Знайдено 101 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «порушити» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

weasel [ˈwiːz(ə)l]
  1. n
    1) (рід Mustela) зоол. ла́ски і тхори (горноста́й, ла́сиця, ла́ска, ні́рка, со́біль, тхір тощо)
    2) проно́за, прола́за, про́йда, ни́шкавка
    3) сленг. вика́зувач; підсадна́ качка
    4) (невеликий) всюдихід-плазун
  2. v (weasels, weaselling, weaselled; амер. weasels, weaseling, weaseled)
    1) ухиля́тися (напр. від роботи, справи), сачкува́ти; зламати (порушити) слово (обіцянку)
    2) досягти чогось неправдою
    3) амер. розм. виля́ти, крути́ти, викру́чувати, викру́чуватися; заст. хвиґлюва́ти
    4) сленг. доно́сити (на когось); бути інформа́тором, стукачем
    • least weasel, dwarf weasel (Mustela nivalis) — ла́ска, ла́сиця
    • weasel words — неоднозна́чні фрази; ухильна відповідь
    • to catch a weasel asleep — обдури́ти недовірливу людину Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

breach [bri:tʃ] n
1. пролом; отвір; прорив;
  to get out through a ~ пролізти, вибратися через отвір;
2. розрив (стосунків); розбіжність, незгода; сварка;
  to heal the ~ покласти край чварам;
3. юр. порушення (закону тощо);
  ~ of faith подружня зрада;
  ~ of justice несправедливість;
  ~ of order порушення регламенту;
  ~ of the peace порушення громадського порядку;
  ~ of prison втеча з ув’язнення;
  ~ of privilege порушення прав законодавчого органу (парламенту тощо);
  ~ of promise порушення обіцянки (особл. щодо одруження);
  to cause a ~ спричинити порушення;
  to commit a ~ of etiquette порушити етикет;
4. перерва, інтервал;
  without a ~ of continuity безперервно; ◊
  to stand in, to throw oneself into the ~ брати на себе усю силу удару.
break [breɪk] n
1. пролом; розколина; отвір, щілина; розрив, тріщина;
  a big ~ великий отвір;
  a wide ~ широкий отвір;
  a ~ in the pipe-line розрив трубопроводу;
  a ~ in a wall пролом у стіні;
2. проламування, пробивання;
3. прорив;
  a long ~ швидкий прорив довгим пасом (баскетбол);
  a short ~ швидкий прорив коротким пасом (баскетбол);
4. перерва, пауза;
  a long ~ довга перерва;
  a short ~ коротка перерва;
  a coffee ~ перерва на каву;
  a tea ~ перерва на чай;
  an hour’s ~ годинна перерва;
  a ~ in the conversation пауза в розмові;
  a ~ in one’s work перерва в роботі;
  a ~ in one’s studies перерва в навчанні;
  during, on a ~ протягом перерви;
  without a ~ безперервно/ без перерви;
5. розкол; розрив відносин (стосунків);
  to make a ~ with smb порвати з кимсь;
  to make a ~ with tradition порушити традицію;
6. амер. раптове падіння цін (на біржі);
7. амер. передача голосів іншому кандидатові (на з’їзді);
8. ділянка зораної землі;
9. амер. розм. крадіжка зі зломом;
10. геол. розрив, порушення;
11. мед. перелом;
  a leg ~ перелом ноги;
12. перша поява;
  the ~ of day, of dawn світанок;
13. помилка; недоречне зауваження;
  to make a bad ~ 1) зробити неправильний крок; 2) зробити недоречне зауваження; 3) проговоритися;
14. несподівана переміна; зміна (чогось);
  a ~ in the weather несподівана зміна погоди;
  a ~ in one’s way of living зміна способу життя;
15. шанс;
  a bad ~ невдача, невезіння;
  a lucky ~ щасливий випадок;
  even ~s рівні шанси; ◊
  ~ in the clouds промінь надії.
break [breɪk] v (past broke, p. p. broken)
1. ламати, розбивати, розривати;
  to ~ a chair зламати стілець;
  to ~ a rod зламати прутик;
  to ~ a stick зламати палку;
  to ~ а cup розбити чашку;
  to ~ а plate розбити тарілку;
  to ~ а rope розірвати мотузку;
  to ~ smth into pieces розламати (розбити) щось на куски;
  to ~ a tooth on a bone зламати зуб об кістку;
2. ламатися, розбиватися, розриватися (тж перен.);
  to ~ in, into flinders розлетітися вдрізки;
  a chair ~s стілець ламається;
  а cup ~s чашка розбивається;
  а rope ~s мотузка розривається;
  glass ~s easily скло легко б’ється;
  my heart is ~ing моє серце розривається;
3. порушувати;
  to ~ a marriage розірвати шлюб;
  to ~ one’s promise не дотримати обіцянки;
  to ~ one’s oath порушити клятву;
  to ~ one’s word порушити слово;
  to ~ sanctuary порушувати право недоторканості;
  to ~ the rules порушити правила;
  to ~ the contract порушити контракт;
  to ~ the law порушити закон;
  to ~ the squares порушити заведений, усталений порядок;
4. порвати, припинити (стосунки);
  to ~ with old habits порвати зі старими звичками;
  to ~ with one’s family порвати з сім’єю;
  to ~ with smb/smth порвати з кимсь/чимсь;
5. переривати, порушувати, припиняти (мовчання тощо); робити зупинку;
  to ~ fast розговітися, перестати постити;
  to ~ the silence порушити тишу;
  to ~ the peace порушити мир;
  to ~ the thread of thought перервати хід думок;
6. розламати, розірвати, відкрити, розпечатати (тж ~ open);
  to ~ a deadlock вийти із глухого кута;
  to ~ open відкривати силою;
  to ~ open a door виламати двері;
  to ~ open a lock зламати замок;
  to ~ open a safe зламати сейф;
  to ~ open a letter розпечатати лист;
  to ~ the enemy front прорвати фронт ворога;
  to ~ the tape фінішувати;
7. роз’єднати, розкомплектувати;
  to ~ a set (of smth) розкомплектувати набір (чогось);
  to ~ money розміняти гроші;
  to ~ ranks військ. роз’єднати ряди;
8. ламати (опір, волю) (тж ~ down);
  to ~ opposition зламати опозицію;
  to ~ smb’s will зламати чиюсь волю;
9. починати (щось робити); починатися, наставати;
  to ~ into a run побігти;
  to ~ into a smile посміхнутися;
  to ~ into life кинутися навтіки, почати рухатися;
  to ~ into sobs почати хлипати/схлипувати;
  to ~ into song заспівати;
  to ~ into speech заговорити;
  the day broke розвиднілося;
10. ударяти (про грозу); вибухати (сміхом);
  to ~ into laugh, laughter засміятися, розсміятися, зайтися сміхом;
11. ламати, виводити з ладу, приводити у непридатність;
  to ~ a clock зламати годинник;
  to ~ a washing-machine зламати пральну машину;
12. розоряти, призводити до банкрутства; збанкрутувати;
  to ~ the bank 1) підірвати банк; 2) карт. зірвати банк;
  he was completely broke(n) він був повністю розорений;
13. спадати (про ціни, мороз тощо);
  his attention broke його увага послабилася;
  the frost broke мороз спав;
14. розсіюватися, розвіюватися;
  clouds broke хмари розсіялися;
  his gloom broke його поганий настрій минув;
15. траплятися, відбуватися;
  anything broken? щось трапилося?;
16. розпушувати, копати (ґрунт);
  to ~ fresh ground орати, розорювати землю; копати землю; піднімати цілину; прокладати шлях;
17. м’яти, тіпати, терти; різати на шматки;
18. побити (рекорд);
19. ел.переривати (струм); вимикати; розмикати (ланцюг);
20. розкривати (таємницю);
21. вдарити;
  the storm broke вдарила буря;
22. понизити у посаді; розжалувати;
  to ~ a general розжалувати генерала;
  ~ away 1) відривати, розривати; 2) утікати, відходити; 3) позбутися чогось;
  to ~ away from bad habits позбутися поганих звичок; 4) розійтися; розсваритися; ~! брейк! (бокс);
  ~ down 1) ламати, руйнувати;
  they broke the door down вони виламали двері; 2) виходити з ладу; зазнати аварії; 3) погіршуватися (про здоров’я); занедужати;
  his health broke down його здоров’я погіршилося; 4) зазнати невдачі, провалитися;
  all our plans broke down усі наші плани провалилися; 5) не витримати, втратити самовладання; розплакатися;
  she suddenly broke down and cried вона не витримала і заплакала; 6) розбивати на класи, категорії тощо; 7) хім. розчинятися; розслоюватися; 8) пом’якшувати, приглушувати (про колір);
  ~ forth 1) вирватися (із засідки);
  the soldiers broke forth an ambush солдати вирвалися із засідки; 2) пробивати собі дорогу; 3) вибухнути, пуститися;
  to ~ explanations вдаватися до пояснень; 4) розпочатися, вибухати (про війну);
  ~ in 1) вдиратися; 2) виламувати, зламувати;
  to ~ in a door зламувати двері; 3) втручатися, встрявати; 4) приборкувати;
  ~ off 1) відламувати; 2) раптом припиняти (розмову);
  to ~ (in) off with smb відразу припинити з кимось знайомство; порвати з кимсь; 3) припинити (щось), порвати (з);
  to ~ off a habit відмовитися від поганої звички;
  to ~ off in a speech несподівано замовкнути;
  ~ out 1) виламувати; вибивати;
  to ~ out a pane вибити шибку; 2) утікати (з в’язниці); 3) спалахнути (про пожежу тощо); вибухати;
  a storm broke out буря почалася;
  a war broke out війна вибухнула;
  ~ through 1) прориватися, пробиватися;
  our soldiers broke the enemy line through наші солдати прорвали оборону противника; 2) здійснити науковий прорив;
  ~ up 1) розбивати (на куски); 2) розформовувати, розпускати; розганяти (натовп); 3) розходитися (про збори тощо); закриватися (на канікули);
  let’s ~ our party розійдімося;
  school will ~ next month заняття в школі закінчуються на наступному тижні; 4) змінюватися (про погоду); 5) слабнути; 6) розпадатися (про імперію, дружбу, сім’ю); фіз. розщеплювати;
  they broke up after years of bickering вони роками сварилися і нарешті розійшлися; 7) лопатися (від сміху);
  ~ upon поставати (перед); спадати на думку;
  ~ with порвати стосунки (з кимсь); ◊
  ~ one, ~ three бий на щастя (кажуть, коли розбивається посуд);
  hard words ~ no bones не заподіяти шкоди, не бути шкідливим;
  the day ~s розвиднюється;
  to ~ a butterfly on a wheel діяти безглуздо; стріляти по горобцях з гармат; іти на комара з дрючком, а на вовка зі швайкою;
  to ~ a date, an appointment не з’явитися у призначений час;
  to ~ a record побити рекорд;
  to ~ a rule порушити правило;
  to ~ a deadlock знайти вихід з тупика;
  to ~ the bread of hospitality користуватися чиєюсь гостинністю (бібл.);
  to ~ china викликати переполох;
  to ~ even залишитися при своїх (у грі);
  to ~ ground прямувати, іти;
  to ~ loose вириватися на волю; зірватися з цепу;
  to ~ news повідомляти неприємну новину;
  to ~ one’s faith порушити слово, обіцянку;
  to ~ one’s heart, one’s heartstrings засмутити;
  to ~ one’s neck зламати шию;
  to ~ the stones виконувати важку роботу, заробляти на життя тяжкою працею;
  to ~ the ground прокладати нові шляхи, робити перші кроки;
  who ~s pays присл. хто ламає, той і платить; хто заварив кашу, той хай і їсть.

USAGE: Українським дієсловам ламати, руйнувати в англійській мові відповідають to break, to crush, to rack, to tear. To break є словом із загальним значенням – ламати, руйнувати, але має відтінок з найменшим застосуванням сили: The plate broke to pieces. Тарілка розбилася на кусочки. To crush має значення руйнувати шляхом роздавлювання, розчавлювання: Wine is made by crushing grapes. Вино виготовляють шляхом розчавлювання винограду. To rack має значення ламати із застосуванням значної сили. To tear – рвати, шматувати: He tore his shirt on a nail. Він порвав свою сорочку об цвях.

broach [brɘʋtʃ] v
1. протикати, проколювати, робити отвір; просвердлювати;
2. почати, відкрити, відіткнути (бочку);
3. оголосити; почати обговорення (питання);
  to ~ a subject порушити питання; відкрити дискусію;
4. тех. прошивати; розвірчувати отвір;
5. обтісувати (камінь);
6. гірн. розпочати розробку (шахти тощо);
7. мор. вийти з вітру.
complaint [kɘmˈpleɪnt] n
1. скарга; ремствування;
  a justified ~ виправдана скарга;
  an unjustified ~ невиправдана скарга;
  a ~ about smth скарга на щось;
  to file/ to make a ~ скаржитися;
  to bring, to lay, to register a ~ against smb подавати скаргу на когось;
  to act on/ to respond to a ~ відповідати, реагувати на скаргу;
  to disregard, to ignore a ~ не реагувати на скаргу;
  you have no ground, cause of, for ~ у вас немає причини скаржитися;
2. невдоволення;
  he is always full of ~s він завжди незадоволений;
3. причина невдоволення;
  my chief ~ is that… головна причина мого невдоволення в тому, що...;
4. юр. позов; порушення карної справи;
  to lodge, to make, to prefer a ~ against smb порушити карну справу проти когось;
5. ком. рекламація, претензія;
  customer ~s претензії споживачів;
6. нездужання; біль; хвороба;
  a ~ of the liver біль у печінці;
  to suffer from a heart ~ мати захворювання серця.
contravene [ˌkɒntrɘˈvi:n] v (past i p. p. contravened, pres. p. contravening)
1. порушувати, переступати (закон тощо);
  to ~ a custom порушити звичай;
  to ~ regulations порушити правила;
  to ~ a law переступити закон;
2. заперечувати;
3. іти врозріз (з чимсь), іти наперекір (чомусь); суперечити (про факти тощо).
dislocate [ˈdɪslɘkeɪt] v (past і p. p. dislocated, pres. p. dislocating)
1. мед. звихнути; вивихнути;
  to ~ one’s shoulder вивихнути плече;
2. порушити; розладити (плани і т. і.);
  to ~ traffic порушити рух транспорту;
  to ~ affairs розладити справи;
3. заст. зсувати, переміщати.
disturb [dɪsˈtɜ:b] v
1. порушувати хід (рух, рівновагу); виводити зі стану спокою;
  to ~ the balance порушити рівновагу;
  to ~ smb’s rest порушити чийсь спокій;
  to ~ the train of thought порушити хід думок;
2. турбувати, непокоїти; заважати;
  to ~ smb заважати комусь (турбувати когось);
  sorry to ~ you пробачте за клопіт;
3. розладжувати, порушувати, зривати;
  to ~ confidence підірвати довір’я;
  to ~ the silence порушити тишу;
  to ~ smb’s peace of mind чиюсь душевну рівновагу;
  to ~ smb’s plans чиїсь плани;
  to ~ smb in his sleep порушити чийсь сон;
4. розстроювати, приводити до безладдя;
  to ~ the water каламутити воду;
  the news ~s smb новина хвилює когось;
  the noise ~s smb шум, гамір непокоїть когось;
5. рад. створювати перешкоди;
6. с. г. піднімати;
  to ~ the area піднімати (розорювати) площу.
equanimity [ˌi:kwɘˈnɪmɪtɪ, ˌekwɘ-] n
1. урівноваженість; холоднокровність; незворушність;
2. спокій; самовладання;
  to upset, to disturb smb’s ~ порушити чийсь спокій;
3. безсторонність.
equilibrium [ˌi:kwɪˈlɪbrɪɘm] n (pl тж equilibria)
1. рівновага;
  ~ constant хім. константа рівноваги;
  to maintain (to lose) one’s ~ зберігати (втрачати) рівновагу;
2. перен. урівноваженість;
  to upset the ~ порушити урівноваженість.
exceed [ɪkˈsi:d] v
1. перевищувати (in); перевершувати; перебільшувати;
2. переважати;
  to ~ smb in strength бути сильнішим за когось;
  to ~ smb in height бути вищим за когось на зріст;
  the reality ~ed our expectations дійсність перевершила наші сподівання;
3. виходити за межі; порушувати;
  to ~ authority перевищувати свої повноваження;
  to ~ one’s instructions порушити одержані директиви;
  to ~ the speed limit перевищити дозволену швидкість;
4. прострочувати, пропускати строк;
  to ~ the allotted time не виконати в термін; не вкластися в регламент;
5. заходити надто далеко; бути нестриманим;
6. відхилятися від істини.

