Знайдено 26 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «заподіяти» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

commit [kəˈmɪt] v
    1) вчиня́ти, заподі́яти (злочин і т.п.); зроби́ти (помилку) До обговорення
    2) зобов’я́зуватися, обов’я́зуватися; бра́ти, взя́ти на се́бе обов’я́зок, присвя́чувати себе (чомусь)
    3) доруча́ти, довіря́ти
    4) відкладати, виділяти (фінанси для подальшого використання)
    5) запроторити у в’язницю, психлікарню; ув’я́знювати
    6) подавати на розгляд (справу до вищого суду, законопроект до комітету тощо)
    7) комп. робити зміну неминущою (в системі керування даними): напр.
    а) фіксувати транзакцію в БД, порівн. rollback
    б) відсилати сирцевий код в репозито́рій (в системах контролю версій)
    • to commit suicide — заподі́яти собі́ смерть; кіне́ць собі́ зроби́ти; покінчити життя самогубством (самовбивством); накласти на себе руки Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

break [breɪk] v (past broke, p. p. broken)
1. ламати, розбивати, розривати;
  to ~ a chair зламати стілець;
  to ~ a rod зламати прутик;
  to ~ a stick зламати палку;
  to ~ а cup розбити чашку;
  to ~ а plate розбити тарілку;
  to ~ а rope розірвати мотузку;
  to ~ smth into pieces розламати (розбити) щось на куски;
  to ~ a tooth on a bone зламати зуб об кістку;
2. ламатися, розбиватися, розриватися (тж перен.);
  to ~ in, into flinders розлетітися вдрізки;
  a chair ~s стілець ламається;
  а cup ~s чашка розбивається;
  а rope ~s мотузка розривається;
  glass ~s easily скло легко б’ється;
  my heart is ~ing моє серце розривається;
3. порушувати;
  to ~ a marriage розірвати шлюб;
  to ~ one’s promise не дотримати обіцянки;
  to ~ one’s oath порушити клятву;
  to ~ one’s word порушити слово;
  to ~ sanctuary порушувати право недоторканості;
  to ~ the rules порушити правила;
  to ~ the contract порушити контракт;
  to ~ the law порушити закон;
  to ~ the squares порушити заведений, усталений порядок;
4. порвати, припинити (стосунки);
  to ~ with old habits порвати зі старими звичками;
  to ~ with one’s family порвати з сім’єю;
  to ~ with smb/smth порвати з кимсь/чимсь;
5. переривати, порушувати, припиняти (мовчання тощо); робити зупинку;
  to ~ fast розговітися, перестати постити;
  to ~ the silence порушити тишу;
  to ~ the peace порушити мир;
  to ~ the thread of thought перервати хід думок;
6. розламати, розірвати, відкрити, розпечатати (тж ~ open);
  to ~ a deadlock вийти із глухого кута;
  to ~ open відкривати силою;
  to ~ open a door виламати двері;
  to ~ open a lock зламати замок;
  to ~ open a safe зламати сейф;
  to ~ open a letter розпечатати лист;
  to ~ the enemy front прорвати фронт ворога;
  to ~ the tape фінішувати;
7. роз’єднати, розкомплектувати;
  to ~ a set (of smth) розкомплектувати набір (чогось);
  to ~ money розміняти гроші;
  to ~ ranks військ. роз’єднати ряди;
8. ламати (опір, волю) (тж ~ down);
  to ~ opposition зламати опозицію;
  to ~ smb’s will зламати чиюсь волю;
9. починати (щось робити); починатися, наставати;
  to ~ into a run побігти;
  to ~ into a smile посміхнутися;
  to ~ into life кинутися навтіки, почати рухатися;
  to ~ into sobs почати хлипати/схлипувати;
  to ~ into song заспівати;
  to ~ into speech заговорити;
  the day broke розвиднілося;
10. ударяти (про грозу); вибухати (сміхом);
  to ~ into laugh, laughter засміятися, розсміятися, зайтися сміхом;
11. ламати, виводити з ладу, приводити у непридатність;
  to ~ a clock зламати годинник;
  to ~ a washing-machine зламати пральну машину;
12. розоряти, призводити до банкрутства; збанкрутувати;
  to ~ the bank 1) підірвати банк; 2) карт. зірвати банк;
  he was completely broke(n) він був повністю розорений;
13. спадати (про ціни, мороз тощо);
  his attention broke його увага послабилася;
  the frost broke мороз спав;
14. розсіюватися, розвіюватися;
