Знайдено 12 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «купіль» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

affusion [ɘˈfju:ʒ(ɘ)n] n
1. обливання (як метод лікування);
2. опускання в купіль (при хрещенні).
font [fɒnt] n
1. церк. купіль;
  a baptismal ~ купіль хрещення;
2. поет. джерело, фонтан;
3. резервуар лампи (гасової і т. п.);
4. амер. друк. комплект шрифту.
sea [si:] n
1. море; океан; водна поверхня земної кулі;
  a calm ~ спокійне море;
  a choppy ~ брижі на морі;
  a closed ~ море, що перебуває під юрисдикцією однієї країни;
  a heavy, a high, a raging, a rough, a turbulent, a stormy ~ неспокійне, бурхливе, штормове море;
  the high ~ s відкрите море; море за межами територіальних вод;
  an inland ~ закрите море;
  the Mediterranean S. Середземне море;
  the open ~ відкрите море;
  the Baltic S. Балтійське море;
  the Black S. Чорне море;
  the North S. Північне море;
  a smooth ~ гладеньке море;
  a vast ~ широке море;
  a ~ air морське повітря;
  ~ battle морський бій;
  a ~ bird морський птах;
  a ~ boy юнга;
  a ~ chart морська карта;
  ~ dye індикаторна фарба, що випускається з затонулого підводного човна (для вказівки його місцеперебування);
  a ~ fish морська риба;
  ~ fog туман, що йде з моря;
  ~ force з’єднання кораблів;
  ~ forces військово-морські сили;
  ~ jeep плавучий джип;
  ~ ladder мор. штормтрап;
  ~ lane морський шлях;
  ~ lanes військ. морські комунікації;
  ~ lieutenant амер. мор. молодший лейтенант;
  S. Lord морський лорд (член ради адміралтейства в Англії);
  ~ mule мор. допоміжний понтон;
  ~ ooze мул, намул;
  ~ passage перехід через море;
  ~ power морська держава; військово-морська могутність;
  ~ stock мор. запас на рейс (на перехід);
  ~ tail військ. розм. тилові частини і установи повітряного десанту, що перевозяться морем (по морю);
  ~ train морський залізничний пором;
  ~ trials мор. ходові випробування;
  ~ trip прогулянка по морю;
  ~ war війна на морі;
  ~ water морська вода;
  the ~ shore морський берег; узбережжя;
  the four ~s чотири моря, що омивають Велику Британію;
  to go (down) to the ~ поїхати до моря;
  to live at the ~ жити біля моря;
  to live near the ~ жити недалеко від моря;
  to sail the ~s плавати по морю;
  at ~ у морі; далеко від берега, у плаванні;
  at the bottom of the ~ на дні моря;
  by ~ морем, по морю;
  by the ~ біля моря, на морському березі;
  in, on the open ~ у відкритому морі;
  on land and ~ на суші і на морі;
  on the ~ по морю; на кораблі; у плаванні;
  on the high ~s у відкритому морі;
  an arm of the ~ глибока затока;
  countries beyond the ~ заморські країни;
  a swim in the ~ купання в морі;
  a town on the ~ приморське місто;
  Brighton is on the ~ Брайтон розташований на морі;
  rivers enter to the ~ ріки впадають у море;
  rivers flow to the ~ ріки течуть у море;
  the boat was lost at ~ човен пропав у морі;
  the boat was swept out to ~ човен змило в море;
  the ~ covers nearly three-fourths of the world’s surface вода покриває майже три чверті поверхні землі;
2. морська вода;
  chemical constituents of the ~ хімічний склад морської води;
3. поверхня моря; морська гладінь;
4. часто pl хвиля, хвилювання;
  heavy ~ бурхливе море;
  long ~ рідка хвиля;
  short ~ часта хвиля;
5. безліч, сила-силенна, величезна кількість;
  a ~ of faces море облич;
  a ~ of flame море полум’я;
  a ~ of heads море голів;
  a ~ of troubles сила-силенна турбот;
  ~s of blood море крові;
6. приплив;
  at full ~ під час припливу; ◊
  between the devil and the deep ~ між двома вогнями;
  brazen, molten ~ бібл. велика мідна купіль в юдейському храмі;
  mistress of the ~(s) володарка морів; наймогутніша морська держава;
  there are as good fish in the ~ as ever came out of it присл. хоч греблю гати;
  the seven ~s північна і південна частини Тихого океану, Північний Льодовитий океан, моря Антарктики та Індійський океан;
  to be (all) at ~ не знати, що робити (що сказати).

