Знайдено 105 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «стрічка» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

headband [ˈhedbænd] n
    1) головна́ пов’язка, іст. скиндя́к, скиндя́чка; стрічка для волосся; (головний) обруч До обговорення
    2) (в слухавках) наголі́в’я
    3) полігр. каптал До обговорення Обговорення статті
slither [ˈslɪðə, амер. -(ə)r]
  1. v
    1) повзти́; плазува́ти
    2) ізслиза́ти, спорса́ти
  2. n
    1) повзання
    2) брит. розм. стрі́чка, па́смо; див. sliver Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

adhesive [ɘdˈhi:sɪv] a

  ~ tape липка стрічка, скотч;
ammunition [ˌæmjʋˈnɪʃ(ɘ)n] n бойові припаси, боєприпаси; снаряди, патрони, набої; підривні засоби;

  ~ belt амер. патронна стрічка, патронташ;
band1 [bænd] n
1. тасьма, стрічка; поясок, смужка, обід, обруч;

4. тех. пас; стрічка транспортера; стяжний хомут; бугель; завіса (до дверей);

7. тех. привідний ремінь; стрічка транспортера;
belt [belt] n

5. військ. кулеметна стрічка;
6. стрічка (конвеєра);
brake-band [ˈbreɪkbænd] n тех. гальмова стрічка.
cap [kæp] n

  a ~ ribbon стрічка матроської безкозирки;
cartridge-belt [ˈkɑ:trɪdʒbelt] n

2. патронна стрічка.
chaplet [ˈtʃæplɪt] n
1. вінок; гірлянда, стрічка (на голові);
copying-ribbon [ˌkɒpɪɪŋˈrɪbɘn] n стрічка для друкарської машинки.
cordon [ˈkɔ:dn] n

4. орденська стрічка.
decoration [ˌdekɘˈreɪʃ(ɘ)n] n

  ~ ribbon орденська стрічка;
fillet [ˈfɪlɪt, ˈfɪlet] n
1. стрічка, пов’язка (на голову);
hairband [ˈheɘbænd] n стрічка для волосся.
hatband [ˈhætbænd] n
1. стрічка на капелюсі;
headband [ˈhedbænd] n
1. головна пов’язка; стрічка на голову;
inkle [ˈɪŋk(ɘ)l] n тасьма, стрічка.
insulating [ˈɪnsjʋleɪtɪŋ] а ізоляційний; ізолювальний;
  ~ tape ізоляційна стрічка.
knot [nɒt] n

  mourning ~ траурна стрічка (в петлиці);
lace [leɪs] n
1. шнурок, стрічка, тасьма;
neck-band [ˈnekbænd] n

2. стрічка, оксамитка; бархатка (на шиї).
riband [ˈrɪbɘnd] n стрічка; тасьма.
ribbon [ˈrɪbɘn] n
1. стрічка; тасьма;
  a bright ~ яскрава стрічка;
  a red ~ червона стрічка;
  a silk ~ шовкова стрічка;
  a typewriter ~ стрічка для друкарської машинки;

6. відзнака; нашивка; орденська стрічка;
  blue ~ стрічка ордена Підв’язки;
  red ~ стрічка ордена Бані;
sash [sæʃ] n

2. стрічка (орденська тощо);
Scotch tape [ˌskɒtʃˈteɪp] n «скотч», клейка стрічка.
semiflexible [ˌsemɪˈfleksɘb(ɘ)l] a напівеластичний;
  ~ belt військ. стрічка для набоїв (кулемета).
snood [snu:d] n
1. шотл. поет. стрічка (на голові у дівчини);
stitch [stɪtʃ] n

  a chain ~ 1) тамбурна стрічка, тамбурний шов (у вишиванні); 2) брошурне шиття нитками;
strapping [ˈstræpɪŋ] n

4. мед. стрічка липкого пластиру;
streamer [ˈstri:mɘ] n

2. довга вузька стрічка;
strip [strɪp] n
1. смужка; стрічка; довгий вузький кусок;
swirl [swɜ:l] n

