Знайдено 102 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «дошка» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

butcher [ˈbʊtʃə, амер. -(ə)r]
  1. n
    1) різни́к, м’ясник, діал. м’яса́р, (що ріже свиней, птицю) колі́й
    2) (жорсто́кий) вби́вця (уби́вця), душогу́б, людорі́з, кат
    3) амер. розно́сник (в поїзді, театрі тощо)
  2. v
    1) рі́зати, коло́ти, забива́ти (худобу)
    2) (жорсто́ко) убива́ти, влашто́вувати різани́ну
    3) псува́ти, спотво́рювати, перекру́чувати
    • butcher knife — різницький, різни́чий ніж
    • butcher paper — крафт-папір До обговорення
    • butcher block —  різницька, різни́ча дошка (стіл)
    • have (або take) a butcher’s — брит., розм. погля́нути, спогля́нути, гля́нути Обговорення статті
clapboard [ˈklæpbɔːd ˈklæbəd, амер. ˈklæb(ə)rd ˈklæpbɔːrd, -boʊrd] n
    1) амер. ваго́нка, обшивна́ дошка, обшива́нка До обговорення
    2) розм. будинок з обшиванкою, обши́ванка
    3) брит. кле́пка (бондарна)
    4) кін. нумератор з «хлопавкою» Обговорення статті
dartboard [ˈdɑːtbɔːd, амер. ˈdɑːrtbɔːrd -boʊrd] n
    дошка (мета, ціль) у грі в дротики (дартс) Обговорення статті
floorboard [ˈflɔːbɔːd, амер. ˈflɔːrbɔːrd ˈfloʊrboʊrd]
  1. n
    1) мости́на, зах. мостни́ця; дошка в підло́зі
    2) амер. підлога в машині
  2. v
    амер., сленг. тиснути на «газ», гнати машину Обговорення статті
skate [skeɪt]
I
  1. n
    1) (ice skate) ковза́н
    2) (roller skates, особл. inline skates) ролик, коліщатковий (роликовий) ковзан
    3) (skateboard) скейтборд, роликова дошка
    4) лезо ковзана; техн. по́лоз
  2. v
    1) ката́тися на ковзана́х; виконувати (номер) на ковзана́х
    2) ката́тися на скейтборді
    3) ковзати, ковзатися, пливти́ (по поверхні)
    4) (skate over/round/around) згадувати побі́жно, мимохі́дь; не заглиблюватися (у щось)
    5) (skate through) швидко пройти (опанувати, зробити щось)
    6) сленг. сачкува́ти, байдикува́ти
    • figure skate — ковзан для фігурного катання
    • get one’s skates on — брит. розм. поква́питися
    • skate on thin ice — гратися (жартувати) з вогнем
II n (pl skates або skate)
    (родина Rajidae) ромбо́вий скат
III n
    1) амер. шка́па, пати́ка, канди́ба; діал. хабе́та, шевля́га, шкі́нька
    2) амер. розм. хло́пець, па́рубок
    3) розм. заст. або південноафр. пройди́світ, шели́хвіст, підчи́хвіст, про́йда, суці́га; заст. прочва́ра
    • labor skate — сленг. член профспілки Обговорення статті
whiteboard [ˈwaɪtbɔːd ˈhwaɪt-, амер. -bɔːrd -boʊrd] n
    1) (біла) до́шка, маркерна до́шка До обговорення, рідк. табли́ця
    2) (interactive whiteboard) комп. (електронна) до́шка Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

