Знайдено 70 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «житель» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

denizen [ˈdenɪzən -əz-]
  1. n
    1) жи́тель, ме́шканець
    2) брит. натуралізо́ваний інозе́мець (з неповними правами)
    3) щось що прижилося (тварина, рослина, запозичене слово тощо); акліматизований організм
    4) за́всідній гість, пості́йний відві́дувач, за́всідник
  2. v
    1) натуралізувати, надавати права громадянина
    2) акліматизувати (рослину, тварину) Обговорення статті
occupant [ˈɒkjʊpənt -jəp-, амер. ˈɑːkjəp-] n
    1) жи́тель, жи́телька, ме́шканець, ме́шканка
    2) особа, що обіймає посаду (місце)
    3) тимчасо́вий вла́сник, орендар
    4) юр. особа, що отримала у власність майно, яке не мало раніше власника
    5) юр. вла́сник (особливо землі) Обговорення статті
sojourner [ˈsɒdʒənə ˈsʌdʒ-, -ɜːn-, амер. soʊˈdʒɝːn(ə)r] n
    тимчасо́вий житель, мешканець Обговорення статті
townsman [ˈtaʊnzmən], townswoman n (pl townsmen або townswomen)
    1) городя́нин, городя́нка, містяни́н, містя́нка (зокр. окремого міста, особ. на противагу селянину)
    2) житель того ж самого міста; земляк
    3) амер. член міської управи (в Новій Англії) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

