Знайдено 13 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «повсякчас*» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

eternal [ɪˈtɜːn(ə)l iː-, ə-, амер. ɪˈtɝːn(ə)l] adj
    1) ві́чний; одві́чний; дові́чний
    2) повсякча́сний, незмі́нний, беззмі́нний
    3) (the Eternal) Передві́чний, Бог Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

eternal [ɪˈtɜ:n(ɘ)l] а
1. вічний, довічний, одвічний; нескінченний (за часом);
  ~ life безсмертя, вічне життя;
2. вічний, незмінний;
  ~ truth вічні істини;
3. постійний; безперервний, повсякчасний;
  her ~ chattering її постійне базікання;
4. непорушний, непохитний, незаперечний;
  ~ principles непохитні основи;
5. проклятий; диявольський; ◊
  the E. City Вічне місто, Рим;
  ~ light вічний вогонь.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

повсякчасн||ий розм. usual, habitual, customary;
~і скарги constant complaints.
повсякчасно always, at all times, constantly.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

customarily зазви́ча́й, повсякча́с
['kʌstəmərəli, ˌkʌstə'mεrəli]
customary звича́йний, повсякде́нний, повсякча́снийit is ~ при́йнято (to do smth – щось робити)
['kʌstəməri, -mεri]
usual 1. звича́йний, повсякча́снийas ~ як за́вжди, як звича́йно 2. загальнопри́йнятий, станда́ртний (про підхід, метод)
['juːʒuəl]
usually 1. звича́йно 2. зазви́ча́й, повсякча́с
['juːʒuəli]

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

повсякча́с usually; customarily
повсякча́сний usual; customary

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

повсякча́с ads. always;
  повсякча́сний (-на, -не)* perpetual, everlasting.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

regular правильний, регулярний; систематичний; звичайний; рівномірний; повсякчасний
regularity правильність, точність, регулярність; правопорядок; систематичність; рівномірність; повсякчасність