USAGE: Синонімами до дієслова to exceed у значенні перевищувати, перевершувати є дієслова to excel, to surpass. To exceed звичайно вживається, коли йдеться про перевищення у кількості, розмірі, протязі, to excel – про перевищення в якості або дії, to surpass – про перевищення в якості, але ніколи в кількості.

faith [feɪθ] n
1. віра, довір’я;
  a deep ~ глибока віра;
  a steadfast ~ віра;
  an unshakable ~ непохитна віра;
  a strong ~ сильна віра;
  to demonstrate, to show ~ проявити довір’я;
  to have ~ in вірити (довіряти) комусь;
  I have complete ~ in him я йому цілком довіряю;
  to lose ~ in втратити довіру до когось/ чогось;
  to shake smb’s ~ in похитнути довіру;
  to accept on ~ прийняти на віру;
2. вірність, лояльність;
  to break one’s ~ порушити слово;
3. релігія, вірування;
  the true ~ глибока віра;
  to adhere, to practice a ~ сповідувати якусь релігію;
  to adjure ~ присягати на вірність;
  to recant, to renounce one’s ~ відрікатися від віри;
  by ~ за віросповіданням;
  he is a Buddist by ~ він буддист за віросповіданням; ◊
  bad ~ зрада, віроломство;
  good ~ добросовісність, чесні наміри;
  on the ~ of… покладаючись на...;
  to pin one’s ~ on, upon smb покладаючи надії на;
  to place one’s ~ in… вірити, довіряти.
formation [fɔ:ˈmeɪʃ(ɘ)n] n
1. утворення, створення, формування, складання;
  the ~ of a government формування уряду;
2. військ. розташування; стрій; порядок;
  the ~ of troops, ships, etc. розташування військ, кораблів тощо;
3. геол. формація, утворення, система, ярус;
4. (по)будова, конструкція to break ~ порушити будову, конструкцію.
infringe [ɪnˈfrɪndʒ] v (past i p. p. infriged, pres. p. infringing)
1. порушувати, недодержувати (закону), переступати;
  to ~ a copyright порушити авторське право;
2. робити замах, зазіхати (на – on, upon);
  to ~ upon, on smb’s rights зазіхати на чиїсь права.
injure [ˈɪndʒɘ] v (past i p. p. injured, pres. p. injuring)
1. пошкодити; поранити; забити;
  to ~ oneself поранитися, забитися;
  to ~ badly, seriously, severely сильно пошкодити (поранити);
2. завдавати болю; ображати, уражати;
3. псувати; завдавати шкоди; шкодити;
  to ~ one’s reputation зіпсувати собі репутацію;
  to ~ smb’s happiness затьмарити чиєсь щастя;
  to ~ smb’s health зашкодити чиємусь здоров’ю; ◊
  to ~ the marriage bed порушити подружню вірність.
law [lɔ:] n
1. закон;
  ~ and order закон і порядок;
  a blue ~ пуританський закон; закон, що регулює режим неділі;
  a fair, a just ~ справедливий закон;
  a new ~ новий закон;
  a strict ~ суворий закон;
  a wise ~ мудрий закон;
  a poor ~ закон про опікування бідних;
  a stringent ~ суворий закон;
  an unfair ~ несправедливий закон;
  an unwritten ~ неписаний закон;
  a ~ digest збірка законів або судових постанов (рішень, вироків);
  a ~ list щорічний юридичний довідник (зі списком суддів, адвокатів);
  ~ enforcement забезпечення правопорядку;
  the ~ of the land закон країни;
  the ~ against smb (smth) закон проти когось (чогось);
  the letter of the ~ буква закону;
  force of ~ сила закону; законна сила;
  to administer, to apply, to enforce a ~ застосовувати закон;
  to adopt, to enact, to pass a ~ приймати, вводити в дію закон;
  to annul, to repeal, to revoke a ~ скасовувати закон;
  to be equal before the ~ бути рівним перед законом;
  to become ~ ставати законом;
  to break/ to flout, to violate the ~ порушити закон;
  to keep the ~ дотримуватися закону;
  to challenge a ~ ставити під сумнів закон;
  to draft a ~ складати законопроєкт;
  to go beyond the ~ обходити закон;
  to interpret a ~ інтерпретувати, тлумачити закон;
  to keep (within) the ~ дотримуватися закону;
  to obey, to observe a ~ підкорятися закону;
  to promulgate a ~ опублікувати, оприлюднити закон;
  to take the ~ into one’s own hands брати закон у свої руки;
  to lay down the ~ укладати закон;
  one’s brother-in-~ дівер, зять, шурин, свояк;
  one’s father-in-~ тесть, свекор;
  one’s mother-in-~ теща, свекруха;
  one’s sister-in-~ невістка, зовиця, своячка;
  according to the ~ за (згідно з) законом, по закону;
  against the ~ протизаконно;
  at ~ 1) по закону; відповідно до права; 2) по суду;
  enforcement at ~ примусове здійснення або стягнення в законному порядку;
  before the ~ перед законом;
  in ~ законно, за законом;
  in the eyes of the ~ в очах закону;
  everyone is equal under the ~ усі рівні перед законом;
2. право; правознавство; юриспруденція;
  ~ merchant торговий закон;
  ~ of civil procedure цивільно-процесуальне право;
  ~ of criminal procedure карно-процесуальне право;
  ~ of nations міжнародне право;
  ~ of the sea юр. морське право;
  ~ of treaties право, що регулює міжнародні договори;
  ~ of war право війни, закони і звичаї війни;
  an administrative ~ адміністративне право;
  an air ~ повітряне право;
  an antitrust ~ антитрестовський закон; закон, спрямований проти трестів;
  a canon ~ канонічне (церковне) право;
  a civil ~ цивільне право;
  a commercial ~ торговельне право;
  a common ~ загальне право;
  a constitutional ~ конституційне право;
  a copyright ~ авторське право;
  a corporative ~ корпоративне право;
  a criminal, a penal ~ карне право;
  a customary ~ звичайне право;
  an economic ~ економічний закон;
  a family, a marriage ~ сімейне право;
  a feudal ~ феодальне право;
  an immigration ~ імміграційне право;
  an international ~ міжнародне право;
  an Islamic ~ ісламістське право;
  a judge-made ~ право, створене суддею (засноване на судовій практиці);
  a labour ~ трудове право;
  a lynch ~ закон (суд) Лінча, самосуд, лінчування;
  a maritime ~ морський закон;
  a Mosaic ~ Мойсеєв закон;
  a municipal ~ внутрішньодержавне право;
  a natural ~ природне право;
  a nature’s ~ закон природи;
  a parliamentary ~ парламентське право;
  a patent ~ патентний закон, патентне право;
  a public international ~ публічне міжнародне право;
  a public ~ публічне право;
  a private ~ приватне (громадянське) право;
  a regional international ~ регіональне міжнародне право;
  a Roman ~ римське право;
  a substantive ~ матеріально-правовий закон;
  a universal international ~ універсальне міжнародне право;
  a space ~ космічне право;
  a question of ~ питання права;
  to study ~ вивчати право;
3. професія юриста;
  ~ school юридична школа;
  a doctor of, in ~ доктор юридичних наук;
  the faculty of ~ юридичний факультет;
  to go in for, to follow the ~ обрати професію юриста;
  to practise ~ займатися адвокатською практикою; бути юристом;
4. суд, судовий процес;
  ~ sitting час сесій судів; місяці, коли суди засідають;
  ~ costs, charges, expenses судові витрати;
  ~ reports збірки судових рішень;
  to go to ~ звертатися до суду;
  to be at ~ with smb судитися з кимсь;
  to take, to have the ~ of smb притягти когось до суду;
  I’ll have the ~ on you! я на тебе подам!;
5. закон (природи, науковий);
  Newton’s ~ закон Ньютона;
  periodic ~ періодична система (хімічних елементів Менделєєва);
  economic ~s економічні закони;
  the ~ of conservation of energy закон збереження енергії;
  the ~ of diminishing returns закон скорочення прибутків;
  the ~ of gravity закон тяжіння;
  the ~ of nature закон природи;
  the ~ of perdurability закон збереження речовини;
  the ~ of probability мат. теорія імовірностей;
  the ~ of self-preservation інстинкт самозбереження;
  the ~ of supply and demand закон попиту і пропозиції;
  the ~ of the jungle закон джунглів;
  the ~s of motion закони руху;
  the ~s of harmony закони гармонії;
  the ~s of perspective закони перспективи;
6. правила (гри);
7. спорт. перевага, що надається противникові у змаганні;
8. потурання; ◊
  ~ language юридична термінологія;
  to give (the) ~ to smb нав’язувати свою волю комусь;
  necessity knows no ~ присл. нужда не знає закону.
monotony [mɘˈnɒt(ɘ)nɪ] n
1. монотонність; однозвучність;
  to break ~ порушити монотонність;
2. нудьга, одноманітність.
oath [ɘʋθ] n (pl oaths)
1. клятва, присяга;
  a Bible ~ клятва, дана на Біблії;
  a false ~ фальшиві свідчення під присягою;
  a judicial ~ присяга в суді;
  a loyalty ~ клятва вірності;
  a solemn ~ урочиста клятва;
  an ~ of allegiance присяга на вірність;
  an ~ of enlistment присяга на вірність; військова присяга (при поступанні на військову службу);
  an ~ to do smth клятва зробити щось;
  on (BE)/ under (AE) ~ під присягою;
  to administer an ~ to smb приводити когось до присяги;
  to deny on ~ заперечувати щось під присягою;
  to make, to take, to swear an ~ присягати;
  to break, to violate an ~ порушити клятву/ присягу;
  to mutter an ~ нечітко вимовляти слова клятви;
  to utter an ~ проговорити слова клятви;
  to testify under ~/to tell the truth свідчити під присягою/ говорити правду;
  I took an ~ that I should obey all regulations я присягнув, що буду дотримуватися усіх правил (статуту);
2. текст клятви (присяги);
  the Hippocratic ~ клятва Гіппократа;
  the President’s ~ of office присяга президента країни при вступі на посаду (при інавгурації);
3. богохульство; прокляття, прокльони;
4. лайка;
  he muttered some ~ він пробурмотів якісь лайливі слова.
peace [pi:s] n
1. мир;
  lasting, stable ~ міцний мир;
  the world ~ мир в усьому світі; загальний мир;
  а ~ champion прихильник миру;
  a ~ conference мирна конференція;
  a ~ policy мирна політика;
  a ~ treaty мирний договір;
  P. Corps амер. «корпус миру»;
  P. Corpsman амер. учасник корпусу миру;
  ~ movement рух за мир;
  P. race перегони миру (велоспорт);
  ~ talk(s) мирні переговори;
  ~ time мирний час;
  ~ of mind душевний спокій;
  a symbol of ~ символ миру;
  a fighter for ~ борець за мир;
  a threat to ~ загроза мирові;
  in times of ~ у мирний час;
  to achieve ~ досягти миру;
  to call for ~ закликати до миру;
  to impose ~ нав’язати мир;
  to live in ~ жити в спокої;
  to live, to be at ~ with smb жити в мирі з кимсь;
  to make one’s ~ with smb помиритися з кимсь;
  to serve the cause of ~ служити справі миру;
  to stand for ~ боротися (виступати) за мир;
  I did it for my own ~ of mind я зробив це заради свого власного спокою;
  ~ reigns мир панує;
2. (тж the P.) мирна угода, мирний договір;
  the ~ was signed мирна угода була підписана;
  to conclude, to make ~ укладати мир;
3. громадський спокій, мир; порядок;
  domestic ~ злагода в сім’ї;
  public ~ громадський порядок;
  to break the ~ порушувати громадський порядок;
  to keep the ~ зберігати громадський порядок;
4. спокій, тиша;
  in ~ у спокої;
  ~ of the evening вечірня тиша;
  to break, to disturb ~ порушувати спокій;
  to give smb no ~ не давати спокою комусь;
  to keep one’s ~ зберігати спокій;
  to leave smb in ~ дати комусь спокій;
  to break the ~ порушити тишу;
  ~! тихіше!, замовкніть!;
5. душевна рівновага;
  inner ~/~ of mind внутрішній/душевний спокій;
  a feeling of ~ почуття спокою;
  she feels at ~ with herself у неї спокійно на душі;
  I never get a moment’s ~ я не маю ні хвилини спокою; ◊
  at any ~ за всяку ціну;
  may he rest in ~!/~ to his ashes! мир праху його!/земля йому пухом!;
  the (King’s, Queen’s) ~ громадський порядок.
pledge [pledʒ] n
1. заклад, застава;
  to put in ~ заставляти, віддавати в заставу;
  to borrow on ~ брати позику під заставу;
  to take smth as a ~ брати щось у якості застави;
2. знак, символ, запорука;
  a ~ of fidelity (of friendship) запорука вірності (дружби);
3. обітниця; обіцянка; зобов’язання;
  a solemn ~ урочиста обіцянка;
  temperance/ total abstinence ~ зарікання не вживати спиртних напоїв;
  to break one’s ~ порушити обіцянку;
  to carry out one’s, to keep one’s ~ держати слово; додержати обіцянки;
  to give smb one’s ~ дати комусь слово, обіцянку;
  to take the ~ зарікатися не пити;
4. тост;
5. поручитель;
6. поручительство.
raise [reɪz] v (past i p. p. raised, pres. p. raising)
1. піднімати (тж ~ up);
  to ~ anchor піднімати якір; зніматися з якоря;
  to ~ a curtain підняти завіску;
  to ~ a flag підняти прапор;
  to ~ the blind підняти жалюзі;
  to ~ the window підняти вікно;
  to ~ the earth around a plant с. г. підгортати (підсипати) рослину;
2. допомогти піднятися;
3. to ~ oneself піднятися, підвестися;
4. здіймати, підносити; піднімати;
  to ~ one’s eyes підвести очі (на когось); звести очі до неба;
  to ~ one’s eyebrows підняти брови (на знак здивування);
  to ~ one’s hand підносити руку;
  to ~ one’s hat піднімати капелюх;
  to ~ one’s head підводити голову;
  to ~ smb from his knees підняти когось з колін;
5. здіймати, збивати (куряву);
  to ~ a cloud of dust здійняти хмару куряви;
6. будити; перен.воскрешати, пробуджувати;
  to ~ memories воскресити спогади;
  to ~ smb at midnight розбудити когось серед ночі;
7. рел. воскрешати;
  to ~ from the dead воскресити з мертвих;
8. викликати, збуджувати, породжувати;
  to ~ difficulties чинити перешкоди;
  to ~ a blush примусити почервоніти;
  to ~ laughter викликати сміх;
  to ~ suspicion збуджувати підозру;
  to ~ a thirst викликати спрагу;
9. починати, затівати, піднімати;
  to ~ a revolt підняти повстання;
  to ~ a disturbance учинити скандал; зчинити бучу;
  to ~ a quarrel затіяти сварку;
10. піднімати на боротьбу (проти – against, за – to);
11. підвищувати, збільшувати;
  to ~ prices підвищувати ціни;
  to ~ the market ком. підняти ціни;
  to ~ wages підвищити зарплату;
  to ~ temperature підняти температуру;
12. амер. підробити документ, змінивши в ньому суму на вищу;
13. підвищувати по службі; давати нове звання;
14. вихваляти, звеличувати;
  to ~ smb’s reputation зміцнити чиюсь репутацію;
15. виводити з рівноваги, розлютовувати;
16. гірн. видавати на-гора;
17. підносити, підвищувати;
  to ~ one’s voice підвищувати (підносити) голос;
18. мат. підносити до степеня;
19. мед. відкашлюватися, відхаркуватися;
20. споруджувати, зводити;
21. вирощувати, виховувати;
  to ~ a family ростити дітей;
  where was he ~d? звідки він родом?;
22. вирощувати (рослини); розводити (худобу, птицю);
  to ~ cattle вирощувати худобу;
  to ~ corn вирощувати хліб;
  to ~ crop вирощувати врожай;
  to ~ oats вирощувати овес;
  to ~ pigs вирощувати свиней;
  to ~ wheat вирощувати пшеницю;
23. порушувати, ставити (питання);
  to ~ a question порушити питання;
24. висунути (заперечення); пред’явити (вимогу);
  to ~ a claim пред’являти претензію;
25. подавати (голос);
  to ~ a cry закричати;
  to ~ a song заспівати;
26. викликати (дух);
27. збирати, добувати (гроші);
  to ~ rent збирати квартплату;
  to ~ money on smth одержати позичку під щось;
28. набирати (в армію); формувати (частину);
29. знімати (обмеження);
  to ~ the blockade зняти блокаду;
30. учинити;
  to ~ bread учинити тісто на дріжджах;
  ~ up 1) піднімати; 2) створювати;
  to ~ up enemies наживати ворогів; 3) поет. породжувати; ◊
  to ~ one’s glass to smb, smth підняти келих за когось/щось; проголосити тост;
  to ~ one’s hand to smb підняти руку на когось, ударити когось;
  to ~ hell, mischief, a rumpus, the devil зчинити галас, скандалити;
  to ~ the roof, to ~ a big smoke 1) бешкетувати, порушувати порядок; 2) зчиняти галас, скандалити; 3) втрачати самовладання; 4) справляти приголомшливе враження;
  to ~ a dust 1) хвилюватися, нервувати; 2) замилювати очі.

USAGE: Українське дієслово піднімати може перекладатися різними за характером дії дієсловами: to lift, to raise. To lift означає підняти щось важке так, щоб між ним і поверхнею, з якої його підняли, був простір: to lift a heavy box (a large stone) підняти важкий ящик (великий камінь). Дієслово to raise означає перемістити щось вище, підвищити: to raise smb to his feet підняти когось (і поставити на ноги); to raise one’s voice (the price) підвищити голос (ціну). Піднімати (підбирати) щось з підлоги (землі) перекладається to pick smth up from the floor (the ground).

