Знайдено 11 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «чарівництво» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

conjuration [ˌkɒndʒuˈreɪʃ(ə)n ˌkʌndʒə-, амер. ˌkɑːndʒə-] n
    1) заклина́ння, закляття́, замо́ва, замо́вини, примо́ва, чарівна́ примо́ва
    2) чаклу́нство, чарівни́цтво, чароді́я, характе́рство; ворожби́тство
    3) фо́куси, штуки, фіглі; впра́вність (спри́тність) рук Обговорення статті
magic [ˈmædʒɪk]
  1. n
    ма́гія; ча́ри; чарува́ння; чаклу́нство; чарівництво
  2. adj
    магі́чний; чарівни́й, чароді́йни
  3. v
    робити щось за допомогою магії; робити щось чарами, чародійною силою Обговорення статті
witchery [ˈwɪtʃəri] n
    1) чаклу́нство, чарівни́цтво, чароді́я, характе́рство, ворожби́тство
    2) ча́ри, причарува́ння; заст. хи́морода, хи́мородь
    3) прина́да, прина́дність, прива́бливість, ва́ба, прива́ба, пова́ба, по́ваб, прива́бність, пова́бність, прина́дливість; ча́ри Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

bewitchment [bɪˈwɪtʃmɘnt] n
1. чари, чарівництво;
2. зачарування, чарівність.
cantrip [ˈkæntrɪp] шотл. n
1. чари, чарівництво;
2. жарт; містифікація.
conjuration [ˌkɒndʒʋˈreɪʃ(ɘ)n] n
1. чарівництво, чаклунство;
2. заклинання; благання.
sorcery [ˈsɔ:s(ɘ)rɪ] n (pl sorceries)
1. чарівництво, чаклунство; магія;
  to practise ~ займатися магією;
2. pl чари, заклинання; чаклунські засоби.
voodooism [ˈvu:du:ɪz(ɘ)m] n
1. чарівництво, чаклунство, чаклування; шаманство; чародійство; магія;
2. віра в чародійство (чаклунство).
witchcraft [ˈwɪtʃkrɑ:ft] n чари; чарівництво; чаклунство;
  to practice ~ займатися чаклунством.
wizardry [ˈwɪzɘdrɪ] n чарівництво, чаклунство.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ча́ри (-рів) pl witchcraft, sorcery, spell, magic, charm;
  чарі́вка (-ки) f sorceress, witch;
  чарівки́й (-ка́, -ке́), чарівли́вий (-ва, -ве)* enchanting, charming, fascinating;
  чарівни́й (-на́, -не́) fascinating, alluring, charming; weird:
  чарівни́й ліхта́р, magic lantern;
  чарівни́к (-ка́) m sorcerer, enchanter, magician;
  чарівни́цтво (-ва) n sorcery, witchcraft, charm, magic power;
  чарівни́ця (-ці) f sorceress, enchantress, witch; cunning (sly) woman;
  чарівни́чка, чарівни́ченька (-ки) f Dim.: чарівни́ця, pretty little enchantress, fascinating girl;
  чарівни́цький (-ка, -ке), чарівни́чий (-ча, -че)* enchanting, fascinating, charming, bewitching; weird; magical, fairy-like;
  чарівни́чин (-на, -не) of a witch (sorceress).