Знайдено 29 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «зле» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

do1 [du:; dʋ, dɘ, d] v (past did, p. p. done, pres. p. doing)
1. робити, виконувати дію; займатися (чимсь);
  to ~ everything робити все;
  to ~ nothing робити нічого;
  to ~ smth робити щось;
  to ~ a favour робити послугу;
  to ~ one’s best робити все можливе, не шкодувати зусиль;
  to ~ one’s exercises виконувати вправи;
  to ~ one’s lessons робити уроки;
  to ~ one’s work виконувати свою роботу;
  to have very much to ~ мати багато роботи;
  to ~ one’s duty виконувати свій обов’язок;
  to ~ one’s hair зачісуватися;
  to ~ one’s room прибирати кімнату;
  to ~ smb’s bidding виконувати чиєсь прохання;
  to ~ smb’s will виконати чиюсь волю;
  what are you doing tomorrow? чим ви займається завтра?; які у вас плани на завтра?;
  what can I ~ for you? що я можу зробити для вас?;
2. заподіювати, робити; чинити, діяти, поводитися; поступати;
  ~ as you like робіть, як знаєте;
  not to know what to ~ не знати, що робити;
  to ~ smb harm шкодити комусь;
  to ~ smb good бути комусь на користь;
  to ~ right (wrong) поступити правильно (неправильно);
  to ~ well поступити належним чином;
  it doesn’t ~ to complain що користі в скаргах;
3. займатися якоюсь діяльністю; працювати;
  to ~ gardening (lecturing, painting) займатися садівництвом (читанням лекцій, живописом);
  to ~ odd jobs виконувати випадкову роботу, жити випадковими заробітками;
  to ~ one’s correspondence займатися листуваннями;
  to ~ one’s military service проходити військову службу, служити в армії;
  to ~ repairs займатися ремонтом (автомобілів тощо);
  what does he ~? чим він займається?;
  what does he ~ for a living? чим він заробляє на життя?;
  who will ~ the interpreter? хто візьме на себе роль перекладача?;
4. творити;
  to ~ good творити добро;
  to ~ miracles, wonders творити чудеса;
  to ~ mischief натворити чогось поганого;
5. підходити, личити, годитися; бути достатнім;
  that will ~ досить, гаразд, добре;
  that won’t ~ це не підходить, так не можна; так не годиться;
  this book won’t ~ for me ця книжка мені не підходить;
  this room will ~ for the office ця кімната підійде під офіс;
6. вивчати (якусь дисципліну);
  to ~ well (badly) at an examination добре (погано) скласти екзамени;
  to ~ well at school добре вчитися в школі;
  he is doing Medicine він вивчає медицину;
  how are you doing at school? як у тебе справи в школі;
  I can’t ~ Latin латинь мені не дається;
7. готувати, варити, смажити, тушкувати (їжу);
  to ~ brown 1) підсмажити по появи рум’яної кірочки; 2) перен. обдурити;
  a chop is done to a turn (underdone) котлета підсмажена чудово (котлета недосмажена);
8. розв’язувати (задачі);
  to ~ a sum вирішувати, розв’язувати арифметичну задачу;
9. надавати;
  to ~ homage виявляти повагу;
  to ~ justice віддавати належне;
10. оглядати (визначні пам’ятки);
  to ~ a picture gallery оглядати картинну галерею;
  to ~ the British Museum оглядати Британський музей;
  to ~ the sights оглядати цікаві місця;
  you can’t ~ Kyiv in a day ознайомитися з Києвом за один день неможливо;
11. грати, виконувати (роль чи музикальний твір); діяти в якості (когось);
  to ~ a concerto виконувати концерт;
  to ~ Hamlet виконувати роль Гамлета;
12. прибирати, наводити лад (у приміщенні тощо);
  to ~ one’s bed застеляти ліжко;
  to ~ one’s hair причісуватися; зробити зачіску;
  to ~ one’s room прибирати кімнату;
  to ~ the dishes (the windows) мити посуду (мити вікна);
13. личити; годитися; задовольняти вимогам;
  he will ~ for us він нам підходить;
  this sort of work won’t ~ for him ця робота йому не підійде;
14. процвітати, досягати успіху, відчувати себе добре;
  flowers will not ~ in this soil квіти не будуть рости в цьому ґрунті;
15. (вжив. у perf.) кінчати, закінчувати;
  I have done with my work я закінчив роботу;
  let’s have done with it залишимо це, покінчимо з цим;
  have done! досить!, годі!, достатньо!;
16. проїжджати (певну відстань);
  to ~ the distance in an hour проїхати відстань за годину;
17. to ~ smth at $5 a piece продавати щось по 5 доларів за штуку;
18. дієслово для заміни іншого повторюваного дієслова he reads better than I ~ він читає краще, ніж я (читаю);
19. допоміжне дієслово для утворення питальної і заперечної форми дієслів у Present i Past Indefinite: ~ you understand me? чи ви розумієте мене? I ~ not understand you я тебе не розумію;
20. для підсилення значення: I ~ know him я справді його знаю;
