Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «втор*» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

aftermarket [ˈɑːftəˌmɑːkɪt] n
    перев. амер.
    1) ринок автозапчастин
    2) фін. вторинний ринок (цінних паперів)
    3) екон. похідний ринок (сгенерований первинним ринком товарів) Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

break-in [ˈbreɪkɪn] n
1. спорт. прорив;
2. військ. вклинення;
3. злам (з метою пограбування), незаконне вторгнення.
chorus [ˈkɔ:rɘs] v
1. співати хором; говорити (читати) хором;
2. вторити, підтакувати; підхватити чиїсь слова;
  the papers ~ed his praise усі газети в один голос розхвалювали його.
consecutive [kɘnˈsekjʋtɪv] а
1. послідовний;
  for the fifth ~ time п’ятий раз підряд;
  ~ reaction хім. послідовна ступенева реакція;
2. наступний;
  ~ days наступні дні;
  ~ infection вторинна інфекція;
3. грам. наслідковий;
  ~ clause підрядне речення наслідку;
4. муз. паралельний;
  ~ octaves паралельні октави.
derived [dɪˈraɪvd] а похідний; вторинний;
  a ~ word лінгв. похідне слово.
disposal [dɪsˈpɘʋz(ɘ)l] n
1. розташування, розміщення;
  ~ of furniture розміщення меблів;
2. військ. диспозиція;
  ~ of troops диспозиція військ;
3. усунення; звільнення (від чогось); видалення;
  ~ of bombs військ. знешкодження бомб;
4. право, можливість розпоряджатися;
  at your ~ до ваших послуг;
  to be at, in smb’s ~ бути в чиємусь розпорядженні;
  to place, to put smth at smb’s ~ надавати щось у чиєсь розпорядження;
5. передача; вручення;
  ~ of offices передача функцій;
  ~ of property передача власності;
6. управління, контроль;
  ~ of business affairs управління справами;
  to place smth at smb’s ~ передавати щось під чийсь контроль;
7. використання;
  a garbage ~/waste ~ використання вторинної сировини (макулатури, ганчір’я тощо);
8. урегулювання;
  ~ of a question урегулювання питання.
encroachment [ɪnˈkrɘʋtʃmɘnt] n
1. вторгнення;
  ~ on the territory вторгнення на територію;
2. захоплення; загарбання;
3. замах;
4. вихід за межі.
eruption [ɪˈrʌpʃ(ɘ)n] n
1. виверження (вулкана тощо);
  a volcanic ~ виверження вулкана;
2. прорив (полум’я);
3. перен. вибух (сміху тощо);
4. спалах (епідемії);
5. вторгнення, напад (ворога);
6. вилазка (з фортеці);
7. мед. висип;
  a skin ~ висип на шкірі;
8. мед. висипання.
fetch1 [fetʃ] v
1. піти, сходити за чимсь; принести щось; привести когось; дістати щось;
  to ~ smb сходити за кимось, привести когось;
  to ~ a doctor привести лікаря;
  to ~ a book сходити за книгою;
  to ~ a chair сходити за стільцем;
  to ~ a pencil сходити за олівцем;
  to ~ a glass of water сходити за склянкою води;
  to ~ up надолужувати;
  to ~ and carry news поширювати новини;
  to ~ a blow ударити;
  to ~ a sigh тяжко зітхнути;
  to ~ one’s breath перевести подих;
2. приваблювати, подобатися, зачаровувати;
3. досягати, домагатися (часто ~ up);
4. одержувати, вторговувати; ◊
  to ~ and carry бути у когось на побігеньках;
  to ~ one’s salt заробляти собі на шматок хліба.
inbreak [ˈɪnbreɪk] n
1. вторгнення; навала;
2. злом.
inburst [ˈɪnbɜ:st] n вторгнення;
  an ~ of water прорив води.
incursion [ɪnˈkɜ:ʃ(ɘ)n, -ʒ(ɘ)n] n
1. вторгнення, навала, раптовий напад; наскок, наліт;
  an armed ~ озброєне вторгнення;
  to make ~s into enemy territory вчиняти напади (нальоти) на територію ворога;
2. наступ (моря);
3. проникнення, просочування.
infall [ˈɪnfɔ:l] n
1. набіг, напад, вторгнення, навала;
2. злиття (річок); схрещення, перехрещення (доріг тощо);
3. падіння, падання.
inroad [ˈɪnrɘʋd] n
1. набіг, наскок, напад, навала; вторгнення;
  plundering ~s грабіжницькі напади;
2. часто pl замах, зазіхання;
  to make an ~ upon smb’s time забирати час у когось;
3. напад (шкідників), навала (гризунів).
inruption [ɪnˈrʌpʃ(ɘ)n] n вторгнення.
inrush [ˈɪnrʌʃ] n
1. раптове вторгнення;
2. натиск, напір, раптовий приплив (води);
3. раптовий обвал, прорив;
4. ел. пускова потужність;
5. кидок.
interruption [ˌɪntɘˈrʌpʃ(ɘ)n] n
1. перерва, тимчасове припинення (роботи); зупинка, заминка; затримка;
  a long ~ довга зупинка;
  a sudden ~ раптова/несподівана перерва;
  without ~ без перерви (не зупиняючись, без зупинки);
2. переривання;
  ~ of pregnancy переривання вагітності;
3. втручання, вторгнення;
4. порушення (чогось); перешкода, завада;
  to meet with many ~s зустрічатися з багатьма перешкодами;
5. розрив, роз’єднання;
  ~ of telephone communication порушення телефонного зв’язку.
intrusion [ɪnˈtru:ʒ(ɘ)n] n
1. вторгнення; прихід (поява) без запрошення;
  an unwarranted ~ незаконне вторгнення;
2. втручання;
  to make an ~ втручатися;
3. нав’язування;
  the ~ of one’s opinion upon another нав’язування комусь своєї думки;
4. зазіхання (на щось);
5. геол. інтрузія магми.
invasion [ɪnˈveɪʒ(ɘ)n] n
1. навала, напад, вторгнення; набіг;
  to carry out an ~ нападати;
  to repel, to repulse an ~ відбивати напад;
2. зазіхання (на щось);
3. інвазія;
4. мед. захворювання; приступ хвороби.
irruption [ɪˈrʌpʃ(ɘ)n] n
1. вторгнення; навала, нашестя;
2. розлиття, розлив, повінь.
obtrusion [ɘbˈtru:ʒ(ɘ)n] n
1. нав’язування;
2. вторгнення.
penetration [ˌpenɪˈtreɪʃ(ɘ)n] n
1. проникнення;
  a deep ~ глибоке проникнення;
  a ~ in depth проникнення в глибину;
2. проникливість;
3. глибина проникнення (руйнування);
4. військ. прорив; вторгнення; вклинення;
5. гострота (погляду тощо).
satellite [ˈsæt(ɪ)laɪt] n
1. астр. сателіт, супутник;
  Earth ~ супутник Землі;
  natural ~ природний супутник;
2. штучний супутник;
  communications ~ супутник для комунікацій;
  ~ communication system система зв’язку через штучні супутники (Землі);
  manned ~ супутник з екіпажем на борту;
  spy ~ супутник для шпигування;
  weather ~ супутник для визначення погоди;
  to shoot up/ to launch a ~ запустити штучний супутник;
3. учасник урочистого кортежу; особа, що супроводить;
4. прибічник, прихильник, сателіт;
5. держава-сателіт;
  ~ state держава-сателіт;
6. архт. місто-супутник (тж ~ town);
7. метеор. вторинний циклон.
second [ˈsekɘnd] n
1. секунда (міра часу);
  the ~ hand секундна стрілка;
  a split ~ доля секунди; мить;
60 ~s make one minute у хвилині 60 секунд;
2. секунда (міра кута);
  thirty degrees five ~s тридцять градусів п’ять секунд;
3. мить; момент;
  wait a, half a ~ ! зачекайте (одну) секунду;
  we mustn’t lose a ~ не можна втрачати ні секунди;
4. помічник, нижчий за рангом;
  ~ in command військ. заступник командира;
5. (the ~) друге число;
  the ~ of July друге липня;
6. друга людина, другий чоловік (що робить щось);
  you are the ~ to ask me that ви другий (чоловік), хто запитує мене про це;
7. той, що одержав другий приз (другу нагороду, другу премію);
8. друга (не вища) оцінка (в англійських університетах);
  he got a ~ in his finals він закінчив університет з дипломом другого ступеня;
9. pl товари другого ґатунку;
10. pl борошно грубого помелу;
11. другий клас (транспорту);
12. секундант (на дуелі, в боксі);
13. муз. втора, другий голос; альт;
14. альпініст, що йде другим у зв’язці.
secondary [ˈsekɘnd(ɘ)rɪ] a
1. другий (числом, за часом);
2. середній;
  ~ education середня освіта;
  ~ school середня школа; школа другого ступеня;
  ~ text-book підручник для середньої школи;
3. другорядний; побічний;
  ~ stress лінгв. другорядний наголос;
  a question of ~ importance, a very ~ matter другорядне питання;
4. похідний, вторинний;
  the ~ meaning of a word похідне значення слова;
  ~ sexual characteristics біол. вторинні статеві ознаки;
5. неголовний, побічний;
  ~ reaction хім. побічна реакція;
6. додатковий, запасний;
  ~ target area військ. додатковий район обстрілу;
7. допоміжний, підсобний;
  ~ armament допоміжна артилерія; мор. протимінна артилерія;
  ~ landing висадка допоміжного десанту;
8. геол. мезозойський;
  ~ epoch, era мезозойський період; ◊
  ~ bibliography галузева бібліографія;
  ~ compound лінгв. надскладне слово;
  ~ evidence юр. непрямий доказ;
  ~ fuel filter авт. фільтр тонкого очищення;
  ~ planet астр. супутник планети;
  ~ ploughing c. г. двоїння;
  ~ teeth постійні зуби (після молочних);
  ~ title підзаголовок.
short [ʃɔ:t] n
1. короткість, стислість;
2. короткий зміст;
3. лінгв. короткий голосний;
4. короткий склад;
5. знак короткості;
6. розм. короткометражний фільм;
  animated cartoon ~ мультиплікаційний фільм;
  feature ~ короткометражний художній фільм;
7. короткий уривок; короткий твір;
8. ел. розм. коротке замикання;
9. мальок;
10. військ. недоліт;
11. спекулянт, який грає на пониження;
12. кондуктор, який не віддає хазяїну усіх вторгованих грошей;
13. розм. міцний напій;
14. чарка; ◊
  for ~ скорочено, для стислості;
  in ~ коротко кажучи; одним словом;
  that’s the long and the ~ of it от і все;
  the ~ of the matter сутність проблеми (питання, справи).
spicule [ˈspaɪkju:l] n
1. бот. вторинний колосок злаків;
2. зоол. скелетна голка (губок тощо);
3. шпилястий (гострий) осколок (уламок).
spikelet [ˈspaɪklɪt] n бот. вторинний колосок (злаків).
syphilis [ˈsɪf(ɘ)lɪs] n сифіліс;
  acquired ~ набутий сифіліс;
  congenital ~ природжений сифіліс;
  early ~ ранній сифіліс;
  late ~ пізній сифіліс;
  latent ~ прихований/ латентний сифіліс;
  primary ~ первинний симптом сифілісу;
  secondary ~ вторинний симптом сифілісу;
  tertiary ~ третинний симптом сифілісу;
  to catch, to develop ~ заразитися на сифіліс;
  to have ~ мати сифіліс;
  to spread/ to transmit ~ поширювати сифіліс.
trench [trentʃ] v
1. рити, копати (канаву, окоп, траншею);
2. прорізувати (борозни, жолобки);
  inscriptions ~ed in the stone написи, вирізані на камені;
3. прорубувати (просіку);
4. скопувати (землю);
  to ~ land осушувати землю за допомогою канав;
  to ~ the soil перекопувати землю;
  ~ about, around окопуватися;
  ~ on, upon 1) зазіхати;
  to ~ upon smb’s time забирати у когось час; 2) вдиратися, вторгатися; 3) межувати (з чимсь); бути на межі (чогось);
  to ~ on, upon vulgarity межувати з вульгарністю.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

втор||а муз. second voice, second violin;
seconds.
вторгатися, вторгнутися [вдиратися, вдертися] to invade, to intrude; (в чужі володіння, права тощо) to burst in, to trespass, to break in, to encroach upon;
~ в країну to invade a country.
вторгнення (в країну) invasion; (в чужі володіння та ін.) encroachment (upon), inroad, irruption; intrusion, incursion.
вторговувати, вторгувати to gain/to profit by trade, to till; to have gains/proceeds of sale.
вторинн||ий second, secondary; reiterative, repeated; ~а формація геол. secondary formation, ~і статеві ознаки secondary sexual characteristics.
второван||ий beaten; іти ~им шляхом to keep to the beaten track.
второпати розм. to grasp (the meaning), to understand, to make out, to conceive (the meaning).
вторувати, вторити муз. to take the second part; (комусь) to chime in with.
виручати, виручити 1. (когось із біди) to rescue smb., to come to smb.’s help/aid/assistance, to help smb. out of trouble, to hold out a helping hand to smb.;
2. див. вторговувати.
ер||а 1. (епоха) era; epoch;
археозойська ~ геол. Archeozoic era;
вторинна ~ геол. secondary era;
космічна ~ space age;
нова ~ у міжнародних відносинах new era in international relations;
протерозойська ~ геол. Proterozoic era;
третинна ~ геол. Tertiary era;
2. (система літочислення): наша (нова) ~ лат. AD (Anno Domini);
до нашої ~и ВС (before Christ).
еталон 1. (точний зразок) standard;
первинний ~ primary standard;
вторинний ~ reference standard;
світловий ~ photometric standard;
~ метра standard metre;
2. перен. (мірило) model.
переробк||а [перероблення, переробляння, перероблювання] 1. alteration; doing smth. anew, working/ making over, remaking; (літературна) rehash; (рукопису) revisal; working up;
віддати в ~у [віддати на перероблення] (костюм та ін.) to have altered;
2. тех. (re)processing; (re)treatment;
вторинних ресурсів [перероблювання вторинних ресурсів] recycling;
~а газу [перероблювання газу] gas processing;
~а нафти [перероблювання нафти] crude oil refining.
сировин||а raw materials/stuff;
вторинна recycled resources;
промислова ~а industrial raw material;
сільськогосподарська ~а agricultural raw material;
боротьба за ринки ~и struggle for the raw material markets.
сифіліс мед. syphilis;
первинний (вторинний, третинний) період ~у primary (secondary, tertiary) syphilis.

- Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів 2005 (Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф.) Вгору

I cannot make heads or tails of it
ich kann daraus nicht schlau (klug) werden, aus etwas keinen Deut machen können
я не доберу розуму в цьому, я не можу цього збагнути (второпати), я нічогісінько не розумію

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

minor (number) = вторинне {?}, другорядне {?}

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

attribute = ['ætrɪbju:t] 1. власти́вість, характе́рна озна́ка (ри́са) 2. атрибу́т 3. істо́тна (характе́рна) озна́ка; || [ə'trɪbju:t] надава́ти/нада́ти (певної) власти́вості, припи́сувати/приписа́ти озна́ку; відно́сити/відне́сти (to - до); поя́снювати/поясни́ти (to - чимось) // ~ a value припи́сувати зна́чення (фізичної величини)
• ~ of relation
= атрибу́т відно́шення
• access file ~
= атрибу́т до́ступу до фа́йлу
• archive ~
= архі́вний атрибу́т (файлу)
• bundle(d) ~
= умо́вний атрибу́т
• character ~
= атрибу́т си́мвола (колір, тло)
• composite ~
= скла́дений атрибу́т
• data ~
= атрибу́т да́них
• default ~
= уста́вний атрибу́т
• dichotomous ~
= дихотомі́чна власти́вість
• display ~
= екра́нний атрибу́т (колір, яскравість і т. п.)
• drawing ~
= атрибу́т графі́чного виво́дження
• file ~
= атрибу́т фа́йлу
• fill-area ~
= атрибу́т запо́внення о́бласті
• identifying ~
= ідентифікува́льний (розпізнава́льний) атрибу́т
• integer ~
= цілочислови́й атрибу́т
• line ~
= атрибу́т лі́нії; мн. пара́метри лі́нії
• mandatory ~
= обов’язко́вий атрибу́т
• nonmandatory ~
= необов’язко́вий атрибу́т
• null ~
= неви́значений атрибу́т
• prime ~
= перви́нний атрибу́т
• primitive ~
= елемента́рний атрибу́т; приміти́вний атрибу́т
• quantitative ~
= кі́лькісна власти́вість
• rudimentary ~
= залишко́вий (рудимента́рний) атрибу́т
• sampling ~
= вибірко́вий атрибу́т
• search ~
= пошуко́вий атрибу́т
• secondary ~
= втори́нний атрибу́т
• security ~
= атрибу́т секре́тності; атрибу́т тає́мності
• text ~s
= атрибу́ти те́ксту (колір, режим відображення тощо)
bifurcation = [ˌbaɪfə'keɪʃn] біфурка́ція; роздво́єння; розгалу́ження (на дві гілки) || біфуркаці́йний
• ~ of solutions
= біфурка́ція ро́зв’язку
• asymptotic ~
= асимптоти́чна біфурка́ція
• periodic ~
= періоди́чна біфурка́ція
• secondary ~
= втори́нна біфурка́ція
• sequential ~
= послідо́вне галу́ження
• subharmonic ~
= субгармоні́чна біфурка́ція
cause = [kɔ:z] 1. причи́на || причино́вий || спричиня́ти/спричини́ти 2. моти́в, при́від; підста́ва 3. зумо́влювати/зумо́вити
• apparent ~
= позі́рна причи́на
• basic (dominant) ~
= основна́ причи́на
• external ~
= зо́внішня причи́на
• genuine ~
= і́стинна причи́на
• hidden ~
= прихо́вана причи́на
• hypothesized ~
= гіпотети́чна причи́на
• immediate ~
= безпосере́дня причи́на
• indirect ~
= опосередко́вана (непряма́, небезпосере́дня) причи́на
• inherent ~
= вну́трішня причи́на
• major ~
= головна́ причи́на
• nascent ~
= що́йно ви́никла причи́на
• necessary ~
= необхі́дна (неодмі́нна) причи́на
• predominant ~
= домінівна́ (перева́жна) причи́на
• primary (prime) ~
= першопричи́на
• principal ~
= основна́ причи́на
• probable ~
= імові́рна причи́на
• proper ~
= власти́ва причи́на
• random ~
= випадко́ва причи́на
• real ~
= істи́нна (спра́вжня) причи́на
• remote ~
= відда́лена причи́на
• secondary ~
= втори́нна причи́на
• spurious ~
= фікти́вна причи́на
• sufficient ~
= доста́тня причи́на
• theoretical ~
= теорети́чна причи́на
• total ~
= зага́льна причи́на
• undetermined ~
= невстано́влена причи́на
• unknown ~
= невідо́ма (нез’ясо́вана) причи́на
classification = [ˌklæsɪfɪ'keɪʃn] класифіка́ція; сортува́ння; категориза́ція
• affine ~
= афі́нна класифіка́ція
• balanced ~
= збалансо́ване групува́ння
• bifurcate ~
= дихото́мна класифіка́ція, класифіка́ція за двома́ озна́ками
• data ~
= класифіка́ція да́них; встано́влення сту́пеня конфіденці́йності інформа́ції
• manifold ~
= 1. класифіка́ція за де́якими озна́ками 2. багатофа́кторний ана́ліз
• projective ~
= проєкти́вна класифіка́ція
• secondary ~
= втори́нна класифіка́ція, класифіка́ція дру́гого рі́вня
• security ~
= гриф секре́тності; катего́рія за́хисту (да́них)
• statistical ~
= статисти́чна класифіка́ція
• synthetic ~
= синтети́чна класифіка́ція
• target ~
= т. ігор класифіка́ція ці́лей
• taxonomic ~
= таксономі́чна класифіка́ція
• topological ~
= топологі́чна класифіка́ція
composition = [ˌkɒmpə'zɪʃn] 1. компози́ція; додава́ння (векторів); мно́ження 2. до́буток 3. (процес) компонува́ння/скомпонува́ння, склада́ння/скла́дення, формува́ння/сформува́ння, будува́ння/побудо́ва; (наслідок) склад, формо́вання, будо́ва
• ~ of automata
= компози́ція автома́тів
• ~ of functions
= компози́ція фу́нкцій
• ~ of functors
= компози́ція фу́нкторів
• ~ of groups
= компози́ція груп
• ~ of tensors
= до́буток (компози́ція) те́нзорів
• ~ of vectors
= додава́ння (компози́ція) векторі́в
• additive ~
= адити́вна компози́ція
• associative ~
= асоціати́вна компози́ція
• commutative ~
= комутати́вна компози́ція
• direct ~
= пряма́ компози́ція
• file ~
= формува́ння фа́йлу
• functional ~
= функці́йна (функціона́льна) компози́ція
• induced ~
= (з)індуко́вана компози́ція
• homogeneous ~
= однорі́дна компози́ція
• injective ~
= ін’єкти́вна компози́ція
• matrix ~
= компози́ція (до́буток) ма́триць
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна компози́ція
• parallel ~
= парале́льна компози́ція
• program ~
= склада́ння програ́ми
• secondary ~
= втори́нна компози́ція
• system ~
= будо́ва (компози́ція) систе́ми
conglomerate = [kən'glɒmərət] конгломера́т
• differential ~
= диференці́йний (втори́нний) конгломера́т
• integrative ~
= інтеґрати́вний (перви́нний) конгломера́т
criterion = [kraɪ'tɪəriən] (мн. criteria [kraɪ'tɪəriə]) 1. крите́рій; міри́ло 2. умо́ва 3. озна́ка 4. ключ; ключове́ сло́во
• absolute ~
= абсолю́тний крите́рій
• acceptable ~
= прийня́тний крите́рій
• analytical ~
= аналіти́чний крите́рій
• a priori ~
= апріо́рний крите́рій
• ascriptive ~
= аскрипти́вний крите́рій
• asymptotic ~
= асимптоти́чний крите́рій
• auxiliary ~
= допомі́жни́й крите́рій
• Cauchy ~
= крите́рій Коші́
• characteristic ~
= характеристи́чний крите́рій
• chi-square ~
= крите́рій хі-квадра́т
• compactness ~
= крите́рій компа́ктності
• completness ~
= крите́рій повноти́
• consistency ~
= крите́рій несупере́чливості
• convergence ~
= озна́ка (крите́рій) збі́жності
• cycle ~
= крите́рій ви́ходу з ци́клу
• divergence ~
= озна́ка (крите́рій) розбі́жності
• equivalence ~
= крите́рій еквівале́нтності
• expected-value ~
= крите́рій математи́чного сподіва́ння
• formal ~
= форма́льний крите́рій
• formative ~
= формати́вний крите́рій
• general ~
= зага́льний крите́рій
• generalized ~
= узага́льнений крите́рій
• integral ~
= інтеґра́льний крите́рій
• optimality ~
= крите́рій оптима́льності
• optimization ~
= крите́рій оптиміза́ції
• ordering ~
= крите́рій впорядко́вування (впорядко́ваності)
• pentad ~
= крите́рій п’яти́ фа́кторів
• performance ~
= 1. крите́рій я́кості 2. крите́рій ефекти́вності функціонува́ння (функціюва́ння)
• proportionality ~
= крите́рій пропорці́йності
• regret ~
= т. ігор крите́рій втрат
• relevancy ~
= крите́рій релева́нтності (інформації, виданої на запит)
• secondary ~
= втори́нний крите́рій
• selection ~
= крите́рій відбо́ру
• separable ~
= сепара́бельний крите́рій
• sequencing ~
= крите́рій впорядко́вування
• sort ~
= мн. пара́метри (крите́рії) сортува́ння
• sufficiency ~
= крите́рій доста́тності
• sufficient ~
= доста́тній крите́рій, доста́тня умо́ва
• unconditional stability ~
= крите́рій абсолю́тної сті́йкості
• validation ~
= крите́рій достові́рності
derived = [dɪ'raɪvd] похідни́й, вивідни́й, ви́ведений; втори́нний
diagonal = [daɪ'ægnəl] діагона́ль, діагона́ля || діагона́льний
• body ~
= просторо́ва діагона́ль
• dominant main ~
= домінівна́ (головна́) діагона́ль (матриці, визначника)
• face ~
= діагона́ль гра́ні
• leading (main, principal) ~
= головна́ діагона́ль (матриці, визначника)
• secondary ~
= дру́га (втори́нна) діагона́ль (матриці, визначника)
effect = [ɪ'fɛkt] 1. ефе́кт; я́вище 2. вплив; ді́я 3. на́слідок, результа́т // in ~ чи́нний 4. наспра́вді, факти́чно; to come into ~ набира́ти/набра́ти чи́нності; to have an ~ on вплива́ти/впли́нути на; to the ~ that у то́му розумі́нні, що
• ~ of averaging
= ефе́кт усере́днювання
• ~ of grouping
= ефе́кт групува́ння
• ~ of pooling
= ефе́кт об’є́днування
• adjusted ~
= скориго́ваний ефе́кт
• averaged ~
= усере́днений ефе́кт, усере́днений вплив
• averaging ~
= 1. усере́днювальний ефе́кт 2. ефе́кт усере́днювання
• batch ~
= групови́й ефе́кт
• collective ~
= колекти́вний ефе́кт; колекти́вна взаємоді́я
• common ~
= спі́льний ефе́кт
• converse ~
= зворо́тний ефе́кт
• direct ~
= безпосере́дня ді́я, прями́й ефе́кт
• directional ~
= спрямо́вана ді́я, ефе́кт спрямо́ваності
• disturbing ~
= збу́рювальний ефе́кт
• diversity ~
= ефе́кт розне́сення, ефе́кт різночасо́вості
• edge ~
= крайови́й ефе́кт
• ghost ~
= парази́тний ефе́кт
• masking ~
= ефе́кт маскува́ння
• memory ~
= 1. ефе́кт запам’ято́вування 2. ефе́кт післяді́ї
• mutual ~
= взаємовпли́в
• primary ~
= перви́нний ефе́кт
• random ~
= випадко́вий ефе́кт
• ratchet ~
= ефе́кт за́скочки
• residual ~
= залишко́вий ефе́кт, післяді́я
• secondary ~
= втори́нний ефе́кт
• side ~
= побі́чний ефе́кт
• sound ~
= звукови́й ефе́кт
• threshold ~
= поро́говий ефе́кт
• tip ~
= ефе́кт ві́стря
• vanity ~
= стат. ефе́кт прести́жу
• wave ~
= хвильови́й ефе́кт
index = ['ɪndɛks] (мн. indices) 1. і́ндекс 2. пока́зник 3. пока́жчик 4. вказівни́к 5. коефіціє́нт 6. но́мер (елемента масиву)
• ~ of concentration
= і́ндекс розсі́ювання
• ~ of concordance
= пока́жчик узгі́дненості (узго́дженості)
• ~ of correlation
= і́ндекс кореля́ції
• ~ of dissimilarity
= пока́жчик відмі́нності
• ~ of a group
= і́ндекс гру́пи
• ~ of inconsistency
= і́ндекс несумі́сності (незгі́дності)
• ~ of morphism
= і́ндекс морфі́зму
• ~ of an operator
= і́ндекс опера́тора
• ~ of summation
= знак су́ми, си́гма
• array ~
= 1. і́ндекс маси́ву 2. но́мер елеме́нту маси́ву
• bounded ~
= обме́жений і́ндекс
• braid ~
= топ. і́ндекс коси́
• catalog ~
= і́ндекс катало́гу
• chromatic ~
= т. граф. хромати́чний і́ндекс, хромати́чне число́
• cofinality ~
= топ. і́ндекс кофіна́льності
• confidence ~
= стат. показни́к вірогі́дності
• congruence ~
= і́ндекс конґруе́нтності
• connective ~
= і́ндекс зв’я́зності
• correlation ~
= коефіціє́нт кореля́ції
