Знайдено 55 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «простак» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

gull
I [ɡʌl] n
    (родина Laridae) марти́нові; (особливо Larus) марти́н
    • herring gull (Larus argentatus) — сріблястий мартин
    • laughing gull (Larus atricilla) — мартин-сміхун
    • ring-billed gull (Larus delawarensis) — делаверський мартин
II [ɡʌl]
  1. v
    обма́нювати, обду́рювати, підма́нювати, підду́рювати; вводити в оману
    ‣ we were gulled into believing that it was wrong — нас обдурили сказавши, що це неправильно
  2. n
    проста́к, ду́рень Обговорення статті
innocent [ˈɪnəsənt -əʊs-]
  1. adj
    1) неви́нний (у чомусь), безви́нний, безневи́нний
    2) (незіпсований) неви́нний, безви́нний, безневи́нний; простоду́шний, наї́вний; безгрі́шний
    3) (innocent of) необі́знаний (в чомусь)
    4) (innocent of) який не має чогось; якому бракує чогось
    5) нешкідли́вий, незава́дний
  2. n
    1) проста́к, наї́вна (простоду́шна) люди́на
    2) випадковий уча́сник
    • innocent misrepresentation — невмисне введення в оману До обговорення
    • innocent party — невинна сторона
    • innocent passage — морськ. мирний прохід Обговорення статті
peasant [ˈpez(ə)nt] n
    1) селяни́н, заст. кмет, кметь
    2) зневажл. селю́к, мужи́к, муги́р, проста́к, хлоп, сіря́к, чубрі́й, очку́р, ціпов’я́з, мазни́ця Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

bubble [ˈbʌb(ɘ)l] n
1. булька, бульбашка; пузир;
  ~ bath 1) піна для ванни; 2) пахуча ванна;
  ~ gum амер. жувальна гумка;
  soap ~s мильні бульбашки/пузирі;
  to blow ~s пускати бульки;
  to prick a ~ проколювати бульку;
2. дута справа; «мильна булька »; химера;
  to dote on ~ тішитися думками;
3. булькання, булькотіння;
4. хвилювання;
5. простак; ◊
  ~ tube тех. ватерпас.
bull-calf [ˈbʋlkɑ:f] n (pl bull-calves)
1. бичок;
2. дурень, простак.
coot [ku:t] n
1. орн. лиска, лисуха;
2. розм. простак; дурень; ◊
  as bald as a ~ лисий, як бубон;
  as stupid as a ~ дурний, як пень.
cully [ˈkʌlɪ] n
1. жертва обману; простак;
2. друг, товариш.
dupe [dju:p] n обдурена людина; жертва обману; простак; роззява.
easy [ˈi:zɪ] а (comp easier, sup easiest)
1. легкий, нескладний;
  an ~ exercise легка вправа;
  an ~ task легке завдання;
  ~ money перен. гроші, що легко дісталися;
  to be ~ to do smth легко щось зробити;
  to make smth ~ for smb полегшити щось комусь;
  to be ~ бути нескладним;
  to become ~ стати легким;
  it is an ~ thing to do це легко зробити;
  it’s an ~ place to get туди легко добратися;
2. невимушений; спокійний;
  ~ conversation невимушена розмова;
  ~ conscience спокійна совість;
  ~ mind душевний спокій;
  make your mind ~ заспокойтеся;
3. вільний, просторий, зручний;
  an ~ chair зручне крісло;
  an ~ coat просторе пальто;
4. терплячий;
5. поступливий, лагідний, гнучкий;
  an ~ dispositon поступливий характер;
  ~ of virtue не (надто) суворих правил;
  he is not ~ to deal with з ним важко мати справу;
6. заможний;
  ~ circumstances, street заможність, забезпеченість;
  to be in ~ circumstances бути добре забезпеченим;
  to be on ~ street процвітати;
7. ком. що не має великого попиту; несталий (про ціни);
8. пологий, похилий (про схил); плавний;
  an ~ curve полога крива;
  ~ slopes пологі схили;
9. австрал. байдужий;
  I am ~ мені все одно; мене це не хвилює; ◊
  (as) ~ as A.B.C./~ as breathing/~ as falling off a log/~ as lying/~ as talking/~ as winking дуже простий, легкий; дуже просто, легко; нічого не варто (зробити); раз плюнути;
  ~ game легка здобич; людина, яку легко обдурити, простак;
  ~ on the eye вродливий, приємний на вигляд.

