпота;
4. трамбівка; кувалда; довбня; стукалка;
5. терниця;
6. тупість;
7. тупиця;
8. амер. розм. неодружена; ◊
  blind as a ~ зовсім сліпий;
  to be between the ~ and the block стояти перед альтернативою; не знати, яку сторону прийняти.
blow(-)hole [ˈblɘʋhɘʋl] n
1. той, що дме (роздуває, роздмухує);
2. сурмач;
3. кит;
4. амер. хвалько; хвастун;
5. розм. телефон;
6. розм. базіка;
7. груб. дівка, повія;
8. тех. вентилятор, повітродувка;
9. геол. тріщина, через яку виділяється газ;
10. квітуча рослина.
blunt [blʌnt] n
1. штопальна голка;
2. розм. дурень, бовдур;
3. розм. гроші; готівка.
bobbin [ˈbɒbɪn] n
1. котушка;
2. текст. шпулька; веретено; цівка;
3. авт. бобіна, котушка запалювання;
4. коклюшка.
border [ˈbɔ:dɘ] n
1. кордон;
  a closed ~ закритий кордон;
  a common ~ спільний кордон;
  a disputed ~ спірний кордон;
  a fixed ~ встановлений кордон;
  an open ~ відкритий кордон;
  a recognized ~ визнаний кордон;
  an unguarded ~ незахищений кордон;
  across, over the ~ через кордон;
  as far as, up to the ~ аж до кордону;
  at, on the ~ на кордоні;
  out of ~s за кордоном;
  the ~ between кордон між;
  to cross, to slip across a ~ перетинати кордон;
  to draw, to establish, to fix a ~ встановлювати кордон;
2. межа, грань;
  a ~ of a forest межа лісу;
  a ~ of a field межа поля;
  a ~ of a lake межа озера;
3. край, облямівка; обвідка; бордюр;
4. спорт. брівка бігової доріжки;
  ~ control post прикордонний контрольно-пропускний пункт.
bordering [ˈbɔ:d(ɘ)rɪŋ] n
1. облямування; облямівка, кайма;
2. с. г. облямування.
brass [brɑ:s] n
1. латунь; жовта мідь;
  red ~ томпак (сплав);
2. мідна меморіальна дошка;
3. розм. sl гроші;
4. (the ~) мідні духові інструменти (тж brasses);
5. pl мідний посуд, мідні прикраси; речі з міді;
6. розм. зухвалість, безсоромність;
7. розм. твердість, живучість;
8. військ. розм. стріляні гільзи;
9. pl тех. вкладка (підшипників);
10. нахабство;
  he had the ~ to go to the party uninvited йому вистачило нахабства піти на вечірку незапрошеним; ◊
  as bold as ~ безсоромний, зухвалий;
  double in ~ амер. що грає на двох духових інструментах; що заробляє у двох місцях; здібний;
  top ~ керівна верхівка.
briefing [ˈbri:fɪŋ] n
1. брифінг;
2. інструктаж; інструктування;
3. інструкція, вказівка;
  ~ meeting інструктивне засідання;
  to get, to receive a ~ отримувати вказівку;
  to give smb a ~ давати комусь вказівку.
broadsheet [ˈbrɔ:dʃi:t] n великий аркуш паперу з надрукованим текстом; плакат; листівка.
bulker [ˈbʌlkɘ] n
1. фахівець, який визначає вантажомісткість судна (для визначення розміру мита);
2. повія, дівка;
3. розм. кишеньковий злодій.
business [ˈbɪznɪs] n
1. справа, діло, заняття; постійне заняття; фах;
  an important ~ важлива справа;
  a serious ~ серйозна справа;
  smb’s ~ 1) чиєсь діло (чиясь справа); 2) чийсь фах (про анкети);
  a ~ call, visit діловий візит;
  а ~ conversation ділова розмова;
  а ~ letter діловий лист;
  а ~ man, a man of ~ ділова людина, комерсант;
  a ~ manager управитель справами; комерційний директор;
  to come on ~ приходити в справах;
  to travel on ~ приїжджати в справах;
  to conduct, to do, to transact ~ вести справу;
  to launch a ~ запустити справу;
  to make a ~ of smth перетворити якусь справу в професію;
  to manage, to operate, to run a ~ керувати справою;
2. робота, праця;
  ~ hours години роботи;
  to go to ~ ходити на роботу;
  to get down to, to come to ~ взятися за працю, за роботу;
3. порядок денний (тж the ~ of the day);
4. обов’язок, призначення; коло обов’язків;
  a barrister’s ~ обов’язки юриста;
  a doctor’s ~ обов’язки лікаря;
  a teacher’s ~ обов’язки вчителя;
  to attend to, to go about one’s ~ займатися своєю справою, не втручатися у чужі справи;
  to make it one’s ~ вважати своїм святим обов’язком;
  it is nobody’s ~ це нікого не стосується;
  mind your own ~ займайтеся своїм ділом;
  that’s no ~ of yours це вас не стосується;
  you have (got) no ~ to be here ви не маєте права бути присутнім тут;
5. торгівля, комерційна діяльність;
  banking ~ банківська справа;
  big ~ великий капітал;
  retail ~ роздрібна торгівля;
  slack ~ в’яла торгівля;
  wholesale ~ гуртова торгівля;
  ~ circles, quarters ділові кола;
  ~ failure банкрутство, крах;
  ~ relations ділові стосунки;
  to be out of ~ збанкрутувати;
  to carry on ~ in smth торгувати чимсь;
  to drum up ~ закликати покупців; рекламувати товар;
  to engage in ~ зайнятися торгівлею;
  to go ~ займатися комерцією, бути комерсантом;
  to set up in ~ розпочати торговельну справу;
  ~ is brisk, booming, flourishing, thriving торгівля йде жваво;
6. розм. справа, питання, випадок;
  a deplorable ~ прикрий випадок;
  a shady ~ темна справа;
  a funny ~ дивна справа;
  a queer ~ підозріла справа;
  a silly ~ безглуздий випадок;
  an ugly ~ жахливий випадок;
7. відносини, стосунки, зв’язки (з кимсь);
8. театр. гра, дія; міміка, жести;
9. знев. справа, халепа, історія;
  a pretty piece of ~, isn’t it! добре діло – немає що й сказати!; ◊
  ~ before pleasure спершу робота, потім розваги;
  everybody’s ~ is nobody’s ~ присл. де багато господинь, там хата неметена;
  monkey ~ амер. 1) безглузда праця; 2) пустотлива витівка;
  no monkey ~! без фокусів!, без вибриків!;
  to mean ~ 1) говорити серйозно, не жартувати; 2.) не обмежуватися словами; діяти рішуче;
  to send smb about his ~ 1) поставити когось на місце; 2) вигнати когось.
calk1 [kɔ:k] n
1. шип (підкови);
2. амер. підківка (на підборі).
cap [kæp] n
1. кепка; шапка; картуз, кепі;
  a fur ~ хутряна кепка, шапка;
  a new ~ нова кепка, шапка;
  an old ~ стара кепка, шапка;
  a woolen ~ шерстяна кепка, шапка;
  a baseball ~ бейсбольна кепка;
  a bathing ~ купальна шапочка;
  a forage, a garrison ~ військ. пілотка;
  a knitted ~ в’язана шапка;
  a peaked ~ формений кашкет;
  a ~ insignia кокарда;
  a ~ ribbon стрічка матроської безкозирки;
  a square ~ головний убір з квадратним верхом (в англійських студентів і професорів);
  to place, to put a ~ on one’s head одягати шапку, картуза на голову;
  to put on a ~ одягати кепку, шапку;
  to take off a ~ знімати кепку, шапку;
  to wear a ~ носити кепку, шапку;
2. берет; ковпак (кухаря, лікаря); чепець, очіпок;
  service ~ військ. кашкет;
  summer ~ пілотка;
3. ярмулка; тюбетейка;
  a skull ~ ярмулка; тюбетейка;
4. шолом; каска;
5. верхівка, шапка;
  ~ of snow снігова шапка;
6. тех. капсуль, пістон;
7. верхівка, кришка;
8. тех. ковпачок, головка; наконечник;
9. шапка (гриба);
10. (тж pl) велика літера;
11. папір великого формату;
12. ел. цоколь (лампочки);
13. спорт. розм. спортсмен, який представляє країну на міжнародних змаганнях; ◊
  ~ acquaintance далеке знайомство;
  ~ and feather days дні дитинства; дитячі роки;
  hard ~ zone! без каски не працювати!;
  the ~ fits на злодієві шапка горить;
  the ~ of Fortunatus шапка-невидимка;
  to put on the black ~ ухвалювати смертний вирок.
caper [ˈkeɪpɘ] n
1. стрибок;
2. витівка;
  a childish ~ дитяча витівка;
  to cut a ~ утнути витівку.
captain [ˈkæptɪn] n
1. військ. капітан (військове звання); амер. тж командир роти, ескадрону, батареї;
  ~ of the day вартовий офіцер;
2. мор. капітан (капітан 1 рангу), командир військового корабля; шкіпер, капітан торгового судна;
  a ship’s ~ капітан корабля;
  ~’s bridge капітанський мостик;
  ~’s country командирське приміщення;
  ~’s quarters приміщення командира корабля;
  a ~ commands a company or battery командир керує ротою чи батареєю;
3. полководець;
4. керівник;
  ~s of industry керівна верхівка промисловості;
5. спорт. капітан команди;
  team ~ капітан команди;
6. брандмейстер, начальник пожежної команди;
7. старшина клубу;
8. гірн. завідувач шахти; штейгер;
9. амер. метрдотель;
10. магнат, верховода; бос; ◊
  ~’s, ship’s biscuit сухар; сухе просте печиво.

