Знайдено 14 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «нерозрізн*» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

unisex [ˈjuːniseks -ə-]
  1. adj
    (придатний, призначений) для осіб обох статей; нерозрізне́нний, невиразний за статтю
  2. n
    1) (стиль) унісе́кс
    2) зрівнювання статей; уніфікація за статтю Обговорення статті

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

нерозрізн||енний прикм. indiscernible, indistinguishable.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

indiscernibility = [ˌɪndɪˌsɜ:nə'bɪləti] невирізне́нність, нерозрізне́нність
indiscernible = [ˌɪndɪ'sɜ:nəbl] невирізне́нний, нерозрізне́нний
indiscriminability = [ˌɪndɪˌskrɪmɪnə'bɪləti] невирізне́нність, нерозрізне́нність
indistinguishable = [ˌɪndɪ'stɪŋgwɪʃəbl] 1. невиокре́мний; нерозрізне́нний, невідрізне́нний (від) 2. невира́зний; нерозпізна́нний
irresoluble = [ˌɪrɪ'zɒljʊbl] 1. невирізне́нний, невиокре́мний, нерозрізне́нний 2. нерозв’я́зний
undistinguishable = [ˌʌndɪ'stɪŋgwɪʃəbl] 1. невира́зний, непомі́тний 2. невідрізне́нний, нерозрізне́нний, невиокре́мний 3. невидатни́й

- Українсько-англійський словник з радіоелектроніки 2015 (Богдан Рицар, Леонід Сніцарук, Роман Мисак) Вгору

нерозрізнений undiscriminated
нерозрізне́нний un(re)solvable
нерозрізне́нність nonresolvability
нерозрізнюваність див. нерозрізненість
деталь component, element, particular; (напр., зображення) detail; (напр., механізму) piece, part, member
д. з жорсткими допусками tightly-toleranced component
д. заводського виготовлення prefabricated component
д. зображення image detail, picture detail; (елемент) image element, picture element
д. конструкції structural member
д. кріплення fixture element, holding element
д. одиничного виробництва one-off component
д. пристрою device element, device unit
д. складної форми formed component, complex part, odd-shaped part, complex piece
дрібна д. (зображення) fine detail
еталонна д. facsimile part, master part, sample part, sample piece
знімна д. removable part
кольорова д. (зображення) colour detail
незнімна д. fixed part
нерозрізнена д. телевізійного зображення unresolvable element of television picture, lost detail of TV picture
нестандартна д. nonstandard part, substandard part
основна д. basic part
штампована д. pressed part
склад,~у
1. composition; (спектральний) spectrum; (уміст) content(s)
відсотковий с. composition by percentage
нерозділений спектральний с. unseparated spectral content
нерозрізнений спектральний с. undiscriminated spectral content
спектральний с. spectral structure
стехіометричний с. stoichiometric composition
хемічний с. chemical composition;
2. (місце зберігання) store, storage, repository; (приміщення) storehouse, warehouse; back office ком