billboard [ˈbɪlbɔ:d] n
1. дошка для оголошень, афіш;
2. телеб. анонс, повідомлення про програму;
3. мор. якірна подушка.
blackboard [ˈblækbɔ:d] n класна дошка;
  to clean, to wash the ~ витирати дошку;
  to erase the ~ амер. стирати з дошки;
  to be at the ~ бути біля дошки;
  to stand at the ~ стояти біля дошки;
  to come, to go to the ~ йти до дошки;
  to write on the ~ писати на дошці.
board1 [bɔ:d] n
1. дошка;
  a notice ~ дошка оголошень;
  bed of ~ нари;
  made of ~s зроблений із дощок;
2. pl підмостки; сцена;
  to go on the ~s виходити на сцену, ставати актором;
  to tread the ~s бути актором;
3. полиця;
4. цупкий картон; кришка оправи (палітурки);
5. розм. картина, що продається на вулиці;
6. поет. стіл (перев. обідній);
  a groaning ~ стіл, повний наїдків;
  hospitable ~ гостинність;
7. їжа, харчі, харчування;
  ~ and lodging квартира з харчуванням, повний пансіон;
8. борт (судна);
  on ~ на кораблі (літаку); тж амер. у вагоні;
  on ~ a ship на борту корабля;
  on ~ a plane на борту літака;
  to come, to go on ~ сідати на корабель (пароплав);
  to go by the ~ падати за борт; перен. бути викинутим за борт;
9. мор. галс;
10. бортик (хокей);
11. тех. комутатор; панель приладу;
  control ~ пульт управління;
12. планшет;
13. електр., комп. плата;
  bare ~ порожня (незмонтована) плата; ◊
  above ~ чесно;
  ~ and ~/~ by ~ поруч, рядом;
  to sweep the ~ карт. забрати всі ставки, виграти;
  under ~ підло.
brass [brɑ:s] а латунний, мідний;
  ~ band мідний духовий оркестр;
  a ~ plate мідна дощечка (на дверях), меморіальна дошка; ◊
  ~ check підкуп преси;
  to care a ~ farthing бути абсолютно байдужим;
  to come, to get down to ~ nails, tacks добиратися до суті справи; вдаватися в подробиці;
  to part ~ rags with smb мор. порвати дружбу з кимсь.
brass [brɑ:s] n
1. латунь; жовта мідь;
  red ~ томпак (сплав);
2. мідна меморіальна дошка;
3. розм. sl гроші;
4. (the ~) мідні духові інструменти (тж brasses);
5. pl мідний посуд, мідні прикраси; речі з міді;
6. розм. зухвалість, безсоромність;
7. розм. твердість, живучість;
8. військ. розм. стріляні гільзи;
9. pl тех. вкладка (підшипників);
10. нахабство;
  he had the ~ to go to the party uninvited йому вистачило нахабства піти на вечірку незапрошеним; ◊
  as bold as ~ безсоромний, зухвалий;
  double in ~ амер. що грає на двох духових інструментах; що заробляє у двох місцях; здібний;
  top ~ керівна верхівка.
bred [bred] n дошка, дощечка.
bulletin [ˈbʋlɘtɪn] n
1. бюлетень; періодичне видання;
2. інформаційне повідомлення, зведення, бюлетень;
  a ~ board дошка оголошень.
call-board [ˈkɔ:lbɔ:d] n
1. дошка оголошень;
2. розклад поїздів (лекцій);
3. графік чергувань.
call-box [ˈkɔ:lbɒks] n
1. телефон-автомат, телефонна будка;
2. дошка оголошень.
ceiling [ˈsi:lɪŋ] n
1. стеля;
2. перекриття, обшивка; дошка для обшивки;
3. ав. стеля, гранична висота;
4. ек. максимальна ціна; максимальний випуск продукції тощо.
commemorative [kɘˈmem(ɘ)rɘtɪv] а пам’ятний; меморіальний;
  ~ tablet меморіальна дошка.
die2 [daɪ] n (pl dice)
1. гральна кість;
  to cast, to throw dice кидати гральні кості;
2. штамп для карбування; чекан; пуансон; штемпель; матриця;
3. тех. гвинторіз, клуп; волочильна дошка;
4. архт. цоколь (колони); ◊
  the ~ is cast або thrown вибір зроблено, рішення прийнято; жереб кинуто.
draughtboard [ˈdrɑ:ftbɔ:d] п
1. шашкова дошка;
2. креслярська дошка.
drawing [ˈdrɔ:ɪŋ] n
1. малюнок, рисунок; (тільки sing) to make a ~ зробити рисунок, намалювати;
2. малювання, рисування, креслення;
  ~ board креслярська дошка;
  ~ paper папір для малювання;
  ~ pin канцелярська кнопка;
  а ~ lesson урок малювання;
  a ~ master вчитель малювання;
3. витягання, волочіння;
4. тираж, розіграш.
drawing-board [ˈdrɔ:ɪŋbɔ:d] п креслярська дошка.
draw-plate [ˈdrɔ:pleɪt] п тех. волочильна дошка.
edging [ˈedʒɪŋ] n
1. край, бордюр;
2. кайма; обшивка; облямівка, оторочка; кант;
3. облямування, окантування;
4. тех. загин (обробка) краю (ребра);
5. кантування;
6. pl відходи лісопиляння;
  ~ board необрізна дошка.
escutcheon [ɪˈskʌtʃ(ɘ)n] n
1. герб;
2. меморіальна дошка з гербом;
  an armorial ~ геральдична дошка;
3. архт. орнаментальний щит;
4. тех. рамка;
5. дошка з назвою судна;
6. накладка замка (на отворі для ключа); ◊
  a blot on one’s ~ пляма на репутації.
even [ˈi:v(ɘ)n] а
1. рівний, гладкий (про поверхню тощо);
  an ~ surface рівна поверхня;
  an ~ board рівна дошка;
  an ~ ground рівний майданчик;
2. рівномірний, рівний;
  ~ development рівномірний розвиток;
3. на одному рівні, урівень з чимсь;
  ~ with the ground урівень із землею;
  the water was ~ with the roof вода сягала урівень з дахом;
  to make smth ~ підрівнювати, щось;
4. однаковий, такий же, той самий;
  the chances are ~ шанси однакові;
  ~ date те саме число;
5. паралельний;
6. урівноважений;
  an ~ temper спокійна вдача, урівноважений характер;
7. рівний;
  an ~ breathing рівне дихання;
  an ~ pulse рівний пульс;
8. справедливий, чесний;
  ~ bargain чесна угода;
9. цілий (про число);
1.0. парний (про число);
  ~ numbers парні числа;
1.1. точний;
  ~ dozen точно дюжина; ◊
  at ~ фін. без процентів;
  ~ bet парі (заклад) з рівними шансами;
  ~ caps друк. слово, набране великими літерами;
  ~ money кругла сума;
  ~ reckoning makes long friends присл. лік дружбі не шкодить;
  ~ smalls друк. слово, набране малими літерами;
  to be, to get ~ звести рахунки, розквитатися.
flap [flæp] n
1. удар; плеск; ляпанець;
2. змах (крил);
3. пола;