5. стрічка на наголовку капелюха;
tag [tæg] n

6. стрічка, бант; китичка (як прикраса);
tape [teɪp] n

2. стрічка;
  adhesive ~ ізоляційна стрічка;

  sticky ~ 1) липка (клейка) стрічка, скотч (тж Scotch ~); 2) лейкопластир;
3. стрічка фінішу;

  a measuring ~ мірча стрічка;
5. телеграфна стрічка;
  ticker ~ телеграфна стрічка;
6. магнітофонна стрічка;
  a magnetic ~ магнітофонна стрічка;
tape-line [ˈteɪplaɪn] n рулетка, мірча стрічка.
tape-measure [ˈteɪpˌmeʒɘ] n рулетка, мірча стрічка.
tie [taɪ] n
1. мотузка; стрічка; шнур; зав’язка; шнурок;
tie [taɪ] v (past і p. p. tied, pres. p. tying)

  the band ~s in front стрічка зав’язується спереду;
tier1 [ˈtaɪɘ] n

2. те, чим зав’язують; зав’язка; стрічка; шнурок;
tread [tred] n

  ~ caterpillar гусенична стрічка.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

орденськ||ий: ~а стрічка ribbon; cordon.
репсов||ий: ~а стрічка petersham.
стрічк||а 1. ribbon, band, sliver;
~а для волосся (для кіс) fillet;
~а навколо капелюха hat-band;
довга ~а, що розвівається streamer;
текти (витися) ~ою (про річку, струмок) to wind its way; to meander;
2. тех. tape, band, strip, strap;
гальмова ~а brake-band;
гусенична ~а caterpillar track, track assembly;
вимірювальна ~а (рулетки) mea suring tape, tape-measure, tape-line;
ізоляційна ~а insulating tape;
патронна ~а cartridge belt;
~а транспортера conveyer belt;
3. кін. film.
ізоляційн||ий 1. isolation;
2. ел. insulation, insulating;
стрічка insulating tape.
кулеметн||ий machine-gun (attr.);
~ий вогонь machinegun fire;
~ий обстріл gunning;
~а вогнева точка machinegun emplacement;
стрічка cartridge belt, ammunition belt, band;
~а черга burst of fire;
~е гніздо machine-gun nest, machine-gun pit, gun post.
налобн||ий frontal;
стрічка headband.
паперов||ий paper;
~ий рулон paper roll;
стрічка paper-tape;
~а фабрика paper-mill;
~і гроші paper money, paper currency.
телеграфн||ий telegraphic(al), telegraph (attr.);
~ий апарат ticker;
~ий стиль telegraphic style; розм. telegraphese;
стрічка telegraph tape;
~е агентство telegraph agency.
фінішн||ий finishing, finish (attr.);
стрічка finishing tape.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

RSS feed = синдикована стрічка новин {?}, стрічка новин (RSS) {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

band = [bænd] 1. сму́га 2. зо́на, діапазо́н 3. спе́кт(е)р 4. стрі́чка

• Möbius (Moebius) ~
= Ме́біусова стрі́чка, стрі́чка Ме́біуса
fillet = ['fɪlɪt] 1. стрі́чка, ни́тка 2. носі́й 3. закру́глювання, спря́ження (ліній дугою)
line = [laɪn] 1. лі́нія; крива́ (на графіку) || прово́дити/прове́сти́ лі́нію // along the ~, in the ~ of у на́прямі, за на́прямом, уздо́вж (лінії); in ~ with 1. по́ряд з 2. згі́дно з; to draw a ~ прове́сти́ лі́нію; to ~ up розташо́вувати/розташува́ти уздо́вж лі́нії, вишико́вувати/ви́шикувати (в лі́нію) 2. пряма́ (лі́нія) // ~ at infinity нескінче́нно відда́лена пряма́; in straight ~s прямоліні́йно 3. ребро́ (графу) 3. рядо́к 4. че́рга // to ~ up утво́рювати/утвори́ти че́ргу 5. ши́на; дріт 6. лі́нія зв’язку́

• tape ~
= вимі́рювальна (мі́рча) стрі́чка; руле́тка
ribbon = ['rɪbn] вузька́ сму́жка, стрі́чка
• cartridge ~
= касе́тна фарбува́льна стрі́чка
• ink ~
= фарбува́льна стрі́чка (для принтера)
streak = [stri:k] стрі́чка
string = [strɪŋ] 1. струна́ 2. ни́тка; ни́зка 3. рядо́к; стрі́чка (символів тощо)
strip = [strɪp] 1. сму́га, сму́жка 2. де́рти (обдира́ти)/обде́рти, здира́ти/зде́рти // ~ off усува́ти/усу́нути (з тексту), виріза́ти/ви́різати

