Знайдено 7 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «красний» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

beautiful [ˈbjuːtəfl, амер. ˈbjuːt̬-] adj
    гарний, красний, хороший, пишний, красивий, чудовий, зап. фа́йний; (також о зовнішн.) вродли́вий, го́жий, приго́жий, чепурни́й, красови́тий, красі́тний, ло́вкий, фаміл. бра́вий; чарівни́й, ле́пський, прина́дний, прива́бний, сподо́бний, чепурни́й, чупа́рний
    • beautiful lie — солодка брехня
    • the beautiful people —
    а) вибра́нці До обговорення, бомонд, відомні (знамениті) люди, світські кола До обговорення
    б) (в 1960-х) хіппі
    • the body beautiful — ідеал фізичного тіла
[Nothing is beautiful from every point of view. Horace. — Немає таких речей, що б були гарними з усіх точок зору. Горацій.] Обговорення статті
brave [breɪv]
  1. adj
    1) хоро́брий, сміли́вий, відва́жний, безбо́язний
    2) літер. чудо́вий, га́рний, кра́сний
    • brave new world — перев. ірон. чудовий новий світ
    • put a brave face on something — переважні західні вітри До обговорення
  2. n
    1) (мн. the brave) хоробрі люди, сміливці
    2) заст. індіа́нський воїн
  3. v
    1) хоробро зустрічати
    2) кидати виклик, бравува́ти
[He who is brave is free. Seneca. — Хоробрий є вільним. Сенека.] Обговорення статті
gorgeous [ˈgɔːdʒəs, амер. ˈgɔːrdʒ-]
  1. adj
    пи́шний, розкі́шний, бу́чни́й, чудо́вий, кра́сний, прекра́сний, прега́рний, бундю́чний; вродливий, гожий
  2. n
    красу́ня, вродли́виця, вро́дниця, хорошу́ля, красю́чка, гарню́чка, кра́ля, красо́чка, красо́ха, красі́тка, красу́ха, красови́ця
    ‣ gorgeous colors and exquisite decoration — пишні кольори і вишукані декорації
    ‣ a short but gorgeous hot summer — коротеньке але чудове тепле літо
[It is the ordinary women that know something about love. The gorgeous ones are too busy being gorgeous. Katharine Hepburn. — Саме звичайні жінки знають, що таке кохання. Красуні занадто зайняті своєю красою. Катарина Хепбьорн.] Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

deer [dɪɘ] n (pl без змін)
1. зоол. олень; лань;
  red ~ благородний олень;
  a heard of ~ гурт (стадо) оленів;
  to hunt ~ полювати на оленів;
2. мисл. красний звір; ◊
  small ~ заст. дрібнота, дрібна сошка;
  to run like ~ бігти швидше за лань, мчати стрілою.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

красн||ий поет. beautiful; перен. bright, fine;
~а дівчина bonny lass;
~а риба cartilaginous fish;
~а ціна розм. outside figure, the most which one is willing to pay;
~е сонечко bright sun.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

кра́щати (-щаю, -аєш) I vi to become more beautiful, grow handsome; to become better, ameliorate;
  кра́ще adv.: кра́сно, до́бре, better:
  мені́ кра́ще, I feel better;
  тим кра́ще, so much the better;
  ході́м кра́ще додо́му, let us rather go home;
  йому вихо́дить так на кра́ще, he comes out better that way;
  кра́щий (-ща, -ще) Comp.: кра́сний, до́брий, better, finer, more beautiful:
  усе́ йде до кра́щого, everything is becoming better;
  кращі́ти (-і́ю, -і́єш) I vi to be (become) better.
красне́нький, красне́сенький (-ка, -ке) Dim.: кра́сний (-на, -не)* fine, beautiful, nice, handsome:
  кра́сна стать, the fair sex;
  кра́сне письме́нство, fine literature;
  Кра́сна Ді́вка, Colloq. Astr. constellation of the Virgin;
  кра́сно adv. beautifully, handsomely, admirably, well, very well:
  от кра́сно! that is pretty indeed! красне́нько дя́кую, I am very grateful indeed.