• curvature ~
= пока́жчик кривини́
• cycle ~
= пара́мет(е)р ци́клу
• destination ~
= і́ндекс-регі́ст(е)р адреса́та
• dummy ~
= німи́й і́ндекс
• fine ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• fixed ~
= фіксо́ваний і́ндекс
• fog ~
= і́ндекс незрозумі́лості (показник якості технічного опису програми чи системи)
• fractional ~
= дробо́вий пока́жчик сте́пеня
• free ~
= ві́льний і́ндекс
• gross ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• harmonic ~
= поря́док гармо́ніки
• help ~
= пока́жчик діало́гової довідко́вої систе́ми
• keyword-in-context ~
= пока́жчик ключови́х слів (програми)
• interior ~
= вну́трішній і́ндекс
• iteration ~
= і́ндекс ітера́ції
• lacunary ~
= лакуна́рний і́ндекс
• lower ~
= ни́жній і́ндекс
• main ~
= перви́нний (головни́й) і́ндекс (за подвійної індексації)
• overall ~
= узага́льнений пока́зник; спі́льний пока́зник
• packing ~
= коефіціє́нт у́кладу (упако́вання)
• palette ~
= і́ндекс палі́три
• parity ~
= парите́тний і́ндекс
• performance ~
= показни́к продукти́вності
• principal ~
= головни́й і́ндекс
• reliability ~
= показни́к наді́йності
• root ~
= показни́к ко́реня
• running ~
= пото́чний і́ндекс
• secondary ~
= втори́нний (докла́дний) і́ндекс (за подвійної індексації)
• source ~
= регі́ст(е)р-і́ндекс джерела́
• sparce ~
= розрі́джений і́ндекс
• string ~
= но́мер си́мвола в рядку́
• trend ~
= стат. пока́жчик тре́нду
• umbral ~
= німи́й і́ндекс
• upper ~
= ве́рхній і́ндекс
key = [ki:] 1. ключ // locks and ~s систе́ма замкі́в і ключі́в (для захисту пам’яті) 2. кла́віша; кно́пка; ґу́дзик 3. перемика́ч 4. шифр, код 5. вказі́вка до ро́зв’язку 6. основни́й, виріша́льний, ключови́й 7. набира́ти/набра́ти на клавіату́рі // ~ in вво́дити/вве́сти́ з клавіату́ри 8. перемика́ти/перемкну́ти // ~ off, ~ out вимика́ти/ви́мкнути; ~ on вмика́ти/увімкну́ти
• accelerator ~
= швидка́ (гаря́ча) кла́віша (замінює низку натисків інших клавіш)
• activate ~
= пускова́ кно́пка, кно́пка пу́ску; пускова́ кла́віша, кла́віша пу́ску
• alphanumeric ~
= буквоцифрова́ кла́віша
• arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою
• ascending ~
= висхідни́й ключ
• autorepeating ~
= кла́віша з автомати́чним повто́рюванням вве́дення
• auxiliary ~
= втори́нний ключ; допомі́жни́й ключ
• back-arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою влі́во
• backspace ~
= кла́віша (верта́ння) наза́д
• break ~
= кла́віша перерива́ння
• bucky bit ~
= ма́ркерний ключ, ма́ркерна кла́віша
• calculation ~
= ключ до рахува́ння (зокрема адреси в базах даних)
• cancel ~
= кла́віша скида́ння, кла́віша скасо́вування (касува́ння)
• candidate ~
= потенці́йний ключ (пошуку)
• carriage return ~
= кла́віша верта́ння каре́тки
• carriage space ~
= кла́віша про́пуску (про́білу, прога́лини)
• chained ~
= зче́плений ключ (у базах даних)
• change mode ~
= кла́віша змі́ни режи́му
• character ~
= кла́віша зна́ку (си́мвола)
• clear ~
= кно́пка (кла́віша) очища́ння
• clearing ~
= кно́пка (кла́віша) очища́ння
• concatenated ~
= зче́плений ключ по́шуку (у базах даних)
• confirmation ~
= кла́віша підтве́рдження
• control ~
= кно́пка (кла́віша) керува́ння
• conversion ~
= кодува́льна табли́ця
• cursor ~
= кла́віша курсо́ра
• cursor control ~
= кла́віша керува́ння курсо́ром
• data base ~
= ключ ба́зи да́них
• dead ~
= сліпа́ (безси́мвольна) кла́віша
• decimal ~
= кла́віша десятко́вих цифр; десятко́вий ключ по́шуку
• descending ~
= спадни́й ключ (у базах даних)
• editing ~
= кла́віша редагува́ння
• encryption ~
= ключ шифрува́ння
• entity ~
= об’є́ктний ключ (у реляційних базах даних)
• erase ~
= кно́пка (кла́віша) стира́ння
• erase-all ~
= кно́пка (кла́віша) зага́льного стира́ння
• escape ~
= кла́віша ви́ходу
• extra ~
= додатко́вий ключ
• foreign ~
= зо́внішній ключ
• front ~
= кла́віша фронта́льного регі́стру (щоб переходити на символи, нанесені на чоловій грані клавіші)
• function ~
= функці́йна кла́віша
• generic ~
= спі́льний ключ, спі́льна части́на ключа́
• half-space ~
= кла́віша полови́нного про́білу/про́міжку
• halt ~
= кно́пка (кла́віша) зу́пину
• home ~
= кла́віша перехо́ду до поча́тку
• hot ~
= 1. гаря́ча кла́віша (комбінація клавіш, що дає змогу викликати резидентну програму чи систему) 2. кла́віша, нати́снена оста́нньою
• initiate ~
= пускова́ кно́пка (кла́віша)
• interrupt ~
= кно́пка (кла́віша) перерива́ння
• label(l)ed ~
= позна́чена кла́віша
• lighted ~
= підсві́чена кно́пка (кла́віша)
• load ~
= кно́пка (кла́віша) заванта́жування
• major ~
= головни́й (основни́й) ключ (у запису)
• membrane ~
= мембра́нна кла́віша
• memory ~
= ключ за́хисту па́м’яті
• menu-driven ~
= меню́-призна́чувана функці́йна кла́віша
• minor ~
= моло́дший ключ (сортування)
• mode ~
= кла́віша змі́ни режи́мів
• nonpresent ~
= неная́вний ключ (пошуку)
• page-down ~
= кла́віша (посторінко́вого) пере́гляду впере́д
• page-up ~
= кла́віша (посторінко́вого) пере́гляду наза́д
• pass ~
= паро́ль
• primary ~
= перви́нний ключ (у базах даних)
• printscreen ~
= кла́віша ви́друку зобра́ження на екра́ні
• privacy ~
= ключ секре́тності; ключ шифрува́ння
• programmable function ~
= програмо́вна функці́йна кла́віша
• protection ~
= ключ за́хисту (пам’яті)
• quick ~
= швидка́ кла́віша (замінює низку натисків кількох клавіш)
• release ~
= кно́пка (кла́віша) скида́ння; кно́пка (кла́віша) зві́льнення
• request enter ~
= кно́пка (кла́віша) (вводження) за́питу
• reset ~
= кно́пка перезаванта́ження (гаря́чий реста́рт)
• respond typeout ~
= кно́пка (кла́віша) дру́ку ві́дповіді
• return ~
= кла́віша верта́ння каре́тки
• rubout ~
= кно́пка (кла́віша) стира́ння
• search ~
= пошуко́вий ключ, ключ по́шуку
• secondary ~
= втори́нний ключ
• sequencing ~
= ключ упорядко́вування
• session ~
= сеа́нсовий (криптографі́чний) ключ (на один сеанс)
• shift ~
= регі́строва кла́віша, кла́віша (перемикання або зміни) регі́стрів
• shift lock ~
= регі́строва кла́віша з фікса́цією
• shortcut ~
= гаря́ча кла́віша (еквівалент послідовного натиску кількох клавіш)
• signaling ~
= сигна́льна кно́пка; сигна́льна кла́віша
• single step ~
= кно́пка (кла́віша) та́ктового режи́му (прогону програми)
• soft ~
= 1. кла́віша зі змі́нною фу́нкцією (що її встановлює користувач), функці́йна (програмо́вна) кла́віша 2. екра́нна кла́віша (зображена на екрані дисплея) 3. се́нсорна кла́віша (зображувана на екрані сенсора)
• sort(ing) ~
= сортува́льний ключ, ключ сортува́ння
• space ~
= кла́віша про́білу (про́пуску)
• special ~
= спеціа́льна кла́віша
• start ~
= кно́пка пу́ску; кла́віша пу́ску; ста́ртова кно́пка (кла́віша)
• step ~
= кла́віша покро́кового перемі́щування курсо́ра
• stop ~
= кно́пка (кла́віша) зу́пину
• storage (protection) ~
= ключ за́хисту па́м’яті
• switch ~
= перемика́ч
• system ~
= систе́мний ключ (для захисту системних даних)
• tabulation ~
= кла́віша табуля́ції
• top ~
= кла́віша ве́рхнього регі́стру (для переходу до символів, нанесених на верхню частину клавіші)
• transaction ~
= кла́віша керува́ння комута́цією повідо́млень, кла́віша керува́ння інформаці́йним о́бміном
• unlabel(l)ed ~
= непозна́чена (сліпа́) кла́віша
• unmatched ~
= неузгі́днений ключ (пошуку)
• up arrow ~
= кла́віша зі стрі́лкою вго́ру
• user-definable ~
= кла́віша зі змі́нною фу́нкцією, (що її́ визначає користувач)
• white ~s
= бі́лі кла́віші (відповідають символам висвітленим на екрані)
• write ~
= ключ за́пису
secondary = ['sɛkəndəri] 1. втори́нний 2. побі́чний; другоря́дний 3. допомі́жни́й
subsidiary = [səb'sɪdiəri] 1. допомі́жни́й; додатко́вий 2. підле́глий; втори́нний
wave = [weɪv] хви́ля || хвильови́й
• cylindrical ~
= циліндри́чна хви́ля
• damped ~
= згасна́ хви́ля
• direct ~
= пряма́ хви́ля
• elliptic ~
= еліпти́чна хви́ля
• harmonic ~
= гармоні́чна хви́ля
• incident (incoming) ~
= надхідна́ хви́ля
• long ~
= до́вга хви́ля
• longitudinal ~
= поздо́вжня хви́ля
• outgoing ~
= виходо́ва хви́ля
• plane ~
= пло́ска хви́ля
• progressing ~
= біжу́ча хви́ля
• scattered ~
= розсі́яна хви́ля
• secondary ~
= втори́нна хви́ля
• shock ~
= уда́рна хви́ля
• sinusoidal ~
= синусо́їдна хви́ля
• solitary ~
= соліто́н, поодино́ка хви́ля
• sound ~
= звукова́ хви́ля
• spatial ~
= просторо́ва хви́ля
• spherical ~
= сфери́чна хви́ля
• spreading ~
= поши́рна хви́ля (хвиля, що поширюється)
• standing ~
= стоя́ча хви́ля
• stationary ~
= стаціона́рна хви́ля
• surface ~
= поверхне́ва хви́ля
• transverse ~
= попере́чна хви́ля
• travel(l)ing ~
= біжу́ча хви́ля
word = [wɜ:d] 1. сло́во 2. код
• abstract ~
= абстра́ктне сло́во
• address ~
= адре́сне сло́во
• alphabetic ~
= бу́квене сло́во
• associatively located ~
= асоціати́вно розмі́щене сло́во; сло́во, зна́йдене асоціати́вним по́шуком
• auxiliary ~
= допомі́жне́ сло́во
• balanced ~
= рівнова́жне (збалансо́ване) сло́во
• banner ~
= початко́ве сло́во; за́голо́вок, ша́пка; ру́брика
• binary ~
= двійко́ве (біна́рне) сло́во
• block descriptor ~
= дескри́птор бло́ку
• call ~
= виклика́льне сло́во (що містить команду виклику підпрограми)
• channel status ~
= сло́во ста́ну кана́лу
• check ~
= контро́льне сло́во
• circular ~
= циркуля́рне сло́во
• code ~
= ко́дове сло́во
• coded ~
= (за)кодо́ване сло́во
• command ~
= кома́ндне сло́во
• commutator ~
= комута́торне сло́во
• comparand ~
= озна́ка
• computer ~
= маши́нне сло́во
• constant ~
= конста́нтне сло́во, сло́во-конста́нта
• control ~
= керівне́ сло́во; кома́ндне сло́во; кома́нда
• current program status ~
= пото́чне сло́во ста́ну програ́ми
• cyclic ~
= циклі́чне сло́во
• data ~
= сло́во да́них; інформаці́йне сло́во
• descriptor ~
= дескри́пторне сло́во; дескри́птор
• device status ~
= сло́во ста́ну при́строю
• digital ~
= цифрове́ сло́во
• double(-length) ~
= сло́во подві́йної довжини́; подві́йне сло́во
• edit ~
= редагува́льне сло́во
• elementary ~
= елемента́рне сло́во
• empty ~
= порожнє́ сло́во (що не містить жодного символа)
• error status ~
= сло́во ста́ну по́ми́лки
• extended channel status ~
= розши́рене сло́во ста́ну кана́лу (щоб керувати перериванням вводження-виводження)
• extended-precision ~
= сло́во підви́щеної то́чності
• fixed-length ~
= сло́во фіксо́ваної довжини́
• format-control ~
= сло́во керува́ння форма́том
• full ~
= ці́ле (по́вне) сло́во, маши́нне сло́во
• fully qualified ~
= цілко́м кваліфіко́ване (за́дане) сло́во
• function ~
= кома́ндне сло́во; кома́нда
• half ~
= півсло́во; полови́на сло́ва
• ideal ~
= ідеа́льне сло́во
• identifier ~
= ідентифіка́тор
• index ~
= модифіка́тор
• indirect reference ~
= сло́во непрямо́го зверта́ння; непряме́ сло́во
• information ~
= інформаці́йне сло́во
• instruction ~
= кома́ндне сло́во; кома́нда
• interrupt status ~
= сло́во ста́ну перерива́ння
• irreducible ~
= незвідне́ сло́во
• isolated ~
= ви́окремлене (окре́ме) сло́во
• key ~
= ключове́ сло́во; зарезерво́ване сло́во (в мові програмування)
• linear ~
= ліні́йне сло́во, ліні́йна послідо́вність (символів)
• local ~
= лока́льне сло́во
• lock ~
= блокува́льне сло́во
• long ~
= до́вге сло́во (зокрема подвійної довжини)
• machine (-length) ~
= (по́вне) маши́нне сло́во
• marked ~
= позна́чене сло́во; сло́во з ма́ркером (по́значкою, на́личкою)
• matching ~
= згі́дне сло́во; сло́во зі згі́дною озна́кою
• meaning-bearing ~
= змістовне́ сло́во
• multifield ~
= багатопольове́ сло́во (з кількома інформаційними полями)
• multilength ~
= сло́во багаторазо́вої (багатокра́тної) довжини́
• n-bit ~
= n-розря́дне сло́во, n-бі́тове сло́во
• n-byte ~
= n-ба́йтове сло́во
• n-digit ~
= n-розря́дне сло́во; n-розря́дне число́; n-розря́дна ко́дова гру́па
• nonreserved ~
= незарезерво́ване сло́во
• number (numeral) ~
= цифрове́ сло́во; рядо́к цифр
• operational ~
= робо́че сло́во (що полегшує читання програм)
• optional ~
= необов’язко́ве (пояснювальне) сло́во, додатко́ве сло́во (що полегшує читання програм)
• packed ~
= запако́ване сло́во
• parameter ~
= пара́мет(е)р; параметро́ве сло́во
• parametric ~
= параметри́чне сло́во
• partial ~
= части́на сло́ва, непо́вне (частко́ве) сло́во
• processor status ~
= сло́во ста́ну проце́сора
• process state ~
= сло́во ста́ну проце́су
• program status ~
= сло́во ста́ну програ́ми
• proper ~
= власти́ве сло́во
• pure ~
= чи́сте сло́во
• ready status ~
= сло́во ста́ну гото́вності
• record descriptor ~
= дескри́птор за́пису
• reduced ~
= зве́дене сло́во
• regular ~
= пра́вильне сло́во
• request ~
= сло́во за́питу
• reserved ~
= зарезерво́ване сло́во
• search ~
= пошуко́ва озна́ка
• secondary ~
= втори́нне сло́во; втори́нна кома́нда
• selected ~
= ви́бране сло́во
• shortest ~
= найкоро́тше сло́во
• short ~
= коро́тке сло́во
• significant ~
= значівне́ (значу́ще) сло́во
• simple ~
= про́сте́ сло́во
• source program ~
= сло́во входово́ї програ́ми
• spoken ~
= ви́мовлене сло́во (на відміну від введеного з клавіатури)
• status ~
= сло́во ста́ну
• test ~
= те́стове сло́во; контро́льне сло́во
• trigger ~
= сло́во за́пуску (логічного аналізатора тощо)
• unifield ~
= однопольове́ сло́во, сло́во з одни́м по́лем (інформаційним)
• unmarked ~
= незамарко́ване (непозна́чене) сло́во, сло́во без ма́ркера (по́значки, на́лички)
• variable-length ~
= сло́во змі́нної довжини́
• wide ~
= широ́ке сло́во
• written-in ~
= запи́сане сло́во; впи́сане сло́во

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

activity 1. акти́вність 2. (яф) (радіо)акти́вність 3. (мн.) дія́льність
[æk'tɪvəti, -t̬i]
~ per unit mass = пито́ма ма́сова акти́вність
~ per unit surface = пито́ма поверхне́ва акти́вність
~ per unit volume = пито́ма о́б’є́мна акти́вність
adsorption ~ = адсорбці́йна акти́вність
alpha ~ = а́льфа-акти́вність
anomalous ~ = анома́льна акти́вність
antioxygenic ~ = протиоки́снювальна акти́вність
auroral ~ = авро́рна акти́вність
background ~ = фо́нова (радіо)акти́вність
beta ~ = бе́та-акти́вність
catalyst ~ = акти́вність каталіза́тора
catalytic ~ = акти́вність каталіза́тора
chemical ~ = хемі́чна акти́вність
coolant ~ = (радіо)акти́вність теплоносія́
coronal ~ = коро́нна акти́вність
environmental ~ = довкі́льна (радіо)акти́вність
epithermal ~ = (радіо)акти́вність, наве́дена надтеплови́ми нейтро́нами
equilibrium ~ = рівнова́жна акти́вність
flare ~ = спа́лахо́ва акти́вність
gamma ~ = га́мма-акти́вність
gross ~ = по́вна [сума́рна, підсумко́ва] акти́вність
high ~ = висо́ка акти́вність
high-level ~ = висо́ка (радіо)акти́вність
induced ~ = наве́дена (радіо)акти́вність
interfacial ~ = акти́вність на межі́ по́ділу
intermediate-level ~ = сере́дня (радіо)акти́вність
isomeric ~ = ізоме́рна акти́вність
isotope ~ = акти́вність ізото́пу
long-exposure ~ = (радіо)акти́вність пі́сля трива́лого опромі́нювання
long-lived ~ = довгоча́сна акти́вність
low ~ = низька́ акти́вність
low-level ~ = мала́ [низька́] (радіо)акти́вність
man-created ~ = наве́дена (радіо)акти́вність
mass ~ = 1. (фіз.) ма́сова акти́вність 2. (техн.) режи́м робо́ти (обладнання) на по́вну поту́жність
maximum permissible ~ = грани́чна допуско́ва (радіо)акти́вність
molecular ~ = молекуля́рна акти́вність
natural ~ = приро́дна (радіо)акти́вність
neutron-induced ~ = нейтро́нна (радіо)акти́вність
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна акти́вність
normal ~ = норма́льна акти́вність
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва (радіо)акти́вність
optical ~ = опти́чна акти́вність
particle ~ = акти́вність части́нок
photochemical ~ = фотохемі́чна акти́вність
positron ~ = позитро́нна акти́вність
radiomimetic ~ = радіомімети́чна акти́вність
radionuclide ~ = акти́вність радіонуклі́ду
relative ~ = відно́сна акти́вність
repetitive ~ = повто́рювана (радіо)акти́вність (на АЕС)
residual ~ = залишко́ва (радіо)акти́вність
routine ~ = звича́йна (радіо)акти́вність (на АЕС)
saturated ~ = наси́чена [максима́льна (можлива)] акти́вність (потоку в ядерному реакторі)
second-order ~ = втори́нна (радіо)акти́вність
seismic ~ = сейсмі́чна акти́вність, сейсмі́чність
short-exposure ~ = (радіо)акти́вність пі́сля короткоча́сного опромі́нення
short-lived ~ = короткоча́сна (радіо)акти́вність
solar ~ = сонце́ва акти́вність
source ~ = акти́вність джерела́ (проміння)
specific ~ = пито́ма акти́вність; пито́ма (радіо)акти́вність
stellar ~ = зоре́ва акти́вність
surface ~ = поверхне́ва акти́вність
thermal ~ = (радіо)акти́вність, наве́дена теплови́ми нейтро́нами
thermodynamic ~ = термодинамі́чна акти́вність
total ~ = по́вна [підсумко́ва, сума́рна] акти́вність
trace-level ~ = незначна́ (радіо)акти́вність
tracer ~ = акти́вність (ізото́пного) індика́тора
unit-mass ~ = пито́ма ма́сова (радіо)акти́вність
volcanic ~ = вулка́нна [вулкані́чна] акти́вність
volume ~ = (пито́ма) о́б’є́мна акти́вність
waste ~ = (радіо)акти́вність відхо́дів
zero ~ = нульова́ акти́вність
afterhardening 1. післятверді́шання//післяпотверді́шання, насту́пне тверді́шання//потверді́шання 2. післятве́рднення, втори́нне [насту́пне] тве́рднення
['ɑːftəˌhɑːdnɪŋ, 'æftərˌhɑːrd-]
afterproduct втори́нний проду́кт
['ɑːftəˌprɒdʌkt, 'æftərˌprɑːd-]
alcohol спирт, алкого́ль || спиртови́й, алкого́льний
['ælkəhɒl, -hɒːl]
absolute ~ = абсолю́тний спирт
amino ~ = аміноспи́рт
anhydrous ~ = безво́дний [абсолю́тний] спирт
denatured ~ = денатура́т
dihydric ~ = двоа́томний спирт
ethyl ~ = ети́ловий [ви́нний] спирт
grain ~ = зернови́й спирт
higher ~ = ви́щий спирт
methyl ~ = мети́ловий [дереви́нний] спирт
monohydric ~ = одноа́томний спирт
nitrated ~ = нітроспи́рт
nitro ~ = нітроспи́рт
polyhydric ~ = багатоа́томний спирт
primary ~ = перви́нний спирт
pure ~ = чи́стий спирт
rectified ~ = спирт-ректифіка́т
secondary ~ = втори́нний спирт
solid ~ = тверди́й спирт (паливо)
tertiary ~ = трети́нний спирт
wood ~ = дереви́нний [мети́ловий] спирт
analyzer аналіза́тор || аналіза́торний
['ænəlaɪzə, -ər]
absorptiometric ~ = абсорбціометри́чний аналіза́тор
anticoincidence ~ = аналіза́тор антизбі́гів
beam ~ = аналіза́тор стру́менів (частинок)
channel ~ = кана́ловий аналіза́тор
circuit ~ = 1. аналіза́тор (електри́чних) схем 2. мультиме́т(е)р, універса́льний електровимі́рювач, універса́льний електромі́рчий при́лад; (заст.) те́стер
coincidence ~ = аналіза́тор збі́гів
coincidence-anticoincidence ~ = аналіза́тор збі́гів-антизбі́гів
continuous ~ = непере́рвний аналіза́тор, аналіза́тор непере́рвної ді́ї
differential ~ = диференці́йний аналіза́тор
digital ~ = цифрови́й аналіза́тор
distortion ~ = аналіза́тор спотво́рень
electrostatic ~ = електростати́чний аналіза́тор
Fourier ~ = аналіза́тор (фур’є́‑)спе́ктру, гармоні́чний аналіза́тор
frequency ~ = часто́тний аналіза́тор
gas ~ = газоаналіза́тор
harmonic (wave) ~ = аналіза́тор спе́ктру [гармо́нік], гармоні́чний аналіза́тор
impact-noise ~ = аналіза́тор уда́рного шу́му
infrared ~ = інфрачерво́ний аналіза́тор
interference ~ = аналіза́тор зава́д
isotope ~ = аналіза́тор ізото́пів
magnetic ~ = магне́тний аналіза́тор
mass ~ = мас-спектро́мет(е)р, мас-аналіза́тор
network ~ = аналіза́тор мере́ж
multichannel ~ = багатокана́ловий аналіза́тор
neutron activation ~ = нейтро́нний активаці́йний аналіза́тор
noise ~ = аналіза́тор шу́му
particle-size ~ = аналіза́тор ро́змірів части́нок, ґранулометри́чний аналіза́тор
pulse ~ = аналіза́тор і́мпульсів
pulse-height ~ = ампліту́дний аналіза́тор і́мпульсів
secondary-ion mass ~ = мас-аналіза́тор втори́нних йо́нів
set ~ = мультиме́т(е)р, універса́льний електровимі́рювач [електромі́рчий при́лад]; (заст.) те́стер
signal ~ = аналіза́тор сигна́лів
single-channel ~ = однокана́ловий аналіза́тор
sound ~ = звукоаналіза́тор, аналіза́тор зву́ку
spectrum ~ = спектроаналіза́тор, аналіза́тор спе́ктру
statistical ~ = статисти́чний аналіза́тор
surface ~ = аналіза́тор пове́рхонь; профіло́граф
time-delay ~ = аналіза́тор (ча́су) за́тримки
time-interval ~ = аналіза́тор (розпо́ділу) часови́х інтерва́лів
time-of-flight ~ = аналіза́тор ча́су проліта́ння
transient ~ = аналіза́тор перехі́дни́х проце́сів
trochoidal mass ~ = трохо́їдний мас-спектро́мет(е)р
two-channel ~ = двокана́ловий аналіза́тор
vibration ~ = віброаналіза́тор
wave ~ = аналіза́тор спе́ктру, гармоні́чний аналіза́тор
x-ray fluorescence ~ = рентґенофлюоресце́нтний аналіза́тор
avalanche 1. лави́на || лави́но́вий 2. (ел.) лави́но́вий про́бій
['ævəlɑːntʃ, -læntʃ]
cascade ~ = каска́дова лави́на
electron ~ = електро́нна лави́на
electron-photon ~ = електро́н-фото́нна лави́на
flowing ~ = рухо́ма лави́на
ion ~ = йо́нна лави́на
mud ~ = сель, сельови́й поті́к
phonon ~ = фоно́нна лави́на
primary ~ = перви́нна лави́на
secondary ~ = втори́нна лави́на
snow ~ = снігова́ лави́на
surface ~ = поверхне́вий лави́но́вий про́бій
Townsend ~ = Та́унсендова лави́на
ax|is (мн. axes) вісь ■ x-/y-/z-axis вісь x/y/z; along the ~ уздо́вж о́сі; on the ~ на о́сі; off the ~ по́за ві́ссю; to rotate about/around an ~ оберта́ти(ся) на́вко́ло о́сі
['æksɪs] (мн. ['æksiːz])
~ of abscissas [abscissae] = вісь абсци́с
~ of applicates = вісь апліка́т
~ of a curve = вісь (симетрії) криво́ї
~ of the Earth = земна́ вісь
~ of homology = вісь гомоло́гії [перспекти́ви]
~ of inertia = вісь іне́рції
~ of a lens = опти́чна [головна́] вісь лі́нзи
~ of n-fold symmetry = вісь симе́трії n-го поря́дку
~ of ordinates = вісь ордина́т
~ of oscillation = вісь хита́ння [колива́ння, гойда́ння]
~ of perspective = вісь перспекти́ви [гомоло́гії]
~ of precession = вісь преце́сії
~ of reference = вісь ві́дліку; (мн.) координа́тні о́сі
~ of revolution = вісь оберта́ння
~ of rotation = вісь оберта́ння
~ of suspension = вісь гойда́ння; вісь підві́су
~ of symmetry = вісь симе́трії
~ of torsion = вісь круті́ння [закру́чування, скру́чування]
~ of twist = вісь круті́ння [закру́чування]
abscissa ~ = вісь абсци́с
antiferromagnetic ~ = вісь антиферомагнети́зму
applicate ~ = вісь апліка́т
beam ~ = 1. вісь про́меня 2. вісь стру́меня (частинок)
binary ~ = вісь симе́трії дру́гого поря́дку
body ~ = тілова́ вісь, вісь систе́ми координа́т, пов’я́заної з ті́лом
Cartesian ~ = Дека́ртова вісь
central ~ = центра́льна вісь
collimation ~ = колімаці́йна вісь
common ~ = (of two figures) спі́льна вісь (двох фігур)
concurrent —ies = перети́нні о́сі
conjugate ~ of a hyperbola = уя́вна вісь гіпе́рболи
coordinate ~ = координа́тна вісь, вісь координа́т
crystal ~ = вісь криста́лу
crystallographic ~ = кристалографі́чна вісь
curvature ~ = вісь кривини́
declination ~ = вісь на́хилу [схи́лення]
diad ~ = (кф) дія́дна вісь
dipole ~ = вісь ди́поля
dislocation ~ = вісь дислока́ції
earth’s ~ = земна́ вісь
easy ~ = легка́ вісь, вісь легко́го ко́взу
eddy ~ = вісь ви́хору
elastic ~ = вісь пружно́ї симе́трії
electrical ~ = електри́чна вісь (кристалу)
fast ~ = швидка́ вісь, вісь найбі́льшої шви́дкости поши́рювання сві́тла
fixed ~ = нерухо́ма [зафіксо́вана] вісь
fourfold ~ of symmetry = тетрагі́ра, вісь симе́трії четве́ртого поря́дку
free ~ = ві́льна вісь
geometric ~ = геометри́чна вісь
glide ~ = вісь ко́взання
helicity ~ = вісь спіра́льности
hexad ~ = (кф) гексагі́ра, вісь симе́трії шо́стого поря́дку