reopen [ri:ˈɘʋpɘn] v
1. знову відкривати, відновлювати роботу (чогось);
2. знову відкриватися, відновлювати свою роботу;
  school ~s on Monday заняття у школі відновлюються в понеділок;
3. відновлювати;
  to ~ a subject знову порушити питання; ◊
  to ~ old sores/ wounds ятрити старі рани.
report [rɪˈpɔ:t] n
1. доповідь; повідомлення;
  a dull ~ нудна доповідь;
  an interesting ~ цікава доповідь;
  a long ~ довга доповідь;
  a scientific ~ наукова доповідь;
  a short ~ коротка доповідь;
  a weather ~ повідомлення про погоду; метеорологічне зведення, бюлетень погоди;
  a ~ on Dickens доповідь про Діккенса;
  a ~ on smth доповідь про щось;
  at the beginning of the ~ на початку доповіді;
  at the end of the ~ в кінці доповіді;
  to make a ~ зробити доповідь;
  to present, submit a ~ подати доповідь;
  to take up important questions in the ~ порушити важливі питання у доповіді;
  to listen to a ~ прослухати доповідь;
  to prepare a ~ підготувати доповідь;
  to write a ~ написати доповідь;
  the ~ began доповідь почалася;
  the ~ is over доповідь закінчилася;
  the ~ lasted for an hour доповідь тривала годину;
2. звіт;
  an annual ~ (що)річний звіт;
  a daily ~ добовий звіт;
  a monthly ~ місячний звіт;
  a weekly ~ тижневий звіт;
  an accurate ~ точний звіт;
  a detailed ~ докладний звіт;
  an exhaustive ~ вичерпний звіт;
  an objective ~ об’єктивний звіт;
  an oral ~ усний звіт;
  a written ~ письмовий звіт;
  to draw up a ~ скласти звіт;
  to make a ~ on one’s business trip звітуватися про відрядження;
  to present, submit a ~ подати звіт;
3. звістка, повідомлення (у пресі тощо);
  a news ~ газетне повідомлення;
  first-hand ~ повідомлення з перших рук, повідомлення очевидця;
  according to the latest ~s за останніми повідомленнями;
4. військ. донесення; рапорт; доповідь;
  a confidential ~ конфіденційне донесення;
  a secret ~ секретне донесення;
  a top-secret ~ надзвичайно секретне донесення;
  a restricted ~ донесення для службового користування;
  a ~ centre пункт збирання донесень;
  a ~ to smb рапорт комусь;
5. запис судових рішень;
6. pl збірник судових рішень;
7. чутка, поговір;
  the ~ goes ходить чутка, кажуть;
  it is a matter of current ~ про це говорять (знають) усі;
  idle ~s пусті розмови (чутки);
8. репутація, слава;
  to be of good ~ мати добру репутацію;
  to be of evil ~ мати погану репутацію;
9. табель успішності (тж ~ card);
  terminal ~ табель успішності за семестр;
10. звук вибуху (пострілу); ◊
  the ~ goes ходять чутки; кажуть.
repose [rɪˈpɘʋz] n
1. відпочинок; передишка;
  to disturb smb’s ~ порушити чийсь спокій;
  to seek ~ шукати спокою;
  to work without ~ працювати без відпочинку;
2. мир, спокій; тиша;
  dead ~ мертва тиша;
  in a state of ~ у стані спокою;
3. невимушеність; безтурботність;
4. сон;
  a night’s ~ нічний відпочинок;
5. гармонія;
  the picture wants ~ в картині немає гармонії;
6. (R.) церк. перша пречиста.
sanctuary [ˈsæŋktʃʋ(ɘ)rɪ] n (pl sanctuaries)
1. храм; святилище;
  the ~ of sciences храм науки;
2. вівтар; святая святих;
3. притулок; захисток; пристановище;
  privilege/ right of ~ право притулку;
  to break, to violate ~ порушити право притулку;
  to find ~ знаходити притулок;
  to give (a) ~ давати;
  to offer (a) ~ пропонувати притулок;
  to provide (a) ~ забезпечувати притулок;
  to seek ~ шукати притулок;
  a ~ for smb притулок для когось;
  a ~ from smb притулок від когось;
4. самотність;
5. тайник; схованка;
6. заповідник;
  a bird ~ пташиний заповідник;
  ~ forest заповідний ліс;
  a wildlife ~ заповідник дикої природи;
7. розм. кладовище;
8. сезон, коли полювання заборонено.
secrecy [ˈsi:krɪsɪ] n (pl secrecies)
1. таємниця, секрет; таємність, секретність;
  strict ~ абсолютна таємниця;
  ~ grading гриф секретності;
  in, with ~ таємно;
  to break an oath of ~ порушити клятву мовчання;
  to ensure ~ забезпечити таємність;
  to keep an oath of ~ зберігати клятву мовчання, зберігати таємницю;
2. уміння зберігати таємницю;
3. часто pl щось таємне (секретне).
silence [ˈsaɪlɘns] n
1. тиша;
  complete ~ абсолютна тиша;
  deep ~ глибока тиша;
  eerie, ominous ~ зловісна тиша;
  dead, hushed, perfect, total, utter ~ мертва тиша;
  stunned ~ заглушлива тиша;
  to break the ~ порушити тишу;
  in ~ у тиші;
2. мовчання, безмовність;
  an awkward ~ незручне мовчання, заминка, пауза;
  a prolonged ~ мовчання, що затягнулося;
  a respectful ~ шанобливе мовчання;
  a stony ~ кам’яне мовчання;
  a strange ~ дивне мовчання;
  a sympathetic ~ співчутливе мовчання;
  a gesture of ~ жест, що закликає до мовчання;
  a strained ~ напружене мовчання;
  a minute of ~ хвилина мовчання;
  a moment of ~ мить мовчання;
  a week of ~ тиждень мовчання;
  a year of ~ рік мовчання;
  smb’s ~ on some matter, subject чиєсь мовчання стосовно чогось;
  to eat in ~ їсти мовчки;
  to fall into ~ замовкнути;
  to force/ to impose smb into ~ примусити когось замовкнути;
  to keep, to maintain ~ мовчати;
  to listen to smb in ~ слухати когось мовчки;
  to observe ~ on the point не висловлюватися з цього питання;
  to pass over the matter in ~ обійти питання мовчанням;
  to put, to reduce smb to ~ примусити когось мовчати;
  to walk on in ~ продовжувати йти мовчки;
3. забуття; відсутність відомостей;
  to pass into ~ бути забутим; забутися;
4. відсутність запаху (у спирті); ◊
  great ~ смерть;
  ~ gives consent присл. мовчання – знак згоди;
  ~ is the best policy мовчання – найкраща політика;
  ~ is the virtue of a fool дурний як мовчить, то за мудрого сходить.
standing [ˈstændɪŋ] n
1. становище; ранг; репутація;
  advanced ~ статус студента, який перевівся з одного інституту в інший без втрати року;
  a person of high ~ високопоставлена особа;
  ~ among the voters репутація у виборців;
  who has the ~ to take over the leadership of the party? чия репутація дозволяє керувати партією?;
2. стояння, стояче положення;
3. тривалість;
  to be friends of old ~ бути старими друзями;
4. стаж;
5. юр. право порушити судову справу;
  ~ in contempt юр. невиконання розпоряджень суду;
6. стояче місце; ◊
  to have no ~ бути непереконливим;
  to take smth ~ спокійно сприймати щось, не хвилюватися.
start [stɑ:t] v
1. вирушати; рушати в дорогу; рушати (про поїзд тощо);
  to ~ at once вирушати відразу/негайно;
  to ~ at dawn вирушати на світанку;
  to ~ at 3 o’clock in the morning вирушати о третій ранку;
  to ~ before sunset вирушати перед заходом сонця;
  to ~ for home вирушити додому;
  to ~ for the mountains вирушати у гори;
  to ~ in time вирушати своєчасно;
  to ~ on a trip вирушити в дорогу;
  the train has just ~ed поїзд щойно відійшов;
  we’re going to ~ as early as possible ми маємо намір вирушити якомога раніше;
2. починати; братися (за щось);
  to ~ a conversation почати розмову;
  to ~ the lecture почати лекцію;
  to ~ negotiations почати переговори;
  to ~ one’s work почати роботу;
  to ~ a race давати старт перегонам;
  to ~ a story почати розповідь;
  to ~ to do smth, doing smth починати щось робити;
  when do I ~? коли мені починати працю?;
  you must ~ work at once ви повинні негайно взятися за працю;
3. починатися;
  how did war ~? як почалася війна?;
  she ~ed her career as a dancer на початку своєї кар’єри вона була танцюристкою;
4. засновувати, відкривати (підприємство тощо);
5. породжувати; давати початок;
  to ~ a fire розпалити багаття;
6. здригатися; лякатися;
7. примусити здригнутися; злякати;
8. підскакувати; вискакувати;
  to ~ to one’s feet скочити на ноги;
9. зрушити (з місця); розхитувати;
10. вилізати;
11. друк. виступати (про аркуші книги);
12. политися, ринути;
13. виливати, переливати;
14. завести;
  to ~ a car придбати автомобіль;
15. вирощувати, розводити;
  to ~ chicks розводити курчат;
16. спорт. стартувати; давати старт; бути учасником відбіркових змагань (легка атлетика);
17. заводити; запускати (двигун);
  to ~ a car завести машину;
  to ~ an engine завести двигун;
  to ~ a watch завести годинник;
18. заводитися (про двигун);
19. порушувати (питання);
20. послабляти, відпускати (трос тощо);
21. розійтися (про шов);
22. жолобитися (про деревину);
23. виганяти, полохати (дичину);
24. спонукати; примушувати;
25. допомагати розпочати щось;
  to ~ smb in business допомогти комусь розпочати бізнес;
26. брати на посаду;
  the station ~ed him as a news announcer він був прийнятий на радіо диктором останніх вістей;
  ~ back відскочити назад; відсахнутися;
  ~ forward кинутися уперед;
  ~ in починати, братися;
  ~ off (with) розм. пускати в хід; починатися;
  ~ on розм. дражнити, кепкувати (з когось);
  ~ out розм. збиратися зробити (щось); вирушати в дорогу; починати;
  he ~ed out to write an article він збирався написати статтю;
  ~ up схоплюватися; здригатися; виникати; з’являтися; швидко рости; ◊
  ~ sooner, go slower, live longer починай скоріше, йди повільніше, живи довше;
  to ~ another hare змінити тему розмови; порушити нове питання;
  to ~ from scratch почати з початку, з нічого, почати на голому місці; знов почати; не мати переваги;
  to ~ the ball rolling розпочати якусь справу; почати розмову.

USAGE: See begin.

taboo [tɘˈbu:, tæ-] n табу; заборона;
  a rigid ~ сувора заборона;
  a ~ custom заборонений обряд;
  a ~ on заборона на;
  under a ~ заборонений;
  to break, to violate a ~ порушити заборону;
  to enforce a ~ накласти табу/заборону;
  to place smth under a ~ заборонити щось.
tranquility [træŋˈkwɪlɪtɪ] n
1. спокій, нерухомість;
  to shatter the ~ порушити спокій;
2. урівноваженість.
transgress [trænzˈgres] v
1. переходити межі (терпіння тощо);
  to ~ the bounds of decency переходити межі пристойності;
2. порушувати, переступати (закон);
  to ~ the law порушити закон;
  to ~ a treaty порушити договір;
3. грішити.
treaty [ˈtri:tɪ] n (pl treaties) договір, угода;
  a bilateral ~ двосторонній договір;
  commercial, a trade ~ торговий договір;
  boundary ~ договір про визначення кордонів;
  a non-aggressive ~ договір про ненапад;
  a nonproliferation ~ договір про нерозповсюдження ядерної зброї;
  a test-ban ~ про заборону випробувань;
  peace ~/~ of peace мирний договір;
  ~ obligations зобов’язання, взяті за договором;
  a ~ between договір між;
  a ~ with договір з;
  ~ of alliance договір про союз;
  ~ of cession договір про цесію;
  ~ of commerce and navigation договір про торгівлю і навігацію;
  ~ of friendship договір про дружбу;
  ~ of mutual assistance договір про взаємну допомогу;
  ~ of neutrality договір про нейтралітет;
  ~ of marriage шлюбний договір;
  a clause of a ~ пункт договору;
  non-compliance with a ~ недотримання договору;
  to abrogate, to denounce a ~ анулювати договір;
  to annul, to dissolve a ~ розірвати договір;
  to be in ~ with smb for smth вести переговори з кимсь про щось, домовлятися з кимсь про щось;
  to break, to violate a ~ порушити договір;
  to conclude a ~ укласти договір;
  to confirm, to ratify a ~ ратифікувати договір;
  to enter into (to withdraw of) a ~ укласти договір (вийти з договору);
  to observe a ~ додержуватися договору;
  to renounce a ~ відмовитися від договору;
  to sign a ~ підписати договір.
word [wɜ:d] n
1. слово;
  a colloquial ~ розмовне слово;
  a common ~ часто вживане слово;
  а difficult ~ важке слово;
  a foreign ~ іноземне слово;
  an improper ~ непристойне слово;
  a literary ~ літературне слово;
  a long ~ довге слово;
  a necessary ~ потрібне слово;
  а new ~ нове слово;
  a rare ~ рідко вживане слово;
  angry, cross ~s сердиті слова;
  archaic ~s архаїчні слова;
  borrowed ~ s запозичені слова;
  compound ~s складні слова;
  dialectal ~s діалектичні слова;
  four-letter, obscene ~s нецензурні слова;
  harsh ~s грубі/різкі слова;
  hollow, mere ~s пусті слова;
  monosyllabic ~s односкладові слова;
  native ~s одвічні слова;
  obsolete ~s застарілі слова;
  polysemantic ~s полісемантичні слова;
  sharp ~s гострі слова;
  sincere ~s щирі слова;
  smb’s last ~ чиєсь останнє слово;
  the ~ order порядок слів;
  in a ~/one ~ одним словом;
  in a few ~s в кількох словах, коротко;
  in other ~ іншими словами;
  without many ~s без зайвих слів;
  ~ for ~ дослівно; слово в слово;
  to coin a new ~ утворювати нове слово;
  to distort smb’s ~s перекручувати чиїсь слова;
  to give one’s ~ дати слово;
  to look up a ~ in a dictionary подивитися слово у словнику;
  to pronounce, to utter a ~ вимовити слово;
  to put smth into ~s виразити щось словами;
  to read a ~ прочитати слово;
  to write a ~ написати слово;
  not to say a ~ не сказати ні слова;
  to say a few ~s сказати декілька слів;
  to say, to put a good, kind ~ for smb замовити за когось словечко;
  to take smb at his ~ повірити комусь на слово;
  to tell smth in one’s own ~s розказати щось своїми словами;
  to use a ~ вживати слово;
  to have a ~ with smb переговорити з кимсь;
  ~s fail me мені не вистачає слів;
2. (часто pl) мова, розмова;
  concluding ~s завершальне слово;
  to get, to put in a ~ вставити слово, втрутитися в розмову;
  to have ~s with smb гостро поговорити з кимсь; посваритися;
  to take (up) the ~ заговорити; перебити (когось);
  to put smth into ~s, to give ~s to smth виразити щось словами;
  to put one’s thoughts into ~s висловлювати/ формулювати свої думки;
3. повідомлення;
  to receive ~s дістати повідомлення;
  to send ~s of smth сповістити про щось;
  the ~ came прийшло повідомлення;
4. (тільки sing) наказ;
  ~ of command військ. команда;
  his ~ is law його слово – закон;
  he gave the ~ to start він дав наказ вирушати;
5. слово, обіцянка;
  a man of his ~ людина слова;
  one’s ~ of honour слово честі;
  to be better than one’s ~ зробити більше, ніж обіцяв;
  to break one’s ~ не дотримати слова, порушити слово;
  to give, to pawn, to pledge one’s ~ обіцяти;
  to keep one’s ~ дотримати;
  to take smb at his ~ повірити комусь на слово;
  upon my ~! чесне слово!;
6. зауваження; порада;
  a ~ in season вчасна порада;
  a ~ out of season невчасна порада;
7. пароль;
  to give the ~ сказати пароль;
8. девіз; гасло, лозунг; ◊
  a man of many ~s велемовна людина;
  a ~ before is worth two after дорога ложка до обіду;
  a ~ hurts more than a wound гостре словечко коле сердечко; слово – не стріла, а глибше ранить.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

порушувати, порушити 1. (порядок, тишу та ін.) to break; to disturb; (закон, правило та ін.) to break, to infringe (upon), to transgress, to contravene, to infract, to violate;
~ слово to break one’s word, to fail to keep one’s word;
~ клятву (присягу) to break/to violate one’s oath; to forswear/to perjure oneself;
~ душевний спокій to disturb, to discompose;
~ громадський порядок to break/to disturb the public order;
~ правила гри to break the rules of a game; to play foul;
~ кордон to trespass;
2. (розпочати) to raise;
~ питання (справу) to raise a question;
~ позов юр. to institute proceedings (against smb.), to take a legal step, to sue;
~ справу юр. to commence an action, to bring/to enter/to lay an action (against smb.);
~ тему to broach/to touch upon/to approach a subject;
людина, що порушує своє слово, пропонує іншим бути з нею нещирими a man that breaks his word bids others be false to him.
вірність 1. (відданість) faithfulness, loyalty, devotedness, fidelity, allegiance;
~ присязі loyalty;
~ урядові allegiance;
порушити ~ to break faith;
2. (точність) truth, correctness, exactness, precision;
~ чуток (інформації) truth/correctness/exactness of rumours (information);
я не ручусь за ~ цих відомостей І cannot guarantee the truth of this information.
клятв||а [присяга] oath, vow;
дати ~у [скласти присягу] to take an oath;
порушити[порушити присягу] to forswear oneself, to break one’s oath; юр. to commit perjury.
обіцянк||а promise, word;
урочиста ~а solemn vow/oath;
дати (порушити) ~у to give (to break) one’s word/faith/promise;
дотриматися ~и to keep one’s promise/word;
~ами ситий не будеш promises don’t fill the belly;
~а ‒ це борг a promise is a debt;
~а цяцянка fine words butter no parsnips; he who gives fair words feeds you with an empty spoon; a man of words and not of deeds is like a garden full of weeds;
численні ~и зменшують довіру many promises lessen confidence.
покидати, покинути (залишити без догляду) to leave; to abandon, to desert; to discard, to quit; (когось у тяжку хвилину) to throw over, to forsake, розм. to leave in the lurch, to turn one’s back.

ПРИМІТКА: Дієслово to leave є словом з найбільш загальним значенням ‒ покинути, залишити. To abandonцілком відмовитися від чогось, залишивши його комусь або чомусь, перестати піклуватися про когось або щось (to abandon a shipwrecked vessel to the waves, to abandon one’s family). To desertпокинути, залишити когось або щось, що повинен підтримувати, і цим порушити юридичний закон або моральний обов’язок (to desert one’s family). To discardпокинути, залишити щось як некорисне або зношене, використане. To forsake ‒ це залишати, покинути законно або незаконно щось близьке, звичайне, розірвати зв’язки з чимсь близьким, звичайним (to forsake friendship). Дуже близьким до нього є дієслово to drop, але воно має розмовне стилістичне забарвлення. To quitзалишити, покинути щось назавжди або на тривалий строк. Стосовно живих істот не вживається. To relinquishзалишити, покинути щось проти свого бажання, проти своєї волі, з примусу, необхідності (to relinquish one’s habit, to relinquish a thought). Стосовно людей не вживається.

рівноваг||а equilibrium, equipoise, balance; counterpoise; equibalance;
~а сил equilibrium of forces;
відновити ~у to redress the balance;
втратити ~у to lose one’s balance;
зберігати ~у keep to one’s balance;
порушити to disturb the equilibrium, to cause to lose equilibrium/ balance.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to break the ice [fig.]
das Eis brechen
зробити перший крок (до знайомства), порушити мовчанку

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

attack = [ə'tæk] 1. підхі́д; ме́тод розв’я́зування || почина́ти/поча́ти (розв’язувати задачу), бра́тися/взя́тися (до розв’язування задачі) // ~ a problem почина́ти (бра́тися до) розв’я́зування зада́чі 2. на́пад; ата́ка; спро́ба пору́шити за́хист || атакува́ти; напада́ти/напа́сти; намага́тися пору́шити за́хист
dislocate = ['dɪsləkeɪt] 1. пору́шувати/пору́шити; розла́днувати/розладна́ти 2. зсува́ти/зсу́нути; зміща́ти/змісти́ти
disorder = [dɪs'ɔ:də] 1. бе́злад, безла́ддя || пору́шувати/пору́шити поря́док 2. пору́шення норма́льного ста́ну робо́ти; дезорганіза́ція || дезорганізо́вувати/дезорганізува́ти, вно́сити/вне́сти́ дезорганіза́цію
• functional ~
= функці́йне пору́шення
disturb = [dɪ'stɜ:b] 1. збу́рювати/збу́рити 2. пору́шувати/пору́шити 3. заважа́ти/зава́дити 4. втруча́тися/втрути́тися
infringe = [ɪn'frɪndʒ] пору́шувати/пору́шити; втруча́тися/втру́титися
unbalance = [ʌn'bæləns] 1. дисбала́нс, незбалансо́ваність, незрівнова́женість 2. розбалансо́ваність, пору́шення бала́нсу (рівнова́ги) || виво́дити/ви́вести з рівнова́ги, пору́шувати/пору́шити рівнова́гу; розбалансо́вувати/розбалансува́ти 3. асиме́трія
violate = ['vaɪəleɪt] пору́шувати/пору́шити

