Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «учбовий» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

graduate [ˈgrædʒʋeɪt, ˈgrædjʋeɪt] v (past і p. p. graduated, pres. p. graduating)
1. закінчити вищий учбовий заклад і одержати ступінь бакалавра;
2. амер. закінчити будь-який учбовий заклад;
  to ~ from Harvard закінчити Гарвардський університет;
  to ~ from a high school закінчити середню школу;
  to ~ with honors закінчити університет з відзнакою;
  he ~d in chemistry він закінчив хімічний факультет;
  in what year did you ~? y якому році/коли ви закінчили університет?;
3. амер. давати диплом; присуджувати учений ступінь;
4. розташовувати в певному порядку (за певним принципом);
5. градуювати; наносити поділки; калібрувати;
6. біол. поступово змінюватися (переходити з одного стану в інший);
7. хім. згущати рідину (випаровуванням).

USAGE: 1. Українському закінчити школу відповідає to finish/to leave school, закінчити коледж – to graduate from college (іменники вживаються без артикля), а закінчити університет – to graduate from the university (іменник university вживається з означеним артиклем). 2. See finish.

graduate [ˈgrædʒʋɪt, ˈgrædjuɪt] n
1. випускник вищого учбового закладу;
  a ~ of an institute випускник інституту;
  a ~ of a university випускник університету;
  he is an Oxford ~ він закінчив Оксфордський університет;
2. амер. той, що закінчив будь-який учбовий заклад;
3. мензурка; ◊
  ~ members of the University професори і викладачі університету;
  ~ school (courses) амер. аспірантура;
  ~ student амер. аспірант;
  ~ teacher учитель з університетською освітою.
graduated [ˈgrædjʋeɪtɪd] a
1. дипломований; що має учений ступінь бакалавра;
2. амер. що закінчив будь-який учбовий заклад;
3. калібрований; градуйований; із шкалою;
  ~ scale масштаб, мірило;
4. диференційований; неоднаковий у різних умовах;
  ~ tax прогресивний податок.
L-plate [ˈelpleɪt] n «учбовий» (щиток з написом на машині).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

учбовий див. навчальний;
вищий ~ заклад institution of higher education.
вуз (скороч. від вищий учбовий заклад) див. внз.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

учба́ (-би́) f = навча́ння, teaching, learning;
  учбо́вий (-ва́, -ве) of teaching (learning):
  учбо́ва устано́ва, teaching institution.