Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «стих» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

go [gɘʋ] v (past went, p. p. gone, pres. p. going)
1. іти, ходити;
  to ~ quickly іти швидко;
  to ~ slowly іти повільно;
  to ~ straight ahead іти рухатися прямо;
  to ~ that way іти тим шляхом;
  to ~ this way іти цим шляхом;
  to ~ home іти додому;
  to ~ to the door іти до дверей;
  to ~ to the institute іти до інституту;
  to ~ along the road іти дорогою;
  to ~ to London їхати до Лондона;
  to ~ by the house іти повз будинок;
  to ~ into the house іти в будинок;
  to ~ into the room іти в кімнату;
  to ~ along, up, down the street іти вулицею;
  to ~ for a walk іти на прогулянку;
2. прямувати; їхати, їздити;
  to ~ on a tour вирушити в подорож;
3. подорожувати, пересуватися; рухатися;
  to ~ by air літати (на літаку);
  to ~ by bus їхати на автобусі;
  to ~ by train їхати на поїзді;
  to ~ on foot ходити пішки;
4. ходити, курсувати;
  the bus ~es twice a week автобус ходить двічі на тиждень;
5. від’їжджати, відходити, іти геть; зникати;
  he has gone він пішов, його нема;
  the train ~es from platform 2 поїзд відходить від другої платформи;
  to ~ for a drive їхати на прогулянку;
  to ~ for the doctor поїхати до лікаря;
6. працювати, діяти, функціонувати;
  a machine ~es машина працює;
  a clock, a watch ~es годинник іде;
7. проходити, пролягати, простягатися, вести (про дорогу);
  this road ~es to Paris ця дорога веде до Парижа;
8. доходити; дотягуватися; сягати;
9. пролітати, швидко плинути (про час);
10. зникати; пропадати;
  half our money ~es for food більшість наших грошей іде на їжу;
11. поширюватися, передаватися;
  the estate went to her нерухомість перейшла до неї;
  what he said ~es for you too те, що він говорить стосується і тебе, поширюється і на тебе;
12. вступити в організацію, стати членом товариства;
13. бути в обігу;
14. брати на себе; зважуватися (на щось);
15. розвалитися, зламатися, розколотися;
16. зазнати краху, збанкрутувати;
  he went through his inheritance in six months він витратив те, що дісталося у спадок за шість місяців;
17. бути розташованим;
18. перебувати, зберігатися; укладатися (в щось);
19. дорівнювати;
  twenty shillings ~ to one pound двадцять шилінгів дорівнюють одному фунту стерлінгів; у фунті стерлінгів двадцять шилінгів;
20. звертатися; вдаватися по допомогу;
  we don’t have much to ~ on у нас немає на що сподіватися;
  we must ~ on the assumption that he’ll agree нам лише залишається сподіватися на його згоду;
21. гласити, говоритися;
  the agreement ~es as follows в угоді говориться таке;
  a story (a letter) ~es… в оповіданні (листі) говориться...;
22. дзвонити, бити (про годинник тощо);
23. помирати, гинути;
24. пройти, бути прийнятим (визнаним);
25. продаватися (про ціну);
  the painting went for a hundred dollars картину було продано за сотню доларів;
26. брати участь (на паях); ризикувати;
  she went for the first prize вона брала участь у змаганні за перший приз;
27. зберігатися (про їжу);
28. підходити, личити (про одяг);
29. займатися чимсь;
  to ~ in for sports займатися спортом;
  what hobby do you ~ in for? яке у вас хобі?;
30. у сполученні з герундієм вказує на постійне заняття чимсь;
  to ~ hunting вирушати (ходити) на полювання;
31. як дієслово-зв’язка у складеному іменному присудку означає постійне перебування у певному стані; бути; ставати, робитися;
  to ~ hungry бути голодним;
  to ~ large амер. жити на широку ногу, розкошувати;
  to ~ mad збожеволіти;
  to ~ sick захворіти;
  to ~ with young бути вагітною;
32. у звороті to be going + inf смислового дієслова передає намір зробити щось;
  І am ~ing to speak to him я збираюся поговорити з ним;
  ~ about походжати; ходити туди і сюди; тинятися; циркулювати;
  ~ ahead рухатися уперед; продовжувати; амер. іти напролом;
  ~ ahead! уперед!; не затримуй(те)ся!;
  ~ along іти далі; продовжувати;
  he went along with a compromise він погодився на компроміс;
  ~ away іти геть;
