Знайдено 10 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «опріч» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

other [ˈʌðə, амер. -(ə)r]
  1. adj
    1) і́нший, іна́кший, дру́гий, додатко́вий; ще один
    2) (day, week, month…) нещодавно мину́лий, недавній
    • every other day — через день, що другого дня (що другий день)
    • how the other half lives — як живуть багатіші (бідніші)
    • no other — застар. не хто інший, як; не що інше, як
    • on the other hand — з другого боку
    • the other day — цими днями, недавно
    ‣ the other side of the street — інший бік вулиці
    ‣ my other brother — мій інший брат
    ‣ one other word of advice — ще одна порада
  2. pronoun
    інший
    • others — інші, решта
    • the other —
    а) брит. розм. секс, коїтус
    б) філос. інший
    ‣ a language unrelated to any other — мова, не споріднена з будь-якою іншою
    ‣ one or other of his parents — той чи інший з його батьків
    ‣ Freddie set off and the others followed — Фреді вирушив, а інші пішли за ним
    ‣ Labour would have 49 MPs plus ten others — лейбористи мали б 49 голів плюс ще 10
  3. adv
    • other than — окрім (крім) того, що; окрім (крім), як; опріч чого; за винятком
    ‣ he was unable to see them other than by going to their home — він не зміг би їх побачити, крім, як піти до них додому
  4. v
    іншувати
    ‣ a critique of the ways in which the elderly are othered by society — критика способів, якими суспільство іншує людей похилого віку Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

apart [ɘˈpɑ:t] adv
1. окремо; осторонь;
  far, wide ~ на великій відстані один від одного;
  to keep ~ (from) триматися осторонь;
  to stand ~ стояти осторонь;
2. нарізно; окремо;
  to live, to dwell ~ жити нарізно, окремо;
3. на частини, на куски;
  to fall ~ розвалитися на куски;
  to take ~ розібрати, демонтувати;
4. не рахуючи, крім, окрім, опріч (from);
  ~ from не враховуючи, не кажучи уже про …;
  ~ from his knowledge окрім знань; ◊
  joking ~ без жартів;
  they are worlds ~ вони різні, як небо і земля.
beside [bɪˈsaɪd] prep
1. біля, коло, поруч з; поблизу;
  to sit ~ smb/smth сидіти поруч з кимсь/чимсь;
  to stand ~ smb/ smth стояти поруч з кимсь/чимсь;
  to walk ~ smb/smth йти поруч з кимсь/чимсь; біля когось, чогось;
  ~ the lake біля озера;
  ~ the river біля річки;
2. у порівнянні з;
  there is no one to set ~ her вона ні з ким незрівнянна;
3. за, за межами, мимо, повз;
  ~ the mark мимо цілі; недоречно;
4. крім, опріч; ◊
  ~ oneself у нестямі, не тямлячи себе;
  ~ the purpose недоцільно.
besides [bɪˈsaɪdz] prep крім, окрім, опріч, на додаток до;
  what do you know ~ that? що ви знаєте крім/опріч того?

USAGE: Українському прийменнику крім в англійській мові відповідають два слова – besides і except. Besides означає в додачу до уже згаданого, еxcept – виключення зі згаданого: There were four people besides you. Там було ще четверо крім вас (не рахуючи вас). Everybody was there except you. Там були всі крім (за виключенням) вас. I like all vegetables except carrots. Я люблю усі овочі, крім моркви.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

опріч besides; apart from.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

apart = [ə'pɑ:t] крім, окре́мо; на ві́дстані // ~ from окрі́м, опрі́ч, по́за

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

опрі́ч besides

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

опро́че prep. with Gen., = о́прі́ч.
о́пріч, опро́че prep. with Gen., except, besides, but, save, with the exception of:
  о́пріч то́го, besides, moreover.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

beside (пй) поруч з (чимось), біля, крім, опріч, мимо, повз, порівнюючи (з чимось)