Знайдено 51 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «почерк» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

atrocious [ɘˈtrɘʋʃɘs] а
1. жахливий;
  an ~ handwriting жахливий почерк;
  ~ working conditions жахливі умови праці;
2. звірячий, жорстокий;
  an ~ crime жахливий злочин;
3. огидний;
  ~ weather огидна погода.
back-hand [ˈbækhænd] n
1. спорт. бекхенд, удар зліва (в тенісі);
2. почерк з нахилом уліво.
blind [blaɪnd] а
1. сліпий, незрячий;
  а ~ eye сліпе око;
  а ~ man сліпа людина;
  а ~ horse сліпий кінь;
  ~ with rage осліплений гнівом;
  to be ~ бути сліпим;
  to become, to get, to go, to grow ~ робитися сліпим, сліпнути;
  to be ~ in one eye бути сліпим на одне око;
  to be ~ in the left eye бути сліпим на ліве око;
  to be ~ in the right eye бути сліпим на праве око;
2. призначений для сліпих;
  ~ asylum притулок для сліпих;
3. що не бачить (не помічає, не звертає уваги) (to);
  to be ~ to one’s interests не бачити своєї вигоди;
  to be ~ to smb’s faults, drawbacks не бачити чиїхось помилок/ недоліків;
  to be ~ to the obvious нічого не бачити;
  to be ~ to the future не задумуватися про майбутнє;
4. що діє наосліп;
  ~ search пошук наосліп;
  to go it ~ діяти наосліп;
5. безглуздий, нерозсудливий; необачний, необережний;
6. невидимий, прихований;
  a ~ stitch потайний шов;
7. гірн. що не має виходу на поверхню (про ствол тощо);
  a ~ drain підземний дренаж;
  a ~ pit сліпа шахта;
8. неясний, невиразний, нечітко надрукований, нерозбірливий;
  a ~ hand нечіткий, нерозбірливий почерк;
  a ~ letter 1) лист без адреси; 2) лист з нерозбірливою адресою;
9. глухий (про стіну тощо); що не має проходу (виходу);
  ~ flange тех. заглушка труби;
  a ~ maze лабіринт без виходу;
  a ~ path, alley тупик; безвихідне становище;
10. буд. фальшивий (про вікно, двері);
  a ~ window сліпе вікно;
11. матовий (про фарбу);
12. розм. п’яний (тж ~ drunk);
  ~ to the world п’яний як ніч (як хлющ);
  to drink oneself ~ напитися до чортиків;
13. без квітів і плодів;
14. ав. за приладами, сліпий;
  ~ flying сліпий політ;
  ~ landing посадка за приладами; ◊
  a ~ lantern потайний ліхтарик;
  a ~ leader of the ~ сліпий веде сліпого (про того, хто дає поради, сам не розбираючись у чомусь);
  a ~ man can judge no colours присл. судить як сліпий про кольори;
  a ~ man would be glad to see казав сліпий – побачимо;
  as ~ as a bat, a beetle, a mole сліпий, як кріт;
  ~ coal антрацит;
  ~ date побачення з незнайомою людиною;
  ~ gut сліпа кишка;
  ~ pig, tiger амер. таємний шинок;
  ~ spot мертва точка;
  ~ Tom піжмурки;
  clothing was her ~ spot вона була байдужою до нарядів;
  one’s ~ side чиєсь слабке місце;
  the ~ God бог кохання, Ерот, Амур, Купідон.
caco- [ˈkækɘ(ʋ)-] n компонент складних слів зі значенням поганий; неприємний; неправильний;
  cacography какографія, нерозбірливий почерк.
cacography [kɘˈkɒgrɘfɪ] n какографія, нерозбірливий почерк.
calligraphy [kɘˈlɪgrɘfɪ] n
1. каліграфія; чистописання;
2. (гарний) почерк.
careless [ˈkeɘlɪs] а
1. недбалий; неуважний;
  a ~ mistake помилка через неуважність;
  a ~ piece of work недбало виконана робота;
  he is ~ in his work він недбало ставиться до роботи;
2. неакуратний, неточний;
3. безтурботний, легковажний, недбайливий, необережний;
  а ~ person безтурботна, легковажна людина;
  а ~ pupil безтурботний учень;
  а ~ student безтурботний студент;
  ~ handwriting неохайний почерк;
  ~ work недбала, неохайна робота;
  to be ~ about (in, with) smth бути легковажним, недбайливим, неакуратним з чимось (у чомусь);
  he is ~ of danger він не думає про небезпеку;
  it is ~ of you to leave the door unlocked легковажно з твого боку не замкнути двері;
4. природний;
  ~ grace природна (природжена) елегантність.
counterfeit [ˈkaʋntɘfɪt] v
1. імітувати; бути схожим;
  to ~ smb’s manner імітувати чиюсь манеру поведінки;
  to ~ smb’s voice імітувати чийсь голос;
2. підробляти;
  to ~ coin підробляти гроші;
  to ~ smb’s handwriting підробляти чийсь почерк;
  to ~ smb’s signature підробляти чийсь підпис;
3. удавати; прикидатися; симулювати;
  to ~ sorrow симулювати горе;
4. обдурювати.
cramp [kræmp] a
1. вузький, тісний; обмежений;
2. важкий для розуміння; незрозумілий; дивний;
  ~ hand нерозбірливий почерк;
  a ~ reason незрозуміла причина.
decipher [dɪˈsaɪfɘ] v
1. розшифровувати;
2. розплутувати; розгадувати; розбирати;
  to ~ an allusion зрозуміти натяк;
  to ~ an ancient inscription розібрати стародавні надписи;
