Знайдено 8 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «знатний» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

distinguished [dɪsˈtɪŋgwɪʃt] а
1. відомий, видатний (for);
  a ~ figure in architecture видатний архітектор;
  a ~ writer видатний письменник;
2. високопоставлений, поважний; знатний, вельможний; заслужений;
  a ~ guest високий гість;
  ~ delegates вельмишановні делегати (звернення);
  of ~ birth знатного роду;
3. вишуканий, витончений; незвичайний;
  ~ manners вишукані манери;
  a ~ style витончений стиль;
  to look ~ мати аристократичну зовнішність;
4. відмінний, бездоганний;
  D. Service Medal амер. медаль «За видатні заслуги».
gentle [dʒentl] a
1. м’який, добрий, лагідний; ніжний, ласкавий; (з кимсьwith smb);
  a ~ heart добре серце;
  a ~ look лагідний/ніжний погляд;
  ~ music тиха (ніжна) музика;
  a ~ nature лагідний характер;
  the ~ sex прекрасна стать;
  a ~ smile лагідна/ніжна посмішка;
  a ~ touch ласкавий дотик;
  a ~ voice лагідний/ ніжний голос;
2. легкий, слабкий (про вітер тощо); спокійний;
  ~ breathing легке дихання;
  a ~ heat помірна спека;
  a ~ river спокійна річка;
3. приручений; слухняний, сумирний; ручний;
4. пологий;
  a ~ slope пологий схил;
5. родовитий, знатний;
6. благородний, великодушний; чемний, ґречний;
  ~ blood благородна кров;
  of ~ birth благородного роду; ◊
  ~ and simple люди всякого звання; люди різного стану; всі;
  ~ as a lamb смирний, тихий, як ягня;
  ~ craft, art жарт. 1) вудіння риби (гра слів, побудована на двох омонімах:
  gentle – благородний та gentle – наживка); 2) шевство, шевська справа;
  ~ reader доброзичливий читач. USAGE: Синонімами до прикметника gentle є mild і soft. Gentle і mild мають відтінок значення що не впливає неприємно, а soft – що приємно впливає на органи слуху, зору, дотику: gentle motion спокійний рух; gentle rain легкий дощ; mild tobacco неміцний тютюн, mild cheese м’який сир; soft voice лагідний голос, soft light неяскраве світло, soft skin ніжна шкіра.
gently [ˈdʒentlɪ] adv
1. ніжно, лагідно, м’яко; тихо, спокійно;
  to answer ~ відповідати чемно/м’яко/ввічливо;
  to speak ~ говорити тихо (м’яко, лагідно);
  to close a door ~ тихо зачиняти двері;
  to open a door ~ тихо відчиняти двері;
2. легко; обережно;
  to put down ~ обережно поставити;
3. полого; ◊
  ~! тихіше!;
  ~ born родовитий, знатний;
  ~ bred вихований по-аристократичному;
  ~ does it розм. обережно; тихенько.
grand [grænd] a
1. великий; грандіозний; величний;
  ~ general великий полководець;
  ~ jury велике журі (рада присяжних, що вирішує справу про віддання до суду);
  a ~ enterprise грандіозна ініціатива;
  a ~ project грандіозний проєкт;
  ~ spectacle величне видовище;
2. великий (про титули);
  G. Duke великий герцог; великий князь;
  G. Master великий магістр; гросмейстер (рицарського ордену);
  G. Turk турецький султан;
3. важливий, серйозний;
  a ~ mistake груба помилка;
  a ~ question важливе питання;
4. головний, основний;
  ~ staircase парадні сходи;
5. піднесений, благородний;
  in a ~ style у піднесеному стилі;
6. важний, статечний; знатний;
  a ~ company світське товариство;
  a ~ lady знатна дама;
  ~ people знать;
7. бундючний, зарозумілий;
8. чудовий, прекрасний; пишний; розкішний; імпозантний;
  a ~ banquet розкішний бенкет;
  ~ clothes пишне вбрання;
9. муз. великий, монументальний;
  ~ opera велика опера;
  ~ orchestra великий симфонічний оркестр;
  ~ piano рояль;
10. загальний;
11. гарний, добрий; приємний;
  ~ weather чудова погода;
  to have a ~ time гарно (приємно) провести час;
  we had ~ weather for trip погода під час нашої екскурсії була чудова;
  it was ~ of you to visit him чудово, що ви його відвідали;
12. вишукано (ошатно) одягнений; ◊
  the ~ finale гарний, славний, гідний кінець (вираз взято з концертних програм);
  the G. National великі національні скачки;
  the G. Old Man видатний діяч (так називали англійського політичного діяча У. Гладстона);
  the ~ staircase парадні сходи;
  the ~ total загальний підсумок;
  the ~ world світське товариство, «вищий світ». USAGE: Прикметники grand, magnificent, superb інколи вживаються без помітної різниці, проте grand, як правило, підкреслює великий розмір у поєднанні з високою якістю;
  magnificent вказує на розкішну зовнішність, а superb асоціюється з чимсь надзвичайно разючим і довершеним.
honourable [ˈɒn(ɘ)rɘb(ɘ)l] а
1. чесний, благородний;
  ~ intentions чесні наміри (щодо одруження);
  an ~ man благородна людина;
  ~ service бездоганна служба;
  to be ~ in one’s promises чесно виконувати свої обов’язки;