• Moebius ~
= Ме́біусова стрі́чка, стрі́чка Ме́біуса
tape = [teɪp] стрі́чка; та́сьма́ || закле́ювати/закле́їти (липко́ю) стрі́чкою
• advanced-feed ~
= стрі́чка зі зсу́вом о́творів синхродорі́жки
• auxiliary ~
= стрі́чка (машини Т’юринга)
• blank ~
= поро́жня (незапо́внена) стрі́чка
• father ~
= початко́ва стрі́чка
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) стрі́чка
• infinite ~
= нескінче́нна стрі́чка
• input ~
= входова́ стрі́чка

• library ~
= бібліоте́чна стрі́чка, стрі́чка з бібліоте́чними програ́мами
• master ~
= головна́ стрі́чка; етало́нна стрі́чка
• optical ~
= опти́чна стрі́чка
• program ~
= програмо́ва стрі́чка, стрі́чка з програ́мою
• punched ~
= перфострі́чка, перфоро́вана стрі́чка
• skew ~
= юстува́льна стрі́чка
• scratch ~
= операти́вна стрі́чка (з даними, що їх можна стерти відразу після використання)
• son ~
= стрі́чка тре́тього поколі́ння (з файлом в останньому зафіксованому після оновлення стані)
• streaming ~
= пото́кова стрі́чка (архівувати файли)
• virgin ~
= чи́ста (неформато́вана, неза́ймана) стрі́чка
• work ~
= робо́ча стрі́чка
tape-line = ['teɪplaɪn] мі́рча (вимі́рювальна) стрі́чка; руле́тка
tape-measure = ['teɪpˌmɛʒə] мі́рча (вимі́рювальна) стрі́чка; руле́тка

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

audiotape стрі́чка звукоза́пису

digital ~ [DAT] = цифрова́ стрі́чка звукоза́пису
band 1. сму́га || сму́гови́й 2. діяпазо́н || діяпазо́нний 3. (тт) зо́на || зо́нний 4. (сп.) смуга́стий спе́кт(е)р 5. стрі́чка; (вузька) та́сьма́; (широка) би́нда || стрічко́ви́й, тасьмови́й, биндови́й 6. о́бід; обру́ч || ободо́вий, обруче́вий 7. зв’я́зувати//зв’яза́ти (стрічкою тощо)

conveyer ~ = конве́єрна стрі́чка [би́нда]

elastic ~ = ґу́мо́ва стрі́чка, ґу́мка

Möbius ~ = Ме́біусова стрі́чка

rubber ~ = ґу́мо́ва стрі́чка, ґу́мка
belt 1. пас || пасови́й 2. по́яс, сму́га, (кільцева) зо́на || поясни́й, сму́говий 3. ре́мінь || ремі́нний

abrasive ~ = шліфува́льна стрі́чка; абрази́вний пас

charge(‑carrying) ~ = заря́дова стрі́чка
conveyer ~ = конве́єрна стрі́чка

endless conveyer ~ = нескінче́нна конве́єрна стрі́чка
elastic 1. пружни́й 2. еласти́чний 3. (про характеристику тощо) пру́жнісний 4. ела́стик || ела́стиковий 5. ґу́мка, ґу́мо́ва стрі́чка
line 1. лі́нія || ліні́йний || про́водити//прове́сти лі́нію, лініюва́ти//полініюва́ти ■ along a ~ уздо́вж лі́нії; in ~ (розташований) на одні́й лі́нії; (to lie) in a ~ (лежати) на лінії; in ~ with згі́дно з; to ~ up (with) розташо́вувати(ся) в лі́нію [вздовж лі́нії]; to put a ~ through a point прове́сти лі́нію че́рез то́чку 2. (матем.) пряма́ 3. the ~ еква́тор 4. ряд; рядо́к || рядко́вий 5. ребро́ (графу) || ребро́вий 6. (вузька) стрі́чка; ни́тка; (тонка) ли́нва 7. че́рга || че́рговий 8. конве́єр || конве́єрний 9. трубопро́від 10. лі́нія (позасистемна одиниця довжини, 1/12 дюйма [2.117 мм]; 1/10 дюйма [2.54 мм]) 11. личкува́ти/‌обличко́вувати//обличкува́ти (with – чимось)