  clouds broke хмари розсіялися;
  his gloom broke його поганий настрій минув;
15. траплятися, відбуватися;
  anything broken? щось трапилося?;
16. розпушувати, копати (ґрунт);
  to ~ fresh ground орати, розорювати землю; копати землю; піднімати цілину; прокладати шлях;
17. м’яти, тіпати, терти; різати на шматки;
18. побити (рекорд);
19. ел.переривати (струм); вимикати; розмикати (ланцюг);
20. розкривати (таємницю);
21. вдарити;
  the storm broke вдарила буря;
22. понизити у посаді; розжалувати;
  to ~ a general розжалувати генерала;
  ~ away 1) відривати, розривати; 2) утікати, відходити; 3) позбутися чогось;
  to ~ away from bad habits позбутися поганих звичок; 4) розійтися; розсваритися; ~! брейк! (бокс);
  ~ down 1) ламати, руйнувати;
  they broke the door down вони виламали двері; 2) виходити з ладу; зазнати аварії; 3) погіршуватися (про здоров’я); занедужати;
  his health broke down його здоров’я погіршилося; 4) зазнати невдачі, провалитися;
  all our plans broke down усі наші плани провалилися; 5) не витримати, втратити самовладання; розплакатися;
  she suddenly broke down and cried вона не витримала і заплакала; 6) розбивати на класи, категорії тощо; 7) хім. розчинятися; розслоюватися; 8) пом’якшувати, приглушувати (про колір);
  ~ forth 1) вирватися (із засідки);
  the soldiers broke forth an ambush солдати вирвалися із засідки; 2) пробивати собі дорогу; 3) вибухнути, пуститися;
  to ~ explanations вдаватися до пояснень; 4) розпочатися, вибухати (про війну);
  ~ in 1) вдиратися; 2) виламувати, зламувати;
  to ~ in a door зламувати двері; 3) втручатися, встрявати; 4) приборкувати;
  ~ off 1) відламувати; 2) раптом припиняти (розмову);
  to ~ (in) off with smb відразу припинити з кимось знайомство; порвати з кимсь; 3) припинити (щось), порвати (з);
  to ~ off a habit відмовитися від поганої звички;
  to ~ off in a speech несподівано замовкнути;
  ~ out 1) виламувати; вибивати;
  to ~ out a pane вибити шибку; 2) утікати (з в’язниці); 3) спалахнути (про пожежу тощо); вибухати;
  a storm broke out буря почалася;
  a war broke out війна вибухнула;
  ~ through 1) прориватися, пробиватися;
  our soldiers broke the enemy line through наші солдати прорвали оборону противника; 2) здійснити науковий прорив;
  ~ up 1) розбивати (на куски); 2) розформовувати, розпускати; розганяти (натовп); 3) розходитися (про збори тощо); закриватися (на канікули);
  let’s ~ our party розійдімося;
  school will ~ next month заняття в школі закінчуються на наступному тижні; 4) змінюватися (про погоду); 5) слабнути; 6) розпадатися (про імперію, дружбу, сім’ю); фіз. розщеплювати;
  they broke up after years of bickering вони роками сварилися і нарешті розійшлися; 7) лопатися (від сміху);
  ~ upon поставати (перед); спадати на думку;
  ~ with порвати стосунки (з кимсь); ◊
  ~ one, ~ three бий на щастя (кажуть, коли розбивається посуд);
  hard words ~ no bones не заподіяти шкоди, не бути шкідливим;
  the day ~s розвиднюється;
  to ~ a butterfly on a wheel діяти безглуздо; стріляти по горобцях з гармат; іти на комара з дрючком, а на вовка зі швайкою;
  to ~ a date, an appointment не з’явитися у призначений час;
  to ~ a record побити рекорд;
  to ~ a rule порушити правило;
  to ~ a deadlock знайти вихід з тупика;
  to ~ the bread of hospitality користуватися чиєюсь гостинністю (бібл.);
  to ~ china викликати переполох;
  to ~ even залишитися при своїх (у грі);
  to ~ ground прямувати, іти;
  to ~ loose вириватися на волю; зірватися з цепу;
  to ~ news повідомляти неприємну новину;
  to ~ one’s faith порушити слово, обіцянку;
  to ~ one’s heart, one’s heartstrings засмутити;
  to ~ one’s neck зламати шию;
  to ~ the stones виконувати важку роботу, заробляти на життя тяжкою працею;
  to ~ the ground прокладати нові шляхи, робити перші кроки;
  who ~s pays присл. хто ламає, той і платить; хто заварив кашу, той хай і їсть.