USAGE: 1. У деяких виразах прикметник easy вживається як прислівник замість easily: Take it easy. Не хвилюйтеся/ ставтеся спокійно. 2. Якщо прикметник easy входить до складу звороту, що є означенням до іменника, він може стояти перед іменником, а решта звороту – після нього: an easy problem to solve проблема, легка для вирішення. Це властиво також прикметникам different, difficult, enough, first, impossible, last, next, second, similar, the same, а також прикметникам у формах вищого і найвищого ступенів: not an easy question to answer at once питання, на яке відразу важко відповісти; a different life from his one життя, яке відрізняється від його власного. 3. Українському прикметнику легкий в англійській мові відповідають easy та light: easy (антонім – difficult) означає легкий для виконання; такий що не становить труднощів; light (антонім – heavy) має значення невеликої ваги; що небагато важить. 4. Easy належить до тих прикметників, після яких звичайно вживається інфінітив: It is not easy to answer. На це нелегко відповісти. До таких прикметників належать able, afraid, anxious, ashamed, difficult, foolish, frightened, glad, pleased, happy, proud, surprised, right, wrong.

flat-foot [ˈflætfʋt] n
1. мед. плоскостопість;
2. sl простак;
3. sl поліцай; нишпорка;
4. sl моряк, матрос.
gaby [ˈgeɪbɪ] n (pl gabies) розм. простак, дурник.
game2 [geɪm] n
1. дичина;
2. дичина (м’ясо);
3. перен. здобич;
  big ~ великий звір; велика здобич (перемога);
  easy ~ легка здобич; простак;
  fair ~ об’єкт нападок, цькування; ◊
  ~ to the backbone наполеглива людина; молодець;
  ~ warden лісник, що охороняє дичину; мисливський інспектор;
  the ~ walks into one’s bag на ловця і звір біжить.
gander [ˈgændɘ] n
1. гусак;
2. дурень, йолоп, телепень; простак;
3. розм. груб. одружений;
4. амер. чоловік, що живе нарізно з дружиною;
5. розм. погляд;
  to take, to have a ~ at глянути.
gawky [ˈgɔ:kɪ] n (pl gawkies)
1. тютя; простак;
2. селюк; здоровило.
geck [gek] n
1. дурень, простак;
2. жест; що виражає зневагу.
gig [gɪg] n
1. кабріолет; двоколка;
2. мор. гічка (швидкохідний човен);
3. амер. командирська шлюпка; командирський моторний катер;
4. лебідка, підіймальна машина;
5. гірн. цебер;
6. дзиґа (іграшка);
7. вертуха (про дівчину);
8. веселощі;
9. текст. ворсувальна машина;
10. остень;
11. розм. простак, дурень.
gobemouche [gɘʋbˈmu:ʃ] фр. n простак, що вірить усім чуткам і новинам.
gomerel [ˈgɒm(ɘ)rɘl] n розм. дурень, простак.
goose [gu:s] n (pl geese)
1. гуска; гусак;
  wild geese дикі гуси;
  a flock of geese зграя гусей;
  geese cackle гуси ґелґотять;
  geese honk гуси шиплять;
  we had ~ for dinner на обід у нас була гуска/гусятина;
2. дурний; простак; роззява;
3. гусятина;
4. театр. шипіння, свист;
5. (pl gooses) кравецька праска; ◊
  all his geese are swans він завжди перебільшує;
  everything is lovely and the ~ hangs high амер. усе іде як по маслу;
  ~ and gridiron ірон. «гусак та сітка»; американський орел і прапор;
  ~ egg 1.) нуль (як кількість очок); 2.) гуля;
  ~ flesh гусяча шкіра (від холоду);
  ~ that lays the golden eggs джерело збагачення, курка, що несе золоті яйця (звич. вжив. з дієсловом to kill);
  he can’t say boo to a ~ він і мухи не скривдить;
  to beat the geese зігріватися, постукуючи себе руками. USAGE: See fruit.
