Знайдено 17 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «слабо» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

faintly [ˈfeɪntlɪ] adv блідо; слабо, ледве.
loose [lu:s] а
1. вільний;
  a ~ play гра без персонального опікування;
  to let ~ випустити, звільнити;
  the children let ~ from school діти, відпущені зі школи;
  to cut ~ 1) відірватися; втекти;
  to cut ~ from one’s family кинути сім’ю; піти з сім’ї; 2) розійтися, дати собі волю;
  after the first game he cut ~ and won the match easily після першого гейма він розійшовся і легко виграв гру;
  to get, to break ~ 1) вирватись на волю; 2) зірватись з ланцюга;
  he got one hand ~ він звільнив одну руку;
  to let ~ at smb накинутись на когось з лайкою;
  to let a dog ~ on smb спустити на когось собаку;
2. незв’язаний; неупакований;
  ~ books незапаковані книжки;
  ~ sweets вагові цукерки;
  ~ flowers окремі квіти (не в букеті);
  to come ~ розв’язатися, відірватися;
  with one’s hair ~ з розпущеним волоссям;
  the button is ~ ґудзик ось-ось відірветься;
  the handle is ~ ручка/ рукоятка погано тримається;
  the knot came ~ вузол розв’язався;
  the rope is too ~ вірьовка слабо зав’язана;
  my tooth is ~ у мене хитається зуб;
  some pages came ~ деякі сторінки відірвалися;
3. нетугий;
  a ~ belt нетугий пояс;
4. просторий; широкий; неприлягаючий (про одяг);
  а ~ collar вільний комірець;
  а ~ dress широке, не прилягаюче плаття;
  the skirt is ~ спідниця висить (надто широка);
5. ненатягнутий, незакріплений; що хитається (теліпається);
  ~ end незакріплений кінець (каната, троса);
  ~ hair розпущене волосся;
  а ~ nail розхитаний цвях;
  а ~ tooth розхитаний зуб;
  the bandage is too ~ нетуга пов’язка;
  there are some ~ pages деякі сторінки ось-ось випадуть (неміцно прикріплені);
6. непевний, неточний; розпливчастий; надто загальний;
  ~ translation вільний (недбалий, неточний) переклад;
  ~ calculations приблизні розрахунки;
  ~ meaning of the word широкий смисл слова;
7. розбещений;
  ~ conduct розбещеність;
  a ~ woman розбещена жінка;
  to lead a ~ life вести беспутнє життя;
8. непорядний, безвідповідальний; безпринципний;
  a ~ talk безвідповідальна балаканина;
9. нещільний, ріденький (про тканину); пухкий (про ґрунт);
  ~ fabric нещільна тканина;
  ~ hand-writing розмашистий почерк;
10. незграбний, недоладний;
  ~ build, make незграбна фігура;
11. тех. холостий;
  ~ running холостий хід;
12. відбитий (про вугілля); ◊
  at a ~ end без певної роботи, без діла; нерозв’язаний;
  at ~ hours у вільний час, на дозвіллі;
  ~ beggar розпусна, безпринципна людина;
  ~ bowels схильність до проносу;
  ~ box денник (для коня);
  ~ coin гроші, які мають при собі;
  ~ fish безпутна людина;
  ~ housing безстійлове утримання (худоби);
  ~ liver людина, що веде розпусне життя;
  ~ tongue балакучість;
  there is a screw ~ somewhere тут щось не так (негаразд);
  to have a ~ tongue базікати зайве, розбовкувати (таємницю);
  to have a screw ~ бути несповна розуму.
low [lɘʋ] adv
1. низько;
  to bow ~ низько вклонятися;
  to buy smth ~ купувати щось дешево/за низьку ціну;
  to fly ~ низько летіти;
  to hang ~ низько висіти;
  ~ at board на (нижньому) кінці стола;
2. принижено;
3. тихо, неголосно; слабо, ледь;
  to burn ~ горіти слабо;
  to read ~ читати тихо;
  to speak ~ говорити тихо;
4. на низьких нотах;
5. дешево, по дешевій ціні;
  to buy ~ купити дешево;
  to play ~ грати по маленькій (в карти);
6. убого, бідно, злиденно, у бідності;
  to live ~ жити бідно;
7. пізно, недавно;
  you can find it as ~ as the 18th century це можна знайти ще й у XIX столітті.
meagrely [ˈmi:gɘlɪ] adv
1. бідно, убого;
2. слабо;
3. пісно;
4. обмежено; сухо (про стиль).
meanly [ˈmi:nlɪ] adv
1. підло, низько; нечесно;
2. скупо, скнаро, дріб’язково;
3. убого, бідно;
4. слабо, посередньо.
obscure [ɘbˈskjʋɘ] а
1. хмурий, похмурий, темний, тьмяний; слабо освітлений;
  an ~ corner темний куток;
2. неясний, незрозумілий; нечіткий; невиразний; непевний;
  an ~ explanation нечітке пояснення;
  an ~ pulse слабкий пульс;
  an ~ sound неясний звук;
  ~ feelings невиразні почуття;
  ~ motivations незрозумілі мотиви;
  the meaning of the word was ~ to me значення слова було незрозумілим мені;
3. непомітний, невідомий; нічим не уславлений;
  an ~ book of a forgotten author маловідома книга забутого письменника;
  an ~ job непомітна посада;
4. прихований, відлюдний;
  in an ~ country village у глухому селі.
read [red] a
1. начитаний; обізнаний (у чомусьin);
  to be poorly ~ in history слабо знати історію;
  to be well ~ in history добре знати історію;
2. читаний, прочитаний;
  the most ~ of all books найбільш читана книга; ◊
  to take as ~ 1) прийняти без зачитування; 2) приймати на віру (без перевірки).
rest1 [rest] v
1. відпочивати; лежати; спати;
  I like to ~ after dinner я люблю відпочити після обіду;
2. покоїтися;
  his mother ~s in the local churchyard його мама покоїться на кладовищі;
3. не працювати, відпочивати;
  I’ll ~ during my summer vocation під час літньої відпустки я нічим не буду займатися;
4. давати відпочинок (спокій);
  give a ~ to your eyes дай очам відпочити;
5. бути спокійним, не хвилюватися;
6. лежати (на чомусь); опиратися (на щось);
  the roof ~s on four columns дах тримається на чотирьох колонах;
  the statue ~s on a pedestal статуя стоїть на п’єдесталі;
7. класти (на щось); притуляти (до чогось); спиратися (на щось – on);
  to ~ one’s elbow on the table спиратися ліктем об стіл;
8. обґрунтовувати; ґрунтувати(ся), тримати(ся), базуватися (на чомусь); спиратися (на щось) (on, upon, against);
  the argument ~s on rather a weak evidence аргумент досить слабо доведений;
9. покладатися (на когось, на щось);
  to ~ in smb’s promise покладатися на чиюсь обіцянку;
10. покладати (відповідальність, надії) (на когось, на щосьon, upon, in);
11. лежати (на комусьwith; про відповідальність, провину);
  the fault ~s with her вина лежить на ній;
12. залишатися без змін;
  let the matter ~ не будемо це чіпати; залишимо так, як є;
  the matter cannot ~ here справа повинна бути продовжена;
13. с. г. залишати під паром;
14. залишатися;
  it ~s with you to decide вирішальне слово (залишається) за вами;
  the next move ~s with you наступний хід (крок) ваш;
15. покоїтися (про погляд); зупинятися, бути прикованим (про увагу, думки) (on, upon);
16. арештовувати; накладати арешт; ◊
  ~ assured можете бути певні, будьте певні (еліптичний вираз від you may ~ assured);
  ~ you fair, happy, merry вітаю, сподіваюсь у вас все гаразд; бажаю успіху; бувайте здоровенькі;
  to let smth ~ покласти край чомусь;
  to ~ on one’s laurels, to ~ on one’s oars спочивати на лаврах.