USAGE: Українським дієсловам ламати, руйнувати в англійській мові відповідають to break, to crush, to rack, to tear. To break є словом із загальним значенням – ламати, руйнувати, але має відтінок з найменшим застосуванням сили: The plate broke to pieces. Тарілка розбилася на кусочки. To crush має значення руйнувати шляхом роздавлювання, розчавлювання: Wine is made by crushing grapes. Вино виготовляють шляхом розчавлювання винограду. To rack має значення ламати із застосуванням значної сили. To tear – рвати, шматувати: He tore his shirt on a nail. Він порвав свою сорочку об цвях.

cut [kʌt] v (past і p. p. cut)
1. різати, розрізувати; відрізувати;
2. порізати(ся), заподіяти різану рану;
3. зрізувати (квіти);
4. стригти; підстригати;
5. скорочувати; знижувати; зменшувати (ціни тощо);
6. скорочувати шлях, ходити навпростець;
7. вирізувати; різати (по дереву); висікати (з каменю);
8. кроїти;
9. ударити; завдати сильного болю;
10. ображати; ранити;
11. перетинати, перехрещувати (про шляхи тощо);
12. перегризати, прогризати;
13. розм. тікати, дременути;
14. припиняти, переставати;
15. прорізуватися (про зуби);
16. амер. голосувати проти; викреслювати кандидатуру;
17. не помічати; не впізнавати; ігнорувати;
18. тех. знімати стружку;
19. свердлити, бурити;
20. тесати, стісувати;
21. ел. вимикати;
22. рад. перемикати з однієї програми на іншу;
23. косити, жати; збирати урожай;
24. рубати (ліс);
25. шліфувати, гранувати;
26. розводити (спиртні напої);
27. спорт. зрізати (м’яч);
28. каструвати (тварину);
  ~ across 1) протирічити; іти урозріз;
  his decision ~s across our opinion його рішення іде урозріз з нашою думкою; 2) мішати;
  her loud voice ~ across our conversation її голосний голос заважав нам вести бесіду; 3) охоплювати;
  to ~ across all strata of society охоплювати усі верстви суспільства;
  ~ at завдавати удару (батогом, мечем тощо; тж перен.);
  ~ away 1) зрізати; 2) розм. тікати;
  ~ back 1) обрізати, укорочувати (гілки, корені); 2) скорочувати (виробництво, фонд зарплати; часто ~ on);
  to ~ back on production скоротити виробництво; 3) кін. повторити даний раніше кадр;
  ~ down 1) скорочувати (витрати); виторгувати; 2) рубати (дерева); 3) (звич. pass.) убивати (про хворобу, смерть); 4) укоротити, ушивати (штани тощо);
  ~ in 1) вмішуватися (у розмову); перебивати;
  to ~ in with a remark вставити своє зауваження; 2) включатися (у гру); 3) тех., ел. вмикати, приєднувати; 4) кул. додавати (щось), обережно помішуючи;
  ~ off 1) обрізати, відсікати;
  to ~ off smb’s head відрубати комусь голову;
  to ~ off smb’s limb ампутувати комусь кінцівку; 2) відрізати (шлях); ізолювати;
  to ~ an enemy’s retreat відрізати ворогу шлях до відступу; 3) переривати, роз’єднувати (телефонну розмову); 4) призводити до передчасної смерті; 5) вимикати (електрику, газ тощо); 6) припиняти;
  to ~ off a debate припиняти дебати;
