Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «післяпришвидшування» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

acceleration = [əkˌsɛlə'reɪʃn] (дія) пришви́дшування/пришви́дшення, збі́льшування/збі́льшення шви́дкості; (наслідок, величина) пришви́дшення; розгі́н (машини)
• ~ of convergence
= покра́щення (полі́пшення) збі́жності
• ~ of free fall
= пришви́дшення ві́льного па́дання, ґравітаці́йне пришви́дшення
• ~ of gravity
= ґравітаці́йне пришви́дшення, пришви́дшення ві́льного па́дання
• absolute ~
= абсолю́тне пришви́дшування
• allowable ~
= допуско́ве пришви́дшування
• apparent ~
= позі́рне пришви́дшування
• angular ~
= кутове́ пришви́дшування
• centrifugal ~
= відцентро́ве пришви́дшування
• centripetal ~
= доцентро́ве пришви́дшування
• continuous ~
= безпере́рвне пришви́дшування
• Coriolis ~
= Коріо́лісове пришви́дшування
• gravitational ~
= ґравітаці́йне пришви́дшення, пришви́дшення ві́льного па́дання
• inductive ~
= індукці́йне пришви́дшування
• inertial ~
= інерці́йне пришви́дшування
• initial ~
= початко́ве пришви́дшування
• instantaneous ~
= миттє́ве (зна́чення) пришви́дшення
• isochronous ~
= ізохро́нне пришви́дшування
• lateral ~
= попере́чне пришви́дшування
• linear ~
= ліні́йне пришви́дшування
• longitudinal ~
= поздо́вжнє пришви́дшування
• multiple ~
= багаторазо́ве (багатокра́тне) пришви́дшування
• negative ~
= спові́льнювання, від’є́мне пришви́дшування
• normal ~
= норма́льне пришви́дшування
• positive ~
= дода́тне пришви́дшування
• postdeflection ~
= ел. післяпришви́дшування
• radial ~
= радіа́льне пришви́дшування
• relative ~
= відно́сне пришви́дшування
• resonance ~
= резона́нсне пришви́дшування
• shock ~
= уда́рне пришви́дшування
• starting ~
= початко́ве пришви́дшування
• synchronous ~
= синхро́нне пришви́дшування
• tangential ~
= тангенці́йне (доти́чне) пришви́дшування
• threshold ~
= поро́гове пришви́дшування
• uniform ~
= ста́ле пришви́дшування

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

acceleration 1. (примусовий процес) пришви́дшування//‌пришви́дшення, збі́льшування//‌збі́льшення шви́дкости 2. (самочинний процес) шви́дшання//‌пошви́дшання, бі́льшання//‌побі́льшання шви́дкости 3. (наслідок, значення) пришви́дшення
[əkˌsεlə'reɪʃn]
~ of convergence = (матем.) полі́пшування збі́жности
~ of free fall = (значення) пришви́дшення ві́льного па́дання
~ of gravity = ґравітаці́йне пришви́дшування
~ of motion = пришви́дшування ру́ху
~ of a process = пришви́дшування проце́су
~ to relativistic velocities = пришви́дшування до релятивісти́чних шви́дкостей
absolute ~ = абсолю́тне пришви́дшування
allowable ~ = допуско́ве [прийня́тне] пришви́дшування
apparent ~ = позі́рне пришви́дшування
angular ~ = кутове́ пришви́дшування
beam ~ = пришви́дшування стру́меня (частинок)
centrifugal ~ = відцентро́ве пришви́дшування
centripetal ~ = доцентро́ве пришви́дшування
coherent ~ = когере́нтне пришви́дшування
collective ~ = колекти́вне пришви́дшування
continuous ~ = безпере́рвне пришви́дшування
Coriolis ~ = Коріо́лісове пришви́дшування
cyclotron ~ = циклотро́нне пришви́дшування
electron ~ = пришви́дшування електро́на [електро́нів]
electron-beam ~ = пришви́дшування електро́нного стру́меня
electrostatic ~ = електростати́чне пришви́дшування
equatorial ~ = еква́торне пришви́дшування
fast-particle ~ = пришви́дшування швидко́ї части́нки
gravitational ~ = ґравітаці́йне пришви́дшування
growth ~ = пришви́дшування ро́сту (кристалу)
horizontal ~ = горизонта́льне пришви́дшування
inductive ~ = індукці́йне пришви́дшування
inertial ~ = інерці́йне пришви́дшування
initial ~ = початко́ве пришви́дшування
instantaneous ~ = миттє́ве (зна́чення) пришви́дшення
ion-drag ~ = колекти́вне пришви́дшування йо́нів
isochronous ~ = ізохро́нне пришви́дшування
laser ~ = ла́зерне пришви́дшування, пришви́дшування під ді́єю ла́зерного про́меня
lateral ~ = попере́чне пришви́дшування
linear ~ = ліні́йне пришви́дшування
longitudinal ~ поздо́вжнє пришви́дшування
multiple ~ = багаторазо́ве пришви́дшування
negative ~ = від’є́мне пришви́дшування, спові́льнювання
normal ~ = норма́льне пришви́дшування
particle ~ = пришви́дшування части́нки/части́нок
plasma ~ = пришви́дшування пла́зми
positive ~ = дода́тне пришви́дшування
postdeflection ~ = (ел.) післяпришви́дшування
radial ~ = радія́льне пришви́дшування
relative ~ = відно́сне пришви́дшування
resonance ~ = резона́нсне пришви́дшування
resultant ~ = вислідне́ пришви́дшування
secular ~ = (астр.) вікове́ пришви́дшування
shock ~ = уда́рне пришви́дшування
stable ~ = стабі́льне [уста́лене] пришви́дшування
starting ~ = початко́ве пришви́дшування
steric ~ = (х.) стери́чне пришви́дшування
synchronous ~ = синхро́нне пришви́дшування
tangential ~ = танґенці́йне [доти́чне] пришви́дшування
threshold ~ = поро́гове пришви́дшування
transverse ~ = попере́чне пришви́дшування
uniform ~ = ста́ле пришви́дшування, рівномі́рно пришви́дшуваний рух
vertical ~ = вертика́льне пришви́дшування
postacceleration 1. післяпришви́дшування//‌післяпришви́дшення || післяпришви́дшувальний 2. (що відбувається) після пришви́дшення
[ˌpəʊstəkˌsεlə'reɪʃn, ˌpoʊst-]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

післяпришви́дшування//‌післяпришви́дшення 1. postacceleration 2. (ел.) postdeflection acceleration
післяпришви́дшення див. післяпришви́дшування

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

післяпришвидшування postaccelerating