4. клапан;
5. відкидна дошка (столу);
6. довге вухо (тварини);
7. ав. щиток; закрилок.
grapholite [ˈgræfɘlaɪt] n
1. грифельний сланець;
2. грифельна дошка.
hatchment [ˈhætʃmɘnt] n
1. іст. меморіальна дошка із зображенням герба;
2. герб.
honour [ˈɒnɘ] n
1. честь; чесність;
  professional, business ~ честь професії/професійна етика;
  a dinner in ~ of smb обід у чиюсь честь;
  a reception in ~ of smb прийняття на чиюсь честь;
  a matter, an affair of ~ справа честі;
  a word of ~ чесне слово;
  on, upon my ~/word of my ~ слово честі;
  to defend one’s ~ захищати свою честь;
  to pledge one’s ~ поклястися честю;
2. благородство, шляхетність; честь;
  a debt of ~ обов’язок честі;
  court of ~ суд честі;
  a man of ~ благородна людина;
  point of ~ справа честі;
  soul of ~ втілення благородства;
3. добре ім’я, добра репутація, честь;
  family ~ добре ім’я/репутація родини;
  to defend one’s ~ захищати своє добре ім’я;
4. цнота; чистота; доброта; жіноча честь;
5. почесть; шаноба, пошана; повага; шанування;
  ~ lap спорт. коло пошани;
  the guard of ~ почесна варта;
  the place, the seat of ~ почесне місце;
  peace with ~ мир на почесних умовах;
  in ~ of smb на честь когось;
  to give, to pay ~s to smb 1) засвідчувати повагу; 2) вітати, вшановувати; віддавати належне;
6. слава, честь;
  to win ~ in battle заслужити бойову славу;
7. честь (у формах ввічливості);
  I have the ~ to inform you я маю честь повідомити вас;
8. (H.) честь (титул);
  your H. ваша честь;
9. pl почесті; урядові нагороди, ордени;
  ~ list список нагород;
  the last ~s останні почесті, похоронна церемонія;
10. pl відзнака (при складанні екзаменів);
  ~s board дошка пошани;
  ~s degree диплом з відзнакою;
11. уклін, реверанс; ◊
  ~ bright! слово честі!;
  ~ to whom ~ is due присл. по заслугах і честь; всякому своє.
ironing [ˈaɪɘnɪŋ] n
1. обковування;
2. прасування;
  an ~ board прасувальна дошка.
keyboard [ˈki:bɔ:d] n
1. клавіатура;
  a practice ~ німа клавіатура;
  ~ input 1) уведення з клавіатури; 2) дані, уведені з клавіатури;
2. ел. розподільна дошка; комутатор.
knife-board [ˈnaɪfbɔ:d] n
1. дошка для чистки ножів;
2. місця на даху омнібуса.
lap-board [ˈlæpbɔ:d] n дошка на колінах, що заміняє стіл.
leaf [li:f] n (pl leaves)
1. лист, листок;
  ~ litter опале листя; лісова підстилка;
  to put forth leaves покриватися листям;
2. листя;
  a dry ~ сухий листок;
  a green ~ зелений листок;
  a bay ~ лавровий лист;
  a fig ~ фіговий листок;
  a tea ~ чайний лист;
  autumn leaves осіннє листя;
  deciduous leaves листя, що періодично опадає;
  the fall of the ~/leaves fall 1) листопад, опадання листя; 2) осінь; 3) перен. кінець життя;
  leaves rustle шелест листя;
  leaves turn зміна кольору листя;
  a heap of leaves of a tree листя дерева;
  to come into, to be in ~ покриватися листям;
  in ~ покритий листям;
  the trees are in ~ дерева покрилися листям;
  to come into ~ вкриватися листям;
3. розм. пелюстка;
4. аркуш, сторінка (книги);
  a loose ~ вкладна сторінка;
  the leaves of a book сторінки книжки;
  the leaves of a note-book сторінки зошита;
  to turn over the leaves перегортати сторінки (книги);
5. лист металу (особл. золота, срібла);
  ~ brass листова мідь;
  ~ gold листове золото);
6. стулка (дверей);
  a ~ valve стулковий клапан;
7. опускна дошка (стола);
8. половинка (ширми);
9. полотнище (воріт);
10. військ. прицільна рамка;
11. мор., військ. розм. відпустка; ◊
  ~ beet мангольд;
  ~ bridge звідний міст;
  ~ curl кучерявість листя;
  ~ roll скручування листя;
  ~ sight військ. відкидний приціл;
  ~ spring листова ресора;
  ~ valve стулчастий клапан;
  ~ vegetables листкові овочі;
  ~ vein, rib бот. жилка листка;
  to take a ~ out of smb’s book наслідувати чийсь приклад;
  to turn over a new ~ почати нове життя, виправитися;
  leaves without figs пусті слова.
log-board [ˈlɒgbɔ:d] n мор. дошка для записування показань лага.
marker [ˈmɑ:kɘ] n
1. маркер;
2. клеймувальник;
3. розмітник;
4. позначка, мітка, віха;
5. сигнальний прапорець;
6. закладка (у книжці);
7. тех. відмітник (прилад);
8. амер. меморіальна дошка;
9. лінгв. показник; ◊
  not a ~ to у підметки не годиться.
match-board [ˈmætʃbɔ:d] n шпунтова дошка.
memorial [mɪˈmɔ:rɪɘl] а пам’ятний, меморіальний;
  а ~ tablet меморіальна дошка.
notice-board [ˈnɘʋtɪsbɔ:d] n дошка для оголошень.
pancake [ˈpæŋkeɪk] n
1. млинець, оладка, оладок;
  to make a ~ пекти млинці;
2. ав. посадка з парашутуванням (тж ~ landing); ◊
  as flat as a ~ плоский, як дошка.
panel [ˈpænl] n
1. панель; фільонка;
  leaded ~ вітраж;
  lighting ~ світлове табло;
2. список, перелік;
  to be on the ~ бути у списку;
3. особовий склад; персонал; фахівці;
  an advisory ~ радники;
  a government ~ урядовці;
  ~ meeting, discussion нарада (консиліум) фахівців;
  ~ session засідання ради;
  to hold a ~ discussion проводити засідання (консиліум);
  to select a ~ підбирати фахівців;
4. панно; тонка дошка для живопису;
5. дошка для тіста; кравецька дошка;
6. переносна загородка;
7. розподільний щит; приладова панель; щиток;
  control ~ пульт управління;
  ~ heating панельна система опалення;
8. шибка;
9. юр. підсудний, обвинувачений;
  to be on/ upon ~ обвинувачуватися; ◊
  a ~ bridge амер. військ. розбірний міст.
pasteboard [ˈpeɪstbɔ:d] n
1. клеєний картон;
  a ~ box картонна коробка;
2. дошка для тіста;
3. збірн. гральні карти;
4. візитка; залізничний квиток;
5. ефемерність;
  the ~ triumph ефемерний тріумф.
plank [plæŋk] n