  to ~ off negotiations перервати перемовини;
  ~ out 1) вирізати;
  to ~ out pictures вирізати картинки;
  to ~ out a cyst вирізати кісту; 2) кроїти; 3) витісняти;
  to ~ smb out with his girl відбити у когось дівчину; 4) мор. відрізати судно від берега; 5) ел. вимикати; 6) карт. виходити з гри; 7) випускати (деталі); 8) відмовитися (від чогось); перестати робити (щось);
  I had to ~ out meat мені довелося відмовитися від м’яса;
  ~ over вирубувати ліс;
  ~ under продавати дешевше (конкурентних фірм); боротися з конкурентами шляхом зниження цін;
  ~ up 1) розрубувати, розрізати на шматки; 2) зрубувати під корінь; 3) розбити, знищити (ворога); 4.) розкритикувати (книжку, промову); 5) підривати (сили, здоров’я); 6) пліткувати, перемивати кісточки; ◊
  ~ it out! облиш!, годі вже!;
  ~ the cackle годі базікати, годі язиком ляпати, ближче до справи!;
  to ~ a dash вихвалятися, красуватися, виставляти щось про людське око; тумани напускати;
  to ~ a feather бути надмірно педантичним;
  to ~ a good, a great (a little, a miserable, a poor) figure грати, відігравати значну (незначну) роль;
  to ~ a jest, a joke говорити дотепи, жартувати;
  to ~ a long story short коротко, у двох словах;
  to ~ and contrive зводити кінці з кінцями;
  to ~ each other’s throats ворогувати, гризтися;
  to ~ every nickel in half заощаджувати кожну копійку, труситися над кожною копійкою;
  to ~ ice мати вагу, вплив, значення;
  to ~ it too fat перебрати міру, перегнути палицю;
  to ~ one’s coat according to one’s cloth жити відповідно до своїх матеріальних можливостей; по своєму ліжку простягати ніжку;
  to ~ one’s own nose off завдати самому собі шкоди; підрубати сук, на якому сидиш;
  to ~ the bag open амер. видати таємні відомості;
  to ~ the comb of smb збити пиху з когось;
  to ~ the Gordian knot розрубати гордіїв вузол;
  to ~ the mustard амер. підходити з кожного погляду;
  to ~ up savage розсердитися, скипіти, роз’яритися; вийти з терпіння.
end [end] v
1. кінчати; закінчувати (часто ~ off, ~ up);
  to ~ one’s labour on a book закінчити роботу над книгою;
  to ~ off, up a speech with a quotation закінчити виступ цитатою;
  we ~ed the dinner up with fruit and coffee ми закінчили обід фруктами і кавою;
2. припиняти;
  to ~ one’s life покінчити з собою; заподіяти собі смерть;
  to ~ testing припинити випробування;
3. закінчуватися, завершуватися;
  to ~ in a draw, in a tie спорт. закінчитися в нічию;
  to ~ in smth кінчатися чимсь;
  to ~ well кінчатися добре;
  to ~ happily кінчатися щасливо;
  a day ~s день закінчується;
  a book ~s книга закінчується;
  a lesson ~s урок закінчується;
  the word “eighth” ~s in “th” слово “eighth” закінчується на “th”;
  when will the lesson ~? коли закінчиться урок?;
4. померти; убити, добити;
5. закінчувати, завершувати;
  ~ off, ~ up закінчуватися, припинятися; ◊
  all is well that ~s well присл. усе добре, що добрий кінець має.