Gothamite1 [ˈgɘʋtɘmaɪt] n простак, дурень.
green [gri:n] a
1. зелений, зеленого кольору;
  a ~ forest зелений ліс;
  a ~ fruit зелений плід;
  a ~ grass зелена трава;
  a ~ hat зелений капелюх;
  a ~ light зелене світло;
  to be ~ бути зеленим;
  to become ~ ставати зеленим (позеленіти);
  bright ~ яскраво-зелений;
  dark ~ темно-зелений;
  light ~ світло-зелений;
2. незрілий, неспілий, нестиглий, зелений;
  ~ apples зелені яблука;
  ~ berries зелені ягоди;
  ~ fruit зелені фрукти;
3. соковитий (про корм);
4. свіжий, необроблений;
5. покритий зеленню;
  ~ tree дерево, покрите листям;
6. незагоєний, свіжий (про рану);
7. квітучий, сповнений сил;
8. недосвідчений, молодий, новий;
  а ~ hand новачок, молодий працівник;
  the ~ years молоді роки;
9. довірливий, простодушний; простакуватий;
10. ревнивий; ◊
  ~ algae бот. зелені водорості; (as) ~ as gooseberry зелений, як рута, дуже зелений; жарт. недосвідчений;
  ~ blight листяна попелиця;
  ~ bottom мор. обросле дно (судна);
  ~ brick сирець, невипалена цегла;
  ~ brier амер. бот. сасапарель;
  ~ broom бот. зіновать, рокитник;
  ~ cheese молодий (зелений) сир;
  ~ cormorant орн. чубатий баклан;
  ~ corn недозрілі качани кукурудзи;
  ~ crab зоол. їстівний краб;
  ~ crop зелений корм;
  G. Dragon військ. розм. десантний транспорт, десантне судно;
  ~ drake ент. одноденка;
  ~ dressing c. г. застосування зелених добрив;
  ~ ebony бот. ебенова рослина з зеленою деревиною;
  ~ fat драглиста частина м’яса черепахи;
  ~ film волога плівка;
  ~ gill амер. зелена устриця;
  ~ glass пляшкове скло;
  ~ goods свіжі овочі, зелень; амер. розм. фальшиві паперові гроші;
  ~ goose гусеня; простак;
  ~ hand новак, людина без досвіду;
  ~ labour некваліфікована робота;
  ~ linnet орн. зеленушка;
  ~ manure c. г. зелене добриво;
  ~ marble мін. серпентин;
  ~ mineral мін. малахіт;
  G. Mountain State амер. жарт. штат Зеленої гори (Вермонт);
  ~ old age здорова або щаслива старість, похилий вік;
  ~ onion зелена цибуля;
  ~ pea зелений горошок;
  ~ room артистична вбиральня (колись стіни артистичних вбиралень були зеленого кольору);
  ~ scum зелень, «цвітіння» води;
  ~ soap зелене (калійне) мило;
  ~ stuff овочі, зелень;
  ~ table зелене сукно (на столі, більярді);
  ~ tea зелений чай;
  ~ vitriol хім. залізний купорос;
  ~ water «цвітіння» води (стоячої);
  ~ winter м’яка (безсніжна) зима;
  ~ wound свіжа (незагоєна) рана;
  in the ~ tree бібл. у дні розквіту;
  to give the ~ light дати «добро ». USAGE: See eye.
greener [ˈgri:nɘ] n розм.