aboriginal [ˌæbɘˈrɪdʒ(ɘ)nɘl] n
1. тубілець, корінний (місцевий) житель;
2. споконвічне/одвічне слово.
-ant [ɘnt] suf
1. (тж -ent) зустрічається в прикметниках фр. й лат. походження;
  arrogant зарозумілий, самовпевнений;
  tolerant толерантний;
  evident очевидний;
2. (тж -ent) зустрічається у віддієслівних іменниках фр. й лат. походження на позначення особи чи діяча;
  inhabitant житель;
  mutant мутант;
  servant слуга;
  student студент;
3. утворює іменники (від дієслів) на позначення речовини за їх дією;
  lubricant мастило.
Arcadian [ɑ:ˈkeɪdɪɘn] n житель щасливої країни Аркадії.
autochthon [ɒˈtɒkθɘn] n (pl тж autochthones)
1. корінний житель (тж aboriginal ~);
2. біол. автохтони.
Californian [ˌkælɪˈfɔ:nɪɘn] n житель Каліфорнії; каліфорнієць.
citizen [ˈsɪtɪz(ɘ)n] n
1. громадянин, громадянка;
  a Ukrainian ~ український громадянин;
  a British ~ британський громадянин;
  a French ~ французький громадянин;
  an eminent, a prominent ~ видатний громадянин;
  a law-abiding ~ законослухняний громадянин;
  a respectable ~ шановний громадянин;
  a solid ~ солідний громадянин;
2. мешканець (мешканка) міста; городянин, городянка;
  a native-born ~ корінний мешканець;
  a new ~ новий мешканець;
  the ~s of Kyiv жителі Києва;
3. амер. цивільна особа;
4. pl цивільне населення;
5. заст. житель (країни).
colonial [kɘˈlɘʋnɪɘl] n житель колонії.
commuter [kɘˈmju:tɘ] n
1. житель передмістя;
2. власник сезонного пільгового квитка.
continental [ˌkɒntɪˈnentl] n
1. (С.) житель європейського континенту, неанглієць;
2. амер. паперові гроші епохи війни за незалежність; ◊
  I don’t care a ~ мені наплювати;
  not worth a ~ ламаної копійки не вартий.
Cumbrian [ˈkʌmbrɪɘn] n житель Камберленду.
dalesman [ˈdeɪlzmɘn] n (pl dalesmen) житель долин (на півночі Англії).
damascene1 [ˌdæmɘˈsi:n] п
1. (D.) житель Дамаска;
2. іст. дамаська сталь, булат;
  a ~ sword булатний меч.
denizen [ˈdenɪz(ɘ)n] n
1. житель, мешканець;
2. іноземець, що натуралізувався у даній країні;
3. тварина або рослина, що акліматизувалася у даній місцевості;
4. запозичене слово, що ввійшло у вжиток.
dweller [ˈdwelɘ] п
1. житель, мешканець;
2. кінь, що зупиняється перед перешкодою.
easterner [ˈi:stɘnɘ] n
1. житель Сходу;
2. (E.) житель Східної частини США.
-ee [-ˈi:] suf утворює іменники на позначення: 1. осіб, що зазнають впливу дії, вираженої основою дієслова; examinee особа, що екзаменується; 2. осіб, пов’язаних з дією, ознакою чи предметом, які виражені твірною основою; refugee біженець;
  townee житель університетського містечка; 3. іменників зі зменшувальним значенням;
  bootee черевичок (дитячий чи жіночий).
-ent [-ɘnt] suf зустрічається:
1. у прикметниках (переважно лат. й фр. походження):
  evident очевидний;
2. у віддієслівних іменниках фр. й лат. походження:
  resident житель;
  student студент.
-er [-ɘ] suf утворює іменники 1) від дієслівних основ зі значенням активного виконавця (як особи, так і інструмента, приладу); worker (reader, writer, teacher, swimmer) робітник (читач, письменник, вчитель, плавець);
  sleeper, beginner сплячий, початківець;
  boiler котел, cutter різак. Особа може бути пов’язана з професійною діяльністю dancer балерина, writer письменник, waiter офіціант; 2) від іменних основ зі значенням а) постійного проживання Londoner житель Лондона, villager сільський житель, б) професії, пов’язаної з тим, що позначено основою gardener садівник, glover рукавичник, photographer фотограф, hatter капелюшний майстер, модистка.
habitant2 [ˈhæbɪt(ɘ)nt] фр. n (pl habitans)
1. житель Канади (Луїзіани) французького походження;
2. дрібний канадський фермер французького походження.
habitant1 [ˈhæbɪt(ɘ)nt] n мешканець, житель.
Honduran [hɒnˈdjʋ(ɘ)rɘn] n гондурасець; житель Гондурасу.
inhabitant [ɪnˈhæbɪt(ɘ)nt] n мешканець, житель;
  a new ~ новий мешканець;
  an old ~ старий мешканець;
  a temporary ~ тимчасовий мешканець;
  the ~s of the house мешканці будинку;
  ~s of the town жителі міста;
  ~s of the village жителі міста (села).
inhabiter [ɪnˈhæbɪtɘ] n мешканець, житель.
inmate [ˈɪnmeɪt] n
1. мешканець; пожилець (притулку тощо);
  a prison ~ мешканець камери у тюрмі;
2. житель.
Iranian [ɪˈreɪnɪɘn, ɪˈrɑ:-] n
1. житель Ірану; іранець; іранка;
2. перська мова;
3. іранська група мов.
Iraqi [ɪˈrɑ:kɪ] n житель Іраку.
-ite [-aɪt] suf утворює іменники (від іменних основ) із значенням:
1. потомок, послідовник, прибічник (якоїсь людини, ідеї);
  Jacobite якобіт;
  Pre-Raphaelite прерафаеліт;
2. уродженець, житель (якогось місця);
  Kyivite киянин;
3. мінерал;
  calcite кальцит;
4. викопний організм;
  trilobite трилобіт;
5. хімічна речовина;
  dynamite динаміт;
  nitrite нітрит.
Jamaican [dʒɘˈmeɪkɘn] n житель острова Ямайка.
meridional [mɘˈrɪdɪɘn(ɘ)l] n житель півдня.
northerner [ˈnɔ:ʧɘnɘ] n мешканець/житель Півночі.
occidental [ˌɒksɪˈdent(ɘ)l] n уродженець або житель Заходу.
Oceanian [ˌɘʋʃɪˈeɪnɪɘn] n житель тихоокеанських островів.
oriental [ˌɔ:rɪˈentl, ˌɒ-] n (О.) житель Сходу.
Panamanian [ˌpænɘˈmeɪnɪɘn] n житель Панами.
tawny [ˈtɔ:nɪ] а (comp tawnier, sup tawniest)
1. рудувато-брунатний; коричнево-жовтий; темно-жовтий; смаглявий, темношкірий;
  ~ port світлий портвейн;
  ~ southerner смаглявий житель півдня.
unschooled [ˌʌnˈsku:ld] a
1. ненавчений;
  an ~ woodsman лісний житель без усілякої освіти;
2. природний, природжений (талант);
  ~ talent природжений талант;
3. недосвідчений, незвиклий;
4. що не має школи (про населений пункт).
Uruguayan [ˌjʋ(ɘ)rɘˈgwaɪɘn] а житель Уругваю, уругваєць.
Welshman [ˈwelʃmɘn] n (pl Welshmen) валлієць, житель Уельсу.
West Ender [ˌwestˈendɘ] n житель Вест-Енду.
woodman [ˈwʋdmɘn] n (pl woodmen)
1. лісник;
2. лісоруб;
3. лісний житель, лісовик;
4. мисливець.
woodsman [ˈwʋdzmɘn] n (pl woodsmen)
1. лісник;
2. лісоруб;
3. лісний житель, лісовик;
4. мисливець.
Zairean [zɑ:ˈɪ(ɘ)rɪɘn] n заїрець; заїрка; житель або уродженець Заїру.
Zambian [ˈzæmbɪɘn] n замбієць; замбійка; житель або уродженець Замбії.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