strap ~ = вузька́ сму́га, стрі́чка

tape ~ = мірча́ [вимі́рювальна] стрі́чка
measure 1. мі́ра || мі́ровий || мі́ряти/‌вимі́рювати//помі́ряти/‌ви́міряти ■ beyond ~ по́над мі́ру, надмі́рно 2. крите́рій || критері́йний 3. за́хід ■ ~ intended to smth за́хід, спрямо́ваний на щось; to take ~s вжива́ти//вжи́ти за́ходів

tape ~ = мі́рча [вимі́рювальна] стрі́чка
ribbon стрі́чка, та́сьма; вузька́ сму́жка || стрічко́ви́й, та́сьмови́й

carbon ~ = копіюва́льна стрі́чка
cloth ~ = ткани́нна стрі́чка
string 1. струна́ || стру́нний || натяга́ти//натягти́ (струну тощо) 2. стру́мова ни́тка 3. ни́зка, верве́чка, послідо́вність, ряд || низко́вий, вервечко́вий || (тж ~ together) низа́ти/‌нани́зувати//наниза́ти 4. рядо́к; стрі́чка || рядко́вий, стрічко́ви́й 5. (комп.) си́мвольна послідо́вність 6. моту́зка, шпага́т; волокни́на; волосі́нь || мотузко́вий, шпага́товий; волокни́нний ■ to ~ up підві́шувати//підві́сити (на мотузці тощо)
strip 1. (вузька́) сму́га, стрі́чка; шта́ба || сму́гови́й, стрічко́ви́й; шта́бови́й ■ to cut into ~s смугува́ти//посмугува́ти, рі́зати//порі́зати на сму́ги [стрічки́] 2. (тж ~ off) зрива́ти//зірва́ти, відрива́ти//відірва́ти, віддира́ти//відде́рти (of – від), здира́ти//зде́рти (of – з); обдира́ти//обде́рти; ого́лювати//оголи́ти 3. (тж ~ down) розбира́ти//розібра́ти (на частини), демонто́вувати//демонтува́ти

chart ~ = стрі́чка з діягра́мою

Möbius ~ = Ме́біусова стрі́чка

phosphor ~ = стрі́чка люмінофо́ру
sealing ~ = защі́льнювальна стрі́чка
stripe (вузька́) сму́га, стрі́чка || (вузько)сму́говий, стрічко́ви́й
tape 1. стрі́чка, та́сьма || стрічко́ви́й, та́сьмови́й || зв’я́зувати//зв’яза́ти [скрі́плювати//скріпи́ти] стрі́чкою 2. скле́ювати//скле́їти стрі́чкою 3. ізолюва́ти//заізолюва́ти стрі́чкою 4. мі́ряти//помі́ряти стрі́чкою

adhesive ~ = клейка́ [липка́] стрі́чка
blank ~ = поро́жня [чи́ста] стрі́чка (на запис)
cassette ~ = касе́тна стрі́чка
continuous ~ = нескінче́нна [безконе́чна] стрі́чка

electrical ~ = (електро)ізоляці́йна [(електро)ізолюва́льна] стрі́чка (пластикова)
friction ~ = (електро)ізоляці́йна [(електро)ізолюва́льна] стрі́чка (тканинна)
half-inch ~ = півдюймо́ва стрі́чка
heat-insulating ~ = теплоізолюва́льна стрі́чка
idiot ~ = (комп.) кодонедоста́тня стрі́чка
impregnated ~ = просо́чена стрі́чка
insulating ~ = (електро)ізоляці́йна [(електро)ізолюва́льна] стрі́чка
invisible ~ = неви́дна [прозо́ра] клейка́ стрі́чка
linen ~ = ткани́нна стрі́чка
magic ~ = неви́дна клейка́ стрі́чка
magnetic ~ = магне́тна стрі́чка
masking ~ = маскува́льна стрі́чка
measuring ~ = мі́рча [міри́льна, вимі́рювальна] стрі́чка; руле́тка
paper ~ = паперо́ва стрі́чка
peelable ~ = знімна́ (клейка́) стрі́чка
permanent ~ = незнімна́ (клейка́) стрі́чка