  he went away without saying good-bye він пішов не попрощавшись;
  ~ back повертатися назад; відступати, задкувати;
  ~ behind іти позаду; переглядати; вивчати (підстави);
  ~ between бути посередником;
  ~ by проходити мимо;
  to ~ by smb’s house проходити повз будинок;
  ~ down 1) спускатися, сходити;
  to ~ down into a mine спуститися у шахту; 2) потонути;
  the boat went down човен затонув;
  the ship went down пароплав пішов на дно; 3) заходити;
  the moon went down місяць зайшов;
  the sun went down сонце зайшло; 4) вщухати;
  the storm went down буря вщухла;
  the wind went down вітер стих; 5) знижуватися (про ціни, температуру); 6) програти, зазнати невдачі; 7) їхати з центру на периферію;
  to ~ down in history as a great ruler залишитися в історії великим правителем;
  ~ forth бути опублікованим;
  ~ forward іти уперед, просуватися;
  ~ in входити, заходити;
  I went in by the back door я увійшов через задній хід;
  to ~ in for an examination складати екзамен;
  he agreed to ~ in with them він погодився приєднатися до них;
  ~ off 1) від’їжджати, відходити; тікати;
  he went off with all the money він втік, захопивши з собою всі гроші;
  her husband has gone off with another woman її чоловік пішов до іншої жінки; 2) втрачати свідомість; 3) розізлитися; 4) розм. виходити заміж;
  to ~ off duty тікати від обов’язків;
  the train went off the tracks поїзд зійшов з рейок;
  ~ on 1) іти далі; 2) відбуватися;
  what is ~ing on here? що тут відбувається?; 3) продовжувати;
  ~ on with your work продовжуйте працювати;
  to ~ on with doing smth, to ~ on doing smth, to ~ on to do smth продовжувати щось робити;
  ~ out 1) виходити (з приміщення);
  he went out for a walk він вийшов прогулятися;
  I am ~ing out riding я йду кататися верхи; 2) вийти у світ (про книгу); 3) погаснути;
  the fire (the lights) went out вогнище погасло (вогні погасли); 4) закінчуватися; вийти з моди; вийти у відставку; 5) застрайкувати; 6) закінчити університет;
  ~ over перекинутися; переходити (в іншу партію тощо); бути відкладеним; перечитувати;
  to ~ over the books перечитувати книги; повторювати;
  ~ round кружляти, крутитися; обходити усіх по черзі; розм. приходити в гості по-простому;
  ~ through пройти крізь; бути прийнятим; ретельно переглянути;
  the dictionary went through 3. printings словник друкували тричі;
  to ~ through a ceremony провести церемонію;
  to ~ through a red light проїхати на червоне світло;
  to ~ through the main points переглянути основні пункти, положення;
  she went through a lot вона багато пережила;
  ~ together поєднуватися, гармоніювати;
  ~ under тонути; гинути; розорятися; щезати, зникати; заходити (про сонце); амер. умирати;
  ~ up підійматися, сходити (на гору); будуватися, зводитися (про будинок); зростати, підвищуватися (про ціни); вибухати; згоріти; амер. розорятися; їхати з околиці до центра;
  she went up to him and said something вона підійшла до нього та щось сказала;
  ~ with супроводити; личити, пасувати;
  ~ without обходитися, залишатися без;
  it ~es without saying само собою зрозуміло; ◊
  ~ easy, slow! обережніше!, тихіше!;
  ~ fly a kite!/~ jump in the lake! забирайся геть!;
  ~ in one ear, and out of the other в одне вухо влітає, в друге – вилітає;
  ~ to blazes (to hell, to pot, to the devil, to thunder, to grass)! іди під три чорти (до біса, до дідька)!;
  to be ~ing strong бути сповненим сил; процвітати;
  to ~ about one’s business займатися своїми справами, робити своє діло;
  to ~ against the stream, the tide іти (пливти) проти течії; діяти, переборюючи опір;
  to ~ against one’s conscience, principles діяти/йти проти власної совісті, проти своїх переконань;
  to ~ against one’s grain бути не до смаку, не до душі;
  to ~ a good way 1) мати велике значення, відігравати велику роль; 2) (with one) справляти сильне враження; 3) мати значний попит; 4) давати, приносити велику користь; 5) використати якнайкраще, домогтися найкращих результатів;
  to ~ a great length ні перед чим не зупинятися, бути готовим на все, з шкури лізти;