horizontal ~ = горизонта́льна вісь
imaginary ~ = уя́вна вісь
imaginary-number ~ = вісь уя́вних чи́сел
instantaneous ~ = миттє́ва вісь
inversion ~ = 1. вісь інве́рсії 2. вісь дзерка́льної симе́трії (кристалу)
jet ~ = вісь струми́ни
lateral ~ = попере́чна вісь
left-handed screw ~ = лівоґвинтова́ вісь
longitudinal ~ = поздо́вжня вісь
magnetic ~ = магне́тна вісь
main ~ = головна́ вісь
major ~ = вели́ка вісь (геометричної фігури)
minor ~ = мала́ вісь (геометричної фігури)
moving ~ = рухо́ма вісь
n-fold ~ = вісь n-го поря́дку
neutral ~ = (мех.) нейтра́льна вісь
neutral screw ~ = (кф) нейтра́льна ґвинтова́ вісь
normal ~ = норма́льна вісь
number ~ = числова́ вісь
numerical ~ = числова́ вісь
oblique ~ = скісна́ вісь; (мн.) о́сі косоку́тної систе́ми координа́т
one-fold ~ of symmetry = моногі́ра, вісь симе́трії пе́ршого поря́дку
optic(al) ~ = опти́чна вісь
ordinate ~ = вісь ордина́т
orthogonal es = ортогона́льні о́сі
orthohexagonal —es = ортогексагона́льні о́сі
pendulum ~ = вісь ма́ятника
pivot ~ = вісь оберта́ння (з закріпленим кінцем)
polar ~ = поля́рна вісь
polarization ~ = вісь поляриза́ції
positive ~ = дода́тна (Декартова) вісь
positive real ~ = дода́тний про́мінь (числової осі)
preferred ~ = ви́окремлена [ви́різнена] вісь
primary optic ~ = головна́ опти́чна вісь
principal ~ = 1. головна́ вісь 2. (опт.) опти́чна вісь
principal ~ of inertia = головна́ вісь (те́нзора) іне́рції
principal ~ of strain = головна́ вісь (те́нзора) деформа́цій
principal ~ of stress = головна́ вісь (те́нзора) напру́г [напру́жень]
radical ~ = радика́льна вісь
real ~ = ді́йсна вісь
real-number ~ = вісь ді́йсних чи́сел
rectangular —es = о́сі прямоку́тної систе́ми координа́т
reference ~ = 1. початко́ва [вихідна́] вісь 2. відліко́ва вісь, вісь ві́дліку
revolution ~ = вісь оберта́ння
right-handed screw ~ = пра́воґвинтова́ вісь
rotary-inversion ~ = (кф) інверсі́йно-поверто́ва вісь (симе́трії)
rotation ~ = 1. вісь оберта́ння 2. (кф) вісь симе́трії
rotation-inversion ~ = 1. вісь інве́рсії 2. вісь дзерка́льної симе́трії (кристалу)
rotation-reflection ~ = (кф) дзерка́льно-оберто́ва вісь (симе́трії)
rotatory-reflection ~ = (кф) дзерка́льно-поверто́ва вісь (симе́трії)
rotoinversion ~ = (кф) інверсі́йно-поверто́ва вісь (симе́трії)
rotoreflection ~ = (кф) дзерка́льно-поверто́ва вісь (симе́трії)
screw ~ = (кф) ґвинтова́ вісь (симе́трії)
secondary ~ = бічна́ вісь; втори́нна вісь
semiconjugate ~ = уя́вна півві́сь (гіперболи)
semimajor ~ = вели́ка півві́сь
semimean ~ = сере́дня півві́сь (еліпсоїда)
semiminor ~ = мала́ півві́сь
semitransverse ~ = ді́йсна півві́сь (гіперболи)
similarity ~ = вісь поді́бности
sixfold ~ of symmetry = (кф) гексагі́ра, вісь симе́трії шо́стого поря́дку
slip ~ = вісь ко́взання
solid —es = просторо́ві о́сі (координат)
spherical coordinate ~ = вісь сфери́чної систе́ми координа́т
spin ~ = вісь оберта́ння (гіроскопа)
strain ~ = головна́ вісь (те́нзора) деформа́цій
stress ~ = головна́ вісь (те́нзора) напру́г [напру́жень]
symmetry ~ = вісь симе́трії
symmetry ~ of rotary inversion = гіро́їда
symmetry ~ of rotoinversion = гіро́їда
terrestrial ~ = земна́ вісь
tetrad ~ = (кф) тетрагі́ра, вісь симе́трії четве́ртого поря́дку
threefold ~ of symmetry = (кф) тригі́ра, вісь симе́трії тре́тього поря́дку
thrust ~ = вісь тя́ги
time ~ = часова́ вісь, вісь ча́су
timing ~ = вісь розго́ртки
topple ~ = вісь перекида́ння (гіроскопа)
transverse ~ = попере́чна вісь
transverse ~ of a hyperbola = ді́йсна [головна́] вісь гіпе́рболи
triad ~ = (кф) тригі́ра, вісь симе́трії тре́тього поря́дку
tumble ~ = вісь перекида́ння (гіроскопа)
twin(ning) ~ = (кф) вісь двійникува́ння, двійнико́ва вісь
twofold ~ of symmetry = (кф) дигі́ра, вісь симе́трії дру́гого поря́дку
vertical ~ = вертика́льна вісь
vortex ~ = вісь ви́хору
yaw(ing) ~ = вісь ни́кання
zero ~ = нульова́ вісь
zone ~ = (кф) зо́нна вісь
battery 1. батаре́я; акумуля́тор || батаре́йний; акумуля́торний 2. набі́р одна́ко́вих при́строїв чи елеме́нтів
['bætri, 'bæt̬əri]
~ of wells = гру́па свердлови́н
accumulator ~ 1. акумуля́тор 2. акумуля́торна батаре́я
alkaline storage ~ = батаре́я лу́жних акумуля́торів
atomic ~ = а́томна [я́дерна/ядро́ва] батаре́я
booster ~ = бу́стерна батаре́я
buffer ~ = бу́ферна батаре́я
bypass ~ = бу́ферна батаре́я
cell ~ = батаре́я елеме́нтів
charged ~ = насна́жений [заря́джений] акумуля́тор
dead ~ = цілко́м ви́снажений [цілко́м розря́джений] акумуля́тор
discharged ~ = ви́снажений [розря́джений] акумуля́тор
disk ~ = гале́тна батаре́я
dry ~ = суха́ батаре́я, батаре́я сухи́х елеме́нтів
dry-charged ~ = сухозаря́джений акумуля́тор
durable (cell) ~ = акумуля́тор [батаре́я елеме́нтів] висо́кої мі́сткости
electric ~ (електри́чний) акумуля́тор, електроакумуля́тор; електри́чна [акумуля́торна] батаре́я
electrochemical ~ = ґальвані́чна батаре́я
filament ~ = розжа́рювальна батаре́я
fuel(‑cell) ~ = батаре́я па́ливних елеме́нтів
fully charged ~ = цілко́м насна́жений [цілко́м заря́джений] акумуля́тор
galvanic ~ = ґальвані́чна батаре́я
grid ~ = сітко́ва́ батаре́я
junction ~ = я́дерна батаре́я з p-n перехо́дами
lead-acid ~ = плю́мбієвий акумуля́тор
nicad [nickel-cadmium] ~ = ніке́ль-ка́дмієвий акумуля́тор
nuclear ~ = я́дерна батаре́я
pancake ~ = гале́тна батаре́я
photoelectric ~ = фотобатаре́я, фотоелектри́чна батаре́я, батаре́я фотоелеме́нтів
photojunction ~ = фотоґальвані́чна я́дерна батаре́я
polymerization ~ = багатосекці́йний полімериза́тор
primary ~ = батаре́я перви́нних елеме́нтів; ґальвані́чна батаре́я
radioisotope ~ = радіоізото́пна батаре́я, радіоізото́пний ґенера́тор
rechargeable ~ = акумуля́тор; акумуля́торна батаре́я
secondary ~ = батаре́я втори́нних елеме́нтів; акумуля́торна батаре́я
silver-cadmium (storage) ~ = срі́бло-ка́дмієвий акумуля́тор
silver-zinc (storage) ~ = срі́бло-ци́нковий акумуля́тор
small ~ (електрична) батаре́йка
solar ~ = сонце́ва батаре́я, батаре́я сонце́вих елеме́нтів
solid-electrolyte ~ = батаре́я (елеме́нтів) з тверди́м електролі́том
storage ~ = акумуля́тор; акумуля́торна батаре́я
thermal ~ = теплови́й акумуля́тор
thermoelectric ~ = термобатаре́я, термоелектри́чна батаре́я
thermoelectric nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва термобатаре́я
thermojunction ~ = батаре́я термоспа́їв
wet(‑cell) ~ = батаре́я ріди́нних елеме́нтів
beam 1. стру́мінь (частинок) || струмене́вий 2. про́мінь (світла) || промене́вий 3. в’я́зка (променів) || в’язкови́й 4. ба́лка, брус, трям || ба́лковий, брусови́й, трямови́й 5. коро́мисло (терезів) || коро́мисловий 6. (ел.) ра́діус ді́ї (мікрофона тощо)
[biːm]
~ of light = стру́мінь [про́мінь] сві́тла, світлови́й стру́мінь [про́мінь]
~ of particles = стру́мінь части́нок
alpha ~ = стру́мінь а́льфа-части́нок
atomic ~ = стру́мінь а́томів
balance ~ 1. баланси́р 2. коро́мисло (терезів)
bent particle ~ = відхи́лений стру́мінь части́нок
bombarding(‑particle) ~ = стру́мінь бомбува́льних части́нок
bunched ~ = згрупо́ваний [зіжмутко́ваний, збунчо́ваний] стру́мінь части́нок
channeled (particle) ~ = сканало́ваний стру́мінь (частинок)
chopped ~ = перери́вчастий стру́мінь (частинок); перери́вчастий про́мінь
circularly-polarized ~ = циркуля́рно поляризо́ваний про́мінь [стру́мінь]
coherent ~ = когере́нтний стру́мінь (частинок); когере́нтний про́мінь; когере́нтна в’я́зка (променів)
colliding ~s = зу́стрі́чні стру́мені (частинок)
collimated ~ = сколімо́ваний стру́мінь (частинок); сколімо́ваний про́мінь
collinear ~s = колінеа́рні стру́мені (частинок); колінеа́рні про́мені
compensated ~ = скомпенсо́ваний стру́мінь (частинок); скомпенсо́ваний про́мінь
convergent ~ = збі́жний стру́мінь (частинок); збі́жний про́мінь; збі́жна в’я́зка (променів)
deflected ~ = відхи́лений про́мінь (частинок); відхи́лений стру́мінь
deuteron ~ = стру́мінь дейтро́нів
directed ~ = спрямо́ваний про́мінь
disturbed ~ = збу́рений стру́мінь (частинок)
divergent ~ = розбі́жний стру́мінь (частинок); розбі́жний про́мінь; розбі́жна в’я́зка (променів)
double ~ = подві́йний стру́мінь (частинок)
electron ~ = стру́мінь електро́нів, електро́нний стру́мінь [про́мінь]
emergent ~ = виходо́вий стру́мінь (частинок); виходо́вий про́мінь
external ~ = вивідни́й [ви́ведений, зо́внішній] стру́мінь (частинок)
extracted ~ = ви́ведений стру́мінь (частинок)
fluctuating ~ = флюктівни́й стру́мінь (частинок)
focused ~ = сфокусо́ваний стру́мінь (частинок); сфокусо́ваний про́мінь
green ~ = зеле́ний про́мінь (лазерний)
hadron ~ = гадро́нний стру́мінь
high-current ~ = сильностру́мовий стру́мінь
high-energy ~ = високоенергети́чний стру́мінь
homocentric ~ = гомоцентри́чна в’я́зка (променів)
homogeneous ~ = однорі́дний стру́мінь (частинок)
incident light ~ = надхідни́й про́мінь [стру́мінь] сві́тла; в’я́зка надхідни́х про́менів
incident particle ~ = стру́мінь налітни́х части́нок
injected particle ~ (з)інжекто́ваний [вве́дений] стру́мінь части́нок
intense ~ = інтенси́вний стру́мінь (частинок); інтенси́вний про́мінь [стру́мінь] (світла)
interfering ~s = інтерферівні́ про́мені
internal ~ = вну́трішній стру́мінь (частинок)
internal cyclotron ~ = внутрішньоциклотро́нний стру́мінь (частинок)
intersecting ~s = 1. зу́стрі́чні стру́мені (частинок) 2. перети́нні про́мені [стру́мені] (світла)
ion ~ = стру́мінь йо́нів
laser ~ = про́мінь ла́зера, ла́зерний про́мінь
light ~ = стру́мінь [про́мінь] сві́тла, світлови́й стру́мінь [про́мінь]
linearly-polarized ~ = ліні́йно поляризо́ваний стру́мінь [про́мінь]
main ~ = головни́й пелю́сток (діяграми випромінювання радіотелескопа)
meson ~ = стру́мінь мезо́нів, мезо́нний стру́мінь
modulated ~ = змодульо́ваний стру́мінь (частинок)
molecular ~ = стру́мінь моле́кул, молекуля́рний [моле́кульний] стру́мінь
monochromatic light ~ = монохромати́чний про́мінь [стру́мінь] сві́тла
monoenergetic particle ~ = моноенергети́чний стру́мінь части́нок
narrow ~ 1. го́стрий [вузьки́й] про́мінь (світла) 2. вузьки́й стру́мінь (частинок)
neutral ~ = стру́мінь нейтра́льних [незаря́джених] части́нок
neutral atom ~ = стру́мінь нейтра́льних а́томів
nonhomogeneous ~ = неоднорі́дний стру́мінь (частинок)
nonmonochromatic particle ~ = немоноенергети́чний стру́мінь части́нок
object ~ = об’є́ктний про́мінь
oblique (light) ~ = скісни́й про́мінь (світла); скісна́ в’я́зка (світлових) про́менів
off-axis ~ = позаві́сний стру́мінь (частинок); позаві́сний про́мінь
parallel ~ = парале́льний стру́мінь; парале́льна в’я́зка (променів)
partially coherent ~ = частко́во когере́нтний стру́мінь (частинок); частко́во когере́нтний про́мінь; частко́во когере́нтна в’я́зка (променів)
particle ~ = стру́мінь части́нок
pencil ~ 1. (вузьки́й/го́стрий) парале́льний поті́к про́менів 2. олівце́ва діягра́ма спрямо́ваности
plane-polarized ~ = плоскополяризо́ваний стру́мінь (частинок)
polarized ~ = поляризо́ваний стру́мінь (частинок); поляризо́ваний про́мінь (світла)
pulsed ~ = і́мпульсний стру́мінь (частинок)
radar ~ = радіолокаці́йний про́мінь
radio ~ = радіопро́мінь
reactor ~ = стру́мінь (частинок) з реа́ктора
reconstructing ~ = відно́влювальний про́мінь (в голографії)
reference ~ = опо́рний про́мінь
reflected ~ = відби́тий про́мінь (світла); стру́мінь відби́тих части́нок
refracted ~ = зало́млений про́мінь
relativistic ~ = релятивісти́чний стру́мінь (частинок)
restricted ~ = обме́жений стру́мінь (частинок)
scale ~ = коро́мисло терезі́в
scanning ~ = сканува́льний [розгортни́й] про́мінь
scattered ~ = розсі́яний про́мінь (світла); розсі́яний стру́мінь (частинок)
secondary ~ = втори́нний стру́мінь (частинок)
self-focusing ~ = самофокусува́льний [самофокусівни́й] стру́мінь (частинок)
sound ~ = звукови́й про́мінь
split ~ = розще́плений стру́мінь
steady particle ~ = непере́рвний стру́мінь части́нок
sun ~ = со́нячний про́мінь
transmitted ~ = прони́клий [пропу́щений] стру́мінь (частинок)
trapped ~ = захо́плений стру́мінь (частинок)
uncompensated ~ = нескомпенсо́ваний стру́мінь (частинок); нескомпенсо́ваний про́мінь
undeflected ~ = невідхи́лений про́мінь; невідхи́лений стру́мінь (частинок)
unfocused ~ = несфокусо́ваний [розфокусо́ваний] про́мінь; несфокусо́ваний [розфокусо́ваний] стру́мінь (частинок)
unpolarized ~ = неполяризо́ваний стру́мінь (частинок); неполяризо́ваний промінь (світла)
wide ~ = широ́кий про́мінь (світла); широ́кий стру́мінь (частинок)
writing ~ = запи́сувальний про́мінь (електроннопроменевої трубки)
breakdown 1. руйнува́ння//зруйнува́ння, ава́рія (пристрою) 2. (ел.) (дія) пробива́ння//пробиття́; (наслідок) пробі́й || пробива́льний, пробі́йний 3. пору́шування//пору́шення (перебігу роботи; закономірности); відмо́ва
['breɪkdaʊn]
~ of communications = пору́шення зв’язку́
~ of a solid body = пробі́й твердо́го ті́ла
~ of a theory = пору́шення тео́рії
acoustic ~ = акусти́чний пробі́й
avalanche ~ = лави́но́вий пробі́й
cathode ~ = руйнува́ння като́да
complete ~ = по́вний пробі́й
corona ~ = коро́нний пробі́й
destructive ~ = руйнівни́й пробі́й
dielectric ~ = пробій діеле́ктрику
electrical ~ = електри́чний про́бі́й
gas vacuum ~ = пробі́й у ва́куумі, ва́куумний пробі́й
induced ~ (з)індуко́ваний пробі́й
insulation ~ = пробі́й ізоля́ції
invariance ~ = пору́шення інварія́нтности
magnetic ~ = магне́тний пробі́й
medium ~ = пробі́й середо́вища
nondestructive ~ = неруйнівни́й пробі́й
optical ~ = опти́чний пробі́й, опти́чний розря́д
parity ~ = незбере́ження па́рности
partial ~ = частко́вий [непо́вний] пробі́й
reversible ~ = оборо́тни́й пробі́й
second ~ = втори́нний пробі́й
self-healing dielectric ~ = самовідно́вний пробі́й
spark ~ = іскрови́й пробі́й
spontaneous ~ of symmetry = спонта́нне пору́шення симе́трії
stochastic magnetic ~ = стохасти́чний магне́тний пробі́й
streamer ~ = стри́мерний пробі́й
surface ~ = поверхне́вий пробі́й
symmetry ~ = пору́шення симе́трії
thermal ~ = теплови́й пробі́й
tunel(ing) ~ = туне́льний пробі́й
Zener ~ = Зи́нерів пробі́й
capacitance 1. (електро)мі́сткість, електри́чна мі́сткість (of – чогось; to – відносно), (електро)є́мність 2. (електро)мі́сткісний [є́мнісний] о́пір
[kə'pæsɪtəns]
acoustic ~ = акусти́чна сти́сність
actual ~ = факти́чна (електро)мі́сткість
aggregate ~ = по́вна [сума́рна] (електро)мі́сткість
anode ~ (електро)мі́сткість ано́да
apparent ~ = позі́рна (електро)мі́сткість
balancing ~ = коригува́льна [компенсува́льна] (електро)мі́сткість
bypass ~ = шунтува́льна (електро)мі́сткість; (електро)мі́сткість шунта́
barrier layer ~ = бар’є́рна (електро)мі́сткість
body ~ (електро)мі́сткість ті́ла (людини) відно́сно (електричного) ко́ла
bypass ~ = паразитна (електро)мі́сткість, (електро)мі́сткість шунта́
cable ~ (електро)мі́сткість жи́льника [ка́белю]
capacitor ~ (електро)мі́сткість конденса́тора
case ~ (електро)мі́сткість ко́рпусу
cathode ~ (електро)мі́сткість като́да
cathode interface(‑layer) ~ (електро)мі́сткість перехі́дно́го ша́ру като́да
charge ~ = заря́дова (електро)мі́сткість
circuit ~ (електро)мі́сткість ко́нтуру [ко́ла]; (електро)мі́сткість монтажу́
coil ~ (електро)мі́сткість котка́
collector ~ (електро)мі́сткість коле́кторного (бар’є́рного) ша́ру (в транзисторі)
concentrated ~ = ску́пчена [зосере́джена] (електро)мі́сткість
coupling ~ = переходо́ва (електро)мі́сткість; мі́сткісний зв’язо́к
depletion(‑layer) ~ = бар’є́рна (електро)мі́сткість
differential ~ = диференці́йна (електро)мі́сткість
diffusion ~ = дифузі́йна (електро)мі́сткість
direct interelectrode ~ = міжелектро́дна (електро)мі́сткість
distributed ~ = розподі́лена (електро)мі́сткість
dynamic ~ = динамі́чна (електро)мі́сткість
effective ~ = ефекти́вна (електро)мі́сткість
electrode ~ (електро)мі́сткість електро́да
gap ~ (електро)мі́сткість про́зору
grid ~ (електро)мі́сткість сі́тки
grid-cathode ~ (електро)мі́сткість між сі́ткою та като́дом (вакуумної лампи)
ground(ed) ~ (електро)мі́сткість відно́сно землі́
hand ~ (електро)мі́сткість (тіла людини) відно́сно (електричного) ко́ла
heterojunction ~ (електро)мі́сткість гетероперехо́ду
incremental ~ = диференці́йна (електро)мі́сткість
input ~ = входо́ва (електро)мі́сткість
input-to-output ~ (електро)мі́сткість вхід-ви́хід
interelectrode ~ = міжелектро́дна (електро)мі́сткість
interturn ~ = міжвитко́ва (електро)мі́сткість
interwinding ~ = міжна́витко́ва (електро)мі́сткість
intrinsic ~ = вну́трішня [власти́ва] (електро)мі́сткість
junction ~ 1. (електро)мі́сткість конта́кту 2. (електро)мі́сткість p-n перехо́ду
layer ~ (електро)мі́сткість перехі́дно́го ша́ру (катода)
load ~ (електро)мі́сткість наванта́ги
lumped ~ = зосере́джена [ску́пчена] (електро)мі́сткість
mutual ~ = взає́мна (електро)мі́сткість
output ~ = виходо́ва (електро)мі́сткість
parallel ~ = парале́льна (електро)мі́сткість
parasitic ~ = парази́тна (електро)мі́сткість
primary ~ (електро)мі́сткість перви́нної на́витки
rated ~ = номіна́льна (електро)мі́сткість
reciprocal ~ = електри́чна жо́рсткість, обе́рнена (електро)мі́сткість
residual ~ = залишко́ва (електро)мі́сткість
reversible ~ = оборо́тна мі́сткість (нелінійного конденсатора)
secondary ~ (електро)мі́сткість втори́нної на́витки
series ~ = послідо́вна (електро)мі́сткість
short-circuit ~ (електро)мі́сткість короткоза́мкненого ко́ла [ко́нтуру, схе́ми]
shunt ~ = шунтува́льна (електро)мі́сткість, (електро)мі́сткість шунта́
spurious ~ = парази́тна (електро)мі́сткість
stray ~ = розсі́ювальна [парази́тна] (електро)мі́сткість
surface ~ = поверхне́ва (електро)мі́сткість
tank ~ (електро)мі́сткість коливно́го ко́нтуру
total ~ = по́вна (електро)мі́сткість
transfer ~ = прохідна́ (електро)мі́сткість
winding ~ (електро)мі́сткість на́витки
wire-to-wire ~ = міждро́това [міждроти́нна] мі́сткість
wiring ~ (електро)мі́сткість монтажу́
cell 1. комі́рка || комі́рковий 2. ві́дділок || відділко́вий 3. се́кція || секці́йний 4. ка́мера || ка́мерний 5. елеме́нт || елеме́нтний 6. ґальвані́чний елеме́нт 7. фотоелеме́нт || фотоелеме́нтний 6. кліти́на, кліти́нка || кліти́нний, клітинко́вий
[sεl]
absorption ~ = поглина́льна комі́рка
acid ~ = кисло́тний елеме́нт, елеме́нт із кисло́тним електролі́том
acoustooptical ~ = акустоопти́чний елеме́нт
aeration ~ = кисне́ва комі́рка
alkaline ~ = лу́жний елеме́нт, елеме́нт із лу́жним електролі́том
array ~ (комп.) елеме́нт маси́ву
barrier-layer ~ = ве́нтильний фотоелеме́нт, фотове́нтиль, фотоелеме́нт із бар’є́рним ша́ром
battery ~ = акумуля́торний елеме́нт
Bénard (convection) ~ = Бена́рова комі́рка
betavoltaic ~ = бетаґальвані́чний елеме́нт
bias ~ = змі́щувальний елеме́нт
bimorph ~ = п’єзоелектри́чний перетво́рювач
binary ~ = двійко́вий [біна́рний] елеме́нт
bistate memory ~ = двоста́нова [біна́рна] комі́рка па́м’яті
body-centered ~ = об’ємоцентри́чна комі́рка
body-centered cubic ~ = кубі́чна об’ємоцентри́чна комі́рка
cadmium ~ = ка́дмієвий (норма́льний) елеме́нт
chemical ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
composite ~ = комбіно́ваний елеме́нт
conductivity ~ = кондуктометри́чна ва́нна, кондуктометри́чний купі́льник
convection ~ = конвекти́вна комі́рка
convective ~ = конвекти́вна комі́рка
corrosion ~ = корозі́йний елеме́нт
counterelectromotive ~ = протиді́йний елеме́нт
crown ~ = лу́жний сухи́й (ґальвані́чний) елеме́нт
cubic ~ = кубі́чна комі́рка
drift ~ = дре́йфова комі́рка
dry ~ = сухи́й (ґальвані́чний) елеме́нт
dummy ~ = бала́стова комі́рка
durable ~ = великомі́сткісний елеме́нт
electrochemical ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
electroluminescent ~ = електролюмінесце́нтна комі́рка
electrolytic ~ 1. ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му 2. електро́лізна ва́нна, електро́лізний купі́льник
elementary ~ = елемента́рна комі́рка
face-centered ~ = гранецентри́чна комі́рка
face-centered cubic ~ = кубі́чна гранецентри́чна комі́рка
flip-flop ~ = перекидна́ комі́рка
flotation ~ = флотаці́йна ка́мера
fuel ~ = па́ливний елеме́нт (хемічний)
galvanic ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
gas ~ = га́зова комі́рка
grid-bias ~ = змі́щувальний елеме́нт
hexagonal ~ = гексагона́льна комі́рка
homology ~ = гомологі́чна кліти́нка
honeycomb ~ = чару́нка
hot ~ (яф) гаря́ча ка́мера див. тж cave
hybrid ~ = гібри́дна комі́рка
Kerr ~ = Ке́рова комі́рка
Lalande ~ = Лала́ндів елеме́нт
lattice ~ 1. комі́рка (кристалі́чної) ґра́тки 2. комі́рка ґратни́ці (ядерного реактора)
Leclanché ~ = елеме́нт Лекланше́
light-sensitive ~ = фотодете́ктор, фотоелеме́нт, фотосе́нсор, фотоприйма́ч; світлочутли́вий елеме́нт
load ~ = динамометри́чний елеме́нт, мі́рчий елеме́нт динамо́метра
luminescent ~ (електро)люмінесце́нтна комі́рка
memory ~ = комі́рка па́м’яті
mercury ~ = мерку́рієвий/рту́тний (норма́льний) елеме́нт
nerve ~ = нерво́ва кліти́на
oxygen ~ = кисне́ва комі́рка
phase ~ = комі́рка фа́зового про́стору
photoconductive ~ = фоторези́стор
photoelectric ~ 1. фотоелеме́нт 2. фотоґальвані́чний елеме́нт
photoemissive ~ = фотоелеме́нт із зо́внішнім фотоефе́ктом
photomultiplier ~ = елеме́нт фотопомно́жувача, фотомно́жильний елеме́нт
photoresistive ~ = фоторези́стор
photosensitive ~ = фотодете́ктор; фотоелеме́нт; фотосе́нсор; фотоприйма́ч
photovoltaic ~ = ґальвані́чний фотоелеме́нт
plant ~ = росли́нна кліти́на
Plante ~ = Пла́нтів елеме́нт
Pockels ~ = По́кел(ь)сова комі́рка
pressure ~ = динамометри́чний елеме́нт, мі́рчий елеме́нт динамо́метра
primary ~ 1. перви́нний елеме́нт 2. (ел.) ґальвані́чний елеме́нт
primitive ~ = приміти́вна комі́рка; елемента́рна комі́рка
radium ~ (яф) ка́псула з ра́дієм
reactor ~ = реа́кторна комі́рка
rechargeable ~ = перезаря́дний елеме́нт
reciprocal-lattice ~ = комі́рка обе́рненої ґра́тки
reduced ~ = зве́дена комі́рка
rhombic ~ = ромбі́чна комі́рка
rhombohedral ~ = ромбоедри́чна комі́рка
sandwich ~ = багатошаро́ва комі́рка; багатошаро́вий елеме́нт
saturated standard ~ = наси́чений норма́льний елеме́нт
secondary ~ 1. втори́нний елеме́нт 2. (ел.) акумуля́торний елеме́нт
solar ~ = сонце́вий елеме́нт
standard ~ = норма́льний [станда́ртний, етало́нний] елеме́нт
storage ~ 1. схо́вище 2. (ел.) акумуля́торний елеме́нт; накопи́чувальна комі́рка 3. (комп.) комі́рка па́м’яті
structure ~ 1. структу́рний елеме́нт 2. (кф) елемента́рна комі́рка
supergranulation ~ = суперґрануляці́йна комі́рка
table ~ = кліти́нка табли́ці
tetragonal ~ = тетрагона́льна комі́рка
thermal-conductivity ~ = катаро́мет(е)р, термокондуктометри́чна комі́рка
thermionic ~ = термоемісі́йний елеме́нт
thermoelectric ~ = термоелектри́чний елеме́нт
thin-film solar ~ = тонкоплі́вковий сонце́вий елеме́нт
topological ~ = топологі́чна кліти́на
unit ~ 1. (кф) елемента́рна комі́рка 2. окре́мий елеме́нт
unsaturated standard ~ = ненаси́чений норма́льний елеме́нт
voltaic ~ = ґальвані́чний елеме́нт, хемі́чне джерело́ стру́му
waveguide ~ = хвилеві́дна комі́рка
Weston standard ~ = Ве́стонів елеме́нт
wet ~ = ріди́нний [наливни́й] елеме́нт, елеме́нт із ріди́нним електролі́том
Wigner-Seitz ~ = комі́рка Ві́ґнера-За́йтца
wood ~ = кліти́на деревини́
channel 1. кана́л || кана́ловий || утво́рювати//утвори́ти кана́л(а), каналува́ти//сканалува́ти ■ ~ with feedback кана́л зі зворо́тним зв’язко́м 2. рі́чище; фарва́тер