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

balance 1. рівнова́га || рівнова́говий || зрівнова́жувати//зрівнова́жити, врівнова́жувати//врівнова́жити ■ in ~ у рівнова́зі; to keep ~, to hold ~, to preserve ~ зберіга́ти рівнова́гу; to upset ~ пору́шити рівнова́гу 2. рівнова́жність, зрівнова́женість || зрівнова́жувальний, врівнова́жувальний 3. бала́нс; збалансо́ваність || бала́нсовий || збалансо́вувати//збалансува́ти 4. компенса́ція || компенсува́ти//скомпенсува́ти 5. терези́, ва́ги, вагівни́ця || терезо́вий ■ to close a ~ зааретува́ти терези́ [ва́ги]; to open a ~ вве́сти терези́ [ва́ги] в ді́ю 6. (х.) за́лишок || залишко́вий 7. протива́га || протива́говий 8. симе́трія || симетрі́йний
['bæləns]
~ of forces = рівнова́га сил
~ of torques = рівнова́га [збалансо́ваність, зрівнова́женість] крути́льних моме́нтів
aerodynamic ~ = 1. аеродинамі́чні ва́ги 2. аеродинамі́чна компенса́ція
analytical ~ = аналіти́чні ва́ги [терези́]
aperiodic ~ = аперіоди́чні ва́ги
assay ~ = аналіти́чні терези́
asymmetrical-beam ~ = нерівнопле́чі терези́
back ~ = протива́га
beam ~ = терези́, ва́жільні [коро́мислові] ва́ги
biological ~ = біологі́чна рівнова́га
buoyant ~ = поплавце́ві ва́ги
Cavendish ~ = Ке́вендишеві терези́
chemical ~ = аналіти́чні терези́
complex ~ = ко́мплексна рівнова́га
composite ~ = комбіно́вані ва́ги
color ~ = ко́лірний бала́нс, бала́нс кольорі́в
conveyor (belt) ~ = конве́єрні ва́ги
current ~ = 1. стру́мові ва́ги, ампе́р-ва́ги 2. бала́нс стру́мів
damped ~ = ва́ги з гамува́нням
density ~ = гідростати́чні ва́ги
detailed ~ = дета́льна рівнова́га
dial ~ = цифербла́тні ва́ги
disturbed ~ = пору́шена рівнова́га
dynamic ~ = динамі́чна рівнова́га
ecological ~ = екологі́чна [приро́дна] рівнова́га, екологі́чний бала́нс
energy ~ = енергети́чний бала́нс, бала́нс ене́ргій
Eötvös torsion ~ = Е́твешів ґравітаці́йний варіо́мет(е)р
equal-arm ~ = рівнопле́чі ва́ги [терези́]
equiarm ~ = рівнопле́чі ва́ги [терези́]
film ~ = крути́льні терези́ (міряти тиск плівки на поверхні рідини)
free-swing ~ = ва́ги без гамува́ння
global energy ~ = зага́льний [глоба́льний] бала́нс ене́ргії (земної кулі)
gray-scale ~ = нейтра́льність сі́рої шкали́
heat ~ = теплови́й бала́нс
hydraulic ~ = гідравлі́чна компенса́ція
hydrologic ~ = водяни́й бала́нс
hydrostatic ~ 1. гідростати́чна рівнова́га 2. гідростати́чні ва́ги
induction ~ = індукці́йні ва́ги
inertial ~ = інерці́йні ва́ги
isostatic ~ = ізостати́чна рівнова́га
isotopic ~ = ізото́пна рівнова́га
knife-edge ~ = при́змові терези́
laboratory ~ = лаборато́рні ва́ги [терези́]
macroanalytical ~ = макроаналіти́чні терези́
mass ~ = бала́нс ма́с
material ~ = матерія́льний бала́нс
mechanical ~ = механі́чна рівнова́га
microanalytical ~ = мікроаналіти́чні терези́
moment ~ = рівнова́га моме́нтів
neutron ~ = бала́нс нейтро́нів
null ~ = нульови́й бала́нс
one-pan ~ = одноша́лькові терези́
oxidation-reduction ~ = оки́снювально-відно́влювальна рівнова́га
pendulum ~ = ма́ятникові терези́
perfect ~ = цілкови́та збалансо́ваність
platform ~ = вагова́ платфо́рма
precision ~ = прецизі́йні ва́ги [терези́]
pressure ~ = компенса́ція [вирі́внювання] ти́сків
radiative ~ = радіяці́йна рівнова́га
ratio ~ = нерівнопле́чі терези́
reactivity ~ = бала́нс реакти́вности
redox ~ = оки́снювально-відно́влювальна рівнова́га
sedimentation ~ = седиментаці́йні ва́ги
short-arm ~ = короткопле́чі терези́
simple ~ = терези́
single-pan ~ = одноша́лькові терези́
spring ~ 1. ка́нтар 2. пружи́но́ві ва́ги 3. динамо́мет(е)р
standard ~ = етало́нні ва́ги; етало́нні терези́
standing ~ = стати́чна рівнова́га
static ~ = стати́чна рівнова́га
symmetrical-beam ~ = рівнопле́чі терези́
tensometric ~ = тензометри́чні ва́ги
terrestrial-radiation ~ = радіяці́йний бала́нс земно́ї пове́рхні
thermal ~ = теплови́й бала́нс
tonal ~ = звукови́й бала́нс
torque ~ = рівнова́га [збалансо́ваність, зрівнова́женість] крути́льних моме́нтів
torsion ~ = крути́льні терези́
two-pan ~ = двоша́лькові терези́
undamped ~ = ва́ги без гамува́ння
voltage ~ = бала́нс [симе́трія] напру́г
wind-tunnel ~ = аеродинамі́чні ва́ги
zero energy ~ = нульови́й енергети́чний бала́нс
break 1. ро́зла́м; розко́лина; (ви́ламаний) о́твір, ви́лом || лама́ти(ся)//злама́ти(ся); розла́мувати(ся)//розлама́ти(ся), розбива́ти(ся)//розби́ти(ся) (in pieces – на куски; in two – навпіл); руйнува́ти(ся)//зруйнува́ти(ся) ■ to ~ a piece off smth відла́мувати//відлама́ти кусо́к від чогось; to ~ off partly, to ~ partway надла́мувати//надлама́ти; to ~ open вила́мувати//ви́ламати; to ~ up розбива́ти//розби́ти; лама́ти//злама́ти; перела́мувати//перелама́ти 2. ро́зри́в; обри́в || розрива́ти(ся)//розірва́ти(ся); обрива́ти(ся)//обірва́ти(ся) ■ to ~ in втруча́тися//втру́титися; to ~ through прорива́ти(ся)//прорва́ти(ся), прола́мувати(ся)//пролама́ти(ся) 3. пере́рва, па́уза || перерива́ти(ся)//перерва́ти(ся) ■ to ~ off перерива́ти//перерва́ти, припиня́ти//припини́ти 4. розмика́ння//розі́мкнення (електричного кола тощо) || розмика́ти//розімкну́ти (електричне коло тощо) 5. зало́м, то́чка зало́му (in a curve – кривої) 6. посла́блювати//посла́бити, пом’я́кшувати//пом’я́кшити (a blow – удар; a fall – падіння) ■ to ~ foam гаси́ти//загаси́ти пі́ну; to ~ the (force of the) wind посла́блювати//посла́бити си́лу ві́тру 7. пору́шувати//пору́шити
[breɪk]
~ in a characteristic = зало́м характери́стики
film ~ = ро́зри́в плі́вки
line ~ = ро́зри́в [кіне́ць] рядка́
page ~ = обри́в сторі́нки
shell ~ = ро́зри́в оболо́нки
strand ~ = ро́зри́в ни́тки
thread ~ = ро́зри́в ни́тки
broach про́шивень || проштри́кувати//проштри́кнути; проко́лювати//проколо́ти; прошива́ти//проши́ти ■ to ~ a subject пору́шувати//пору́шити пита́ння [пробле́му]
[brəʊtʃ, broʊtʃ]
decouple 1. роз’є́днувати//роз’єдна́ти 2. розчіпля́ти//розчепи́ти (зокрема рівняння) 3. пору́шувати//пору́шити [розрива́ти//розірва́ти] зв’язо́к
[ˌdiː'kʌpl]
dephase дефазува́ти//здефазува́ти, пору́шувати//пору́шити фазува́ння
[ˌdiː'feɪz]
destabilize 1. дестабілізо́вувати//дестабілізува́ти 2. пору́шувати//пору́шити сті́йкість, спричиня́ти//спричини́ти несті́йкість
[ˌdiː'steɪbəlaɪz]
desynchronize десинхрон(із)ува́ти//здесинхрон(із)ува́ти, пору́шувати//пору́шити синхроніза́цію
[ˌdiː'sɪŋkrənaɪz]
disadjust розла́днувати//розладна́ти, розреґульо́вувати//розреґулюва́ти; пору́шувати//пору́шити з’юсто́ваність
[ˌdɪsə'dʒʌst]
disequilibrate пору́шувати//пору́шити рівнова́гу
[ˌdɪsˌiːkwɪ'laɪbreɪt, ˌdɪsɪ'kwɪləbreɪt]
disharmonize 1. унеузгі́днювати//унеузгі́днити, пору́шувати//пору́шити зго́ду [гармо́нію] 2. дисгармоніюва́ти
[ˌdɪs'hɑːmənaɪz, -'hɑːrm-]
dislocate 1. зсува́ти(ся)//зсу́нути(ся); змі́щувати(ся)//змісти́ти(ся) 2. пору́шувати(ся)//пору́шити(ся); розла́днувати(ся)//розладна́ти(ся)
['dɪsləkeɪt]
disorder 1. бе́злад, безла́ддя, невпорядко́ваність ■ in ~ безла́дно, невпорядко́вано 2. ро́злад, пору́шення впорядко́ваности [поря́дку], розупорядко́ваність || знепорядко́вувати//знепорядкува́ти, пору́шувати//пору́шити впорядко́ваність [поря́док], розупорядко́вувати//розупорядкува́ти
[dɪs'ɔːdə, -'ɔːrdər]
composition ~ = композиці́йний бе́злад
quenched ~ = вморо́жений бе́злад
topological ~ = топологі́чний бе́злад
disorient дезорієнто́вувати//дезорієнтува́ти, пору́шувати//пору́шити орієнта́цію, знеорієнто́вувати(ся)//знеорієнтува́ти(ся)
[ˌdɪs'ɔːriεnt]
disturb 1. втруча́тися//втру́титися, заважа́ти//зава́дити, збу́рювати//збу́рити 2. пору́шувати//пору́шити; розла́днувати//розладна́ти ■ to ~ stability пору́шувати//пору́шити сті́йкість
[dɪ'stɜːb, dɪ'stɜːrb]
equilibrium (мн. equilibriums, equilibria) 1. рівнова́га ■ near ~ поблизу́ рівнова́ги; to attain ~ досягти́ рівнова́ги; to be in ~ бу́ти в рівнова́зі (with – з); to disturb ~ пору́шити рівнова́гу; to establish ~ встанови́ти рівнова́гу; to get into ~ прийти́ до (ста́ну) рівнова́ги; to maintain ~ підтри́мувати рівнова́гу; to restore ~ віднови́ти рівнова́гу 2. рівнова́жний стан 3. рівнова́жність 4. рівнова́жний ■ locally ~ лока́льно рівнова́жний
[ˌiːkwɪ'lɪbriəm] (мн. equilibria [ˌiːkwɪ'lɪbriə])
~ of a body = рівнова́га ті́ла
~ of a plate = рівнова́га пласти́нки
~ of a rod = рівнова́га стри́жня
~ of a system = рівнова́га систе́ми
adiabatic ~ = адіяба́тна рівнова́га
adsorption ~ = адсорбці́йна рівнова́га
apparent ~ = позі́рна рівнова́га
biphase ~ = двофа́зова рівнова́га
buoyant ~ = плавна́ рівнова́га
chemical ~ = хемі́чна рівнова́га, рівнова́га хемі́чної реа́кції
conductive ~ = ізотермі́чна рівнова́га
convective ~ = конвекти́вна рівнова́га
coronal ~ = коро́нна рівнова́га
diffusive ~ = дифузі́йна рівнова́га (в атмосфері)
dynamic ~ = динамі́чна рівнова́га
elastic ~ = пружна́ рівнова́га
electrochemical ~ = електрохемі́чна рівнова́га
electrostatic ~ = електростати́чна рівнова́га
extraction ~ = екстракці́йна рівнова́га
apparent ~ = позі́рна рівнова́га
false chemical ~ = позі́рна хемі́чна рівнова́га
disturbed ~ = пору́шена рівнова́га
geostrophic ~ = геостро́фна рівнова́га
gravitational ~ = ґравітаці́йна рівнова́га
heterogeneous ~ = гетероге́нна рівнова́га
homogeneous ~ = гомоге́нна рівнова́га
hydrostatic ~ = гідростати́чна рівнова́га
indifferent ~ = байду́жа рівнова́га
ionic ~ = йонізаці́йна рівнова́га
ionization ~ = йонізаці́йна рівнова́га
isothermal ~ = ізотермі́чна рівнова́га
isotopic ~ = ізото́пна рівнова́га
kinetic ~ = динамі́чна рівнова́га
labile ~ = хитка́ [нестійка́] рівнова́га
liquid-solid ~ = рівнова́га твердо́ї та ріди́нної фаз
local thermodynamic ~ [LTE] = лока́льна термодинамі́чна рівнова́га [ЛТР]
membrane ~ = мембра́нна рівнова́га
metastable ~ = метастійка́ [метастабі́льна] рівнова́га
mobile ~ = рухо́ма рівнова́га
monophase ~ = гомоге́нна рівнова́га
n-body ~ = рівнова́га систе́ми n тіл
neutral ~ = байду́жа рівнова́га
nuclear statistical ~ = я́дерна/ядро́ва статисти́чна рівнова́га
osmotic ~ = о́смосна [осмоти́чна] рівнова́га
partial ~ = парці́йна [парція́льна] рівнова́га
phase ~ = фа́зова рівнова́га
plasma ~ = пла́змо́ва рівнова́га, рівнова́жний стан пла́зми
prior ~ = передрівнова́га, прерівнова́га, попере́дня рівнова́га
radiation ~ = радіяці́йна рівнова́га
radiative ~ = радіяці́йна рівнова́га
radioactive ~ = радіоакти́вна рівнова́га
relative ~ = відно́сна рівнова́га
secular ~ = (яф) вікова́ рівнова́га
sedimentation ~ = седиментаці́йна рівнова́га
solid-liquid ~ = рівнова́га твердо́ї та ріди́нної фаз
stable ~ = стійка́ рівнова́га
static ~ = стати́чна рівнова́га
statically stable ~ = стати́чно стійка́ рівнова́га
stationary ~ = стаціона́рна рівнова́га
statistical ~ = статисти́чна рівнова́га
tautomeric ~ = тавтоме́рна рівнова́га
thermal ~ = теплова́ рівнова́га
thermodynamic ~ = термодинамі́чна рівнова́га
transient ~ = перехі́дна́ рівнова́га
univariant ~ = уніварія́нтна рівнова́га
unstable ~ = хитка́ [нестійка́] рівнова́га
infringe пору́шувати//пору́шити
[ɪn'frɪndʒ]
interrupt 1. пере́рва 2. перерива́ти//перерва́ти, перепиня́ти//перепини́ти, припиня́ти//припини́ти 3. пору́шувати//пору́шити, втруча́тися//втру́титися, заважа́ти//зава́дити, перешкоджа́ти//перешко́дити 4. затуля́ти//затули́ти
1.  = ['ɪntərʌpt, 'ɪnt̬-] 2-4. [ˌɪntə'rʌpt, ˌɪnt̬-]
stability 1. стабі́льність 2. уста́леність 3. сті́йкість (against – щодо; under – за) ■ to disturb ~ пору́шити сті́йкість; to impair ~ погі́ршити сті́йкість; to impart ~ нада́ти сті́йкости; to increase [enhance, improve] ~ підви́щити сті́йкість; to maintain ~ підтри́мувати [зберіга́ти] сті́йкість 4. три́вкість (against – до) 5. де́ржкість, ості́йність
[stə'bɪləti, -t̬i]
~ in the sense of Lagrange = сті́йкість за Лаґра́нжем, сті́йкість у се́нсі Лаґра́нжа
~ in the sense of Lyapounov = сті́йкість за Ляпуно́вим, сті́йкість у се́нсі Ляпуно́ва
~ in the sense of Poisson = сті́йкість за Пуасо́ном, сті́йкість у се́нсі Пуасо́на
~ of an atom = стабі́льність а́тома
~ of equilibrium = сті́йкість рівнова́ги
~ of motion = сті́йкість ру́ху
~ of a system = (матем.) сті́йкість систе́ми
aerodynamic ~ = аеродинамі́чна сті́йкість
aging ~ = три́вкість до старі́ння
amplitude ~ = стабі́льність ампліту́ди
asymptotic ~ = асимптоти́чна сті́йкість
atmospheric ~ = стабі́льність атмосфе́ри [атмосфе́рних умо́в]
axial ~ = аксі́йна [осьова́] сті́йкість
azimuthal ~ = а́зимутна сті́йкість
beam ~ = стабі́льність стру́меня (частинок); сті́йкість стру́меня (частинок)
beta ~ = бе́та-стабі́льність (ядра)
betatronic ~ = сті́йкість бетатро́нних колива́нь
bilayer ~ = стабі́льність двоша́ру [двомоле́кульного ша́ру]
chemical ~ = хемі́чна три́вкість
cold-check ~ = морозотри́вкість (покриву тощо)
color ~ = кольоротри́вкість, три́вкість пофарбо́вання
conditional ~ = умо́вна сті́йкість
current ~ = стабі́льність стру́му
cycle-to-cycle ~ = міжци́клова стабі́льність, стабі́льність від ци́клу до ци́клу
day-to-day ~ = добова́ стабі́льність
dimensional ~ = стабі́льність (геометри́чних) ро́змірів
discharge ~ = стабі́льність розря́ду
dynamic ~ = динамі́чна сті́йкість; сті́йкість ру́ху
ecological ~ = екологі́чна сті́йкість
ecosystem ~ = стабі́льність екосисте́ми; сті́йкість екосисте́ми
elastic ~ = пружна́ сті́йкість
flame ~ = стабі́льність по́лум’я
flow ~ = сті́йкість пото́ку; стабі́льність течії́
frequency ~ = стабі́льність частоти́
gain ~ = стабі́льність підси́лювання
global ~ = зага́льна [глоба́льна] сті́йкість [стабі́льність]
gravitational ~ = ґравітаці́йна сті́йкість
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна сті́йкість
hydromagnetic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
hydrostatic ~ = гідростати́чна сті́йкість
inherent ~ = приро́дна [власти́ва] сті́йкість
instrument ~ = стабі́льність (роботи) при́ладу
irradiation ~ = три́вкість до опромі́нювання
laser ~ = стабі́льність (променюва́ння) ла́зера
light ~ = світлотри́вкість
light-source ~ = стабі́льність джерела́ сві́тла
load ~ = (ел.) стабі́льність наванта́ги
local ~ = лока́льна сті́йкість
longitudinal ~ = поздо́вжня сті́йкість
long-term ~ = трива́ла стабі́льність
long-time ~ = трива́ла стабі́льність
magnetohydrodynamic ~ = магнетогідродинамі́чна сті́йкість
marginal ~ = марґіна́льна сті́йкість
mechanical ~ = механі́чна сті́йкість
neutral ~ = байду́жа [нейтра́льна] рівнова́га
noise ~ = завадості́йкість
nuclear ~ = стабі́льність ядра́
oscillation ~ = сті́йкість колива́нь
orbit ~ = сті́йкість орбі́ти
pendulum ~ = сті́йкість колива́нь ма́ятника
parametric ~ = параметри́чна сті́йкість; стабі́льність пара́метрів
phase ~ = фа́зова стабі́льність
plasma ~ = сті́йкість пла́зми
phase ~ = фа́зова сті́йкість; автофазува́ння (у пришвидшувачах)
positional ~ = стабі́льність [незмі́нність] поло́ження в про́сторі
radiation ~ = три́вкість до опромі́нювання; радіяці́йна стабі́льність
reactor ~ = стабі́льність (роботи) реа́ктора
relative ~ = відно́сна стабі́льність
relaxation ~ = релаксаці́йна три́вкість
rheological ~ = реологі́чна сті́йкість
secular ~ = вікова́ сті́йкість
seismic ~ = сейсмості́йкість
short-term ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
short-time ~ = нетрива́ла [короткоча́сна] стабі́льність
solution ~ = сті́йкість ро́зв’язку
space-time ~ = просторочасова́ сті́йкість
spatial ~ = просторо́ва сті́йкість
static ~ = стати́чна сті́йкість; сті́йкість (стати́чної) рівнова́ги
structural ~ = структу́рна сті́йкість
temperature ~ = 1. стабі́льність температу́ри 2. термотри́вкість
thermal ~ = 1. термотри́вкість, теплова́ [термі́чна] три́вкість 2. термостабі́льність, термі́чна [теплова́] стабі́льність
thermodynamic ~ = термодинамі́чна сті́йкість
topological ~ = топологі́чна сті́йкість
total ~ = цілкови́та сті́йкість
transverse ~ = попере́чна сті́йкість
unconditional ~ = безумо́вна (абсолю́тна) сті́йкість
uniform ~ = рівномі́рна сті́йкість
voltage ~ = стабі́льність напру́ги
volumetric ~ = стабі́льність о́б’єму
zero ~ = стабі́льність нуля́
unbalance 1. нерівнова́жність; дисбала́нс 2. незрівнова́женість, неврівнова́женість 3. порушу́вати//пору́шити балансува́ння [рівнова́гу], виво́дити//ви́вести з рівнова́ги, розбалансо́вувати//розбалансува́ти
[ˌʌn'bæləns]
unfocusing дефокусівни́й, зда́тний пору́шити фокусува́ння
[ʌn'fəʊkəsɪŋ, -'foʊkəsɪŋ]
unneutralize денейтралізо́вувати//денейтралізува́ти, пору́шувати//пору́шити нейтра́льність
[ˌʌn'njuːtrəlaɪz, -'nuːt-]
unsettle 1. розлаго́джувати//розлаго́дити, розлашто́вувати//розлаштува́ти 2. зру́шувати//зру́шити, пору́шувати//пору́шити
[ʌn'sεtl, -'sεt̬l]
upset 1. перекида́ння//переки́нення, переверта́ння//переве́рнення 2. переки́нений, переве́рнений 3. перекида́ти//переки́нути, переверта́ти//переверну́ти 4. пору́шувати//пору́шити || пору́шений
1. ['ʌpsεt] 2-4. [ʌp'sεt]
violate пору́шувати//пору́шити
['vaɪəleɪt]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