1. товста дошка;
2. перен. опора; ◊
  to walk the ~ іти назустріч погибелі.
plaque [plæk, plɑ:k] n
1. металевий (фарфоровий) диск; декоративна тарілка;
2. дощечка з прізвищем (з назвою установи);
  a memorial ~ (in smb’s honour) меморіальна дошка (на честь когось);
3. почесний знак (значок);
4. плоска брошка;
5. мед. пляма висипу; бляшка, наліт (на зубах);
  dental ~ наліт на зубах;
  to remove ~ from teeth знімати наліт;
  ~ accumulates, builds up наліт (бляшки) утворюється (утворюються).
scale-board [ˈskeɪlbɔ:d] n дошка, що захищає дзеркало (полотно картини) зі зворотного боку.
scattering [ˈskæt(ɘ)rɪŋ] n
1. розкидання, розсіювання, розповсюдження;
  ~ board розподільна дошка розкидної сівалки;
2. фіз. розсіювання;
3. невелика кількість;
  a mere ~ of followers невелика купка прибічників (послідовників);
4. утрушування;
5. заст. волоцюга, бродяга.
screen [skri:n] n
1. ширма; щит; екран;
  a cinema ~ кіноекран;
  a folding ~ ширма;
  a large ~ великий екран;
  a TV ~ телевізійний екран;
  a wide ~ широкий екран;
  on the ~ на екрані;
  to put up a ~ встановлювати екран;
2. вікно з сіткою (для захисту від комах);
3. прикриття, заслін; завіса;
  a radar ~ радіолокаційна завіса;
  a smoke ~ димова завіса;
  under the ~ of night під покровом ночі;
4. військ. маска;
5. військ. маскування;
6. військ., спорт. заслін;
  ~ style of offence напад із застосуванням заслону (баскетбол);
7. кін. екран;
  to put a play on the ~ екранізувати п’єсу;
8. (the ~) кінематографія, кіно;
  ~ adaptation екранізація, сценарій (кінофільм) за літературним твором;
  ~ appearance виконання ролі у кінофільмі;
  ~ character дійова особа кінофільму; популярний персонаж серії кінофільмів;
  ~ fan розм. любитель кіно;
  ~ personality прославлений кіноактор, прославлена кіноактриса, видатний кінодіяч;
  ~ play режисерський кіносценарій; постановчий сценарій фільму;
  ~ right право на екранізацію;
  ~ star кінозірка;
  ~ time час демонстрування фільму, тривалість сеансу;
9. рад., ел. екран, екранувальна сітка;
10. дошка (щит) для оголошень;
11. перегородка;
12. решето, сито, грохот.
screw-plate [ˈskru:pleɪt] n тех. гвинторіз, гвинтувальна дошка.
seed [si:d] n
1. сім’я, насінина, зерно;
  mustard ~ зерна гірчиці;
  ~ potatoes насінна/насіннєва картопля;
  ~s of an apple зернята яблука;
  to plant ~s саджати насіння;
  to sow ~s сіяти насіння;
  to spread ~s розкидати насіння;
  ~s germinate, sprout насіння проростає;
  ~s grow насіння росте;
2. збірн. насіння, сім’я;
  to keep onions for ~ зберігати цибулю на насіння;
3. pl посів; засіяна земля;
4. потомство; плем’я;
  to raise up ~ мати потомство;
5. джерело, початок; зародок;
  to sow the ~s of strife, of discord сіяти чвари;
6. розм. гравець, відібраний для фінальних змагань;
7. фізл. сперма;
  ~ ball бот. насіннєва коробочка;
  ~ board c. г. саджальна дошка;
  ~ breeding насінництво;
  ~ certification апробація насіння;
  ~ dormancy біол. спокій насіння;
  ~ fanning, growing насінництво;
  ~ grower насінник;
  ~ huller c. г. лущильна машина, шусталка;
  ~ piece c. г. насінний матеріал;
  ~ riddle c. г. машина для очищення насіння;
  ~ stalk бот. насінна ніжка;
  ~ stock насінний фонд;
  ~ treatment протруювання насіння;
  ~ year урожайний на насіння рік; ◊
  to go to, to run to ~ піти в насіння; перестати розвиватися; перен. прийти в занепад.
shindle [ˈʃɪndl] n
1. даховий шифер;
2. покрівельна дранка; тонка дошка.
shingle [ˈʃɪŋg(ɘ)l] n
1. покрівельна дранка; тонка дошка;
2. коротка жіноча стрижка;
3. амер. розм. вивіска;
4. галька; голяк; гравій; кругляк; валун;
5. берег, покритий галькою;
6. pl мед. оперізувальний лишай; ◊
  to hang out one’s ~ амер. зайнятися приватною практикою (про лікаря, адвоката).
show-card [ˈʃɘʋkɑ:d] n
1. рекламний плакат;
2. дошка зі зразками товарів.
skirt-board [ˈskɜ:tbɔ:d] n прасувальна дошка.
slate [sleɪt] n
1. геол. шиферний (аспідний) сланець;
2. буд. шифер, шиферна плитка;
3. грифельна дошка;
4. синювато-сірий колір, колір сланцю;
5. амер. список кандидатів (на виборах тощо);
6. розгромна рецензія; рознос; ◊
  a clean ~ бездоганна репутація;
  on the ~ у кредит;
  ~ clay мін. сланцювата глина;
  ~ club каса взаємодопомоги; «чорна каса»;
  ~ pin буд. шиферний цвях;
  ~ spar мін. вапнистий шпат;
  to have a ~ loose (off) бракувати клепки в голові; бути несповна розуму;
  to wipe off, to clean the ~ повністю розрахуватися; покінчити з минулим.
sleeve-board [ˈsli:vbɔ:d] n прасувальна дошка для рукавів.
smooth [smu:ʧ] a
1. гладенький, рівний;
  a ~ board гладенька/ рівна дошка;
  a ~ forehead гладенький/рівний лоб;
  a ~ paper гладенький /рівний папір;
  road рівна (гарна) дорога;
  a ~ surface гладенька/рівна поверхня;
  a ~ skin гладенька/рівна шкіра;
  a ~ stone гладенький /рівний камінь;
  the ~ surface of the sea гладенька/ рівна/ дзеркальна поверхня моря;
  ~ to the touch гладенький на дотик;
2. стертий;
  ~ sea спокійне море;
  ~ tyre зношена шина;
3. однорідний;
4. плавний, спокійний;
  a ~ take off плавний зліт (літака);
5. легкий, м’який, ніжний;
  ~ accent приємна вимова;
6. улесливий, солодкомовний;
7. спритний;
8. розм. (дуже) приємний, привабливий;
9. нетерпкий (про вино); ◊
  ~ joe sl вкрадлива, улеслива, солодкомовна людина;
  ~ shedding амер. легка справа, швидке просування вперед; все йде, як по маслу;
  to be in ~ water пройти всі труднощі;
  to have a ~ tongue говорити приємні речі, улещувати;
  to make things ~ усувати труднощі.