жител||ь inhabitant, resident, dweller;
міський ~ь townsman, resident of a city/town (pl. townsfolk, townspeople, citizens);
сільський ~ь villager, cottager, countryman (pl. country people);
печерний ~ь іст. troglodyte;
корінний ~ь native; indigene; aboriginal;
~ь Заходу westerner; ~ь Крайньої Півночі hyperborean;
~ь Сходу easterner; Oriental;
(населення) population.
берегов||ий waterside (attr.); (коло моря) coast (attr.); coastal; (коло ріки) riverside (attr.); (коло озера) lakeside (attr.);
~ий вітер off-shore wind; land breeze, land wind;
~ий житель riverside resident (коло ріки); maritime dweller (коло моря);
~ий ландшафт waterside landscape;
~а лінія coastline;
~а оборона coastal defence;
~е судноплавство coastal shipping.
манчестерів||ський Manchester;
~ський житель, ~ець Mancunian.
місцев||ий local; native, indigenous;
~ий вираз localism;
~ий відділ local branch;
~ий відмінок грам. locative (case);
~ий житель inhabitant, local resident;
~ий уродженець denizen, native;
~ий час local time;
~е самоуправління (самоврядування) municipal government;
~е явище local phenomenon;
підприємства ~ого значення enterprises of local importance;
~і потреби local grievances/needs.
північн||ий 1 (прикм. до північ1) north (attr.), northern, arctic, boreal;
~ий вітер north wind;
~ий житель northerner; міф., рит. hyperborean;
~ий олень reindeer;
~ий полюс North Pole;
~ий схід north-east;
~і країни the northern countries;
ПівнічноАмериканські Сполучені Штати іст. United States of America.

ПРИМІТКА: Іменник north звичайно вживаються з означеним артиклем. Географічні та адміністративні назви, до складу яких входить цей іменник, вживаються без артикля, але пишуться з великої букви, e. g.: North Korea Північна Корея, North America Північна Америка.

прикордонн||ий frontier (attr.), bordering upon; border (attr.);
~ий житель frontiersman;
~а застава frontier post;
~а охорона frontier/border guard;
~а смуга borderland, border.
сільськ||ий rural;
~ий житель villager, countryman; rustic;
~а місцевість countryside, rural area;
~е господарство agriculture, husbandry, farming;
~е життя country life.
столичн||ий capital (attr.); metropolitan;
~ий житель metropolitan;
~е місто capital (city).
схід1 1. (сторона світу) east;
на ~ (від) eastwards, to the east (of);
2. Схід (східні країни) the East; поет. the Orient;
Близький ~ the Near East;
Далекий ~ the Far East;
житель Сходу oriental, Eastern(er);
захід ‒ це дуже далекий ~ too far east is west.