['tʃænl]
adjacent ~ = сусі́дній кана́л
allotted ~ = на́даний [ви́ділений] кана́л (зв’язку тощо)
amplifier ~ = підси́лювальний кана́л
assembly ~ = технологі́чний кана́л (ядерного реактора)
backward ~ = зворо́тний кана́л
broadband ~ = широ́кий [широкосму́говий] кана́л
broadcast ~ = кана́л радіозв’язку/радіомо́влення
buried ~ = прихо́ваний кана́л (у напівпровідникових приладах)
bypass ~ = обхідни́й [парале́льний] кана́л
carrier ~ = кана́л частоти́-носія́
cascaded ~ = складни́й кана́л
charged (fuel) ~ = заванта́жений (па́ливний) кана́л (ядерного реактора)
clock ~ = кана́л синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
closed ~ = за́мкнений кана́л
collecting ~ = коле́кторний кана́л
color ~ = ко́лірний кана́л
communication ~ = кана́л зв’язку́
control ~ 1. кана́л керува́ння 2. мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л (ядерного реактора)
control-rod ~ = реґулюва́льний кана́л (ядерного реактора), кана́л реґулюва́льного стри́жня
convergent ~ = конфузо́р, збі́жний кана́л (із виходом, вужчим за вхід)
convergent-divergent ~ = сопло́ Лава́ля, збі́жно-розбі́жний кана́л
cooling ~ = охоло́джувальний кана́л
core ~ = кана́л акти́вної зо́ни (реактора)
coupled ~s = зв’я́зані кана́ли
cross ~ = перехре́сний кана́л
current ~ = стру́мовий кана́л
data ~ = інформаці́йний кана́л
data transfer ~ = кана́л пересила́ння да́них
dedicated ~ = призна́чений [ви́ділений] кана́л
digital (communication) ~ = цифрови́й кана́л (зв’язку́)
direct ~ = прями́й кана́л (ядрової реакції)
discharge ~ = вилива́льний кана́л; відвідни́й кана́л
divergent ~ = розбі́жний кана́л (із виходом, ширшим за вхід)
dual ~ = дуа́льний кана́л
elastic ~ = пружни́й кана́л (ядрової реакції)
entrance ~ = входо́вий кана́л (ядрової реакції)
exchange ~ = обмі́нний кана́л
exit ~ = виходо́вий (кінцевий) кана́л (ядрової реакції)
exotic ~ = екзоти́чний кана́л
experimental ~ = до́слідний [експеримента́льний] кана́л
fast-safety ~ = кана́л швидко́го аварі́йного за́хисту (ядерного реактора)
feedback ~ = кана́л зворо́тного зв’язку́
fiber optic ~ = оптоволокни́нний кана́л
fuel ~ = па́ливний кана́л (ядерного реактора)
fuel return ~ = кана́л (виво́дження) зужи́того па́лива (з ядерного реактора)
high-frequency ~ = високочасто́тний кана́л
high-gain ~ = кана́л із вели́ким коефіціє́нтом підси́лювання
hot ~ 1. (яф) гаря́чий кана́л 2. (техн. тж) високотемперату́рний кана́л
image ~ = дзерка́льний кана́л
indirect ~ = непрями́й кана́л (ядрової реакції)
inelastic ~ = непружни́й кана́л (ядрової реакції)
information ~ = інформаці́йний кана́л; кана́л пересила́ння да́них
inlet ~ = впуска́льний кана́л
input ~ = входо́вий кана́л
instrument ~ = мі́рчий [вимі́рювальний, при́ладо́вий] кана́л
integrated ~ = вбудо́ваний кана́л
intermediate ~ = промі́жни́й кана́л
intermediate-frequency ~ = кана́л промі́жно́ї частоти́
irradiation ~ = опромі́нювальний кана́л
lightning ~ = бли́скавко́вий кана́л, кана́л (поши́рювання) бли́скавки; о́брис бли́скавки
low-frequency ~ = низькочасто́тний кана́л
magnetohydrodynamic [MHD] ~ = магнетогідродинамі́чний кана́л
main ~ = головни́й кана́л; маґістра́льний кана́л
measurement ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л
measuring ~ = мі́рчий [вимі́рювальний] кана́л
memory ~ = кана́л із па́м’яттю
memoryless ~ = кана́л без па́м’яті
monophonic ~ = мо́нокана́л, мо́нофоні́чний кана́л
narrow-band ~ = вузьки́й [вузькосму́говий] кана́л
noiseless ~ = беззава́дний [безшу́мови́й] кана́л, кана́л без зава́д [шумі́в]
noisy ~ = шу́мний кана́л, кана́л із зава́дами [шума́ми]
nonexotic ~ = неекзоти́чний кана́л
nonstationary ~ = нестаціона́рний кана́л
nonsynchronized ~ = несинхрон(із)о́ваний [асинхро́нний] кана́л
open ~ = відкри́тий кана́л
optical ~ = опти́чний кана́л
outlet ~ = випуска́льний кана́л
output ~ = виходо́вий кана́л
overflow ~ = вилива́льний кана́л
picture ~ = кана́л о́бразу/зобра́ження
primary ~ = головни́й кана́л
process ~ = технологі́чний кана́л (ядерного реактора)
radio ~ = радіокана́л
radio-frequency ~ = радіочасто́тний кана́л
reaction ~ = кана́л (ядрової) реа́кції
reactor ~ = кана́л (ядерного) реа́ктора
recording ~ = кана́л за́пису, запи́сувальний кана́л
reference ~ 1. контро́льний кана́л 2. опо́рний кана́л
replay ~ (записо)відтво́рювальний кана́л
reproducing ~ (записо)відтво́рювальний кана́л
safety ~ = аварі́йний кана́л (ядерного реактора)
scattering ~ = кана́л розсі́ювання
secondary ~ = додатко́вий [втори́нний] кана́л
selector ~ = селе́кторний кана́л
service ~ = службо́вий кана́л
shutdown ~ = кана́л (аварійного) вимика́ння (ядерного реактора)
side ~ = бічни́й кана́л
simulated ~ = маке́т кана́лу
simultaneous ~s = парале́льні кана́ли
sound ~ = звукови́й кана́л
spark ~ = іскрови́й кана́л
stereophonic ~ = стереокана́л, стереофоні́чний кана́л
supply ~ = постача́льний кана́л
synchronizing ~ = кана́л синхроніза́ції
test ~ = випро́бувальний [контро́льний] кана́л
three-body ~ = тричасти́нко́вий кана́л
three-particle ~ = тричасти́нко́вий кана́л
time-varying ~ = нестаціона́рний кана́л
timing ~ = кана́л синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
transmission ~ = кана́л зв’язку́; кана́л пересила́ння да́них
two-body ~ = двочасти́нко́вий кана́л
two-particle ~ = двочасти́нко́вий кана́л
two-way ~ = кана́л зворо́тного зв’язку́
uncharged (fuel) ~ = незаванта́жений (па́ливний) кана́л (ядерного реактора)
video ~ = відеокана́л
wireless ~ = кана́л радіозв’язку́
circuit 1. за́мкнена [зі́мкнена] лі́нія, ко́нтур, (за́мкнений) маршру́т 2. цикл 3. о́берт (уздовж орбіти тощо) 4. (ел.) (електри́чний) ко́нтур, (електри́чне) ко́ло, (електри́чна) схе́ма ■ to draw up a ~ склада́ти//скла́сти (електри́чну) схе́му 5. (матем.) ко́нтур, цикл (графу) 6. колоо́біг 7. обхо́дити, кружля́ти (на́вко́ло)
['sɜːkɪt, 'sɜːrkət]
absorption ~ = поглина́льна схе́ма, поглина́льний ко́нтур; поглина́ч
acceptor ~ = пропуска́льна схе́ма
adder ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
adding ~ = додава́льна [сумува́льна] схе́ма
aerial ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
all-diffused monolithic integrated ~ = дифузі́йний чип
alternating-current [ac] ~ = ко́нтур змі́нного стру́му
amplitude-limiting ~ = ампліту́дний обме́жувач, амплітудообме́жувальна схе́ма
analog ~ = ана́логова схе́ма
analogous ~ = моделюва́льна схе́ма
anode ~ = ано́дний ко́нтур
antenna ~ = анте́новий/анте́нний ко́нтур
anticoincidence ~ = схе́ма антизбі́гів [не́збі́гів]
antihunt ~ = стабілізува́льна [гамува́льна] схе́ма
antilog(arithmic) ~ = потенціюва́льна [антилогаритмі́чна] схе́ма
antiresonant ~ = антирезона́нсний [парале́льний резона́нсний] ко́нтур
aperiodic ~ = аперіоди́чний ко́нтур
astable ~ = нестійки́й ко́нтур; автоколивни́й ко́нтур
automatic-frequency-control [AFC] ~ = схе́ма автомати́чного ладува́ння [автоладува́ння, самоладува́ння, автомати́чного підстро́ювання] частоти́
averaging ~ = усере́днювальна схе́ма
balanced ~ = симетри́чна схе́ма; зрівнова́жена [збалансо́вана] схе́ма
balanced wire ~ = симетри́чна схе́ма
band-elimination ~ = реже́кторна схе́ма
basis ~ = ба́зовий цикл [ко́нтур] (графу)
bias ~ = змі́щувальний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] змі́щування
bilateral ~ 1. двона́прямна схе́ма (симетрична щодо зміни полярности напруги) 2. схе́ма з окре́мим обслуго́вуванням на вхо́ді та ви́ході
bistable ~ = двоста́нова схе́ма, схе́ма з двома́ стійки́ми ста́нами
bootstrap ~ = схе́ма компенсаці́йного зворо́тного зв’язку́
branch ~ = відгалу́жений ко́нтур; відгалу́ження ко́нтуру
branched ~ = розгалу́жений ко́нтур, розгалу́жена схе́ма
branchless ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
bridge ~ = містко́ва схе́ма
bridged ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
broken ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
buffer ~ = бу́ферний ко́нтур; гамува́льний [демпфува́льний, гаси́льний] ко́нтур
Burgers ~ (тт) Бю́рґерсів ко́нтур
butterfly ~ = мете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
cancellation ~ = схе́ма відніма́ння і́мпульсів, відніма́льна схе́ма
cathode ~ = като́дний ко́нтур
cathode-coupled ~ = катодозв’я́зана схема, схема з като́дним зв’язко́м
charger ~ = насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма
checking ~ = переві́рча схе́ма
chip ~ = чи́пова схе́ма, (зінтеґро́вана) схе́ма на криста́лі
clamping ~ = фіксува́льна схе́ма
clipper ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
clipping ~ = обме́жувач, обме́жувальна схе́ма
close-coupled ~s = сильнозв’я́зані ко́нтури
closed ~ 1. за́мкнений ко́нтур 2. за́мкнений цикл
closed magnetic ~ = за́мкнений магне́тний ко́нтур
coincidence ~ = схе́ма збі́гів
collector ~ = коле́кторний ко́нтур
combinational ~ = комбінаці́йна схе́ма
common-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
common-cathode ~ = спільнокато́дна схе́ма, схе́ма зі спі́льним като́дом
common-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
common-drain ~ = спільносто́кова схе́ма, схе́ма зі спі́льним сто́ком
common-emitter ~ = спільное́мітерна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
common-gate ~ = спільнове́нтильна схе́ма, схе́ма зі спі́льним ве́нтилем
common-grid ~ = спільносі́ткова схема, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
common-source ~ = спільноджере́льна схе́ма, схе́ма зі спі́льним джерело́м
common-user ~ = схе́ма спі́льного користува́ння
comparator ~ = компара́тор, порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання
comparison ~ = порі́внювальна схе́ма, схе́ма порі́внювання, компара́тор
compatible ~ = узгі́днена схе́ма
compensating ~ = компенсува́льна схе́ма
complementary ~ = доповня́льна схе́ма
composite ~ = складна́ схе́ма (з кількома функціями, напр. телеграфно-телефонна)
compound ~ = складна́ схе́ма (з різними типами сполучень)
conditionally stable ~ = умо́вно стійка́ схе́ма
connected ~s = сполу́чені ко́нтури
connecting ~ = сполуча́льна [з’є́днувальна] схе́ма
coolant ~ = ко́нтур теплоносія́, охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
counter ~ = лічи́льна схе́ма
counting ~ = лічи́льна схе́ма
counting-down ~ = схе́ма ді́лення частоти́
coupled ~s = зв’я́зані ко́нтури
coupling ~ = ко́нтур зв’язку́
critically damped ~ = ко́нтур із крити́чним [оптима́льним] згаса́нням/гамува́нням
cryotron ~ = кріотро́нна схе́ма
current ~ = ко́нтур стру́му
current-feedback ~ = ко́нтур стру́мового зворо́тного зв’язку́ [зворо́тного зв’язку́ за стру́мом]
cursor ~ = схе́ма керува́ння курсо́ром
dead ~ = безнапру́гова схема, схе́ма без напру́ги, ви́мкнена схема
decoder ~ = декодува́льна схе́ма
decoupling ~ = розв’я́зувальна схе́ма
de-energized ~ = безнапру́гова схе́ма, схе́ма без напру́ги; ви́мкнена схе́ма
deflection ~ = відхи́лювальний ко́нтур
degenerative ~ = схе́ма з неґати́вним зворо́тним зв’язко́м
delay ~ = затри́мувальна схе́ма
design ~ = проє́ктна [розрахунко́ва] схе́ма
despiking ~ = згла́джувальна схе́ма
detuned ~ = неналадо́ваний [розладо́ваний] ко́нтур
differencial ~ = диференці́йна схе́ма
differentiating ~ = диференціюва́льна схе́ма, диференція́тор
digital ~ = цифрова́ схе́ма
direct-current [dc] ~ = ко́нтур пості́йного стру́му
discharge ~ = розря́дний ко́нтур
dividing ~ = схе́ма ді́лення
double flip-flop ~ = двоперекидна́ схе́ма
double-tuned ~ = дворезона́нсовий ко́нтур
doubling ~ = подво́ювальна схе́ма
dual ~ = еквівале́нтна схе́ма
dual-amplification ~ = рефле́ксна схе́ма
earthed ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
earthing ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
electric ~ = електри́чна схе́ма
electroacoustic ~ = електроакусти́чна схе́ма
electronic ~ = електро́нна схе́ма
electrooptic ~ 1. електроопти́чна схе́ма 2. оптоелектро́нна схема
emitter ~ = емі́терний ко́нтур
energized ~ = уві́мкнена [піднапру́гова] схе́ма, схе́ма під напру́гою
energizing ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
equivalent ~ = еквівале́нтна схе́ма
etched ~ = ви́щавлена [ви́травлена] схе́ма
exciting ~ = збу́джувальний ко́нтур
external ~ = зо́внішній ко́нтур, зо́внішня схе́ма
external-load ~ = ко́нтур [схе́ма] зо́внішньої наванта́ги [зо́внішнього наванта́ження]
feed ~ = збу́джувальний [живи́льний] ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] жи́влення [збу́джування]
feedback ~ = схе́ма зворо́тного зв’язку́
film (integrated) ~ = плівко́ви́й чип
firing ~ = запуска́льний ко́нтур, ко́нтур [схе́ма] за́пуску
flexible printed ~ = гнучка́ [зги́нна] дру́кова схе́ма
flip-flop ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, двоста́новий мультивібра́тор
flow ~ = циркуляці́йний ко́нтур
flywheel (synchronization) ~ = схе́ма інерці́йної синхроніза́ції
four-terminal ~ = чотирипо́люсник
frame-scanning ~ = схе́ма ка́дрового розгорта́ння [ка́дрової розго́ртки]
free-running ~ = незасинхрон(із)о́вана схе́ма
frequency-selective ~ = частотоселекти́вна схе́ма
full-wave ~ = двопівпері́одна схе́ма
functional switching ~ = основни́й структу́рний блок логі́чних схем
gate ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
gating ~ = ве́нтильна [селе́кторна] схе́ма
grid ~ = сітко́ви́й ко́нтур
ground ~ = зазе́млювальний [узе́млювальний] ко́нтур, ко́нтур зазе́млення [узе́млення]
grounded ~ = зазе́млений [узе́млений] ко́нтур
grounded-base ~ = спільноба́зова схе́ма, схе́ма зі спі́льною ба́зою
grounded-collector ~ = спільноколе́кторна схе́ма, схе́ма зі спі́льним коле́ктором
grounded-emitter ~ = спільноемі́терна схе́ма, схе́ма зі спі́льним емі́тером
grounded-grid ~ = спільносі́ткова схе́ма, схе́ма зі спі́льною сі́ткою
grounding ~ див. ground ~
half-wave ~ (одно)півпері́одна схе́ма
heater power ~ = ко́нтур розжа́рювання
high-pass selective ~ = високочасто́тна селекти́вна схе́ма
high-voltage ~ = високонапру́гова схе́ма
horizontal scan(ning) ~ = схе́ма горизонта́льного розгорта́ння [горизонта́льної розго́ртки]; схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
hybrid (integrated) ~ = гібри́дний чип
hydraulic ~ = гідравлі́чна схе́ма
idle(r) ~ 1. ненаванта́жений ко́нтур 2. бала́стовий ко́нтур (параметричного підсилювача)
image suppression ~ = ко́нтур пригні́чування дзерка́льного кана́лу
independent ~ = незале́жний цикл [ко́нтур] (графу)
inductive ~ = індукти́вний ко́нтур
input ~ = входо́вий [початко́вий] ко́нтур, ко́нтур на вхо́ді
insulated ~ = заізольо́ваний ко́нтур
integrated ~ = чип, чи́пова схе́ма
integrating ~ = інтеґрува́льна схе́ма
interlock(ing) ~ = блокува́льна схе́ма, схе́ма блокува́ння
intermediate ~ = промі́жни́й ко́нтур
inverter ~ = інве́ртор
isochronous ~s = ізохро́нні ко́нтури
keep-alive ~ = схе́ма підтри́мування га́зу в йонізо́ваному ста́ні; схе́ма допомі́жно́го розря́ду (у розряднику)
large-scale integrated [LSI] ~ = щільнозінтеґро́ваний чип
leak(age) ~ = ко́нтур стіка́ння
limiter ~ = обме́жувальна схе́ма, обме́жувач
linear ~ = ліні́йна схе́ма
line scan(ning) ~ = схе́ма рядко́вого розгорта́ння [рядко́вої розго́ртки]
live ~ = піднапру́гова [уві́мкнена] схе́ма, схе́ма під напру́гою
load ~ = ко́нтур наванта́ги [наванта́ження]
logic ~ (комп.) логі́чна схе́ма
low-loss ~ = низьковтра́тна схе́ма
magnetic ~ = магне́тний ко́нтур; магнетопро́від
matched ~ = узгі́днена схе́ма
matching ~ 1. узгі́днювальна схе́ма 2. узгі́днена схе́ма
measuring ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
medium-scale integrated ~ = середньощільнозінтеґро́ваний чип
memory ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
metering ~ = мі́рча [вимі́рювальна] схе́ма
microelectronic ~ = мікросхе́ма
micromin(iature) ~ = мікросхе́ма
microprinted ~ = дру́кова мікросхе́ма
microwave ~ = мікрохвильова́ схе́ма
mixing ~ = змі́шувальна схе́ма, змі́шувач; мі́кшер
mnemonic ~ = мнемосхе́ма, мнемоні́чна схе́ма
modular ~ = мо́дульна схе́ма
molecular ~ = молекуля́рна схе́ма
monolithic (integrated) ~ = чип, зінтеґро́вана схе́ма
monostable ~ = односта́нова схе́ма, схе́ма з одни́м стійки́м ста́ном
multichip ~ = мультичи́п, багаточи́пова схе́ма, схе́ма на кілько́х криста́лах
multiple ~ = багатоко́нтурна схе́ма
multiple-function ~ = багатофункці́йна схе́ма
multiplier ~ = мно́жильна схе́ма, схе́ма мно́ження, помно́жувач
multistable ~ = багатоста́нова схе́ма, схе́ма з кількома́ стійки́ми ста́нами
multistage ~ = багатокаска́дова схе́ма
network ~ = розгалу́жена схе́ма, мере́жа
neutralizing ~ = нейтралізува́льна схе́ма
noise-balancing ~ = завадопригні́чувальна схе́ма
noninductive ~ = безіндукці́йний ко́нтур
nonlinear ~ = неліні́йна схе́ма
null-current ~ = нуль-схе́ма
open ~ = розі́мкнений [неза́мкнений] ко́нтур
optically coupled ~ = схе́ма з опти́чним зв’язко́м
optoelectronic ~ = оптоелектро́нна схе́ма
oscillatory ~ = коливни́й ко́нтур
output ~ = виходо́вий [кінце́вий] ко́нтур, ко́нтур на ви́ході
overcoupled ~s = надзв’я́зані (резона́нсні) ко́нтури
overdamped ~ = надзгасни́й ко́нтур (з надкритичним згасанням)
overvoltage ~ = схе́ма за́хисту від переви́щення напру́ги
packaged ~ = схе́ма в ко́рпусі
parallel ~ = парале́льний ко́нтур; парале́льна схе́ма
parallel(‑)resonant ~ = парале́льний резона́нсний ко́нтур
parallel-tuned ~ = парале́льний коливни́й ко́нтур
peaking ~ 1. схе́ма високочасто́тної коре́кції 2. схе́ма заго́стрювання і́мпульсів
phantom ~ = фанто́мний ко́нтур
phase-inverting ~ = фазоінвертува́льна схе́ма, фазоінве́ртор, фа́зовий інве́ртор
phase-shift ~ = фазозсува́льна схе́ма, фазоінве́ртор
plate ~ = ано́дний ко́нтур
plated ~ = дру́кова схе́ма
polyphase ~ = багатофа́зова схе́ма
potted ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
power ~ = силови́й ко́нтур
power-conditioning ~ = схе́ма реґулюва́ння поту́жности
power-supply ~ = живи́льна схе́ма, схе́ма жи́влення
primary ~ = перви́нний ко́нтур
primary-coolant ~ = пе́рший ко́нтур теплоносія́, пе́рший охоло́джувальний ко́нтур (ядерного реактора)
printed ~ = дру́кова схе́ма
processing ~ = схе́ма опрацьо́вування інформа́ції
pulse ~ = і́мпульсна схе́ма
pulse-actuated ~ = схе́ма з і́мпульсним збу́джуванням
pulse-delay ~ = схе́ма затри́мування і́мпульсів
pulse-generating ~ = схе́ма ґенерува́ння і́мпульсів
pulse-shaping ~ = схе́ма формува́ння і́мпульсів
pump(ing) ~ = нагніта́льна [помпува́льна] схе́ма, схе́ма нагніта́ння
push-pull ~ = двота́ктова схе́ма
quadruplex ~ = квадрупле́ксна схе́ма
quench(ing) ~ = гаси́льна схе́ма
radiating ~ = променюва́льний [випромі́нний] ко́нтур
range-sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки] за дале́кістю
ranging ~ = схе́ма мі́ряння [вимі́рювання] дале́кости [ві́дстані]
reaction ~ = схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
reactive ~ = реакти́вний ко́нтур
reference ~ = етало́нна схе́ма; контро́льна схе́ма
reflex ~ = рефле́ксна схе́ма (підсилювача)
regenerative ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
rejector ~ = реже́кторна схе́ма, реже́кторний фі́льт(е)р
relaxation ~ = релаксаці́йна схе́ма
relay ~ = реле́йна схе́ма
relay contact ~ = реле́йна конта́ктова схе́ма
relay switching ~ = реле́йна перемика́льна схе́ма
resistance-capacitance [RC] ~ = рези́сторно-конденса́торний ко́нтур
resonant ~ = резона́нсний ко́нтур
retroactive ~ = реґенерати́вна схе́ма, схе́ма з позити́вним зворо́тним зв’язко́м
return ~ = верта́льний (циркуляційний) ко́нтур
ring ~ = кільце́ва схе́ма
sampling ~ = схе́ма дискретиза́ції
scale-of-ten ~ = перерахунко́ва десятко́ва схе́ма
scale-of-two ~ = перерахунко́ва двійко́ва [біна́рна] схе́ма
scaling ~ = перерахунко́ва схе́ма
scanning ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
schematic ~ = принципо́ва (електри́чна) схе́ма
sealed ~ = загермет(из)о́вана схе́ма
secondary ~ = втори́нний ко́нтур; ко́нтур втори́нної на́витки (трансформатора)
secondary coolant ~ = дру́гий ко́нтур теплоносія́, дру́гий [втори́нний] охоло́джувальний контур (ядерного реактора)
selective ~ = селекти́вна схе́ма
self-bias ~ = схе́ма автомати́чного змі́щування
self-quenching ~ = самогаси́льна схе́ма
self-repair(ing) ~ = самовідно́вна схе́ма
self-restoring ~ = самовідно́вна схе́ма
self-saturating ~ = самонаси́чувальна схе́ма
self-test(ing) ~ = самоконтрольо́вана схе́ма, схе́ма із самоконтро́лем
semi-butterfly ~ = напівмете́ликовий (резона́нсний) ко́нтур
semiconductor ~ = напівпровіднико́ва схе́ма
sequential ~ = схе́ма послідо́вности опера́цій
series ~ = послідо́вна схе́ма
series-parallel ~ = послідо́вно-парале́льна схе́ма
series-peaking ~ = послідо́вна схе́ма високочасто́тної коре́кції
series-resonant ~ = послідо́вний резона́нсний ко́нтур
series-tuned ~ = послідо́вний коливни́й ко́нтур
shading ~ = схе́ма компенсува́ння (паразитного сигналу, тб)
shaping ~ = схе́ма коре́кції, корекці́йна схе́ма
short ~ = коро́тке за́мкнення
shunt ~ = шунтува́льний [парале́льний] ко́нтур, шунт
shunt peaking ~ = парале́льна схе́ма високочасто́тної коре́кції
simple ~ (матем.) про́сти́й цикл
single-cycle ~ = однота́ктова схе́ма
single-phase ~ = однофа́зова схе́ма
single-shot trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-trip trigger ~ = односта́нова три́ґерна схе́ма
single-tuned ~ = ко́нтур із одни́м ладува́льним елеме́нтом
smoothing ~ = згла́джувальний ко́нтур [фі́льт(е)р]
sneak ~ = парази́тний ко́нтур
solid integrated ~ = твердоті́лова зінтеґро́вана схе́ма
solid-state ~ = твердоті́лова [напівпровіднико́ва] схе́ма
squaring ~ = формува́ч прямоку́тних і́мпульсів
squelch ~ = шумопригні́чувальна схе́ма
stagger-tuned ~ = схе́ма із взає́мно розладо́ваними контура́ми; (мн.) взає́мно розладо́вані ко́нтури
star-connected ~ = зірча́ста схе́ма
strobe ~ = стро́б(ува́ль)на [ве́нтильна, селе́кторна] схе́ма
subtractor ~ = відніма́льна схе́ма, схе́ма відніма́ння
superconducting ~ = надпрові́дний ко́нтур
superlarge-scale integrated ~ = суперчи́п, надщільнозінтеґро́ваний чип
suppression ~ = пригні́чувальний ко́нтур
suppressor ~ = пригні́чувальний ко́нтур
sweep ~ = схе́ма розгорта́ння [розго́ртки]
switching ~ = перемика́льна [комутува́льна] схе́ма
synch(ronizing) ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; схе́ма синхроніза́ції [синхрон(із)ува́ння]
tank ~ = резона́нсний ко́нтур, накопи́чувальна схе́ма
terminating ~ = кінце́вий ко́нтур
test ~ = випро́б(уваль)на схе́ма; контро́льна схе́ма; тестува́льна схе́ма
thick-film ~ = товстоплі́вкова схе́ма
thin-film ~ = тонкоплі́вкова схе́ма
three-phase ~ = трифа́зова схе́ма
threshold ~ = поро́гова схе́ма
time base ~ = схе́ма часово́го розгорта́ння [часово́ї розго́ртки]
time-delay ~ = затри́мувальна схе́ма; (розм) за́тримка
time-of-flight ~ = схе́ма мі́ряння ча́су проліта́ння
timer ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
time-sharing ~ = схе́ма відокре́млювання сигна́лів у ча́сі
timing ~ = синхрон(із)ува́льна схе́ма; та́ймер
toroidal magnetic ~ = торо́їдний кото́к
transistor ~ = транзи́сторна схе́ма
trigger ~ = три́ґерна схе́ма, три́ґер, запуска́льна схе́ма
tuned ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
tuning ~ = коливни́й ко́нтур; резона́нсний ко́нтур