  to ~ smb’s handwriting розібрати чийсь почерк;
  to ~ a riddle розгадати загадку;
3. давати ключ (до чогось).
distinct [dɪsˈtɪŋ(k)t] а
1. чіткий, виразний; ясний, певний; явний;
  a ~ pronunciation чітка вимова;
  a ~ sound виразний звук;
  a ~ voice чіткий голос;
  a ~ writing розбірливий почерк;
  ~ memory ясна пам’ять;
  a ~ tendency виразна тенденція;
  a ~ improvement очевидне, явне поліпшення;
2. різний, відмінний (відfrom);
  ~ from each other що відрізняються один від одного;
3. окремий, особливий; індивідуальний;
  a person of very ~ character людина особливого складу;
  to have a ~ line of one’s own іти своїм шляхом.
hand [hænd] n
1. рука (кисть);
  a clean ~ чиста рука;
  a dirty ~ брудна рука;
  a large ~ велика рука;
  a small ~ маленька рука;
  a strong ~ сильна рука;
  a tender ~ ніжна рука;
  a weak ~ слабка рука;
  a pair of ~s пара рук;
  one’s left ~ ліва рука;
  one’s right ~ права рука;
  the back of the ~ тильний бік руки;
  at, on ~ напохваті, поруч, близько; під рукою;
  by ~ від руки/ручним способом;
  in ~ у руках; у чиємусь розпорядженні;
  ~ in ~ пліч-о-пліч;
  ~ to ~ поруч;
  to carry smth in one’s ~s нести щось в руках;
  to clap one’s ~s аплодувати;
  to clasp, to grab, to grasp smb’s ~ стискати чиюсь руку;
  to hold smth in one’s ~s тримати щось в руках;
  to hold out one’s ~ простягати руку;
  to join ~s взятися за руки;
  to lay one’s ~s on класти руки на;
  to lead smb by the ~ вести когось за руку;
  to lift a ~ піднімати руку;
  to put down one’s ~ опускати руку;
  to raise, to put up one’s ~ піднімати руку;
  to shake ~s with smb вітатися з кимсь за руку;
  to wash one’s ~s мити руки;
  to wave one’s ~ махати рукою;
2. лапа, передня нога (тварини);
3. бік, сторона; позиція;
  on all ~s з усіх боків;
  on the one ~ з одного боку;
  on the other ~ з іншого боку;
  to have smth at ~ мати щось під руками (близько);
  to sit on smb’s left ~ сидіти ліворуч від когось;
  to sit on smb’s right ~ сидіти праворуч від когось;
4. тверда рука; контроль; влада, розпорядження;
  a firm ~ тверда рука;
  an iron ~ залізна рука;
  to fall into smb’s ~s попасти під чийсь контроль;
  to get out of ~ вийти з послуху;
  to get the upper ~ of smb (in smth) взяти верх над кимсь (у чомусь);
  to keep smb in ~ тримати когось в покорі (в послуху);
  to rule with a firm, a heavy ~ правити твердою рукою;
  to take smb in ~ взяти когось у руки;
5. стрілка (годинника);
  an hour ~ година стрілка;
  a minute ~ хвилинна стрілка;
  a second ~ секундна стрілка;
  the ~ of the clock стрілка годинника;
6. згода; обіцянка; згода на шлюб;
  to ask smb’s ~ просити чиєїсь руки;
7. допомога;
  a helping ~ допомога, помічник;
  to give, to lend a ~ подати допомогу;
8. участь, частка, роль;
  to have, to take a ~ in preparing this affair брати участь у підготовці цієї справи;
9. робітник; pl робочі руки, робоча сила;
  a hired ~ найманий робітник, наймит;
  a ranch ~ робітник на фермі;
  ~s wanted! потрібна робоча сила!;
10. pl мор. команда, екіпаж (судна);
11. виконавець; автор;
12. pl група, компанія;
13. майстер своєї справи; умілець; митець;
  he is a ~ for painting він добре малює;
14. уміння, майстерність, вправність;
  to be in ~ with smth майстерно робити щось;
  she has a ~ for painting вона гарно малює;
15. почерк;
  a bad ~ поганий почерк;
  a clear ~ чіткий почерк;
  a small ~ дрібний почерк;
  to write a good ~ мати гарний почерк;
16. підпис;
  under the ~ за підписом;
17. театр. розм. оплески;
18. джерело (інформації);
  the first ~ information інформація з перших рук/із надійних джерел;
19. крило (семафора);
20. пучок, жмут, в’язка;
21. долоня (як міра довжини);
22. окіст;
  a ~ of pork свинячий окіст;
23. повід, вуздечка; ◊
  at a ~ of від руки (загинути);
  at, on any ~ в усякому разі;
  for one’s own ~ для власної користі;
  he has a light ~ він тактовний (ввічливий);
  out of ~ негайно, вмить; експромтом;
  to be ~ and glove with smb бути дуже близьким з кимсь;
  to eat out of one’s ~ танцювати під чиюсь дудку;
  to get the better ~ одержати перевагу;
  to have clean ~s бути непідкупним (чесним);
  to have smb, smth on one’s ~s нести відповідальність за когось/ щось;
  to make a ~ досягати успіхів;
  to take smb, smth on one’s ~s брати на себе турботу про когось/щось;
  to throw up, in one’s ~ скласти зброю;
  to wash one’s ~s of smth умивати руки;
  to wring one’s ~ ламати собі руки;
  under ~ потай, таємно.