USAGE: See flat.

stop-board [ˈstɒpbɔ:d] n
1. сегмент (штовхання ядра);
2. дошка переднього краю ями з піском (стрибки з жердиною).
surf-board [ˈsɜ:fbɔ:d] n спорт. дошка для серфінгу.
swimming [ˈswɪmɪŋ] a
1. плавучий;
  ~ birds водоплавні птахи;
2. плавальний; призначений для плавання;
  ~ board дошка для плавання;
  ~ pool басейн для плавання;
  ~ suit купальний костюм;
  ~ truck військ. плавучий автомобіль;
  ~ trunks купальні труси;
3. залитий;
  ~ eyes очі, мокрі від сліз;
4. що відчуває запаморочення.
table [ˈteɪb(ɘ)l] n
1. стіл, столик;
  а large ~ великий стіл;
  a little ~ маленький столик;
  an oval ~ овальний стіл;
  а round ~ круглий стіл;
  a dinner ~ обідній стіл;
  a card ~ картярський стіл;
  a coffee ~ журнальний стіл;
  а kitchen ~ кухонний стіл;
  a night ~ нічний стіл;
  a dressing ~ туалетний стіл;
  a folding ~ розкладний стіл;
  an operating ~ операційний стіл;
  a writing ~ письмовий стіл;
  the negotiating ~ стіл переговорів;
  a tray ~ стіл-таця;
  a ~ with leaves розсувний стіл;
  at the ~ за столом;
  on the ~ на столі;
  to clear the ~ прибрати зі столу;
  to get up from the ~ встати з-за столу;
  to lay, to set the ~ for dinner накривати на стіл для обіду;
  to lay the ~ for five накрити стіл на п’ять осіб;
  to sit at (a) ~ сидіти за столом;
2. компанія/ товариство за столом; співтрапезники;
3. їжа; харчування; столування; кухня;
  for the ~ призначений для їжі;
  to set a good ~ пригощати на славу;
4. трапеза, їда;
  ~ beet столовий буряк;
  ~ corn цукрова столова кукурудза;
  unfit for ~ неїстівний;
  to be, to be seated , to sit at the ~ сидіти за столом, їсти;
  to rise from ~/to leave the ~ встати з-за столу;
  to sit down to ~ сісти за стіл;
  to wait at ~ прислужувати за столом;
5. спорт. столик для ігор; дошка для настільних ігор; шаховий столик;
  card, gaming ~ ломберний стіл;
  ~ tennis настільний теніс;
6. гравці за столом;
7. плитка; дощечка;
8. напис на дощечці; скрижаль;
  the ten ~s бібл. десять заповідей;
9. таблиця;
  astronomical ~s астрономічні таблиці;
  multiplication ~ таблиця множення;
  seven (nine) times ~ таблиця множення на сім (на дев’ять);
  truth ~ лог. таблиця істинності значень;
  ~ of logarithms таблиця логарифмів;
  to compile, to draw up a ~ скласти таблицю;
  to give data in ~s давати дані в таблицях;
  to learn one’s ~s вивчити таблицю множення;
10. розклад;
11. табель;
  ~ of allowance військ. табель майна;
12. список;
  the ~ of contents зміст (книги);
13. плоска поверхня; гірське плато; плоскогір’я;
14. тех. стіл (верстата); планшайба; рольганг;
15. долоня (в хіромантії);
16. грань (алмаза);
  a ~ diamond плоскогранний алмаз;
17. архт. карниз; ◊
  on the ~ 1) який стоїть на обговоренні, який обговорюють; 2) загальновідомий (тж upon the ~); 3) амер. знятий з обговорення; відкладений;
  T. Round, Round T. круглий стіл (за яким сиділи лицарі короля Артура);
  the ~s are turned against me щастя мені зрадило;
  to drink smb under the ~ перепити когось;
  to get round the ~ сісти за стіл переговорів, розпочати переговори;
  to lay smth on the ~ відкласти обговорення чогось (про законопроєкт тощо);
  to lie on the ~ бути відкладеним; бути покладеним під сукно/на безвік;
  to take from the ~ амер. повернутися до обговорення (законопроєкту тощо);
  to turn the ~s on smb бити противника його ж зброєю; помінятися ролями;
  under the ~ 1) таємно, секретно, з-під поли; як хабар; 2) п’яний;
  upon the ~ загальновідомий; обговорюваний (у парламенті або в одній із його комісій).

