Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «троща» на інших ресурсах:

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

троща́ (-щі) f = трость, reed, rush, place overgrown with reeds: broken branches.
цукро́ваний (-на, -не)* sugared, sweetened;
  цукро́вий (-ва, -ве) sugary:
  цукро́ва тро́ща (трости́на), sugar cane;
  цукро́ві буряки́, sugar beets;
  цукро́ва хворо́ба = цукрови́ця (-ці) f Med. diabetes.