Знайдено 14 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «послання» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

felicitation [fəˌlɪsɪˈteɪʃ(ə)n fɪ-, fe-, -ə-] n
    поздоро́влення, віншува́ння (кого чим), привіта́ння, віта́ння, гал. ґратулюва́ння; вітальне послання Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

epistle [ɪˈpɪs(ɘ)l] n
1. послання; епістола;
2. церк. апостольське послання.
letter [ˈletɘ] n
1. лист; послання; депеша;
message [ˈmesɪdʒ] n
1. повідомлення, донесення; послання; лист (from, to);

  to deliver a ~ доставити послання;

2. офіційне урядове послання;
  the President’s ~ to Congress послання президента конгресові;
  final ~ амер. прощальне послання президента конгресу (після завершення його повноважень);
missive [ˈmɪsɪv] n офіційний лист, послання.
pastoral [ˈpɑ:st(ɘ)rɘl] n

2. церк. послання (єпископа);
proclamation [ˌprɒklɘˈmeɪʃ(ɘ)n] n

2. відозва; прокламація; послання;
scroll [skrɘʋl] n

7. лист, листовне послання.
valentine [ˈvælɘntaɪn] n

2. жарт. любовне послання;
veto [ˈvi:tɘʋ] n (pl vetoes)

3. амер. послання президента про накладення на законопроєкт вето (тж ~ message).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

послання missive; letter; epistle; message.
посилати, послати (кудись) to send (to); to dispatch (to); (для чогось) to send (for); (поштою) to mail, to post (to);
~ за лікарем to fetch the doctor, to send for the doctor;
~ по щось to send one to fetch smth.;
~ на роботу to send to work;
~ привіт to send one’s greetings/ compliments (to); to beg/to ask to be remembered (to);
пошле Бог вік, то дасть і лік God restores health, and the physician gets thanks;
смерть вістки не посилає death keeps no calendar.

ПРИМІТКА: Дієслово to send (а також to give, to show, to lend) що має два додатки, один з яких стосується особи, а другий ‒ предмета, утворює пасивні конструкції двома способами: I’ve been sent a lot of information. та A lot of information has been sent to me. Мені послали багато відомостей. Перевага надається конструкції, у якій підметом є особа. Дієслово to send має ширшу семантику, ніж дієслово to dispatch. Останнє вживається тоді, коли мова йде про посланців, кур’єрів, повідомлення, послання, причому мається на увазі швидкість виконання дії.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

посла́нець (-нця) m, посла́ниця (-ці) f messenger, legate, emissary;
  посла́ніє (-ія) n O.S. = посла́ння n epistle; message, circular.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

parcel (і) ділянка землі; в’язка; пакунок, послання; посилання; (д) поділяти (на частини); загортати (в пакунок)