  ~ again переробляти;
  ~ away with знищувати; покінчити (з чимсь); позбутися (чогось);
  to ~ away with smb/smth знищувати когось/щось;
  ~ by поводитися, ставитися до;
  ~ as you would be done by поводься з іншими так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою;
  ~ down 1) придушувати; 2) розм. обманювати; брати гору;
  she did me down вона мене обдурила;
  ~ for 1) псувати; губити, вбивати; 2) піклуватися, доглядати; господарювати (для когось);
  to ~ for oneself обходитися без сторонньої допомоги;
  ~ in 1) розм. обдурити; 2) губити, вбивати, руйнувати; 3) перемагати у змаганні;
  ~ into перекладати;
  to ~ an article into French перекладати статтю на французьку мову;
  ~ off скидати;
  ~ on одягати;
  ~ out прибирати;
  ~ up 1) лагодити, ремонтувати;
  to ~ up a house ремонтувати будинок; 2) прибирати, доводити до ладу;
  to ~ up one’s face навести макіяж;
  to ~ up food приправити їжу;
  to ~ up one’s hair зробити зачіску;
  to ~ oneself up вирядитися;
  to ~ one’s room up прибрати кімнату; 3) консервувати;
  to ~ up fruit консервувати фрукти; 4) упаковувати; загортати;
  to ~ up a baby пеленати немовля; 4) зав’язувати (шнурки), застібати (гаплики, ґудзики);
  to ~ up a dress застібнути плаття; ◊
  ~ as you may if you cannot ~ as you would присл. не можеш, як хочеш – роби, як можеш;
  ~ at, in Rome as Romans ~ присл. у чужий монастир зі своїм статутом не ходять; з вовками жити, по-вовчому вити;
  ~es your mother know you are out? ще молоко на губах не пообсихало;
  to ~ a bad (або an evil, an ill) turn зробити ведмежу послугу, підкласти свиню;
  to ~ a bolt, to ~ a dirty trick п’ятами накивати;
  to ~ by halves робити абияк; не доводити чогось до кінця;
  to ~ one’s best (one’s worst) докласти всіх зусиль, робити все, що від себе залежить (зі шкіри лізти геть);
  to do smb handsomely гарно прийняти, пригостити когось;
  to ~ the dirty on one підкласти свиню комусь;
  to ~ the grand удавати з себе персону;
  to ~ the polite бути надмірно ввічливим;
  to ~ the trick досягати мети;
  to ~ time відбувати покарання, відсиджувати строк;
  to ~ to death після тієї та знов тієї;
  to ~ up brown обманювати, обдурювати;
  to ~ badly, poorly справи йдуть зле;
  to ~ well, splendidly робити успіхи; процвітати;
  to ~ window shopping ловити витрішки.
harm [hɑ:m] v
1. шкодити, завдавати шкоди; робити зле; ображати;
  to ~ one’s, smb’s health шкодити своєму/чиємусь здоров’ю;
  to ~ one’s, smb’s reputation шкодити своїй/чиїйсь репутації;
2. потерпіти, зазнавати шкоди (збитків).
ill [ɪl] adv
1. погано, зле, недобре, кепсько; несприятливо;
  ~ an ease ніяково;
  to behave ~ погано поводитися;
  to go ~ with smb згубно впливати на когось;
  to speak ~ of smb погано відгукнутися про когось, погано говорити про когось;
  to think ~ of smb погано думати про когось;
  to take a thing ~ образитися на щось;
2. навряд (чи), насилу, ледве;
  he is ~ to please йому важко догодити;
  I can ~ afford навряд чи можу собі дозволити.
illy [ˈɪlɪ] adv погано, зле, недобре; несприятливо.
imagine [ɪˈmædʒɪn] v (past i p. p. imagined, pres. p. imagining)
1. уявляти собі;
  to ~ smb/ smth уявити когось, щось;
  to ~ smb as an actress уявити когось актрисою;
  to ~ smb married уявити когось заміжньою/ одруженим;
  to ~ smb president уявити когось президентом;
  to ~ how… уявити собі, як...;
  to ~ that... уявити собі, що...;
  to ~ smb doing smth уявляти, що хтось щось робить;
  I can’t ~ going to the party without an invitation я не можу уявити, як піти на вечірку без запрошення;
  ~ him becoming a doctor уявіть, що він став лікарем;
  just ~! уяви собі!;
2. гадати, думати; припускати;
3. здогадуватися, розуміти;
  I cannot ~ what you mean я не можу збагнути, що ви маєте на увазі;
4. вигадувати, видумувати;
5. замишляти, задумувати;
  to ~ mischief задумувати зле.

USAGE : 1. Дієслово to іmagine не вживається у формі Continuous. Після дієслова to imagine не вживається інфінітив. Дієслово, яке йде після imagine, вживається у формі герундія: Imagine asking me a question like that! Уяви собі, щоб мені поставили таке запитання! У коротких відповідях to imagine, як і дієслова to believe, to guess, to hope, to suppose, to think, вживається у конструкції із so: Іs that Ann? – I believe/guess/hope so. То Аня? – Думаю, що так. Заперечна форма цієї конструкції утворюється заміною so на not, або за допомогою заперечної форми дієслова: Іs that Ann? – I guess not/I don’t guess so. То Аня? – Думаю, ні. 2. See believe, it, understand.