USAGE: See above.

table-leaf [ˈteɪb(ɘ)lli:f] n (pl table-leaves)
1. вкладна дошка розсувного стола;
2. відкидна дошка стола.
tablet [ˈtæblɪt] n
1. дощечка (з написом);
2. меморіальна дошка;
  a bronze ~ бронзова дошка;
  a marble ~ мармурова дошка;
3. блокнот; записна книжка;
  a writing ~ записна книжка;
4. таблетка;
  an aspirin ~ таблетка аспірину;
5. кусок, брусок (мила тощо);
  ~ of chocolate плитка шоколаду;
  ~ of soap брусок мила.
tabula [ˈtæbjʋlɘ] лат. n (pl tabulae)
1. дощечка для писання;
2. звід законів, написаний на дощечці; ◊
  ~ rasa “чиста дошка”; щось чисте, незаймане.
trencher [ˈtrentʃɘ] n
1. дошка, на якій ріжуть хліб;
2. солдат, що риє траншеї;
3. тех. канавокопач, траншеєкопач; ◊
  to lick the ~ бути підлабузником.
washboard [ˈwɒʃbɔ:d] n
1. дошка для прання;
2. буд. плінтус;
3. колія від коліс (на дорозі).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

грифельн||ий: ~а дошка slate.
дошк||а board, plank, table (особл. з написом);
класна ~а blackboard;
роликова ~а skateboard;
шахова ~а chessboard;
~а для гравіювання plate;
~а для малювання олійними фарбами panel;
~а для оголошень notice board;
~а для різання хліба trencher;
настилати, обшивати ~ами to plank;
забивати ~ами to board (up);
ставити на одну ~у to put on the same level/ plane.
шахівниця (шахова дошка) chessboard.
шашков||ий: ~а дошка draughtboard; амер. checkerboard.
волочильн||ий тех. wiredrawing;
дошка draw-plate;
~а машина drawing-machine.
класн||ий 1. class (attr.);
~ий керівник form master;
дошка blackboard;
~а кімната classroom;
~а робота class work;
~і заняття lessons;
2. спорт. first-class; sl. clipper;
3. розм. (першокласний) top-class; 4.: ~ий вагон passenger coach; амер. passenger car.
креслення 1. (дія) drawing, sketching, designing;
дошка для ~ drawing-board; draughtboard;
2. (накреслене) draught, plan, sketch, draft, scheme, diagram.
мармуров||ий marble (attr.); поет. marmoreal;
~а білість marmoreal whiteness;
дошка marble table/ slab.
меморіальн||ий memorial;
дошка memorial plaque.
оголошен||ня 1. (об’ява) announcement; (рекламне) advertisement; (повідомлення) notice; poster;
дати ~ня (у пресі) to insert an advertisement, to advertise, to announce (in press);
по місту вивішено величезні ~ня the town is placarded with huge posters;
дошка для ~ь notice-board;
2. (дія) declaration, announcement;
~ня війни declaration of war;
~ня страйку calling a strike.
прасувальн||ий ironing;
дошка ironing-board; pressboard; ironing table.
рисувальн||ий (for) drawing;
дошка drawing-board;
~е перо drawing-pen.
роликов||ий roller (attr.);
дошка skateboard;
~і лижі grass skis.
соснов||ий pine (attr.);
~ий гай pine grove;
~ий бір, ~ий ліс pinery, pine forest/wood;
~а деревина softwood;
дошка deal;
~а смола pine tar;
~а шишка pinecone;
~і дрова pine wood.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

plate = анод лампи {?}, дошка {?}, пластинка {?}, штаба {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