punched ~ = (по)перфоро́вана [дірча́ста] стрі́чка, перфострі́чка
record(ing) ~ = 1. запи́сувальна стрі́чка (у приладах) 2. звукоза́писна [звукозапи́сувальна] стрі́чка
reinforced ~ = змі́цнена стрі́чка
removable ~ = знімна́ (клейка́) стрі́чка
rubber ~ = ґу́мова стрі́чка
rubberized ~ = проґумо́вана стрі́чка
scotch ~ = клейка́ [липка́] стрі́чка
sealing ~ = защі́льнювальна [гермет(из)ува́льна] стрі́чка
sticky ~ = клейка́ [липка́] стрі́чка
streaming ~ = стри́мерова стрі́чка
ultrastrip ультрамікрофі́льмова стрі́чка (зі зменшенням образу порядку 150 разів)

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

стрі́ч|ка 1. (тасьма тощо) tape ▪ мі́ряти —кою to tape, to measure with a tape 2. (вузька смужка) ribbon 3. (довга, однорідна за шириною) strip 4. (що вирізняється на тлі поверхні тощо) stripe 5. (пас) belt 6. (широка) band 7. (кіноплівка) film 8. (рядок) string
безконе́чна ~ = continuous tape
вимі́рювальна ~ = див. мірча ~
гермет(из)ува́льна ~ = sealing tape
ґу́мо́ва ~ = rubber tape/band, elastic (band)
дірча́ста ~ = perforated [punched] tape
електроізолюва́льна ~ = див. електроізоляційна ~
електроізоляці́йна ~ = insulating tape; (пластикова) electrical tape
запи́сувальна ~ = (у приладах) recording tape
заря́дова ~ = charge(-carrying) belt
защі́льнювальна ~ = sealing tape [strip]
звукозапи́сувальна ~ = audiotape, record(ing) tape; (цифрова) digital audiotape [DAT]
~ (і)з дія́грамою = chart strip
змі́цнена ~ = reinforced tape
знімна́ (клейка́) ~ = removable [peelable] tape
ізоляці́йна ~ = insulating [insulation] tape; (пластикова) electrical tape; (тканинна) friction tape; (лакова) varnished (insulation) tape
касе́тна ~ = cassette tape
клейка́ ~ = adhesive [sticky, scotch] tape; (невидна) invisible [magic] tape; (незнімна) permanent tape; (знімна) removable tape
кодонедоста́тня ~ = (комп.) idiot tape
конве́єрна ~ = conveyer belt [band]
копіюва́льна ~ = carbon ribbon
лакова́ ~ = (ізоляційна) varnished (insulation) tape
лакоткани́нна ~ = (ізоляційна) varnished (insulation) tape
липка́ ~ = див. клейка ~
~ люмінофо́ру = phosphor strip
магне́тна ~ = magnetic tape
магнетофо́нна ~ = (recording) tape
маскува́льна ~ = masking tape
Ме́біусова ~ = Möbius band/strip
міри́льна ~ = див. мірча ~
мі́рча ~ = measuring tape, tape measure, tapeline
мікрофі́льмова ~ = microfilm; (зі зменшенням образу порядку 150 разів) ultrastrip
неви́дна ~ = (клейка) invisible [magic] tape
незнімна́ ~ = (клейка) permanent tape
нескінче́нна ~ = continuous tape; (конвеєрна) endless conveyer belt
паперо́ва ~ paper tape ▪ із паперо́вою —кою (про пристрій), на паперо́вій —ці = (про видрук тощо) paper-tape
півдюймо́ва ~ = half-inch tape
(по)перфоро́вана ~ = punched [perforated] tape
поро́жня ~ = (на запис) blank tape
проґумо́вана ~ = rubberized tape
прозо́ра клейка́ ~ = invisible [magic] tape
просо́чена ~ = impregnated tape
стри́мерова ~ = streaming tape
теплоізолюва́льна ~ = heat-insulating tape
ткани́нна ~ = linen tape; cloth ribbon; (ізоляційна) friction tape
ультрамікрофі́льмова ~ = (зі зменшенням образу порядку 150 разів) ultrastrip
чи́ста ~ = (на запис) blank tape
шліфува́льна ~ = abrasive belt