two-port ~ = чотирипо́люсник, чотирипо́люсна схе́ма
two-terminal ~ = двопо́люсник, двопо́люсна схе́ма
unbalanced (wire) ~ = несиметри́чна схе́ма; незрівнова́жена схе́ма
unbranched ~ = нерозгалу́жений ко́нтур, нерозгалу́жена схе́ма
underdamped ~ = ко́нтур з докрити́чним згаса́нням
untuned ~ = неналадо́ваний [ненастро́єний] ко́нтур
very-high-speed integrated ~ [VHSIC] = надшвидки́й чип, надшвидка́ чи́пова схе́ма
voltage-doubling ~ = напругоподво́ювальна схе́ма, схе́ма подво́ювання напру́ги
wave-shaping ~ = схе́ма формува́ння сигна́лів
clock 1. годи́нник || годиннико́вий ■ the ~ is (5 minutes) fast/slow, the ~ gains/loses (5 minutes) годи́нник поспіша́є/відстає́ (на 5 хвилин); to put [set] the ~ (5 minutes) forward(s)/back переве́сти стрі́лки (годи́нника) (на 5 хвилин) впере́д/наза́д; to set a ~ for Kiev [Kyiv] time поста́вити годи́нник(а) на ки́ївський час; to wind (up) a ~ заво́дити//заве́сти годи́нник(а) 2. та́ктовий ґенера́тор; синхрон(із)ува́льний ґенера́тор || тактува́ти//протактува́ти; синхрон(із)ува́ти//засинхрон(із)ува́ти 3. хронометрува́ти//захронометрува́ти; фіксува́ти//зафіксува́ти час ■ to ~ in/out [on/off] фіксува́ти//зафіксува́ти поча́ток/‌кіне́ць (роботи, процесу тощо)
[klɒk, klɑːk]
alarm ~ = сигна́льний годи́нник; буди́льник
ammonia ~ = амонія́ковий годи́нник
ammonia maser ~ = амонія́ковий етало́н ча́су
astronomical ~ = астрономі́чний годи́нник
atomic ~ = а́томний годи́нник; а́томний ґенера́тор частоти́
biological ~ = біологі́чний годи́нник
calendar ~ = годи́нник з календаре́м
cesium(‑beam) atomic ~ = це́зієвий годи́нник; взірце́вий це́зієвий ґенера́тор частоти́
crystal ~ = ква́рцовий годи́нник
driving ~ = запуска́льний годи́нниковий механі́зм (приладу), та́ймер
electric ~ = електри́чний годи́нник
electronic ~ = електро́нний годи́нник
free-pendulum ~ = ма́ятниковий [хитуно́вий] годи́нник
geometrodynamic ~ = геометродинамі́чний годи́нник
master ~ 1. головни́й [перви́нний] годи́нник 2. головни́й та́ктовий ґенера́тор
mechanical ~ = механі́чний годи́нник
molecular ~ = моле́кульний [молекуля́рний] годи́нник; моле́кульний [молекуля́рний] ґенера́тор частоти́
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий годи́нник
pendulum ~ = ма́ятниковий [хитуно́вий] годи́нник
real-time ~ = годи́нник реа́льного ча́су; ґенера́тор і́мпульсів реа́льного ча́су
quartz ~ = ква́рцовий годи́нник
radioactive ~ = археологі́чний (ізото́пний) годи́нник
sidereal ~ = зоре́вий [астрономі́чний] годи́нник
slave ~ = підле́глий [втори́нний] годи́нник
standard ~ = етало́нний годи́нник
synchro(nizing) ~ = та́ктовий [синхрон(із)ува́льний] ґенера́тор
thallium(‑beam) ~ = та́лієвий годи́нник; та́лієвий ґенера́тор частоти́
tuning-fork ~ = камерто́нний годи́нник
wall ~ = насті́нний годи́нник
weight ~ = тягаре́вий годи́нник, годи́нник із тягаря́ми/ги́рями
coefficient 1. коефіціє́нт, мно́жник || коефіціє́нтний, мно́жнико́вий 2. і́ндекс || і́ндексо́вий
[ˌkəʊɪ'fɪʃnt, ˌkoʊ-]
~ corrected for = smth коефіціє́нт із по́правкою на щось
~ of cubical expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
~ of eddy viscosity = коефіціє́нт турбуле́нтної в’я́зкости
~ of elasticity = мо́дуль пру́жности
~ of expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
~ of friction = коефіціє́нт тертя́
~ of kinematic viscosity = коефіціє́нт кінемати́чної в’я́зкости
~ of kinetic friction = коефіціє́нт кінети́чного тертя́
~ of linear expansion = коефіціє́нт (теплового) ліні́йного розши́рювання
~ of opacity = коефіціє́нт непрозо́рости
~ of performance (тд) коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї
~ of reactivity (яф) коефіціє́нт реакти́вности
~ of regression = коефіціє́нт реґре́сії
~ of restitution (мех.) коефіціє́нт (пружного) відно́влювання
~ of rigidity = коефіціє́нт жо́рсткости, мо́дуль пру́жности за зсува́ння
~ of rolling friction = коефіціє́нт тертя́ коті́ння
~ of skewness (матем.) коефіціє́нт асиме́трії
~ of sliding friction = коефіціє́нт тертя́ ко́взання
~ of static friction = коефіціє́нт стати́чного тертя́
~ of strain = коефіціє́нт деформа́ції
~ of superficial expansion = коефіціє́нт поверхне́вого (теплового) розши́рювання
~ of thermal efficiency = теплови́й [терма́льний] коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї
~ of thermal expansion = коефіціє́нт теплово́го (об’ємного) розши́рювання
~ of thermal insulation = коефіціє́нт теплово́ї ізоля́ції
~ of torsion = коефіціє́нт за́круту [закру́чення]
~ of variation = коефіціє́нт варія́ції; коефіціє́нт мінли́вости
~ of viscosity = коефіціє́нт в’я́зкости
~ of volumetric expansion = коефіціє́нт (теплового) о́б’є́много розши́рювання
absorption ~ = коефіціє́нт абсо́рбції; коефіціє́нт вбира́ння; коефіціє́нт поглина́ння
accommodation ~ = коефіціє́нт акомода́ції
acoustic absorption ~ = коефіціє́нт звукопоглина́ння
acoustic reflection ~ = коефіціє́нт звуковідбива́ння
acoustic transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
activity ~ (х.) коефіціє́нт акти́вности
adhesion ~ = коефіціє́нт адге́зії
adsorption ~ = коефіціє́нт адсо́рбції
aerodynamic ~ = аеродинамі́чний коефіціє́нт
amplification ~ = коефіціє́нт підси́лювання
Ångstrøm ~ = А́нґстремів коефіціє́нт
angular ~ = кутови́й коефіціє́нт
asymmetry ~ = коефіціє́нт асиме́трії
attenuation ~ = коефіціє́нт сла́бшання (коливань)
Auger ~ = коефіціє́нт Оже́
austausch ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
average ~ = сере́дній коефіціє́нт
averaged ~ = усере́днений коефіціє́нт
Babcock ~ (of friction) = Бе́бкоків коефіціє́нт (тертя́)
ballistic ~ = балісти́чний коефіціє́нт
barometric ~ = барометри́чний коефіціє́нт
binomial ~ 1. біно́мний [двочле́нний] коефіціє́нт [мно́жник] 2. число́ комбіна́цій [сполу́к] по k елеме́нтів з n
caloric ~ = калори́чний коефіціє́нт
calorimetric ~ = калориметри́чний коефіціє́нт
charge ~ = заря́довий коефіціє́нт [мно́жник]
Clebsch-Gordan ~ = коефіціє́нти Кле́бша-Ґо́рдана
clustering ~ (тг) коефіці́єнт кла́стерности
complex ~ = ко́мплексний коефіціє́нт
condensation ~ = коефіціє́нт конденса́ції
confidence ~ = дові́рчий коефіціє́нт; коефіціє́нт наді́йности
connection ~ = коефіціє́нт зв’я́зности
constant ~ = ста́лий коефіціє́нт [мно́жник]
constriction ~ = коефіціє́нт ву́жчання (струменя)
contraction ~ = коефіціє́нт стя́гування [контра́кції] (струменя)
convection ~ = коефіціє́нт конве́кції
conversion ~ 1. (яф) коефіціє́нт вну́трішньої конве́рсії 2. перерахунко́вий мно́жник
corrected selectivity ~ = ви́правлений коефіціє́нт селекти́вности
correction ~ = поправко́вий коефіціє́нт [мно́жник]
correlation ~ = коефіціє́нт кореля́ції
coupling ~ = коефіціє́нт зв’язку́
cross-correlation ~ = коефіціє́нт взає́мної кореля́ції [крос-кореля́ції]
damping ~ = коефіціє́нт згаса́ння
danger ~ (яф) коефіціє́нт небезпе́ки
decay ~ 1. коефіціє́нт згаса́ння 2. коефіціє́нт (радіоакти́вного) ро́зпаду
dielectric loss ~ = коефіціє́нт діелектри́чних втрат
dielectric viscosity ~ = коефіціє́нт діелектри́чної в’я́зкости
differential ~ = похідна́
diffusion ~ = коефіціє́нт дифу́зії
dilution ~ = коефіціє́нт розве́дення
dimensional ~ = розмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
dimensionless ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт [мно́жник]
dissipation ~ = коефіціє́нт дисипа́ції [розсі́ювання, втрат] (енергії)
dissociation ~ = коефіціє́нт дисоція́ції
distribution ~ 1. коефіціє́нт розпо́ділу 2. (опт.) коефіціє́нт (основної) ко́лірної координа́ти
divergence ~ = коефіціє́нт ши́ршання [розхо́дження] (струменя, потоку)
drag ~ = коефіціє́нт о́пору (середовища); коефіціє́нт гальмува́ння (тіла)
eddy ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
eddy diffusion ~ = турбуле́нтна температуропрові́дність
efflux ~ = коефіціє́нт витіка́ння
electromechanical coupling ~ = коефіціє́нт електромехані́чного зв’язку́
electron-absorption ~ = коефіціє́нт електро́нного поглина́ння
electrostrictive strain ~ = коефіціє́нт електростри́кції
emission ~ = коефіціє́нт емі́сії
empirical ~ = емпіри́чний коефіціє́нт
energy-transfer ~ = коефіціє́нт передава́ння ене́ргії
Ettingshausen-Nernst ~ = коефіціє́нт Е́тинґсгаузена-Не́рнста
excess ~ 1. коефіціє́нт на́двишку [на́длишку] 2. (матем. тж) коефіціє́нт ексце́су
exchange ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
expansion ~ 1. (мех.) коефіціє́нт (теплового об’ємного) розши́рювання 2. (матем.) коефіціє́нт розви́нення [ро́зкладу] (в ряд)
extinction ~ (опт.) коефіціє́нт ексти́нкції [сла́бшання]
film ~ (тд) коефіціє́нт конве́кції
filtration ~ = коефіціє́нт фільтра́ції
fitted ~ = емпіри́чний [ді́браний, допасо́ваний] коефіціє́нт
fitting ~ = допасо́вувальний коефіціє́нт
Fokker-Planck ~ = коефіціє́нт Фо́кера-Пла́нка
fractional ~ = дробо́вий коефіціє́нт/мно́жник
fractional-parentage ~ = генеалогі́чний коефіціє́нт
friction ~ = коефіціє́нт тертя́
fugacity ~ = коефіціє́нт ле́ткости [фуґіти́вности]
heat-convection ~ = коефіціє́нт конвекти́вного теплоо́бміну
heat-transfer ~ = коефіціє́нт теплопередава́ння, коефіціє́нт перено́шення тепла́
highest ~ = найста́рший коефіціє́нт
Hopkinson ~ = Го́пкінсонів коефіціє́нт
hyetal ~ = плювіометри́чний коефіціє́нт
hysteresis ~ = гістере́зний коефіціє́нт
imaginary ~ = уя́вний коефіціє́нт
injection ~ = коефіціє́нт інже́кції
integer ~ = ці́лий коефіціє́нт/мно́жник
integral ~ = ці́лий коефіціє́нт/мно́жник; інтеґра́льний коефіціє́нт
interchange ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт перемі́шування
interdiffusion ~ = коефіціє́нт взаємодифу́зії
internal conversion ~ (яф) коефіціє́нт вну́трішньої конве́рсії
internal correlation ~ = коефіціє́нт вну́трішньої кореля́ції
interpolation ~ = інтерполяці́йний коефіціє́нт
intersection ~ (матем.) і́ндекс пере́тину
ionization ~ = коефіціє́нт йоніза́ції
Joule-Thomson ~ = коефіціє́нт Джо́уля-То́мсона
kinetic ~ = кінети́чний коефіціє́нт (середовища)
Lamé ~ = коефіціє́нт Ламе́
leading ~ = найста́рший [головни́й] коефіціє́нт (of a polynomial – полінома)
leakage ~ = коефіціє́нт утра́т (через витікання)
lift ~ = коефіціє́нт підійма́льної си́ли
linear ~ = ліні́йний коефіціє́нт
linking ~ = коефіціє́нт зче́плення
literal ~ = лі́терний [бу́квений] коефіціє́нт
loss ~ = коефіціє́нт утра́т
luminous ~ = світловида́тність, світлова́ вида́тність
mass ~ = ма́совий коефіціє́нт
mass ~ of reactivity (яф) ма́совий коефіціє́нт реакти́вности
mass-transfer ~ = коефіціє́нт перено́шення ма́си
metric ~ = метри́чний коефіціє́нт
molar ~ = моля́рний коефіціє́нт
monotropy ~ = коефіціє́нт монотропі́ї
multiple ~ of correlation = збі́рний коефіціє́нт кореля́ції
noise-reduction ~ = коефіціє́нт зме́ншування шумі́в
nondimensional ~ = безрозмі́рнісний коефіціє́нт
nonlinear ~ = неліні́йний коефіціє́нт
nozzle thrust ~ = коефіціє́нт тя́ги
numerical ~ = числови́й коефіціє́нт
Onsager ~ = О́нзагерів коефіціє́нт
osmotic ~ = осмоти́чний коефіціє́нт
overlapping ~ = коефіціє́нт пере́тину [перекриття́]
parentage ~ = генеалогі́чний коефіціє́нт
partial ~ of correlation = окре́мий коефіціє́нт кореля́ції
Peltier ~ = коефіціє́нт Пельтьє́
penetration ~ = коефіціє́нт проника́ння (частинок, хвиль)
permeability ~ (фіз. плинів) вологопрові́дність, гідравлі́чна прові́дність, коефіціє́нт фільтра́ції
phase ~ = фа́зовий коефіціє́нт [мно́жник]
phase-temperature ~ = фазотемперату́рний коефіціє́нт
phenomenological ~ = феноменологі́чний коефіціє́нт
photoelastic ~ = коефіціє́нт фотопру́жности
pluviometric ~ = плювіометри́чний коефіціє́нт
polytropic ~ = показни́к політро́пи
power ~ (of reactivity) (яф) поту́жнісний коефіціє́нт реакти́вности
pressure ~ = ти́сковий [бари́чний] коефіціє́нт
pressure ~ (of reactivity) (яф) ти́сковий коефіціє́нт реакти́вности
proportionality ~ = коефіціє́нт пропорці́йности
pyroelectric ~ = піроелектри́чний коефіціє́нт
Racah ~ = коефіціє́нт Ра́ка
reactivity ~ (яф) коефіціє́нт реакти́вности
real ~ = ді́йсний коефіціє́нт
recombination ~ = коефіціє́нт рекомбіна́ції
reflection ~ = коефіціє́нт відбива́ння
resistance ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт о́пору
Righi-Leduc ~ = коефіціє́нт Ри́ґі-Леду́ка
rotation ~ (мех.) по́правка на оберта́ння Землі́
scatter ~ = коефіціє́нт ро́зкиду (даних)
scattering ~ = коефіціє́нт розсі́ювання; коефіціє́нт дисипа́ції
secondary electron-emission ~ = коефіціє́нт втори́нної електро́нної емі́сії
secondary ion-emission ~ = коефіціє́нт втори́нної йо́нної емі́сії
sedimentation ~ = коефіціє́нт оса́джування
Seebeck ~ = Зе́єбеків коефіціє́нт
self-diffusion ~ = коефіціє́нт самодифу́зії
series expansion ~ = коефіціє́нт ря́ду
similarity ~ = коефіціє́нт поді́бности
small ~ = мали́й коефіціє́нт [мно́жник]
selectivity ~ = коефіціє́нт селекти́вности
solubility ~ = коефіціє́нт розчи́нности
sound absorption ~ = коефіціє́нт звукопоглина́ння
sound reflection ~ = коефіціє́нт звуковідбива́ння
sound transmission ~ = коефіціє́нт звукопропуска́ння [звукопрони́кности]
spreading ~ (тд) коефіціє́нт розтіка́ння
sticking ~ = коефіціє́нт прилипа́ння
stiffness ~ = коефіціє́нт жо́рсткости
stoichiometric ~ = стехіометри́чний коефіціє́нт
strain ~ = коефіціє́нт деформа́ції
strain-hardening ~ = коефіціє́нт деформаці́йного змі́цнення
strengthening ~ = коефіціє́нт змі́цнення
temperature ~ = температу́рний коефіціє́нт
temperature ~ of capacitance = температу́рний коефіціє́нт (електро)мі́сткости [є́мности]
temperature ~ of inductance = температу́рний коефіціє́нт індукти́вности
temperature ~ of reaction rate (х.) температу́рний коефіціє́нт (шви́дкости) реа́кції
temperature ~ of reactivity (яф) температу́рний коефіціє́нт реакти́вности
temperature-resistance ~ (ел.) температу́рний коефіціє́нт о́пору
thermal ~ = термі́чний коефіціє́нт [мно́жник]
thermal-conductivity ~ = коефіціє́нт теплопрові́дности
thermal-diffusion ~ = коефіціє́нт термодифу́зії
thermal-expansion ~ = коефіціє́нт теплово́го (о́б’є́много) розши́рювання
thermoelectric ~ = термоелектри́чний коефіціє́нт
Thomson ~ = То́мсонів коефіціє́нт
threshold ~ = поро́говий коефіціє́нт
thrust ~ = коефіціє́нт тя́ги
time ~ 1. часови́й коефіціє́нт [мно́жник] 2. коефіціє́нт запі́знювання
time-dependent ~ = часозале́жний коефіціє́нт
time-independent ~ = часонезале́жний коефіціє́нт
torsion ~ = коефіціє́нт за́круту
total ~ of correlation = по́вний коефіціє́нт кореля́ції
transformation ~ = коефіціє́нт перетво́рювання
transmission ~ 1. (фіз.) коефіціє́нт пропуска́ння (середовища); коефіціє́нт прохо́дження (хвиль) 2. (комп., техн.) коефіціє́нт пересила́ння
transmissions ~ (х.) трансмісі́йний коефіціє́нт
transport ~ = коефіціє́нт перено́шення
Trouton ~ = Тра́утонів коефіціє́нт
turbidity ~ (опт.) коефіціє́нт каламу́тности [поглина́ння]
undetermined ~ = неви́значений коефіціє́нт
unknown ~ = невідо́мий коефіціє́нт [мно́жник]
vaporization ~ = коефіціє́нт випаро́вування
variable ~ = змі́нний коефіціє́нт [мно́жник]
variation ~ = варіяці́йний коефіціє́нт
velocity ~ (фіз. плинів) коефіціє́нт утра́ти шви́дкости
virial ~ = вірія́льний коефіціє́нт
viscosity ~ = коефіціє́нт в’я́зкости
void ~ 1. коефіціє́нт порува́тости; коефіціє́нт порожни́нности 2. (фіз. плинів) коефіціє́нт кавіта́ції
void ~ of reactivity (яф) порожни́нний коефіціє́нт реакти́вности
volumetric ~ = о́б’є́мний коефіціє́нт [мно́жник]
wave-drag ~ = коефіціє́нт хвильово́го о́пору
wear ~ = коефіціє́нт зужи́тости [спрацьо́ваности]
weight ~ = вагови́й коефіціє́нт [мно́жник]
weight-average ~ = середньозва́жений коефіціє́нт
Wigner ~ = Ві́ґнерів коефіціє́нт
color 1. ко́лір; ба́рва || (про колориметричні характеристики тощо) ко́лірний; (про забарвлення) кольоро́вий, ба́рвний || кольорува́ти//закольорува́ти; ба́рвити/‌заба́рвлювати//заба́рвити ■ to blend ~s змі́шувати кольори́; to match ~s добира́ти [допасо́вувати] кольори́ 2. (мн.) заба́рвлення 3. (кхд) ко́лір (квантове число) || ко́лірний 4. фа́рба || фарбува́ти/зафарбо́вувати//пофарбува́ти/‌зафарбува́ти
['kʌlə, -ər]
~ of an object = ко́лір об’є́кту
achromatic ~s = ахромати́чні кольори́, чо́рно-бі́ле [ахромати́чне] заба́рвлення
additive primary ~s = адити́вні основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, зелений, синій)
adjacent ~s = сусі́дні кольори́ (у спектрі)
apparent ~ = позі́рний ко́лір
background ~ = ко́лір тла [фо́ну], фо́новий ко́лір
base ~ = фо́новий ко́лір
blue ~ = си́ній ко́лір
bright ~ = чи́стий ко́лір; яскра́вий ко́лір
brilliant ~ = яскра́вий ко́лір
brown ~ = бруна́тний [кори́чневий] ко́лір
chromatic ~s = хромати́чні кольори́
complementary ~ = допо́вня́льний ко́лір
contrast ~ = контра́стовий ко́лір
dark ~ = те́мний ко́лір
deep ~ = густи́й ко́лір
degraded ~ = ви́цвілий ко́лір
desaturated ~ = ненаси́чений ко́лір
dull ~ = тьмя́ний ко́лір
false ~s = неспра́вжні кольори́ (на відбитках тощо)
fast ~ = тривки́й ко́лір
flat ~ = неяскра́вий ко́лір
full ~ = по́вний ко́лір
green ~ = зеле́ний ко́лір
harsh ~ = різки́й ко́лір
heavy ~ (кхд) важки́й ко́лір
hidden ~ (кхд) прихо́ваний ко́лір
incompatible ~s = несумі́сні кольори́
intense ~ = інтенси́вний [наси́чений] ко́лір
interference ~s = інтерференці́йні кольори́, кольори́ мінли́вости
invariant ~ = інварія́нтний ко́лір
leptonic ~ (кхд) лепто́нний ко́лір
light ~ = ясни́й [сві́тлий] ко́лір
major ~ = основни́й ко́лір
matching ~s = гармоні́йні [взаємодопасо́вані] кольори́
medium ~ = помі́рний ко́лір
mixed ~ = змі́шаний ко́лір
moderate ~ = помі́рний ко́лір
natural ~ = приро́дний ко́лір
nondescript ~ = невира́зний [неви́значений] ко́лір
nonphysical ~ = нефізи́чний ко́лір
non-spectral ~s = неспектра́льні кольори́
opponent ~s = протиле́жні кольори́
pale ~ = бліди́й ко́лір
particle ~ (кхд) ко́лір части́нки
perceived ~ = спри́йманий ко́лір
physical ~ = фізи́чний [реа́льний] ко́лір
physiological primary ~s = фізіологі́чні основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, зелений, синій)
primary ~ = основни́й [перви́нний] ко́лір; (мн.) основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, жовтий, синій) див. тж primaries
prismatic ~s = при́змові кольори́ (фіолетовий, синій, блакитний, зелений, жовтий, оранжевий [помаранчевий], червоний)
psychological primary ~s = психологі́чні основні́ [перви́нні] кольори́ (червоний, жовтий, зелений, синій, чорний, білий)
pure ~ = чи́стий ко́лір
purple ~ = пурпуро́вий ко́лір; (у назві довгохвильової межі спектру) черво́ний ко́лір
quiet ~ = спокі́йний [неяскра́вий] ко́лір
real ~ = правди́вий [факти́чний] ко́лір
red ~ = черво́ний ко́лір
reference ~ = етало́нний ко́лір
resultant ~ = змі́шаний колір
rich ~ = бага́тий ко́лір
saturated ~ = наси́чений [інтенси́вний] ко́лір; (хромати́чно) чи́стий ко́лір
secondary ~ = складни́й ко́лір; (мн.) втори́нні кольори́ (отримувані змішуванням первинних кольорів)
soft ~ = м’яки́й [неяскра́вий] ко́лір
solid ~ = суці́льний ко́лір; одното́нне [односта́йне] заба́рвлення
spectral ~ = спектра́льний ко́лір, ко́лір зі спе́ктру
star ~ = ко́лір зорі́
subtractive primary ~s = відніма́льні [субтракти́вні] перви́нні [основні́] кольори́ (пурпуровий, жовтий, блакитний)
surface ~ = поверхне́вий ко́лір, ко́лір пове́рхні
temper ~s = кольори́ мінли́вости
temperature ~ = ко́лір розжа́рення
tertiary ~s = трети́нні кольори́ (отримувані змішуванням вторинних кольорів)
total ~ (кхд) по́вний ко́лір
transient ~ = перехідни́й ко́лір
very dark ~ = ду́же те́мний ко́лір
very light ~ = ду́же ясни́й ко́лір
very pale ~ = ду́же бліди́й ко́лір
violet ~ = фіоле́товий [фія́лковий] ко́лір
vivid ~ = я́рий ко́лір
white ~ = бі́лий ко́лір
yellow ~ = жо́втий ко́лір
zero ~ (кхд) нульови́й ко́лір
component 1. складни́к; компоне́нт(а); елеме́нт; дета́ль || складнико́вий 2. компоне́нта, складова́ || компоне́нтний 3. (техн.) ву́зол (приладу тощо) || вузлови́й
[kəm'pəʊnənt, kəm'poʊnənt]
~ along the direction = компоне́нта вздо́вж на́пряму (of smth -чогось)
~ of an alloy = складни́к сто́пу
~ of a force = компоне́нта си́ли
~ of a tensor = компоне́нта те́нзора
~ of a vector = компоне́нта ве́ктора
~ parallel to = (z-axis) компоне́нта, парале́льна до (осі z)
~ perpendicular to = (z-axis) компоне́нта, перпендикуля́рна до (осі z)
active ~ (ел.) акти́вна компоне́нта
alloy ~ = складни́к сто́пу
alloying ~ = леґува́льна компоне́нта
alpha ~ = а́льфа-части́нко́ва компоне́нта
anomalous ~ = анома́льна компоне́нта
anti-Stokes ~ = антисто́ксова компоне́нта
antisymmetric ~ = антисиметри́чна компоне́нта
aperiodic ~ = аперіоди́чна компоне́нта
array ~ = елеме́нт маси́ву
axial ~ = осьова́ [аксі́йна, ві́сна] компоне́нта
azimuthal ~ = а́зимутна компоне́нта
basic ~ = основни́й складни́к; основни́й ву́зол (приладу)
bearing ~ = трима́льний елеме́нт (конструкції)
blend ~ = складни́к [компоне́нта] су́міші
capacitive ~ (електро)мі́сткісна [(електро)є́мнісна] компоне́нта
charged ~ = заря́джена компоне́нта
circuit ~ = елеме́нт [компоне́нта] (електричнго) ко́ла [схе́ми]
complex ~ = ко́мплексна компоне́нта
connected ~ = компоне́нта зв’я́зности
constant ~ = ста́ла компоне́нта
constituent ~ = складни́к, структу́рний елеме́нт
construction ~ = елеме́нт констру́кції
contravariant ~ = контраварі́янтна компоне́нта
convergent ~ = збира́льний лі́нзовий елеме́нт
cosmic-ray ~ = компоне́нта космі́чного промі́ння
covariant ~ = коварія́нтна компоне́нта
cross ~ = попере́чна компоне́нта
current ~ = компоне́нта стру́му
diffractive ~ = дифракці́йна компоне́нта
divergent ~ = розсі́ювальний лі́нзовий елеме́нт
dominant ~ = перева́жна [домінівна́] компоне́нта
drift ~ = дре́йфова компоне́нта (of the velocity – швидкости)
elastic ~ = пружна́ компоне́нта (деформації)
electron ~ = електро́нна компоне́нта
electronic ~ = електро́нний ву́зол
energy ~ (ел.) акти́вна компоне́нта
exchangeable ~s = взаємозамі́нні вузли́
extraneous ~ (х.) екстракти́вна речовина́
extraordinary ~ = незвича́йна компоне́нта [хви́ля]
fast-neutron ~ = швидка́ нейтро́нна компоне́нта
fast-varying ~ = швидкозмі́нна компоне́нта
faulty ~ = неспра́вний ву́зол [елеме́нт]
field ~ = компоне́нта по́ля
fissile ~ = поді́льна компоне́нта
fluctuating ~ = флюктуаці́йна компоне́нта
force ~ = компоне́нта си́ли
Fourier ~ = фур’є́-компоне́нта
frequency ~ = часто́тна компоне́нта
fundamental ~ = основна́ гармо́ніка
graph ~ = компоне́нта гра́фу
hard ~ = жорстка́ [прони́клива] компоне́нта (проміння)
harmonic ~ = гармо́ніка; гармоні́чна [синусо́їдна] компоне́нта
high-energy ~ = високоенергети́чна компоне́нта (проміння)
high-pressure ~ = високоти́сковий ву́зол (устави)
horizontal ~ = горизонта́льна компоне́нта
idle ~ (ел.) реакти́вна компоне́нта
imaginary ~ = уя́вна компоне́нта
impedance ~ = компоне́нта імпеда́нсу
independent ~ = незале́жна компоне́нта; (х.) незале́жний компоне́нт
inductive ~ = індукти́вна компоне́нта
input ~ = вводо́вий [входо́вий] при́стрій, вводо́вий [входо́вий] елеме́нт (пристрою)
instantaneous elastic ~ = миттє́ва пружна́ компоне́нта (деформації)
intercalary ~ = інтеркаля́нт
intermediate-pressure ~ = середньоти́сковий ву́зол (устави)
invariable ~ = незмі́нна компоне́нта
ion ~ = йо́нна компоне́нта
irreducible ~ = незвідна́ компоне́нта