jaundiced [ˈdʒɔ:ndɪst] а
1. мед. уражений жовтяницею;
2. жовтий, жовтого кольору;
3. упереджений, необ’єктивний; заздрісний;
  a ~ eye зле (заздрісне) око;
  to look at smth with a ~ eye косо дивитися на щось;
  to take a ~ view дивитися упереджено (необ’єктивно) на щось.
low-down [ˈlɘʋdaʋn] а
1. розм. низький; підлий, безчесний;
  ~ behaviour безчесна поведінка;
  to play ~ trick зле пожартувати;
2. грубий, вульгарний.
misbehave [ˌmɪsbɪˈheɪv] v (past і p. p. misbehaved, pres. p. misbehaving) погано (зле) поводитися.
misgive [ˌmɪsˈgɪv] v (past misgave; p. p. misgiven; pres. p. misgiving)
1. навіювати (вселяти, викликати) побоювання;
2. передчувати зле;
  my heart, mind ~s me у мене погані передчуття;
3. військ. дати осічку.
queasy [ˈkwi:zɪ] a (comp queasier, sup queasiest)
1. слабкий (про шлунок);
2. нудотний; що викликає блювоту;
  ~ mixture нудотна суміш;
3. схильний до нудоти; що відчуває нудоту; що нездужає;
  I feel ~ мене нудить;
  I felt ~ about the whole idea of the party мені ставало зле від усієї цієї ідеї про вечірку;
4. делікатний;
  to have a ~ conscience бути совісним;
5. вередливий, перебірливий; вибагливий;
6. важкий; ризикований;
  a ~ question делікатне (важке) питання.
serve [sɜ:v] v (past і p. p. served, pres. p. serving)
1. слугувати, бути слугою;
  to ~ one’s country служити своїй батьківщині;
  to ~ two masters бути слугою двох панів;
2. служити, працювати, бути на службі, бути службовцем;
  to ~ as a secretary працювати секретарем;
  to ~ as a waiter працювати офіціантом;
  to ~ in an office служити (працювати) в конторі;
  to ~ in the police служити (працювати) в поліції;
3. служити в армії; бути військовим;
  to ~ abroad служити у військах за кордоном;
  to ~ in the ranks служити рядовим;
4. обслуговувати;
  to ~ a customer обслуговувати клієнта;
  to ~ fast обслуговувати швидко;
  to ~ slowly обслуговувати повільно;
  to ~ smb at a hotel обслуговувати когось у готелі;
  to ~ smb at a restaurant обслуговувати когось у ресторані;
  to ~ smb in a shop обслуговувати когось у магазині;
5. постачати (щось), забезпечувати (чимсь);
  to ~ a town with water постачати місту воду;
6. займатися покупцями (клієнтами), обслуговувати (когось);
  to ~ customers обслуговувати покупців;
  are you being ~d? вас обслуговують?;
  I am waiting to be ~d я чекаю, щоб мене обслужили;
7. подавати (на стіл), розносити (страви);
  to ~ at table подавати, обслуговувати (в ресторані);
  to ~ dinner подавати обід;
  to ~ tea подавати чай;
  dinner is ~d! обід подано!;
  she ~ed dinner to us, she ~ed us dinner вона подала нам обід;
  they ~ a good meal here тут гарно годують;
8. призначатися (для чогось), використовуватися як (щось), бути придатним (для чогось);
  to ~ as a pretext бути приводом;
  the box ~s me as a table ящик я використовую як стіл;
  the fact ~s as an example факт використовується як приклад;
  the fact ~s as a proof факт використовується як доказ;
9. бути корисним, допомагати, сприяти;
  to ~ smb, smth служити комусь/чомусь;
  to ~ smb’s interests служити чиїмсь інтересам;
  to ~ smb’s purpose служити чиїйсь меті;
  to ~ the cause of peace сприяти справі миру;
  I wish I could ~ you in this matter мені хотілося б допомогти вам у цій справі;
10. бути достатнім; задовольняти;
  it will ~ цього досить, це годиться;
11. відбувати строк (служби тощо);
  to ~ one’s time відслужити свій строк;
  to ~ one’s turn as captain відслужити строк служби в чині капітана;
  he ~d two years in jail він відсидів два роки у в’язниці;
12. поводитися (з кимсь); ставитися (до когось);
  to ~ smb generously поводитися з кимсь великодушно;
  you have no business to ~ me like that ти не маєш права так поводитися зі мною;
13. церк. правити службу;
14. подавати м’яч (теніс, волейбол); it is your turn to ~ ваша черга подавати (м’яч);
15. юр. доставляти, вручати (повістку тощо);
16. с. г. злучати, спаровувати;
  ~ out 1) роздавати, розподіляти; 2) розм. відплатити (комусь за щось);
  ~ round обносити по колу, пригощати (гостей);
  ~ up подавати до столу;
  ~ with забезпечувати (чимсь); ◊
  it ~s him right! так йому й треба!;
  to ~ a gun стріляти з гармати;
  to ~ hand and foot служити вірою і правдою;
  to ~ smb a (dirty) trick (зле) пожартувати з когось;
  to ~ the time пристосовуватися.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

зле badly, bad, ill.
