Знайдено 4 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «мірник» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

bounder [ˈbaʊndə, амер. -(ə)r] n
    1) брит., заст., сленг. хам, грубія́н
    2) що відмічає межі; межува́льник, межівни́к, межови́к, мі́рник, межомі́р, мі́рчий, помі́рчий, мірни́чий Обговорення статті

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

meter II 1. вимі́рювач, мірни́к, мі́рчий [вимі́рювальний] при́лад [при́стрій] 2. лічи́льник
['miːtə, 'miːt̬ər]
activity ~ = вимі́рювач радіоакти́вности
adjustable-range ~ = при́лад із реґульо́вним діяпазо́ном вимі́рювання
badge ~ = плівко́ви́й дози́мет(е)р
balance ~ = балансомі́р
batch ~ = доза́тор, дозува́ч
brightness ~ = вимі́рювач яскра́вости, яскравомі́р
capacitance ~ = вимі́рювач (електро)мі́сткости, фарадме́т(е)р
coercive-force ~ = коерци́мет(е)р
correlation ~ = корело́мет(е)р, корело́граф
counting rate ~ = інтенси́мет(е)р, вимі́рювач шви́дкости підрахо́вування
current ~ = гідрометри́чна тру́бка
deflection-type ~ = вимі́рювач з відхи́лювальним при́строєм
digital ~ = цифрови́й вимі́рювач
direct-reading ~ = прямопоказо́вий вимі́рювач
dose ~ = (заст.) дози́мет(е)р
dose-rate ~ = вимі́рювач [дози́мет(е)р] поту́жности до́зи (радіяції)
dual ~ = вимі́рювач з двома́ шка́лами
electric ~ = електролічи́льник, електри́чний лічи́льник
elevation ~ = еклі́мет(е)р
expanded-scale ~ = вимі́рювач з розтя́гненою шкало́ю
exposure ~ = 1. (фото)експоно́мет(е)р, (фото)експози́мет(е)р 2. дози́мет(е)р, вимі́рювач (експозиці́йної) до́зи
exposure rate ~ = вимі́рювач поту́жности опромі́нювання
flow ~ = витратомі́р, доза́тор пли́нів (рідин, газів, сипких речовин)
fluid ~ = див. flow ~
frequency ~ = частотомі́р
gas ~ = 1. га́зовий лічи́льник, лічи́льник ви́трат га́зу, газомі́р 2. га́зовий годи́нник
geodetic-distance ~ = геодези́чний відстанемі́р
gravity ~ = ґраві́мет(е)р
hardness ~ = вимі́рювач тве́рдости, твердомі́р
heterodyne frequency ~ = гетероди́нний хвилемі́р
induction ~ = індукто́мет(е)р, вимі́рювач індукти́вности
integrating ~ = інтеґрува́льний вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
level ~ = рівнемі́р
light ~ = експоно́мет(е)р, експози́мет(е)р
limited-range ~ = вимі́рювач із обме́женим діяпазо́ном
liquid ~ = витратомі́р рідини́
modulation ~ = модуло́мет(е)р, вимі́рювач коефіціє́нтів модуля́ції
moving-coil ~ = вимі́рювач із рухо́мим котко́м, магнетоелектри́чний вимі́рювач
multifunction test ~ = мультиме́т(е)р, (універсальний) те́стер
multirange ~ = багатодіяпазо́нний вимі́рювач
multiscale ~ = багатошка́льний вимі́рювач
noise ~ = вимі́рювач шу́му, шумомі́р
opacity ~ = денсито́метер
personal exposure ~ = індивідуа́льний дози́мет(е)р
phase(‑angle) ~ = фазо́мет(е)р
photoelectric exposure ~ = фотоелектри́чний експоно́мет(е)р
pointer ~ = стрілко́ви́й вимі́рювач [мі́рчий при́лад]
polarized ~ = поля́рний вимі́рювач
porosity ~ = порози́мет(е)р
pulse ~ = вимі́рювач і́мпульсів, імпульсомі́р
Q ~ = вимі́рювач добро́тности, куме́т(е)р
quality-factor ~ = вимі́рювач добро́тности, куме́т(е)р
radiation ~ = радіо́мет(е)р
radiation survey ~ = див. survey ~
rate ~ = інтенси́мет(е)р
recording ~ = запи́сувач, реєстра́тор
reed frequency ~ = вібраці́йний вимі́рювач частоти́
relative ionospheric opacity ~ = ріо́мет(е)р
resistance ~ = вимі́рювач о́пору
Roentgen ~ = рентґено́мет(е)р
standing-wave(‑ratio) ~ = індика́тор стоя́чих хвиль
survey ~ = пошуко́вий радіяці́йний лічи́льник/дози́мет(е)р, пошуко́вий дозиметри́чний при́лад
switchboard ~ = щитови́й вимі́рювач
tau ~ = тауме́т(е)р
tesla ~ = тесламе́т(е)р
torque ~ = моменто́мет(е)р, вимі́рювач крути́льного моме́нту
transmittance ~ = вимі́рювач коефіціє́нта пропуска́ння
turbidity ~ = нефело́мет(е)р
vibrating-reed frequency ~ = вібраці́йний вимі́рювач частоти́
vibration ~ = вібро́мет(е)р
water ~ = водомі́р

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

мірни́к (-а́) див. вимі́рювач

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

мі́рник (-ка) m land surveyor, geometer;
  мі́рництво (-ва) n land surveying;
  мі́рниця (-ці) f measure, gauge:
  мі́рниця во́гкости [во́гкості], hydrometer;
  мі́рницький (-ка, -ке), мірни́чий (-ча, -че) of measuring;
  мі́рність (-ности [-ності]) f moderation, sobriety, mediocrity;
  мі́рно adv. moderately, uniformly, proportionally; soberly.