USAGE: Українському іменнику рука в англійській мові відповідає hand (від пальців до кисті) і arm (від кисті до плеча), а тому українському словосполученню нести в руках сумку (книгу, палку і т. і.) відповідає в англійській carry one’s bag, etc in one’s hand(s), а нести (тримати дитину на руках carry (hold) a child in one’s arms; взятися за руки to join hands; іти під руку walk arm in arm.

handwriting [ˈhændˌraɪtɪŋ] n
1. почерк;
  a bad ~ поганий почерк;
  a beautiful ~ чудовий почерк;
  an illegible ~ нерозбірливий почерк;
  a legible, a clear ~ чіткий почерк;
  to read smb’s ~ розбирати чийсь почерк;
  a ~ expert графолог;
  in one’s own ~ написаний власноруч;
2. рукопис; ◊
  ~ on the wall зловісна прикмета, передвісник загибелі (бібл.).

USAGE: Вираз писати дрібним (великим) почерком перекладається англійською мовою без іменника почерк: to write small (big/large).

indecipherable [ˌɪndɪˈsaɪf(ɘ)rɘb(ɘ)l] а
1. що не розшифровується;
2. нечіткий, нерозбірливий;
  an ~ writing нерозбірливий почерк.
large [ˈlɑ:dʒ] а (comp larger, sup largest)
1. великий;
  ~ income великий прибуток;
  а ~ family велика родина;
  а ~ group велика група;
  а ~ flat велика квартира;
  а ~ house великий будинок;
  а ~ room велика кімната;
  a ~ quantity велика кількість;
  a ~ sum велика сума;
  a ~ number велике число;
  a ~ part велика частина;
  a ~ unit військ. загальновійськове з’єднання;
  a ~ handwriting великий почерк;
  ~ eyes великі очі;
  ~ fruits бот. насіннячкові й кісточкові плоди;
  ~ grains с. г. високостеблі хліби;
  a ~ number of books багато книжок;
  a ~ sum of money велика сума грошей;
  slightly ~r трохи більший;
  somewhat ~r дещо більший;
  too ~ занадто великий;
  very ~ дуже великий;
  half as ~ удвічі менший;
  several times as ~ у кілька разів більший;
  twice as ~ удвічі більший;
  in ~ type великим шрифтом;
  to be ~ бути великим;
  to grow ~ збільшуватися;
  to be on the ~ side бути великуватим (про одяг та ін.);
  the coat is a trifle ~ for me пальто на мене трохи великувате;
2. численний; значний; багатий;
  a ~ congregation багатолюдні збори;
  a ~ landowner великий землевласник;
  ~ majority значна більшість;
  ~ population численне населення;
3. розкішний;
4. великого масштабу;
  ~ output масове виробництво;
  ~ property значна власність;
  ~ and small farmers великі й дрібні фермери;
5. широкий, великого діапазону;
  ~ conceptions широкі задуми;
  ~ discretion широка воля (свобода) дій;
  ~ insight тонка інтуїція;
  ~ memory широка пам’ять;
  ~ powers широкі повноваження;
  ~ views широкі погляди;
6. заст. щедрий, великодушний;
  ~ heart великодушність, велике серце;
  a man of ~ sympathies людина великого серця;
7. мор. попутний, сприятливий (про вітер); ◊
  as ~ as life 1) у натуральну величину; 2) в усій красі; 3) жарт. власною персоною;
  he is as ~ as life він тут власною персоною; він тут як тут; 4) цілком точно; без жодного сумніву;
  ~ intestine анат. товста кишка;
  ~ order важка справа;
  by and ~ у цілому;
  in the ~ 1) у великому масштабі; 2) у цілому;
  on the ~ side великуватий;
  viewed in the ~ при розгляді у загальному.
law-hand [ˈlɔ:hænd] n почерк, яким писалися юридичні документи.
loose [lu:s] а
1. вільний;
  a ~ play гра без персонального опікування;
  to let ~ випустити, звільнити;
  the children let ~ from school діти, відпущені зі школи;
  to cut ~ 1) відірватися; втекти;
  to cut ~ from one’s family кинути сім’ю; піти з сім’ї; 2) розійтися, дати собі волю;
  after the first game he cut ~ and won the match easily після першого гейма він розійшовся і легко виграв гру;
  to get, to break ~ 1) вирватись на волю; 2) зірватись з ланцюга;
  he got one hand ~ він звільнив одну руку;
  to let ~ at smb накинутись на когось з лайкою;
  to let a dog ~ on smb спустити на когось собаку;
2. незв’язаний; неупакований;
  ~ books незапаковані книжки;
  ~ sweets вагові цукерки;
  ~ flowers окремі квіти (не в букеті);
  to come ~ розв’язатися, відірватися;
  with one’s hair ~ з розпущеним волоссям;
  the button is ~ ґудзик ось-ось відірветься;
  the handle is ~ ручка/ рукоятка погано тримається;
  the knot came ~ вузол розв’язався;
  the rope is too ~ вірьовка слабо зав’язана;
  my tooth is ~ у мене хитається зуб;
  some pages came ~ деякі сторінки відірвалися;
3. нетугий;
  a ~ belt нетугий пояс;
4. просторий; широкий; неприлягаючий (про одяг);
  а ~ collar вільний комірець;
  а ~ dress широке, не прилягаюче плаття;
  the skirt is ~ спідниця висить (надто широка);
5. ненатягнутий, незакріплений; що хитається (теліпається);
  ~ end незакріплений кінець (каната, троса);
  ~ hair розпущене волосся;
  а ~ nail розхитаний цвях;
  а ~ tooth розхитаний зуб;
  the bandage is too ~ нетуга пов’язка;
  there are some ~ pages деякі сторінки ось-ось випадуть (неміцно прикріплені);
6. непевний, неточний; розпливчастий; надто загальний;
  ~ translation вільний (недбалий, неточний) переклад;
  ~ calculations приблизні розрахунки;
  ~ meaning of the word широкий смисл слова;
7. розбещений;
  ~ conduct розбещеність;
  a ~ woman розбещена жінка;
  to lead a ~ life вести беспутнє життя;
8. непорядний, безвідповідальний; безпринципний;
  a ~ talk безвідповідальна балаканина;
9. нещільний, ріденький (про тканину); пухкий (про ґрунт);
  ~ fabric нещільна тканина;
  ~ hand-writing розмашистий почерк;
10. незграбний, недоладний;
  ~ build, make незграбна фігура;
11. тех. холостий;
  ~ running холостий хід;
12. відбитий (про вугілля); ◊
  at a ~ end без певної роботи, без діла; нерозв’язаний;
  at ~ hours у вільний час, на дозвіллі;
  ~ beggar розпусна, безпринципна людина;
  ~ bowels схильність до проносу;
  ~ box денник (для коня);
  ~ coin гроші, які мають при собі;
  ~ fish безпутна людина;
  ~ housing безстійлове утримання (худоби);
  ~ liver людина, що веде розпусне життя;
  ~ tongue балакучість;
  there is a screw ~ somewhere тут щось не так (негаразд);
  to have a ~ tongue базікати зайве, розбовкувати (таємницю);
  to have a screw ~ бути несповна розуму.
make [meɪk] v (past і р. р. made; pres. p. making)
1. робити; виготовляти; виробляти; готувати;
  to ~ a dress пошити сукню;
  to ~ a chair зробити стілець;
  to ~ breakfast приготувати сніданок;
  to ~ coffee зварити каву;
  to ~ tea заварити чай;
  to ~ progress робити успіхи;
  made of glass зроблений зі скла;
  made of stone зроблений з каменю;
2. складати, підготовляти;
  to ~ a list скласти список;
  to ~ a note зробити помітку, записати;
  to ~ one’s will скласти заповіт;
3. створювати, творити;
  to ~ difficulties створювати труднощі;
  to ~ a film зняти фільм;
  to ~ a poem написати вірш;
  to ~ a sketch намалювати етюд;
  to ~ a symphony написати симфонію;
4. здійснювати, робити;
  to ~ a landing здійснити посадку;
  to ~ a mistake зробити помилку;
5. утворювати; формувати;
  to ~ smb’s character формувати характер;
6. тренувати, вчити (тварин);
7. вважати, гадати;
  what time do you ~ it? як ви гадаєте, котра зараз година?;
  what do you ~ of this film? що ви думаєте про цей фільм?;
8. розм. украсти, поцупити;