пору́шити див. пору́шувати
впорядко́ваність 1. (матем.) order(ing), orderedness 2. (ступінь) degree of order 3. (фіз.) (simple) ordering 4. (розташовання) arrangement, organization 5. (закономірність, реґулярність) regularity 6. (організованість, методичність) orderliness; organization 7. (тт) order, ordering див. тж порядокпору́шити ~ to disorder, to randomize
антиферомагне́тна ~ = antiferromagnetic ordering
висхідна́ ~ = ascending ordering
ґратко́ва ~ = lattice ordering
~ за перева́гами = preference ordering
(і)єрархі́йна ~ = hierarchical ordering
ліні́йна ~ = linear [complete] order
магне́тна ~ = magnetic ordering
орієнтаці́йна ~ = orientation ordering
про́ста́ ~ = simple ordering
поверхне́ва ~ = surface ordering
просторо́ва ~ = spatial ordering
слабка́ ~ = weak ordering
спадна́ ~ = descending ordering
~ спла́ву = див. ~ стопу
~ сто́пу = alloy ordering
темати́чна ~ = (довідника, енциклопедії тощо) subject-oriented arrangement
тимчасо́ва ~ = temporary ordering
~ у ша́ховому поря́дку = staggered ordering
феромагне́тна ~ = ferromagnetic ordering
хронологі́чна ~ = chronological ordering
цілкови́та ~ = 1. (матем.) well-ordering, linear [total] ordering 2. (посистематизованість, методичність) perfect orderliness
часова́ ~ = time ordering
частко́ва ~ = partial order(ing)
гармо́н|ія harmony ▪ пору́шити —ію to disharmonize
~ кольорі́в = color match
зго́д|а 1. (домовленість, узгідненість) agreement ▪ досягти́ —и to reach agreement (щодо чогось – on smth); пору́шити —у (не погодитися) to disagree; (унезгіднити) to disharmonize 2. (санкція) approval (на – of) ▪ да́ти —у to approve; не да́ти —и to disapprove
з’юсто́ваність adjustment; alignment ▪ пору́шити ~ to disadjust
недоста́тня ~ = underadjustment
пога́на ~ = maladjustment
нейтра́льність 1. neutrality ▪ пору́шити ~ to unneutralize 2. (ахроматичність) achromatism 3. (безсторонність) indifference
електри́чна ~ = electrical neutrality
~ сі́рої шкали́ = gray-scale balance
орієнта́|ція 1. orientation ▪ зі збере́женням —ції orientation-preserving; із обе́рненням —ції orientation-reversing; втра́тити —цію to disorient; (заблукати) to lose one’s bearings; пору́шити —цію to disorient(ate); зале́жний від —ції orientation-dependent; незале́жний від —ції orientation-independent 2. (у просторі) attitude 3. (обходу, шляху) sense 4. (координати, орієнтири) bearings 5. (дія) orientation див. тж орієнтування
~ анте́ни = antenna orientation
антипарале́льна ~ = antiparallel orientation
безла́дна ~ = disordered orientation
взає́мна ~ = mutual orientation
випадко́ва ~ = random orientation
ви́роджена плана́рна ~ = (у рідинному кристалі) degenerated planar orientation
ви́роджена похи́ла ~ = (у рідинному кристалі) degenerated tilted orientation
відно́сна ~ = relative orientation
~ волокни́н = fiber orientation
впорядко́вана ~ = ordered orientation
гібри́дна ~ = hybrid orientation
гомеотро́пна ~ = (у рідинному кристалі) homeotropic orientation
~ ди́поля/ди́полів = dipole orientation
~ дире́ктора = (у рідинному кристалі) director orientation
дові́льна ~ = arbitrary orientation
~ за ба́зисною площино́ю = basal orientation
~ зерни́н(и) grain orientation
зіндуко́вана ~ = induced orientation
коні́чна ~ = (у рідинному кристалі) conic [tilted degenerated] orientation
~ координа́тних осе́й = orientation of coordinate axes
~ криста́лу = crystal orientation
наве́дена ~ = induced orientation
норма́льна ~ = normal orientation
опти́чна ~ = optical orientation
парале́льна ~ = parallel orientation
перева́жна ~ = preferable [preferred] orientation
~ підкла́динки = orientation of a substrate
плана́рна ~ = (у рідинному кристалі) planar orientation
поверхне́ва ~ = surface orientation
~ пове́рхні = surface orientation
похи́ла ~ = (у рідинному кристалі) tilted orientation
~ при́ладу = orientation of an instrument
просторо́ва ~ = spatial orientation
протиле́жна ~ = opposite orientation
~ ріди́нного криста́лу = liquid-crystal orientation
селекти́вна ~ = preferred orientation
~ спі́ну/спі́нів = spin orientation
супроти́вна ~ = opposite orientation
~ я́дер = orientation of nuclei
пита́ння 1. (слівна формула) question ▪ зада́ти [поста́вити] ~ to ask [put] a question; відпові́сти на ~ to answer a question 2. (проблема) problem, question ▪ ~ поляга́є в то́му the question is (що – that; чи – whether); під зна́ком ~ open to question; пору́шити ~ to raise a question; (про щось) to raise the question of smth 3. (предмет обговорення) issue, matter 4. (частина проблеми) aspect 5. (момент) point 6. (запит) query, inquiry 7. (на порядку денному) item
актуа́льне ~ = live issue, pressing [topical, urgent] question, question of current importance
важке́ ~ = difficult question
головне́ ~ тео́рії = central issue of a theory
дискусі́йне ~ = moot point; controversial subject
другоря́дне ~ = side issue; marginal question
легке́ ~ = simple question
навідне́ ~ = leading question
обгово́рюване ~ = the point at issue
принципо́ве ~ = 1. fundamental problem [question] 2. a matter of principle
про́сте́ ~ = simple question
розгля́дуване ~ = the matter in question
складне́ ~ = difficult question
спі́рне ~ = див. дискусійне ~
тонке́ ~ = fine question
~, що не ма́є ві́дповіді = (що на нього неможливо відповісти) unanswerable question
пору́шувати//пору́шити I 1. break; violate; disturb 2. (функціювання тощо) upset 3. (втручатися) interrupt 4. (розлагоджувати) unsettle 5. (зривати) disrupt ▪ ~ бала́нс to unbalance; ~ ва́куум to break (the) vacuum; ~ впорядко́ваність to disorder, to randomize; ~ зв’язо́к (взаємодію) to decouple; ~ з’юсто́ваність to disadjust; ~ нейтра́льність to unneutralize; ~ орієнта́цію to disorient(ate); ~ рівнова́гу to disequilibrate, to disturb equilibrium; (розбалансовувати) to unbalance; ~ розташо́вання to disarrange; to dislocate; ~ синхроніза́цію to desynchronize; ~ спо́кій to disturb; ~ сті́йкість to disturb stability, to destabilize; ~ умо́ву to violate a condition; ~ фазува́ння to dephase
пору́шувати//пору́шити II 1. (проблему) bring up, raise ▪ ~ питання to raise a question; (про щось) to raise the question of smth 2. (дискусійне чи делікатне питання) broach (a subject)
розташо́вання 1. arrangement; placement; disposition ▪ пору́шити ~ to disarrange; to dislocate 2. (конфігурація) geometry, configuration 3. (компоновання) setup 4. (розподіл місця) allocation 5. (на схемі) layout 6. (на певних відстанях чи з певними проміжками) spacing 7. (між чимось) interposition 8. (поруч) juxtaposition 9. (місце) place, position, location, site 10. (заповненість рівнів тощо) occupancy 11. (у сховищі, на складі тощо) disposal
~ а́томів = atomic arrangement
взає́мне ~ = relative position, arrangement
відно́сне ~ = relative position
~ ві́кон = (отворів) porting
вну́трішнє ~ = internal arrangement; inwardness
~ в про́сторі = spatial arrangement
~ в ряд = alignment
~ в ша́ховому поря́дку = stagger(ing)
~ дете́кторів = detector arrangement
~ за висхідни́ми сте́пенями x arrangement in ascending powers of x
~ за спадни́ми сте́пенями x arrangement in descending powers of x
~ за поря́дком величини́ = arrangement by the order of magnitude
~ з вели́кими про́мі́жками = wide spacing
~ зигза́гами = stagger(ing)
~ з мали́ми про́мі́жками = close spacing
~ з одна́ко́вими про́мі́жками = even [regular] spacing
~ кана́лів = (входів) porting
~ компоне́нтів = (електричної схеми) component placement, circuit arrangement
~ конта́ктів = contact arrangement
міжву́злове ~ = interstitial position
~ на вели́ких ві́дстанях = wide spacing
~ на мали́х ві́дстанях = close spacing
~ на одна́ко́вих ві́дстанях = equal [even, regular] spacing
непарале́льне ~ = nonalignment
непра́вильне ~ = misarrangement, misalignment
~ ни́жче = (чогось) subjacency, inferiority (за – to)
~ о́творів = porting
парале́льне ~ = alignment
~ поза́ду = (чогось) postposition
попере́днє ~ = previous position; predisposition
~ попе́реду = (чогось) preposition
пра́вильне ~ = regular arrangement
промі́жне́ ~ = (між чимось і чимось) intermediate position, interjacence, intermediacy
просторо́ве ~ = spatial arrangement
реґуля́рне ~ = regular arrangement
рівномі́рне ~ = uniform spacing
~ сейсмоприймачі́в = geophone spread
системати́чне ~ = regular arrangement
східча́сте ~ = step(wise) arrangement, stagger(ing), echelon
~ у висхідно́му поря́дку = arrangement in ascending order
~ уздо́вж лі́нії = alignment
~ у міжву́злі = interstitial position
~ у спадно́му поря́дку = arrangement in descending order
усту́пчасте ~ = stagger(ing), echelon
синхроніза́ц|ія synchronization, synchronizing, sync(h); timing; locking; clocking ▪ пору́шити —ію to desynchronize
бло́кова ~ = block synchronization
вертика́льна ~ = vertical (frame) synchronization
взає́мна ~ = mutual synchronization
вну́трішня ~ = internal timing
~ годи́нників = clock synchronization, synchronization of clocks
горизонта́льна ~ = horizontal [line] synchronization
~ за опо́рним сигна́лом = reference synchronization
~ за сигна́лами єди́ного [всесві́тнього] ча́су = universal timing
зо́внішня ~ = injection locking
і́мпульсна ~ = pulse synchronization
інерці́йна ~ = flywheel synchronization
кадрова́ ~ = framing, vertical (frame) synchronization
~ колива́нь = synchronization of oscillations
кро́кова ~ = lockstep synchronization
~ мод = mode locking
паке́тна ~ = burst [packet] synchronization
повто́рна ~ = resynchronization
примусо́ва ~ = forced synchronization
рядко́ва ~ = horizontal [line] synchronization
стро́га ~ = stringent timing
та́ктова ~ = clock [bit] synchronization
фа́зова ~ = phase synchronization, phase lock(ing)
часова́ ~ = time synchronization, timing
часто́тна ~ = frequency locking
спо́к|ій (-кою) 1. (стан) rest ▪ (що перебуває) у ста́ні —ою at rest, resting; пору́шити ~ to disturb 2. (безвітря) calm(ness) 3. (моря; неба) serenity 4. (нерухомість) stillness; quiet(ness) 5. (незбуреність) quiescence
умо́|ва 1. condition ▪ за —в under the conditions (of); за —ви (що) on condition (that), provided (that); (в разі виконання вимоги, у тексті угоди тощо) on [subject to the] condition (that), (always) supposing (that); за жо́дних —в under no conditions, under no circumstances; за ная́вних —в (обставин) under the circumstances, under the given conditions; за норма́льних —в under standard conditions; за одна́ко́вих —в under similar conditions; за одна́ко́вих і́нших/ре́шти —в under otherwise identical conditions, (all) other conditions being equal; (лат.) ceteris paribus; за пе́вних —в under certain conditions; за таки́х —в under such conditions; за тепе́рішніх —в under the present circumstances; ви́значити —ви to specify the conditions; ви́конати —ву to satisfy [meet] a condition, to comply with a condition; якщо ви́конано —ви (що) under the conditions (of), provided (that); висува́ти (попере́дні) —ви to (pre)condition, to stipulate; задовольни́ти —ву to satisfy [meet, fulfill] a condition; накла́сти —ву to impose a condition (на – on, upon); дотри́муватися —ви to meet the condition; пору́шити —ву to violate a condition; (по)ста́вити —ву (обумовлювати) to (pre)condition; (с)формулюва́ти —ви to lay down (the) conditions 2. (обмеження, в’язь, матем.) constraint 3. (критерій) criterion 4. (застережувальна, обмежувальна) stipulation; (застереження) reservation, precaution; proviso 5. (вимога) requirement; demand 6. (обставини, мн.) circumstances 7. (пов’язані з довкіллям, мн.) environment 8. (угоди тощо, мн.) terms (of an agreement)
аварі́йні —ви = accident conditions, emergency
~ адити́вности = additivity condition
~ адіяба́тности = adiabatic condition
анома́льна межова́ ~ = anomalous boundary condition
анома́льні —ви = abnormal conditions; (межові) anomalous boundary conditions
асимптоти́чна ~ = asymptotic condition
атмосфе́рні —ви = atmospheric conditions
баротро́пні —ви = barotropic conditions
безко́взова (межова́) ~ = no-slip (boundary) condition
—ви безпе́ки = safety conditions
—ви безпе́чної пра́ці = safe working conditions
Бло́хова ~ = Bloch condition
Бо́рова ~ = Bohr condition
~ бутстра́пу = bootstrap condition
—ви ва́кууму = vacuum environment
~ взає́мности = reciprocity condition
—ви ви́димости = див. ви видности
—ви ви́дности = visibility conditions; (астрономічної) seeing conditions
ви́значена ~ = specified condition
—ви викона́ння програ́ми = execution environment
—ви використа́ння = use environment
—ви випро́бування = test environment/conditions
~ ви́роджености = degeneracy condition
—ви виро́щування криста́лу = crystal-growth conditions
вібраці́йні —ви = mechanical-vibration environment
~ вклада́ння = nesting condition
~ в кутови́х то́чках = corner condition
внутрішньореа́кторні —ви = in-pile conditions
—ви глибо́кого хо́лоду = cryogenic environment
Ге́льдерова ~ = Hölder condition
геометри́чна ~ = geometrical condition
глоба́льна ~ = global condition
~ гомоморфі́зму = homomorphism condition
грани́чна ~ = limit condition
~ Ґу́пти-Бло́йдера = Gupta-Bleuder condition
~ дета́льної рівнова́ги = detailed-balance condition
динамі́чна крайова́ [межова́] ~ = dynamic boundary condition
Дира́кова ~ = Dirac quantization condition
~ Дирихле́ = Dirichlet (boundary) condition
довкі́льні —ви = environmental [ambient] conditions; (у приміщенні) indoor [room] conditions
додатко́ва ~ = additional condition; (допоміжна) auxiliary condition; (доповняльна) supplementary condition
~ дода́тности = positivity condition
доповня́льна ~ = supplementary condition
допомі́жна́ ~ = auxiliary condition
до́слідні —ви = experimental conditions, experimental arrangement
—ви до́сліду = див. дослідні —ви
доста́тня ~ = sufficient condition
екологі́чні —ви = ecological conditions
експеримента́льні —ви = див. дослідні —ви
—ви експериме́нту = див. дослідні —ви
експлуатаці́йні —ви operating [operational, service, running] conditions; operation(al) [application, service] environment; (польові) field environment ▪ за експлуатаці́йних —в = under operating conditions
екстрема́льні —ви = extreme conditions; (експлуатації) extreme environment
~ екстре́муму = extremum condition
~ електронейтра́льности = electroneutrality condition
~ ергоди́чности = ergodicity condition
~ єди́ности = uniqueness condition
жорстка́ ~ = rigid condition; (вимога) strict requirement; (обмеження) severe constraint; (межова) fixed boundary condition
жорсткі́ зо́внішні —ви = harsh environment
зага́льна ~ = general condition
—ви зада́чі = problem formulation/statement; (комп.) problem specification
~ за́мкнення = closure condition
~ за ная́вности рухо́мої межі́ = moving-boundary condition
зареґламенто́вана ~ = regulated [specified] condition
~ застосо́вности = applicability condition; (придатности) validity condition
—ви застосо́вування = application conditions
~ зашнуро́вування = (тп) bootstrap condition
~ збере́ження = conservation law див. тж закон збереження
—ви зберіга́ння = storage conditions
~ збі́жности = convergence condition
~ зв’я́зности = connectedness condition
згі́дні —ви = compatible conditions
~ згі́дности = compatibility condition; consistency relation; (деформацій) strain-compatibility condition
~ "злі́ва-напра́во" (розташування структурних формул, х.) left-to-right convention
змодельо́вані —ви = simulated conditions
зна́кова ~ = sign convention
зо́внішні —ви = external environment; (поза приміщенням) outdoor environment
~ зшива́ння = (розв’язків) joining [matching] condition
~ ізоморфі́зму = isomorphism condition
~ ізотропі́ї = isotropy condition
~ інварія́нтности = invariance condition
~ інтеґро́вности = integrability condition
~ інциде́нтности = incidence condition
~ існува́ння = existence condition
калібрува́льна ~ = gauge condition
~ калібрува́ння = див. калібрувальна ~
квазирівнова́жні —ви = quasi-equilibrium conditions
~ квантува́ння = quantization condition
кімна́тні —ви = indoor environment; room conditions
кінемати́чна ~ = kinematic condition; (межова) kinematic boundary condition
клімати́чні —ви = climatic [environmental] conditions
~ коварія́нтности = covariance condition
~ когере́нтности = coherence condition
~ Колмого́рова = Kolmogorov condition
~ комутува́ння = commutativity condition; commutation rule
—ви контра́кту = terms of a contract
~ конфо́рмности = conformity condition
космі́чні —ви = space environment
крайова́ ~ = див. межова ~
крити́чна ~ = critical condition
~ крити́чности = (реактора) criticality condition
~ Кути-Жуко́вського = Kutta-Joukowski condition
лаборато́рні —ви lab(oratory) conditions, laboratory environment ▪ за лаборато́рних —в = in/under lab conditions; (лат.) in vitro
~ Ла́уе = див. ~ Ляуе
Лі́пшицова ~ = Lipschitz condition
~ локаліза́ції = localization condition
лока́льна ~ = local condition; (межова/крайова) local boundary condition
~ Ля́уе = Laue condition
~ максима́льности = maximality [maximum] condition
~ максима́льности чи мініма́льности = maximum or minimum condition (для частково впорядкованої множини – for a partially ordered set)
~ ма́ксимуму = maximum condition
Ма́ршакова ~ = Marshak boundary condition
математи́чна ~ = mathematical condition
межова́ ~ = (на межі) boundary condition; (на кінці) edge condition; (на нескінченності) condition at infinity; (динамічна) dynamic boundary condition
межова́ ~ Бо́рна-Ка́рмана = Born-von Kármán boundary condition
метеорологі́чні —ви = weather [meteorological] conditions, meteorology
миттє́ва ~ = instantaneous condition
~ мікропричино́вости = strong causality condition
~ мініма́льности = minimality [minimum] condition
~ мі́німуму = minimum condition
м’яка́ межова́ ~ = soft boundary condition
—ви м’яко́го клі́мату = mild environment
—ви наванта́жування = loading conditions
~ на верши́ни = corner condition
—ви на ві́льній пове́рхні = free-surface conditions
найгі́рші —ви = (the) worst-case conditions
найнесприя́тливіші —ви = (the) worst-case conditions
накла́дена ~ = imposed condition
~ на краю́ = boundary condition
~ на кінці́ = edge condition
~ на межі́ = boundary condition
напередза́дана ~ = specified condition
~ на рухо́мій межі́ = moving-boundary condition
~ наси́чености = saturation condition
незви́чні —ви експлуата́ції = exotic environment
~ нейтра́льности = neutrality condition
нелока́льна межова́/крайова́ ~ = nonlocal boundary condition
необхі́дна ~ = necessary condition
необхі́дна, але́ недоста́тня ~ = necessary but not sufficient condition
необхі́дна і доста́тня ~ = necessary and sufficient condition
неодмі́нна ~ = necessary condition
неодмі́нна, але́ недоста́тня ~ = necessary but not sufficient condition
неодмі́нна і доста́тня ~ = necessary and sufficient condition
~ непере́рвности = continuity condition
нерівнова́жні —ви = nonequilibrium conditions
~ нерозі́рваности = continuity condition; (цілости) integrity condition
нерозрахунко́ві —ви = off-design conditions
~ нерозри́вности = continuity condition
несприя́тливі —ви = unfavorable [adverse, disadvantageous] conditions; (довкільні) hostile conditions/environment; (тяжкі) severe conditions
~ нести́сности = incompressibility condition
~ несупере́чливости = consistency condition/relation
несупере́чливі —ви = consistent conditions
Но́йманова ~ = Neumann boundary condition
норма́льні —ви = normal conditions; standard environment; (технічні) standard specifications
нормува́льна ~ = normalization condition
~ нормува́ння = див. нормувальна ~
обме́жувальна ~ = restriction, restrictive [limiting] condition; (на рух; в’язь) constraint
обов’язко́ва ~ = (офіційна) mandatory condition
~ обри́ву ланцюжка́ = chain condition; (висхідного) ascending-chain condition; (спадного) descending-chain condition
—ви обробля́ння = processing conditions
~ однорі́дности = homogeneity condition; uniformity condition
—ви оки́снювання = oxidizing conditions
оптима́льні —ви = optimal [optimum] conditions
~ о́птимуму = optimum condition
орієнто́вні техні́чні —ви = tentative specifications
~ ортогона́льности = orthogonality condition
~ ортонормо́ваности = orthonormality condition
—ви пере́бігу проце́су = process environment
~ переста́вности = commutativity condition
періоди́чна межова́ ~ = periodic boundary condition
~ періоди́чности = periodicity condition
Пе́тцвалева ~ = Petzval condition
~ пласти́чности = plasticity condition
~ повноти́ = completeness condition
—ви пога́ної осві́тлености = low-light-level conditions
пого́дні —ви = weather [meteorological] conditions
польові́ —ви = field environment
попере́дня ~ = precondition
~ попере́чности = transversality condition
поро́гова ~ = threshold condition
пості́йна ~ = permanent condition
потрі́бна ~ = necessary condition
потрі́бна, але недоста́тня ~ = necessary but not sufficient condition
потрі́бна і доста́тня ~ = necessary and sufficient condition
початко́ва ~ = (задачі) initial condition
початко́ві —ви = 1. (досліду тощо) start(ing) conditions 2. (комп.) entry conditions
поши́рена ~ = (на конкретний випадок) extended condition (to/for the case)
—ви пра́ці = working conditions
~ прида́тности = validity condition
прийня́тна ~ = acceptable [admissible] condition; (розумна, розм.) reasonable condition
~ прийня́тности = admissibility condition
—ви припи́нення руйнува́ння = fracture-arrest conditions
приро́дна крайова́/межова́ ~ = natural boundary condition
приро́дні —ви natural conditions ▪ за приро́дних —в = under natural conditions; (лат.) in vivo
~ причино́во-наслідко́вого зв’язку́ = causality condition
~ причино́вости = causality condition
радіяці́йні —ви = radiation environment/conditions
~ реґуля́рности = regularity condition
резона́нсні —ви = resonance conditions
~ резона́нсу = resonance condition
~ рівнова́ги = equilibrium condition
рівнова́жні —ви = equilibrium conditions
~ рівномі́рности = uniformity condition
робо́чі —ви working [running, operating operational] conditions; operation(al) environment; (користувача, комп.) user environment ▪ за робо́чих —в = under working conditions, in operation
~ розв’я́зности = solvability condition; (системи) consistency condition
розрахунко́ві —ви = design conditions
розрахунко́ві атмосфе́рні температу́рні —и́ = [РАТУ] rated atmospheric temperature conditions
розу́мна ~ = reasonable condition
—ви руйнува́ння = fracture conditions
—ви Са́харова = Sakharov conditions
світлові́ —ви = luminous environment
~ си́льної непере́рвности = strong continuity condition
сильнонерівнова́жні —ви = strongly nonequilibrium conditions
~ симе́трії = symmetry condition
~ синхроні́зму = synchronism condition; (фазового) phase-matching condition
~ синхро́нности = synchronism condition
~ скінче́нности = finiteness condition
—ви спостеріга́ння = observation conditions
сприя́тливі —ви = favorable conditions
спря́жена межова́ ~ = adjoint boundary condition
~ стабіліза́ції = stabilization condition
~ стабі́льности = stability condition
станда́ртні —ви = 1. standard [reference] conditions (1. температура 0°C, тиск 101325 Па; 2. температура 60°F (15 5/9°C), тиск 101591.6 ГПа; 3. температура 20°C, тиск 101325 Па) 2. normal conditions; standard environment
~ стати́чно стійко́ї рівнова́ги = statically-stable equilibrium condition
~ сті́йкости = stability condition
~ стрибка́ = jump condition
стро́га ~ = rigorous [stringent, strict] condition; rigorous requirement
сумі́сні —ви = див. згідні —ви
~ сумі́сности = див. ~ згідности
~ суці́льности = (нерозірваности) continuity condition; (згідности деформацій) strain-compatibility condition
теплові́ —ви = thermal environment
~ теплово́ї рівнова́ги = thermal-equilibrium condition
техні́чні —ви (technical) specifications, requirement specifications; engineering factors ▪ дотри́муватися техні́чних —в = to adhere to specifications
~ трансверса́льности = transversality condition
—ви тропі́чного клі́мату = tropical environment
~ трьох то́чок = three-point condition
~ тя́глости = continuity condition
тяжкі́ —ви = severe conditions
узага́льнена ~ = generalized condition; (на конкретний випадок) extended condition
~ узгідне́нности = див. ~ узгодности
~ узго́дности фо́рми = (матриць) conformability condition
~ уніта́рности = unitarity condition
—ви у примі́щенні = indoor environment; room conditions
уста́лені —ви = steady-state conditions
~ у фо́рмі нері́вности = inequality constraint
~ у фо́рмі рівня́ння = equality constraint
~ фа́зового синхроні́зму = phase-matching condition
фізи́чна ~ = physical condition
~ фіні́тности = finiteness condition
форма́льна ~ = formal condition
Фра́унгоферова ~ = Fraunhofer condition
характеристи́чна ~ = characteristic condition
~ ці́лости = integrity condition
~ цілочи́словости = integrality condition
шту́чно ство́рені —и = simulated conditions
фазува́ння//сфазува́ння phasing, synphasing ▪ пору́шити ~ to dephase
пога́не ~ = misphasing
~ стру́меня = (частинок) beam phasing
~ трансформа́торів = paralleling of transformers

