Знайдено 36 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «пухлина» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

curb [kɜːb, амер. kɝːb]
  1. n
    1) обме́ження, лімі́т
    2) (curb bit) мундшту́к, цу́ґа, цу́ґлі, байра́к До обговорення
    3) амер. (брит. kerb) бордю́р, бордю́рний ка́мінь; край (тротуару)
    4) (обмежувальна) рама, межа, край; би́льце
    4) ця́мрина, зруб (колодязя)
    6) вет. пухлина на нозі у коня
    7) (curb market) неофіційний ринок цінних паперів
  2. v
    1) класти бордюрний камінь
    2) обме́жувати
    3) загну́здувати, стри́мувати
    4) відводити (собаку) у відповідне місце для ви́порожнення Обговорення статті
goitreамер. goiter [ˈgɔɪtə] n
    мед. (лат. gutteria, struma) во́ло, пухлина щитува́тої залози Обговорення статті
oedema, амер. edema [iˈdiːmə] n
    мед. на́бряк, (водяна́) пухли́на́ Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

brain-growth [ˈbreɪngrɘʋθ] n пухлина головного мозку.
bunch [bʌntʃ] n
1. в’язка, пучок, жмут; пачка (чогось однорідного);
  a ~ of fives розм. п’ятірня, кулак;
  а ~ of flowers букет квітів;
  а ~ of of keys в’язка ключів;
  ~ of grapes гроно винограду;
2. розм. група, компанія;
3. амер. розм. череда;
4. гірн. гніздо, скупчення руди;
5. фіз. пучок електронів;
6. пухлина;
7. спорт. група;
  leading ~ головна група.
excrescence [ɪkˈskres(ɘ)ns] n
1. наріст;
2. бот. наріст, кап;
3. вет. пухлина;
4. ріст (волосся тощо); розростання;
5. наростання, вибух (радості тощо);
6. розмножування, бурхливе зростання.
fibroid [ˈfaɪbrɔɪd] n мед. фіброзна пухлина, фіброїд.
glandule [ˈglændju:l] n
1. залозка;
2. набрякання; невелика пухлина.
growth [grɘʋθ] n
1. ріст; зростання; розвиток;
  economic ~ економічне зростання;
  full ~ повний розвиток;
  rapid ~ швидкий розвиток;
  population ~ зріст кількості населення;
  untrammeled ~ ріст без перешкод;
  zero ~ без росту, зростання;
  to foster ~ сприяти розвиток, ріст;
  to promote ~ підтримувати розвиток, ріст;
  to retard ~ затримувати ріст;
  to stunt, to stop ~ зупиняти ріст;
2. приріст; збільшення; посилення;
  a ~ of, in the population приріст населення;
3. вирощування, культивування;
  the ~ of fruit вирощування фруктів;
  wine of one’s own ~ вино з власного винограду;
4. виростання;
5. біол. культура (бактерій);
6. плід; продукт; предмет вирощування;
7. рослинність, поросль;
  ~s of the tropics тропічна рослинність;
8. мед. пухлина, новоутворення;
  cancerous ~ ракова пухлина.
inflation [ɪnˈfleɪʃ(ɘ)n] n
1. надування, роздування; накачування;
2. роздутість, надутість, здування;
3. спучування, обдимання;
  dough ~ підводження тіста;
4. пихатість, бундючність;
5. ек. інфляція;
6. мед. пухлина (опух).
lipoma [l(a)ɪˈpɘʋmɘ] n (pl lipomata) мед. ліпома, жирова пухлина.
lump [lʌmp] n
1. брила, грудка, великий кусок;
  ~ sugar пиляний/колотий цукор; цукор-рафінад;
  a ~ of clay грудка глини; тлінне тіло;
  a ~ of ice брила льоду;
  a ~ of stone кам’яна брила;
  a ~ of cake кусок торта;
  to break into ~s розбити на шматки;
  a ~ in the, one’s throat клубок у горлі;
  how many ~s do you take in your tea? скільки кусочків цукру ви кладете в чай?;
2. велика кількість; купа;
  a ~ of money купа грошей;
3. опух, ґуля; бугор, виступ;
  a bad ~ on the forehead from a blow велика гуля на лобі від удару;
  a ~ on one’s knee пухлина на коліні;
4. розм. дурень, бовдур, лобур; тупоголовий;
5. мет. болванка;
6. незграбна людина;
7. іхт. морський горобець; ◊
  all of a ~ усе разом, загалом;
  in, by the ~ оптом, гуртом; в цілому;
  he is a ~ of selfishness він егоїст до самих кісток;
  ~ sum загальна сума; одноразово виплачувана сума;
  to take in, by the ~ брати оптом; розглядати в цілому.
malignant [mɘˈlɪgnɘnt] а
1. згубний, шкідливий;
  ~ conditions жахливі умови;
2. злісний, злий; злорадний; лихий;
  a ~ fairy зла фея;
  a ~ glance злий погляд;
3. мед. злоякісний;
  ~ growth, tumour злоякісна пухлина.
neoplasm [ˈni:ɘ(ʋ)plæz(ɘ)m] n мед. неоплазма, новоутворення, пухлина.
new [nju:] а
1. новий (який раніше не існував);
  a ~ car нова марка машини;
  a ~ house новий будинок;
  a ~ invention нове відкриття;
  a ~ play нова п’єса;
  a ~ suit новий костюм;
  ~ growth мед. новоутворення, пухлина;
  ~ members of the UN нові (щойно прийняті) країни ООН;
  ~ Parliament новообраний парламент;
  New Year Новий Рік;
  on New Year’s day в день Нового Року;
  the ~ baby новонароджений;
  the ~ moon молодий місяць;
  to be ~ to smb бути новиною для когось;
  is there anything ~ що нового?;
2. новий (щойно виявлений, щойно відкритий);
  a ~ discovery нове відкриття;
  a ~ element новий елемент;
  ~ information нова інформація;
  ~ lands незнайомі/ нововідкриті землі;
  a ~ planet нова планета;
3. сучасний; найновіший; новітній;
  ~ fashions останні моди;
  ~ furniture нові меблі;
  ~ literature сучасна література;
  a ~ woman сучасна жінка;
4. недавній; свіжий;
  ~ bread свіжий хліб;
  ~ milk свіже молоко/молоко з-під корови;
  ~ potatoes молода картопля;
  ~ wine молоде вино;
5. новий, що не був у вжитку;
  ~ and second-hand clothes новий і приношений одяг;
  ~ soil, ground цілина; незнайомий;
6. недосвідчений; незнайомий (з – to);
  a ~ boy новачок;
  a ~ soldier новобранець;
  to be ~ at the job вперше братися за таку роботу;
  to be ~ from one’s sickness ще не видужати, ще не поправитися після хвороби;
  this work is ~ to me ця робота нова для мене;
  I am ~ at this я в цьому недосвідчений;
  I am ~ to Kyiv я недавно в Києві, я ще погано знаю Київ;
  ~ to the saddle необ’їжджений (про коня);
7. інший; оновлений;
  to lead a ~ life почати нове життя;
  he has become a ~ man він став зовсім іншим;
8. ще один; ще кілька; додатковий;
  a ~ trial перегляд справи;
9. (new-) як компонент складних слів ново-, свіжо-, щойно...;
  newborn новонароджений;
  new-gathered berries свіжозібрані ягоди; ◊
  ~ wine into old bottles нове вино в старих барилах (бібл.); новий зміст, та стара форма;
  ~ broom sweeps clean присл. нова мітла чисто мете;
  ~ lords, ~ laws нові хазяї, нові закони;
  there is nothing ~ under the sun немає нічого нового під сонцем;
  tomorrow will be a ~ day ранок покаже;
  to turn over a ~ leaf розпочати нове життя; покінчити з минулим.
poke [pɘʋk] n
1. поштовх; стусан;
2. розм. удар кулаком;
3. амер. розм. ледар, маруда;
4. діал. мішок;
5. пухлина на шиї;
6. розм. гаманець.
protuberance [prɘˈtju:b(ɘ)rɘns] n
1. опуклість; випинання;
2. анат. горбок; виступ; ґуля;
  a ~ on one’s forehead ґуля на лобі;
3. мед. опух, пухлина;
  cancerous ~ ракова пухлина;
4. астр. протуберанець.
rising [ˈraɪzɪŋ] n
1. підвищення, збільшення;
2. повстання;
3. схід (сонця);
4. вставання;
5. воскресіння;
6. пухлина; прищик;
7. стройова рись (кінний спорт);
8. гірн. проходка знизу вгору.
swell1 [swel] n
1. підвищення, височина; пагорб, пагорок;
  ~s and valleys пагорби й долини;
2. підпухлість, здуття, набряк;
3. опух, пухлина;
4. хвилювання (на воді), брижі;
5. хвиля; вал;
6. наростання й послаблення (звуку);
7. розм. франт, чепурун; світська людина;
  what a ~ you are! ну ж і франт ти!;
8. важна персона, велике цабе;
  to come the heavy ~ over smb сл. напускати на себе важність;
  he is ~ in politics він важна персона в політиці;
9. розм. майстер (у якійсь справі); молодець;
  to be a ~ at smth бути майстром у якійсь справі;
  he is a ~ at cricket він майстерно грає у крикет;
10. наростання, збільшення;
  a ~ in population (бурхливе) зростання населення;
11. педаль органа;
12. розбухання (деревини); випинання.
tumefaction [ˌtju:mɪˈfækʃ(ɘ)n] n мед. опух, пухлина.
tumescence [tju:ˈmes(ɘ)ns] n мед.
1. опухання, розпухання;
2. опух, пухлина.
tumidity [tju:ˈmɪdɪtɪ] n
1. опухання; розпухання;
2. опух, пухлина.
tumour [ˈtju:mɘ] n мед. опух, пухлина; новоутворення;
  malignant ~ злоякісна пухлина;
  to remove a ~ видалити пухлину.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

