Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «шатун» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

link [lɪŋk]
I
  1. n
    1) зв’язок, сполу́чення; відно́шення; з’єднання, зче́плення
    2) комп. (hyperlink) посилання (гіперпосилання)
    3) ла́нка, кільце́ (в ланцюгові)
    4) лінія, канал (радіо- або телезв’язку)
    5) тех. гоно́к, шату́н
    6) мат. ла́нка, хо́рда, когі́лка, зв’язо́к (графу)
    7) (li) заст. лінк (одиниця виміру відстані = 20,1168 сантиметрів)
    • cuff link (cufflink, cuff-link) — запонка
    • hard link — комп. жорстке посилання
    • symbolic link — комп. символічне посилання
    • weak link — слабка ланка; ненадійна (непевна) людина
  2. v
    1) з’єднувати, зв’язувати, пов’язувати, сполучати; комп. компонувати
    2) зчеплювати, сплітати
II
  1. n
    смолоски́п, фа́кел Обговорення статті

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

rod 1. стри́жень || стрижне́вий □ to cock a ~ зво́дити//‌зве́сти стри́жня (у реакторі); to insert a ~ всува́ти//‌всу́нути [вво́дити//‌вве́сти] стри́жня; to release [trip] a ~ скида́ти//‌ски́нути стри́жня; to withdraw a ~ висува́ти//‌ви́сунути [виво́дити//‌ви́вести] стри́жня 2. електро́д || електро́дний 3. брус || брусови́й 4. прут, пруто́к || прутови́й, прутко́вий 5. прого́нич || прого́ничевий 6. ре́йка || ре́йковий 7. жерди́на || жерди́нний 8. род (позасистемна одиниця довжини, 5.0292 м) 9. па́личка (чутливий елемент ока) || па́личковий
[rɒd, rɑːd]
absorbing ~ = поглина́льний стри́жень (у реакторі)
antenna ~ = стрижне́ва анте́на
armor ~ = армува́льний пруто́к
automatic control ~ = стри́жень автомати́чного реґулюва́ння (у реакторі)
bus ~ = (ел.) ши́на
auxiliary control ~ = допомі́жни́й реґулюва́льний стри́жень (у реакторі)
cadmium ~ = ка́дмієвий стри́жень (у реакторі)
canned ~ = стри́жень в оболо́нці (у реакторі)
coarse-control ~ = стри́жень гру́бого реґулюва́ння (у реакторі)
cocked safety ~ = зве́дений аварі́йний стри́жень
composite ~ = скла́дений (ла́зерний) стри́жень
conducting ~ = прові́дний стри́жень
connecting ~ = 1. з’є́днувальний стри́жень 2. гоно́к [шату́н]
control ~ = реґулюва́льний стри́жень (у реакторі)
curtain ~ = карни́з (до завіс)
dip ~ = мі́рча [вимі́рювальна] ре́йка (у резервуарі)
discharge ~ = стрижне́вий блискави́чник [грозови́й розря́дник, грозорозря́дник, блискавковідві́д]
drawing ~ = тягови́й стри́жень, тяг
emergency ~ = аварі́йний стри́жень (у реакторі)
extension ~ = подо́вжувальний стри́жень
fine-control ~ = стри́жень то́чного реґулюва́ння (у реакторі)
fuel ~ = стрижне́вий твел, па́ливний стри́жень (у реакторі)
guide ~ = на́прямний стри́жень
handling ~ = маніпуляці́йний стри́жень
hollow fuel ~ = порожни́стий стрижне́вий твел (у реакторі)
gage ~ = мі́рча [вимі́рювальна] ре́йка
Globar ~ = ґло́бар, Ґло́барів штифт
ground(ing) ~ = узе́млювальний [зазе́млювальний] стри́жень
hollow ~ = порожни́стий стри́жень
laser ~ = ла́зерний стри́жень, стри́жень акти́вної речовини́ ла́зера
leveling ~ = нівелі́рна ре́йка
lightning ~ = стрижне́вий блискавичник [грозови́й розря́дник, грозорозря́дник, блискавковідві́д]
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] ре́йка
metal ~ = метале́вий стри́жень
nonconducting ~ = непрові́дний стри́жень
piston ~ = стри́жень по́ршня
power-control ~ = стри́жень реґулюва́ння поту́жности (реактора)
push ~ = штовха́ч, штовха́льний стри́жень
reactor-control ~ = реґулюва́льний стри́жень (я́дерного) реа́ктора
regulating ~ = реґулюва́льний стри́жень (у реакторі)
range ~ = (геод.) ві́ха
ranging ~ = (геод.) ві́ха
reinforcing ~ = армува́льний стри́жень
rigid ~ = жорстки́й стри́жень
ruby ~ = рубі́новий (ла́зерний) стри́жень
safety ~ = аварі́йний стри́жень (у реакторі)
scram ~ = аварі́йний стри́жень, стопстри́жень (у реакторі)
segmented ~ = скла́дений (ла́зерний) стри́жень
shim ~ = компенсува́льний стри́жень, стри́жень гру́бого реґулюва́ння (у реакторі)
shut-down ~ = аварі́йний стри́жень, стопстри́жень (у реакторі)
shut-off ~ = стопстри́жень (у реакторі)
single-crystal ~ = монокриста́ловий (ла́зерний) стри́жень
stop(per) ~ = сто́порний стри́жень
sounding ~ = лот
uranium fuel ~ = ура́новий па́ливний стри́жень
welding ~ = зва́рювальний електро́д

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

шату́н (-а́) див. гоно́к