Знайдено 5 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «відати» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

deal [diː(ə)l] (past та past participle dealt [delt]; dealing, deals)
I
  1. v
    1) роздава́ти (карти); (deal someone in) дава́ти карти (новому гравцю); розподіля́ти, відміря́ти (на когось)
    2) займа́тися (чимсь); торгува́ти (чимсь)
    3) ціка́витися (чимсь)
    4) (deal with) мати спра́ву (з чимсь); віда́ти (чимсь); розгляда́ти, обгово́рювати (щось); оперува́ти (напр. на якомусь ринку)
    5) пово́дитися, обхо́дитися (з кимсь)
    6) справля́тися
    7) завдава́ти (уда́ру)
    8) сленг. торгувати наркотиками
  2. n
    1) уго́да, догові́р, контра́кт
    2) обору́дка
    3) ви́гідна уго́да
    4) роздава́ння (карт); розда́ча
    • big deal —
    а) щось значне; важлива справа
    б) ірон. велике діло!, подумаєш!
    • a deal of — заст. бага́то
    • a good deal, a great deal — значно, багато
    • a square deal — чесна угода
    • cut a deal — склада́ти уго́ду; домовлятися, дійти згоди
    • done deal — вирішене питання
    • it’s a deal — по руках! зго́да!
    • raw deal — дури́світство, шахра́йство, зап. ошука́нство
II
    1) яли́нова (смере́кова) або сосно́ва деревина
    2) яли́нові (смере́кові) або сосно́ві дошки, дильси Обговорення статті
ken [ken]
  1. n
    1) коло знань, межа розуміння
    2) виднокру́г, кругови́д, кругозі́р, кругогля́д, о́брій
  2. v (kens, kenning; past і past participle kenned або kent)
    1) перев. шотл. знати, ві́дати
    2) перев. шотл. бути знайомим (з кимсь)
    3) перев. діал. впізнава́ти, уга́дувати (когось)
    4) архаїч. ба́чити Обговорення статті
wit [wɪt]
  1. n
    1) (також wits) розум, рідше ум, глузд, тя́мка, фаміл. олі́я в голові́
    2) доте́пність, би́стрий ро́зум
    3) доте́пник, доте́пниця, гострослов, жартівник, жартівниця
  2. v (wot [wɒt], witting; past і past participle wist [wɪst])
    1) архаїч. зна́ти, ві́дати
    2) архаїч. дізнава́тися, дові́дуватися
    3) (to wit) а саме; (як) саме; саме як; як-то
    • be at one’s wits’ end — зійти з ума (з розуму); спасти (сплисти, спливти) з розуму; з глузду з’їхати (зсунутися, скрутитися, спасти); за розум (у голову) зайти; збожеволіти (збезглуздіти, одуріти, здуріти, ошаліти, знавіснити)
    • be frightened (або scared) out of one’s wits — дуже (страх як) злякатися (налякатися, перелякатися, сполохатися)
    • gather (або collect) one’s wits — збиратися, зібрати [докупи] думки; змірковуватися, зміркуватися; надумуватися, надуматися; (перен.) ро́зуму збира́ти
    • have (або keep) one’s wits about one — матися на бачності; бути наготові (насторожі), пильнувати, бути обережним
    • live by one’s wits — жити (усіма) правдами й неправдами До обговорення
    • pit one’s wits against — мі́рятися, змага́тися розумом (з кимсь) До обговорення Обговорення статті

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

відати заст. to know; to manage, to control, to deal (with); to be in charge of.

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ві́дати (-аю, -аєш) I vi to know, have knowledge (information), be informed.