blackboard = ['blækbɔ:d] 1. до́шка, табли́ця (писати крейдою) 2. до́шка на оголо́шення (в експертних системах) 3. робо́ча о́бласть
board = [bɔ:d] 1. пане́ль, пане́ля; щит, щито́к; пу́льт || пане́льний; щитови́й; щиткови́й; пультови́й; пла́товий 2. ка́рта || ка́ртовий 3. до́шка 4. ра́да, коле́ґія
• ~ of directors
= ра́да директорі́в
• back ~
= за́дня пане́ль
• bare ~
= поро́жня (го́ла, незапо́внена) (друкова) ка́рта
• chip ~
= ка́рта з чипа́ми
• circuit ~
= монта́жна ка́рта
• compo(sition) ~
= багатошаро́ва дру́кова ка́рта
• control ~
= пульт керува́ння; при́ладова до́шка
• depopulated ~
= недозапо́внена ка́рта; ка́рта з непо́вним набо́ром компоне́нт
• digital ~
= цифрова́ ка́рта
• display ~
= ка́рта диспле́ю
• distribution ~
= розподі́льчий щит
• double-sided ~
= двобі́чна ка́рта
• expansion ~
= розши́рювальна ка́рта
• fully-populated ~
= цілко́м запо́внена ка́рта
• fuse ~
= пане́ль запобі́жників
• graphics ~
= графі́чна ка́рта
• interconnect ~
= з’є́днувальна ка́рта
• interface ~
= інтерфе́йсна ка́рта
• key ~
= клавіату́ра
• known-good ~
= контро́льна ка́рта
• loaded ~
= запо́внена (друкова) ка́рта
• memory ~
= ка́рта па́м’яті
• memory-expansion ~
= ка́рта розши́рення па́м’яті
• module ~
= ка́рта на мо́дулі
• multifunction ~
= багатофункці́йна ка́рта
• patch ~
= комунікаці́йна пане́ль
• plug-in ~
= знімна́ (замі́нна) ка́рта
• populated ~
= запо́внена ка́рта
• printed-circuit ~
= дру́кова ка́рта
• printed-wiring ~
= ка́рта з дру́ковим монтаже́м; дру́кова ка́рта
• prototyping ~
= маке́тна ка́рта
• real-time clock ~
= ка́рта та́ймера реа́льного ча́су
• replaceable ~
= знімна́ (замі́нна) ка́рта
• single-sided ~
= однобі́чна ка́рта
• spare ~
= запасна́ (резе́рвна) ка́рта
• switch ~
= пане́ль перемикачі́в
• system ~
= систе́мна ка́рта; об’є́днувальна ка́рта
• test ~
= випро́бувальна (те́стова) ка́рта
• two-sided ~
= двобі́чна ка́рта
• unloaded ~
= незапо́внена (друкова) ка́рта
• unpopulated ~
= незапо́внена ка́рта
• video ~
= відеока́рта
• video display ~
= відеодиспле́йна ка́рта
• wire ~
= 1. комутаці́йна пане́ль 2. монта́жна пане́ль; монта́жна ка́рта

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

blackboard до́шка, табли́ця (писати крейдою тощо)
['blækbɔːd, -bɔːrd]
board 1. пане́ль, пане́ля || пане́льний 2. щит, щито́к; пу́льт || щитови́й, щиткови́й; пультови́й 3. ка́рта, пла́та || картови́й, пла́товий 4. до́шка, дощи́на || до́шкови́й 5. (писати тж) табли́ця 6. ра́да, коле́ґія
[bɔːd, bɔːrd]
~ of directors = директора́т, ра́да директорі́в
asbestos ~ = азб(ест)окарто́н
back ~ = за́дня пане́ль
bare ~ = поро́жня [незаладо́вана] ка́рта/пла́та (друкова)
bulletin ~ = до́шка оголо́шень
chalk ~ = до́шка [табли́ця] писа́ти кре́йдою
chip ~ 1. (комп.) ка́рта/пла́та із чипа́ми, ка́рта/пла́та під монтува́ння чипі́в 2. (мех.) ти́рсова плита́
circuit ~ = монта́жна пла́та
compo(sition) ~ 1. деревинноволоко́нна плита́ 2. багатошаро́ва ка́рта/пла́та (друкова)
control ~ = пульт [щит] керува́ння; при́ладо́ва до́шка
cutout ~ = щито́к із топки́ми запобі́жниками
digital ~ = цифрова́ ка́рта/пла́та
display ~ 1. ка́рта/пла́та диспле́я 2. табло́
distribution ~ = розподі́льчий щит
drawing ~ 1. кресля́рська до́шка 2. планше́т
editorial ~ = видавни́ча ра́да, редакці́йна коле́ґія
(fully) populated ~ = запо́внена ка́рта/пла́та
fuse ~ = щито́к із топки́ми запобі́жниками
instrument ~ = щит із мі́рчими/вимі́рювальними при́ладами, при́ладо́ва до́шка
insulation ~ = ізоляці́йна плита́
gage ~ = щит з мі́рчими/вимі́рювальними при́ладами, при́ладо́ва до́шка
key ~ = клавіяту́ра
loaded ~ = заладо́вана (друкова) ка́рта/пла́та
meter ~ = щит з мі́рчими/вимі́рювальними при́ладами, при́ладо́ва до́шка
module ~ = ка́рта/пла́та під монтува́ння мо́дулів
multifunction ~ = багатофункці́йна ка́рта/пла́та
paper ~ = карто́н
patch ~ = комунікаці́йна пане́ль
perforated ~ = перфоро́вана ка́рта/пла́та
plotting ~ 1. планше́т 2. координато́граф
plug-in ~ = знімна́ [замі́нна] ка́рта/пла́та
printed-circuit ~ = дру́кова ка́рта/пла́та
prototyping ~ = маке́тна ка́рта/пла́та
replaceable ~ = знімна́ [замі́нна] ка́рта/пла́та
terminal ~ = щито́к із затискача́ми
test ~ = випро́бувальна [те́стова] ка́рта/пла́та
thermal insulation ~ = термоізоляці́йна плита́
unloaded ~ = незаладо́вана ка́рта/пла́та (друкова)
unpopulated ~ = незапо́внена ка́рта/пла́та
video ~ = відеока́рта
video display ~ = відеодиспле́йна ка́рта/пла́та
wire ~ = монта́жна ка́рта/пла́та
chalkboard до́шка [табли́ця] (писати крейдою)
['tʃɔːkbɔːd, 'tʃɒːkbɔːrd]
clipboard до́шка із затискаче́м (на папери)
['klɪpbɔːd, -bɔːrd]
dashboard 1. при́ладо́ва до́шка [пане́ля], при́ладо́вий щит 2. щито́к керува́ння
['dæʃbɔːd, -bɔːrd]
desk 1. (насті́льний) пульт; при́ладо́ва до́шка; стенд 2. стіл (письмовий, робочий); па́рта
[dεsk]
computer ~ = стіл під комп’ю́тер
control ~ = пульт керува́ння
drafting ~ = кресля́рський стіл
test ~ = випро́бувальний стенд
flap 1. сту́лка; відкидна́ до́шка (стола тощо) 2. вило́га, кла́пан (конверта, кишені тощо) 3. ви́снути//відви́снути/‌обви́снути; хли́пати; теліпа́тися; хилита́тися
[flæp]
panel 1. пане́ль, пане́ля; плита́ || пане́льний 2. пульт; при́ладо́ва до́шка; (розподі́льчий) щит || пультови́й, щитови́й 3. (комп.) підвікно́, віко́нце, квати́рка 4. (інформаці́йне) табло́
['pænl]
antiglare ~ = протибли́скова пане́ль
back ~ = за́дня пане́ль
control ~ = пульт [пане́ль] керува́ння; при́ладо́ва до́шка
glass ~ = ши́бка, скляна́ пане́ль
indicator ~ = табло́, індикаці́йна пане́ль
instrument ~ = пульт керува́ння; при́ладо́ва до́шка
insulating ~ = ізоляці́йна пане́ль
light ~ = світлове́ табло́
luminescent ~ = світне́ табло́
jack ~ = гніздова́ пане́ль
meter ~ = пульт керува́ння; при́ладо́ва до́шка
rear ~ = за́дня пане́ль
sandwich ~ = багатошаро́ва [се́ндвічна] пане́ль
signal ~ = табло́
touch ~ = се́нсорна пане́ль

