Знайдено 9 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «путівець» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

back [bæk] а
1. задній;
  а ~ bench (door, entrance, yard, wall) задня лава (чорний хід, задній двір, задня стіна);
  ~ elevation вигляд ззаду, задній фасад;
  a ~ garden сад за будинком;
  ~ rows задні/останні ряди;
  a ~ tooth кутній зуб;
  a ~ vowel фон. голосний заднього ряду;
2. віддалений, дальній;
  a ~ street віддалена, глуха вулиця;
  a ~ road путівець;
  a ~ shop підсобна майстерня;
  ~ blocks віддалені квартали;
  ~ district амер. сільський район;
3. зворотний;
  a ~ action задній хід;
  a ~ current зворотна течія;
4. запізнілий, відсталий; старий;
  a ~ number, issue of a ~ magazine старий номер журналу;
  to have a ~ view of things мати застарілі/ відсталі погляди;
5. амер.затриманий, прострочений (про платіж);
  ~ payment прострочений платіж;
6. військ. тиловий;
  ~ areas військ.тили, тилові райони;
  ~ line defence оборона тилової смуги (лінії);
7. старий;
  a ~ number, issue (of a magazine) 1) старий номер (журналу); 2) відстала людина; 3) щось застаріле, не сучасне; ◊
  in the ~ street на задвірках;
  to take a ~ seat не висовуватися.
by-road, byroad [ˈbaɪrɘʋd] n
1. путівець, польова дорога;
2. об’їзд, об’їзний шлях, об’їзна дорога.
by(-)way [ˈbaɪweɪ] n (pl by(-)ways)
1. польова дорога, путівець;
  a deserted ~ безлюдна стежка;
2. найкоротший шлях;
3. маловивчена (неголовна) галузь (науки, мистецтва тощо);
  ~s of smb’s personality приховані сторони характеру.
cart-road, cart-track [ˈkɑ:trɘʋd; ˈkɑ:ttræk] n польова (степова) дорога, путівець.
road [rɘʋd] n
1. дорога, шлях, шосе; вулиця;
  а cable ~ підвісна дорога;
  a country ~ ґрунтова дорога, путівець;
  a dangerous ~ небезпечна дорога;
  a dusty ~ курна дорога;
  a good ~ хороша дорога;
  a long ~ довга дорога;
  a mountainous ~ гориста дорога;
  a muddy ~ брудна дорога;
  a narrow ~ вузька дорога;
  an old ~ стара дорога;
  a paved ~ вимощена дорога;
  a straight ~ пряма дорога;
  an unpaved ~ невимощена дорога;
  a wide ~ широка дорога;
  a winding ~ звивиста дорога;
  R. UP шлях закрито (дорожній знак);
  rule of the ~ правила руху транспорту по шляхах;
  ~ building дорожнє будівництво;
  ~ capacity пропускна здатність дороги;
  ~ clearance дозвіл на рух по дорозі;
  ~ crossing перехрестя, роздоріжжя;
  ~ grader грейдер, дорожній струг;
  a ~ house придорожня перекусна;
  a ~ mender дорожньо-ремонтний робітник;
  a ~ post дороговказ;
  a ~ racer перегінник по шосе;
  ~ races/~ racing велосипедні перегони по шосе;
  a ~ scraper грейдер;
  a ~ sign дорожній знак;
  a ~ test дорожнє випробування;
  by ~ по шосе, машиною;
  to build the ~ будувати дорогу;
  to make the ~ прокладати дорогу;
  to repair the ~ ремонтувати дорогу;
  to cross the ~ перейти дорогу;
  to find the ~ знайти дорогу;
  to follow the ~ іти шляхом/дорогою;
  to go along the ~ їхати, йти дорогою;
  to go down the ~ їхати, йти дорогою вниз;
  to go up the ~ їхати, йти дорогою вгору;
  to know the ~ to the village знати дорогу до села;
  to live across, on the other side of the ~ жити через дорогу;
  to stand on the ~ стояти на дорозі;
  to take the ~ to the town піти, поїхати дорогою до міста;
  the ~ goes, leads, runs to… дорога веде до...;
  the two ~s meet at the bridge дві дороги сходяться біля мосту;
2. (the ~) велика дорога;
3. напрям, шлях;
  your ~ lies straight before you вам іти прямо;
4. спосіб (досягти чогось); шлях (до чогось);
  the ~ to fame шлях до слави;
5. вулиця, бруківка; проїзна частина вулиці;
  to cross the ~ перейти вулицю;
6. роуд, магістральна вулиця (у назвах);
  Oxford R. Оксфордська вулиця;
7. амер. залізниця;
8. (the ~) амер. міста, де відбуваються спортивні змагання (гастролі театральних труп);
9. звич. pl мор. рейд;
10. гірн. штрек, підземна виробка; ◊
  all ~s lead to Rome усі дороги ведуть в Рим;
  a ~ hog розм. водій, який заважає проїздові іншого транспорту;
  the ~ to Calvary ходіння по муках;
  the ~ to hell is paved with good intentions присл. благими намірами вимощене пекло; слова ласкаві, та думки лукаві; м’яко стеле, та твердо спати;
  to be on the ~ 1) бути на гастролях; 2) роз’їжджати; 3) амер. бродяжити;
  to take the ~ 1) вирушити в дорогу, виїхати; 2) заст. стати розбійником;
  get out of my ~! геть з мого шляху!;
  to be in smb’s ~ заважати комусь.
rut-road [ˈrʌtrɘʋd] n польова дорога, путівець.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

путівець country road, country-track, cart-track.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

путіве́ць (-вця) m = путиве́ць; путівни́к (-ка́) m guide, travelogue.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

путівець ім. ч. country road; country track, cartway.