неблагополучно [нещасливий, зле, негаразд] badly; unhappily;
операція закінчилась ~ the operation proved fatal to the patient.
неважно [неважливо] it does not matter; never mind;
я почуваю себе ~ [погано, зле] І don’t feel well.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки
• ~ of measurement
= по́хибка вимі́рювання
• ~ of the method
= по́хибка ме́тоду
• ~ of observation
= по́хибка спостере́ження
• ~ of the solution
= по́хибка ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна по́хибка
• accidental ~
= випадко́ва по́ми́лка
• accumulated ~
= накопи́чена (сума́рна) по́хибка
• accumulating ~
= накопи́чувальна по́хибка
• additive ~
= адити́вна по́хибка
• admissible ~
= прийня́тна по́хибка
• addressing ~
= по́ми́лка адреса́ції
• aggregate ~
= сума́рна по́хибка
• alignment ~
= 1. по́хибка центрува́ння 2. по́хибка юстува́ння
• altering ~
= нереґуля́рна по́хибка; нереґуля́рна (неповто́рювана) по́ми́лка
• analytical ~
= аналіти́чна по́ми́лка
• angle ~
= кутова́ по́хибка
• apparent ~
= очеви́дна по́ми́лка
• appreciable ~
= помі́тна (значна́) по́хибка
• approximation ~
= по́хибка апроксима́ції (набли́ження)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) по́ми́лка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна по́хибка
• average ~
= сере́дня по́хибка
• bad-call format ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильний ви́клик
• bad-command ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильну кома́нду
• bad-unit ~
= по́ми́лка че́рез невідпові́дний при́стрій
• balanced ~
= симетри́чна (зрівнова́жена, скомпенсо́вана) по́хибка
• bias ~
= по́ми́лка змі́щення
• bias(ed) ~
= системати́чна по́хибка
• burst ~
= паке́т по́ми́лок
• calculation ~
= по́ми́лка обчи́слювання
• call ~
= по́ми́лка ви́клику
• checksum ~
= по́ми́лка в контро́льній су́мі
• common ~
= звича́йна (зви́чна, поши́рена, тривіа́льна) по́ми́лка
• compare ~
= по́ми́лка, ви́явлена під час порі́внювання
• compiler ~
= по́ми́лка компілюва́ння (транслюва́ння)
• computational ~
= по́ми́лка в розраху́нках
• computed ~
= обчи́слена по́хибка
• configuration ~
= по́ми́лка компонува́ння, по́ми́лка конфігурува́ння
• consistency ~
= по́ми́лка че́рез несумі́сність (форматів тощо)
• constructional ~
= 1. конструкці́йна ва́да 2. по́ми́лка монтажу́
• contributory ~
= вне́сена (зане́сена) по́ми́лка
• counting ~
= по́ми́лка в підраху́нку
• critical ~
= крити́чна по́ми́лка
• data ~
= по́ми́лка в да́них
• deletion ~
= по́ми́лка че́рез хи́бне ви́лучення (потрібного елемента)
• design ~
= по́ми́лка проєктува́ння, конструкти́вна ва́да
• detectable ~
= виявна́ по́ми́лка
• discretization ~
= по́хибка дискретиза́ції
• documentation ~
= по́ми́лка в документа́ції
• downward ~
= по́хибка в ме́нший бік
• estimated ~
= оці́нена (оці́нко́ва) по́хибка
• estimation ~
= по́ми́лка оці́нювання
• experimental ~
= 1. по́ми́лка експериме́нту 2. експеримента́льна по́хибка
• fatal ~
= неви́правна (фата́льна) по́ми́лка
• fatal hard ~
= неви́правна апара́тна по́ми́лка
• file ~
= по́ми́лка робо́ти з фа́йлами
• fixed ~
= систе́мна по́ми́лка
• framing ~
= по́ми́лка ка́дрової синхроніза́ції
• general ~
= по́ми́лка зага́льного хара́ктеру (що не залежить від мови програмування)
• graphics ~
= по́ми́лка графі́чної опера́ції
• gross ~
= гру́ба по́ми́лка
• handling ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильні ді́ї
• hard ~
= пості́йна по́ми́лка (через несправність чи несумісність апаратних засобів)
• hardware ~
= апара́тна по́ми́лка
• heap ~
= по́ми́лка сто́су; по́ми́лка до́ступу до сто́су
• human ~
= суб’єкти́вна по́ми́лка, по́ми́лка опера́тора
• human-factor ~
= по́ми́лка че́рез людськи́й фа́ктор
• identification ~
= по́ми́лка розпізнава́ння (впізнава́ння)
• inherited ~
= успадко́вана по́ми́лка
• input ~
= по́ми́лка вво́дження
• insertion ~
= хи́бна (помилко́ва) вста́вка
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення по́хибки
• intentional ~
= навми́сна по́ми́лка