9. розм. груб. жити з кимсь (with);
10. заробляти, наживати (гроші, майно);
  to ~ money (on the side) заробляти гроші (халтурою);
  to ~ one’s bread заробляти на хліб;
  to ~ a good salary одержувати хорошу зарплату;
  to ~ a good thing of smth добре заробити (нажитися) на чомусь;
  to ~ a living by teaching music заробляти на життя уроками музики;
  how much do you ~ a week? скільки ви заробляєте за тиждень?;
11. укладати (угоду); домовлятися (про час, місце тощо);
  to ~ an agreement дійти згоди;
  to ~ an appointment призначати побачення/ зустріч;
  to ~ a date призначати дату;
  to ~ a bargain укласти угоду, домовитися;
  to ~ a treaty укласти договір;
12. призначати (на посаду);
  to ~ smb a general підвищити когось у чині до генерала;
  to ~ smb a judge призначити когось суддею;
  to ~ smb a knight посвятити когось у рицарі;
13. прибирати; наводити порядок;
  to ~ a bed застелити ліжко;
  to ~ order in, among one’s books привести у порядок свої книги;
  to ~ a room прибрати кімнату;
14. виступати (з доповіддю); виголошувати (промову);
  to ~ a report виголосити доповідь;
15. зчиняти (галас, скандал);
  to ~ a fuss зчинити переполох;
  to ~ a row зчинити галас;
  to ~ a scene влаштувати сцену;
  to ~ a splash, a stir викликати сенсацію;
16. проходити, проїжджати (відстань);
  to ~ eight miles a day проїжджати (проходити) вісім миль за день;
17. досягати (якогось місця); заходити (у гавань тощо);
  to ~ it into history увійти в історію;
  to ~ it into Parliament пробитися в парламент;
  we just made the train ми ледве встигли на поїзд;
18. спорт. досягти мети; забити (м’яч);
  to ~ the basket закинути м’яч (баскетбол);
  to ~ a goal забити гол;
  to ~ two tens вибити дві десятки (стрільба);
19. примушувати, спонукати;
  to ~ smb do smth примусити когось щось зробити;
  to ~ smb cry заставити когось заплакати;
  to ~ smb laugh заставити когось розсміятися;
20. зробити(ся), перетворити(ся);
  to ~ an ally of smb зробити когось своїм спільником;
  to ~ enemies стати ворогами, нажити ворогів;
  to ~ friends with smb подружитися з кимсь;
  to ~ a fool of smb ставити когось в дурне положення;
  to ~ a fool of oneself ставити себе в дурне положення;
  to ~ a painter стати художником;
21. як дієслово-зв’язка у складі іменного присудка: 1) складати, дорівнювати;
  twenty shillings ~ a pound двадцять шилінгів складають фунт;
  two and two ~ four два і два дорівнює чотирьом;
  twice six ~s twelve двічі по шість буде дванадцять; 2) привести в стан, позначений прикметником;
  to ~ smb angry розсердити когось;
  to ~ smb happy ощасливити когось;
  to ~ smb sad засмутити когось;
  to ~ smth clear вияснити щось;
  to ~ merry веселитися;
  to ~ public оприлюднити;
  ~ after переслідувати;
  ~ against боротися (виступати) проти;
  ~ at кидатися (рушити) на;
  ~ away утекти;
  ~ away with усунути, убити, збутися (когось);
  ~ back повернутися;
  ~ for сприяти, підтримувати; прямувати (простувати) до;
  to ~ for home прямувати додому;
  ~ off іти геть, утікати, зникати;
  ~ out 1) виписувати; складати;
  to ~ out a bill виписувати рахунок; 2) розрізняти; розпізнавати;
  to ~ out smb’s face розпізнати чиєсь обличчя; 3) розбиратися, розуміти;
  to ~ out smb’s words зрозуміти чиїсь слова;
  to ~ out smb’s handwriting розібрати чийсь почерк; 4) доводити; 5) амер. розм. жити, існувати;
  how is he ~ing out? як він живе?, як у нього ідуть справи?;
  ~ up 1) збирати; складати; встановлювати; виготовляти (ліки);
  to ~ up a bundle зв’язати у вузлик;
  to ~ up a group зібрати компанію;
  to ~ up a medicine виготовляти ліки;
  to ~ up rules встановлювати правила;
  to ~ a sum зібрати суму грошей; 2) придумувати, вигадувати;
  to ~ up lies видумувати небилиці;
  to ~ up a story вигадати історію; скласти оповідання;
  to ~ up sentences придумувати речення; 3) помиритися; помирити;
  to ~ up differences владнати розбіжності;
  let’s ~ (it) up! помирімося!; 4) компенсувати; надолужувати;
  to ~ up for lost time надолужити втрачений час;
  to ~ up for smb’s absence замінити когось;
  to ~ up way in smb’s studies надолужити відставання у навчанні;
  to ~ up lost ground спорт. скорочувати розрив, доганяти суперника; 5) гримувати(ся); фарбувати(ся); пудрити(ся);
  to ~ up one’s face нанести макіяж;
  she never ~s up вона ніколи не фарбується;
  she was heavily made up вона була сильно нафарбована; 6) вирішувати, зважуватися (щось зробити);
  to ~ up one’s mind вирішити, зважитися (щось зробити);
  they couldn’t ~ up their minds what to do next вони не могли вирішити, що робити далі; 7) лестити, улещувати; підлещувати(ся);
  to ~ up to important people лестити високопоставленим особам; ◊
  as they ~ them надзвичайно, виключно; шалено, страшенно;
  have got it made труднощі позаду;
  ~ haste slowly присл. тихіше їдеш, далі будеш;
  ~ it snappy! коротше!, швидше!;
  to ~ a bad shot не вгадати, попасти пальцем в небо;
  to ~ a cat’s paw of smth чужими руками жар загрібати;
  to ~ a hole in smb застрелити когось;
  to ~ a hole in the water утопитися;
  to ~ a long face мати невдоволений вигляд;
  to ~ a long short коротко кажучи;
  to ~ an omelet(te) without breaking eggs домогтися чогось без будь-яких зусиль;
  to ~ a poor mouth прибіднятися;
  to ~ a rod for oneself покарати самого себе;
  to ~ a shot спробувати вгадати;
  to ~ a splash in the mud сісти в калюжу;
  to ~ believe тішити себе надією;
  to ~ both ends meet зводити кінці з кінцями;
  to ~ bricks without straw робити щось марно; займатися марною справою;
  to ~ ducks and drakes розтринькувати, розбазарювати; ризикувати; діяти необачно;
  to ~ free with smb, smth поводитися фамільярно, бути за панібрата;
  to ~ hay нажитися, нагріти руки;
  to ~ head or tail or it розібратися (в комусь, чомусь);
  to ~ it a rule взяти за правило;
  to ~ little, light of smth ставитися несерйозно (зневажливо) до чогось;
  to ~ much of smb, smth високо цінувати когось/ щось; приділяти велику увагу комусь (чомусь);
  to ~ no doubt не сумніватися;
  to ~ old bones дожити до глибокої старості;
  to ~ oneself at home бути як вдома;
  to ~ oneself cheap втратити гідність;
  to ~ oneself master of smth зуби з’їсти на чомусь;
  to ~ oneself scarce утекти, ушитися;
  to ~ one’s blood boil роздратувати когось;
  to ~ one’s blood creep, to ~ one’s hair rise лякати, сповнювати когось жахом;
  to ~ one’s heart beat примусити чиєсь серце забитися;
  to ~ one’s heart bleed викликати жалість;
  to ~ one’s heart leap примусити чиєсь серце затріпотіти;
  to ~ one’s mouth water будити апетит;
  to ~ or break або пан, або пропав;
  to ~ sure, certain that… (of smth) переконатися в чомусь; з’ясувати щось;
  to ~ the air blue лаяти на всі заставки;
  to ~ the acquaintance of smb, to ~ smb’s acquaintance познайомитися з кимсь;
  to ~ the air blue лихословити, лаятися;
  to ~ the dust, feathers/ fur fly амер. розпочати сварку; вчинити бучу;
  to ~ the pot boil заробляти на шматок хліба; халтурити;
  to ~ the train встигнути на поїзд;
  to ~ time прибути вчасно (за розкладом).