1. новачок; недосвідчений робітник;
2. іммігрант, що прибув недавно;
3. простак.
gudgeon [ˈgʌdʒ(ɘ)n] n
1. іхт. пічкур, піскар;
2. бевзь; роззява; простак;
3. принада;
4. тех. болт; цапфа, шийка; палець кривошипа.
gull [gʌl] n
1. орн. чайка;
  black-headed ~ чайка звичайна;
2. простак; дурень;
3. розм. обманщик, шахрай;
4. розм. яр, балка.
innocent [ˈɪnɘs(ɘ)nt] n
1. безневинне немовля;
  the Innocents, the Holy Innocents бібл. безневинні немовлята; (Holy) Innocents’ Day бібл. день побиття немовлят;
2. невинна (безневинна) людина;
3. простак, роззява; блаженний; ідіот.
jay [dʒeɪ] n
1. орн. сойка (птах);
2. розм. безглуздий говорун, торохтій;
3. простак.
josser [ˈdʒɒsɘ] n
1. австрал. священник;
2. sl простак.
juggins [ˈdʒʌgɪnz] n sl дурень; простак.
lamb [læm] n
1. ягня, баранчик; ягничка;
  a gentle ~ ласкаве ягня;
  a patient ~ терпеливе ягня;
  a weak ~ слабке ягня;
  a sacrificial ~ жертовне ягня;
  a buck ~ баранчик;
  a female ~ ярочка;
  a ~’s bleat мекання ягняти;
  like a ~ 1) покірно; 2) простодушно;
  as gentle as a ~ ласкавий, як ягня;
2. м’ясо молодого баранчика;
  ~ chops відбивні з молодого баранчика;
3. розм. простак;
4. розм. недосвідчений гравець на біржі;
5. (скор. від lambskin) овеча шкура, овчина; ◊
  ~’s tails сережки ліщини;
  you may as well be hanged for a sheep as for a ~ присл. сім бід – один одвіт.
lummox [ˈlʌmɘks] n амер. розм.
1. вайло;
2. простак.
meat [mi:t] n
1. м’ясо;
  boiled ~ варене м’ясо;
  roasted ~ смажене м’ясо;
  stewed ~ тушковане м’ясо;
  cold ~ холодне м’ясо;
  frozen ~ заморожене м’ясо;
  raw ~ сире м’ясо;
  spoiled ~ зіпсоване м’ясо;
  forced ~ фарш;
  red/ brown ~ чорне м’ясо (яловичина, баранина);
  white ~ біле м’ясо (свинина, телятина, курятина тощо);
  little ~ мало м’яса;
  much ~ багато м’яса;
  ~ extract м’ясний екстракт;
  a ~ pie м’ясний пиріг;
  ~ soup м’ясна юшка;
  ~ scrap м’ясні відходи;
  to cook ~ готувати м’ясо;
  to heat up ~ підігрівати м’ясо;
  to roast ~ смажити м’ясо;
  the ~ smells м’ясо тхне;
2. заст. їжа; харч; продовольство;
  ~ and drink харчі й питво;
3. перен. пожива для роздумів; зміст, суть;
  a book full of ~ змістовна книжка;
4. м’якуш;
5. амер. здобич;
  easy ~ легка здобич;
6. амер. розм. улюблене заняття;
7. довірлива людина, простак; ◊
  after ~ mustard надто пізно;
  green ~ овочі, зелень;
  one man’s ~ is another man’s poison присл. що коневі на користь, то миші смерть;
  to be ~ and drink to smb давати велику насолоду комусь; хлібом не годуй.
mug [mʌg] n
1. кухоль;
  a ~ of beer кухоль пива;
  a coffee ~ чашка для кави;
2. прохолодний напій;
3. груб. морда, пика;
4. рот;
5. гримаса;
6. розм. простак;
7. новак (у грі);
8. зубрило;
9. екзамен.
nincompoop [ˈnɪŋkɘmpu:p] n
1. простак, йолоп, дурник;
2. безхарактерна людина.
ninny [ˈnɪnɪ] n (pl ninnies) тютя, дурень, дурник, простак.
noddy [ˈnɒdɪ] n (pl noddies) простак, дурень.
patsy [ˈpætsɪ] n (patsies)
1. амер. розм. боягуз; нікчема; слабка людина;
2. слабкий гравець;
3. простак; тютя;
4. козел відпущення.