• intermittent ~
= нереґуля́рна по́ми́лка
• interpolation ~
= по́хибка інтерполя́ції
• introduced ~
= вне́сена по́ми́лка
• irrecoverable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• isolated ~
= локалізо́вана по́ми́лка
• linearization ~
= по́хибка лінеаріза́ції
• logical ~
= логі́чна по́ми́лка
• machine ~
= маши́нна по́ми́лка; апара́тна по́ми́лка
• marginal ~
= марґіна́льна по́ми́лка; по́ми́лка че́рез ви́хід за ме́жі робо́чого режи́му
• mean ~
= сере́дня по́хибка
• mean-root-square ~
= середньоквадра́тний ві́дхил, середньоквадра́тна по́хибка
• measurement ~
= по́хибка вимі́рювання
• memory ~
= по́ми́лка па́м’яті
• meter ~
= по́хибка при́ладу
• metering ~
= по́хибка вимі́рювання
• minute ~
= невели́ка (незначна́) по́ми́лка (по́хибка)
• mismatch ~
= кіб. по́хибка незгі́дності
• missing-data ~
= по́ми́лка за бра́ком да́них
• misuse ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне пово́дження
• non-DOS disk ~
= по́ми́лка че́рез брак систе́много ди́ску
• no-paper ~
= по́ми́лка че́рез брак папе́ру
• not-ready ~
= по́ми́лка че́рез негото́вність до робо́ти
• overrun ~
= по́ми́лка че́рез переви́щення те́мпу (пересилання чи обчислювання)
• out-of-memory ~
= по́ми́лка че́рез неста́чу па́м’яті
• observational ~
= по́хибка спостере́ження
• permissible ~
= прийня́тна (допускна́) по́хибка
• pooled ~
= стат. сума́рна по́хибка
• program ~
= по́ми́лка в програ́мі
• propagated ~
= поши́рена (повто́рювана) по́ми́лка
• quiet ~
= випра́вна (незначна́) по́ми́лка
• random ~
= випадко́ва по́ми́лка
• read-fault ~
= по́ми́лка чита́ння
• reasonable ~
= прийня́тна по́хибка, по́хибка в розу́мних ме́жах
• recoverable ~
= випра́вна по́ми́лка
• recurrent ~
= системати́чна по́ми́лка
• regression ~
= по́хибка реґре́сії
• rejection ~
= по́ми́лка че́рез відкида́ння, ігнорува́ння, невизна́ння́ (правильного елемента)
• relative ~
= відно́сна по́хибка
• requirement ~
= по́ми́лка у ви́значенні техні́чних вимо́г
• resolution ~
= по́хибка вирізня́льної (розді́льної, розділо́вої) зда́тності
• response ~
= 1. стат. по́хибка спостере́ження 2. по́ми́лка ві́дгуку 3. по́ми́лка у ві́дповіді (під час обстежування)
• resultant ~
= вислідна́ (підсумко́ва) по́хибка
• round-off ~
= по́хибка заокру́глювання
• rounding ~
= по́хибка заокру́глювання
• runtime ~
= по́хибка пері́оду викона́ння
• sector-not-found ~
= по́ми́лка че́рез брак потрі́бного се́ктору
• seek ~
= по́ми́лка по́шуку
• severe ~
= серйо́зна по́ми́лка; вели́ка по́ми́лка
• simulation ~
= по́хибка моделюва́ння
• single ~
= поодино́ка по́хибка
• soft ~
= 1. випадко́вий збій 2. нешкідли́ва по́ми́лка
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• solid ~
= системати́чна (стійка́) по́ми́лка
• specification ~
= по́ми́лка в техні́чних умо́вах
• spelling ~
= ортографі́чна по́ми́лка
• squared ~
= квадра́т по́хибки
• standard ~
= середньоквадра́тна по́хибка
• substitution ~
= по́ми́лка замі́ни
• syntactic ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• syntax ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• system ~
= систе́мна по́ми́лка
• systematic ~
= системати́чна по́хибка
• technical ~
= техні́чна по́ми́лка (у розрахунку)
• timing ~
= по́ми́лка синхроніза́ції
• tolerated ~
= прийня́тна по́хибка
• typing ~
= друкува́льна по́ми́лка, по́ми́лка вво́дження клавіату́рою; по́ми́лка в ви́значенні ти́пу (даних)
• uncorrectable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна по́ми́лка
• unrecoverable ~
= невипра́вна (неусувна́) по́ми́лка
• usage ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне чи невмі́ле (зле) користува́ння
• write ~
= збій за́пису
• write-protect ~
= по́ми́лка че́рез за́хист від запи́сування

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

зле adv. bad, badly, wrong, amiss:
  мені́ тут зле, I am not well here.
злий (зла, зле) bad, ill, wicked, evil, malignant; angry, irritated;
  злий на́мір, bad design (intention);
  злий бік, the reverse side.
зле (зло́го) n evil.