2. знатний, благородний (про походження);
  descended from an ~ family знатного походження;
3. почесний;
  ~ duty почесний обов’язок;
  ~ peace почесний мир;
4. шанований, поважаний; достойний;
  the ~ gentleman шановний джентльмен;
  the ~ man чесна людина;
5. (H.) вельмишановний; високоповажний.
name [neɪm] n
1. ім’я (тж Christian, амер. first ~, given ~);
  middle ~ друге ім’я (як, напр., Louise May Smith);
  family, last ~ прізвище;
  full ~ повне ім’я;
  an assumed ~ вигадане ім’я, псевдонім;
  a code ~ кодове ім’я;
  a familiar ~ знайоме ім’я;
  a foreign ~ іноземне ім’я;
  a pet ~ пестливе ім’я;
  a stage ~ псевдонім, сценічне прізвище;
  a strange ~ дивне ім’я;
  one’s, smb’s maiden ~ дівоче прізвище;
  one’s, smb’s married ~ прізвище по чоловіку;
  smb’s real ~ чиєсь справжнє ім’я;
  a ~ brand відома марка (товару);
  a ~ tag іменний жетон; медальйон з прізвищем;
  a ~ entry авторський опис (у каталозі);
  a ~ role, part заголовна роль;
  by ~ на ім’я;
  Tom by ~ на ім’я (ймення) Том;
  in the ~ of smb 1) в ім’я когось; 2) від чийогось імені;
  in one’s own ~ від свого імені;
  in the ~ of peace в ім’я миру;
  in the ~ of freedom в ім’я свободи;
  in the ~ of law в ім’я закону;
  under the ~ of під ім’ям (когось);
  without a ~/of no ~ безіменний;
  to call smb’s ~ викликати когось на ім’я, по прізвищу;
  to give one’s ~ назвати своє ім’я, прізвище;
  to immortalize smb’s ~ увічнювати чиєсь ім’я;
  to know all by ~ знати усіх поіменно;
  to know smb by ~ знати про когось з чуток;
  to put one’s ~ to smth підписати щось, поставити свій підпис під чимсь;
  what’s your ~? як тебе (вас) звуть?;
2. назва; найменування; позначення;
  a common ~ поширена назва;
  a fancy ~ химерна назва;
  a geographic ~ географічна назва;
  a historical ~ історична назва;
  a medical ~ медична назва;
  mere ~/only a ~ пустий звук; одна назва;
  a place ~ географічна назва;
  a trade ~ фірмова назва;
  the ~ of a city назва міста;
  the ~ of a river назва річки;
  the ~ of a street назва вулиці;
  in ~ only номінально, лише за назвою, а не по суті;
3. репутація, слава; добре ім’я;
  a good ~ добра репутація;
  a bad, an ill ~ погана репутація;
  an actor with a ~ актор з іменем;
  to besmirch, to smear smb’s (good) ~ заплямувати чиєсь (добре) ім’я;
  to clear one’s ~ виправдати чиюсь репутацію від підозри;
  to have a bad ~ мати погану славу;
  to get oneself a bad ~ заслужити погану славу;
  to have a ~ for honesty славитися чесністю;
  to make, to win a good ~ for oneself заслужити добре ім’я; стати відомим;
  to perpetuate one’s ~ увіковічити себе;
  to ruin one’s (smb’s) good ~ зіпсувати свою (чиюсь) репутацію;
4. особистість, велика людина;
  ~ writers письменники з ім’ям;
  people of ~ відомі люди, діячі;
  the greatest ~ in science великий учений;
  the great ~s of history історичні особистості;
5. рід, родина, фамілія;
  an illustrious ~ знатний рід;
  the last of his ~ останній з його роду;
6. pl лайка; лайливі слова;
  to call smb ~s лаяти когось, обзивати когось;
7. грам. іменник;
  a proper ~ власна назва; власне ім’я;
  a common ~ загальне ім’я; ◊
  their ~ is legion бібл. їх сила-силенна;
  to lend one’s ~ to smb підтримати когось; дати комусь рекомендацію;
  to take smb’s ~ off the books виключити когось з організації (клубу, навчального закладу тощо).
noble [ˈnɘʋb(ɘ)l] а
1. благородний, шляхетний; великодушний;
  a ~ action благородний вчинок;
  a ~ aim благородна мета;
  a ~ idea благородна ідея;
  a ~ man шляхетна людина;
  of ~ blood благородної крові;
  it is ~ of smb великодушно з чийогось боку;
2. титулований; вельможний; знатний;
  of ~ birth знатного/аристократичного роду;
3. величний, величавий, ставний;
  ~ edifice величава будівля;
  on a ~ scale щедро;
4. чудовий, славний;
  a ~ horse чудовий кінь;
5. благородний (про метал).

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

зна́тний (-на, -не)* notable, distinguished, eminent:
  він зна́тного ро́ду, he is a man of eminent descent (noble lineage); || observable, visible, perceptible;
  зна́тник (-ка) m = зна́хар, sorcerer, witch-doctor;
  зна́тниця (-ці) f = зна́харка, sorceress;
  зна́тно adv. to be seen:
  цього́ слі́ду не зна́тно бу́де, that trace will not be noticeable (seen);
  знаттєлюби́вість (-вости [-вості]) f love of knowledge, eagerness to learn;
  знаття́ n = зна́ння; experience;
  коли́ б знаття́! if only one knew (that would happen!) Prov., бу́де знаття́, та не бу́де вороття́, one will learn by experience, but it will be too late.