Знайдено 7 статей
Шукати «інтеґрація» на інших ресурсах:

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

інтеграці||я integration, amalgamation, agglomeration;
агропромислова ~я agroindustrial integration;
вертикальна ~я vertical/upstream integration;
горизонтальна ~я horizontal/lateral integration;
економічна ~я economic integration;
західноєвропейська ~я West European integration;
регіональна ~я regional integration;
поглиблювати економічну ~ю to deepen the economic integration.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

інтеґра́ція integration
ду́же щі́льна ~ = (чипів) very-large-scale integration
мала́ ~ = (чипів) small-scale integration [SSI]
надщі́льна ~ = (чипів) ultra-large-scale integration [ULSI], super-large-scale integration
середньощі́льна ~ = (чипів) medium-scale integration [MSI]
суці́льна ~ = (чипів) seamless integration
щі́льна ~ = (чипів) large-scale integration

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

інтеґра́ція [інтегра́ція] (-ії) f integration;
  інтеґро́ваний [інтегро́ваний] (-на, -не)* integrated;
  інтеґрува́ння [інтегрува́ння] (act of) integrating, integration;
  інтеґрува́ти [інтегрува́ти] (-у́ю, -у́єш) I vt to integrate.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

інтеграці||я ім. ж. integration; (підприємств, ринків тощо) fusion; (напр., ринків) agglomeration
вертикальна ~я vertical/upstream integration
горизонтальна ~я horizontal/lateral integration
економічна ~я economic integration/cohesion
міжнародна ~я international integration
повна ~я complete/full integration
подальша ~я further integration
політична ~я political integration
поступова ~я progressive integration
~я національних ринків fusion of national markets
~я науки і вищої освіти integration between research and higher education
~я в Європу integration with Europe; ~я в межах чогось integration within smth
рівень ~ї degree/level of integration
досягти ~ї to achieve integration
здійснювати ~ю to effect/to bring about integration
поглиблювати ~ю to deepen the integration
прискорити ~ю to accelerate/to speed up the integration
сприяти ~ї to encourage/to facilitate the integration
стимулювати ~ю to promote/to stimulate the integration.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

інтеґрація ім. = integration; unification; consolidation;

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

інтеграція integration
і. автоматизованої системи integration of automated system
і. в масштабі пластини integration on scale of wafer
і. високого рівня large-scale integration || LSI
і. даних data integration
і. зображень integration of images
і. малого рівня low-scale integration, small-scale integration
і. на рівні приладів devices integration
і. на рівні систем systems integration
і. на рівні цілих напівпровідникових пластин wafer-scale integration
і. надвисокого рівня very large-scale integration || VLSI
і. середнього рівня medium-scale integration

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

інтегра́ція, -ції = integration
• і. мов = integration of languages