бра́ти (беру́, бере́ш) I vt: (взя́ти P) to take, take hold, seize, take in; to receive, obtain:
  бра́ти ді́вчину, to marry (girl);
  бра́ти басо́м, to sing bass;
  бра́ти влі́во (впра́во), to turn left (right);
  бра́ти на го́ру, to take an upper hand;
  бра́ти на борг, to take on credit;
  бра́ти за зле, to take amiss;
  бра́ти до се́рця, to take to heart;
  бра́ти на жа́рти, to deride, make a laughing stock (of one);
  бра́ти на му́ки (торту́ри), to put to the rack (torture);
  бра́ти при́клад, to take example;
  моро́з бере́, it is getting quite cold;
  бра́ти одне́ за дру́ге, to mistake one thing for another;
  бра́ти на (під) ува́гу, to take into consideration;
  бра́ти при́ступом, to take by storm;
  бра́ти шлюб, to wed;
  бра́ти у́часть, to take part, participate;
  бра́ти серйо́зно, to take a thing in earnest;
  мене́ сум (жаль) бере́, I am aggrieved, grief invests me (I am very sorry);
  бра́ти на се́бе відповіда́льність, to assume responsibility;
  бра́ти за чу́ба, to pull (seize) by the hair;
  бра́ти на се́бе, to put on (e.g., a dress, boots);
  бра́ти на спи́тки, to scrutinize, interrogate;
  дріжки́ мене́ беру́ть, I am shivering, I am trembling with fear;
  бра́ти ро́звід, to divorce (wife or husband);
  мене́ бере́ охо́та, I have a strong desire, I have an urge;
  бра́ти на зеле́ний ове́с, to take money on account (for something yet uncertain);
  бра́ти на відробі́ток, to take money with a view to offering one’s services for it (later);
  бра́ти не свої́ми рука́ми, to work lazily (badly);
  бра́ти дити́ну, to practice midwifery;
  бра́ти себе́ в ру́ки, to control oneself;
  за́видки мене́ беру́ть, it makes me envious.
взя́ти (візьму́, ві́зьмеш) P vt: (бра́ти I) to take, take away (from, up):
  взя́ти на му́ки, to put to the rack (torture);
  взя́ти в аре́нду, to rent, to take a lease;
  взя́ти си́лою, to take by force;
  зві́дки ви те взяли́? where did you get (hear) that? Who told you that? взя́ти щось до голови́, to take it into one’s head;
  взя́ти серйо́зно (Russ.: на се́ріо), to take in earnest;
  взя́ти за зле, to take amiss;
  взя́ти що на се́бе, to undertake, to lake a thing upon oneself;
  взя́ти над ким го́ру, to take ascendancy over one, to get the better of one;
  взя́ти одне́ за дру́ге, to mistake one thing for another;
  взяла́ його́ охо́та пої́хати, he conceived a (sudden) notion or fancy to go;
  взяла́ мене́ нетерпели́вість, I was seized with impatience;
  взя́ти верх, to take the upper hand;
  чорт візьми́! the devil take it! what the deuce! || взя́тися P vi to betake oneself, sol about:
  взя́тися до робо́ти, to take (set) to work;
  взя́тися на всі спо́соби́, to leave no moans untried (no stone unturned); || to find oneself, appear suddenly:
  відкіля́ це він взя́вся? where did he come from?
ви́йти (-йду, -йдеш) P vi: (вихо́дити I) to go (walk, get, step, come) out:
  ви́йти на про́хід, to take a walk;
  ріка́ ви́йшла з ру́сла, the river overflowed its banks (lit., left its riverbed);
  ви́йти з дити́нства, to emerge from childhood, to grow up;
  ви́йти з хворо́би, to recover from an illness;
  ви́йти з мо́ди (зви́чаю), to grow (get) out of fashion (use);
  ви́йти з дру́ку, to issue from the press; || to go (get) up, to mount; (of a window, door): to look out, open out on:
  моє вікно́ вихо́дить на ву́лицю, my window looks (opens out) into the street; || to become, turn out to be:
  ви́йти на адвока́та, to become a lawyer;
  ви́йти в лю́ди, to amount to something in the world, to become somebody;
  до́бре на чім ви́йти, to get money (profit) by, to derive benefit from;
  зле на чім ви́йти, to end as a loser;
  це на все одне́ ви́йде, it will all amount to the same thing;
  на моє́ ви́йде, it will come to what I said (in the sense of: mark my word);
  ви́йти на яв, to become detected (discovered, disclosed), to be brought to light;
  ви́йти за́між, (of a woman): to marry:
  ви́йти побі́дником, to come out a conqueror (victor).
