Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «доглядовий» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

attendance 1. відві́дування//відві́дання; прису́тність 2. обслуго́вування, до́гляд, догляда́ння || доглядо́вий
maintenance 1. підтри́мування//підтри́мання, дотри́мування//дотри́мання, зберіга́ння//збере́ження || підтри́мувальний 2. техні́чний до́гляд, (техні́чне) обслуго́вування; утри́мування//утри́мання у спра́вному ста́ні; (профілакти́чний) ремо́нт || доглядо́вий~ and repair експлуата́ція та ремо́нт; care and ~ до́гляд та експлуата́ція
upkeep до́гляд || доглядо́вий || догляда́ти//догля́нути