USAGE: Українському дієслову закінчувати в англійській мові відповідають to end, to close, to complete, to conclude, to finish, to terminate. To end має відтінок значення припинити щось, незалежно від того, чи воно закінчене чи ні, а також завершити, довести до кінця: They decided to end their relations. Вони вирішили припинити свої стосунки. To end the game in a draw закінчити гру внічию. To close означає закінчити, припинити, закрити щось: to close a discussion (an account, a meeting etc) припинити дискусію (закрити рахунок, збори). To complete означає завершити щось: When will the railway be completed? Коли завершиться будівництво залізної дороги? To conclude означає довести до логічного, формального завершення: The meeting concluded at 8 o’clock. Збори закінчилися о 8 годині. The story concludes with the hero’s death. Оповідання закінчується смертю героя. To finish близьке за значенням до to conclude, але перше є книжним словом з офіційно-урочистим забарвленням, а друге – стилістично нейтральним: The term finishes next week. Термін закінчується наступного тижня. To terminate означає покласти край чомусь у часі або просторі: to terminate smb’s contract (a pregnancy) розірвати контракт (перервати вагітність).

foul [faʋl] adv нечесно;
  to play smb ~ заподіяти комусь неприємність; зрадити, обдурити (когось).
hack [hæk] v
1. рубати, розрубувати; розбивати на шматки;
  to ~ smth to pieces розрубати щось на шматки;
2. робити зарубку, надрубувати;
3. заподіяти різану рану;
  to ~ at smb with one’s sword ударити когось мечем;
  to ~ one’s chin in shaving порізатися під час гоління;
4. щербити, зазублювати;
5. розпушувати, розбивати (ґрунт);
6. підрізати (гілки);
7. тесати, обтесувати (камінь);
  a figure ~ed out of the rock фігура, витесана з каменю;
8. кашляти, кахикати сухим кашлем;
9. затинатися, зупинятися (під час мовлення);
10. с. г. зрізати, збирати, знімати;
11. прокладати борозну;
12. давати напрокат (екіпаж);
13. використовувати на тяжкій, нудній роботі;
14. наймати як літературного поденника;
15. заяложувати, робити банальним;
16. їхати верхи, не поспішаючи;
17. давати молодим соколам свободу перед тренуванням;
18. розкладати цеглу для просушування.
harm [hɑ:m] n
1. шкода, збиток;
  bodily ~ тілесне пошкодження;
  considerable ~ значний збиток;
  grave, serious, severe ~ серйозний збиток;
  great, immeasurable ~ великий збиток;
  irreparable ~ непоправний збиток;
  slight ~ невеликий збиток;
  to cause ~ заподіяти шкоду;
  to do smb, smth ~ зробити (заподіяти) шкоду комусь/чомусь;
  to mean no ~ не мати на увазі нічого поганого;
  to threaten bodily ~ загрожувати каліцтвом;
  that won’t do any ~ це не зашкодить;
  there is no ~ in smth немає ніякої шкоди в чомусь;
2. зло, лихо; неприємність; небезпека;
  the chief ~ головне зло;
  a serious ~ велике зло;
  out of ~’s way у безпеці/далі від лиха;
  more ~ than good більше поганого, ніж гарного; більше шкоди, ніж користі;
  to see no ~ in it не бачити нічого поганого в цьому;
3. горе, скорбота; сум, журба; ◊
  no ~ in trying можна спробувати, за пробу не платять;
  to be safe from ~ бути поза небезпекою; від гріха подальше.
injury [ˈɪndʒɘrɪ] n (pl injuries)
1. тілесне пошкодження; поранення; рана;
  a bodily, a personal ~ тілесне пошкодження;
  an employment, an industrial ~ виробнича травма;
  to inflict ~ies on smb завдавати комусь тілесних пошкоджень;
  to receive, to sustain an ~ отримати поранення;
2. шкода, втрата;
  to do smb an ~ заподіяти комусь шкоду;
  an ~ by fire шкода, завдана пожежею;
3. образа; кривда; наклеп;
  exposed to ~ беззахисний.

USAGE: Синонімами до іменника injury є damage, harm, hurt, mischief. Injury i harm вживаються на позначення будь-якої шкоди, damage – це пошкодження, що призводить до збитків, hurt – це фізичне або моральне пошкодження, яке викликає біль чи призводить до моральних страждань, mischief – досадна шкода, якої завдають люди чи інші живі істоти. Harm і mischief вживаються, коли мова йде про навмисну дію людини.