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

стрі́чечка (-ки) f Dim.: стрі́чка (-ки) f ribbon: tape; lace:
  кулеме́тна стрі́чка, machine gun riband;
  стрі́чка в кни́жці, line in a book.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

стрічк||а ім. ж. ribbon, band, sliver; (для волосся) fillet; тех. tape, strip; belt
гальмова ~а brake-band
гусенична ~а caterpillar track, track assembly
вимірювальна ~а рулетки measuring tape, tape line
ізоляційна ~а adhesive tape
клейка ~а (скотч) sticky tape
магнітофонна ~а magnetic tape
патронна ~а cartridge belt
телеграфна ~а ticker tape
~а транспортера conveyer belt.
паперов||ий прикм. paper

стрічка paper tape

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

aerosol (і) аерозоль (тверда або рідинна речовина, зависла в повітрі); (пк) аерозольний
a. adhesive аерозольна липка [клейка] стрічка
a. coating аерозольне нашар(ов)ування [фарбування]
a. mist аерозольний туман [(і)мла, мряка]
a. particle аерозольна частка
a. propellant рушійна речовина аерозоля (напр., стиснений газ)
band стрічка, тасьма, смуга, обруч
b. drier стрічкова сушарка
b. saw стрічкова [тасьмова] пилка
belt (і) пас, пояс, ремінь, стрічка; смуга, зона; (д) оперізувати, сікти ременем; (пк) пасовий, поясний, стрічковий
b. conveyer [conveyor] безперервний [безконечний] пасовий переміщувач [транспортер, конвеєр]
b. drier безперервнострічкова сушарка
b. drive пасова передача [повід]
b. grinder пасовий шліфувальний верстат
b. press filter фільтр пасового пресу
b. sander пасовий шліфувальний верстат
b. saw пасова пилка
b. wiper очищувальне сопло (для вакуумного очищення) пасового транспортера
brakeband гальмівна стрічка
drag тягти(ся); волочити(ся); чинити опір
d. classifier безперервна стрічка-класифікатор
d. coefficient коефіцієнт лобового опору
metal (і) метал; (пк) металевий
m. bandsaw стрічкова пилка до металу
m. cleaning чищення металів
m. container металева посудина [контейнер]
m. fume fever металовипарна ["ливарна"] гарячка [лихоманка] (гарячкові симптоми після короткотривалого витримування високого тиску випарів цинку, маґнію або їх оксидів)
m. melting металотоплення
m. polishing belt металошліфувальна стрічка [смужка, пас]
m. shears металорізальні ножиці [верстат]
m. spraying напилювання, напорошування металу; металізація [гальванізація] напилюванням [напорошуванням]
m. surface evaporator металоповерхневий випарювач
m. working оброблення металу (напр., механічне зміцнення наклепуванням)
paper папір; газета; документ; наукова стаття [доповідь]; шпалери; (д) обклеювати папером [шпалерами]
p. production виробництво паперу
p. pulp паперова маса [м’якуш], пульпа
p. tape sampler пробобірна паперова фільтрувальна стрічка (для забрудненого макрочастинками повітря; порівнюючи фільтрувальну та чисту стрічку, вимірюють коефіцієнт перепускання світла)
p. trail паперовий відбиток [хроніка] (адміністративний запис наукових досліджень, звітів, слухань, листів, внутрішніх меморандумів тощо, на підставі яких формуються правила, закони, норми тощо)
polishing (і) полірування; шліфування; (пк) полірувальний; шліфувальний; полірований, шліфований
p. belt полірувальний [шліфувальний] ремінь [стрічка]
p. technique of water (after treatment) техніка кінцевого [остаточного] очищення (питної) води (звичайно - це перепускання води крізь деревне вугілля з метою усунення малої концентрації розчинених органічних сполук)
p. wheel полірувальне [шліфувальне] колесо
ribbon стрічка
r. mixer стрічко-гвинтовий змішувач
r. sprawl видовжене, простягнуте селище (вздовж дороги)
sander піскоочищувальний [піскошліфувальний] верстат; піскоструминне устатковання; піскорозкидач
s. belt шліфувальний папір [стрічка]
sash 1. (і) стрічка; пояс; шаль; (д) перев’язувати [прикрашати] стрічкою [поясом, шаллю]; 2. піднімна віконна рама (відкривається підніманням догори)
strip (і) стрічка; смуга; клапоть; злітно-приземлювальна смуга (на аеродромі); руйнування, псування (різьби болта); (д) обдирати, здирати (стрічками, смугами, клаптями); оголювати; знімати (шкіру); роздягати(ся); позбавляти (військового ступеню); грабувати; (пк) обдиральний; роздягальний; руйнувальний; позбавлювальний
s. mining відкрите гірництво; відкрите добування копалин (вугілля, каміння)
weather (і) погода; буря; негода; (д) підпадати під атмосферні впливи, вивітрюватися; витримувати бурю
w. cap захисний дашок [ковпак] (димаря)
w. forecast прогноз погоди
w. strip захисна стрічка (для ущільнення дверей, вікон від дощу, пилу, протягу)

