Знайдено 11 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «пусто» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

cider [ˈsaɪdə, амер. -(ə)r] n
    сидр; амер. нефільтрований яблучний сік
    • hard cider — амер. сидр
    • all talk and no cider — багато галасу — мало діла; діла на копійку, а балачок на карбованець; хвальби повні торби, а в торбах нема нічого (а в тих торбах пусто) Обговорення статті
waste [weɪst]
  1. v
    1) марнува́ти, марнотра́тити, гайнува́ти, перево́дити; втрача́ти
    2) (про людину або частину тіла) висна́жувати, знеси́лювати, змо́рювати, вимо́рювати
    3) марніти, сохнути, чахнути
    4) амер. розм. убивати, сильно покалічити; згноїти, угробити, звести
    5) літер. спустошувати, плюндрувати
    6) літер. (про час) мина́ти, пливти́, сплива́ти
    • waste not, want not — присл. не марнотрать і не матимеш нужди; гріш (осьмак) копи стереже; хто щадить гріш — має з гаком більш; копійка карбованці береже; копійка копійку кличе; гроші лічбу люблять
    ‣ her small talk was wasted on this guest — її балаканина була витрачена на цього гостя
    ‣ we’re wasted in this job — ми марнуємося на цій роботі
    ‣ she was dying of AIDS, visibly wasting away — вона помирала від СНІДу, марніючи на очах
    ‣ a wasting disease — виснажлива хвороба
    ‣ he seized their cattle and wasted their country — він захопив їхню худобу і спустошив країну
    ‣ the years were wasting — роки минали
  2. adj
    1) відро́блений, відбу́тий, спрацьо́ваний, ви́користаний, скори́станий, спожитко́ваний, зужитко́ваний, спожи́тий, ужи́тий, гал. ви́хіснуваний; м’я́тий (про пару)
    2) пустинний, пустельний, незаселений; необроблений
    ‣ plants produce oxygen as a waste product — рослини виробляють кисень, як відходи
    ‣ a patch of waste ground — клаптик пустельної землі
  3. n
    1) зайва (непотрібна) витрата
    2) (також wastes) відхо́ди, не́гідь, по́кидь, смі́ття
    3) (перев. wastes) безгосподарна земля
    4) гірськ. порожня порода
    5) юр. псування, руйнування майна
    • go to waste — марнува́тися, змарнува́тися, пу́сто йти, йти коту під хвіст
    • lay waste to, lay something (to) waste — руйнува́ти, спусто́шувати
    • waste of space — розм. (про людину) поро́жнє мі́сце
    • waste pipe — зливна́ труба́
    • waste bin — смі́тни́ця
    ‣ they had learned to avoid waste — вони навчилися обходитися без зайвих витрат Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