ПРИМІТКА: 1. Географічна назва the Far East стосується країн східної Азії; the Middle East відноситься до країн східного Середземномор’я, а the Near East є, як правило, синонімом до попереднього виразу.
2. Іменники east, west, north, south звичайно вживаються з означеним артиклем. Географічні та адміністративні назви, до складу яких входять ці слова, вживаються без артикля, але пишуться з великої букви, e. g.: East Germany Східна Німеччина схід2 1. (поява небесного світила) rise, rising;
~ сонця sunrise;
2. тех. plus material, oversize;
3. див. сходження.

тутешній of this place (town); local;
~ житель a resident of this place; one who lives in these parts.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

inhabitant = [ɪn'hæbɪtənt] ме́шканець, жи́тель

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

жи́тель (-ля) m, жи́телька (-ки) f inmate, resident, inhabitant;
  жи́тельний (-на, -не)* livable, suitable for living (residing, inhabiting).
жите́ць (-тця́) m = жи́тель; жите́чний (-на, -не) of life, of everyday life:
  жите́чні турбо́ти, cares of life, everyday (ordinary) cares.
корінни́й (-нна́, -нне́) of roots, radical; native; fundamental, principal;
  корінна крамни́ця, grocery;
  корінни́й зуб, molar (tooth);
  корінни́й ме́шканець (жи́тель), native, indigene [indigen], autochthon;
  корінна причи́на, principal cause; || spiced:
  корінна́ горі́лка, spiced brandy;
  корінна́ (-нно́ї) f = корінко́ва.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

жител||ь ім. ч. inhabitant, dweller, resident
(населення) збірн. population, people
корінний ~ь native (person), aboriginal, (стат. демогр.) autochthon
місцевий ~ь local (resident)
печерний ~ь icm. troglodyte
постійний ~ь permanent resident
сільський ~ь rural dweller, villager, cottager, country man/woman
~ь Заходу westerner; hyperborean
~ь міста townsman (мн. townsmen), city/town dweller, resident of a city/town, townsfolk, townspeople, citizens (pl.)
~ь передмістя suburban resident
~ь Сходу easterner; Oriental
сільські ~і country/village people, (населення) rural population/community, (селяни) countryfolk, (село) village
~і міста urban community; (певного міста) people of the city/town
~і села (сільської місцевості) rural community; (певної сільської місцевості) people of the village.
берегов||ий прикм. waterside; (коло моря) coast; coastal; (коло ріки) riverside; (коло озера) lakeside
~ий вітер offshore wind; land breeze/wind
~ий житель riverside resident (коло ріки); maritime dweller (коло моря)
~ий ландшафт waterside landscape
~а лінія coastline
~а оборона coastal defense
~е судноплавство coastal shipping.
прикордонн||ий прикм. frontier (attr.), bordering upon; border (attr.)
~ий житель frontiersman
~а застава frontier post
~а охорона frontier/border guard
~а смуга borderland, border.
столиц||я ім. ж. capital, metropolis
житель metropolitan, resident of the capital.
схід1 ім. ч. (сторона світу) the east; (С.) (східні країни) the East, the Orient
Близький (Далекий, Середній) ~ the Near (the Far, the Middle) East
житель Сходу oriental, Eastern(er)
на ~ (від) east (of)
на сході in the east.

ПРИМІТКА: 1. Географічна назва the Far East стосується країн східної Азії; the Middle East відноситься до країн східного Середземномор’я, а the Near East є, як правило, синонімом до попереднього виразу. 2. Іменники east, west, north, south звичайно вживаються з означеним артиклем. Географічні та адміністративні назви, до складу яких входять ці слова, вживаються без артикля, але пишуться з великої букви: Східна Німеччина East Germany.

- Українсько-англійський словник з прав людини 2015 (Лесь Герасимчук) Вгору

житель ім. = dweller; inhabitant;
• корінний ~ (тубілець) = native;

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

local (і) місце; місцевий житель; приміський поїзд; (пк) місцевий, тутешній, локальний
l. effect місцевий [локальний] ефект (на місці первинного контакту хемічних речовини з організмом)
metropolitan (і) житель [мешканець] столиці; (пк) столичний; великоміський
m. center центр столиці; центр метрополії
terrestrial (і) житель землі; житель суші; (пк) земний; суходільний
t. ecosystem земна екосистема
t. radiation земна радіяція [випромінювання]