USAGE: Звання captain із наступною власною назвою вживається без артикля і пишеться з великої букви: Captain Brown.

card1 [kɑ:d] n
1. посвідчення, квиток (членський);
  an identity ~ посвідчення особи;
  a library ~ читацький квиток;
  a membership ~ членський квиток;
  a party ~ партійний квиток;
  a student’s ~ студентський квиток;
2. білет, запрошення;
  a boarding ~ посадковий білет (на літак);
  an invitation ~/a ~ of admission запрошення;
3. картка;
  a calling, a visiting ~ візитна картка;
  a credit ~ кредитна картка;
  a flash ~ сигнальна картка;
  a wedding ~ запрошення на весілля;
  a ~ drawer каталожний ящик;
  to leave a ~ upon smb залишити комусь візитну картку (замість візиту);
4. поштова листівка (тж postal ~);
  an anniversary (a birthday, a Christmas, an Easter, a New Year’s) ~ листівка з нагоди річниці (дня народження, Різдва, Пасхи, Нового Року);
  to get a (post) ~ одержати (поштову) листівку;
  to send a (post) ~ послати (поштову) листівку;
  to write a (post) ~ написати (поштову) листівку;
  a greeting ~ вітальна листівка;
5. карта (гральна);
  one’s best ~ перен. головний «козир »;
  a trump ~ козирна карта; перен. козир; перевага;
  a ~ player гравець у карти, картяр;
  a pack of ~s колода карт;
  to play ~s грати в карти;
  to cut ~s зрізати карти;
  to shuffle ~s тасувати карти;
6. амер. оголошення в газеті, анонс;
7. програма (перегонів тощо);
8. меню; карта вин;
9. формуляр; ярлик;
10. людина; «тип»;
  a cool ~ нахаба;
  an odd ~/a queer ~ дивак;
  big, great ~ важлива персона; велике цабе; ◊
  ~s are the devil’s books присл. карти до добра не доводять;
  house of ~s картковий будинок;
  that’s the ~ це саме те, що треба;
  to have a ~ up one’s sleeve мати козир про запас;
  to play the wrong ~ зробити неправильну ставку, прорахуватися;
  to put, to lay one’s ~s on the table розкрити свої карти, плани;
  to speak by the ~s виражатися точно;
  to throw up one’s ~s (c)пасувати, визнати себе переможеним.

USAGE: 1. Попри зовнішню схожість форм української назви гри карти та англійського слова cards, українське карти узгоджується з дієсловом у множині, а англійський іменник cards вимагає дієслова в однині: Cards is often played at parties. На вечірках часто грають у карти. Cards was his favourite game. Карти були його улюбленою грою. Так само вживаються англійські іменники drafts, billiards, dominoes. 2. See billiards, football.

cargo [ˈkɑ:gɘʋ] n (pl cargoes)
1. вантаж корабля;
  contraband ~ контрабанда;
  to carry, to haul, to transfer ~ перевозити вантаж;
  to load, to stow, to take in, to take on ~ вантажити;
  to unload ~ розвантажувати;
2. карго, однорідний вантаж;
  ~ airplane військ. вантажний літак;
  ~ boat/ship вантажне, товарне судно;
  ~ truck/ vehicle вантажівка/автомобіль.

USAGE: Порівняйте іменники cargo, freight, goods. Ці слова вживаються перед назвами засобів пересування, якими перевозять певні речі, а не людей. Вони можуть відноситися також до предметів, які транспортуються: a cargo plane/ship/vessel carries cargo; a goods/а freight (US) train carries goods/freight. Cargo може також означати певний вантаж, який транспортується: A cargo of steel was lost at sea. Freight може також означати дію перевезення: We can send it by sea freight.

