Знайдено 26 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «чаклунство» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

conjuration [ˌkɒndʒuˈreɪʃ(ə)n ˌkʌndʒə-, амер. ˌkɑːndʒə-] n
    1) заклина́ння, закляття́, замо́ва, замо́вини, примо́ва, чарівна́ примо́ва
    2) чаклу́нство, чарівни́цтво, чароді́я, характе́рство; ворожби́тство
    3) фо́куси, штуки, фіглі; впра́вність (спри́тність) рук Обговорення статті
magic [ˈmædʒɪk]
  1. n
    ма́гія; ча́ри; чарува́ння; чаклу́нство; чарівництво
  2. adj
    магі́чний; чарівни́й, чароді́йни
  3. v
    робити щось за допомогою магії; робити щось чарами, чародійною силою Обговорення статті
witchery [ˈwɪtʃəri] n
    1) чаклу́нство, чарівни́цтво, чароді́я, характе́рство, ворожби́тство
    2) ча́ри, причарува́ння; заст. хи́морода, хи́мородь
    3) прина́да, прина́дність, прива́бливість, ва́ба, прива́ба, пова́ба, по́ваб, прива́бність, пова́бність, прина́дливість; ча́ри Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

arcane [ɑ:ˈkeɪn] a таємний, прихований; загадковий;
  ~ rites таємні обряди; заклинання; чаклунство.
conjuration [ˌkɒndʒʋˈreɪʃ(ɘ)n] n
1. чарівництво, чаклунство;
2. заклинання; благання.
enchantment [ɪnˈtʃɑ:ntmɘnt] n
1. зачарування; чарівність;
2. чаклунство, магія; чари;
  she set her ~ at work вона пустила в хід свої чари.
glamour [ˈglæmɘ] n
1. чари, чарівність, чарівливість;
2. романтичний ореол;
3. чарування, чаклунство;
4. ефект, ефектність; ◊
  ~ boy розм. 1.) шикарний хлопець; 2) військ. розм. новобранець, піхотинець;
  ~ girl розм. шикарна дівиця.
goety [ˈgɘʋɪtɪ] n чаклунство; чорна магія.
gramarye [ˈgræmɘrɪ] n магія, чаклунство; некромантія.
hoodoo [ˈhu:du:] n
1. чаклунство, шаманство;
2. чаклун, чарівник; чаклунка, чарівниця;
3. людина (річ), що приносить нещастя;
4. причина, пристріт;
5. невдача, невезіння.
incantation [ˌɪnkænˈteɪʃ(ɘ)n] n
1. заклинання, закляття; магічна формула;
  to chant, to utter an ~ промовляти заклинання;
2. чаклунство, чари.
invocation [ˌɪnvɘˈkeɪʃ(ɘ)n] n
1. поет. звернення до музи;
2. рел. звернення (до бога);
3. рел. викликання духів;
4. чари, чаклунство;
5. юр. виклик у суд.
jynx [ˈdʒɪŋks] n (pl jynges)
1. орн. крутиголовка;
2. ворожіння, чаклунство, чари.
magic [ˈmædʒɪk] n
1. магія, чари; чарування; чаклунство;
  black ~ чорна магія;
  white ~ біла магія;
  as if by ~ немов чарами;
  to perform ~ чаклувати;
2. чарівність;
  the ~ of poetry чарівність поезії;
3. робота фокусника, ілюзіоніста; «оригінальний жанр» (у цирку, на естраді).
malefice [ˈmælɪfɪs] n
1. злі чари; чаклунство;
2. лиходійство.
medicine [ˈmeds(ɪ)n] n
1. медицина (особл. терапія);
  in the sphere of ~ у сфері медицини;
  to practise ~ працювати терапевтом;
2. ліки, медикамент;
  an effective ~ ефективні ліки;
  a special ~ особливі ліки;
  a ~ bag санітарна сумка;
  a ~ chest домашня аптечка;
  a ~ dropper піпетка;
  a ~ glass мензурка;
  a good ~ for cold хороші ліки проти застуди;
  a good ~ for a headache хороші ліки проти головного болю;
  to give ~ давати ліки;
  to take in ~ приймати ліки;
  the ~ tastes bitter ліки гіркі на смак;
  the ~ tastes sweet ліки солодкі на смак;
  the ~ acts, takes effects, works ліки діють;
3. чаклунство, чари; магія;
4. талісман, амулет; ◊
  to swallow, to take one’s ~ 1) підкоритися неминучості; стійко перенести щось неприємне; проковтнути пілюлю; 2) дістати заслужене покарання.

USAGE: Синонімами до іменника medicine у значенні ліки є drug та remedy. Ці синоніми розрізняються відтінками значень: medicine є найбільш загальним словом, воно означає ліки, особливо для внутрішнього вживання; drug вживається стосовно ліків, що впливають на нервову систему і можуть вживатися без дозволу лікаря або навіть всупереч йому; remedy – лікувальний засіб взагалі.

necromancy [ˈnekrɘmænsɪ] n некромантія; чорна магія; чаклунство.
sorcery [ˈsɔ:s(ɘ)rɪ] n (pl sorceries)
1. чарівництво, чаклунство; магія;
  to practise ~ займатися магією;
2. pl чари, заклинання; чаклунські засоби.
subtle [ˈsʌtl] a
1. тонкий, ніжний;
  ~ perfume ніжний запах;
  of ~ texture тонкої структури;
2. гострий, проникливий;
  ~ irony тонка іронія;
  ~ mind гострий розум;
  ~ observer проникливий спостерігач;
  ~ policy розумна/ тонка політика;
  ~ remark тонке зауваження;
  ~ senses загострені чуття;
3. витончений;
4. ледь помітний;
  ~ charm ледь помітна чарівність;
  ~ distinction тонка відмінність;
5. таємничий;
  ~ magic таємниче чаклунство;
  ~ power таємнича сила;
6. вправний, умілий, спритний; хитромудрий;
  ~ device хитромудрий пристрій;
  ~ fingers спритні/умілі пальці;
  a ~ bit of work мистецький виріб;
7. вишуканий;
  ~ art вишукане мистецтво;
  ~ delight вишукана насолода;
8. хитрий, підступний; улесливий;
  ~ enemy підступний ворог;
  ~ rogue хитрий шахрай;
9. ненасичений; негустий;
10. найдрібніший (про частки);
11. важкий, заплутаний.

USAGE: See sly.

theurgy [‘θi:ɜ:dʒɪ] n магія, чаклунство, чарування.
voodoo [ˈvu:du:] n
1. чаклунство; шаманство;
  ~ dance магічний/ритуальний танець;
  to practice ~ займатися чаклунством;
  to put a ~ on smb зачарувати когось, зурочити когось;
2. чаклун; шаман; знахар;
  a ~ doctor знахар-шаман;
  a ~ priest шаман, жрець-чародій;
3. амулет, талісман.
voodooism [ˈvu:du:ɪz(ɘ)m] n
1. чарівництво, чаклунство, чаклування; шаманство; чародійство; магія;
2. віра в чародійство (чаклунство).
witchcraft [ˈwɪtʃkrɑ:ft] n чари; чарівництво; чаклунство;
  to practice ~ займатися чаклунством.
witchery [ˈwɪtʃɘrɪ] n
1. чаклунство; чари;
2. зачарування.
wizardry [ˈwɪzɘdrɪ] n чарівництво, чаклунство.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

чаклунство sorcery.