Знайдено 2 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «зневадження» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

aid = [eɪd] 1. допомо́га || допомага́ти/допомогти́; сприя́ти/посприя́ти 2. мн. (допомі́жні́) за́соби
• computer ~s
= за́соби обчи́слювальної те́хніки, комп’ю́терні за́соби
• computer design ~s
= за́соби автоматизо́ваного (комп’ю́терного) проєктува́ння
• conversion ~s
= за́соби забезпе́чення навча́ння
• debug(ging) ~s
= за́соби налаго́джування/налаго́дження, за́соби знева́джування/знева́дження, знева́джувальні за́соби, за́соби по́шуку вад
• installation ~s
= інсталяці́йні за́соби
• programming ~s
= за́соби програмува́ння; програмува́льний софт
• simulation ~s
= за́соби моделюва́ння; моделюва́льні за́соби
• testing ~s
= за́соби тестува́ння, випро́бувальні (тестува́льні) за́соби
• training ~s
= за́соби навча́ння; навча́льні за́соби
• visual ~s
= нао́чні за́соби, нао́чне прила́ддя
debugging = [ˌdi:'bʌgɪŋ] знева́джування/знева́дження, усува́ння/усу́нення вад; налаго́джування/налаго́дження; вилуча́ння/ви́лучення вад
• assembler-level ~
= знева́джування (відлаго́джування) на рі́вні асе́мблера
• console ~
= консо́льне знева́джування (налаго́джування)
• dynamic ~
= динамі́чне знева́джування (налаго́джування)
• foreign ~
= сторо́ннє знева́джування (налаго́джування) програ́ми (що його робить не автор)
• on-line ~
= діало́гове знева́джування (налаго́джування)
• program ~
= знева́джування (відлаго́джування) програ́ми
• remote ~
= дистанці́йне знева́джування (налаго́джування)
• run-time ~
= знева́джування (налаго́джування) програ́ми під час прого́ну
• single-sheet ~
= покро́кове знева́джування (налаго́джування)
• system ~
= знева́джування (налаго́джування) систе́ми; ко́мпле́ксне знева́джування (налаго́джування)