cash [kæʃ] n
1. гроші;
  spare ~ зайві гроші;
  a ~ register касовий апарат;
  in ~ при грошах;
  out of ~/short of ~ без грошей;
  ~ on delivery (скор. COD) післяплата, з оплатою після доставлення;
  ~ down!/~ on the nail! платіть гроші!; гроші на бочку!;
  to run out of ~ вийти з грошей;
  I have no ~ on me у мене немає грошей при собі;
2. готівка, розрахунок готівкою;
  ~ in hand, hard ~/ready ~ готівка, наявні гроші;
  to pay (in) ~ платити готівкою;
  ~ and carry продаж за готівку без доставлення додому;
  sold for ~ проданий за готівковий розрахунок;
3. дзвінка монета;
4. заст. каш (монета в Китаї та Індії).
caucus [ˈkɔ:kɘs] n (pl caucuses або caucusses)
1. таємна нарада лідерів партій;
2. партійні збори; фракційна нарада;
  to hold a ~ проводити партійні збори;
3. ірон. верхівка партійного керівництва;
4. амер. передвиборний мітинг прихильників партії.
celibate [ˈselɪbɪt] n
1. той, хто дав обітницю безшлюбності;
2. церк. целібат, безшлюбність;
3. жарт. переконаний парубок;
4. рідк. незаміжня жінка, дівчина, дівка.
celluloid [ˈseljʋlɔɪd] n
1. целулоїд;
2. кіноплівка; кінофільм.
cine-film [ˈsɪnɪfɪlm] n кіноплівка.
colour [ˈkʌlɘ] n
1. колір; тон; відтінок;
  a bright, a brilliant (a dark, a delicate, a dull, a natural, a subdued, a tender, a warm) ~ яскравий (темний, ніжний, тьмяний, натуральний, приглушений, м’який, теплий) колір;
  a garish, a gaudy, a loud ~ яскравий, крикливий колір;
  primary, simple, fundamental ~s основні кольори;
  а ~ film кольоровий фільм; кольорова плівка;
  ~ filming кін. кольорове знімання;
  ~ filter фот. світлофільтр;
  all the ~s of the rainbow усі кольори веселки;
  a combination of ~s поєднання кольорів;
  a riot of ~s розмаїття кольорів;
  out of ~ вицвілий; що вигорів;
  without ~ безбарвний; перен. позбавлений індивідуальних рис;
  ~s clash (match, fade) кольори дисгармоніюють (гармоніюють, блякнуть);
  what ~ is it? якого це кольору? what is the ~ of your dress? якого кольору ваша сукня?;
2. фарба; фарбувальна речовина; пігмент;
  water (oil) ~s акварель (масляні фарби);
  he prints in water ~s він пише аквареллю;
  to paint in bright (dark) ~s малювати яскравими (похмурими) барвами;
3. колір обличчя; рум’янець;
  to change ~ змінювати колір обличчя;
  to gain (to lose) ~ почервоніти (збліднути, зблякнути);
  the fresh air brought the ~ back to her cheeks свіже повітря повернуло їй рум’янець;
4. забарвлення; світло; уявлення;
  to give a false ~ to smth надати чомусь фальшиве забарвлення; спотворювати щось;
  to paint in true (in false) ~ зображати правдиво (спотворено);
  to see things in their true ~ бачити речі у їх справжньому світлі/вигляді;
5. яскравість; колорит;
  local ~ місцевий колорит;
  there is ~ in his writing його твори відрізняються яскравістю;
6. муз. тембр; відтінок;
7. привід;
  under (the) ~ of friendship під виглядом дружби; ◊
  ~ wash клейова фарба;
  to lay on the ~s too thickly згущувати фарби; сильно перебільшувати; хапати через край;
  to paint in glowing ~s зображувати у рожевому світлі.
common [ˈkɒmɘn] а
1. загальний, спільний;
  ~ efforts (interests) спільні зусилля (інтереси);
  а ~ language (lot, room) спільна мова (доля, кімната);
  a ~ market спільний ринок;
  ~ parentage спільний родовід;
  ~ prayer церк. літургія (англіканської церкви);
  C. Prayer Book церк. спільний молитовник;
  at the ~ rate за ринковою ціною;
  by ~ consent за загальною (спільною) згодою (домовленістю);
  to make ~ cause (with) діяти спільно (з);
2. громадський; публічний;
  a ~ council муніципальна рада;
  a ~ kitchen комунальна кухня;
  ~ land громадський вигін;
  ~ property спільна власність;
  a ~ school амер. початкова школа;
  a ~ weal громадське благо;
3. поширений, загальновідомий; загальноприйнятий;
  a ~ flower поширена квітка;
  a ~ mistake, error (practice) поширена помилка (практика);
  ~ species біол. звичайний вид;
  it is ~ knowledge загальновідомо;
  this word is in the ~ use in English це слово широко вживане в англійській мові;
4. звичайний; простий, елементарний;
  а ~ face (man) непримітне обличчя (проста людина);
  ~ honesty елементарна чесність;
  ~ sense здоровий глузд;
  a ~ soldier рядовий (солдат);
  a ~ swallow сільська ластівка;
  a ~ year невисокосний рік;
  the ~ people прості люди;
  ~ work некваліфікована праця; чорна робота;
  a man of no ~ abilities людина неабияких здібностей;
5. мат. простий;
  ~ fraction (logarithm) простий дріб (десятковий логарифм);
6. грубий, вульгарний, банальний;
  a ~ expression (look) вульгарний вислів (вигляд);
  ~ manners грубі манери;
7. простий, грубо зроблений;
  ~ clothes (furniture) простий одяг (прості меблі);
  ~ wool груба вовна;
8. загальний;
  ~ factor (multiple) мат. загальний дільник (загальний множник);
  ~ gender (case, noun) грам. загальний рід (-ий відмінок, -е ім’я) ◊
(as) ~ as dirt звичайний, пересічний, буденний;
  ~ law неписаний закон;
  ~ pleas юр. суперечки між приватними особами;
  ~ salt поварена сіль;
  ~ women повія.

USAGE: Українському спільний в англійській мові відповідають common і general. Common стосується декількох людей (не менше 2-х): common cause спільна справа, common property спільна власність, спільне майно, common knowledge щось загальновідоме. General має значення загальний: general welfare загальний добробут, general elections загальні вибори, general strike загальний страйк.

contrivance [kɘnˈtraɪv(ɘ)ns] n
1. вигадка; витівка; план;
2. тех. винахід; пристрій, пристосування.
cornea [ˈkɔ:nɪɘ] n анат. рогівка, рогова оболонка ока.
creep [kri:p] n
1. pl розм. здригання; мурашки;
2. лаз, лазівка для худоби (в огорожі);
3. геол. рухомий зсув; обвал;
4. тех. крип, повзучість металу;
5. мор. донний трал; драга;
6. тех. набігання через інерцію.
crinoline [ˈkrɪnɘlɪn] n текст.
1. бортівка, бортове волосся;
2. кринолін.
crown [kraʋn] n
1. корона; вінець;
  the martyr’s ~ вінець мученика;
  a ~ of thorns тернистий вінець;
2. (the C.) влада монарха; верховна влада;
  to succeed to the C. успадкувати престол;
  to relinquish the C. відмовитися від престолу;
3. монарх; король; королева; престол;
  the demise of the C. смерть монарха;
4. верхівка (чогось); крона, верхів’я дерева;
5. маківка; тім’я;
  to break smb’s ~ розбити комусь голову; проломити комусь череп;
  from toe to ~ з ніг до голови;
6. кругла вершина гори;
7. гребінь (птаха);
8. вінок (з квітів);
9. завершення, вінець;
  the ~ of one’s labour завершення справи;
10. коронка (зуба);
11. іст. крона (монета = 5 шилінгів);
12. архт. шелига арки або склепіння;
13. формат паперу (амер. 15д×19д – писального; англ. 16д×2д – друкарського, 15д×19д – креслярського); ◊
  ~ cap корончастий ковпачок;
  ~ flax бот. льон-кучерявець; C. Imperial імператорська корона;
  ~ law карний закон;
  ~ lawyer адвокат з карних справ;
  C. prince кронпринц.
crust [krʌst] n
1. кірка; шкуринка, скоринка (хліба);
2. твердий верхній шар; наст;
  a thin ~ of ice тонкий шар льоду;
3. мед. струп;
4. панцир (ракоподібних);
5. геол. земна кора; поверхневі відклади;
6. осад (вина);
7. розм. похмура, дразлива людина;
8. розм зухвалість, нахабство;
  to have the ~ to look smb in the eyeball without a blink мати нахабство дивитися комусь у вічі;
9. перен. засоби для існування;
  to earn one’s ~ заробляти собі на шматок хліба;
  to crack a ~ жити, не знаючи нужди; ◊
  off one’s ~ чокнутий;
  the upper ~ верхівка суспільства.
cupola [ˈkju:pɘlɘ] n
1. купол, баня; маківка;
2. мет. вагранка;
3. військ. бронебашта; турель.
deceit [dɪˈsi:t] n
1. обман; облуда;
  a piece of ~ шахрайська витівка;
  by ~ обманом;
  to practise ~ обманювати;
  to expose ~ викривати брехню;
2. викрут; хитрощі; трюк;
3. брехливість;
  full of ~ брехливий, підступний.
designation [ˌdezɪgˈneɪʃ(ɘ)n] п
1. вказівка;
2. призначення, ціль;
3. призначення (на посаду);
  ~ to a post призначення на посаду;
4. знак; ім’я, назва; позначення;
  symbolic ~ символічне позначення.
device [dɪˈvaɪs] п
1. план; схема; проєкт;
  to invent, to hit upon a ~ придумати план;
2. девіз, емблема;
3. тех. прилад; механізм; пристрій; апарат;
  a detonating ~ вибуховий пристрій;
  а listening ~ пристрій для прослуховування;
  an electronic ~ електронний прилад;
  an encoding ~ кодувальний пристрій;
  an error sensing ~ детектор помилок;
  a laser ~ лазерна установка;
  a time-delay ~ механізм сповільненої дії;
4. засіб; спосіб;
  a stylistic ~ стилістичний засіб;
5. витівка, злий намір; підлий задум;
  the ~ of the devil бісівські витівки; ◊
  to leave smb to his own ~s дати комусь спокій; залишити когось без допомоги або поради.
dido [ˈdaɪdɘʋ] n (pl didoes) амер. розм. витівка, пустощі.
direction [d(a)ɪˈrekʃ(ɘ)n] n
1. напрям, напрямок;
  the opposite ~ протилежний напрямок;
  the right ~ правильний напрямок;
  the wrong ~ неправильний напрямок;
  ~ sign дорожній знак, дороговказ;
  from all ~s з усіх боків, звідусіль;
  in the opposite ~ в протилежному напрямку;
  in the ~ of the sea в напрямку до моря;
  in all, in every ~s в усіх напрямках;
  in different ~ в різних напрямках;
  he has no sense of ~ у нього немає відчуття орієнтації;
2. перен. галузь, сфера, напрям; лінія;
  in many ~s реформи у багатьох сферах;
3. керування, керівництво; управління;
  the ~ of a bank керівництво банку;
  under smb’s ~ під чиїмсь керівництвом;
4. наказ; вказівка; розпорядження;
  at the ~ за вказівкою;
  to give, to issue ~s to smb давати комусь вказівки, розпорядження;
5. pl директиви; інструкція;
  ~s for use інструкція щодо користування;
  to follow ~s слідувати інструкції;
6. правління; дирекція;
7. pl адреса (на листі і т. і.);
8. театр. постановка (п’єси);
9. режисура, робота з акторами.
directive [d(a)ɪˈrektɪv] n
1. директива, вказівка, настанова;
  to issue a ~ давати вказівку;
2. наказ виборців.
dirt [dɜ:t] n
1. грязюка, бруд, багно;
  in ~ в грязюці, в багні;
  to be covered with ~ бути покритим грязюкою;
  to wade through ~ місити грязюку;
2. земля, ґрунт;
  ~ floor долівка;
  a ~ road ґрунтова дорога;
3. перен. непорядність, підлість, гидота, погань;
  to do smb ~ зробити комусь підлість;
  to do ~ on smb напакостити комусь;
4. непристойні слова, брудна лайка;
  to spill ~ пліткувати;
  to talk ~ говорити непристойності;
5. геол. наноси, пуста порода;
6. нечистоти;
7. геол. золотовмісний пісок;
  yellow ~ золото; ◊
(as) cheap as ~ дуже дешевий; дешевше від дірки з бублика;
  to cast, to fling, to throw ~ at smb обливати когось брудом;
  to cut ~ амер. ушитися, змитися.