  to ~ a long way вистачати надовго (про гроші); багато зробити; мати велике значення; мати великий вплив;
  to ~ away as one came нічого не домогтися, піти геть, піймавши облизня;
  to ~ back on smb зрадити когось;
  to ~ back to брати свій початок (від або з);
  to ~ back to one’s sheep повертатися до теми розмови;
  to ~ bad псуватися, погіршуватися;
  to ~ bail брати на поруки, ручитися;
  to ~ bald-headed розм. з запалом взятися за щось, рішуче діяти, іти напролом, не думаючи про наслідки;
  to ~ beyond the call of duty вийти за межі обов’язків;
  to ~ beyond the mark 1) взяти вище; 2) зайти занадто далеко, перебрати міру;
  to ~ bung розоритися, вилетіти в трубу;
  to ~ by the rules слідувати правилам;
  to ~ by the wrong name жити під вигаданим ім’ям;
  to ~ current бути загальноприйнятим;
  to ~ dark стати таємничим, секретним;
  to ~ down like nine-pins падати один за одним, як підкошені;
  to ~ down on one’s knees стати навколішки, підкоритись;
  to ~ down the drain кінчитися нічим, провалитися;
  to ~ down the years старітися;
  to ~ down to Hades умерти, піти до праотців;
  to ~ dry перестати доїтися (про корову, козу);
  to ~ easy (on smth) бути тактовним, обережним (стосовно чогось);
  to ~ even stakes іти на рівних умовах;
  to ~ farther and fare worse опинитися у гіршому становищі, чим далі, тим гірше;
  to ~ for each other нападати, накидатися один на одного; глотку перегризати один одному;
  to ~ for little мати мале значення, малий вплив;
  to ~ from bad to worse все гіршати, погіршуватися (про справи, становище);
  to ~ full blast просуватися повним ходом, бути у повному розпалі;
  to ~ full steam ahead йти на всіх парах;
  to ~ glimmering гинути, провалюватися (про плани);
  to ~ halves брати участь на рівних правах; (з кимсь у чомусь); ділити пополам, порівну (витрати, прибутки);
  to ~ hand in hand with діяти разом, відбуватися одночасно;
  to ~ hard with бути у скрутному становищі;
  to ~ heart and soul into smth докладати всіх зусиль, багато, настирливо працювати;
  to ~ hot and cold червоніти і бліднути (від гніву, злості);
  to ~ in fear of (one, smth) боятися (когось, чогось);
  to ~ in for an examination складати екзамен;
  to ~ into action починати діяти;
  to ~ into a fit знепритомніти, зомліти;
  to ~ into business (trade) стати комерсантом, бізнесменом;
  to ~ into court піти до суду, судитися;
  to ~ into details вдаватися у подробиці;
  to ~ into fits of excitement розхвилюватися;
  to ~ into inquiries дізнаватися;
  to ~ into Parliament стати членом парламенту;
  to ~ into partnership ставати партнером у якійсь справі;
  to ~ like hot cakes розкуповуватися нарозхват;
  to ~ off at half-cock 1) випадково вистрелити (про рушницю); 2) перен. діяти або говорити поквапливо, похапцем;
  to ~ off on a wrong tangent піти по невірному шляху, помилитися;
  to ~ off the deep end 1) кинутися у глибину басейну (про тих, хто погано плаває); 2) перен. хвилюватися, збуджуватися; 3) діяти необмірковано, зопалу;
  to ~ off the handle втрачати самовладання;
  to ~ off the hooks з’їхати з глузду; пуститися берега;
  to ~ on a campaign розпочинати похід, кампанію (воєнну, виборчу);
  to ~ on all fours 1) повзти рачки; 2) бути цілком тотожним, збігатися з кожного погляду;
  to ~ one better перевершити, затьмарити когось;
  to ~ one’s own way іти своїм шляхом, діяти самостійно;
  to ~ one’s round іти в обхід, обходити (про нічного сторожа, рознощика);
  to ~ one’s way іти, прямувати, відправлятися;
  to ~ on one’s knees to one благати когось;
  to ~ on sick call піти, звернутися до лікаря;
  to ~ on the boards стати артистом;
  to ~ on the parish одержати парафіяльну допомогу по бідності; жити коштом парафіян;
  to ~ on the street збанкрутувати, вилетіти в трубу;
  to ~ on tick брати в кредит, залазити в борги;
  to ~ out of existence перестати існувати, припинити існування;
  to ~ out of fashion вийти з моди;
  to ~ out of hand діяти негайно; амер. діяти необачно;