пухлина swelling; мед. tumour; new growth, neoformation, neoplasm.
злоякісний malign; мед. malignant;
злоякісна пухлина malignant tumour/growth.
раков||ий2 мед. cancerous; cancer (attr.); бот. cankerous;
~ий опух (~а пухлина) cancerous tumour.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

пухлени́на (-и́ни) f swelling:
  во́дна пухлени́на, Med. dropsy;
  пу́хлий (-ла, -ле)* swollen, puffed up, bloated;
  пухли́на́ (-ни́) f, пухля́тина (-ни) f swelling.
во́дний (-на, -не) of water, watery, aquatic: Med. во́дна пухли́на, dropsy.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

злоякісн||ий прикм. malign; мед. malignant
пухлина malignant tumour/growth.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

adenoma доброякісна залозна [залозиста] пухлина
benign добрий, поблажливий, прихильний, лагідний, сприятливий‚ доброякісний
b. neoplasm доброякісна пухлина
encephaloma мозкова пухлина, енцефалома
lump брила, грудка; мед. пухлина, ґуля; незграбна людина
malignant злобний, злісний; мед. злоякісний
m. melanoma мед. злоякісна пухлина, меланома
m. neoplasm мед. злоякісний новотвір
nonmelanoma незлоякісна [доброякісна] пухлина
tumor [tumour] пухлина