USAGE: See air.

disc [dɪsk] п
1. диск, круг;
  a digital ~ цифровий диск;
  a magnetic ~ магнітний диск;
  a removable ~ знімний диск;
2. грамплатівка;
3. комп. магнітний диск пам’яті;
  a flexible ~ гнучкий диск;
  a rigid ~ жорсткий диск;
  a ~ drive дисковод;
  ~ storage дисковий пристрій запам’ятовування.
disk [dɪsk] n
1. диск; круг;
  grinding ~ тех. точильний круг;
2. грамплатівка, платівка;
3. ~ harrow с. г. дисковий культиватор;
4. ~ saw циркулярна пилка.
dodge [dɒdʒ] n
1. шахрайство, крутійство; обман, викрут, виверт; хитрощі; витівка;
  an old ~ старий трюк;
  to be up to all the ~s знати всі хитрощі;
  he is up to all the ~s він стріляний горобець;
2. спорт. фінт;
3. розм. хитрий пристрій або засіб; хитра штука;
  a ~ for catching birds пастка для птахів.
door [dɔ:] n
1. двері;
  а heavy ~ важкі двері;
  a high ~ високі двері;
  a low ~ низькі двері;
  a double ~ подвійні двері;
  a sliding ~ розсувні двері;
  a metal ~ металеві двері;
  a wooden ~ дерев’яні двері;
  a locked ~ замкнені двері;
  an open ~ відкриті двері;
  a shut ~ закриті двері;
  a revolving ~ двері, що обертаються;
  a stage ~ вхід на сцену;
  the back ~ чорний вхід;
  the front ~ парадний вхід;
  the main ~ головний вхід;
  a side ~ боковий вхід;
  a ~ to a room двері в кімнату;
  a kitchen ~ двері в кухню;
  at the ~ біля дверей;
  behind the ~ за дверима;
  to answer the ~ відчиняти двері (у відповідь на стук, на дзвінок);
  to bang, to slam the door грюкати дверима;
  to break down, to force a ~ зламувати двері;
  to close the ~ зачиняти двері;
  to open the ~ відкривати двері;
  to hang a ~ ставити двері на завіси;
  to knock at, on a ~ стукати у двері;
  to lock the ~ замикати двері;
  to unlock the ~ відмикати двері;
  the ~ is ajar двері прочинені;
  the ~ is closed двері закриті;
  the ~ is locked двері замкнені;
  the ~ is open двері відкриті;
  the ~ is unlocked двері незамкнені;
  the ~ is wide open широко відкриті двері;
  next ~ but one через одні двері;
2. дверці, дверцята;
  a ~ of a book-case двері книжкової шафи;
3. перен. домівка, квартира, приміщення;
  next ~ сусідній дім;
  in (within) ~s у приміщенні, вдома;
  out of (without) ~s на вулиці, на свіжому повітрі;
  to live next ~ to smb жити (в будинку, кімнаті) поряд з кимсь;
4. дверний отвір;
5. тех. заслінка; ◊
  at death’s ~ на порозі смерті;
  behind closed ~s за зачиненими дверима (в секреті);
  out of ~s недоречно;
  to be next ~ to smth бути на межі чогось;
  to lay at smb’s ~ приписувати комусь, звинувачувати когось;
  to lie at one’s ~ бути на чиїйсь совісті; бути винуватим у чомусь;
  to show smb the ~ показати комусь на двері, попросити когось піти;
  death knocks at the ~ однією ногою в могилі.

USAGE: See gate.