USAGE: 1. Дієслово to make у значенні робити, виготовляти може вживатися з прийменниками from і of. To make smth from smth означає робити щось, використовуючи щось у якості сировини, e.g.: We made a shelter from leaves and branches. Ми спорудили захисток із листя і гілок. Вираз to make smth of smth означає робити щось, обробляючи щось як матеріал, e.g.: The jacket is made of wool. Куртка зроблена із шерсті. 2. У значенні заставляти після дієслова to make, вжитого в активному стані, інфінітив вживається без частки to, e.g.: Nobody made you come here. Ніхто не заставляв вас приходити сюди. Якщо дієслово to make вжите в пасивному стані, інфінітив має бути з часткою to, e.g.: He was made to come once again. Його заставили прийти ще раз.

neat2 [ni:t] a
1. чистий; охайний, акуратний, чепурний;
  a ~ girl охайна дівчина;
  a ~ room охайна/чиста кімната;
  ~ rows of figures акуратно/чітко написані ряди цифр;
  to keep smth ~ тримати щось у чистоті;
  cats are ~ animals кішки – охайні тварини;
  he is ~ in his work він акуратний у роботі;
2. скромний і елегантний; гарно припасований (про одяг);
  a ~ dress елегантна сукня;
3. стрункий, ставний (про фігуру);
  a ~ figure струнка/доладна фігура;
4. чіткий, ясний; точний;
  a ~ answer точна відповідь;
  a ~ choice of words точний/вдалий підбір слів;
  ~ handwriting чіткий/розбірливий почерк;
5. лаконічний; відточений (про мову, стиль тощо);
  a ~ style відточений стиль;
6. умілий, вправний;
  a ~ craftsman майстер своєї справи;
7. добре зроблений;
  ~ workmanship тонка робота;
  a ~ plan добре продуманий план;
8. нерозведений (про напої);
  ~ juice натуральний сік; ◊
  as ~ as a bandbox/ a new pin новісінький, (як) з голочки.
paw [pɔ:] n
1. лапа;
  the ~s of a dog лапи собаки;
  the dog’s ~s собачі лапи;
2. розм. рука;
  ~s off! руки геть!;
  put out your ~! дай лапу!;
3. почерк;
4. розм. лапання;
5. амер. батечко; дядько.
penman [ˈpenmɘn] n (pl penmen)
1. переписувач, каліграф;
  he is a good ~ у нього гарний почерк;
2. письменник; літератор.
plain [pleɪn] а
1. ясний; чіткий;
  ~ articulation чітка артикуляція;
2. явний, очевидний;
  ~ duty прямий обов’язок;
3. повний, абсолютний;
  ~ nonsense повний нонсенс;
4. зрозумілий; розбірливий;
  a ~ handwriting розбірливий почерк;
  in ~ terms, words зрозумілими словами;
5. незашифрований;
  ~ language військ. відкритий/незашифрований текст;
6. простий, невигадливий; нехитрий;
  ~ bread and butter (лише) хліб з маслом;
  ~ food проста їжа;
  ~ living скромний спосіб життя;
  ~ water чиста вода;
7. відвертий, прямий;
  a ~ answer пряма відповідь;
  ~ dealing прямота, чесність;
  ~ speaking відверта, щира розмова;
8. однобарвний, без узору (про тканину);
9. простий; звичайний;
  a ~ card проста карта;
  ~ concrete буд. бетон без арматури;
10. гладкий, рівний (про місце вість);
11. чистий, без домішок;
12. простий, незнатний;
  a ~ man пересічна людина;
  ~ countryfolk прості сільські люди;
13. непривабливий, негарний (про зовнішність); ◊
  ~ as the day, as the daylight, as the sun at noonday ясно, як божий день;
  ~ clothes цивільне вбрання;
  ~ Jane некрасива дівчина;
  the ~ truth гола правда;
  to be as ~ as the nose on one’s face ясно, як двічі по два.
quill [kwɪl] n
1. перо (пташине, а також для писання);
  to carry a good ~ мати гарний почерк;
2. голка дикобраза;
3. зубочистка;
4. стрижень поплавця (вудочки);
5. тех. втулка; порожнистий вал; човник; утокова шпуля;
6. плектр із пера;
7. муз. дудка, сопілка (з очерету); ◊
  a ~ chuck цанговий патрон;
  to draw one’s ~ against smb, smth виступити в пресі проти когось/чогось;
  to drive a ~ жарт. бути письменним.
recognize [ˈrekɘgnaɪz] v (past i p. p. recognized, pres. p. recognizing)
1. упізнавати, розпізнавати;
  to ~ an old acquaintance упізнати давнього знайомого;
  to ~ smb by his walk упізнати когось по ході;
  to ~ smb’s handwriting упізнати чийсь почерк;
  to ~ smb’s voice упізнати чийсь голос;
  to ~ smb, smth at once упізнати когось/щось відразу;
  to ~ smb, smth with difficulty з трудом упізнати когось/щось;
  I could hardly ~ him я насилу упізнав його;
2. бачити, усвідомлювати;
  to ~ one’s duty усвідомлювати свій обов’язок;
3. висловлювати схвалення; цінувати, віддавати належне;
  to ~ services цінувати послуги;
  to ~ devotion цінувати відданість;
  to ~ loyalty цінувати вірність;
4. визнавати (щось, когось);
  to ~ a natural child визнати своєю позашлюбну дитину;
  to ~ facts визнати факти;
  to ~ the lack of knowledge визнавати брак знань;