jactitation [ˌdʒæktɪˈteɪʃ(ɘ)n] n
1. хвастощі;
2. юр. брехлива заява, щоб заподіяти шкоди іншій особі;
  ~ of marriage фальшива заява про шлюб;
3. мед. судомне сіпання;
4. метання, кидання (уві сні).
maim [meɪm] v
1. калічити; нівечити;
  to ~ smb for life зробити когось калікою на все життя;
  to be ~ed in the hand покалічити руку;
  to be ~ed in an accident одержати тілесні пошкодження в автокатастрофі;
2. юр. заподіяти тяжке тілесне пошкодження.
mischief [ˈmɪstʃɪf] n
1. зло, лихо, біда;
  malicious ~ юр. навмисне, зловмисне зло;
  out of ~ зі злості;
  the ~ of it is that біда в тому, що;
  to cause, to do, to make ~ заподіяти зло; сіяти розбрат, чвари;
  to get into ~ попасти в біду;
2. шкода, збиток;
3. пустощі, витівки;
  full of ~ пустотливий;
  to keep children out of ~ стримувати дітей від витівок;
4. заст. хвороба;
5. (a ~) пустун, бешкетник;
6. розм. чорт, біс, дідько;
  what the ~ do you want? якого дідька вам треба?; ◊
  he that ~ hatches, ~ catches хто іншим лиха бажає, той сам лихо має; не копай комусь яму, бо сам упадеш.
quietus [kwaɪˈi:tɘs] n
1. кінець; смерть;
  to get one’s ~ померти;
  to make one’s ~ заподіяти собі смерть;
2. щось заспокійливе (гнітюче);
3. звільнення із служби;
4. квитанція; розписка про сплату (боргу);
5. розм. останній удар;
6. вирішальний аргумент, привід;
  to give smb his ~ назавжди позбутися когось;
  the arrival of militia gave the riot its ~ прибуття міліції зіграло вирішальну роль у придушенні повстання.
scathe [skeɪʧ] v (past і p. p. scathed, pres. p. scathing)
1. заподіяти шкоду;
2. спалювати, обпалювати, опалити;
3. знищувати (сатирою, критикою).
scathe [skeɪʧ] n
1. шкода, збиток;
  to do ~ заподіяти шкоду;
  without ~ непошкоджений;
2. те, що завдає шкоди;
3. причина смутку (жалю).
shipwreck [ˈʃɪprek] v
1. спричинити корабельну аварію;
  to ~ a vessel потопити судно;
2. зазнати корабельної аварії;
3. розорити; заподіяти шкоду; занапастити;
4. зазнати невдачі (краху), розоритися.
spoil [spɔɪl] n
1. воєнна здобич; трофеї (тж the ~ s of war);
  to the victors belong the ~ s трофеї належать переможцям;
2. зброя, обладунок, зняті з убитого (переможеного) ворога;
3. награбоване добро;
  the ~ s of thieves здобич злодіїв;
4. мародерство; пограбування;
5. вигода, прибуток; перевага;
6. pl державні посади, що розподіляються серед прихильників партії, яка перемогла на виборах;
  ~ system амер. надання посад і привілеїв прихильникам партії, що перемогла;
  the ~s of office нагорода за політичні послуги партії, що перемогла;
7. рідкісна книга (визначний твір мистецтва тощо), придбана з труднощами;
8. псування, заподіяння шкоди;
9. шкода;
  to do much ~ on, upon smb заподіяти комусь великої шкоди;
10. амер. макулатура;
11. гірн. вийнятий ґрунт, пуста порода;
12. карт. нічия у грі в карти для п’ятьох;
13. pl останки (труп) тварини;
14. pl скинута шкіра змії.
suicide [ˈs(j)u:ɪsaɪd] v (past i p. p. suicided, pres. p. suiciding) учинити самогубство, покінчити з собою, заподіяти собі смерть (тж to ~ oneself).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

заподіювати, заподіяти to cause, to inflict, to occasion, to do;
~ шкоду to injure, to do harm (to);
заподіяти собі смерть to lay hands on oneself, to commit suicide.
атакувати to attack, to assail, to assault; to charge (в кінному строю);
~ з тилу to take in the rear;
~ з флангу to attack in the flank.

ПРИМІТКА: To attack має найбільш загальне, широке значення, а інші ‒ специфічні, вужчі відтінки значення. Воно значить напасти, накинутися на когось з метою заподіяти насильство над кимсь або чимсь, але не обов’язково досягти наслідків. To attack може вживатися стосовно людей, тварин і населених пунктів, to assail та to assault лише стосовно людей. Всі ці слова можуть вживатися і переносно. She was attacked by a shark. На неї напала акула. She was his most persistent adversary, assailing him at public meetings. Вона була його найзапеклішим ворогом, яка атакувала його на всіх публічних зібраннях. She was found guilty of assaulting a police officer. Її визнали винною в убивстві офіцера поліції.

шкод||а1 (втрата, збиток) harm, damage, injure, hurt, detriment; юр. lesion;
заподіяти to do harm, to do harm to damage.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

to take one’s life
sich [dat.] das Leben nehmen, Selbstmord m begehen
накласти на себе руки, заподіяти собі смерть, позбавити себе життя

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

заподі́яти (-і́ю, -і́єш) P vt to do, make, be the cause of, perpetrate:
  заподі́яти ли́хо (шко́ду), to cause misfortune (damage); || to do harm (injury):
  заподі́яти собі́ смерть, to commit suicide;
  вона́ так йому́ заподі́яла, such injury did she cause him (through witchcraft).
кри́вда (-ди) f wrong, harm, injury, grievance:
  заподі́яти (вчини́ти) кри́вду, to do harm, cause injury:
  поне́сти́ кри́вду, to experience an injury;
  це бу́де з кри́вдою для вас, that will be detrimental to you.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