lift ~ = компоне́нта підійма́льної си́ли
linear ~ = ліні́йна компоне́нта
load ~ = компоне́нта наванта́ги
longitudinal ~ = поздо́вжня компоне́нта
long-lived ~ = довгові́чна компоне́нта
low-energy ~ = низькоенергети́чна компоне́нта
low-pressure ~ = низькоти́сковий ву́зол (устави)
matching ~s = згі́дні [узгі́днені] компоне́нти
mixture ~ = складни́к [компоне́нт(а), інґредіє́нт] су́міші
molecular ~ = молекуля́рна компоне́нта
momentum ~ = компоне́нта і́мпульсу [кі́лькости ру́ху]
multiplet ~ = складни́к [компоне́нта] мультипле́ту
muon(ic) ~ = мюо́нна компоне́нта
neutral ~ = нейтра́льна [незаря́джена] компоне́нта
neutrino ~ = нейтри́нова [нейтри́нна] компоне́нта
neutron ~ = нейтро́нна компоне́нта
nondiffractive ~ = недифракці́йна компоне́нта
nonlinear ~ = неліні́йна компоне́нта
nonlinear circuit ~ = неліні́йний елеме́нт (електричного) ко́ла
nonpolarized ~ = неполяризо́вана компоне́нта
nonsolenoidal ~ = несолено́їдна компоне́нта
nonstrange ~ = неди́вна компоне́нта
nonvolatile ~ (х.) нелетки́й компоне́нт
nonzero ~ = ненульова́ компоне́нта
normal ~ = норма́льна компоне́нта
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва компоне́нта
nucleon ~ = нукло́нна компоне́нта
optical ~ = опти́чний елеме́нт
ordinary ~ = звича́йна компоне́нта [хви́ля]
oscillating ~ = осциляці́йна [осцилівна́] компоне́нта
parallel ~ = парале́льна компоне́нта
passive ~ = паси́вний елеме́нт (антени, схеми тощо)
perpendicular ~ = перпендикуля́рна компоне́нта
plasma ~ = компоне́нта пла́зми
penetrating ~ = прони́клива компоне́нта (проміння)
periodic ~ = періоди́чна компоне́нта
photon ~ = фото́нна компоне́нта
polarization ~ = компоне́нта поляриза́ції
polarized ~ = поляризо́вана компоне́нта
poloidal ~ = поло́їдна компоне́нта
power ~ (ел.) акти́вна компоне́нта
predominant ~ = перева́жна [домінівна́] компоне́нта
primary ~ = перви́нна компоне́нта
principal ~ = головна́ компоне́нта
printed ~ = дру́кова компоне́нта (схеми)
pulse ~ = і́мпульсна компоне́нта
pulsed ~ = пульсівна́ компоне́нта
quadrature ~ 1. компоне́нта зі зсу́вом фа́зи 90° 2. (ел.) реакти́вна компоне́нта
radial ~ = радія́льна компоне́нта
radio ~ = радіодета́ль
random ~ = випадко́ва компоне́нта
reactive ~ = реакти́вна компоне́нта
reactor ~ = ву́зол (ядерного) реа́ктора
real ~ = ді́йсна компоне́нта
replaceable ~ = замі́нний ву́зол
resonance ~ = резона́нсна компоне́нта
rotational ~ = оберто́ва компоне́нта
secondary ~ = втори́нна компоне́нта
short-lived ~ = короткові́чна компоне́нта
sinusoidal ~ = синусо́їдна [гармоні́чна] компоне́нта
skew(‑symmetric) ~ = скісносиметри́чна компоне́нта
slip ~ = компоне́нта ко́взання/ко́взу
slowly-varying ~ = повільнозмі́нна компоне́нта
soft ~ = м’яка́ компоне́нта (проміння)
solar(‑produced) ~ = сонце́ва компоне́нта (космічного проміння)
space ~ = просторо́ва компоне́нта
spectral ~ = спектра́льна компоне́нта
spherical ~ = сфери́чна компоне́нта
spinless ~ = безспі́нова компоне́нта, компоне́нта зі спі́ном 0
spin-s ~ = компоне́нта зі спі́ном s
spin-zero ~ = безспі́нова компоне́нта, компоне́нта зі спі́ном 0
Stokes ~ = Сто́ксова компоне́нта
strain(‑tensor) ~ = компоне́нта (те́нзора) деформа́ції
strange ~ = ди́вна компоне́нта
streamline ~ (of velocity) компоне́нта (швидкости) вздо́вж течії́
stress(‑tensor) ~ = компоне́нта (те́нзора) напру́жень [напру́г]
structural ~ = елеме́нт констру́кції (будівельної)
structure ~ = елеме́нт структу́ри, структу́рна компоне́нта
superconducting ~ = надпрові́дна компоне́нта
superfluid ~ = надпли́нна компоне́нта
symmetric ~ = симетри́чна компоне́нта
symmetry-breaking ~ = компоне́нта, що пору́шує симе́трію
tangential ~ = доти́чна [танґенці́йна] компоне́нта
tensor ~ = те́нзорна компоне́нта; компоне́нта те́нзора
time ~ = часова́ компоне́нта
time-dependent ~ = часозале́жна компоне́нта
time-independent ~ = часонезале́жна компоне́нта
transverse ~ = попере́чна компоне́нта
uncharged ~ = незаря́джена компоне́нта
unpolarized ~ = неполяризо́вана компоне́нта
variable ~ = змі́нна компоне́нта
vector ~ = ве́кторна компоне́нта; компоне́нта ве́ктора
velocity ~ = компоне́нта шви́дкости
vertical ~ = вертика́льна компоне́нта
vibrational ~ = коливна́ компоне́нта
volatile ~ (х.) летки́й компоне́нт
wattless ~ (ел.) реакти́вна компоне́нта
zero ~ = нульова́ компоне́нта
conduction 1. прові́дність (явище) || прові́днісний 2. електропрові́дність || електропрові́днісний 3. теплопрові́дність || теплопрові́днісний
[kən'dʌkʃn]
band ~ = зо́нна прові́дність
bulk ~ = о́б’є́мна прові́дність
dark ~ = те́мрявна (електро)прові́дність
defect ~ = дефе́ктова прові́дність
diffision ~ = дифузі́йна прові́дність
dislocation ~ = дислокаці́йна прові́дність
eddy (heat) ~ = турбуле́нтна теплопрові́дність
electrical ~ = електропрові́дність
electron ~ 1. електро́нна прові́дність 2. (астр.) електро́нна теплопрові́дність
excess ~ = прові́дність на надлишко́вих електро́нах, надлишко́ва прові́дність
extrinsic ~ = невласти́ва [невла́сна, домішко́ва] прові́дність
heat ~ = теплопрові́дність
high-frequency ~ = високочасто́тна прові́дність
hole ~ = дірко́ва прові́дність
hopping ~ = стрибко́ва прові́дність
impurity ~ = домішко́ва прові́дність
induced ~ = наве́дена [(з)індуко́вана] прові́дність
intrinsic ~ = власти́ва [вла́сна] прові́дність
ion(ic) ~ = йо́нна прові́дність
majority-carrier ~ = прові́дність на основни́х носія́х
minority-carrier ~ = прові́дність на неосновни́х носія́х
mixed ~ = змі́шана прові́дність
negative ~ = неґати́вна прові́дність
n-type ~ = електро́нна прові́дність, прові́дність n-ти́пу
optical ~ = опти́чна прові́дність
p-type ~ = дірко́ва прові́дність, прові́дність p-ти́пу
rf ~ = високочасто́тна прові́дність
secondary-electron ~ = прові́дність на втори́нних електро́нах, вторинноелектро́нна прові́дність
specific ~ = пито́ма прові́дність
steady-state ~ = уста́лена теплопрові́дність
superionic ~ = суперйо́нна прові́дність
surface ~ = поверхне́ва прові́дність
thermal ~ = теплопрові́дність
transient ~ = неуста́лена теплопрові́дність
variable-range hopping ~ = зміннодовжи́нна стрибко́ва прові́дність
coolant 1. охоло́джувач, холодни́к, холодоаге́нт, холоди́льний аге́нт (речовина) 2. охоло́джувальне [холоди́льне] середо́вище 3. (яф) теплоносі́й 4. охоло́джувальний, холоди́льний
['kuːlənt]
core ~ = теплоносі́й акти́вної зо́ни (ядерного реактора)
cryogenic ~ = кріоге́нний холодоаге́нт [холодни́к]
emergency ~ = теплоносі́й систе́ми аварі́йного охоло́джування акти́вної зо́ни (ядерного реактора)
fluid ~ = пли́новий теплоносі́й
fog ~ = пароводяни́й теплоносі́й
gas(eous) ~ = га́зовий теплоносі́й
heavy-water ~ = важководяни́й теплоносі́й
intermediate ~ = промі́жни́й теплоносі́й
liquid ~ = ріди́нний холодоаге́нт [холодни́к], охоло́джувальна [холоди́льна] рідина́
liquid-metal ~ = рідиннометале́вий теплоносі́й
liquid-phase ~ = ріди́нний теплоносі́й
molten-salt ~ = розто́плений сольови́й теплоносі́й, теплоносі́й із розто́плених со́лей
nonliquid ~ = неріди́нний теплоносі́й
oil ~ = охоло́джувальна оли́ва
organic ~ = органі́чний теплоносі́й
primary ~ = перви́нний теплоносі́й, теплоносі́й пе́ршого ко́нтуру (ядерного реактора)
secondary ~ = втори́нний теплоносі́й, теплоносі́й дру́гого ко́нтуру (ядерного реактора)
steam ~ 1. парови́й теплоносі́й 2. охоло́джувальна па́ра
water ~ = водяни́й теплоносі́й
cooling 1. (спонтанний процес) холо́нення//охоло́нення (to – до); вистига́ння//ви́стигнення; холодні́шання//похолодні́шання (by n degrees – на n ґрадусів; to the temperature of n degrees – до температури n ґрадусів) 2. (примусова дія) охоло́джування//охоло́дження (by n degrees – на n ґрадусів; through the point (of) – нижче точки; to temperature T – до температури T) || холоди́льний, охоло́джувальний 3. (яф) спада́ння радіоакти́вности; витри́мування//ви́тримання (радіоактивної речовини); старі́ння//постарі́ння, холо́нення//охоло́нення (зужитого ядерного палива)
['kuːlɪŋ]
ablative ~ = абляці́йне холо́нення; абляці́йне охоло́джування
adiabatic ~ = адіяба́тне охоло́джування
adiabatic demagnetization ~ = магне́тне охоло́джування, охоло́джування адіяба́тним демагнетува́нням
adiabatic paraelectric ~ = адіяба́тне параелектри́чне охоло́джування
adiabatic paramagnetic ~ = адіяба́тне парамагне́тне охоло́джування
advection ~ див. advective ~
advective ~ = адвекти́вне холо́нення; адвекти́вне охоло́джування
air ~ 1. пові́тряне охоло́джування 2. охоло́джування пові́тря 3. холо́нення пові́тря
air-blast ~ = охоло́джування інтенси́вним пото́ком пові́тря
beam ~ 1. охоло́джування стру́менем (частинок) 2. охоло́джування стру́меня (частинок) 3. холо́нення стру́меня (частинок)
blower ~ = охоло́джування обдува́нням
chemical ~ = охоло́джування хемі́чним холодоаге́нтом
closed-circuit ~ див. closed-cycle ~
closed-cycle ~ = циркуляці́йне охоло́джування, охоло́джування в за́мкненому ко́нтурі, за́мкнений цикл охоло́джування
closed-loop ~ див. closed-cycle ~
collisional ~ = зіткненнє́ве холо́нення, холо́нення [ме́ншання ене́ргії] че́рез зі́ткнення
conduction ~ = холо́нення че́рез теплопрові́дність
convection ~ = конвекти́вне охоло́джування
convective ~ = конвекти́вне охоло́джування
core ~ = охоло́джування акти́вної зо́ни (ядерного реактора)
countercurrent ~ = протипото́кове охоло́джування, охоло́джування зу́стрі́чним пото́ком
cryogenic ~ = кріоге́нне охоло́джування, охоло́джування до наднизьки́х температу́р
decay ~ = спада́ння радіоакти́вности; витри́мування (радіоактивної речовини)
deep ~ = глибо́ке охоло́джування
desorption ~ = десорбці́йне охоло́джування
diffusion ~ = дифузі́йне холо́нення, ме́ншання ене́ргії (нейтронів) через дифу́зію
direct ~ = безпосере́днє охоло́джування
direct-flow ~ = прямопото́кове охоло́джування
dynamical ~ = динамі́чне холо́нення; динамі́чне охоло́джування
effusion ~ = ефузі́йне охоло́джування
electron ~ = електро́нне охоло́джування, охоло́джування стру́менем електро́нів
emergency (core) ~ = аварі́йне охоло́джування акти́вної зо́ни (ядерного реактора)
evaporation ~ = випаро́вувальне холо́нення; охоло́джування випаро́вуванням
evaporative ~ див. evaporation ~
external ~ = зо́внішнє охоло́джування
fan ~ = вентиля́торне охоло́джування, охоло́джування вентиля́торами
fast ~ = швидке́ холо́нення; швидке́ охоло́джування
film ~ 1. плівко́ве́ охоло́джування, охоло́джування випаро́вуванням (рідинної) плі́вки 2. холо́нення плі́вки
flow-through ~ = прямопото́кове охоло́джування
fog ~ = тума́нове охоло́джування, охоло́джування пароводяно́ю су́мішшю
forced ~ = примусо́ве охоло́джування
forced-convection ~ = примусо́ве конвекти́вне охоло́джування
fuel ~ = старі́ння [холо́нення, витри́мування] (зужитого) я́дерного па́лива
gas ~ 1. га́зове охоло́джування 2. охоло́джування га́зу 3. холо́нення га́зу
helium ~ = ге́лієве охоло́джування, охоло́джування (ріди́нним) ге́лієм
hydrogen ~ = водне́ве охоло́джування, охоло́джування (ріди́нним) во́днем
internal ~ = вну́трішнє охоло́джування
ionization ~ = йонізаці́йне холо́нення; йонізаці́йне охоло́джування
jacket ~ = охоло́джування (ріди́нним) по́кривом
jet ~ = струми́нне охоло́джування
liquid ~ 1. ріди́нне охоло́джування, охоло́джування рідино́ю 2. охоло́джування рідини́ 3. холо́нення рідини́
magnetic ~ = магне́тне охоло́джування
mass-transfer ~ = масообмі́нне охоло́джування
mist ~ = тума́нове охоло́джування, охоло́джування пароводяно́ю су́мішшю
natural ~ = приро́дне холо́нення
nocturnal ~ = нічне́ вистига́ння
oil ~ 1. оли́вне охоло́джування, охоло́джування оли́вою 2. охоло́джування оли́ви 3. холо́нення оли́ви
once-through ~ = прямопото́кове охоло́джування
paramagnetic ~ = парамагне́тне холо́нення; парамагне́тне охоло́джування
plate ~ = холо́нення ано́да; охоло́джування ано́да
primary ~ = перви́нне охоло́джування
radiant ~ див. radiative ~
radiative ~ 1. радіяці́йне [випромі́нне] холо́нення [вистига́ння], холо́нення че́рез променюва́ння [випромі́нювання] 2. радіяці́йне [випромі́нне] охоло́джування
radioactive ~ 1. спада́ння радіоакти́вности 2. витри́мування (радіоактивної речовини)
rapid ~ = швидке́ охоло́джування
regenerative ~ = реґенерати́вне охоло́джування
return flow ~ = протипото́кове охоло́джування
secondary ~ = втори́нне охоло́джування
shut-down ~ = післязупи́нове охоло́джування (ядерного реактора)
spray ~ = охоло́джування зро́шуванням [розпо́рскуванням]
stochastic ~ = стохасти́чне холо́нення; стохасти́чне охоло́джування
sublimation ~ = сублімаці́йне [визгі́нне] охоло́джування
superfast ~ = надшвидке́ охоло́джування
surface ~ 1. поверхне́ве охоло́джування 2. охоло́джування пове́рхні 3. холо́нення пове́рхні
thermoelectric ~ = термоелектри́чне охоло́джування
thermonuclear reactor ~ = охоло́джування термоя́дерного реа́ктора
thermosiphon ~ = термосифо́нне охоло́джування
uniflow ~ = прямопото́кове охоло́джування
vacuum ~ = ва́куумне охоло́джування
vapor(ization) ~ = випаро́вувальне холо́нення; охоло́джування випаро́вуванням
water ~ 1. водяне́ охоло́джування, охоло́джування водо́ю 2. охоло́джування води́ 3. холо́нення води́
crack 1. трі́щина || трі́щинний || трі́скати//потрі́скати, розтрі́скуватися//розтрі́скатися 2. трі́скіт || тріскоті́ти 3. крекінгува́ти//покрекінгува́ти
[kræk]
arrested ~ = зупи́нена трі́щина
atmospheric ~ = атмосфе́рна трі́щина
bending ~ = зги́нова трі́щина
branched ~ = розгалу́жена [гілля́ста] трі́щина
brittle ~ = крихка́ трі́щина
caustic ~ = каусти́чна трі́щина
central ~ = центра́льна трі́щина
circular ~ = кругова́ [ди́скова] трі́щина
circumferential ~ = кільце́ва трі́щина
cleavage ~ = трі́щина ві́дколу [відко́лювання]
cold ~ = холодо́ва [холо́дна] трі́щина
combined mode ~ = трі́щина комбіно́ваного ти́пу
corrosion ~ = корозі́йна трі́щина
corrosion-fatigue ~ = корозієвто́мна трі́щина
critical ~ = крити́чна трі́щина
dislocation ~ = дислокаці́йна трі́щина
ductile ~ = в’язка́ трі́щина
edge ~ = крайова́ [бічна́ поверхне́ва] трі́щина
eliptical ~ = еліпти́чна трі́щина
eliptically shaped ~ = еліпти́чна трі́щина
embedded ~ = вну́трішня трі́щина
etch ~ = трі́щина (че́рез) ща́влення
extending ~ = рухо́ма [поши́рювана] трі́щина
fatigue ~ = уто́мна трі́щина
finite ~ = скінче́нна трі́щина
fresh ~ = сві́жа трі́щина
Griffith ~ = Ґри́фітова трі́щина
hair(line) ~ = волоси́нна трі́щина
heat ~ = теплова́ [термі́чна] трі́щина
heavy ~ = глибо́ка трі́щина
incipient ~ = за́родко́ва трі́щина, за́родок трі́щини
infinite ~ = нескінче́нна трі́щина
initial ~ = початко́ва трі́щина
interface ~ = міжфа́зова трі́щина
intergranular ~ = міжзерни́нна трі́щина
internal ~ = вну́трішня трі́щина
isolated ~ = окре́мішня трі́щина
longitudinal ~ = поздо́вжня трі́щина
macroscopic ~ = макротрі́щина
microscopic ~ = мікротрі́щина
middle ~ = сере́динна трі́щина
mode I/II/III ~ = трі́щина ти́пу I/II/III
opening mode ~ = трі́щина розкриття́, трі́щина (норма́льного) ві́дри́ву [ро́зри́ву], трі́щина ти́пу I
penetrated ~ = прони́кла [проро́сла] трі́щина
primary ~ = перви́нна трі́щина
ring(‑shaped) ~ = кільце́ва трі́щина
satellite ~ = сателі́тна трі́щина
secondary ~ = па́синкова [втори́нна] трі́щина
semi-elliptical ~ = напівеліпти́чна трі́щина
semi-infinite ~ = напівнескінче́нна тріщина
shallow ~ = пло́ска трі́щина
shrinkage ~ = трі́щина зсіда́ння
sliding-mode ~ = трі́щина попере́чного зсу́ву [зрі́зу], тріщина ти́пу II
stress ~ = силова́ трі́щина
stress-corrosion ~ = корозієнапру́гова трі́щина
subcritical ~ = докрити́чна трі́щина
submicroscopic ~ = субмікротрі́щина
subsurface ~ = вну́трішня [підповерхне́ва] трі́щина
surface ~ = поверхне́ва [некрізна́, ненаскрізна́] трі́щина
tearing-mode ~ = трі́щина поздо́вжнього зсу́ву [зрі́зу], трі́щина ти́пу III
tension ~ = трі́щина (норма́льного) ві́дри́ву [ро́зри́ву]
thermal ~ = теплова́ [термі́чна] трі́щина
thermal-fatigue ~ = термовто́мна трі́щина
through-thickness ~ = крізна́ [наскрізна́] трі́щина
transverse ~ = попере́чна трі́щина
underbead ~ = вну́трішня трі́щина (в металі)
wedge ~ = клинча́ста трі́щина
creep 1. по́взкість || по́взкісний 2. повзка́ деформа́ція; крип || кри́повий 3. сповза́ння//спо́взнення || по́взати, повзти́ ■ to ~ into smth заповза́ти//заповзти́ до чогось [у щось]; to ~ over smth переповза́ти//переповзти́ (через) щось; to ~ under smth підповза́ти//підповзти́ під щось
[kriːp]
~ of a material = по́взкість матерія́лу
collective ~ = колекти́вна по́взкість, колекти́вна повзка́ деформа́ція, колекти́вний крип
compression ~ = сти́скова по́взкість, по́взкість за стиска́ння
cyclic ~ = циклі́чна по́взкість
diffusion ~ = дифузі́йна по́взкість
dislocation ~ = дислокаці́йна по́взкість
dynamic ~ = динамі́чна [флюктуаці́йна] по́взкість
flux ~ = крип магне́тного пото́ку, магне́тне сповза́ння
grain-boundary ~ = міжзерни́нна по́взкість, зернинномежова́ по́взкість
high-temperature ~ = високотемперату́рна по́взкість
inelastic ~ = непружна́ [оборо́тна] по́взкість
irradiation ~ = радіяці́йна по́взкість
logarithmic ~ = логаритмі́чна по́взкість
low-temperature ~ = низькотемперату́рна по́взкість
magnetic ~ = магне́тне сповза́ння
primary ~ = перви́нна [початко́ва, неуста́лена] по́взкість
secondary ~ = втори́нна [уста́лена] по́взкість
shear ~ = зсу́вова по́взкість, по́взкість за зсува́ння
steady-state ~ = втори́нна [уста́лена] по́взкість
temperature-independent ~ = атермі́чна по́взкість
tensile ~ = розтяго́ва по́взкість, по́взкість за розтя́гування
tertiary ~ = по́взкість у третій ста́дії
torsional ~ = закруто́ва [торсі́йна] по́взкість, по́взкість за круті́ння
transient ~ = неуста́лена по́взкість
vibration ~ = вібраці́йна по́взкість
zero ~ = змі́щування [сповза́ння] нуля́ [нульово́ї то́чки]
crystallization кристаліза́ція, кристалі́ння//скристалі́ння, кристал(із)ува́ння//скристал(із)ува́ння || кристалізаці́йний; кристал(із)ува́льний
[ˌkrɪstlaɪ'zeɪʃn, -tələ'-]
controlled ~ = контрольо́вана [реґульо́вана] кристаліза́ція
cotectic ~ = котекти́чна кристаліза́ція
Coulomb ~ = куло́нівська кристаліза́ція
directional ~ = спрямо́вана кристаліза́ція
double ~ = подві́йна [дворазо́ва] кристаліза́ція
epitaxial ~ = епітаксі́йна кристаліза́ція
equilibrium ~ = рівнова́жна кристаліза́ція
eutectic ~ = евтекти́чна кристаліза́ція
extractive ~ = екстракти́вна кристаліза́ція
flash ~ = і́мпульсна кристаліза́ція
flow ~ = кристаліза́ція в пото́ку
forced ~ = примусо́ва кристаліза́ція
fractional ~ = фракці́йна кристаліза́ція, кристалізаці́йне фракціюва́ння
gaseous-phase ~ = кристаліза́ція з га́зової фа́зи
hard-sphere ~ = кристаліза́ція (в моде́лі) пли́ну тверди́х ку́льок
hydrothermal ~ = гідротерма́льна кристаліза́ція
intermittent ~ = перери́вчаста кристаліза́ція
mass ~ = ма́сова кристаліза́ція
melt ~ = кристаліза́ція з ро́зтопу
mimetic ~ = мімети́чна кристаліза́ція
oriented ~ = зорієнто́вана кристаліза́ція
polymer ~ = кристаліза́ція поліме́ру
primary ~ = перви́нна кристаліза́ція
repeated ~ = повто́рна [багаторазо́ва] кристаліза́ція
secondary ~ = втори́нна кристаліза́ція
selective ~ = селекти́вна кристаліза́ція
single ~ = одноразо́ва кристаліза́ція
spontaneous ~ = самочи́нна [спонта́нна] кристаліза́ція
Wigner ~ = Ві́ґнерова кристаліза́ція
zone melting ~ = зо́нна кристаліза́ція
current 1. (електри́чний) струм (of I amperes – (величиною) I амперів) || стру́мовий 2. поті́к, течія́; стру́мінь || пото́ковий, течі́йний, струмене́вий ■ against the ~ про́ти течії́; with the ~ (уни́з) за течіє́ю 3. пото́чний; тепе́рішній, ни́нішній, сього́днішній; ная́вний
['kʌrənt, 'kɜːrrənt]
absorption ~ = струм поглина́ння (в діелектрику), абсорбці́йний струм
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний струм
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний струм
active ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
adjustable ~ = реґульо́вний струм
adsorption ~ = адсорбці́йний струм
advection ~ = адвекти́вна течія́
air ~ = пові́тряна течія́, пові́тряний поті́к
algebraic ~ = алґебри́чний струм
alternating ~ [ac] = змі́нний струм (змінного напряму)
amplified ~ = підси́лений струм
anode ~ = ано́дний струм
antenna ~ = анте́новий струм
ascending ~ = висхідни́й поті́к
asymptotically-conserved ~ = асимптоти́чно збережни́й струм
atmospheric ~ = атмосфе́рний поті́к
avalanche ~ = лави́но́вий струм
averaged ~ = сере́дній струм
axial-vector ~ = аксійнове́кторний струм
background ~ = фо́новий струм
baryon ~ = баріо́нний струм
beam ~ = струм стру́меня (частинок)
bias ~ = струм зсува́ння [змі́щення]
bidirectional ~ = двона́прямний струм
bioelectric ~ = біостру́м, біоелектри́чний струм
bleeder ~ = стабілізува́льний [стабілізаці́йний] струм
branch ~ = відгалу́жений струм
breakdown ~ = струм пробо́ю
breaking ~ = струм вимика́ння
bulk ~ = о́б’є́мний струм
cancellating ~ = компенсува́льний струм
cathode ~ = като́дний струм
channel ~ = кана́ловий струм
charged ~ = заря́джений струм
charging ~ = насна́жувальний [заряджа́льний] струм
chiral ~ = хіра́льний струм
circulating ~ = циркуляці́йний струм
closed ~ = за́мкнений струм
coastal ~ = прибере́жна течія́
color ~ = ко́лірний струм
conduction ~ = струм прові́дности
conserved ~ = збережни́й струм
constant ~ = ста́лий струм (сталої амплітуди)
consumption ~ = спожи́ваний струм
control ~ = струм керува́ння
convection ~ = конвекці́йний струм
convective ~ 1. (ел.) конвекці́йний поті́к 2. (гф) конвекці́йна течія́
conventional ~ = конвенці́йний струм (інтерпретований за домовленістю як переношення позитивного заряду)
corona ~ = струм коро́нного розря́ду
counter ~ = зу́стрі́чний поті́к
creeping ~ = струм витіка́ння (поверхнею)
crest ~ = пі́кове зна́чення стру́му
critical ~ = крити́чний струм (у надпровіднику)
critical grid ~ = крити́чний сітко́ви́й струм
cyclic ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
dark ~ = те́мрявний струм (електродний)
decaying (conduction) ~ = згасни́й струм (прові́дности)
deep ~ = глиби́нна течія́, глиби́нний поті́к
depolarization ~ = струм деполяриза́ції
descending ~ = низхідни́й поті́к
dielectric ~ = струм у діеле́ктрику
diffusion ~ 1. дифузі́йний поті́к, дифузі́йний струм 2. (х.) обмі́нний струм
direct ~ = пості́йний [про́стий] струм (незмінного напряму)
discharge ~ = розря́дний струм
displacement ~ = струм змі́щення
downward ~ = низхідни́й поті́к
drift ~ 1. дре́йфовий струм 2. дре́йфова течія́
earth ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю 3. (гф) земни́й [телури́чний] струм
ebb ~ = відпли́вна течія́
eddy ~ = вихоро́вий струм
effective ~ = ефекти́вний струм, ефекти́вне зна́чення стру́му
electric ~ = електри́чний струм
electrode ~ = електро́дний струм (у електровакуумних приладах)
electrode dark ~ = те́мрявний (електро́дний) струм
electrode inverse ~ = зворо́тний електро́дний струм
electron ~ = електро́нний струм
electroweak ~ = електрослабки́й струм
emission ~ = емісі́йний струм, струм емі́сії
equalizing ~ = вирі́внювальний струм
excess ~ = надлишко́вий струм, надстру́м
exchange ~ = обмі́нний струм
exciting ~ 1. збу́джувальний струм 2. магнетува́льний струм
extra ~ = екстрастру́м
extraneous ~ = сторо́нній струм
faradic ~ = фаради́чний струм