USAGE: Відпочивати у значенні бути у відпустці перекладається to have (to spend, to take) a holiday (vocation, to be on holiday (on vocation): to have a good (a bad, a nice, a wonderful) holiday добре (погано, гарно, чудово) відпочити.

slightly [ˈslaɪtlɪ] adv
1. злегка, трохи; ледве, ледь; слабко;
  to touch ~ ледь доторкнутися;
2. слабо, неміцно;
  ~ built тоненький, тендітний.
underplay [ˌʌndɘˈpleɪ] v
1. карт. навмисно не брати взятки;
2. виконувати роль невиразно, погано, слабо.
weakly [ˈwi:klɪ] adv слабо.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

слабо faintly, feebly, weakly.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

сла́бо adv. weakly, feebly:
  мені́ ро́биться сла́бо, I feel weak (ill, faint); || poorly, badly; little, not much.
сла́бший (-ша, -ше) Comp.: слаби́й, weaker, feebler:
  сла́бше adv. Comp.: сла́бо, more weakly (feebly).

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

слабо присл. weakly; (погано) poorly; (ледь, майже не) slightly.
коливатися дієсл. (про курси, ціни, попит, ділову активність) to fluctuate, to vary, to variate, to range, to oscillate; (вільно, про курс валют) to float; (у незначних межах – напр., про норму відсотка) to hover; (про ціни) to stagger
різко ~ to swing
слабо ~ to fluctuate slightly.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

low (пк) низький; невеликий; слабкий; тихий (голос); (пс) низько; слабо; тихо
l. alloy steel мет. низьколегована сталь [криця]
l.-energy (пк) низька [низькопотенційна] енергія
l.-energy compound (речовинна) суміш низької [низькопотенційної] енергії
l. excess air хем. малий надлишок повітря (під час згоряння палива)
l.-flow augmentation поповнення [збільшення] слабого потоку [течії] (з резервуара, щоб утримувати відповідний рівень розчиненого кисню у річковій воді)
l.-level waste [LLW] відходи низького рівня радіоактивності (до 10 нКі)
l. melting alloy мет. стоп низької температури топлення
l.-melting alloys sweating випаровування [випотівання] лігатур низької температури топлення
l.-noise emission видавання [емісія] низького звуку
l. NOx burner пальник [газовий ріжок] низьких оксидів азоту (NOx)
l. temperature construction material фіз. конструкційний низькотемпературний матеріял
l. temperature sweating мет. випаровування [випотівання] при низьких температурах