douche [du:ʃ] фр. п
1. душ, обливання водою;
2. промивання, спринцювання;
3. шприц; спринцівка.
down1 [daʋn] a
1. спрямований униз; опущений; низхідний, спадний;
  ~ grade ухил залізничної колії;
  a ~ leap стрибок вниз;
  a ~ look потуплений погляд;
2. що спадає; що погіршується;
  the ~ trend of business спад ділової активності;
3. що йде від центру (столиці) (про транспорт);
  ~ traffic рух транспорту від центра міста до околиць;
  а ~ train поїзд, що йде з (великого) міста;
4. амер. що йде до центру міста (про транспорт);
  a ~ line колія для поїздів, які йдуть до центра міста;
5. бездіяльний; нездоровий, прикутий до ліжка;
  he feels a bit ~ він трохи занепав духом;
6. наявний;
  ~ money готівка;
7. друк. що пішов до друку.
edging [ˈedʒɪŋ] n
1. край, бордюр;
2. кайма; обшивка; облямівка, оторочка; кант;
3. облямування, окантування;
4. тех. загин (обробка) краю (ребра);
5. кантування;
6. pl відходи лісопиляння;
  ~ board необрізна дошка.
effective [ɪˈfektɪv] а
1. ефективний, діловий; успішний; корисний;
  ~ cooperation плідне співробітництво;
  an ~ method ефективний метод;
  it is an ~ medicine це дуже хороші (ефективні) ліки;
  this medicine is ~ against colds ці ліки ефективні при застуді;
2. чинний;
  to be, to become ~ набирати чинності;
3. ефектний; що справляє враження;
  an ~ speaker ефектний оратор;
4. фактичний;
  ~ forces військ. наявний бойовий склад; кадрові війська;
  ~ revenue реальний дохід;
5. що перебуває в обігу (про гроші);
  ~ money готівка;
6. лінгв. завершальний, результативний, ефективний;
7. тех. корисний;
  ~ area робоча поверхня;
  ~ power ефективна потужність (двигуна);
  ~ resistance ел. ефективний опір;
8. військ. придатний; ◊
  ~ cough кашель з мокротою.
enema-syringe [ˈenɪmɘsɪˈrɪndʒ] n спринцівка для клізми.
errand [ˈerɘnd] n
1. доручення; завдання;
  personal ~s особисте доручення;
  to do, to run an ~ виконувати доручення;
  to run ~s бути на побігеньках;
2. відрядження;
  to go on an ~ їхати у відрядження;
3. усне повідомлення, передане через когось; ◊
  a fool’s ~ безнадійна витівка; марна праця.
escapade [ˈeskɘpeɪd] n (весела) витівка;
  a childish ~ дитяча витівка;
  a wild ~ безглузда витівка.
establishment [ɪˈstæblɪʃmɘnt] n
1. заснування, створення; запровадження, введення;
  the ~ of a new state створення нової держави;
  the ~ of Christianity запровадження християнства;
2. установа, заклад, організація;
  a scientific, a research ~ науково-дослідницька організація/ установа;
  higher education ~s вищі учбові заклади;
3. господарство; сім’я, домівка;
  principal ~ юр. місце проживання;
4. міцне становище в суспільстві; улаштованість; постійний дохід;
5. закон, правило, постанова;
6. кодекс законів;
7. (the E.) панівна (офіційна, державна) церква;
8. (the E. ) панівна верхівка; правлячі кола; можновладці; істеблішмент; консервативні елементи;
9. штатний розклад;
10. військ. штат особливого складу;
  military ~ амер. система військових відомств США.
etna [ˈetnɘ] n спиртівка.
express [ɪkˈspres] n
1. зал. експрес;
  to travel by ~ їхати експресом;
2. посланець, кур’єр;
3. терміновий лист; термінове поштове відправлення;
4. термінове пересилання (товарів тощо);
5. транспортна контора (тж company);
6. пересилання через транспортну контору (через посланця);
7. військ. гвинтівка з підвищеною початковою швидкістю кулі (тж ~ rifle).
extended [ɪkˈstendɪd] а
1. протягнутий; витягнутий, роз тягнутий; простягнений;
2. натягнутий;
3. тривалий, затягнутий; що триває надто довго;
  his ~ remarks його надто тривала доповідь;
4. продовжений, збільшений;
  an ~ play довгогральна платівка;
  an ~ warranty продовжений термін гарантії;
5. розширений, широкий;
  in an ~ sense у широкому смислі; у розширеному значенні;
6. розширювальний; поширювальний (про тлумачення закону);
7. тех. нарощений;
8. військ., спорт. розімкнутий, розчленований;
9. грам. поширений;
  a simplе ~ sentence просте поширене речення; ◊
  an ~ family велика сім’я (сім’я, яка включає, крім батьків і дітей, близьких родичів);
  an ~ type полігр. напівжирний шрифт.
extreme [ɪkˈstri:m] n
1. крайність; надмірність; крайній ступінь;
  at the ~ of poverty у страшенній бідності;
  in the ~ надзвичайно, вкрай;
  to go from one ~ to the other впадати з однієї крайності в іншу;
  to go to ~s удаватися до крайніх заходів;
  to run to an ~ впадати в крайність;
2. pl крайня протилежність; крайності; діаметрально протилежні явища (предмети);
  love and hate are ~ s любов і ненависть – протилежні почуття;
  ~s meet крайності (протилежності) сходяться;
3. pl мат. крайні члени (пропорції); крайні значення;
4. останній термін;
5. кінцівка; кінець.
filling [ˈfɪlɪŋ] n
1. заповнення; наповнення;
2. заправка пальним;
3. зубна пломба;
  a temporary ~ тимчасова зубна пломба;
  a permanent ~ постійна зубна пломба;
  to put in a ~ ставити пломбу;
  the ~ broke cracked пломба зруйнувалася;
  the ~ broke пломба тріснула;
  the ~ fell out пломба випала;
4. амер. фарш, начинка;
5. заряд (снаряда);
6. набивка; прокладка; шпаклівка;
7. текст. піткання; ◊
  ~ at a price дешево й сердито.
film [fɪlm] n
1. фільм;
  a good ~ хороший фільм;
  a new ~ новий фільм;
  a dull ~ нудний фільм;
  a colour ~ кольоровий фільм;
  a sound ~ звуковий фільм;
  a silent ~ німий фільм;
  a documentary ~ документальний;
  a feature ~ художній;
  a television ~ телевізійний фільм;
  a full-length ~ повнометражний фільм;
  short-length ~ короткометражний фільм;
  an adult ~ фільм для дорослих;
  a children’s ~ фільм для дітей;
  an adventure ~ пригодницький фільм;
  an educational ~ навчальний фільм;
  a gangster ~ гангстерський фільм;
  a horror ~ фільм жахів;
  to edit a ~ монтувати фільм;
  to produce a ~ створювати фільм;
  to release a ~ випускати фільм на екран;
  to review a ~ рецензувати фільм;
  to shoot a ~ знімати фільм;
  to see a ~ бачити, показувати фільм;
  to show a ~ демонструвати фільм;
  to ban, to censor a ~ заборонити фільм;
  what ~ is on? який іде фільм?;
2. фот. плівка;
  a black-and-white ~ чорно-біла плівка;
  colour ~ кольорова плівка;
  to wind a ~ намотати плівку;
  to rewind a ~ перемотати плівку;
  to develop a ~ проявити плівку;
3. тонка оболонка.

USAGE: Українському фільм в англійській мові відповідають три синоніми: film, picture, movie. Вони розрізняються стилістично: film є стилістично нейтральним, picture – розмовним, movie – розмовним або навіть сленговим словом.

