Знайдено 1 статтю
Шукати «завсіди» на інших ресурсах:

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

за́всі́ди adv. = за́вжди, always, ever, at all times;
  завсі́дній (-ня, -нє) usual, habitual, customary, continual, perpetual:
  завсі́дній спо́сіб життя́, the usual manner of life;
  завсі́дні життє́ві турбо́ти, the usual troubles (worries) of life;
  завсі́дник (-ка) m, завсі́дниця (-ці) f continual guest, frequenter, regular customer (guest).