Знайдено 16 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «матрац» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

pallet [ˈpælət -ɪt]
I n
    1) солом’яний матрац, соло́м’яник; солом’яна постіль
    2) просте (тверде) ліжко; тимчасове ліжко
II n
    1) піддо́н, рухома підста́вка, плита́, та́ра (для складання і перевезення речей)
    2) шпа́тель, копи́стка, ке́льма, ке́льня, лопа́тка; шпа́ґля, шпа́для
    3) тех. за́скочка
III n
    геральд. вузька кольорова смуга Обговорення статті
quilt [kwɪlt]
I
  1. n
    1) стебнована ковдра, стебноване полотно́
    2) буд. стебнований ізоляційний матеріал
    3) заст. матрац
    • crazy quilt —
    а) стебнована ковдра без малюнку
    б) мішанина, суміш, плутанина
    • patchwork quilt —
    а) клаптева ковдра
    б) щось, зшите з клаптів
  2. v
    1) стебнува́ти; підбивати, підшивати
    2) вшивати (між шарами матерії)
II v
    австрал. розм., заст. бити (кулаком) (когось) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

air1 [eɘ] n повітря, атмосфера; подув, вітерець;
  cold ~ холодне повітря;
  dry ~ сухе повітря;
  frosty ~ морозне повітря;
  hot ~ гаряче повітря;
  humid ~ вологе повітря;
  fresh ~ свіже повітря;
  foul ~ сперте повітря;
  polluted ~ забруднене повітря;
  stale ~ затхле повітря;
  night ~ нічне повітря;
  sea ~ морське повітря;
  winter ~ зимове повітря;
  ~ drainage повітряний дренаж;
  an ~ ball надувна кулька;
  an ~ mattress надувний матрац;
  an ~ thermometer повітряний термометр;
  ~ emission викиди в атмосферу;
  ~ pollution забруднення повітря;
  ~ traffic повітряне сполучення;
  a blast of hot ~ сильний потік гарячого повітря;
  a breath of fresh ~ “ковток” свіжого повітря;
  in the open ~ на свіжому повітрі, просто неба;
  to breathe, to inhale ~ вдихати повітря;
  to clear the ~ очищати повітря;
  to pollute the ~ забруднювати повітря;
2. повітряний простір; небо (як сфера дії авіації);
  enemy ~ ворожа авіація;
  ~ ambulance санітарний літак;
  ~ armada повітряна армада;
  ~ attack повітряна атака; повітряний наліт;
  ~ sports авіаспорт;
  to go by ~ летіти літаком;
3. рад. (the ~) ефір;
  on the ~ що передається по радіо (по телебаченню); в ефірі;
4. атмосфера;
  friendly ~ дружня атмосфера;
  hostile ~ ворожа атмосфера;
  a change of ~ переміна обставин;
  to clear the ~ розрядити обставини;
5. муз. мотив, мелодія, наспів;
  stirring ~ зворушлива мелодія;
  mournful ~ сумна мелодія;
  plaintive ~ жалібна мелодія;
7. гласність;
  to give ~ to an opinion розголосити думку;
  to give ~ to a plan розголосити план;
  to take ~ ставати загальновідомим; ◊
  ~ castles повітряні замки, химери;
  to build castles in the ~ будувати повітряні замки;
  out of thin ~ нечітко, розпливчасто, неконкретно;
  rumours are in the ~ є чутки;
  the ~ may be cut with the knife задушливе повітря; хоч сокиру вішай;
  to beat the ~/to fish in the ~ даремно старатися; товкти воду в ступі;
  to be in the ~ висіти в повітрі; бути в непевному стані;
  to give smth the ~ відмахнутися від чогось; не брати до уваги щось;
  to vanish, to melt into thin ~ зникнути безслідно;
  to walk, to tread on ~ бути на сьомому небі; ніг під собою не відчувати (від радості).

USAGE: Англійський іменник air належить до групи слів, що означають природні явища й середовище, що оточують Землю (water, ice, ground, snow, rain, wind, grass, sand, mud, sun). Усі вони вживаються без артикля, коли виступають як назви в широкому значенні слова e.g. Air is necessary for life. Вони вживаються з означеним артиклем, що мається на увазі місцеперебування підмета, e.g. to stand (to sit, to lie, to hang, etc) in the air (in the sun, in the wind, in the water, in the rain, in the snow, on the ground). Неозначений артикль вживається з цими іменниками, коли при них є означення, яке конкретизує: e.g. a strong wind was blowing; cars moved slowly in a thick fog; he went out into a heavy rain.