fireside [ˈfaɪɘsaɪd] n
1. місце біля каміна;
  by the ~ біля каміна, біля вогнища;
2. перен. домівка, домашнє вогнище; сімейне (родинне) життя.
flim-flam [ˈflɪmflæm] n розм.
1. нісенітниця, дурниця;
2. шахрайська витівка; трюк.
fly-sheet [ˈflaɪʃi:t] n листівка.
freak [fri:k] n
1. примха; химера; каприз; чудацтво, дивацтво;
  ~ of fortune каприз, примха долі;
  ~ of imagination гра, витівка фантазії; примха;
2. потвора (тж of nature);
3. ненормальний хід чи перебіг (якогось природного процесу);
4. рад. раптове припинення або відновлення радіоприйняття;
5. кін. частота.
gambado [gæmˈbeɪdɘʋ] n (pl тж gambadoes, gambadas)
1. стрибок, курбет (коня);
2. несподівана вихватка; витівка.
gas-pipe [ˈgæspaɪp] n
1. газогін;
2. авт. паливопровід;
3. військ., розм. гвинтівка.
glume [glu:m] n бот. колоскова луска; плівка.
gramophone [ˈgræmɘfɘʋn] n
1. грамофон;
2. патефон;
  ~ disc грамофонний диск;
  ~ record грамофонна платівка.
graph [græf, grɑ:f] n
1. графік, діаграма; крива;
  a bar ~ гістограма;
  a bunch ~ номограма;
  a circular ~ кругова діаграма;
  a line ~ діаграма у вигляді ламаної лінії;
2. мат. граф;
  theory of ~s теорія графів;
  ~ paper міліметрівка;
3. розм. (скор. від hectograph) гектограф.
green [gri:n] a
1. зелений, зеленого кольору;
  a ~ forest зелений ліс;
  a ~ fruit зелений плід;
  a ~ grass зелена трава;
  a ~ hat зелений капелюх;
  a ~ light зелене світло;
  to be ~ бути зеленим;
  to become ~ ставати зеленим (позеленіти);
  bright ~ яскраво-зелений;
  dark ~ темно-зелений;
  light ~ світло-зелений;
2. незрілий, неспілий, нестиглий, зелений;
  ~ apples зелені яблука;
  ~ berries зелені ягоди;
  ~ fruit зелені фрукти;
3. соковитий (про корм);
4. свіжий, необроблений;
5. покритий зеленню;
  ~ tree дерево, покрите листям;
6. незагоєний, свіжий (про рану);
7. квітучий, сповнений сил;
8. недосвідчений, молодий, новий;
  а ~ hand новачок, молодий працівник;
  the ~ years молоді роки;
9. довірливий, простодушний; простакуватий;
10. ревнивий; ◊
  ~ algae бот. зелені водорості; (as) ~ as gooseberry зелений, як рута, дуже зелений; жарт. недосвідчений;
  ~ blight листяна попелиця;
  ~ bottom мор. обросле дно (судна);
  ~ brick сирець, невипалена цегла;
  ~ brier амер. бот. сасапарель;
  ~ broom бот. зіновать, рокитник;
  ~ cheese молодий (зелений) сир;
  ~ cormorant орн. чубатий баклан;
  ~ corn недозрілі качани кукурудзи;
  ~ crab зоол. їстівний краб;
  ~ crop зелений корм;
  G. Dragon військ. розм. десантний транспорт, десантне судно;
  ~ drake ент. одноденка;
  ~ dressing c. г. застосування зелених добрив;
  ~ ebony бот. ебенова рослина з зеленою деревиною;
  ~ fat драглиста частина м’яса черепахи;
  ~ film волога плівка;
  ~ gill амер. зелена устриця;
  ~ glass пляшкове скло;
  ~ goods свіжі овочі, зелень; амер. розм. фальшиві паперові гроші;
  ~ goose гусеня; простак;
  ~ hand новак, людина без досвіду;
  ~ labour некваліфікована робота;
  ~ linnet орн. зеленушка;
  ~ manure c. г. зелене добриво;
  ~ marble мін. серпентин;
  ~ mineral мін. малахіт;
  G. Mountain State амер. жарт. штат Зеленої гори (Вермонт);
  ~ old age здорова або щаслива старість, похилий вік;
  ~ onion зелена цибуля;
  ~ pea зелений горошок;
  ~ room артистична вбиральня (колись стіни артистичних вбиралень були зеленого кольору);
  ~ scum зелень, «цвітіння» води;
  ~ soap зелене (калійне) мило;
  ~ stuff овочі, зелень;
  ~ table зелене сукно (на столі, більярді);
  ~ tea зелений чай;
  ~ vitriol хім. залізний купорос;
  ~ water «цвітіння» води (стоячої);
  ~ winter м’яка (безсніжна) зима;
  ~ wound свіжа (незагоєна) рана;
  in the ~ tree бібл. у дні розквіту;
  to give the ~ light дати «добро ». USAGE: See eye.
greeting-card [ˈgri:tɪŋkɑ:d] n вітальна листівка.
guideline [ˈgaɪdlaɪn] n пол. директива, керівна вказівка;
  to adhere to, to follow ~ керуватися директивами;
  to draw up ~ for дати вказівки для когось;
  to violate ~ порушувати вказівку.
haircloth [ˈheɘklɒθ] n
1. волосяна бортівка;
2. виріб з волосяної тканини.
hand-saw [ˈhændsɔ:] n ручна пилка, ножівка;
  a ~ is a good thing but not to shave with ≅ барвінок на вінок, а полин на віник.
harbinger [ˈhɑ:bɪndʒɘ] n
1. провісник, передвісник;
  the swallow is the ~ of spring ластівка – провісниця весни;
2. квартир’єр.
harmless [ˈhɑ:mlɪs] а
1. нешкідливий; нездатний образити, сумирний; безпечний;
  ~ drug нешкідливі ліки;
  a ~ gossip незлісна плітка;
  a ~ prank незлісна витівка;
  a ~ snake неотруйна змія;
  a ~ talk сумирна бесіда;
2. невинний, невинуватий;
  ~ victims невинні жертви;
3. неушкоджений, цілий, непошкоджений;
  to save smb ~ from smth уберегти когось від чогось.
head [hed] n
1. голова;
  a big ~ велика голова;
  a fine ~ чудова голова;
  one’s grey ~ сива голова;
  a noble ~ благородна голова;
  a small ~ мала голова;
  a ~ phone навушник;
  ~ scald мед. парші;
  a good ~ of hair густа шевелюра; кучма волосся;
  a blow on the ~ удар по голові;
  a nod of the ~ кивок головою;
  a sharp pain in one’s ~ різкий біль у голові;
  with a bare ~ з непокритою головою;
  from ~ to foot з голови до ніг;
  а ~ taller than... на голову вище, ніж...;
  from ~ to foot, heel з голови до ніг;
  to bare one’s ~ знімати капелюх;
  to be weak in the ~ мати слабкі розумові здібності;
  to hold one’s ~ high з високо піднятою головою;
  to nod one’s ~ кивати головою;
  to shake one’s ~ похитати (несхвально) головою;
  to toss one’s ~ задирати голову;
  to turn one’s ~ повернути голову;
  my ~ swims у мене у голові паморочиться;
2. розум; глузд; здібності;
  a bright ~ світла голова;
  a clear ~ ясний розум;
  a cool ~ тверезий розум, розсудлива людина;
  a hot ~ гаряча голова, запальна людина;
  a wise ~ розумна голова, розумна людина;
  a wooden ~ тупоголовий;
  to have a good ~ for smth мати здібності до чогось;
  to lose one’s ~ втратити голову;
3. людина;
  to count ~s рахувати усіх присутніх (людей);
4. голова, керівник, начальник; головний; старший;
  the ~ Master директор школи;
  the ~ Mistress директриса;
  the ~ nurse старша медична сестра;
  ~ office правління;
  the ~ waiter метрдотель;
  the ~ of the class перший учень у класі;
  the ~ of the delegation керівник (голова) делегації;
  the ~ of a department амер. начальник відділу;
  the ~ of the family глава сім’ї;
  H. of government (of State) глава уряду (держави);
  the H. of the Army командувач збройними силами;
5. вождь; вожак; ватажок;
  the ~ of the clan вождь племені;
  the ~ of the party керівник партії;
6. верхівка, керівництво;
7. керівне становище;
  to be at the ~ of smth бути на чолі (очолювати щось);
8. верх, верхів’я;
  the ~ of the mountain вершина гори;
  at the ~ of the page на початку сторінки;
9. головка;
  the ~ of a flower головка квітки;
  the ~ of a poppy маківка;
10. колосок, волоть;
11. обух (сокири);
12. наконечник (стріл);
13. головка (шпильки, гвинта, цвяха); військ. головка снаряда;
14. насадка, ригель;
15. критична точка, перелом; криза;
  to bring smth to a ~ доводити щось до критичної точки;
  to come to a ~ досягнути критичної стадії;
16. заголовок; рубрика; параграф;
  ~s of chapters назви розділів;
  under different ~s під різними рубриками;
17. передня (головна) частина (чогось); перед;
  the ~ of the procession голова процесії/ колони;
  at the ~ of the table на почесному місці;
  to make ~ просуватися вперед;
18. верхів’я, головний витік (ріки);
  the ~ of the street початок вулиці;
19. pl лицьовий бік (монети);
  ~s or tails? орел чи решка?;
20. піна (на пиві); вершки (на молоці);
21. качан (капусти);
22. капітель;
23. pl гірн. багатий концентрат;
24. тех. бабка (верстата);
25. мис;
26. днище (бочки);
27. шкіра на барабані;
28. колодочка (ножа);
29. стадо, зграя;
30. мед. головка (нариву); ◊
  a ~ stone наріжний камінь;
  by the ~ and ears силоміць;
  over ~ and ears in love бути по вуха закоханим;
  ~ tide зустрічна течія;
  ~ tone вступ, вступні зауваження;
  ~ wind зустрічний вітер;
  he has a cold in the ~ він застудився, у нього нежить;
  he is touched in the ~ у нього бракує клепки в голові;
  I’ll give my ~ for it ручаюся головою, даю голову відтяти;
  over heels, heels over ~ шкереберть;
  to beat one’s ~ against the wall битися об стіну головою;
  to be ~ and shoulders above others бути на голову вищим від інших;
  to be off one’s ~ бути у нестямі;
  to cram, to fill, to stuff smb’s ~ with nonsense забивати чиюсь голову нісенітницями;
  to give smb his ~ давати комусь волю, дозволяти комусь діяти на свій розcуд;
  to hang down one’s ~ похнюпитися;
  to have one’s ~ in the clouds бути неуважним, витати в хмарах;
  to hit the nail of the ~ попасти в точку; вгадати;
  to hold, to keep one’s ~ above water ледве зводити кінці з кінцями;
  to keep one’s ~ зберігати спокій (самовладання);
  to lay, to put ~s together радитися, спільно консультуватися;
  to lift up one’s ~ піднестися духом;
  to lose one’s ~ втратити голову;
  to make ~ or tail of smth зрозуміти щось, розібратися в чомусь;
  to stand on one’s ~ ходити на голові;
  to use one’s ~ сушити собі голову думкою;
  two ~s are better than one присл. одна голова добре, а дві – краще.
hedge-chanter [ˈhedʒˌtʃɑ:ntɘ] n орн. тинівка.
hedge-sparrow [ˈhedʒˌspærɘʋ] n орн. тинівка лісова.
heifer [ˈhefɘ] n
1. с. г. телиця; ялівка;
2. амер. розм. дружина; жінка.
height [haɪt] n
1. висота (в т. ч. над рівнем моря); височина;
  a considerable ~ значна висота;
  a dizzy, a giddy, a vertiginous ~ запаморочлива висота;
  a great ~ велика висота;
  a precipitous ~ крута висота;
  the ~ of a building висота будинку;
  the ~ of a mountain висота гори;
  the ~ of a tree висота дерева;
  at the ~ of five (ten) meters на висоті п’яти (десяти) метрів;
  five (ten) meters in ~ п’ять (десять) метрів висотою (у висоту);
  to attain, to reach a ~ досягати висоти;
  to clear the ~ спорт. узяти висоту;
2. зріст;
  a man of average ~ людина середнього зросту;
  to be above the average ~ бути вище середнього зросту;
  to be below the average ~ бути нижче середнього зросту;
  what is his ~ якого він зросту?;
  to be six feet in ~ мати зріст у шість футів;
3. висотна позначка;
4. вершина, верхів’я, верх, верхівка;
  on the mountain ~s на гірських вершинах;
  to reach the ~ of the mountain добратися до вершини гори;
5. найвищий ступінь (чогось); апогей; розпал;
  the ~ of absurdity найвищий ступінь абсурду;
  the ~ of folly найвищий ступінь дурості;
  the ~ of wickedness найвищий ступінь підлості;
  in the ~ of summer у розпалі літа;
  the storm was in its ~ буря була в розпалі;
6. бібл. небеса, небо; ◊
  at the ~ of one’s fame у зеніті слави.

