Знайдено 13 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «старець» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

ancient [ˈeɪnʃənt]
  1. adj
    1) старода́вній, да́вній, анти́чний, старови́нний, старосві́тський, давнєколи́шній, стари́й; старожи́тний
    2) багатовіко́ви́й
    ‣ the ancient civilizations of the Mediterranean — стародавні цивілізації середземномор’я
    ‣ ancient forests — багатовікові ліси
    ‣ an ancient pair of jeans — античні джинси
  2. n
    застар. або жарт. ста́рець, стара людина
    ‣ a solitary ancient in a tweed jacket — одинокий старець в твідовому жакеті Обговорення статті
beggar [ˈbeɡə, амер. -(ə)r]
  1. n
    1) жебра́к, проша́к, ста́рець
    2) бідня́к, злида́р
    3) хло́пець, мали́й
    4) шахра́й; пройди́світ
  2. v
    дово́дити когось до (го́лого) вбо́зтва (до жебра́цтва, до же́брів), вкида́ти кого́сь в зли́дні; убо́жити, зубо́жити (когось); з торба́ми, на же́бри, ста́рцем (старця́ми) кого́ пусти́ти
    • poor beggar — бідола́ха Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

beggar [ˈbegɘ] n
1. жебрак, старець;
  а ~ woman (maid) жебрачка;
2. бідняк; незаможний;
3. жарт. хлопець, крутій;
  insolent ~ нахаба;
  poor ~ бідолаха;
  an unfortunate ~ невдаха, безталанний; ◊
  a ~ may sing before a footpad присл. голому розбій не страшний;
  a ~ on horseback вискочка;
  ~s cannot be choosers присл. біднякам не доводиться перебирати;
  he is a ~ for work у нього робота в руках горить.
cadger [ˈkædʒɘ] n
1. розносник; вуличний торговець;
2. жебрак, старець; дармоїд; людина без певних занять.
elder [ˈeldɘ] n
1. старійшина;
2. сенатор;
3. pl старші; старі люди;
4. старець (про стару людину);
5. церк. пресвітер; церковний староста;
6. бот. бузина, самбук.
mendicant [ˈmendɪkɘnt] n жебрак, старець.
panhandler [ˈpænˌhændlɘ] n амер. розм. старець, жебрак.
patriarch [ˈpeɪtrɪɑ:k] n
1. глава роду (громади, сім’ї);
2. старійшина;
3. родоначальник; засновник;
4. церк. патріарх;
5. навчений досвідом старець.
winter [ˈwɪntɘ] n
1. зима;
  a cold ~ холодна зима;
  a green ~ безсніжна зима;
  a long ~ довга зима;
  a mild ~ м’яка зима;
  a severe, a hard, a harsh ~ сувора зима;
  a warm ~ тепла зима;
  last ~ минулої зими;
  next ~ зимою наступного року;
  this ~ зимою цього року;
  ~ boots зимові черевики;
  ~ clothes зимовий одяг;
  a ~ coat зимове пальто;
  a ~ day зимовий день;
  ~ holidays зимові канікули;
  a ~ month зимовий місяць;
  ~ wheat озима пшениця;
  at the beginning of ~ на початку зими;
  at the end of ~ в кінці зими;
  during the ~ протягом зими;
  in (the) ~ взимку;
  in the dead of ~ у розпалі зими;
  it was ~ це було зимою;
2. поет. рік життя;
  a man of seventy ~s сімдесятирічний старець.

USAGE: See autumn.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

старець (старий жебрак) beggar, mendicant;
мудрий ~ old wise man; перен. Nestor; церк. elder.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

старе́зний (-на, -не)*, старе́нний (-нна, -нне)* Augm.: стари́й, very old (aged);
  старе́нький, старе́сенький (-ка, -ке)* quite old;
  ста́рець (-рця) m very old man, aged person; beggar, mendicant;
  старе́цький (-ка, -ке), старе́чий (-ча, -че) of an old person, senile, of a beggar:
  старе́ча пе́нсія, old-age pension;
  старе́че ви́силення, Med. merasmus; || beggarly:
  жи́ти старе́чим хлі́бом, to live on charity;
  старига́н (-на) m, старига́нь (-ня) m old fellow, stout old man;
  стари́зна (-ни) f old things, old cast off clothes, old furniture, frippery, antiques.
стару́ха (-хи) f very old woman;
  стару́шка (-ки) f Dim.: стару́ха; very, very old woman;
  стару́шок (-шка) m Dim.: стари́к, quite old man;
  старці́вна (-ни) f beggar’s daughter;
  старцюва́ти (-цю́ю, -цю́єш) I vi to lead the life of a beggar;
  старцю́га (-ги) m Augm.: ста́рець, ugly old beggar;
  старча́ (-а́ти) n, старченя́ (-я́ти) n child-beggar;
  ста́рчик (-ка) m Dim.: ста́рець, poor little beggar;
  старчи́ха (-хи) f beggarwoman;
  старчово́д (-да) m leader of a blind beggar;
  старчо́та (-ти) f Coll. beggars;
  старчу́к (-ка́) m young beggar.
бо́дрий (-ра, -ре)* sprightly, strong, lusty, stout, brave; vigilant; healthy:
  то ще бо́дрий старе́ць, the old man is still hale and hearty.