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 – 2018 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

стрічка tape; (вузька) ribbon; (широка) band; (довга) strip(e); (кіноплівка) film; (рядок) string; (конвеєра) belt, haul; (смуга) strip
базисна с. base(-line) tape
вимірна с. measuring tape
вимі́рювальна магнетна с. calibration tape, reference tape; measuring magnetic tape звз
вимі́рювальна магнетна с. для визначення рівня запису line-up tape
вимі́рювальна с. для визначення АЧХ frequency tape
відеомагнетофонна с. video tape
восьмиміліметрова с. eight-millimeter tape
гальмівна с. brake band
дистрибутивна с. distribution tape
діаграмна с. chart strip; n-доріжкова с. n-track tape, n-channel tape
дротяна с. wire tape
еталонна магнетна с. master tape звз
зарядна с. charging belt
ізоляційна с. insulating tape, friction tape, electric tape
касетна с. cartridge tape
кембрикова с. cambric tape
магнетна с. magnetic tape
напрямна с. guideband
незаповнена с. blank tape
пробна с. specimen slip, trial slip
програмна с. program tape інф
просмолена с. tar-impregnated tape, tarred tape
рухо́ма с. (магнетна) streaming tape
с. вводу програми program tape
с. вихідних даних output tape
с. вхідних даних input tape
с. графобудувача plotter tape
с. даних data tape
с. для відеозапису video recording tape
с. з перфорацією punched tape
с. керування кареткою carriage control tape
с. команд instructions tape
с. люмінофора phosphor strip
с. одноразового користування single use tape
с. підпрограми subroutine tape
с. роздруку printing-out tape
типова магнетна с. (еталонна) reference tape
фарбувальна с. ink ribbon
феромагнетна с. ferromagnetic tape, magnetic tape; normal tape звз
чиста с. (нерозмічена) virgin tape
контакт,~у contact; (електричний) connection; (контактний штирок, вивід) pin, lead; (дотик) touch; junction, joint, (connection) terminal, tab terminal елн; point, tab, tip звз

к. «стрічка-головка» surface contact

- Англо-український військовий словник 2022 (Волонтери Ukrop Austria) Вгору

ammunition belt * патронна стрічка, патронташ
belt * ремінь; пояс, пас; кулеметна стрічка; смуга, лінія / ряд дротяних загороджень
caterpillar steel track * гусенична сталева стрічка; гусениця
cordon tape * стрічка позначення периметра блокування
disintegrating metallic split-link belt * розсипна металева ланкова патронна стрічка
endless conveyor belt * кільцева конвеєрна стрічка
medal ribbon * орденська стрічка
ribbon bridge * міст-стрічка (з понтонів)
ribbon raft * пором-стрічка
service ribbon * орденська стрічка
spike strip * шипована стрічка (з різноспрямованими шипами, призначеними для проколу шин машини-порушника)
streamer * стрічка (до прапора частини) за участь в боях або бойових операціях
stripe * шеврон; нашивка; стрічка; нашивка стрічкою