USAGE: 1. Словосполучення, до складу яких входить дієслово to be та іменники height, length, colour, shape, age, size, weight, часто вживаються без прийменника: She is the same age as me. Ми з нею одного віку. Проте: a man of average age, a frock of pleasant colour, a road of great length, a box of little size, etc.; 2. See depth.

hem [hem] n
1. рубець; підрубувальний шов;
2. пруг, облямівка, кайма, обвідка.
hole [hɘʋl] n
1. діра, дірка, отвір;
  a deep глибока діра;
  a ~ in a roof дірка в даху;
  ~s in one’s socks дірки в шкарпетках;
  ~s in one’s shoes дірки в черевиках;
  a ~ in the ice ополонка;
  to mend ~s in one’s, smb’s socks зашивати дірки в шкарпетках;
  to wear smth into ~s доносити щось до дірок;
2. лаз, проліз;
  a ~ in the fence лазівка в огорожі;
3. мор. пробоїна;
4. яма, ямка;
  а ~ in the road яма на дорозі;
  to bore a ~ свердлити яму;
  to dig a ~ копати яму;
  to fill in a ~ засипати яму;
5. нора;
  a mouse’s ~ мишача нора;
  a rat’s ~ щуряча нора;
6. вибоїна; западина;
7. проталина;
8. барліг, лігво;
9. хатинка, халупка;
10. розм. темна кімната (фотографа), фотолабораторія;
11. розм. скрутне (фінансове) становище;
12. недолік, вада; слабке місце; прогалина;
  to find ~s in to arguments помітити слабкі місця у твердженні;
13. амер. розм. невеличка затока, бухточка; ставок; глибоке місце в річці;
14. в’язниця; тюремна камера; карцер;
15. душник; канал (для повітря);
16. військ. сховище; щілина;
17. воронка (від снаряда);
18. вушко;
19. мет. раковина;
20. ав. повітряна яма;
21. рад. мертва зона;
22. шурф; свердловина;
2.3. фіз. електронна дірка;
24. зал. тунель;
25. друк. розм. місце в газеті, залишене для останніх вістей;
26. розм. шилінг; ◊
  a ~ in one’s coat заплямована репутація;
  like a rat in a ~ у безвихідному становищі;
  to find a ~ to creep out of знайти вихід (зі скрутної ситуації);
  to make a ~ in the water утопитися.
horsehair [ˈhɔ:sheɘ] n
1. кінський волос;
2. волосяна бортівка.
house [haʋs] n
1. будинок, дім, хата, будівля;
  a brick ~ цегляний будинок;
  a stone ~ кам’яний будинок;
  an apartment ~ житловий багатоквартирний будинок;
  a boarding ~ пансіон;
  a condemned ~ будинок на знесення;
  a country ~ дерев’яний будинок;
  a dilapidated, a ramshackle ~ напівзруйнований будинок;
  a manor ~ поміщицький будинок;
  a prefabricated ~ збірний стандартний будинок;
  a ranch ~ ранчо;
  a rooming ~ амер. мебльовані кімнати;
  a semidetached ~ один з двох особняків, що мають спільну стіну;
  a slaughter ~ бойня, різниця;
  a ~ arrest домашній арешт;
  ~ plant кімнатна рослина;
  to build, to put up a ~ будувати будинок;
  to demolish, to raze, to tear down a ~ зносити будинок;
  to enter a ~ увійти в будинок;
  to redecorate, to refurbish, to remodel, to renovate a ~ відбудовувати будинок;
  to let a ~ здавати будинок (в оренду);
  to rent a ~ наймати будинок;
  to come to a ~ іти до будинку;
  to live in a ~ жити в будинку;
  to place, to put smb under ~ посадити когось під домашній арешт;
  to leave the ~ early рано вийти (піти) з хати;
2. житло; квартира; господар;
  to move ~ переїжджати, міняти квартиру;
3. приміщення для тварин; клітка, вольєр;
  a monkey ~ мавпятник;
  a poultry ~ пташник;
4. домівка; сім’я, родина; сімейство, рід, династія; домашнє господарство;
  to keep the ~ вести домашнє господарство;
  to keep the ~ for smb вести домашнє господарство у когось у господі;
5. (тж H.) палата (парламенту);
  lower ~ нижня палата;
  upper ~ верхня палата;
  H. bill амер. законопроєкт, поданий палатою представників;
  H. of Commons палата громад;
  H. of Lords палата лордів;
  H. of Representatives палата представників;
6. фірма; торговий дім;
  trading, business ~ торгова фірма;
7. установа, заклад;
  a banking ~ банк;
  a discount ~ магазин товарів за зниженими цінами;
  a disorderly ~ дім розпусти;
  a fashion ~ будинок моделей;
  a gambling ~ казино;
  a pharmaceutical ~ аптека;
  a publishing ~ видавництво;
  a station ~ 1) поліційний відділок; 2) вокзал;
  ~ of correction/ detention виправний дім;
8. цех; фабрика; завод;
  coffee-packing ~ кавофасувальна фабрика;
  dyeing ~ фарбувальний цех, фарбувальня;
9. театр; кінотеатр;
  full ~ аншлаг; усі квитки продано;
  thin ~ напівпорожній зал;
  an opera ~ оперний театр;
  a ~ seat заброньоване місце (в театрі тощо);
10. готель; постоялий двір;
11. пивниця; таверна; бар; трактир; шинок;
12. колегія, рада;
  the ~ of bishops рада єпископів; ◊
  ~ staff мед. штатний медичний персонал лікарні.