за Prep, with Gen., during, in the time, in:
  за часі́в гетьма́нів, in the times of the hetmans;
  за да́вніх даве́н, in olden times (days of yore);
  за дня, by day, in the daytime, while it is yet light;
  за життя́, during lifetime; 2) with the Accusative: in (the course of a certain period of time):
  зара́з, at once;
  за ти́ждень, in a week;
  від сього́дні за рік, a year from today; (when motion to a place is indicated): beyond, behind, out of, abroad, without, after:
  його́ ви́кинули за две́рі, he was thrown out of doors;
  він ви́їхав за грани́цю, he went abroad;
  вона́ ви́йшла за́між за ньо́го, she married him; (expressing the idea of “in exchange of”): for:
  за до́ляра [до́лара], for a dollar;
  за вся́ку ціну́, at all cost;
  його́ ви́брали за го́лову, he was elected head (chief);
  він заміня́в ха́ту за а́вто, he exchanged a house for a car;
  заплати́ти за ко́го, to pay for one;
  боро́тися за во́лю, to fight for freedom;
  він мав мене́ за во́рога, he considered me his enemy;
  ухо́дити за бага́того, to pass for a rich man;
  він сказа́в до́бре сло́во за ме́не, he put in a good word for me;
  голосува́ти за, to vote for;
  за ким вони́? whom are they for? on whose side are they? прийма́тися за робо́ту, to set to work; || instead, for, by, instead of:
  вони́ взяли́ його́ за си́на, they adopted him (as a son);
  він взяв її за ру́ку, he took her by the hand;
  він води́в мене́ за ніс, he led me by the nose;
  за ка́ру, as a punishment;
  о́ко за о́ко, an eye for an eye; Colloq., за во́вка помо́вка, а вовк в ха́ту, talk about the devil (wolf) and he is sure to appear; 3) with the Instrumental: at, by, on, upon, by means of, through, without, after:
  за йо́го́ по́міччю, through (with) his assistance;
  за мої́м посере́дництвом, upon (by) my intercession, with my mediation;
  за йо́го́ прика́зом, at his order (bidding):
  оди́н за о́дним, one after another;
  во́на стої́ть за бра́мою, she is standing outside (behind) the gate;
  рік за ро́ком, year after year, year in and year out;
  він бі́гає за дівча́тами, he runs after girls;
  за одни́м уда́ром, at a single blow;
  за обі́дом, at dinner;
  післа́ти за лі́карем, to send for a doctor;
  ми йшли́ за водо́ю, we followed the current;
  за розмо́вою, while conversing;
  доку́ме́нт за пі́дписом, a signed document;
  тепе́р че́рга за тобо́ю, now it is your turn;
  за таки́ми обста́винами, as a result of such conditions;
  за дурно́ю голово́ю, on account of (my) stupid head;
  вона́ була́ за Іва́ном, she was married to Ivan;
  за не́ю все зле, when she is present everything goes badly;
  вся та пра́ця за мно́ю, all that work is my responsibility;
  все пішло́ з ди́мом, all went up in smoke;
  прийти́ за ді́лом, to come on business; 4) with the Accusative: expressing “than” (in comparison):
  вона́ кра́ща за ньо́го, she іs better looking than he; 5) used in exclamatory and interrogative expressions:
  що це за люди́на? what kind (manner) of man is he? що за краса́! what beauty! що за га́лас! what’s going on here! what a racket!
іти́ (іду́, іде́ш) (after vowels:
  йди, йдеш) I vi: (піти́ Р) to go, walk:
  іти́ за ким, to follow one;
  іти́ за ра́дою, to follow advice;
  іти́ за́між, to marry (of a woman);
  іди́ геть! go away! кров йому́ йде з но́са, his nose is bleeding;
  дощ (сніг) іде́, it is raining (snowing):
  іти́ спа́ти, to go to bed;
  іти́ пі́шки, to go on fooot;
  іти́ босака́, to walk barefoot;
  іти́ нога́ за ного́ю, to go (walk) slowly, to drag one’s feet;
  іти́ в го́сті (з візи́тою), to go visiting;
  цей капелю́х їй не йде, this hat does not suit her;
  по́їзд іде́ о п’я́тій, the train departs at five;
  час іде́, time passes;
  спра́ва йде про́…, it concerns…, it is a question of…;
  на вбра́ння йде два я́рди (ме́три) сукна́, two yards (metres) are needed for the suit;
  ця спра́ва йде зле, this matter is taking a bad turn;
  все йде, як по ма́слі, things cannot go better than they do;
  так не йде, it cannot be so, impossible;
  мені́ про це ду́же йде, that concerns me very much;
  іти́ на дно, to sink to the bottom;
  іти́ назу́стріч, to go out to meet;
  іти́ на при́ступ, to storm (e.g., a town);
  іти́ по во́ду, to go to get (fetch) water.
ма́ти (ма́ю, ма́єш) I vt to have, possess; to consider, look upon, regard, hold:
  ма́ти кого́ за поря́дну люди́ну, to consider one first-rate (fine man);
  ма́ю це за вели́ку ганьбу́, I look upon it as a great disgrace: || to have to, must:
  за́втра ма́ють відбу́тись схо́дини, meeting is to take place tomorrow; I ма́ти на ува́зі, to bear in mind;
  я мав тобі́ це да́ти, I intended to give it to you;
  він мав бу́ти уби́тий, he was to have been murdered (killed); || to beget, (bear, bring forth:
  вона́ вже не мо́же ма́ти, she can no longer bear children;
  коро́ва ма́ла теля́, the cow calved; Misc.: ма́ти о́ко на, to follow closely;
  ма́ти що на о́ці, to keep an eye on;
  ма́ти промо́ву, to make a speech;
  ма́ти на ко́го храп, to bear one a grudge;
  от тобі́ й ма́єш! what a surprise! ма́ти за зле, to take (a thing) ill;
  бу́деш ти ма́ти за це, you will pay dearly for that;
  а на ма́єш! take that, that’s for you! (usually in striking);
  о́тже ма́єте, there you have it;
  ма́тися I vi to be, do, feel, find oneself (of health, condition, state):
  як ма́єтеся? how are you? коли́ річ так ма́ється, in such a case, it being so;
  він ма́ється пога́но, he feels badly, he is in miserable circumstances (condition); || to take place; to find necessary:
  ма́лося йти до шко́ли, one was to have gone to school.