5. юр. офіційно визнавати;
  to ~ a new government визнати новий уряд;
  to ~ smb as king визнати когось королем;
  to ~ the record спорт. зарахувати рекорд;
6. вітати (під час зустрічі);
  to ~ smb in the street привітатися з кимсь на вулиці;
7. надавати слово (на засіданні парламенту);
  to be ~d одержати слово;
  Mr. Chairman, may I be ~d? пане голово, прошу слова!;
  You are ~d for three minutes вам надається для виступу три хвилини;
8. юр. давати зобов’язання в суді;
9. переглядати, виправляти.
round [raʋnd] а
1. круглий; кулястий; сферичний;
  a ~ apple кругле яблуко;
  a ~ face кругле обличчя;
  a ~ mirror кругле дзеркало;
  a ~ table круглий стіл;
  a ~ moon круглий місяць;
  ~ eyes круглі очі;
  a ~ arch архт. напівкругла арка;
  ~ hand, text 1) круглий почерк; 2) друк. рондо;
  ~ shoulders, back сутулість;
  the ~ world земна куля; (as) ~ as a ball круглий, як куля;
2. повний, пухлий;
  ~ cheeks пухлі щоки;
3. круговий, коловий;
  a ~ dance вальс;
  a ~ game гра в карти, коли кожний грає за себе;
  a ~ towel рушник спільного користування на ролику;
  a ~ trip амер. поїздка в обидва кінці;
4. приблизний; неточний, орієнтовний;
  ~ computation, guess приблизний підрахунок (-а догадка);
5. круглий (про число);
  a ~ figure ціле число;
6. невеликий, чималий; кругленький (про суму);
  a good ~ sum кругла сума;
7. швидкий, енергійний (про рух);
8. приємний, нетерпкий (про вино);
9. закруглений, закінчений (про фразу тощо);
10. прямий, щирий, відвертий;
  to be ~ with smb говорити з кимсь відверто;
11. різкий, грубуватий;
  ~ oath крута лайка;
12. м’який; низький; бархатистий (про голос);
  ~ voice м’який, низький голос;
13. плавний, гладенький (про стиль);
14. наповнений (про вітрила);
15. не розтятий (про рибу);
16. фон. лабіалізований (про звук); ◊
  ~ dance вальс;
  a ~ peg in a square hole людина не на своєму місці;
  a ~ robin 1) спорт. змагання за круговою системою; 2) колективна скарга (заява), в якій підписи розміщуються колом (щоб невідомо було, хто підписався першим); 3) безперервний політ із поверненням на аеродром вильоту;
  a ~ table conference конференція круглого столу (етим. легендарний англійський король Артур та його рицарі сиділи за круглим столом, щоб нікому не надавати переваги);
  a ~ ticket квиток туди й назад;
  a ~ trot швидка рись;
  ~ worms аскариди.
scrawl [skrɔ:l] n
1. тж sing нерозбірливий почерк;
  an illegible ~ нечіткий, нерозбірливий, важкий для читання почерк;
  to decipher a ~ розбирати нерозбірливо написане;
  his writing is a ~ він пише, як курка лапою;
2. щось недбало (поспіхом) написане; написана нашвидку записка;
3. щось погано намальоване, мазанина;
4. pl карлючки.
scribble [ˈskrɪb(ɘ)l] n
1. нерозбірливий (недбалий) почерк;
2. щось нерозбірливо (недбало) написане; кривульки, карлючки, мазанина.
script [skrɪpt] n
1. почерк; рукописний шрифт;
  Gothic ~ готичний шрифт;
2. рад. сценарій;
3. кін., телеб. режисерський (постановчий) кіносценарій;
  ~ department сценарний відділ (кіностудії);
  ~ girl секретар кінорежисера; помічник кінорежисера;
4. письмовий твір на екзаменах;
5. рукопис, манускрипт;
6. юр. оригінал (документа).
sprawling [ˈsprɔ:lɪŋ] a
1. що розтягся, що розвалився;
2. розтягнутий, розкиданий;
  ~ handwriting розгонистий почерк;
3. що стелиться;
  ~ shoots сланкі пагони.
strange [streɪndʒ] a
1. незнайомий, невідомий;
  ~ faces незнайомі обличчя;
  ~ place незнайоме місце;
  ~ tongue незнайома мова;
  ~ voice незнайомий голос;
  the boy is ~ to me я не знаю цього хлопчика;
  the handwriting is ~ to me я не знаю цей почерк;
  the place is ~ to me я не знаю це місце;
  the voice is ~ to me я не знаю цей голос;
  the work is ~ to me я не знаю цю роботу;
2. дивний, дивовижний, чудний, незвичайний;
  ~ behaviour дивна поведінка;
  ~ man дивна людина;
  to be ~ in one’s manner дивно себе поводити;
  to wear ~ clothes дивно одягатися;
  ~ to say 1) як не дивно; 2) дивно, що;
  it is a ~ story дивна історія;
  it is a ~ thing дивна річ;
3. незвичний;
  to be ~ to smth бути незвичним до чогось;
  he is ~ to the job він необізнаний у цій справі;
  I feel ~ мені ніяково;
4. заст. чужий, чужоземний, іноземний;
  ~ man чужоземець;
  in a ~ land у чужій країні, в чужій стороні; на чужині;
5. невласний, чужий;
  to write with a ~ fountain-pen писати чужою авторучкою;
6. сторонній, чужорідний;
  ~ bodies чужорідні тіла;
7. стриманий, холодний;
  to look ~ at smb дивитися на когось байдуже; ◊
  ~ woman заст. блудниця.