pigeon [ˈpɪdʒɪn] n
1. орн. голуб;
  a carrier ~ поштовий голуб;
  а ~’s wing голубине крило;
  ~s coo голуби воркують;
2. розм. простак, тюхтій, макуха; безталанний гравець;
3. череп’яна летюча мішень; ◊
  ~’s blood криваво-червоний;
  ~’s milk голубине молочко; «пташине молоко»; щось вигадане;
  ~ pair хлопчик і дівчинка (близнята або єдині в сім’ї діти); голуб’ята (про дітей); ◊
  ~’s throat/~’s wing сизий колір.

USAGE: Синонімом до слова pigeon є іменник dove. Pigeon стосується будь-яких порід голубів, як дрібних, так і великих, а dove, як правило, лише дрібніших. Крім того, dove має пестливе забарвлення – голубка, голуб’ятко (при звертанні до жінки чи дитини). Крім того, слово dove вживається у виразі голуб миру – dove of peace.

prune1 [pru:n] n
1. чорнослив;
2. слива;
3. розм. невдаха;
4. червонувато-ліловий колір;
5. розм. простак; тютя; йолоп; ◊
  ~s and prism манірність розмови.
shorn [ʃɔ:n] a стрижений, обстрижений;
  ~ lamb 1) стрижена вівця; 2) ошуканий простак.
simp [sɪmp] n (скор. від simpleton) амер. розм. простак.
simple [ˈsɪmp(ɘ)l] n
1. збірн. простий люд; біднота;
2. проста людина; бідняк;
3. простак, простодушна людина;
4. інгредієнт, складова частина, елемент;
5. pl основи, найелементарніші відомості;
6. лікарська рослина.
simple [ˈsɪmp(ɘ)l] a
1. простий, легкий, нескладний, неважкий;
  ~ counterpoint муз. простий контрапункт;
  ~ intervals муз. основні (прості) інтервали;
  a ~ majority проста більшість;
  ~ problem проста проблема;
2. нерозкладний, з простою структурою, простий;
  ~ interest прості відсотки;
  ~ sentence грам. просте речення;
3. скромний, немудрий, невигадливий, невибагливий;
  a ~ dinner простий обід;
  a ~ drawing простий малюнок;
  a ~ meal проста їжа;
  a ~ pattern скромний візерунок;
  to be ~ in one’s habits мати прості/невибагливі звички;
  to be ~ in one’s tastes мати прості/невибагливі смаки;
  to lead a ~ life вести здоровий спосіб життя;
4. щирий; наївний; простакуватий; простодушний; нехитрий;
  ~ soul наївна душа;
  he is as ~ as a child він простодушний, як дитина;
5. недалекий, обмежений, невеликого розуму;
6. придуркуватий;
7. незнатний, рядовий; простий;
  ~ peasants прості селяни;
  ~ soldier рядовий солдат;
8. явний, очевидний;
  a ~ fact очевидний факт;
  a ~ lie очевидна (явна) брехня;
  ~ madness справжнє божевілля;
9. тех. найпростіший; примітивний;
10. мат. елементарний, простий;
  ~ equation мат. рівняння першого ступеня; лінійне рівняння;
11. хім. простий;
12. геол. однорідний (про мінерал); ◊
  pure and ~ очевидний, цілковитий;
  S. Simon простак.
simpleton [ˈsɪmp(ɘ)lt(ɘ)n] n простак; йолоп.
simplicity [sɪmˈplɪsɪtɪ] n (pl simplicities)
1. простота, нескладність, легкість;
2. простота структури, нерозкладність;
3. скромність, невибагливість, невигадливість;
4. простодушність; наївність; щирість; нехитрість;
5. обмеженість, тупість;
6. простак.
soft [sɒft] n
1. (the s.) м’якуш;
2. м’якість;
3. розм. дурень; придурок; простак; тютя;
4. ліберал.
softy [ˈsɒftɪ] n розм.