пам’ята́ти (-а́ю, -а́єш) I vt to remember, keep in mind, think of; to recall;
  пам’ята́ти на ко́го (що), to remember (recall) one or a thing;
  я йому́ це попам’ята́ю, (threateningly): I’ll never forget what he has done;
  хай йому́ Бог не пам’ята́є, may God forgive him;
  пам’ята́тися I vi to be remembered:
  до́бре пам’ята́ється до́вго, а зле ще до́вше, a good action is remembered long, but an evil one still longer.
роби́ти (роблю́, ро́биш) I vt: (зроби́ти P) to work, labor; to do, make; to render; to exert; to manufacture; to operate:
  роби́ти го́лкою, to work with one’s needle (for a livelihood);
  роби́ти ве́слами, to ply the oars, row;
  роби́ти до́бре (зле), to do well (ill);
  роби́ти ви́сновок, to conclude;
  роби́ти на хліб, to labor for one’s livelihood (bread);
  роби́ти ви́гляд, to assume an appearance, pretend, feign;
  ні́чого роби́ти, тре́ба підда́тися, there is nothing to do but to surrender;
  роби́ти на ща́стя (навмання́), to trust to luck (and do a thing haphazardly);
  роби́ти по пра́вді, to act righteously (justly);
  що ж тут роби́ти? what is there to be done? роби́ти свої́м бо́гом, to do (a thing) as one pleases (in one’s own manner);
  роби́ти хліб, to cultivate the land;
  роби́ти з му́хи вола́, to make a mountain out of a molehill;
  роби́ти во́лю, to do or execute (one’s) will;
  роби́ти за стари́й довг, to work for a dead horse; || (of liquors): to ferment, work;
  роби́тися I vi to be done (made, manufactured); to make oneself; to become, grow, get (to be);
  роби́тися шевце́м, to become a shoemaker;
  не так воно́ ро́биться, як нам хо́четься, things don’t happen the way we wish.
склада́ти (-а́ю, -а́єш) I vt: (скла́сти, зложи́ти P) to put (lay) together; to compose, compound: to store (goods);
  склада́ти доку́пи, to gather together, amass;
  склада́ти наку́пу, to heap (pile) up, accumulate:
  склада́ти гро́ші, to save up (save) money, to donate or contribute money to a common purpose or expense;
  склада́ти у́ряд, to form a government;
  склада́ти обо́в’я́зки, to resign (one’s) office;
  склада́ти вину́ на і́ншого to lay the blame on another;
  склада́ти ру́ки, to fold (one’s) hands or arms;
  склада́ти біли́зну, to fold linen;
  склада́ти папі́р уче́тверо, to fold the paper into four parts;
  склада́ти слова́, to compose (compound) words;
  склада́ти лі́тери, to set letters (of printing);
  склада́ти подя́ку, to return thanks;
  склада́ти же́ртву, to offer a sacrifice (donation);
  склада́ти збро́ю, to lay down arms;
  склада́ти хрест, to make the sign of the cross;
  склада́ти раху́нки, to give an account;
  склада́тися I vi to consist of, be composed of; to be folded; to contribute (for a common purpose);
  так скла́лося (зложи́лося), it so happened (coincided);
  скла́дається до́бре (зле), it takes a good (bad) turn;
  цей стіле́ць склада́ється, this is a folding chair; || to make up (one’s) baggage.
спра́вити (-влю, -виш) P vt: (справля́ти I) to give, afford, cause, effect, bring about, procure, produce:
  спра́вити приє́мність, to give (afford, procure) pleasure;
  спра́вити поле́гшу, to afford relief;
  спра́вити вра́ження, to produce an impression;
  спра́вити обі́д, to give a dinner (banquet);
  спра́вити собі́ що, to buy or have a thing made for oneself;
  спра́вити по́ле, to till (plough) a field;
  спра́вити ри́бу, to scale and gut a fish;
  спра́вити весі́лля, to celebrate a wedding;
  спра́вити та́нці, to arrange (organize) a dance;
  спра́вити ре́готи, to cause laughter; || to straighten out, make (set) straight, put in order, repair:
  спра́вити кого́, to correct or improve one;
  спра́вити на доро́гу, to show (point out) the way;
  спра́витися P vi (куди́): to take direction; (з чим): to have done with, to master, manage, succeed;
  спра́витися ско́ро, to make haste, be quick;
  спра́витися до́бре (зле), to acquit oneself well (badly), to give a good (bad) account of oneself; || to be corrected, correct oneself.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

ill (і) зло; шкода; нещастя; (пк) хворий; поганий; шкідливий; (пс) зле; погано; сумнівно