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

поруша́ти (-а́ю, -а́єш), пору́шувати (-шую, -уєш) I vt; пору́шити (-шу, -шиш) P vt to move, stir, to touch; to stimulate:
  поруша́ти не́бо й зе́млю, to move heaven and earth, to leave no stone unturned;
  поруша́ти спра́ву, to raise the matter;
  поруша́тися, пору́шуватися, пору́шитися vi to move, stir.
пе́кло (-ла) n hell, inferno: Colloq., ба́ба ро́дом з пе́кла, termagant; Xantippa; the very devil is in that woman, she is hell broken loose;
  пору́шити не́бо й пе́кло, to leave no stone unturned.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

поруш||увати, ~ити дієсл. (не дотримуватизакон, договір) to violate, to break; (закон, контракт) to infringe (upon); (заважати, перериватихід розвитку, процес) to break (down), to disturb, to disrupt, to trouble; (порядок, тишу) to break; to disturb; (розпочати) to raise
~увати арбітражне провадження to institute arbitration proceedings
~увати громадський порядок to disturb public order
~увати державний кордон to violate the state border/frontier
~увати дисципліну to violate discipline
~увати договір to violate a treaty
~увати закон to violate/to break/to contravene the law
~увати зобов’язання to break one’s commitments/obligations
~увати клятву/присягу to break/to violate one’s oath; to perjure oneself
~увати контракт to break/to violate a contract
~увати кордон to trespass
~увати норми to violate the rules
~увати передвиборні обіцянки to break one’s election pledges
~увати питання/справу to raise a question
~увати позов юр. to bring a suit/an action, to institute proceedings (against smb); to take a legal step
~увати правила гри to break the rules of a game; to play foul
~увати слово to break one’s word; to fail to keep one’s word
~увати справу (судову) to institute legal proceedings; to commence an action; to bring/to enter/to lay an action (against smb)
~увати суверенітет держави to infringe upon a nation’s sovereignty
~увати тему to broach/to touch upon/to approach a subject
~увати тишу to break/to disturb the stillness
~увати юридичне провадження to institute legal proceedings
не ~увати права людей not to infringe on/upon the rights of other people.
вірність ім. ж. (відданість) faithfulness, devotedness, commitment (to), fidelity (to), loyalty (to), allegiance; (точність) truth, correctness, exactness, precision, accuracy
~ присязі loyalty
~ урядові allegiance
~ чуток (інформації) truth/correctness/exactness of rumours (of information)
порушити ~ to break faith
підтвердьте нам, будь ласка, ~ рахунка please advise us of the correctness of the account
я не ручусь за ~ цих відомостей І cannot guarantee the truth of this information; ♦ зберігати подружню ~ to be constant to one’s marriage bed.
графік ім. ч. (креслення) (graphic) chart, graph; (діаграма) diagram; амер. тж. plot; (розклад справ, порядок денний) calendar; (крива) curve; (розклад, план) timetable, schedule, time-schedule; (художник) graphic artist, black-and-white artist
виробничий календарний ~ production schedule
двозмінний ~ two-shift schedule
затверджений ~ certified chart, approved schedule
зведений ~ cross-plot
змінний ~ rotating schedule
зміщений ~ роботи staggering schedule of work
ілюстративний ~ qualitative graph
календарний ~ schedule (diagram/graph)
календарний ~ виконання робіт calendar progress schedule/chart
календарний ~ (технологічного) процесу flow (process) chart, operation flow chart
кількісний ~ quantitative graph
комплексний ~ executive/master schedule
контрольний ~ control chart
лінійний ~ line graph, linear schedule
обліково-плановий ~ statistical graph of a program(me)
оптимальний ~ optimal/optimum schedule
основний ~ master schedule
періодичний ~ cycle chart
планово-контрольний ~ progress chart
погоджений ~ adjusted schedule
погодинний ~ an hour-by-hour schedule
попередній ~ tentative schedule
розрахунковий ~ monogram, conversion/alignment chart, design chart
сітковий ~ (креслення) network diagram, (розклад) network schedule
структурний ~ structural graph
ущільнений ~ tight schedule
часовий ~ time profile
~ амортизації amortisation schedule; amortising schedule (of a loan); schedule of amortisation; plan of redemption (облігацій)
~ беззбитковості break-even chart
~ будівельних робіт schedule of building/civil work(s)
~ бухгалтерських операцій bookkeeping schedule
~ вибірки коштів drawdown schedule
~ виконання плану graph of the fulfillment of a plan
~ виконання робіт work schedule, progress chart
~ виправлень correction diagram/graph
~ використання коштів disbursement schedule
~ виплат payment schedule
~ випуску продукції (креслення) production stage chart, (розклад за часом) production timetable
~ виробничих можливостей production-possibility schedule
~ виходів на роботу attendance chart
~ відвантажень shipping schedule
~ відпусток holiday/leave, амер. vacation schedule
~ добового завантаження daily time sheet
~ задоволення потреб (виробництва тощо) requirement schedule
~ залежності від... graph of... against...
~ залежності прибутку від обсягу виробництва profit-volume chart
~ заощаджень saving schedule
~ затрат costing record chart, cost map
~ затрат на забезпечення якості (продукції) quality cost chart
~ здійснення проекту project implementation schedule; project timeline; operation data sheet (ODS)
~ зміни запасів inventory graph
~ змінності shift schedule/timetable
~ керування запасами inventory control chart
~ контролю якості quality control chart
~ монтажних робіт schedule of erection work(s)
~ навантаження load curve
~ нормального розподілу bell-shaped curve
~ основних виробничих операцій milestone production schedule
~ основного виробничого процесу master/production schedule
~ періодичного огляду inspection schedule
~ планово-попереджувального ремонту preventive maintenance schedule
~ платежів schedule of payments; payment schedule
~ платежів за кредитами loan payment schedule
~ погашення amortisation schedule (кредиту); amortising schedule (кредиту); payment schedule; repayment schedule; schedule of amortisation (кредиту); redemption schedule (облігацій); plan of redemption (облігацій); encashment schedule (векселів)
~ погашення іпотечного типу mortgage-type repayment schedule
~ погашення простих векселів (у справі внесення внесків у капітал ЄБРР) encashment policy
~ польових робіт field work schedule
~ попиту demand schedule
~ постачання матеріалів schedule of delivery of materials
~ постачання устаткування schedule of delivery of equipment
~ постачань schedule of deliveries
~ поточного ремонту maintenance schedule
~ прибутковості profit graph
~ пропозиції supply schedule
~ (виробництва) робіт work schedule
~ реалізації проекту project implementation schedule; project timeline; operation data sheet (ODS)
~ розкиду (даних) scatter chart
~ розміщення робочої сили manpower deployment chart
~ руху запасів inventory schedule
~ руху літаків flight schedule
~ руху поїздів train schedule
~ руху робочої сили man-assignment schedule
~ складності до заощадження propensity-to-save schedule
~ складності до споживання propensity-to-consume schedule
~ спектральної функції стат. period gram
~ споживання consumption map/schedule
~ стану запасів stock chart
~ сукупного суспільного споживання community’s overall consumption chart
~ тарифних ставок wage curve
~ технічного обслуговування maintenance timetable
~ технологічного циклу schedule of operating times
~ (визначення) точки критичного об’єму виробництва (нижче якого діяльність підприємства збиткова) break-even chart
~ тренду trend chart
~ тривалого навантаження (креслення) load duration curve
~ функціональних обов’язків functional/responsibility chart
~ ходу будівництва schedule of construction
~ ходу виконання робіт progress chart
~ ходу операції operation data sheet (ODS)
~ циклічності (виробництва) cycle schedule
~ часової залежності time graph
~ (витрати) часу timetable
~ часу простою down-time profile
~ чергувань duty chart/table
~ функції plot of a function, plotted function
передбачений ~ом scheduled
за ~ом as scheduled
поза ~ом not as scheduled
точно за ~ом in scheduled time, according to schedule
~ у двічі логарифмічному масштабі log-log plot
~ у логарифмічному масштабі logarithmic graph, log plot
~ у напівлогарифмічному масштабі semilog plot
випереджати ~ to be ahead of schedule
витримувати ~ (робіт, руху тощо) to maintain a schedule, to operate/to work/to schedule
відставати від ~а to be behind schedule
дотримуватися ~а to keep to the schedule
завершувати роботу згідно з ~ом to meet a schedule
затверджувати ~ to approve a chart, (робіт тощо) to approve a schedule
обговорювати ~ платежів to discuss/to consider a schedule of payments
порушити ~ to disrupt a schedule
порушити ~ постачань to disrupt (the schedule of) deliveries
розробляти ~ (робіт тощо) to draw up a schedule
складати ~ to construct a chart, (робіт тощо) to draw up a schedule, to schedule
улагоджувати ~ платежів to agree on/to finalize a schedule of payments, to come to an agreement on a schedule of payments
включити в ~ to schedule
не укладатися в ~ to break a schedule
працювати за ~ом to work/to run on schedule; ● див. тж. діаграма, карта, схема, план, таблиця.
домовлен||ість ім. ж. (згода, угода) agreement, (взаєморозуміння) understanding, (згода) accord; (угода про зустріч) arrangement(s); (контракт, угода) bargain; (консенсус) consensus; (обговорені умови чогось) stipulation
загальноприйнятна ~ість generally acceptable agreement
попередня ~ість preliminary arrangement/agreement
раніше досягнута ~ість previous arrangement/agreement
усна ~ість verbal arrangement
повна ~ість з всіх основних пунктів complete agreement on all major points
~ість про брокерську комісію brokerage agreement
~ість про вихід із ринку market out clause
~ість про дострокове стягнення acceleration clause
~ість про здійснення платежів payments arrangement
~ість про контрольний код test-key arrangement
~ість про можливість відмови від виконання договірних зобов’язань escape clause
~ість про надання позики на обговорену суму (між фірмою і банком) line of credit
~ість про недбалість negligence clause
~ про ненадання застави negative pledge clause
~ість про поділ ринків збуту market-sharing arrangement
~ість про початок робіт до оформлення контракту letter contract
~ про право на повернення (відвантажених або проданих товарів) right of return
~ість про пред’явника bearer clause
~ість про припинення економічної діяльності market out clause
~ість про резервні кредити standby arrangements
~ість про розширене кредитування Extended Fund Facility
відповідно до досягнутої ~ості in accordance with the agreement achieved
згідно з нашою ~істю as arranged between us, as we have agreed (upon)
досягти ~ості to reach/to achieve/to attain agreement
порушити ~ість to violate/to break an agreement
шукати ~ості to seek agreement.
спок||ій ім. ч. (спокій, тиша) quiet, repose, calm, calmness, stillness, tranquillity; (порядок) peace, public order; (відсутність хвилювань, тривог) serenity, душевний ~ій tranquillity; peace/quiet of mind
дати ~ій комусь to leave smb in peace
порушити ~ій to break/to disturb the peace; ¨ дай мені ~ій! get off my back!
честолюбство не знає ~ою (виражає прохання не набридати) ambition has no rest.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