USAGE: Синонімами до прикметника strange є odd, quaint, queer, singular, rum. Прикметник strange має найширше значення – незвичайний, незвичний, що відрізняється від звичайного, звичного. Прикметник odd має відтінок значення прикметний своєю чудернацькістю, ексцентричністю; інколи кумедний; quaint – незвичайний, химерний, чудернацький; чудернацький, але привабливий; незвичний, нехарактерний для даної епохи; queer – чудний, незвичний аж до ексцентричності; singular – незвичайний; чудний, дивний, кумедний; rum – дивний, чудернацький, кумедний; підозрілий (це слово сленгового характеру).

text [tekst] n
1. текст;
  agreed ~ узгоджений текст;
  revised ~ виправлений текст;
  straight ~ звичайний текст;
  tabular ~ табличний текст;
  ~ grammar лінгв. граматика зв’язного тексту;
  ~ linguistics лінгв. лінгвістика зв’язного тексту, вивчення зв’язного тексту;
  to annotate a ~ анотувати текст;
2. оригінал; оригінальний текст;
  to restore the ~ of Beowulf відновлювати текст «Беовульфа »;
3. зміст; урок (у підручнику);
  ~ three третій текст;
4. підручник;
  a basic ~ for economic courses стабільний навчальний посібник для курсів з економіки;
  elementary ~s on linguistics підручники з введення у мовознавство;
5. великий круглий почерк;
6. тема (проповіді, дискусії тощо);
  to stick to one’s ~ триматися/не відхилятися від теми;
7. прислів’я; афоризм, максима;
8. текст (шрифт);
9. рел. цитата з Біблії;
10. святе письмо; Євангеліє;
  received ~ канонічний текст Євангеліє.
tremulous [ˈtremjʋlɘs] а
1. тремтячий;
  ~ eyelids тремтячі повіки;
  a ~ hand тремтяча рука;
2. нерівний (про почерк);
  a ~ line нерівний рядок;
3. боязкий, трепетливий;
  ~ maidens боязкі діви.
trouble [ˈtrʌb(ɘ)l] n
1. неспокій, хвилювання; тривога;
  to cause, to stir up ~ спричиняти тривогу;
  to give smb ~ непокоїти когось;
  the heart was full of ~ моє серце було сповнене тривоги;
2. утруднення, складність;
  to have money ~ мати проблеми через гроші;
  I had some ~ in reading his handwriting мені було важко розібрати його почерк;
3. неприємність; горе, лихо, біда;
  real (serious) ~ справжні (серйозні) неприємності;
  family ~ сімейні неприємності;
  to ask for ~ напрошуватися на неприємності; лізти на рожен;
  to avoid ~ уникати неприємностей;
  to be in ~ бути в біді;
  to get into ~ потрапити в біду;
  to keep out of ~ уникати неприємностей;
  to make, to cause ~ for smb завдати комусь неприємностей;
  he has been through much ~ у його були великі неприємності;
  what is the ~? що трапилось?, в чому справа?;
  the ~ is that... біда (справа) в тім, що...;
4. турбота, клопіт, морока;
  no ~ at all ніякого клопоту; це не важко (відповідь на прохання);
  ~ about, over клопіт через когось/щось;
  ~ with клопіт (проблеми) з кимсь;
  he was in ~ with the police у нього були проблеми з поліцією;
  without any ~ легко, без мороки;
  to give smb a lot of ~ by doing smth завдати комусь неприємностей (мороки) своїми діями;
  to have a lot of ~ with... мати багато клопоту з...;
  to take much ~ старатися, клопотатися;
  to take the ~ to do smth (of doing smth) взяти на себе турботу (постаратися) щось зробити;
5. перешкода; джерело неприємностей; причина занепокоєння;
  I don’t want to be any ~ to you я не хочу бути причиною турбот для тебе;
6. хвороба, недуга;
  heart (eye) ~ хвороба серця (ока);
  stomach ~ хвороба шлунка;
  he has some liver ~ у нього барахлить печінка (не все в порядку з печінкою);
7. діал. розм. пологи;
8. тех. порушення режиму роботи; аварія, пошкодження;
  a ~ crew аварійна бригада;
  a ~ man аварійний монтер;
  a ~ truck автомобіль технічної допомоги;
9. заворушення, безлад;
  ~ spots райони із загостреною ситуацією; райони безладів; ◊
  don’t ~ trouble until trouble ~s you присл. не буди лиха, коли воно спить;
  man is borne unto ~ бібл. людина народжується для страждання;
  to ask for, to look for, to seek ~ поводитися необережно, лізти на рожен;
  to be in ~ бути вагітною (про незаміжню жінку);
  to borrow ~ раніше часу придумувати собі неприємності;
  to get into ~ завагітніти (про незаміжню жінку).
write [raɪt] v (past wrote, заст. writ, p. p. written, заст. writ, pres. p. writing)
1. писати;
  to ~ a dictation писати диктант;
  to ~ a letter писати лист;
  to ~ a bad hand розм. писати, як курка лапою;
  to ~ a good, a legible hand мати гарний/чіткий почерк;
  to ~ (smb) about smth писати (комусь) про щось;
  to ~ from dictation писати під диктування;
  to ~ in ink писати чорнилом;
  to ~ in pencil писати олівцем;
  to ~ out fair переписати начисто;
  to ~ with a felt-tip писати фломастером;
  to ~ with a pen писати ручкою;
  to ~ with a piece of chalk писати крейдою;
  to ~ smth to smb писати щось комусь;
  to ~ an article on... писати статтю на тему/за темою;
  to ~ a book on... писати книгу на тему/за темою;
  to ~ plain писати розбірливо/ чітко;
  to ~ smth big писати великими літерами;
  to ~ smth small писати дрібно;
2. написати, виписати (чек);
3. писати (музику, вірші);
  to ~ articles писати статті;
  to ~ books писати книги;
  to ~ music писати музику, бути композитором;
  to ~ poems писати вірші;
  to ~ reviews писати рецензії;
  to ~ a little пописувати;
  to ~ in, for papers, for the press бути журналістом;
  to ~ for a living заробляти на життя літературною працею;
  to ~ for the screen писати сценарії, бути сценаристом;
  to ~ for the stage писати для театру, бути драматургом;
  to ~ for “The Times” співпрацювати в газеті “Таймс”;
  to ~ from experience писати на підставі власного досвіду, писати про те, що знаєш;
  he has written Mozart’s life він написав біографію Моцарта;
4. виражати, показувати (про обличчя);
  to be written on, all over one’s face бути написаним на обличчі;
  fear is written on his face страх написаний на його обличчі;
  ~ down записувати;
  ~ out виписувати, списувати повністю;
  ~ up 1) докладно описувати; 2) вихваляти у пресі; ◊
  nothing to ~ home about нічого цікавого;
  something to ~ home about дещо примітне;
  to ~ oneself man, woman досягти повноліття;
  to ~ oneself out списатися;
  author who wrote himself out in his first novel письменник, який вичерпав себе у першому ж романі;
  written in the dust, in the sand, in the wind 1) відомий (про ім’я); 2) недовговічний (про слово та ін.).
writing [ˈraɪtɪŋ] n
1. писання;
  at this, present ~ у той час, коли пишуться ці рядки;
  to commit to ~ записати, викласти на папері; оформити письмово;
  in ~ у письмовій формі;
2. писемність; письмо;
  hieroglyphic ~ письмена у вигляді ієрогліфів;
  picture ~ письмена у вигляді малюнків;
3. (літературний) твір;
  the ~s of Shakespeare твори Шекспіра;
4. лист, записка; документ;
5. почерк;
6. стиль; мова (літературного твору);
  bad ~ погана мова (твору);
7. професія літератора; ◊
  the ~ profession збірн. письменники, журналісти та ін.; письмацтво, письмаки.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

