Знайдено 29 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «чари» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

fascination [ˌfæsɪˈneɪʃ(ə)n -ə-] n
    1) причарува́ння, зачаро́вання
    2) чарі́вність, ча́ри; прина́дність, прина́ди
    3) причаро́ваність, зачаро́ваність Обговорення статті
hex [heks]
I амер.
  1. n
    1) закля́ття, закли́н, ча́ри
    2) ві́дьма, чаклу́нка
  2. v
    заклина́ти, чарува́ти, шама́нити
II
    1) скор. від hexadecimal
    2) скор. від hexagonal
    3) скор. від hexagon Обговорення статті
magic [ˈmædʒɪk]
  1. n
    ма́гія; ча́ри; чарува́ння; чаклу́нство; чарівництво
  2. adj
    магі́чний; чарівни́й, чароді́йни
  3. v
    робити щось за допомогою магії; робити щось чарами, чародійною силою Обговорення статті
witchery [ˈwɪtʃəri] n
    1) чаклу́нство, чарівни́цтво, чароді́я, характе́рство, ворожби́тство
    2) ча́ри, причарува́ння; заст. хи́морода, хи́мородь
    3) прина́да, прина́дність, прива́бливість, ва́ба, прива́ба, пова́ба, по́ваб, прива́бність, пова́бність, прина́дливість; ча́ри Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

bewitchment [bɪˈwɪtʃmɘnt] n
1. чари, чарівництво;
2. зачарування, чарівність.
cantrip [ˈkæntrɪp] шотл. n
1. чари, чарівництво;
2. жарт; містифікація.
charm [tʃɑ:m] n
1. принадність; чарівність; привабливість;
  great ~ велика чарівність;
  natural ~ природна чарівність;
  particular ~ особлива чарівність;
  to have, to possess a ~ мати шарм;
  to lend to, to use one’s ~ вдаватися до шарму (з метою зачарувати, полонити);
2. pl принади (жіночі);
3. заклинання; замовляння; наговір;
4. pl чари;
  it works like ~s це діє, як чари;
5. талісман; амулет;
  to wear a ~ носити талісман.
enchantment [ɪnˈtʃɑ:ntmɘnt] n
1. зачарування; чарівність;
2. чаклунство, магія; чари;
  she set her ~ at work вона пустила в хід свої чари.
enticement [ɪnˈtaɪsmɘnt] n
1. заманювання; спокушання; зваблювання;
2. спокуса; принада; зваба;
3. зачарування, чари; спокусливість.
fascination [ˌfæsɪˈneɪʃ(ɘ)n] n чари, чарівність;
  a special ~ особлива чарівність;
  to have, to hold ~ вирізнятися чарівністю.
glamour [ˈglæmɘ] n
1. чари, чарівність, чарівливість;
2. романтичний ореол;
3. чарування, чаклунство;
4. ефект, ефектність; ◊
  ~ boy розм. 1.) шикарний хлопець; 2) військ. розм. новобранець, піхотинець;
  ~ girl розм. шикарна дівиця.
glamoury [ˈglæmɘrɪ] n (pl glamouries)
1. чари, чарівність;
2. чарування;
3. ефект.
hex [heks] n амер.
1. відьма, чаклунка;
2. чари;
  to put a ~ on smb, smth напустити чари.
hex [heks] v амер. приворожити, напустити чари; зурочити.
incantation [ˌɪnkænˈteɪʃ(ɘ)n] n
1. заклинання, закляття; магічна формула;
  to chant, to utter an ~ промовляти заклинання;
2. чаклунство, чари.
invocation [ˌɪnvɘˈkeɪʃ(ɘ)n] n
1. поет. звернення до музи;
2. рел. звернення (до бога);
3. рел. викликання духів;
4. чари, чаклунство;
5. юр. виклик у суд.
ju-ju [ˈdʒu:dʒu:] n
1. чари, заклинання;
2. амулет; фетиш;
3. табу, заборона.
jynx [ˈdʒɪŋks] n (pl jynges)
1. орн. крутиголовка;
2. ворожіння, чаклунство, чари.
magic [ˈmædʒɪk] n
1. магія, чари; чарування; чаклунство;
  black ~ чорна магія;
  white ~ біла магія;
  as if by ~ немов чарами;
  to perform ~ чаклувати;
2. чарівність;
  the ~ of poetry чарівність поезії;
3. робота фокусника, ілюзіоніста; «оригінальний жанр» (у цирку, на естраді).
malefice [ˈmælɪfɪs] n
1. злі чари; чаклунство;
2. лиходійство.
medicine [ˈmeds(ɪ)n] n
1. медицина (особл. терапія);
  in the sphere of ~ у сфері медицини;
  to practise ~ працювати терапевтом;
2. ліки, медикамент;
  an effective ~ ефективні ліки;
  a special ~ особливі ліки;
  a ~ bag санітарна сумка;
  a ~ chest домашня аптечка;
  a ~ dropper піпетка;
  a ~ glass мензурка;
  a good ~ for cold хороші ліки проти застуди;
  a good ~ for a headache хороші ліки проти головного болю;
  to give ~ давати ліки;
  to take in ~ приймати ліки;
  the ~ tastes bitter ліки гіркі на смак;
  the ~ tastes sweet ліки солодкі на смак;
  the ~ acts, takes effects, works ліки діють;
3. чаклунство, чари; магія;
4. талісман, амулет; ◊
  to swallow, to take one’s ~ 1) підкоритися неминучості; стійко перенести щось неприємне; проковтнути пілюлю; 2) дістати заслужене покарання.