USAGE: 1. Українське словосполучення я живу в великому будинку відповідає англійському I live in an apartment house чи in a big building. 2. See flat.

husk [hʌsk] n
1. лушпайка, лушпиння, лузга; шкаралупа;
  to separate the ~ from the grain відокремлювати лузгу від зерна;
2. плівка; шкірка;
3. стручок.
idiocy [ˈɪdɪɘsɪ] n (pl idiocies)
1. ідіотизм;
  congenital ~ природжений ідіотизм;
2. розм. дурість; ідіотство;
3. ідіотська (дурна) витівка;
  it was sheer ~ for him to arrive so late це дурна витівка з його боку приїхати так пізно.
ineptitude [ɪˈneptɪtju:d] n
1. недоречність; невідповідність;
2. невміння (at, in);
  mental ~ розумова відсталість;
  ~ to do smth невміння щось зробити;
  to demonstrate, to display ~ виявляти своє невміння;
3. нерозумне зауваження; безглузда витівка.
intimation [ˌɪntɪˈmeɪʃ(ɘ)n] n
1. натяк, знак;
  to give an ~ натякати;
2. оголошення; вказівка, пропозиція; повідомлення.
jack [dʒæk] n (тж J.)
1. проста людина; людина з народу; хлопець;
2. працівник, поденник;
3. карт. валет;
4. розм. фартинг;
5. амер. розм. гроші;
  a piece of ~ розмінна монета;
  to make one’s ~ багато заробити;
6. амер. кийок;
7. орн. галка;
8. тех. піднімальне пристосування; домкрат; козла; риштування;
9. важіль;
10. затискач;
11. штепсельне гніздо;
12. гірн. перфоратор, бурильний молоток;
13. високий кухоль для пива;
14. міх, бурдюк для вина;
15. бот. джекфрут; хлібне дерево; ◊
  a good J. makes a good Jill у гарного чоловіка гарна дружина;
  a J. of all trades and master of none присл. коли за все візьмешся, то нічого не зробиш;
  before you could say J. Robinson вмить; раз-два; і схаменутися не встиг;
  J. and Jill хлопець і дівчина, парубок і дівка;
  J. Blunt груба (тупа) людина;
  J. boots коридорний (в готелі);
  J. Frost Мороз Червоний ніс;
  J. Horner пустотливий малюк;
  J. in office бюрократ;
  J. of both sides людина, яка служить і вашим і нашим;
  J. of Lent опудало, посміховисько;
  J. Sprat маленький чоловічок, карлик;
  J. the Ripper ДжекПотрошитель;
  the Black J. піратський прапор;
  to be J. of all trades and master of none за все братися і нічого не вміти;
  to play ~ with smb шахраювати; обманювати когось;
  to raise ~ амер. зчинити галас; бешкетувати;
  Union (British) J. державний прапор Сполученого королівства.
jig-saw [ˈdʒɪgsɔ:] n тех. ажурна пилка; машинна ножівка.
kiss [kɪs] n
1. поцілунок, цілунок; чоломкання;
  a brotherly ~ братній поцілунок;
  a fervent ~ гарячий поцілунок;
  a loving, a tender ~ ніжний поцілунок;
  a passionate ~ палкий поцілунок;
  the last ~ останній поцілунок;
  the ~ of the death поцілунок смерті;
  a ~ on the cheek поцілунок у щоку;
  a ~ on the forehead поцілунок у лоб;
  a ~ on the lips поцілунок у губи;
  to blow, to throw smb a ~ послати комусь поцілунок здаля/рукою;
  to give a ~ on the cheek поцілувати в щоку;
  to give smb a ~ поцілувати когось;
  to steal a ~ зірвати поцілунок;
  she blew him a ~ вона послала йому поцілунок здаля/рукою;
  she got a ~ її поцілували;
  give her a ~ from me поцілуй її за мене;
2. легкий (ласкавий) дотик (вітерця, хвилі);
3. легкий удар більярдних куль одна об одну;
4. безе (тістечко);
5. плівка (на молоці); бульбашки (на чаї);
6. pl бризки сургучу (біля печатки); ◊
  a Judas ~ поцілунок Юди, зрадницький поцілунок;
  ~ in the ring гра в кота і мишку.
knife-file [ˈnaɪffaɪl] n ножівка, ножовий напилок.
lace [leɪs] n
1. шнурок, стрічка, тасьма;
  ~-boots черевики на шнурках;
  a corset ~ корсетний шнурок;
  cotton ~s бавовняні шнурки;
  silk ~s шовкові шнурки;
  a pair of shoe ~ шнурки для черевиків;
  to tie the ~ of one’s shoes зав’язувати шнурки на черевиках;
  to untie, to undo the ~ of one’s shoes розв’язувати шнурки на черевиках;
  cut the ~ розріж шнурок;
2. мереживо;
  bones, pillow ~ плетене мереживо;
  delicate, fine ~ тонке мереживо;
  exquisite ~ вишукане мереживо;
  needle ~ мереживо, плетене гачком;
  a ~ collar мереживний комір;
  ~ curtains тюлеві завіски;
  a ~ handkerchief мереживний носовичок;
  a wedding dress made of ~ весільна сукня з мережива;
3. спорт. шнурівка м’яча;
4. коньяк (лікер), що подається до кави;
  to ~ with smth додати до чогось;
  they ~d the punch with rum вони додали пунш до рому;
5. тех. ремінна зшивка; ◊
  gold, silver ~ галун.
lacing [ˈleɪsɪŋ] n
1. шнур, шнурок; шнурівка;
2. шнурування;
3. тех. зшивання (ременів);
4. оздоблення (обшивання) мереживом;
5. додавання коньяку (рому, лікеру) до кави;
6. шмагання; прочухан;
7. гірн. переклад.