достатн|ій прикм. = sufficient;
• ~я підстава = valid excuse; reasonable cause;
• ~я підстава, аби порушити справу = cause of action;
• ~я форма захисту = complete defense;

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

agreement 1. ком. угода; договір; 2. врр. згода; домовленість
1. взаємна домовленість, досягнута порозумінням між окремими особами, підприємствами, установами, державами; 2. питання чи будь-які пропозиції, що вирішуються за домовленістю між працедавцями (employer) та працівниками (employee) чи профспілками (trade union)
 • adjustment ~ = регулювальна угода
 • advance ~ = попередня домовленість • попередня угода
 • advertising ~ = угода стосовно реклами
 • affiliation ~ = угода про приєднання на правах філіалу
 • agency ~ = агентська угода • агентський договір
 • arbitration ~ = арбітражна угода • угода про арбітраж
 • assignment ~ = угода про передачу • угода про надання прав
 • bank ~ = міжбанківська угода
 • bargaining ~ = угода за результатами проведених переговорів • угода як наслідок переговорів • колективний договір
 • barter ~ = угода про товарообмін • бартерна угода
 • bilateral ~ = двостороння угода • двосторонній договір
 • binding ~ = зобов’язальна угода
 • blanket ~ = акордна угода
 • brokerage ~ = умова про брокерську комісію
 • business ~ = ділова угода
 • cartel ~ = картельна угода
 • certified ~ = посвідчена угода
 • clearing ~ = клірингова угода • угода стосовно клірингового розрахунку
 • collateral ~ = побічний договір • угода із заставою
 • collective ~ = колективний договір
 • commercial ~ = торговельна угода
 • commodity ~ = товарна угода
 • common-law ~ = за нормами загального права
 • compensation ~ = угода стосовно відшкодування
 • conference ~ = угода між судновласниками • картельна угода судновласників
 • consignment ~ = договір консигнації • консигнаційна угода
 • contractual ~ = договір за контрактом • контракт
 • cooperation ~ = договір про співробітництво • угода про кооперацію
 • cooperative merchandising ~ = угода про спільне просування товарів • угода про спільне розповсюдження товарів
 • coproduction ~ = угода про спільне виробництво
 • corporate buy-back ~ = угода про викуп фірмою
 • credit ~ = кредитна угода
 • credit sale ~ = договір про продаж на виплат
 • credit trading ~ = договір про продаж на виплат
 • cross-licensing ~ = угода про обмін ліцензіями
 • current ~ = чинна угода
 • domestic ~ = внутрішня угода
 • double tax ~ = угода про подвійне оподаткування
 • draft ~ = проект угоди
 • economic ~ = господарський договір
 • employment ~ = угода особистого найму
 • enterprise ~ = підприємницька угода
 • enterprise bargaining ~ = угода стосовно підприємницьких переговорів
 • exclusive ~ = угода з наданням виключного права
 • exclusive agency ~ = виключна агентська угода
 • exclusive territorial ~ = угода про право на виключну територію діяльності
 • fair-trade ~ = угода про торгівлю на умовах взаємної вигоди
 • final ~ = остаточна угода
 • financial ~ = фінансова угода
 • fixed-term ~ = угода зі встановленим терміном • угода з обмеженим терміном
 • foreign economic ~ = зовнішньоекономічний договір
 • foreign trade ~ = зовнішньоторговельна угода
 • formal ~ = офіційна угода
 • forward rate ~ = курс за строковою угодою
 • framework ~ = базова угода
 • franchise ~ = угода франшизи
 • free-trade ~ = угода про право вільної торгівлі
 • gentlemen’s agreement = джентльменська угода
 • government ~ = міжурядова угода
 • hire-purchase ~ = договір про продаж на виплат
 • indemnity ~ = угода про відшкодування збитків
 • industrial ~ = угода про взаємовідносини робітників і роботодавців
 • intergovernmental ~ = міжурядова угода
 • interim ~ = тимчасова угода
 • international ~ = міжнародна угода
 • international commodity ~ = міжнародна товарна угода
 • international economic ~ = міжнародна економічна угода
 • interstate ~ = угода між штатами
 • joint marketing ~ = угода про спільний маркетинг
 • joint venture ~ = договір про спільне підприємство
 • knock-for-knock ~ = угода про взаємний розрахунок між страховими підприємствами стосовно претензій
 • labour ~ = трудова угода
 • lease ~ = угода про оренду • договір оренди
 • leasing ~ = угода про оренду
 • license ~ = ліцензійна угода
 • licensing ~ = ліцензійна угода
 • loan ~ = договір про позику • контракт про одержання кредиту
 • local ~ = місцева угода
 • long-term ~ = довгострокова угода
 • maintenance ~ = угода про технічне обслуговування
 • management ~ = управлінська угода
 • market sharing ~ = угода про поділ ринку
 • model ~ = типова угода
 • monetary ~ = валютна угода
 • multilateral ~ = багатостороння угода
 • mutual ~ = взаємна угода
 • national ~ = національна угода
 • negotiated ~ = угода, досягнута через переговори
 • non-binding ~ = незобов’язальна угода
 • open-ended ~ = договір без обумовленого строку дії
 • operating ~ = оперативна угода
 • original ~ = первісна угода
 • package ~ = комплексна угода
 • partnership ~ = угода партнерів • партнерська угода
 • patent ~ = патентна угода
 • payments ~ = платіжна угода
 • plant ~ = фабрична угода • заводська угода
 • preferential trade ~ = угода про надання виключних прав продажу
 • price ~ = угода про ціни
 • price fixing ~ = угода про встановлення цін • угода про встановлення й підтримку цін на визначеному рівні
 • price maintenance ~ = угода про підтримку цін
 • private ~ = приватна угода
 • production cooperation ~ = угода про спільне виробництво
 • provisional ~ = тимчасова угода
 • project ~ = угода про проект
 • publisher’s ~ = видавнича угода
 • purchase ~ = договір купівлі-продажу
 • reciprocal ~ = взаємна угода
 • registered ~ = зареєстрована угода
 • rental ~ = договір про оренду
 • repurchase ~ = угода про зворотну купівлю • угода про викуп проданого товару за визначеними умовами
 • revolving credit ~ = угода про відновлення кредиту
 • salvage ~ = договір про рятування майна • угода про реалізацію зіпсованого майна • угода про перероблювання відходів виробництва
 • self-enforcing ~ = самовиконувальна угода
 • service ~ = угода про обслуговування
 • short-term ~ = короткострокова угода
 • side payment ~ = угода з побічними платежами
 • sole-agency ~ = монопольна агентська угода
 • standard ~ = типова угода
 • standby ~s = резервні угоди • угоди про надання позичальнику обумовленої суми кредиту на момент звернення до банку
 • standstill ~ = угода про мораторій
 • station affiliation ~ = угода зі станцією про ретрансляцію
 • statutory ~ = статутна угода
 • sublicence ~ = угода про субліцензію
 • supply ~ = договір на постачання
 • syndicate ~ = угода про організацію синдикату
 • tacit ~ = мовчазна угода
 • tariff ~ = митна угода
 • tax exemption ~ = угода про звільнення від оподаткування
 • temporary ~ = тимчасова угода
 • tenancy ~ = договір оренди приміщення
 • tentative ~ = попередня угода • попередня домовленість
 • term ~ = строкова угода
 • trade ~ = торговельна угода
 • trade and economic ~ = торговельно-економічна угода
 • trade-and-payments ~ = торговельно-платіжна угода
 • trademark ~ = угода про торговельні знаки
 • trust ~ = трастовий договір
 • trusteeship ~ = угода про виконання довірчих функцій
 • tying ~ = договір про примусовий асортимент
 • unilateral ~ = односторонній договір
 • verbal ~ = усна домовленість
 • wage ~ = угода про ставку заробітної плати
 • working ~ = робоча угода • тимчасова угода
 • works ~ = фабрична угода • заводська угода
 • workshop ~ = цехова угода
 • written ~ = письмова угода
 • ~ for a lease = договір оренди
 • ~ for exclusiveness = угода про виключне право
 • ~ in force = чинна угода
 • ~ in general terms = угода у загальних рисах
 • ~ in writing = письмова угода
 • ~ of intent = угода про намір
 • ~ on cooperation = угода про співпрацю
 • ~ on transfer = угода про передачу
 • ~ to sell = угода про продаж
 • alleged breaches of ~ = допущені порушення угоди • припущені порушення угоди
 • by mutual ~ = за взаємною згодою; investment in bottler’s ~s інвестиція за домовленістю на постачання пляшок
 • subject of an ~ = зміст угоди
 • to amend an ~ = вносити/внести зміни в угоду
 • to annul an ~ = анулювати/заанулювати договір • скасовувати/скасувати договір
 • to break an ~ = порушувати/порушити договір
 • to bring an ~ into force = надавати/надати чинності угоді
 • to cancel an ~ = анулювати/заанулювати договір • розривати/розірвати угоду
 • to come to an ~ = домовлятися/домовитися
 • to conclude an ~ = укладати/укласти угоду
 • to confirm an ~ = затверджувати/затвердити угоду • ратифікувати угоду
 • to dissolve an ~ = розривати/розірвати угоду
 • to enter into an ~ = укладати/укласти угоду
 • to finalize an ~ = остаточно оформлювати/оформити угоду
 • to initial an ~ = парафувати договір
 • to keep an ~ = дотримуватися/дотриматися договору • додержуватися/додержатися договору
 • to make an ~ = укладати/укласти договір
 • to ratify an ~ = ратифікувати угоду
 • to reach an ~ = досягати/досягти домовленості
 • to renew an ~ = відновлювати/відновити договір
 • to rescind an ~ = анулювати/заанулювати договір
 • to revise an ~ = переглядати/переглянути угоду
 • to sign an ~ = підписувати/підписати договір
 • to terminate an ~ = розривати/розірвати договір
 • to violate an ~ = порушувати/порушити договір
 • under ~ = в рамках угоди
 • ▷▷ contract
 • contract n юр. контракт; угода; договір; a договірний; контрактний
  письмовий або усний договір, який визначає взаємні зобов’язання і права сторін згідно з нормами чинного законодавства; ◆ виділяють такі види контрактів, як напр., двосторонній контракт (bilateral contract), за яким визначаються взаємні зобов’язання сторін; односторонній контракт (unilateral contract), за яким одна сторона обіцяє щось зробити на користь іншої сторони; усний контракт (oral contract), за яким сторони усно домовляються про умови; відкритий контракт (open contract), за яким не визначаються додаткові умови, а сторони співпрацюють у юридичному просторі чинних законів
 • AAAA spot ~ = типовий контракт на “точкову” рекламу
 • absolute ~ = безумовний договір
 • acceptable ~ = прийнятний контракт
 • accessory ~ = допоміжний договір • договір, який випливає з основного договору
 • advertising ~ = рекламний контракт
 • agency ~ = агентська угода • договір доручення
 • aleatory ~ = алеаторний договір • договір застави
 • associate ~ = паралельний договір
 • basic ~ = основний контракт
 • bilateral ~ = двосторонній контракт
 • blanket ~ = акордний контракт
 • brokerage ~ = маклерський договір • договір представництва • агентський договір
 • broker’s ~ = агентський договір
 • buy-out ~ = договір про викуп
 • cash ~ = контракт на реальний товар • звичайний контракт
 • chartering ~ = договір фрахтування
 • civil law ~ = цивільно-правовий договір
 • classified ~ = засекречений контракт
 • collateral ~ = побічний контракт
 • collective ~ = колективний договір
 • collective bargaining ~ = колективний договір про тарифні ставки
 • commercial agency ~ = договір про торговельне посередництво
 • commodity ~ = контракт на постачання товару
 • competitive ~ = конкурсний контракт
 • completion-type ~ = контракт з оплатою після виконання
 • conditional ~ = умовний договір
 • consignment ~ = договір консигнації
 • consultancy ~ = контракт про надання консультаційних послуг
 • cost ~ = контракт з оплатою фактичних витрат
 • cost-plus ~ = контракт з оплатою витрат
 • cost-plus-award-fee ~ = контракт з оплатою виробничих витрат і з періодичними преміями
 • cost-plus-fixed-fee ~ = контракт з оплатою витрат і фіксованою винагородою
 • cost-plus-incentive-fee ~ = контракт з оплатою витрат і заохочувальною винагородою
 • cost-plus-percentage-fee ~ = контракт з оплатою витрат і відсотка від суми витрат
 • cost-reimbursement (CR) ~ = контракт з відшкодовуванням витрат
 • cost-type ~ = контракт з оплатою фактичних витрат
 • deferred annuity ~ = страхова угода, яка передбачає перенесення строків виплати ренти • страхова угода, яка передбачає відстрочення виплати ренти
 • development ~ = контракт на проведення дослідно-конструкторської роботи
 • divisible ~ = подільний договір
 • draft ~ = проект контракту
 • employment ~ = договір найму • трудовий договір • трудова угода
 • exclusive ~ = обмежувальний контракт
 • executed ~ = повністю виконаний контракт
 • export ~ = експортний контракт
 • Federal ~ = контракт Федерального уряду
 • fiduciary ~ = довірений договір • доручений договір
 • fixed-fee ~ = контракт з твердою сумою винагороди
 • fixed-price ~ = контракт з твердою ціною • контракт із встановленою ціною
 • fixed-price-incentive-fee (FPIF) ~ = контракт з встановленою ціною плюс заохочувальна винагорода
 • fixed-price-redeterminable-prospective ~ = контракт із встановленою початковою ціною, що переглядається на визначених стадіях виконання робіт
 • fixed-price-redeterminable-retroactive ~ = контракт із встановленою ціною, що переглядається після завершення робіт
 • fixed-term ~ = строковий контракт
 • flat-fee ~ = контракт із встановленою заздалегідь ціною
 • formal ~ = оформлений договір • формальний договір
 • forward exchange ~ = строковий валютний контракт
 • frame ~ = рамковий контракт
 • freight ~ = договір на перевезення
 • futures ~ = строковий контракт • ф’ючерсний контракт
 • gaming ~ = договір-парі
 • general ~ = загальний контракт
 • global ~ = глобальний контракт
 • government ~ = урядовий контракт
 • gratuitous ~ = безплатний договір
 • hire ~ = договір оренди
 • hire purchase ~ = контракт про купівлю на виплат
 • illegal ~ = незаконний контракт • контракт, який суперечить чинним законам • протиправний договір
 • import ~ = імпортний контракт • контракт на імпорт
 • incentive ~ = заохочувальний контракт
 • inchoate ~ = попередній договір
 • indemnity ~ = гарантійний договір • договір гарантії від збитків
 • initial ~ = первісний контракт
 • instalment ~ = контракт з платежем частинами
 • insurance ~ = договір страхування
 • international ~ = міжнародний контракт
 • joint ~ = договір, який передбачає солідарну відповідальність боржників
 • labour ~ = трудовий договір • колективний договір
 • landlord-tenant ~ = договір між власником землі і орендарем
 • lease ~ = договір оренди
 • license ~ = ліцензійний договір
 • life ~ = довічний контракт
 • life insurance ~ = договір страхування життя
 • loading ~ = договір на завантаження
 • long-term ~ = довгостроковий контракт
 • lucrative ~ = зисковний договір • вигідний договір
 • lump-sum ~ = контракт з твердою ціною
 • maintenance ~ = контракт на технічне обслуговування
 • manufacturing ~ = контракт на виробництво продукції
 • marine insurance ~ = договір морського страхування
 • marital ~ = шлюбний контракт
 • maritime ~ = договір на морське перевезення
 • military ~ = військовий контракт
 • model ~ = типовий контракт
 • monopoly ~ = монопольний контракт
 • mutual ~ = двосторонній договір
 • naked ~ = угода, яка не має законної сили • голий контракт
 • negotiated ~ = контракт, укладений в результаті переговорів
 • network affiliation ~ = договір про приєднання до мережі на правах філіалу
 • nuptial ~ = шлюбний контракт
 • official ~ = офіційний контракт
 • onerous ~ = несправедливий контракт
 • open ~ = відкритий контракт
 • open-end ~ = контракт без застереженого строку чинності
 • operating ~ = чинний контракт
 • option ~ = опціонний контракт
 • oral ~ = усний контракт
 • original ~ = первісний контракт
 • out-sourcing ~ = контракт “на відкуп” • контракт “на відкуп”, який укладається фірмами зі спеціалізованими організаціями на виконання деяких внутрішньофірмових функцій
 • outstanding ~ = невиконаний контракт
 • packaging ~ = контракт на пакування товару
 • patent ~ = патентний договір
 • period ~ = довгостроковий договір
 • preliminary ~ = попередня угода
 • prime ~ = основний контракт
 • principal ~ = основний контракт
 • procurement ~ = контракт на закупівлю
 • production ~ = контракт на серійне виробництво
 • profitable ~ = зисковний контракт • вигідний договір
 • purchase ~ = контракт купівлі-продажу • контракт на закупівлю
 • real ~ = реальний контракт
 • reciprocal ~ = контракт на основі взаємності
 • rental ~ = орендний контракт • контракт на оренду
 • repair ~ = контракт на виконання ремонтних робіт
 • research and development ~ = контракт на виконання наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок
 • risk ~ = контракт на умовах ризику • ризикований контракт • контракт з розподілом ризику
 • sale ~ = договір купівлі-продажу
 • salvage ~ = договір про рятування
 • separation ~ = договір про роздільне проживання подружжя
 • service ~ = договір на техобслуговування • контракт на обслуговування
 • severable ~ = розподільний договір
 • share-rental ~ = договір на основі змішаної оренди
 • short-term ~ = короткостроковий договір
 • simple ~ = простий контракт
 • spot ~ = договір на реальний товар • звичайний договір
 • standard ~ = типовий контракт
 • stockbroker’s ~ = брокерське підтвердження угоди
 • supplementary ~ = додаткова угода
 • supply ~ = договір на постачання
 • tenancy ~ = договір на оренду
 • terminal ~ = строковий контракт
 • time ~ = контракт на купівлю рекламного часу
 • time-and-materials ~ = контракт з оплатою вартості витрат робочого часу і матеріалів
 • towing ~ = договір морського буксирування
 • trade union ~ = договір з профспілкою