feast [fi:st] n
1. свято;
2. бенкет;
  a royal ~ королівський бенкет;
  a sumptuous ~ розкішний бенкет;
3. вшанування;
4. перен. насолода; ◊
  a Dutch ~ бенкет, на якому хазяїн стає п’яним раніше гостей;
  а ~ of Fools бенкет дурнів;
  a ~ or a famine часом густо, часом пусто; або все, або нічого;
  ~ today and fast tomorrow присл. сьогодні – густо, завтра – пусто.
luck [lʌk] n
1. доля; нагода; щастя;
  bad, hard ~ невдача;
  good ~ удача;
  rough ~ гірка доля;
  by good ~/for ~ на щастя;
  good ~!, the best of ~! щасливо!, бажаю успіху!;
  bad ~ to him! нехай не буде йому щастя!, щоб йому пусто було!;
  it was his bad ~ that... йому не повезло, що...;
  it was his good ~ that... йому повезло, що...;
2. талан; успіх; удача; везіння, щастя;
  pure, sheer ~ абсолютний успіх;
  a great piece of ~ рідкісна удача;
  to bring smb ~ принести щастя комусь;
  a run of ~ смуга удачі;
  to ride one’s ~ покладатися на своє щастя;
  to try one’s ~ пошукати щастя;
  to wish smb (all the) ~ (in the world) побажати комусь успіху;
  ~ was against us доля була проти нас;
  as ill, bad ~ would have it!; як назло!;
  he always has ~ йому завжди щастить;
  he has no ~ йому не везе;
  it’s a matter of pure ~ це чиста випадковість;
  it was his bad ~ that he didn’t get the ticket йому не повезло, що він не дістав квиток;
  it was his good ~ that he got the ticket йому повезло, що він дістав квиток;
  we had the ~ to buy the book нам пощастило купити книгу;
  we had the ~ to see them нам пощастило побачити їх;
  just my ~! не везе мені!;
  what ~! яке щастя!; ◊
  down on one’s ~ 1) в горі, в біді; 2) на мілині, без грошей;
  ~ goes against smb йому (їй і т. д.) не везе, не щастить;
  ~ goes with smb йому (їй і т. д.) везе, щастить;
  the devil’s own ~ надзвичайна удача, страшенно повезло;
  to push, to stretch one’s ~ спокушати долю;
  to ride one’s ~ покладатися на своє щастя, чекати нових удач;
  to try one’s ~ ризикнути, пошукати щастя;
  for ~! на щастя!;
  I am in ~ мені везе;
  I am out of ~ мені не везе;
  his ~ held доля йому всміхнулася;
  you are in ~’s way вам повезло.
stuff [stʌf] v
1. набивати, заповнювати; забивати;
  to ~ a coat підбити пальто;
  to ~ a cushion набивати подушку;
  to ~ a coat with padding підбити пальто ватином;
  to ~ a sack with straw набивати мішок соломою;
2. кул. начиняти, фарширувати;
  to ~ fish фарширувати рибу;
  to ~ rabbit фарширувати кролика;
3. пломбувати (зуб);
4. утискати, засовувати, запихати; затикати;
5. набивати шлунок, жадібно їсти, об’їдатися (тж ~ down);
  I am ~ed full я наївся досита;
6. відгодовувати (на забій);
  to ~ a goose відгодовувати гуску;
7. засмічувати;
8. закладати (ніс);
  my nose is ~ed up у мене закладений ніс, у мене нежить;
9. розм. містифікувати, обдурювати;
10. амер. заповнювати виборчі урни фальшивими бюлетенями;
11. вичинювати шкіру; ◊
  get ~! груб. іди ти!, відв’яжися!;
  ~ it груб. пішов ти з цією справою – знаєш куди?;
  ~ today and starve tomorrow присл. коли густо, а коли й пусто;
  to ~ smth down smb’s throat насильно напихати чимсь.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

пусто безос: у кімнаті було ~ the room was empty.
сьогодні today; this day;
~ вранці this morning;
~ ввечері this evening; (після 7-8 години вечора) tonight;
~ перше (друге) травня it is the first (the second) of May;
не ~-завтра any day now, in the near future;
на ~ досить that’ll do for today, let’s call it a day;
ось як виглядає справа на ~ that is the position up to date/at present;
не відкладай на завтра те, що можеш зробити ~ never put off till tomorrow what may be done today;
~ густо, а завтра пусто stuff today and starve tomorrow; feast today and fast tomorrow.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

пу́сто adv. empty; vacant(ly); vainly, in vain:
  пу́сто в кише́ні, nothing in the pocket;
  поря́дку пу́сто, all order is lacking;
  пу́сто працюва́ти, to labor in vain.
ни́ні adv. = сього́дні, today, this day;
  ни́ні гу́сто, за́втра пу́сто, stuff yourself today and starve tomorrow;
  ни́нечки Dim.: ни́ні; ни́нішній (-ня, -нє) today’s, of this date;
  від (до) ни́нішнього дня, from (till) today;
  ни́нька, ни́ньки adv. dial. = ни́ні.
сього́дні adv. today, this day;
  сього́дні гу́сто, за́втра пу́сто, stuff yourself today and starve tomorrow;
  сього́дні вра́нці, this morning;
  сього́дні вве́чорі, tonight;
  сього́дні вночі́, this night;
  сього́днішній (-ня, -нє) of today:
  від (до) сього́днішнього дня, from (till) today.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

сьогодні присл. today; (після настання темряви) tonight
~ ранком this morning
~ увечері this evening
на ~ for today, (у даний час) up to the present
на ~ досить that’ll do for today; let’s call it a day; ¨ не відкладай на завтра те, що можеш зробити ~ never put off till tomorrow what you can do today
~ густо, а завтра пусто stuff today and starve tomorrow, feast today and fast tomorrow.