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

до́шка board
відкидна́ ~ = (стола тощо) flap
~ (і)з затискаче́м = (на папери) clipboard
кла́сна ~ = (писати крейдою тощо) blackboard, chalkboard
кресля́рська ~ = drawing board
~ оголо́шень = billboard, bulletin board
при́ладо́ва ~ = meter [instrument, gage, gauge] board; control board/desk] dashboard; instrument [meter, control] panel

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

до́шка (-ки) f board, plank;
  до гробово́ї до́шки, till death itself;
  ша́хова до́шка, chess board.
до́щечка (-ки) f Dim.: до́шка, small plank (board).
ґраве́р [граве́р] (-ра) m engraver;
  ґраве́рство [граве́рство] (-ва) n engraver’s art;
  ґра́вій [гра́вій] (-ію) m gravel;
  ґравіро́ваний [гравіро́ваний] (-на, -не) engraved, etched;
  ґравірува́льний [гравірува́льний] (-на, -не) of engraving (etching):
  ґравірува́льна [гравірува́льна] до́шка, copperplate;
  ґравірува́льна гла [гравірува́льна голка], stylus, etching needle;
  ґравірува́льна [гравірува́льна] робі́тня, engraver’s studio;
  ґравірува́льне [гравірува́льне] ма́йстерство, engraver’s art;
  ґравірува́льник [гравірува́льник] (-ка) m engraver, etcher;
  ґравірува́ння [гравірува́ння] n engraving, etching;
  ґравірува́ти [гравірува́ти] (-у́ю, -у́є) I vt to engrave etch.
ґри́фель [гри́фель] (-ля) m slate pencil, stylus, graver;
  ґри́фельний [гри́фельний] (-на, -не) of slate ґри́фельна [гри́фельна] до́шка slate (to write on).

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

шахівниця (шахова дошка) ім. ж. chess-board.
оголошен||ня ім. с., мн. (заява про щось, проголошення чогось) declaration, proclamation; (повідомлення) announcement; (про попит і пропозицію, рекламне) advertisement, (повідомлення, рекламний проспект) circular; (у вигляді афіші, плакату) bill; (вироку) pronouncement
остаточне страхове ~ня closing/final insurance declaration
офіційне рекламне ~ня official advertisement
попереднє страхове ~ня provisional insurance declaration
рекламне ~ня advertisement
~ня арбітражного рішення announcement of the award
~ня відкритої передплати (на цінні папери) public offer
~ня війни declaration of war
~ня додаткової цінності вантажу declaration of interest in delivery
~ня недійсним voiding, cancellation; nullification
~ня передплати subscription offer
~ня прибутку declaration of profit
~ня страйку calling a strike
~ня про бажання купити (щось), найняти (когось) want advertisement, ~ня про викуп redemption notice
~ня про виплату дивідендів declaration of dividends
~ня про випуск цінних паперів tombstone
~ня про закупівлі (general) procurement notice
~ня про неплатоспроможність declaration of inability to pay debts
~ня про платіж declaration of defaults
~ня про прийняття пропозиції (на виконання замовлення) request for proposals
~ня про сплату redemption notice
~ня про сплату облігацій notice of withdrawal of bonds
~ня про торги invitation to bid
дошка для ~ь notice-board
людина, яка дає ~ня advertiser
вивісити ~ня to post (up) an advertisement
дати ~ня (у пресі) to insert an advertisement, to advertise, to announce (in press)
помістити ~ня про щось (напр., про вакантну посаду) to advertise (for)
помістити рекламне ~ня to place/to put (up) an advertisement
по місту вивішено величезні ~ня the town is placarded with huge posters.
соснов||ий прикм. pine
~ий бір/ліс pinery, pine forest/wood
~ий гай pine grove
~а деревина softwood
дошка deal
~а смола pine tar
~а шишка pine cone
~і дрова pine wood.
табельн||ий прикм.: ~ий годинник time-clock
дошка time-board.
шашков||ий прикм.:дошка draught-board; амер. checkerboard.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

panel (і) панель, дошка (керування); панно; рада консультантів [радників], група експертів; (д) оббивати, оздоблювати
table (і) стіл; трапеза; таблиця, розклад; табель; дошка, плита; плоскогір’я; (д) класти на стіл; відкладати надовго
t. exhaust настільний очищувач пилу; витягування пилу
t. saw настільна відрізна пила