 • triggering ~ = завчасно укладений контракт
 • turnkey ~ = контракт про будівництво під ключ
 • tying ~ = контракт на продаж товару з додатковим асортиментом
 • uncompleted ~ = незавершений контракт
 • underwriting ~ = договір страхування
 • unilateral ~ = односторонній контракт
 • valid ~ = договір у силі • контракт, який укладений згідно з чинним законодавством
 • vendor ~ = договір на постачання
 • verbal ~ = усний контракт
 • void ~ = недійсний контракт
 • voidable ~ = контракт, який може бути анульований
 • wagering ~ = договір-парі
 • work ~ = робочий контракт
 • written ~ = письмовий договір
 • yellow dog contract = жовтий контракт
 • according to the ~ = згідно з умовами контракту
 • ambiguity in ~ = двозначність у контракті
 • as per ~ = згідно з контрактом
 • ~ between part owners = контракт між співвласниками
 • ~ bond = контрактна гарантія
 • ~ by deed = угода, затверджена печаткою • контракт, зумовлений дією
 • ~ costing = калькуляція вартості контракту
 • ~ date = строк, застережений контрактом
 • ~ documents = документи контракту
 • ~ for carriage = контракт на перевезення
 • ~ for construction = договір на будівництво
 • ~ for delivery = договір на постачання
 • ~ for lease of property = угода про винаймання майна
 • ~ form = бланк контракту
 • ~ guarantee = гарантія контракту
 • ~ in restraint of trade = договір про обмеження конкуренції
 • ~ in writing = договір у письмовій формі
 • ~ manager = керівник відділу контрактів
 • ~ note = договірна записка
 • ~ obligations = контрактні зобов’язання
 • ~ of adhesion = договір про приєднання • договір на основі типових умов
 • ~ of affreightment = договір про морське перевезення
 • ~ of apprenticeship = договір про навчання
 • ~ of carriage = контракт на перевезення
 • ~ of consignment = договір консигнації
 • ~ of delivery = контракт на постачання
 • ~ of employment = договір про наймання на роботу • трудовий контракт
 • ~ of exchange and barter = договір товарообміну
 • ~ of limited duration = договір з обмеженим терміном чинності
 • ~ of partnership = договір про партнерство
 • ~ of purchase = договір купівлі-продажу
 • ~ of tenancy = договір оренди
 • ~ penalty = штраф за невиконання договору
 • ~ price = договірна ціна
 • ~ proposal = пропозиція про укладання контракту
 • ~ research = вивчення умови контракту
 • ~ size = розмір контракту
 • ~ terms = умови контракту
 • ~ time schedule = календарні терміни, дотримання яких забезпечує контракт
 • ~ to deliver goods = контракт на постачання товарів
 • ~ to sell = угода про продаж
 • ~ uberrimae fidei = договір найвищої довіри • договір, який потребує найвищої сумлінності
 • ~ under seal = контракт з печаткою
 • ~ wages and salaries = договірні ставки заробітної плати і окладів
 • ~ without reservations = контракт без обумовлень
 • ~ work = робота за договором • робота, яка виконується на замовлення
 • estoppel by ~ = позбавлення права заперечення згідно з контрактом
 • expiry of ~ = закінчення терміну договору
 • subject to ~ = за умов укладання контракту
 • to accept a ~ = приймати/прийняти контракт
 • to annul a ~ = анулювати/заанулювати контракт
 • to avoid a ~ = уникати/уникнути договору
 • to award a ~ = ухвалювати/ухвалити договір
 • to be under ~ = бути зобов’язаним контрактом
 • to break a ~ = порушувати/порушити умови договору
 • to cancel a ~ = анулювати/заанулювати контракт
 • to come under a ~ = підкорятися/підкоритися чинності договору • підлягати/підлягти чинності договору
 • to commit a breach of ~ = порушувати/порушити умови договору
 • to complete a ~ = виконувати/виконати умови договору
 • to conclude a ~ = укладати/укласти договір
 • to draw up a ~ = укладати/укласти договір
 • to enforce a ~ = виконувати/виконати договір
 • to enter into a ~ = входити/увійти в контракт
 • to execute a ~ = виконувати/виконати договір
 • to fulfil a ~ = виконувати/виконати договір
 • to hold a ~ = мати контракт • працювати за контрактом
 • to implement a ~ = виконувати/виконати договір
 • to initial a ~ = парафувати договір
 • to prepare a ~ = готувати/підготувати договір
 • to repudiate a ~ = розривати/розірвати договір • відмовлятися/відмовитися від договору • анулювати/заанулювати договір
 • to rescind a ~ = розривати/розірвати договір • анулювати/заанулювати договір
 • to revoke a ~ = розривати/розірвати договір • анулювати/заанулювати договір
 • to secure a ~ = захищатися/захиститися контрактом • забезпечуватися/забезпечитися контрактом
 • to sign a ~ = підписувати/підписати контракт
 • to stipulate by ~ = передбачати/передбачити контрактом
 • to tender for a ~ = подавати/подати пропозицію на виконання контракту
 • to terminate a ~ = припиняти/припинити чинність договору
 • to violate a ~ = порушувати/порушити умови договору
 • to withdraw from a ~ = виходити/вийти з договору
 • ▷▷ agreement
 • patent (pat; Pat; Pt) юр. n патент; привілей; переважне право; патентування; a патентований; патентний; v патентувати; брати патент
  документ, виданий урядовою установою винахіднику, що засвідчує авторство, право на винахід та виключне право на його використання протягом визначеного терміну; ◆ патент захищає винахідника від конкурентів, є видом інтелектуальної власності (intellectual property) та належить до категорії нематеріальних активів (intangible assets)
 • basic ~ = основний патент
 • borderline ~ = спірний патент
 • broad ~ = патент з широким визначенням винаходу
 • cancelled ~ = скасований патент
 • competing ~ = конкурентний патент
 • confirmation ~ = затверджений патент
 • design ~ = • патент на проект • патент на конструкцію • патент на промисловий зразок
 • device ~ = патент на прилад
 • drug ~ = патент на медикамент
 • existing ~ = чинний патент
 • expired ~ = патент із закінченим терміном чинності
 • foreign ~ = закордонний патент
 • improvement ~ = патент на удосконалення
 • independent ~ = незалежний патент
 • infringing ~ = що порушує патент
 • inoperative ~ = нечинний патент
 • invalid ~ = нечинний патент
 • issued ~ = виданий патент
 • joint ~ = спільний патент
 • key ~ = основний патент
 • lapsed ~ = патент із закінченим терміном чинності
 • letters ~ = патентна грамота
 • litigious ~ = спірний патент
 • main ~ = основний патент
 • method ~ = патент на спосіб
 • minor ~ = малий патент
 • parent ~ = основний патент
 • petty ~ = обмежений патент
 • process ~ = патент на спосіб • патент на технологічний процес
 • product ~ = патент на виріб
 • questionable ~ = спірний патент
 • registered ~ = оформлений патент
 • reinstated ~ = відновлений патент
 • related ~ = споріднений патент
 • secret ~ = таємний патент
 • small ~ = малий патент
 • standard ~ = стандартний патент
 • subordinate ~ = залежний патент
 • unexpired ~ = чинний патент
 • universal ~ = універсальний патент
 • valid ~ = чинний патент
 • valuable ~ = цінний патент
 • ~ for a design = • патент на проект • патент на конструкцію • патент на промисловий зразок
 • ~ for improvement = патент на удосконалення
 • ~ holder = власник патенту
 • ~ in force = чинний патент
 • ~ infringement = порушення патенту
 • ~ monopoly = патентна монополія
 • ~ on an invention = патент на винахід
 • ~ rights = право на патент
 • ~ specification = опис патенту
 • to abandon a ~ = відмовлятися/відмовитися від патенту
 • to apply for a ~ = заявляти/заявити прохання щодо права на патент
 • to assign a ~ = призначати/призначити патент
 • to avoid granting a ~ = заперечувати/заперечити патент
 • to cancel a ~ = скасовувати/скасувати патент
 • to circumvent a ~ = уникати/уникнути патенту
 • to contest a ~ = заперечувати/заперечити патент
 • to deliver a ~ = видавати/видати патент
 • to dispute a ~ = заперечувати/заперечити патент
 • to exploit a ~ = використовувати/використати патент
 • to extend a ~ = продовжувати/продовжити строк чинності патенту
 • to file a ~ = оформляти/оформити патент
 • to forfeit a ~ = втрачати/втратити право на патент
 • to get a ~ = одержувати/одержати патент
 • to grant a ~ = видавати/видати патент
 • to have the right to a ~ = мати право на патент
 • to hold a ~ = мати патент
 • to infringe on a ~ = порушувати/порушити патент
 • to invalidate a ~ = визнавати/визнати патент нечинним
 • to issue a ~ = видавати/видати патент
 • to litigate a ~ = заперечувати/заперечити патент через суд
 • to nullify a ~ = скасовувати/скасувати патент
 • to obtain a ~ = одержувати/одержати патент
 • to oppose a ~ = протиставлятися/протиставитися патентові
 • to pool ~s = об’єднувати/об’єднати патенти
 • to put a ~ into practice = застосовувати/застосувати патент
 • to receive a ~ = одержувати/одержати патент
 • to refuse a ~ = відмовляти/відмовити видати патент
 • to reject a ~ = відмовлятися/відмовитися видати патент
 • to reinstate a ~ = відновлювати/відновити патент
 • to renew a ~ = відновлювати/відновити патент
 • to secure a ~ = одержувати/одержати патент • діставати/дістати патент • здобувати/здобути патент
 • to sell a ~ = продавати/продати патент
 • to take out a ~ = брати/взяти патент
 • to transfer a ~ = передавати/передати патент
 • to use a ~ = користуватися патентом
 • to vend a ~ = продавати/продати патент
 • to violate a ~ = порушувати/порушити патент
 • to withdraw a ~ = скасовувати/скасувати патент
 • to withhold a ~ = припиняти/припинити видачу патенту
  ▲ patent A. assets1 (433)
  пор. copyright
  пор. trademark
 • regulation 1. ком., мен. регулювання; упорядкування; 2. юр. правило; норма; розпорядження; інструкція
  1. підпорядкування процесів, поведінки організації і т. п. відповідним правилам, які мають юридичну силу; 2. сукупність правил для виконання закону
 • ad hoc ~s = надзвичайні заходи регулювання • правила для специфічної ситуації
 • administrative ~s = адміністративні розпорядження
 • advertising ~ = регулювання рекламної діяльності
 • allocation ~s = правила розподілу (напр., ресурсів)
 • budget ~ = бюджетне регулювання
 • building ~s = норми будівництва
 • business ~ = регулювання підприємницької діяльності • регулювання бізнесу
 • cartel ~s = правила функціонування картелю
 • census ~s = інструкції щодо проведення перепису
 • compulsory ~ = обов’язкова постанова
 • control ~s = правила контролю
 • currency ~ = валютний контроль • валютне регулювання • валютні правила
 • customs ~s = правила митного контролю • митні правила • митний режим
 • departmental ~s = відомчі інструкції • інструкції відділу
 • dispatch ~s = інструкції з відправлення
 • economic ~ = економічне регулювання
 • environmental ~s = природоохоронне законодавство
 • exchange ~s = валютні правила
 • exports ~ = регулювання експорту
 • fishery ~s = правила риболовства
 • fire safety ~s = вимоги пожежної безпеки
 • food products ~ = правила виробництва харчових продуктів
 • foreign exchange ~ = валютне регулювання
 • government ~ = державне регулювання
 • harbour ~s = портові правила
 • health ~s = вимоги щодо безпеки для здоров’я • правила охорони здоров’я
 • immigration ~s = закон про імміграцію
 • import ~ = регулювання імпорту
 • insurance ~s = правила страхування
 • internal ~s = внутрішній розпорядок • правила внутрішнього розпорядку • правила процедури
 • legal ~ = правове регулювання • правові норми
 • license ~s = ліцензійні правила
 • maintenance ~s = інструкції з техобслуговування устаткування • норми проведення технічного обслуговування
 • market ~s = регулювання ринку
 • marketing ~ = регулювання маркетингової діяльності
 • noise ~s = норми, які визначають граничний рівень шуму
 • occupational safety and health ~s = правила техніки безпеки і охорони здоров’я
 • open-space zoning ~s = правила використання зони відкритого простору
 • permit ~s = правила оформлення дозволу
 • plant ~s = правила внутрішнього розпорядку на фабриці
 • pollution control ~s = природоохоронне законодавство • законодавство проти забруднення довкілля
 • port ~s = портові правила
 • port authority ~s = портові правила
 • price ~ = регулювання цін • правила встановлення цін
 • production ~s = технічні норми виробництва
 • provisional ~s = тимчасові правила
 • public ~ = державне регулювання • громадське регулювання
 • quantitative ~ = кількісне регулювання
 • quarantine ~s = карантинний нагляд
 • rate ~ = регулювання тарифів
 • road ~s = правила дорожнього руху
 • safety ~s = норми безпеки • вимоги до безпеки • правила техніки безпеки
 • sanitary ~s = санітарні правила
 • securities ~s = правила операцій з цінними паперами
 • service ~s = правила обслуговування • правила догляду
 • staff ~s = положення щодо персоналу
 • statutory ~s = правила, встановлені законом
 • statutory wage ~s = встановлені законом правила регулювання рівня заробітної плати
 • stock exchange ~s = правила фондової біржі
 • storage ~s = правила зберігання
 • tariff ~s = тарифні правила
 • tare ~s = правила визначення ваги тари
 • tax ~s = податкове законодавство • податковий режим
 • technical ~s = технічні норми • технічні умови • технічні правила
 • testing ~s = інструкції проведення випробування
 • trade ~s = правила торгівлі
 • traffic ~s = правила дорожнього руху
 • wage ~ = регулювання рівня заробітної плати
 • working ~s = правила внутрішнього розпорядку
 • zoning ~s = зональні правила охорони довкілля
 • according to ~s = згідно з правилами
 • contrary to ~s = порушення правил • всупереч правилам
 • in accordance with the ~s = відповідно до інструкцій
 • ~ for safety = правила безпеки
 • ~s governing wages = правила, які регламентують ставки заробітної плати
 • ~ M = правило «M» (регулює притік євродоларів через американські банки)
 • ~ mechanism = механізм регулювання
 • ~ of credit = регулювання кредиту
 • ~ of foreign exchange = регулювання зміни курсу закордонної валюти
 • ~ of interest rates = регулювання ставки відсотка
 • ~ of lending = регулювання кредитування
 • ~ of prices = регулювання цін
 • ~ of production = регулювання виробництва
 • ~ of trade = регулювання торгівлі
 • ~ of traffic = регулювання руху
 • ~ of wages and salaries = регулювання ставок заробітної плати і окладів
 • to comply with ~s = підкорятися/підкоритися правилам
 • to infringe on ~s = порушувати/порушити правила
 • to observe ~s = спостерігати/спостерегти правила
 • to violate ~s = порушувати/порушити правила
 • to work out ~s = розробляти/розробити правила
  ▲ regulation : deregulation
 • treaty міжтор., юр. договір; міжнародний договір; угода; конвенція
  міждержавна письмова угода відповідно до чинного міжнародного законодавства; ◆ міжнародні договори укладаються щодо мирних стосунків, економіки, торгівлі та інших питань міжнародних відносин (international relations)
 • arbitration ~ = договір арбітражу
 • bilateral ~ = двосторонній договір
 • binding ~ = зобов’язувальний договір
 • boundary ~ = договір про режим кордонів
 • civil law ~ = цивільно-правовий договір
 • commercial ~ = торговельний договір
 • conciliation ~ = договір про погоджувальні процедури
 • draft ~ = проект договору
 • economic ~ = господарський договір
 • equitable ~ = справедливий договір • рівноправний договір
 • executory ~ = договір, який підлягає виконанню в майбутньому
 • inequitable ~ = несправедливий договір • нерівноправний договір
 • insurance ~ = договір страхування
 • law-making ~ = нормативний договір • договір-закон
 • law-of-the-sea (LOS) ~ = міжнародний договір морського права
 • multilateral ~ = багатосторонній договір
 • open ~ = відкритий міжнародний договір
 • oral ~ = усний договір
 • Patent Cooperation ~ = Договір про патентну співпрацю
 • private ~ = приватна угода • приватний договір
 • reciprocal ~ = взаємний договір • договір на основі взаємності
 • trade ~ = торговельний договір
 • Trademark Registration ~ = Договір про міжнародну реєстрацію торговельних знаків
 • tripartite ~ = тристоронній договір • договір між трьома державами
 • to accede to a ~ = приєднуватися/приєднатися до договору
 • to annul a ~ = анулювати/заанулювати договір
 • to break a ~ = порушувати/порушити договір
 • to cancel a ~ = анулювати/заанулювати договір • скасовувати/скасувати договір
 • to conclude a ~ = укладати/укласти договір
 • to denounce a ~ = оголошувати/оголосити договір недійсним • денонсувати договір
 • to enter into a ~ = входити/увійти в договір
 • to extend a ~ = продовжувати/продовжити договір
 • to initial a ~ = парафувати договір
 • to join a ~ = приєднуватися/приєднатися до договору
 • to keep to a ~ = дотримуватися/дотриматися договору
 • to observe a ~ = дотримуватися/дотриматися договору
 • to ratify a ~ = ратифікувати договір
 • to renounce a ~ = відмовлятися/відмовитися від договору
 • to rescind a ~ = анулювати/заанулювати договір • скасовувати/скасувати договір
 • to revoke a ~ = анулювати/заанулювати договір • скасовувати/скасувати договір
 • to terminate a ~ = анулювати договір/заанулювати • скасовувати/скасувати договір
 • to violate a ~ = порушувати/порушити умови договору
 • to withdraw from a ~ = виходити/вийти з договору
 • ~ amendment = поправки до договору
 • ~ exemption = вилучення з договору
 • ~ of alliance = союзний договір
 • ~ of friendship = договір про дружбу
 • ~ of friendship, commerce and navigation = договір про дружбу, торгівлю і мореплавання
 • ~ of peace = мирний договір
 • ~ of Rome = Римський договір
 • ~ on commerce = договір про торгівлю
 • ~ power = уповноваження на укладання договору