писарський: ~ почерк very good hand(writing).
почерк hand (writing); script;
мати гарний (поганий) ~ to write a good (bad) hand.
косий oblique, slanting, sloping, sidelong, skew; (про очі) skew-eyed, squinting;
~ погляд sidelong glance;
~ почерк sloping handwriting.
кругл||ий1. (у різн. знач.) round; circular, globular;
~ий почерк round hand;
~ий стіл round table;
~і черв’яки round worms, nematodes;
для ~ого рахунку to make a round number;
2. перен., розм. (цілковитий) complete, utter, perfect;
~ий сирота complete orphan (having neither father nor mother);
3. (весь ‒ про час) whole;
~ий рік all the year round, the whole year round.
розгонистий pert, dashing;
~ почерк scrawling handwriting.
чітк||ий clear, clear-cut; distinct; (розбірливий) legible; (точний) exact, accurate, precise;
~ий почерк clear/ legible handwriting;
~а робота precise work;
~е виконання завдання efficient performance of a task;
~е зображення sharp image;
~і директиви clear/precise directions.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

I can’t make out his handwriting
ich kann seine Handschrift nicht entziffern
я не можу розібрати його почерк

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

handwriting по́черк
['hændˌraɪtɪŋ, -t̬ɪŋ]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

по́черк (-у) handwriting

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

по́черк (-ку) m handwriting, character (of writing); dash, stroke:
  за одни́м по́черком пера́, at a single stroke of a pen.
вира́зний (-на, -не)* expressive, distinct, clear, explicit, evident, prominent:
  вира́зний по́черк, legible handwriting;
  вира́зник (-ка) m, вира́зниця (-ці) f interpreter, mouthpiece;
  вира́зність (-ности [-ності]) f = вирази́стість.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

кругл||ий прикм. (у різн. знач.) round; circular, globular; перен. розм. (цілковитий) complete, utter, perfect; (весь – про час) whole
~ий почерк round hand
~ий рік all the year round, the whole year round
для ~ого рахунку to make a round number.
підроб||лювати, ~ити дієсл. (документ, підпис) to forge, to counterfeit, to falsify, to fake; (шляхом збільшення позначеної суми) to raise; (рахунок) to tamper (with)
~ити гроші to counterfeit money; to coin bad money
~ити документи to forge/to fabricate documents
~ити картину to fake an oil-painting
~ити підпис to forge a signature
~ити почерк (когось) to forge (smb’s) handwriting
особа, що ~ляє документи forger.
чітк||ий прикм. (виразний) clear, distinct; (розбірливий) legible; (точний) precise; (добре організований) punctual, efficient
~ий почерк clear/legible handwriting
~а вимова distinct pronunciation
~а відмінність clear-cut distinctions
~а робота precise work
~е виконання завдання efficient performance
~е виконання розпоряджень prompt fulfilment of instructions
~е зображення sharp image
~е формулювання precise wording
~і директиви clear/precise directions.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

почерк ім. = handwriting;
• експертиза ~ = handwriting identification;

- Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології 2013 (Л.В. Коломієць, O.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко ) Вгору

по́черк, -ку = handwriting