травм||а ім. ж. injury, trauma
виробнича ~а employment injury; (на промисловому об’єкті) industrial injury
легка (серйозна) ~а slight (serious/severe) injury
невиробнича/побутова ~а off-the-job injury
родова (фізична) ~а birth (physical) trauma
заподіяти to injure, to inflict an injury
одержати ~у to receive/to suffer/to sustain an injury
спричинити ~у to cause a trauma
страждати від ~и to suffer from a trauma.
шкод||а1 ім. ж. (втрата, збиток) harm, damage, injure, hurt, detriment; юр. lesion
заподіяти to do harm/damage.

- Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (А. Шимків) Вгору

fluctuation ком. коливання; нестійкість; зміна
зміни, в процесі яких підвищуються або знижуються ціни, ставки, суми, обсяги тощо чого-небудь; ◆ прикладом може бути коливання цін акцій на біржі або нестабільність економіки в країні
 • accidental ~s = коливання випадкового характеру
 • acute ~s = різкі коливання
 • annual ~s = річні коливання
 • business ~s = коливання ділової кон’юнктури • коливання ділової активності
 • chance ~s = випадкові коливання
 • concomitant ~s = коливання, які збігаються
 • constant ~s = постійні коливання
 • credit ~s = кредитні коливання
 • currency ~s = коливання курсу валюти • валютні коливання
 • cyclical ~s = циклічні коливання
 • demand ~s = коливання попиту
 • divergent ~s = розбіжні коливання • протилежні коливання
 • economic ~s = економічні коливання
 • erratic ~s = коливання випадкового характеру
 • excessive ~s = надмірні коливання
 • exchange ~s = коливання курсу
 • foreign exchange ~s = валютні коливання
 • investment ~s = коливання інвестицій
 • irregular ~s = нерегулярні коливання
 • labour ~ = плинність робочої сили
 • leaping ~s = стрибкоподібні коливання
 • local ~s = місцеві коливання
 • major ~s = великі коливання
 • market ~s = коливання цін на ринку • кон’юнктурні коливання • коливання ринкової кон’юнктури
 • minor ~s = слабкі коливання
 • periodic ~s = періодичні коливання
 • pervasive ~s = широко розповсюджені коливання
 • price ~s = коливання цін • коливання курсів цінних паперів
 • random ~s = коливання випадкового характеру
 • rate ~s = коливання обмінних курсів
 • sales ~s = коливання збуту
 • seasonal ~s = сезонні коливання
 • short-term ~s = короткочасні коливання
 • slight ~s = невеликі коливання
 • statistical ~s = статистичні зміни
 • stock market ~s = коливання курсів цінних паперів на біржі
 • sustained ~s = стійкі коливання
 • temporary ~s = тимчасові коливання
 • trade ~s = коливання у сфері торгівлі
 • weak ~s = слабкі коливання
 • ~s in cost = коливання у коштах • коливання у видатках
 • ~ in liquidity = зміна в ліквідності
 • ~ in money supply = коливання грошової маси
 • ~s in the parity of currency = коливання курсу валют
 • ~s in prices = коливання цін
 • ~s in the rate of exchange = коливання курсу
 • ~s in revenue = коливання в доходах
 • ~s in turnover = коливання обороту
 • ~ in value = коливання у вартості
 • ~ margin = межа коливань
 • ~s of the discount rate = коливання облікової ставки
 • ~ of currencies to the dollar = коливання курсів валют до долара
 • ~s of the market = кон’юнктурні коливання • коливання цін на ринку
 • ~ of population = плинність населення
 • ~ of prices = коливання цін
 • ~ of rates = коливання курсу
 • ~s of supply and demand = коливання попиту і пропозиції
 • to cause a ~ = заподіювати/заподіяти коливання • спонукувати/спонукати коливання • виклика́ти/ви́кликати коливання • спричиняти/спричинити коливання
 • to expect a ~ = передбачати/передбачити коливання
 • to mitigate price ~s = зменшувати/зменшити коливання цін
 • to predict a ~ = прогнозувати коливання • передбачати/передбачити коливання