USAGE: 1. Назви морів, океанів та річок вживаються з означеним артиклем: the Black Sea Чорне море, the Dnieper Дніпро, the Atlantic Ocean Атлантичний океан. 2. Іменник sea, який означає море як середовище діяльності або життя, вживається з означеним артиклем: to be in the open sea бути у відкритому морі; a town on the sea місто на морі; to live near the sea жити біля моря; to have a swim in the sea скупатися в морі; to go to the sea shore поїхати до моря. 3. Sea, що означає море як частину земної поверхні, протиставлену суші, вживається без артикля: to travel over land and sea подорожувати по воді/по морю і по суші; to be lost at sea пропасти в морі; to be washed by sea омиватися морем; to go by sea поїхати морем. 4. See boat.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

купіль 1. (ванна) bath;
2. церк. font.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

bath 1. (посудина) ва́нна, купі́льник 2. куве́та 3. (занурювання у спеціяльне середовище заради кращого перебігу процесу) ку́піль
[bɑːθ, bæθ]
air ~ = пові́тряний ку́піль, пові́тряна ва́нна
constant-temperature ~ = теплови́й [термоста́тний] ку́піль, теплова́ [термоста́тна] ва́нна
cool(ing) ~ = холо́дний [охоло́джувальний, холоди́льний] ку́піль, холо́дна [охоло́джувальна, холоди́льна] ва́нна
developing ~ = виявля́льний [проявля́льний] ку́піль
electrocoating ~ = ґальвані́чний ку́піль
electrodeposition ~ = ґальвані́чний ку́піль
electrophoretic ~ = електрофоре́зна ва́нна, електрофоре́зний купі́льник
electroplating ~ = ґальвані́чний ку́піль
fixing ~ = закрі́плювальний [фікса́жний] ку́піль
heat ~ = теплови́й ку́піль
heating ~ = нагріва́льний ку́піль
ice ~ = крижани́й [льодови́й] ку́піль
impregnation ~ = просо́чувальна ва́нна, просо́чувальний купі́льник
oil ~ 1. олі́йний ку́піль 2. оли́вовий ку́піль
quench(ing) ~ = гартува́льна ва́нна, гартува́льний купі́льник
salt ~ = сольови́й ку́піль
sand ~ = піскови́й ку́піль
steam ~ = парови́й ку́піль
stop ~ = ва́нна [купі́льник] зі стоп-ро́зчином
temperature ~ = теплови́й [термі́чний] ку́піль
thermal ~ = теплови́й [термі́чний] ку́піль
vapor ~ = випаро́вий ку́піль
water ~ = водяни́й ку́піль

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

ку́піль (-пелю) (занурювання у спеціяльне середовище заради кращого перебігу процесу) bath
випаро́вий ~ = vapor bath
виявля́льний ~ = developing bath
водяни́й ~ = water bath
ґальвані́чний ~ = electrocoating [electrodeposition, electroplating] bath
закрі́плювальний ~ = (фот.) fixing bath
крижани́й ~ = ice bath
льодо́ви́й ~ = див. крижаний ~
нагріва́льний ~ = heating bath
оли́вовий ~ = oil bath
олі́йний ~ = oil bath
охоло́джувальний ~ = cool(ing) bath
парови́й ~ = steam bath
піскови́й ~ = sand bath
пові́тряний ~ = air bath
проявля́льний ~ = developing bath
сольови́й ~ = salt bath
фікса́жний ~ = (фот.) fixing bath
холоди́льний ~ = cool(ing) bath
холо́дний ~ = cool(ing) bath
теплови́й ~ = thermal [heat, (constant-)temperature] bath
термі́чний ~ = див. тепловий ~
ба́ня II див. ку́піль

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ку́піль (-пелю) m bath, bathing:
  пої́хати до ку́пелів, to go to a watering place (beach);
  купі́льник (-ка) m, купі́льниця (-ці) f basin for bathing, bathtub.
прийма́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (прийня́ти P) to receive, accept, take; to hire, engage; to welcome; to support, suffer, bear;
  прийма́ти що на се́бе, to take upon oneself;
  прийма́ти за жарт, to take as (turn into) a joke;
  прийма́ти за до́бру моне́ту, to take a thing well, to take a thing at its face value;
  прийма́ти за́соби, to take measures;
  прийма́ти ку́піль, to take a bath;
  прийма́ти [бра́ти] у́часть, to take part, participate;
  прийма́ти за дру́гого, to mistake for another;
  прийма́ти сло́во, to begin to speak;
  прийма́ти нару́гу, to bear offence [offense];
  прийма́ти му́ки, to bear (accept) suffering;
  прийма́тися I vi to take root, strike roots, thrive well; to begin to…; to set about…

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

insolation сонячна купіль, сонячна радіяція; мед. сонячний удар
pickle (і) метеор. купіль у соляному розчині; розсіл; соління; презервування; маринування; (д) метеор. купати в соляному розчині; маринувати; презервувати
salt (і) сіль; (д) солити; (пк) соляний, солений
s. bath соляна купіль [ванна]
s.-laden water підсолена вода
s. tolerance дозвольна доза солі