air-bed [ˈeɘbed] n надувний гумовий матрац.
bedding [ˈbedɪŋ] n
1. постільні речі;
2. підстилка (для худоби);
3. основа, фундамент;
4. ложе;
5. матрац;
6. геол. нашарування; залягання;
7. укладання (труб тощо);
8. с. г. підготовка ґрунту до сівби;
9. садіння (рослин).
mattress [ˈmætrɪs] n
1. матрац; сінник;
  an air ~ надувний матрац;
  a spring ~ пружинний матрац;
  a firm ~ твердий матрац;
  a soft ~ м’який матрац;
  a single ~ односпальний матрац;
  a twin ~ подвійний/спарений матрац;
2. військ. розм. загороджувальний вогонь (реактивними снарядами, мінами).
pallet [ˈpælɪt] n
1. солом’яний матрац; солом’яна постіль;
2. просте ліжко; нари;
3. палітра;
4. піддон;
5. плита (конвеєра);
6. буд. шпатель; сокіл; лопатка;
7. якір (телеграфного апарата);
8. тех. защіпка храпового колеса.
sack [sæk] n
1. мішок, лантух;
  an empty ~ пустий мішок;
  a flour ~ мішок з-під борошна;
  a full ~ повний мішок;
  a heavy ~ важкий мішок;
  a large ~ великий мішок;
  a mail ~ мішок з поштою;
  to carry a ~ нести мішок;
  to empty a ~ спорожняти мішок;
  to fill the ~ with smth наповнювати мішок чимсь;
  to tie a ~ зав’язувати мішок;
  to weight a ~ важити мішок;
2. мішок (міра ваги);
  a ~ of potatoes мішок картоплі;
3. міх, бурдюк (для вина);
4. сак (пальто);
5. іст. широка сукня;
6. мантія; накидка;
7. розм. спальний мішок;
8. розм. постіль;
9. розм. матрац;
10. ав. розм. парашут (у ранці);
11. пограбування (захопленого міста); грабіж;
  to put to the ~ грабувати;
12. (the ~) страта за батьковбивство;
13. біле сухе вино (з Канарських островів, Іспанії);
14. pl широкі штани; ◊
  a sad ~ розтяпа;
  ~ of coals чорні грозові хмари;
  ~ race біг у мішках (атракціон);
  to get the ~ бути увільненим; дістати гарбуза (про жениха);
  to give smb the ~ звільнити когось з роботи; відмовляти, дати гарбуза (женихові); залишити з носом;
  to hit the ~ військ. розм. лягати спати; спати.
spring-bed [ˈsprɪŋbed] n пружинний матрац; пружинне ліжко.
straw [strɔ:] a
1. солом’яний;
  a ~ bed, mattress солом’яний матрац; сінник;
  ~ hat бриль; солом’яний капелюх;
  ~ skep с. г. солом’яний вулик;
2. блідо-жовтий;
  ~ colour блідо-жовтий колір;
3. ненадійний, сумнівний;
  ~ bail ненадійне (“липове”) поручительство.
water-bed [ˈwɔ:tɘbed] n гумовий матрац, наповнений водою (для хворих).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

матрац mattress; pallet; (солом’яний) palliasse, paillasse.
волосяний hair (attr.), of hair;
~ покрив (голови) scalp;
~ матрац horse-hair mattress.
пружинн||ий spring (attr.);
~ий матрац spring-mattress;
~е ліжко bedstead with a spring-mattress.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

матра́с (-са) m, матра́ц (-ца) m mattress;
  матра́сний (-на, -не) of a mattress;
  матра́сник (-ка) m mattress-maker.
набива́ти (-а́ю, -а́єш) І vt: (наби́ти Р) to drive in (down, into):
  набива́ти о́бруч на ко́лесо, to case a wheel; || to butcher, slaughter (in quantities):
  набива́ти худо́би, to slaughter much cattle;
  набива́ти дичини́, to bag much game; || to load, charge, stuff, cram:
  набива́ти ціну́, to raise the price;
  набива́ти матра́ц, to stuff (fill) a mattress;
  набива́ти лю́льку, to fill a pipe;
  набива́ти рушни́цю, to charge a gun; || набива́ти цвя́хів, to drive in many nails: || люде́й в за́лі, як наби́в, the hall is simply packed with people;
  набива́ти кише́ню, to make much money; || to beat:
  набива́ти собі́ но́ги, to tire out one’s feet; Prov., за на́ше жи́то ще нас і (на)би́то, we were beaten for our pains, we were repaid with ingratitude;
  набива́ти кому́сь оско́мину, to weary (bore, annoy) one;
  набива́ти собі́ чим го́лову, to bruise one’s head, to get a lump on the head (from a bump);
  набива́тися I vi (куди́): to intrude upon (into); (кому́ з чим): to pester (importune) one with a thing; || to be stuffed (filled, packed); to insist, be insistent:
  він набива́ється бу́ти президе́нтом, he is trying hard (insistently) to become president.