fault (electrode) ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
fault-to-earth ~ = струм замика́ння на зе́млю
fault-to-ground ~ = струм замика́ння на зе́млю
feed ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
feedback ~ = струм зворо́тного зв’язку́
fermion ~ = ферміо́нний струм
field-free emission ~ = емісі́йний струм без (електричного) по́ля
filament ~ = розжа́рювальний струм
fluctuating ~ = флюктівни́й струм
fluctuation ~ = флюктуаці́йний струм; флюктуа́ції стру́му
foreign ~ = сторо́нній струм
forward ~ = прями́й струм
galvanic ~ = ґальвані́чний струм
gas ~ (ел.) йонізаці́йний струм
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний [калібрува́льно інварія́нтний] струм
geostrophic ~ = геостро́фна течія́
grid ~ = сітко́ви́й струм
ground ~ 1. (ел.) струм узе́млення [зазе́млення] 2. струм, пове́рнений че́рез зе́млю
hadron ~ = гадро́нний струм
heat ~ = теплови́й струм
heavy ~ = си́льний струм
high ~ = си́льний струм
high-frequency ~ = високочасто́тний струм
holding ~ = підтри́мувальний струм
hole ~ = дірко́вий струм
idle ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
induced ~ = наве́дений [(з)індуко́ваний, індукці́йний] струм
inducing ~ = навідни́й [індукува́льний] струм
initial ~ = початко́вий струм
injection ~ = інжекці́йний струм
inphase ~ = синфа́зний струм
input ~ = входо́вий струм
in-rush ~ = струм вмика́ння
instantaneous ~ = миттє́ве зна́чення стру́му
interacting ~s = взаємоді́йні стру́ми
interbase ~ = міжба́зовий струм (у напівпровідникових тетродах)
interference ~ = зава́дний струм
intermittent ~ = перери́вчастий струм
inverse ~ = зворо́тний струм
ion ~ = йо́нний струм
ionization ~ = йонізаці́йний струм
ionospheric ~ = йоносфе́рний струм
Josephson ~ = Джо́зефсонів струм
kinetic ~ (фх) кінети́чний струм
lagging ~ = зага́яний струм (за фазою)
leading ~ = випереджа́льний струм (за фазою)
leakage ~ 1. струм стіка́ння [витіка́ння] 2. неви́прямлена [неви́простана] части́на змі́нного стру́му
Leduc ~ = Леду́ків струм
left-handed ~ = лі́вий струм
left-handed charged ~ = заря́джений лі́вий струм
lepton ~ = лепто́нний струм
leptoquark ~ = лептоква́рковий струм
limiting adsorption ~ = грани́чний адсорбці́йний струм
limiting diffusion ~ = грани́чний дифузі́йний струм
load ~ = наванта́говий струм, струм наванта́ги
loop ~ = ко́нтурний струм
loss ~ = утра́тний струм, струм утра́т
low ~ = слабки́й струм
low-frequency ~ = низькочасто́тний струм
magnetization ~ = магнетува́льний струм
magnetizing ~ = магнетува́льний струм
magnetospheric ring ~ (гф) магнетосфе́рний по́яс
majority ~ = струм основни́х носії́в
mesh ~s = ко́нтурні [циклові́] стру́ми
meson ~ = мезо́нний струм
microscopic-eddy ~ = мікровихоро́вий струм
minority ~ = струм неосновни́х носії́в
modulation ~ = модулюва́льний струм
molecular ~ = молекуля́рний струм
negative ~ = неґати́вний струм
net ~ = підсумко́вий струм
neutral ~ = нейтра́льний струм
neutrino ~ = нейтри́новий струм
nonconserved ~ = незбережни́й струм
nonstrange ~ = неди́вний струм
nontidal ~ = неприпли́вна течія́
normalized ~ = нормо́ваний струм
nucleon ~ = нукло́нний струм
null ~ = нульови́й струм
ocean ~ = морська́ течія́
operating ~ = робо́чий струм
output ~ = виходо́вий струм
parasitic ~ = парази́тний струм
partial ~ = парці́йний струм
parton ~ = парто́нний струм
peak ~ = пі́ковий струм
periodic ~ = періоди́чний струм
persistent ~ 1. стійки́й [незгасни́й] струм (у надпровіднику) 2. стійка́ течія́ (надплину)
photoconduction ~ = струм фотопрові́дности
photoelectric ~ = фотостру́м, фотоелектри́чний струм
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний струм
pinch ~ = пі́нчови́й струм
plasma ~ = пла́змо́вий струм
plate ~ = ано́дний струм
polarization ~ = поляризаці́йний струм
poloidal ~ = поло́їдний струм
polyphase ~ = багатофа́зовий струм
positive ~ = позити́вний струм
prebreakdown ~ = передпробі́йний струм
preconduction ~ = струм несамості́йного розря́ду (в електроннопроменевому приладі)
primary ~ = перви́нний струм
probability ~ = поті́к імові́рности
pulsating ~ = пульсівни́й струм
pulse ~ = і́мпульсний струм
pyroelectric ~ = піроелектри́чний струм, піростру́м
quadrature ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
quark ~ = ква́рковий струм
quiescent ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
radio-frequency ~ = високочасто́тний струм (понад 10 кГц)
rated ~ = номіна́льний струм
reactive ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
rectified ~ = ви́простаний [ви́прямлений] струм
relativistic ~ = релятивісти́чний струм
renormalized ~ = перенормо́ваний струм
repolarization ~ = струм переполяриза́ції
residual ~ = залишко́вий струм
resultant ~ = підсумко́вий струм
reverse ~ = зворо́тний струм
right-handed ~ = пра́вий струм
right-handed charged ~ = заря́джений пра́вий струм
ring ~ = кільце́вий струм
root-mean-square ~ = середньоквадра́тне [ефекти́вне, чи́нне] зна́чення стру́му
runaway ~ = уте́клий струм, струм уте́клих части́нок (у плазмі)
saturation ~ = насито́вий струм, струм наси́чення
screen grid ~ = струм екранува́льної сі́тки
sea ~ = морська́ течія́
secondary ~ = втори́нний струм
secondary electron ~ = втори́нний електро́нний струм
secondary ion ~ = втори́нний йо́нний струм
self-conjugate ~ = самоспря́жений струм
short-circuit ~ = струм коро́ткого за́мкнення
simple harmonic ~ = синусо́їдний струм
single-phase ~ = однофа́зовий струм
sinusoidal ~ = синусо́їдний струм
source ~ = джере́льний струм
space ~ = просторо́вий струм
space-charge ~ = струм просторо́вого заря́ду
space-charge-limited ~ = струм, обме́жений просторо́вим заря́дом
spin ~ = спі́новий струм
standing ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
starting ~ = пускови́й струм
steady-state ~ = стаціона́рний [уста́лений] струм
strange ~ = ди́вний струм
stray ~ 1. мандрівни́й струм 2. парази́тний струм
striking ~ = струм запа́лювання
superimposed ~ = накла́дений струм
supply ~ = живи́льний струм, струм жи́влення
surface ~ = поверхне́вий струм
surge ~ = ви́стриб [ви́плеск, сплеск] стру́му
surge electrode ~ = ви́стриб електро́дного стру́му (за пошкоди)
telluric ~ (гф) телури́чний [земни́й] струм
thermal-depolarization ~ = струм термодеполяриза́ції
thermionic ~ = термоелектро́нний струм
thermoelectric ~ = термостру́м
three-phase ~ = трифа́зовий струм
threshold ~ = поро́говий струм
tidal ~ = припли́вна течія́
topological ~ = топологі́чний струм
toroidal ~ = торо́їдний струм
total ~ = по́вний струм
transient ~ = перехі́дни́й струм
tunnel ~ = туне́льний струм
turbidity ~ (гф) скаламу́чений поті́к, суспензі́йна течія́
unidirectional ~ = однона́прямний [пості́йний, про́стий] стру́м
upward ~ = висхідни́й поті́к
vagabond ~ = мандрівни́й струм
variable ~ = змі́нюваний струм
vector ~ = ве́кторний струм
virtual ~ = віртуа́льний струм
watt ~ = акти́вний (електричний) струм, акти́вна компоне́нта стру́му
wattless ~ = реакти́вний (електричний) струм, реакти́вна компоне́нта стру́му
weak ~ = слабки́й струм
weak charged ~ = слабки́й заря́джений струм
weak neutral ~ = слабки́й нейтра́льний струм
wind ~ = вітрови́й поті́к
zero ~ = нульови́й струм
zero-signal ~ = струм у ненаванта́женому ко́лі
data (мн. від datum) да́ні; інформа́ція; матерія́л (on – про; concerning – стосовно, щодо) ■ to collect ~ зби́рати да́ні
['deɪtə, -t̬ə]
accelerator ~ = 1. до́слідні [експеримента́льні] да́ні, отри́мані на пришви́дшувачі 2. да́ні [пара́метри] пришви́дшувача
accumulated ~ = зі́брані [накопи́чені] да́ні
actual ~ = факти́чні да́ні
adjusted ~ = скориго́вані да́ні; узгі́днені да́ні
aggregated ~ = суку́пні да́ні
analog ~ = непере́рвні [ана́логові] да́ні
astronomical ~ = астрономі́чні да́ні, да́ні астрономі́чного спостере́ження
auxiliary ~ = допомі́жні́ да́ні
available ~ = ная́вні да́ні
basic ~ = ба́зові [основні́] да́ні
biased ~ = змі́щені да́ні; да́ні із системати́чною по́хибкою
calculated ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
calculation ~ = розрахунко́ві да́ні, да́ні розраху́нку [обчи́слення]
censored ~ = процензуро́вані да́ні
certified ~ = переві́рені да́ні; підтве́рджені да́ні
cited ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
classified ~ = упорядко́вані [покласифіко́вані] да́ні
coded ~ = закодо́вані да́ні
collected ~ = суку́пні да́ні
combined ~ = суку́пні да́ні
compatible ~ = згі́дні да́ні
compiled ~ = ді́брані [віді́брані, скомпільо́вані] да́ні
comprehensive ~ = виче́рпні [всебі́чні] да́ні
confidential ~ = конфіденці́йні да́ні, конфіденці́йна інформа́ція
consistent ~ = (вну́трішньо) несупере́чливі да́ні
corrected ~ = ви́правлені [уто́чнені] дані; да́ні з урахува́нням по́правок
correction ~ = поправко́ві да́ні; табли́ця по́правок
cosmological ~ = космологі́чні да́ні
crude ~ = прибли́зні да́ні
current ~ = пото́чні да́ні
decoded ~ = розкодо́вані да́ні
derived ~ = похідні́ [втори́нні] да́ні (отримані на основі первинних)
descriptive ~ = описо́ві да́ні
design ~ = розрахунко́ві [проє́ктні] да́ні
detailed ~ = докла́дні [дета́льні] да́ні
digital ~ = 1. дискре́тні дані 2. цифрові́ [числові́] да́ні
discrepant ~ = супере́чливі [супере́чні, незгі́дні] да́ні
doubtful ~ = сумні́вні да́ні
ecological ~ = екологі́чні да́ні
empirical ~ = емпіри́чні да́ні
encoded ~ = закодо́вані да́ні
environmental ~ = екологі́чні да́ні, да́ні про (стан) довкі́лля
erroneous ~ = помилко́ві да́ні
error ~ = да́ні про помилки́
evaluated ~ = оці́нко́ві да́ні
exact ~ = то́чні да́ні
experimental ~ = до́слідні [експеримента́льні] да́ні
field ~ = да́ні польови́х до́слідів
final ~ = вислідні́ [остато́чні, підсумко́ві] да́ні
hard ~ = кі́лькісні да́ні
historical ~ = да́ні про передісто́рію (процесу)
important ~ = важли́ві да́ні
impure ~ = змі́нювані [неостато́чні] да́ні
inavailable ~ = забра́клі да́ні
incoming ~ = надхідні́ да́ні
incompatible ~ = незгі́дні да́ні
inconsistent ~ = (вну́трішньо) супере́чливі да́ні
indicative ~ = характеристи́чні [індикаці́йні] да́ні
inexact ~ = нето́чні да́ні
initial ~ = початко́ві [вихідні́] да́ні
input ~ = початко́ві [ввідні́, вве́дені, входо́ві] да́ні
in-pile ~ = (яф) внутрішньореа́кторні (експеримента́льні) да́ні; да́ні спостере́ження всере́дині (ядерного) реа́ктора
instrumental ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання], по́кази при́ладів
insufficient ~ = недоста́тні да́ні
known ~ = відо́мі да́ні
latest ~ = найнові́ші [найсвіжі́ші] да́ні
lost ~ = втра́чені да́ні
machinable ~ = обробні́ да́ні, комп’ю́терно опрацьо́вні да́ні
machine-readable ~ = машинозчи́тні да́ні
master ~ = 1. основні́ да́ні 2. етало́нні да́ні
matched ~ = узгі́днені [узго́джені] да́ні
meaningful ~ = змісто́вні да́ні
meaningless ~ = беззмісто́вні да́ні
measured ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
measurement ~ = да́ні мі́ряння [вимі́рювання]
missing ~ = забра́клі да́ні
new ~ = нові́ да́ні
newer ~ = нові́ші] да́ні
newest ~ = найнові́ші да́ні
nuclear ~ = я́дерні/ядро́ві да́ні
numerical ~ = числові́ [цифрові́] да́ні
observation(al) ~ = да́ні спостере́ження
observed ~ = да́ні спостере́ження
operational ~ = 1. робо́чі да́ні 2. експлуатаці́йні да́ні
optical ~ = опти́чні да́ні
output ~ = да́ні на ви́ході, виходо́ві [вислідні́] да́ні; результа́ти
packed ~ = спако́вані да́ні
performance ~ = експлуатаці́йні да́ні
personal ~ = біографі́чні да́ні
plotted ~ = графі́чні да́ні
predicted ~ = да́ні прогно́зу
preliminary ~ = попере́дні да́ні
presented ~ = наве́дені [по́дані] да́ні
primary ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
problem ~ = да́ні зада́чі
processed ~ = опрацьо́вані да́ні; опрацьо́вувані да́ні
property ~ = да́ні про власти́вості (середовища)
protected ~ = захи́щені да́ні
provisional ~ = попере́дні да́ні
published ~ = 1. оприлю́днені да́ні 2. да́ні (з) літерату́ри
pure ~ = незмі́нювані [остато́чні] да́ні
qualitative ~ = я́кісні да́ні
quantitative ~ = кі́лькісні да́ні
quoted ~ = наве́дені [зацито́вані] да́ні
radar ~ = радіолокаці́йні да́ні
radio ~ (астр.) радіоастрономі́чні да́ні
radiometric ~ = радіометри́чні да́ні
radiotelemetric ~ = радіотелеметри́чні да́ні
random ~ = випадко́ві да́ні
ranked ~ = впорядко́вані да́ні
raw ~ = неопрацьо́вані да́ні
recent ~ = неда́вно отри́мані да́ні
reference ~ = довідко́ві да́ні
relevant ~ = відпові́дні [стосо́вні] да́ні (потрібні за певних обставин; що стосуються розглядуваного випадку)
reliable ~ = наді́йні да́ні
reported ~ = оприлю́днені да́ні
required ~ = потрі́бні да́ні
rough ~ = прибли́зні да́ні
sampled ~ = дискре́тні да́ні; вибірко́ві да́ні
scanty ~ = вкрай недоста́тні да́ні
semiquantitative ~ = напівкі́лькісні да́ні
service ~ = експлуатаці́йні да́ні
simulation ~ = да́ні (числово́го) моделюва́ння
solid ~ = ґрунто́вні [наді́йні] да́ні
source ~ = перви́нні да́ні (спостереження чи досліду)
space ~ = космі́чні да́ні
spectroscopic ~ = спектроскопі́чні да́ні
starting ~ = початко́ві да́ні
statistical ~ = статисти́чні да́ні
stored ~ = запи́сані да́ні (на носіях інформації)
sufficient ~ = доста́тні да́ні
summarized ~ = підсумко́ві [вислідні́] да́ні
tabular ~ = табли́чні да́ні
tabulated ~ = табли́чні да́ні
tentative ~ = попере́дні [орієнто́вні] да́ні
test ~ = 1. контро́льні да́ні 2. да́ні (про) випро́бування
theoretical ~ = теорети́чні да́ні
transmitted ~ = пере́слані дані
uncertified ~ = непереві́рені [непідтве́рджені] да́ні
unclassified ~ = невпорядко́вані [непокласифіко́вані] да́ні
unimportant ~ = неважли́ві да́ні
unknown ~ = невідо́мі да́ні
unmatched ~ = неузгі́днені [неузго́джені] да́ні
unpacked ~ = 1. неспако́вані да́ні 2. розпако́вані да́ні
unprocessed ~ = неопрацьо́вані да́ні
unprotected ~ = незахи́щені да́ні
unpublished ~ = неоприлю́днені дані
unverified ~ = непереві́рені да́ні
updatable ~ = поно́вні́ да́ні; поно́влювані да́ні
updated ~ = поно́влені да́ні
verified ~ = переві́рені да́ні
video ~ = відеода́ні
weather ~ = метеода́ні
working ~ = робо́чі да́ні
world ~ = світові́ да́ні
defect 1. (тт) дефе́кт || (що стосується дефекту) дефе́ктовий; (що має дефекти, пошкоджений) дефе́ктний 2. хи́ба, ва́да, ґандж
['diːfεkt]
~ of an analytic function = дефе́кт аналіти́чної фу́нкції
angular ~ = кутови́й дефе́кт (багатокутника)
anti-Schottki ~ = антишо́ткі дефе́кт
antisite ~ = антиву́зловий дефе́кт
antistructural ~ = антиструкту́рний дефе́кт
aperture ~ = аперту́рний дефе́кт
boojum ~ = буджу́м
bulk ~ = о́б’ємний дефе́кт
crystal ~ = дефе́кт (кристалі́чної) ґра́тки
curvature ~ = криви́нний дефе́кт, ви́кривлення (у плинному/рідинному кристалі)
dispersed ~s = розсі́яні дефе́кти
domain ~ = доме́нний дефе́кт
extended ~ = простя́гнений [ви́довжений] дефе́кт
external ~ = зо́внішній дефе́кт
extrinsic ~ = невласти́вий [невла́сний] дефе́кт (у напівпровіднику)
Frenkel ~ = Фре́нкелів дефе́кт
grain-boundary ~ = зернинномежови́й дефе́кт
heating-induced ~ = термодефе́кт
hedgehog ~ = їжа́к, їжакува́тий дефе́кт
intergrain ~ = міжзерни́нний дефе́кт
intermittent ~ = (техн.) мерехтли́ва ва́да [неспра́вність]
internal ~ = вну́трішній дефе́кт
intrinsic ~ = власти́вий [вла́сний] дефе́кт (у напівпровіднику)
intrinsic stoichiometric ~ = власти́вий [вла́сний] стехіометричний дефе́кт
intrinsic nonstoichiometric ~ = власти́вий [вла́сний] нестехіометричний дефе́кт
latent ~ = прихо́вана ва́да, прихо́ваний дефе́кт (виробу)
lattice ~ = дефе́кт (кристалі́чної) ґра́тки
line(‑like) ~ = ліні́йний дефе́кт
mass ~ = (яф) дефе́кт ма́си
migrating ~ = рухли́вий [міґрівни́й] дефе́кт
mobile ~ = рухли́вий [міґрівни́й] дефе́кт
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний дефе́кт
nonstoichiometric ~ = нестехіометри́чний дефе́кт
plane ~ = площи́нний [плана́рний] дефе́кт; зернинномежови́й дефе́кт
point ~ = точко́вий дефе́кт
primary ~ = перви́нний дефе́кт
quantum ~ = ква́нтовий дефе́кт
quenching ~ = гартови́й дефе́кт
radiation-induced ~ = радіяці́йний дефе́кт
Schottki ~ = дефе́кт Шо́ткі
secondary ~ = втори́нний дефе́кт
stoichiometric ~ = стехіометри́чний дефе́кт
substitutional ~ = дефе́кт заступа́ння [замі́щення]
subsurface ~ = підповерхне́вий дефе́кт
surface ~ = поверхне́вий дефе́кт
three-dimensional ~ = триви́мірний [о́б’є́мний] дефе́кт
topological ~ = топологі́чний дефе́кт
two-dimensional ~ = двови́мірний [площи́нний, плана́рний] дефе́кт
structural ~ = структу́рний дефе́кт
vacancy ~ = вакансі́йний дефе́кт
Volterra ~ = дефе́кт Вольте́ра
derivate 1. похідни́к || похіднико́вий 2. похідни́й, втори́нний
['dεrəvət]
derivative 1. (матем.) похідна́ 2. (х.) похідни́к, дерива́т, похідна́ речовина́ (of – чогось) || дерива́тний ■ a substance and its ~s речовина́ та її похідники́ 4. похідни́й, втори́нний; вивідни́й
[dɪ'rɪvətɪv, -t̬ɪv]
~ along a curve = похідна́ вздовж криво́ї
~ of a function = похідна́ від фу́нкції (with respect to x – за x; of the nth order – порядку n; at a point – в точці; at point A – в точці A; in a direction – за напрямом)
~ of a functional = похідна́ від функціона́лу
~ of a higher order = похідна́ ви́щого поря́дку (than – за)
~ of the highest order = похідна́ найви́щого поря́дку
~ of a matrix = похідна́ ма́триці
~ of a quotient = похідна́ дро́бу
~ of a vector = похідна́ ве́ктора
~ on one side = однобі́чна похідна́
~ on the left = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
~ on the right = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
approximate lower/upper left-hand/right-hand ~ = апроксимати́вна [асимптоти́чна] ни́жня/ве́рхня лі́ва/пра́ва похідна́
areal ~ = поверхне́ва похідна́
areolar ~ = ареоля́рна [поверхне́ва] похідна́
back(ward) ~ = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
bilateral ~ = двобі́чна похідна́
central ~ = центра́льна похідна́
contravariant ~ = контраварія́нтна похідна́
covariant ~ = коварія́нтна похідна́
difference ~ = різнице́ва похідна́
directional ~ = похідна́ за на́прямом; скісна́ похідна́
exterior ~ = зо́внішня похідна́
first ~ = пе́рша похідна́
forward ~ = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
fractional ~ = похідна́ дробо́вого поря́дку
functional ~ = функціона́льна [варіяці́йна] похідна́
halogen ~s = галогенопохідники́, галогенопохідні́ речови́ни
higher(‑order) ~ = похідна́ ви́щого поря́дку
highest(‑order) ~ = похідна́ найви́щого поря́дку
interior ~ = вну́трішня похідна́
invariant ~ = інварія́нтна похідна́
left(‑hand) ~ = лі́ва похідна́, похідна́ злі́ва
local ~ = лока́льна похідна́
logarithmic ~ = логаритмі́чна похідна́
lower ~ = ни́жня похідна́
lower-order ~ = похідна́ ни́жчого поря́дку
lowest-order ~ = похідна́ найни́жчого поря́дку
material ~ = матерія́льна похідна́
mean ~ = сере́дня похідна́
mixed ~ = змі́шана похідна́
nth-order ~ = похідна́ поря́дку n
normal ~ = норма́льна похідна́, похідна́ за норма́ллю
one-sided ~ = однобі́чна похідна́
partial ~ = части́нна похідна́
radial ~ = радія́льна похідна́
right(‑hand) ~ = пра́ва похідна́, похідна́ спра́ва
second ~ = дру́га похідна́
skew ~ = скісна́ похідна́
strong ~ = си́льна похідна́
surface ~ = поверхне́ва похідна́
tensorial ~ = те́нзорна похідна́
time ~ = часова́ похідна́, похідна́ за ча́сом
total ~ = по́вна похідна́ (від функції багатьох змінних)
unilateral ~ = однобі́чна похідна́
upper ~ = ве́рхня похідна́
variational ~ = варіяці́йна [функціона́льна] похідна́
vector ~ = ве́кторна похідна́
weak ~ = слабка́ похідна́
derived 1. похідни́й (from – від) 2. ви́ведений (from – з) 3. втори́нний 4. (х.) дерива́тний
[dɪ'raɪvd]
detector 1. дете́ктор; індика́тор; чутли́вий елеме́нт; сигналіза́тор; виявля́ч || дете́кторний 2. (яф) лічи́льник 3. (ел.) демодуля́тор || демодуля́торний
[dɪ'tεktə, -ər]
~ of gases = виявля́ч [дете́ктор, індика́тор] га́зів
~ of leak = виявля́ч [дете́ктор, індика́тор] те́чі
~ of radiation = виявля́ч [ дете́ктор, індика́тор] радія́ції
activation ~ = активаці́йний дете́ктор
acoustic ~ = акусти́чний дете́ктор; акусти́чний дава́ч
airborne radiation ~ = бортови́й дете́ктор, радіяці́йний дете́ктор (встано́влений) на літа́льному апара́ті
alpha(‑particle) ~ = дете́ктор а́льфа-части́нок
amplitude ~ = ампліту́дний дете́ктор
anode ~ = ано́дний дете́ктор
argon ionization ~ = арґо́новий йонізаці́йний дете́ктор
aural ~ = звукови́й дете́ктор, звуковло́влювач
balanced ~ = бала́нсовий [бала́нсний] дете́ктор
beryllium ~ = берило́мет(е)р
beta(‑particle) ~ = дете́ктор бе́та-части́нок [бе́та-промі́ння]
black ~ = чо́рний дете́ктор
Bonner-sphere ~ = дете́ктор (нейтро́нів) на Бо́нерових сфе́рах
boron ~ = бо́ровий дете́ктор
boron-lined ~ = дете́ктор із бо́ровим по́кривом
bulk semiconductor ~ = (яф) однорі́дний напівпровіднико́вий дете́ктор
burst slug ~ = дете́ктор ро́зри́вів (твела)
cable ~ = кабелешука́ч
cadmium doped germanium ~ = ка́дмій-ґерма́нієвий дете́ктор
cadmium telluride ~ = телури́д-ка́дмієвий дете́ктор
calibrated ~ = прокалібро́ваний [проґрадуйо́ваний] дете́ктор
carbon monoxide ~ = індика́тор окси́ду вуглецю́
carborne ~ = автомобі́льний дете́ктор, радіяці́йний дете́ктор (встано́влений) на автомобі́лі
chemical radiation ~ = хемі́чний радіяці́йний дете́ктор
Cherenkov ~ = черенко́вський лічи́льник
coherent ~ = когере́нтний дете́ктор
coincidence ~ = дете́ктор збі́гів
cooled infrared ~ = кріоге́нний дете́ктор інфрачерво́ного промі́ння
coulometric (titration) ~ = кулонометри́чний дете́ктор
crack ~ = дефектоско́п
crystal ~ = криста́ловий [кристалі́чний] дете́ктор
deep-underwater muon and neutrino ~ [DUMAND] = глибоково́дний дете́ктор мюо́нів та нейтри́н
dielectric track ~ = діеле́ктриковий тре́ковий дете́ктор
difference ~ = різнице́вий дете́ктор
differential (leak) ~ = диференці́йний дете́ктор (те́чі)
diode ~ = діо́дний дете́ктор
directional (radiation) ~ = спрямо́ваний дете́ктор
earth ~ = індика́тор замика́ння на зе́млю
electron-capture ~ = дете́ктор на захо́плених електро́нах
electron multiplier ~ = дете́ктор з електро́нним помно́жувачем
electron-tube ~ = ла́мповий дете́ктор
embedded ~ = вбудо́ваний дете́ктор [індика́тор]
energy-insensitive ~ = енергонечутли́вий дете́ктор
energy-sensitive ~ = енергочутли́вий дете́ктор
envelope ~ = (ел.) демодуля́тор
fast ~ = швидки́й, [швидкоді́йний, високошви́дкісний] дете́ктор
fast-neutron ~ = дете́ктор швидки́х нейтро́нів
fast-response ~ = безінерці́йний дете́ктор
fire ~ = поже́жний сигналіза́тор
first ~ = змі́шувач (у супергетеродині)
fission ~ = дете́ктор по́ділу/ді́лення, лічи́льник (а́ктів) по́ділу (ядер)
flame ~ = дете́ктор вогню́
flaw ~ = дефектоско́п
flux ~ = дете́ктор нейтро́нного пото́ку
fog ~ = дете́ктор тума́ну
foil ~ = фолі́йний [фо́льговий] дете́ктор
foil fission ~ = фо́лі́йний [фо́льговий] дете́ктор по́ділу/ді́лення
frequency-modulation ~ = дете́ктор частотозмодульо́ваних сигна́лів
gamma(‑ray) ~ = га́мма-дете́ктор, дете́ктор га́мма-промі́ння
gamma-ray flaw ~ = га́мма-дефектоско́п
gas ~ = 1. дете́ктор (ная́вности) га́зу 2. газоіндика́торний при́лад
gas-discharge ~ = газорозря́дний дете́ктор
gas-filled ~ = газонапо́внений дете́ктор
gas scintillation ~ = га́зовий сцинтиляці́йний дете́ктор
gas track ~ = га́зовий тре́ковий дете́ктор