USAGE: Синонімами до іменника medicine у значенні ліки є drug та remedy. Ці синоніми розрізняються відтінками значень: medicine є найбільш загальним словом, воно означає ліки, особливо для внутрішнього вживання; drug вживається стосовно ліків, що впливають на нервову систему і можуть вживатися без дозволу лікаря або навіть всупереч йому; remedy – лікувальний засіб взагалі.

sorcery [ˈsɔ:s(ɘ)rɪ] n (pl sorceries)
1. чарівництво, чаклунство; магія;
  to practise ~ займатися магією;
2. pl чари, заклинання; чаклунські засоби.
spell1 [spel] n
1. заклинання; замовляння;
2. чари, чарівність; чарівна сила;
  a magic ~ магічні чари;
  to break, to remove a ~ зруйнувати чари;
  to cast a ~ on, over smb зачарувати когось;
  to come under a ~ бути зачарованим;
  under a ~ зачарований;
3. строк; час, проведений за певним заняттям;
  a ~ of service строк (час) служби;
  to do a ~ in prison відсидіти строк у в’язниці;
4. проміжок часу, період;
  a cold ~ холодна пора;
  a good ~ значний проміжок часу;
  a warm ~ тепла пора;
  at a ~ підряд, відразу; без перерви;
  by ~s з перервами;
  for a ~ на деякий час;
5. приступ (хвороби тощо);
  coughing ~ приступ кашлю;
6. амер. розм. період істерії (похмурого настрою, дразливості);
7. зміна;
  to give smb a ~ змінити когось;
8. розм. тріска; скіпка, скалка;
9. перекладка, поперечка.
witchcraft [ˈwɪtʃkrɑ:ft] n чари; чарівництво; чаклунство;
  to practice ~ займатися чаклунством.
witchery [ˈwɪtʃɘrɪ] n
1. чаклунство; чари;
2. зачарування.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

чар||и мн.
1. (чаклування) sorcery (sg.), witchery (sg.), witchcraft (sg.), magic (sg.);
2. (чарівність) charms, spell (sg.), fascination (sg.);
злі ~и evil spell (sg.), devilment (sg.);
звільняти від чар to disenchant.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

wizardry = ['wɪzədri] ча́ри, ма́гія
• software ~
= ча́ри (ма́гія) програмо́вих за́собів

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ча́ри (-рів) pl witchcraft, sorcery, spell, magic, charm;
  чарі́вка (-ки) f sorceress, witch;
  чарівки́й (-ка́, -ке́), чарівли́вий (-ва, -ве)* enchanting, charming, fascinating;
  чарівни́й (-на́, -не́) fascinating, alluring, charming; weird:
  чарівни́й ліхта́р, magic lantern;
  чарівни́к (-ка́) m sorcerer, enchanter, magician;
  чарівни́цтво (-ва) n sorcery, witchcraft, charm, magic power;
  чарівни́ця (-ці) f sorceress, enchantress, witch; cunning (sly) woman;
  чарівни́чка, чарівни́ченька (-ки) f Dim.: чарівни́ця, pretty little enchantress, fascinating girl;
  чарівни́цький (-ка, -ке), чарівни́чий (-ча, -че)* enchanting, fascinating, charming, bewitching; weird; magical, fairy-like;
  чарівни́чин (-на, -не) of a witch (sorceress).
розбива́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (розби́ти P) to break, dash, smash:
  розбива́ти кому́ го́лову, to break one’s head;
  розбива́ти яйце́, to break (crack) an egg;
  розбива́ти глек з ким, to bicker (quarrel) with one; || to beat, defeat, smite, hew down:
  розбива́ти во́рога, to destroy an enemy;
  розбива́ти люде́й, to destroy (devastate) the people;
  думки́ йому́ го́лову розбива́ють, thoughts are splitting his head;
  розбива́ти хма́ри, to scatter the clouds;
  розбива́ти ча́ри, to break the spell;
  розбива́ти хви́лі, to cleave the waves;
  розбива́ти ту́гу, to dissipate the grief;
  чо́боти затісні́, тре́ба розби́ти, these boots are too narrow, they must be stretched (by beating them on a boot-tree); || to rob, pillage, sack;
  розбива́тися I vi to break, be broken, be wrecked; to be broken apart (separated, disjointed); to be afflicted, sorrow, grieve:
  розбива́тися за ким, to yearn (long) to see one, to grieve strongly for one.