  to ~ out of one’s mind (senses) збожеволіти, з’їхати з глузду;
  to ~ out of one’s head схибити, з’їхати з глузду;
  to ~ out of one’s way старатися з усіх сил; із шкури лізти;
  to ~ out with the Ark вийти з ужитку, бути цілком забутим;
  to ~ over big амер. мати великий успіх;
  to ~ over in a heap покотитися клубком;
  to ~ over the deep end піти на риск;
  to ~ pit-a-pat затремтіти, тремтіти (про серце);
  to ~ round with the hat збирати гроші в капелюх (напр., про мандрівного музиканта); перен. зневажл. особисто організувати збір пожертвувань (особл. на благодійні цілі);
  to ~ security вносити заставу (за когось);
  to ~ short of smth майже вичерпати щось, відчувати нестачу в чомусь;
  to ~ slow не поспішати, бути обачним;
  to ~ so far as to do smth зайти так далеко, що зробити щось;
  to ~ solid амер. діяти одностайно;
  to ~ swimmy відчувати запаморочення, головокружіння;
  to ~ the pace нестися, перен. марнувати життя;
  to ~ the right way about smth вжити відповідних заходів;
  to ~ the whole hog доводити справу до кінця, ні перед чим не зупинятися;
  to ~ the wrong way 1) іти хибним шляхом; 2) потрапити у дихальне горло (про їжу);
  to ~ through fire and water пройти через суворі випробування;
  to ~ through the mill набути досвід у чомусь, пройти сувору школу;
  to ~ to bat (for, with) виступати на захист (когось, чогось); вступати в боротьбу (з кимсь, чимсь);
  to ~ to bed, to sleep лягати спати;
  to ~ to blazes руйнуватися, гинути;
  to ~ to expense витрачати гроші, робити витрати;
  to ~ to hell, to pot, to the devil, to the dogs загинути; розоритися; розсипатися на порох;
  to ~ to horse сісти верхи на коня;
  to ~ to one’s head 1) цілком заволодіти чиєюсь увагою, захопити когось; 2) закрутити, запаморочити голову (похвалами); 3) ударити в голову (про вино, кров);
  to ~ to one’s mind запам’ятатися;
  to ~ to perdition іти до загибелі;
  to ~ to rack and ruin піти прахом, зовсім розоритися;
  to ~ to smash розлетітися в пух і в прах;
  to ~ to the altar побратися, одружитися;
  to ~ to the bad зійти з вірного шляху;
  to ~ to the country розпустити парламент і призначити нові вибори;
  to ~ to the right-about піти геть, забиратися геть;
  to ~ to the wall 1) зазнати невдачі, бути у скрутному становищі; 2) занепасти, вилетіти в трубу;
  to ~ up in the air втратити самовладання, скипіти;
  to ~ west зайти (про сонце); померти, сконати;
  to ~ wet амер. почати пити; дозволяти продаж спиртних напоїв;
  to ~ whistle 1) дістати відмову; 2) займатися тим, що спаде на думку;
  to ~ with the times іти в ногу з часом;
  to ~ with a swing проходити з великим успіхом (про збори, вечірку). USAGE: 1. Українському дієслову ходити, іти в англійській мові відповідають to go та to walk. Дієслово to go у цьому значенні вживається з обставиною місця чи способу дії:
  to go slowly (quickly) ходити повільно (швидко); to go there (to some place) іти туди (до певного місця). Я люблю ходити перекладається I like walking. Підемо чи поїдемо автобусом? Shall we walk or go by bus? Go може вживатися без обставини у значенні іти геть; відходити, e.g.:
  I must go. Мені треба йти. 2. See become, call on, come, leave.
subside [sɘbˈsaɪd] v (past i p. p. subsided, pres. p. subsiding)
1. падати; спадати (про воду);
  the demand has ~d попит знизився (зменшився);
  the fever ~d температура спала;
  the floods have ~d паводок спадає;
  the epidemic is rapidly subsiding епідемія швидко спадає;
2. стихати, вщухати, заспокоюватися (про вітер, почуття); замовкати (про звуки);
  the apprehension ~d тривога уляглася;
  the panic ~d паніка уляглася;
  the storm ~d буря вщухла;
  the tumult ~d метушня уляглася;
  his fury ~d його гнів стих;
  the noise ~d шум змовк;
  he ran for ten minutes, then he ~d into a walk він біг десять хвилин, а потім перейшов на крок;
3. жарт. сідати, опускатися;
  to ~ into an armchair опуститися в крісло;
4. гірн. осідати.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

стих (-ха́) m verse, stanza.