1. дурень, недоумок; простак; йолоп; бовдур;
2. легкодуха людина, квач; роззява.
soul [sɘʋl] n
1. душа; серце;
  an artistic ~ творча натура;
  an immortal ~ безсмертна душа;
  a kindly ~ добра душа;
  a kindred, a twin ~ близька душа;
  a lost ~ загублена душа; пропаща людина;
  a poor ~ бідолаха, бідняга;
  a timid ~ боязка душа;
  to save smb’s ~ спасти чиюсь душу;
  with all my ~ від усієї душі, від щирого серця;
  I wonder how he keeps ~ and body дивуюся, на чому його душа тримається;
  that man has no ~ це бездушна (безсердечна) людина;
2. рел. дух, душа;
  God rest his ~ царство йому небесне;
3. суть; невіддільна властивість; основа;
4. центральна постать; той, хто надихає;
5. людина, особа;
  a simple ~ простак;
  be a good ~ and help me будьте ласкаві, допоможіть мені;
  don’t tell a ~ нікому не кажіть;
  there were 200 ~s on board на пароплаві було 200 осіб;
6. нахил, потяг;
  he has a ~ for music він любить музику, він має нахил до музики; ◊
  he cannot call his ~ his own він не має власної волі;
  upon my ~! клянусь!, слово честі!, їй-богу!
spoon [spu:n] n
1. ложка;
  a dessert ~ десертна ложка;
  a measuring ~ мірна ложка;
  a silver (a wooden) ~ срібна (дерев’яна) ложка;
  a soup/a table ~ столова ложка;
  to eat (to stir, to take) smth with a ~ їсти (розмішувати, брати) щось ложкою;
  to use a ~ користуватися ложкою;
2. широка зігнута лопать (весла);
3. дерев’яна ключка (гольф);
4. блешня;
5. гірн. ложковий бур; желонка;
6. розм. студент, що має найгірші успіхи з математики (в Кембриджі);
7. геол. оголення (хвіст) пласта;
8. розм. йолоп; простак; недотепа;
9. розм. сентиментальний закоханий;
10. pl закохані;
11. закоханість; сентиментальність;
  to be ~s on smb бути закоханим у когось;
  to be on the ~ залицятися;
12. pl амер. розм. гроші; ◊
  to be born with a silver ~ in one’s mouth народитися в сорочці; народитися під щасливою зіркою;
  to be past the ~ вийти з дитячого віку; стати дорослим;
  to make a ~ or spoil a horn або пан, або пропав.
spoony [ˈspu:nɪ] n (pl spoonies) розм.
1. простак; йолоп, дурень, дурило; роззява;
2. сентиментальний закоханий; поклонник, прихильник, залицяльник.
stale [steɪl] n
1. ручка, руків’я, держак;
2. чубук;
3. стебло; стовбур;
4. вабик; принада;
5. посміховище; предмет глузувань;
6. простак, роззява;
7. сеча (худоби).
sumph [sʌmf] n розм.
1. простак, дурень;
2. похмура (сердита) людина.
yak3 [jæk] n сл.
1. простак, йолоп; селюк;
2. злод. нерозлийвода друг.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

простак, простачок, простачка simpleton, noddy, dunce, ninny, greenhorn, muggins, duffer; a man (woman) of simple manners; (довірливий) sl. simp, gull, cuddy, juggins;
обдурений ~ pigeon;
хіба я здаюся таким ~ком? do you see any green in my eyes? (sl.).

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

проста́цтво (-ва) n vulgarity, coarseness, churlishness, rudeness, roughness; commonplace existence;
  проста́цький (-ка, -ке) vulgar, churlish, coarse, rude, common;
  простачи́сько (-ка) m Augm.: проста́к; проста́чка (-ки) f vulgar (common, coarse) woman;
  простачо́к (-чка́) m Dim.: проста́к, simpleton.
проста́к (-ка́) m vulgar (low-bred, coarse) person, boor, churl;
  простакува́тий (-та, -те)* rather churlish, coarse, vulgar, rude, common.