germanium (semiconductor) ~ = ґерма́нієвий дете́ктор
glass fission ~ = скляни́й дете́ктор по́ділу/ді́лення
go/no-go ~ = світлофо́рний [двоста́новий] дете́ктор
go/no-go radiation ~ = світлофо́рний дози́мет(е)р
gravitational wave ~ = дете́ктор ґравітаці́йних хвиль
grid ~ = сітко́ви́й дете́ктор
ground ~ = індика́тор замика́ння на зе́млю
halide leak ~ = гало́їдний течошука́ч [течовиявля́ч]
harmonic ~ = вимі́рювач гармо́нік
heterodyne ~ = гетероди́новий дете́ктор
high-purity germanium ~ = дете́ктор на осно́ві високочи́стого ґерма́нію
immersion ~ = занурни́й [імерсі́йний] дете́ктор
infrared ~ = дете́ктор інфрачерво́ного промі́ння
intrusion ~ = дете́ктор інтру́зій
ion ~ = (х.) дете́ктор йо́нів
ion(ization) chamber ~ = радіяці́йний дете́ктор на осно́ві йонізаці́йної ка́мери
junction ~ = площи́нний напівпровіднико́вий дете́ктор
laser ~ = ла́зерний дете́ктор
laser-radiation ~ = дете́ктор ла́зерного промі́ння
leak ~ = течошука́ч, течовиявля́ч, дете́ктор те́чі
Li-drifted ~ = дете́ктор із дре́йфом лі́тію
light-sensitive ~ = фотодете́ктор, фотосе́нсор, фотоприйма́ч
linear ~ = (яф) пропорці́йний дете́ктор
linear-response ~ = (ел.) ліні́йний дете́ктор (з лінійною характеристикою)
liquid-penetrant flaw ~ = капіля́рний дефектоско́п
liquid scintillation ~ = ріди́нний сцинтиляці́йний дете́ктор
lithium-drifted ~ = дете́ктор із дре́йфом лі́тію
locked-oscillator ~ = синхро́нний дете́ктор
magnetic flaw ~ = магне́тний дефектоско́п
mass-spectrometer ~ = мас-спектрометри́чний дете́ктор
metal ~ = металошука́ч
microwave ~ = дете́ктор мікрохви́ль
mixer-first ~ = змі́шувач (у супергетеродині)
moderating ~ = (нейтроно)спові́льнювальний дете́ктор
multisphere neutron ~ = багатосфе́рний дете́ктор нейтро́нів, дете́ктор (нейтро́нів) на Бо́нерових сфе́рах
neutron ~ = дете́ктор нейтро́нів
nondirectional ~ = неспрямо́ваний дете́ктор, дете́ктор неспрямо́ваного промі́ння
nonlinear ~ = (яф) непропорці́йний дете́ктор
nonlinear (response) ~ = (ел.) дете́ктор із неліні́йною характери́стикою
(nuclear) emulsion ~ = емульсі́йний дете́ктор
nuclear triode ~ = тріо́дний дете́ктор йонізівно́го промі́ння
null ~ = нуль-індика́тор, нуль-дете́ктор, нульови́й при́лад
optoacoustic ~ = оптоакусти́чний дете́ктор
particle ~ = дете́ктор части́нок
peak ~ = пі́ковий дете́ктор
phase ~ = фа́зовий дете́ктор
photoconductive ~ = фотодете́ктор
photoelectric ~ = фотоелектричний дете́ктор
photographic-film ~ = фотоплі́вковий дете́ктор
photovoltaic ~ = фотоелектри́чний [фотоґальвані́чний] дете́ктор
piezoelectric ~ = п’єзодете́ктор, п’єзоелектри́чний дете́ктор
pinhole ~ = (фото)дете́ктор мікроскопі́чних о́творів
plastic scintillation ~ = пла́стиковий сцинтиляці́йний дете́ктор
plate ~ = ано́дний дете́ктор
position sensitive ~ = позиці́йний дете́ктор
power ~ = вимі́рювач поту́жности
precision ~ = високото́чний дете́ктор
primary ~ = перви́нний вимі́рювальний перетво́рювач, се́нсор
proton recoil ~ = дете́ктор відру́шених [відрухо́вих] прото́нів
proximity ~ = безконта́ктовий дете́ктор
pulse-type ~ = і́мпульсний дете́ктор
pyroelectric ~ = піроеле́ктриковий [піроелектри́чний] дете́ктор
quantum ~ = ква́нтовий прийма́ч
radiation ~ = променеприйма́ч, прийма́ч [дете́ктор] промі́ння, радіяці́йний дете́ктор
ratio ~ = дробо́ви́й дете́ктор (частотозмодульованих сигналів)
ray ~ = див. radiation ~
recoil ~ = дете́ктор відру́шених [відрухо́вих] я́дер
regenerative ~ = реґенера́торний дете́ктор
resonant ~ = резона́нсний дете́ктор
scaler(‑type) ~ = дете́ктор із перерахунко́вою схе́мою
scintillation ~ = сцинтиляці́йний дете́ктор [лічи́льник]
scintillator-photodiode ~ = сцинтиля́торно-фотодіо́дний дете́ктор
second ~ = демодуля́тор (у супергетеродині)
secondary emission ~ = дете́ктор втори́нної емі́сії
seismic ~ = сейсмоприйма́ч
self-powered ~ = саможиви́льний дете́ктор (нейтро́нів)
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий дете́ктор
silicon ~ = кре́мнієвий [силі́цієвий] дете́ктор
slow-neutron ~ = дете́ктор пові́льних нейтро́нів
slow-response ~ = інерці́йний дете́ктор
smoke ~ = дете́ктор ди́му
solid scintillation ~ = твердоті́ловий сцинтиляці́йний дете́ктор
solid-state ~ = твердоті́ловий дете́ктор
sound ~ = звукови́й дете́ктор, звуковло́влювач
spark ~ = іскрови́й лічи́льник
square-law ~ = квадра́тний [квадрати́чний] дете́ктор [демодуля́тор]
standing-wave ~ = індика́тор стоя́чих хвиль
superconducting colloid ~ = надпрові́дний коло́їдний дете́ктор
surface barrier ~ = дете́ктор на поверхне́вому бар’є́рі
synchronous ~ = синхро́нний дете́ктор
thermal ~ = боло́мет(е)р, болометри́чний прийма́ч, теплови́й дете́ктор
thermal neutron ~ = дете́ктор теплови́х нейтро́нів
thermionic ~ = дете́ктор на ла́мпі з термокато́дом
threshold ~ = поро́говий дете́ктор
time-of-flight ~ = дете́ктор (части́нок) за ча́сом проліта́ння
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтний дете́ктор
track ~ = тре́ковий дете́ктор
transition radiation ~ = дете́ктор перехі́дно́го промі́ння
ultrasonic flaw ~ = ультразвукови́й дефектоско́п
valve ~ = ла́мповий дете́ктор
vertex ~ = верши́нний дете́ктор (частинок)
wave ~ = дете́ктор хвиль
x-ray ~ = прийма́ч Рентґе́нового промі́ння [x-промі́ння]
x-ray flaw ~ = рентґенодефектоско́п
detonation 1. детона́ція || детонаці́йний 2. (про газ) гриму́чий
[ˌdεtə'neɪʃn, ˌdεtn'eɪʃn]
carbon ~ = вуглеце́ва детона́ція (у наднових зорях)
sympathetic ~ = супу́тня [втори́нна] детона́ція
diagonal 1. діягона́ль, діягона́ля, косина́ || діягона́льний; скісни́й 2. діягона́льний пере́різ
[daɪ'ægnəl]
~ of a determinant = діягона́ль визначника́
~ of a matrix = діягона́ль ма́триці
~ of a polygon = діягона́ль багатоку́тника
~ of a polyhedron = діягона́ль багатогра́нника
body ~ = просторо́ва діягона́ль
dominant main ~ = домінівна́ [головна́] діягона́ль
dominating ~ = домінівна́ [головна́] діягона́ль
face ~ = діягона́ль гра́ні
leading ~ = головна́ діягона́ль
main ~ = головна́ діягона́ль
major ~ = головна́ діягона́ль
ortho ~ = ортові́сь
principal ~ = головна́ діягона́ль
secondary ~ = дру́га [втори́нна] діягона́ль
effect 1. ефе́кт; я́вище 2. вплив, ді́я (on – на) || вплива́ти//впли́нути, ді́яти//поді́яти (on, upon – на) ■ to have an ~ вплива́ти, ма́ти вплив, ді́яти (on, upon – на) 3. на́слідок (of – чогось) ■ in ~ 1. чи́нний 2. наспра́вді, факти́чно; cause and ~ причи́на та на́слідок; to bring into ~ вве́сти в ді́ю; to come into ~ набра́ти чи́нности; of no ~ нечи́нний; безрезульта́тний; to no ~ ма́рно, даре́мно, безрезульта́тно
[ɪ'fεkt]
~ of aging = вплив старі́ння
~ of level repulsion = ефе́кт відшто́вхування рі́внів
~ of long-range forces = вплив далекося́жних сил
~ of moisture = вплив воло́ги
Abney ~ = ефе́кт Е́бні
abscopal radiation ~ = непряма́ ді́я [непрями́й вплив] опромі́нення
acoustical ~ = акусти́чний ефе́кт
acoustical Doppler ~ = акусти́чний до́плер-ефе́кт
acoustoelectric ~ = акустоелектри́чний ефе́кт
acoustoelectromagnetic ~ = акустоелектромагне́тний ефе́кт
acoustoelectronic ~ = акустоелектро́нний ефе́кт
acoustogalvanic ~ = ґальваноакусти́чний ефект
acoustomagnetic ~ = акустомагне́тний ефе́кт
acoustomagnetoelectric ~ = акустомагнетоелектри́чний ефе́кт
added-mass ~ = гідродинамі́чний ма́совий ефе́кт, ефе́кт позі́рної ма́си
additive ~ = адити́вний ефе́кт
advantageous ~ = сприя́тливий [ко́ри́сний] вплив
adverse ~ = несприя́тливий [шкідли́вий] вплив
Aharonov-Bohm ~ = ефе́кт Ааро́нова-Бо́ма
altitude ~ = 1. вплив висоти́, висо́тний вплив 2. висо́тний ефе́кт (космічного проміння)
amoeba ~ = (яф) аме́бний ефе́кт
anisotropic ~ = анізотро́пний ефе́кт
anode ~ = ано́дний ефе́кт
anomalous ~ = анома́льний ефе́кт
anomalous Doppler ~ = анома́льний до́плер-ефе́кт
anomalous skin ~ = анома́льний скін-ефе́кт
anomeric ~ = аноме́рний ефе́кт
antenna ~ = анте́новий ефе́кт
aperture ~ = аперту́рний ефе́кт, вплив аперту́ри
appreciable ~ = значни́й [помі́тний] ефе́кт [вплив]
artificial ~ = шту́чний ефе́кт
atmospheric ~ = вплив атмосфе́ри, атмосфе́рний ефе́кт
atomic photoelectric ~ = фотойоніза́ція, а́томний фотоефе́кт
Auger ~ = ефе́кт Оже́, оже́-ефе́кт
avalanche ~ = лави́на, лави́но́вий ефе́кт
Azbel-Kaner ~ = ефе́кт А́збеля-Ка́нера
azimuthal ~ = а́зимутний ефе́кт
background ~ = 1. фо́новий ефе́кт 2. вплив фо́ну
ballistic ~ = балісти́чний ефе́кт
balloelectric ~ = балоелектри́чний ефе́кт
Barkhausen ~ = Ба́ркгаузенів ефе́кт
Barnett ~ = Ба́рнетів ефе́кт
barometric ~ = барометри́чний ефе́кт
barotropic ~ = баротро́пне я́вище
barrier ~ = бар’є́рний ефе́кт
barrier-layer ~ = ве́нтильний фотоефе́кт
Bauschinger ~ = Ба́ушинґерів ефе́кт
Becker and Kornetzki ~ = ефе́кт Бе́кера-Корне́цького
Becquerel ~ = Бекере́лів ефе́кт
Benedicks ~ = Бе́недиксів ефе́кт
Bethe-Hurwitz ~ = ефе́кт Бе́те-Гу́рвіца
binaural ~ = стереофоні́чний [бінаура́льний] ефе́кт
binding ~ = зв’я́зувальна ді́я
biological ~ = біологі́чний вплив
biological radiation ~ = біологі́чна ді́я опромі́нення
Blaha-Langenecker ~ = ефе́кт Бла́ги-Ла́нґенекера
blocking ~ = блокува́льна ді́я
Bordini ~ = ефе́кт Борди́ні
Borrman ~ = Бо́рманів ефе́кт
boundary ~ = вплив межі́, межови́й ефе́кт
bridge (positive) ~ = (х.) містко́вий (позити́вний) ефе́кт
Bridgman ~ = Бри́джменів ефе́кт
Brillouin ~ = Брилюе́нів ефе́кт
buffer ~ = бу́ферна дія
bulk ~ = о́б’є́мний [ма́совий] ефе́кт
bulk photovoltaic ~ = о́б’є́мний фотоґальвані́чний ефе́кт
buoyant ~ = вишто́вхувальна ді́я (плину)
Burstein-Moss ~ = ефе́кт Бу́рштайна-Мо́са
cage ~ = (х.) ефе́кт клі́тки
capillary ~ = капіля́рний ефе́кт
Casimir ~ = Казими́рів ефе́кт
catalytic ~ = ката́лізна [каталіти́чна] ді́я
čerenkov ~ = ефе́кт Черенко́ва
channel ~ = кана́ловий ефе́кт
chemical ~ of a nuclear transformation = хемі́чний ефе́кт ядро́вого перетво́рення
chemical radiation ~ = 1. хемі́чний вплив [ефе́кт] опромі́нення 2. хемі́чна ді́я промі́ння
Cherenkov ~ = ефе́кт Черенко́ва
chimney ~ = (фіз. плинів) ефе́кт витяга́ння, ефе́кт димаря́
chronic radiation ~ = відда́лений на́слідок опромі́нення
classical ~ = класи́чний ефе́кт
Coanda ~ = ефе́кт Коа́нди
collective ~ = колекти́вний ефе́кт
collisional ~ = зіткненнє́вий ефе́кт
color ~ = ко́лірний ефе́кт
combined ~ = спі́льний [сума́рний] вплив
common-ion ~ = ефе́кт спі́льного йо́на
compensation ~ = компенсаці́йний ефе́кт
complex ~ = складни́й [комбінаці́йний] ефе́кт
complex Doppler ~ = складни́й до́плер-ефе́кт
complicated ~ = складни́й (для аналізу) ефе́кт
composition ~ = вплив скла́ду
compressibility ~ = вплив сти́сности
Compton ~ = Ко́мптонів ефе́кт, ко́мптон-ефе́кт
Compton-Getting ~ = ефе́кт Ко́мптона-Ґе́тинґа
concentration ~ = концентраці́йний ефе́кт
conductor skin ~ = скін-ефе́кт
conformation ~ = (х.) конформаці́йний ефе́кт
considerable ~ = значни́й ефе́кт [вплив]
constitutional ~ = ді́я [вплив] на структу́ру (речовини)
converse ~ = зворо́тний ефе́кт
Cooper ~ = Ку́перів ефе́кт
cooperative ~ = 1. спі́льний вплив [ефе́кт], спі́льна ді́я 2. (тт) колекти́вний [кооперати́вний] ефе́кт, колекти́вне [кооперати́вне] я́вище
cooperative Jahn-Teller ~ = кооперати́вний ефе́кт Я́на-Те́лера
Corbino ~ = ефе́кт Корбі́но
corona ~ = 1. я́вище (існування) коро́ни 2. вплив коро́ни
correlation ~ = кореляці́йний ефе́кт
corrosive ~ = 1. корозі́йний ефе́кт, корозі́йна ді́я 2. вплив, що сприя́є коро́зії
Costa-Ribeiro ~ = ефе́кт Ко́ста-Рибе́йро
Cotton ~ = Ко́тонів ефе́кт
Cotton-Mouton ~ = ефе́кт Ко́тона-Му́тона
Coulomb ~ = куло́нівський ефе́кт, вплив електростати́чної взаємоді́ї
Craig ~ = Кре́йґів ефе́кт
cross ~ = перехре́сний ефе́кт
crystal-structure ~ = вплив кристалі́чної структу́ри
cumulative ~ = кумуляти́вний [суку́пний] ефе́кт
cumulative radiation ~ = кумуляти́вна ді́я опромі́нення
damaging ~ = руйнівни́й вплив, руйнівна́ ді́я
damping ~ = 1. звукоізоляці́йна ді́я 2. амортизаці́йна ді́я, амортизаці́йний ефе́кт
de Haas-Van Alphen ~ = ефе́кт де Га́аза-Ван А́льфена
dead-end ~ = (ел.) вплив ненаванта́женої части́ни (навитки)
Debye-Falkenhagen ~ = ефе́кт Деба́я-Фо́лькенгаґена
Deck ~ = Де́ків ефе́кт
delayed radiation ~ = відда́лений на́слідок опромі́нення
deleterious ~ = шкідли́вий вплив
Dember ~ = Дембе́рів ефе́кт
density ~ = (яф) ефе́кт густини́, густи́нний ефе́кт
desired ~ = ба́жаний на́слідок [ефе́кт]
destabilizing ~ = дестабілізаці́йний [дестабілізува́льний] вплив
Destriau ~ = ефе́кт Де́стріо
destructive ~ = руйнівни́й [згу́бний] вплив
detectable ~ = вия́вний [детекто́вний, спостере́жний] ефе́кт
detected ~ = ви́явлений [здетекто́ваний, спостере́жений] ефе́кт
detectible ~ = див detectable ~
detrimental ~ = шкідли́вий вплив
diamagnetic Faraday ~ = діямагне́тний Фараде́їв ефе́кт
differential ~ = 1. диференці́йний [диференція́льний] ефе́кт 2. (мех.) вплив ві́дхилів (від стандартних умов) на пара́метри траєкто́рії
diffraction ~ = дифракці́йний ефе́кт
diffusion ~ = вплив дифу́зії
dimension(al) ~ = ви́мірний ефе́кт, вплив ви́мірности (задачі)
direct ~ = прями́й ефе́кт; прями́й [безпосере́дній] вплив, пряма́ ді́я
directional ~ = спрямо́ваний ефе́кт, спрямо́вана ді́я
disadvantageous ~ = несприя́тливий [шкідли́вий] вплив
discomposition ~ = (яф) ефе́кт змі́щування (атомів із вузлів ґратки), Ві́ґнерів ефе́кт
dispersion ~ = 1. вплив дисперсії 2. (х.) дисперсі́йний ефе́кт
dispersive ~ = дисперсі́йний ефе́кт
disruptive ~ = руйнівни́й [згу́бний] вплив
dissipative ~ = дисипати́вний ефе́кт [вплив]
disturbing ~ = збу́рювальний вплив, збу́рювальна ді́я
dominant ~ = визнача́льний ефе́кт; головни́й [визнача́льний] вплив
Doppler ~ = До́плерів ефе́кт, до́плер-ефе́кт
Dorn ~ = До́рнів ефе́кт
Dufour ~ = Дюфу́рів ефе́кт
dust-devil ~ = ефе́кт порохово́го чо́рта (в атмосфері)
dynamic ~ = динамі́чний ефе́кт, динамі́чне я́вище
early radiation ~ = ра́нній [нега́йний] на́слідок [ефе́кт] опромі́нення
east-west ~ = схі́дно-за́хідний ефе́кт
Eberhard ~ = Е́бергардів ефе́кт
echo ~ = ефе́кт [я́вище] відлу́ння
edge ~ = 1. крайови́й ефе́кт 2. (фіз. плазми) вплив сті́нки
Efimov ~ = ефе́кт Ефи́мова [Єфі́мова]
Ehrenhaft ~ = Е́ренгафтів ефе́кт
Einstein-de Haas ~ = ефе́кт Айншта́йна-де Га́аза
elastooptic ~ = пружноопти́чний ефе́кт
electric ~ = електри́чний ефе́кт
electric-field ~ = 1. вплив електри́чного по́ля 2. електропольови́й ефе́кт
electroacoustic ~ = акустоелектри́чний ефе́кт
electrocaloric ~ = електрокалори́чний ефе́кт
electrochemical ~ = електрохемі́чний ефе́кт
electrochromic ~ = електрохро́мний ефе́кт
electrohydraulic ~ = електрогідравлі́чний ефе́кт
electrokinetic ~ = електрокінети́чний ефе́кт
electromagnetic-field ~ = вплив електромагне́тного по́ля
electromechanical ~ = електромехані́чний ефе́кт
electromeric ~ = електроме́рний ефе́кт
electrooptical ~ = електроопти́чний ефе́кт
electrooptical Kerr ~ = електроопти́чний Ке́рів ефе́кт
electroosmotic ~ = електроо́смосне [електроосмоти́чне] я́вище
electrophonic ~ = електрофо́нний ефе́кт
electrophoretic ~ = 1. я́вище [ефе́кт] електрофоре́зу 2. (х.) електрофорети́чний ефе́кт
electroresistive ~ = електрорезисти́вний [електроопоро́вий] ефе́кт
electrothermal ~ = електротермі́чний ефе́кт
electroviscous ~ = електров’я́зкісний ефе́кт
Elster-Geitel ~ = ефе́кт Е́льстера-Ґа́йтеля
end ~ = крайови́й ефе́кт
enhanced ~ = підси́лений [стимульо́ваний] ефе́кт
environmental ~ = 1. вплив довкі́лля 2. вплив на довкі́лля
equilibrium ~ = рівнова́жний ефе́кт
Esclangon ~ = Ескле́нґонів ефе́кт
Ettingshausen ~ = Е́тинґсгаузенів ефе́кт
Ettingshausen-Nernst ~ = ефе́кт Е́тинґсгаузена-Не́рнста
Evershed ~ = Е́вершедів ефе́кт
evolutionary ~ = еволюці́йний ефе́кт
exchange ~ = обмі́нний ефе́кт
expected ~ = очі́куваний [споді́ваний] ефе́кт [на́слідок]
external ~ = зо́внішній вплив
external-field ~ = вплив зо́внішнього по́ля
extraneous ~ = вплив сторо́нніх чи́нників
extrinsic ~s = (in semiconductors) ефе́кти (в напівпровідника́х), спричи́нені до́мішками чи дефе́ктами
extrinsic photoelectric ~ = зо́внішній фотоефе́кт, фотоемі́сія, фотоелектро́нна емі́сія
Faraday ~ = Фараде́їв ефе́кт, магне́тне оберта́ння
fast(‑fission) ~ = (яф) вплив по́ділу/ді́лення швидки́ми нейтро́нами
fatigue ~ = уто́мний ефе́кт, вплив уто́ми (матеріялу)
favorable ~ = сприя́тливий вплив
feedback ~ = вплив зворо́тного зв’язку́
few-body ~ = малочасти́нко́вий ефе́кт, ефе́кт у систе́мі кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
field ~ = 1. вплив по́ля 2. ефе́кт по́ля 3. електропольови́й ефе́кт
fine ~ = тонки́й ефе́кт
finite-Larmor-radius ~ = вплив скінче́нного Ла́рморового ра́діуса
finite-size ~ = вплив скінче́нного ро́зміру
first-order ~ = ефе́кт пе́ршого поря́дку
Fisher-Kao ~ = ефе́кт Фі́шера-Ка́о
flexoelectric ~ = флексоелектри́чний ефе́кт
flicker ~ = флі́кер-ефе́кт
fluctuation ~ = 1. флюктуаці́йний ефе́кт 2. ефе́кт, спричи́нений флюктуа́ціями
fountain ~ = фонта́нний ефе́кт
fractional quantum Hall ~ = дробо́вий ква́нтовий Го́лів ефе́кт
Franz-Keldysh ~ = ефе́кт Фра́нца-Ке́лдиша
Frenkel ~ = Фре́нкелів ефе́кт
fringe ~ = крайови́й ефе́кт, вплив кра́ю лі́нзи
galvanomagnetic ~ = ґальваномагне́тний ефе́кт
genetic radiation ~ = генети́чний ефе́кт [вплив] опромі́нення
geomagnetic ~ = геомагне́тний ефе́кт
ghost ~ = парази́тний ефе́кт
global ~ = глоба́льний ефе́кт
grain-boundary ~ = зернинномежови́й ефе́кт
gravitational ~ = ґравітаці́йний ефе́кт
gravitational-lens ~ = ефе́кт ґравітаці́йної лі́нзи
greenhouse ~ = тепли́чний [парнико́вий, оранжере́йний] ефе́кт
Gudden-Pohl ~ = ефе́кт Ґу́дена-По́ла
guest-host ~ = ефе́кт "гість-хазя́їн" (у рідинному/плинному кристалі)
Guillemin ~ = Ґієме́нів [Ґюлеме́нів] ефе́кт
Gunn ~ = Ґа́нів ефе́кт
Gurevich ~ = ефе́кт Гуре́вича
gyromagnetic ~ = гіромагне́тний ефе́кт
gyroscopic ~ = гіроскопі́чний ефе́кт
Hall ~ = Го́лів ефе́кт
Hallwachs ~ = Га́лваксів ефе́кт
hardening radiation ~ = радіяці́йне міцні́шання [змі́цнювання] (матеріялу)
harmful ~ = шкідли́вий вплив
Herschel ~ = Ге́ршелів ефе́кт
Hertz ~ = Ге́рців ефе́кт
heterogeneous ~ = гетероге́нний ефе́кт (у ядерному реакторі)
Higgs ~ = Гі́ґсів ефе́кт
high-frequency size ~ = високочасто́тний ро́змірний ефе́кт
high-order ~ = ефе́кт висо́кого поря́дку
higher-order ~ = ефе́кт ви́щого поря́дку
highest-order ~ = ефе́кт найви́щого поря́дку
Hiltner-Hall ~ = ефе́кт Гі́льтнера-Го́ла
Hubble ~ = Га́блів ефе́кт
Hurwitz ~ = Гу́рвіців ефе́кт
hydrodynamic mass ~ = гідродинамі́чний ма́совий ефе́кт, ефе́кт позі́рної ма́си
hyperchromic ~ = гіперхро́мний ефе́кт
hyperfine ~ = надтонки́й ефе́кт
hypochromic ~ = гіпохро́мний ефе́кт
ill ~ = згу́бний на́слідок
image ~ = дзерка́льний ефе́кт
immediate ~ = прями́й [безпосере́дній] ефе́кт
immediate radiation ~ = ра́нній [нега́йний] на́слідок [ефе́кт] опромі́нення
impurity ~ = вплив до́мішок
indirect ~ = непрями́й ефе́кт; непрями́й [опосередко́ваний] вплив
induced ~ = (з)індуко́ваний [наве́дений, примусо́вий] ефе́кт
inductive ~ = індукти́вний [індукці́йний] ефе́кт
inductomeric ~ = індуктоме́рний ефект
inelastic ~ = непружни́й ефе́кт
inexplicable ~ = незрозумі́лий ефе́кт
inhibiting ~ = спові́льнювальний [стри́мувальний] вплив
inhibitory ~ = спові́льнювальний [стри́мувальний] вплив
injurious radiation ~ = шкідли́вий вплив опромі́нення (на людину)
insignificant ~ = незначни́й ефе́кт [вплив]
instantaneous ~ = миттє́ва ді́я, миттє́вий ефе́кт
instrumental ~ = при́ладо́вий [апарату́рний] ефе́кт
integer quantum Hall ~ = цілочислови́й ква́нтовий Го́лів ефе́кт
integral ~ = 1. інтеґра́льний [сума́рний] вплив 2. інтеґра́льний ефе́кт
interaction ~ = вплив взаємоді́ї
interface ~ = вплив межі́ по́ділу фаз, межови́й ефе́кт
interference ~ = 1. вплив зава́д 2. інтерференці́йний ефе́кт
internal Compton ~ = вну́трішній ко́мптон-ефе́кт
internal photoelectric ~ = вну́трішній фотоефе́кт, фотопрові́дність
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульний ефе́кт
intrinsic photoelectric ~ = вну́трішній фотоефе́кт, фотопрові́дність
inverse ~ = 1. обе́рнений ефе́кт 2. зворо́тний ефе́кт
inverse Compton ~ = обе́рнений ко́мптон-ефе́кт
inverse piezoelectric ~ = обе́рнений п’єзоефе́кт
ionizing ~ = йонізівни́й вплив, йонізівна́ [йонізаці́йна] ді́я
ionospheric ~ = йоносфе́рний ефе́кт, вплив йоносфе́ри
irrelevant ~ = сторо́нній ефе́кт
isotope ~ = ізото́пний ефе́кт
isotropic ~ = ізотро́пний ефе́кт
Jaccarino-Peter ~ = ефе́кт Жакари́но-Пі́тера
Jahn-Teller ~ = ефе́кт Я́на-Те́лера
Jamin ~ = Жаме́нів ефе́кт
Jesse ~ = ефе́кт Дже́сі
Johnson-Rahbeck ~ = ефе́кт Джо́нсона-Ра́бека
Josephson ~ = Джо́зефсонів ефе́кт
Joshi ~ = ефе́кт Джо́ші
Joule ~ = Джо́улів ефе́кт
Joule-Kelvin ~ = ефе́кт Джо́уля-То́мсона
Joule-Thomson ~ = ефе́кт Джо́уля-То́мсона
Kerr ~ = Ке́рів ефе́кт
kinetic ~ = кінети́чний ефе́кт, кінети́чне я́вище
kinetic isotope ~ = кінети́чний ізото́пний ефе́кт
kinetic template ~ = (х.) кінети́чний темпла́тний ефе́кт
Kirkendall ~ = Кі́ркендалів ефе́кт
Knight ~ = На́йтів ефе́кт
Kondo ~ = ефе́кт Ко́ндо, ко́ндо-ефе́кт
Kossel ~ = Ко́селів ефе́кт
Kurdiumov ~ = ефе́кт Курдю́мова
latent Herschel ~ = лате́нтний Ге́ршелів ефе́кт
late radiation ~ = відда́лений на́слідок опромі́нення
latitude ~ = широ́тний ефе́кт (космічного проміння)
leveling ~ = (х.) вирі́внювальний ефе́кт
level-repulsion ~ = ефе́кт відшто́вхування рі́внів
Lewis ~ = Лю́їсів ефе́кт
Liebmann ~ = Лі́бманів ефе́кт
linear ~ = ліні́йний ефе́кт
Lippmann ~ = Лі́пманів ефе́кт
local ~ = 1. лока́льний ефе́кт 2. лока́льний вплив
local radiation ~ = лока́льна ді́я опромі́нення
long-range ~ = далекося́жний вплив
long-term ~ = трива́лий вплив
longitude ~ = довго́тний ефе́кт (космічного проміння)
longitudinal ~ = поздо́вжній ефе́кт
longitudinal Ettingshausen-Nernst ~ = поздо́вжній ефе́кт Не́рнста-Е́тинґсгаузена
longitudinal galvanomagnetic ~ = поздо́вжній ґальваномагне́тний ефе́кт
low-frequency size ~ = низькочасто́тний ро́змірний ефе́кт
low-order ~ = ефе́кт низько́го поря́дку
lower-order ~ = ефе́кт ни́жчого поря́дку
lowest-order ~ = ефе́кт найни́жчого поря́дку
macroscopic ~ = макроскопі́чний ефе́кт
Maggi-Righi-Leduc ~ = ефе́кт Ма́джі-Ри́ґі-Леду́ка
magnetic ~ = магне́тний ефе́кт
magnetothermal ~ = магнетотеплове́ я́вище
magnetoacoustic ~ = магнетоакусти́чний ефе́кт
magnetoacoustic size ~ = магнетоакусти́чний ро́змірний ефе́кт
magnetocaloric ~ = магнетокалори́чний [магнетотеплови́й] ефе́кт
magnetoelastic ~ = магнетопружни́й ефе́кт, я́вище [ефе́кт] магнетопру́жности
magnetoelectric ~ = магнетоелектри́чний ефе́кт
magnetogalvanic ~ = ґальваномагне́тний ефе́кт
magnetoionic ~ = магнетойо́нний ефе́кт
magnetomechanical ~ = магнетомехані́чне я́вище
magnetooptic(al) ~ = магнетоопти́чний ефе́кт
magnetooptic Kerr ~ = магнетоопти́чний Ке́рів ефе́кт
magnetoresistive ~ = магнеторезисти́вний [магнетоопоро́вий] ефе́кт
Magnus ~ = Ма́ґнусів ефе́кт
magnetic skin ~ = магне́тний скін-ефе́кт
Malter ~ = Ма́лтерів ефе́кт
many-body ~ = багаточасти́нко́вий ефе́кт, ефе́кт у систе́мі багатьо́х части́нок
Marx ~ = Ма́рксів ефе́кт
mass ~ = 1. ма́совий ефе́кт 2. вплив ма́си
Matteuci ~ = ефе́кт Матеу́чі
Maxwell ~ = Ма́ксвелів ефе́кт
mechanocaloric ~ = механокалори́чний [механотеплови́й] ефе́кт
mechanochemical ~ = механохемі́чний ефе́кт
Meissner(‑Ochsenfeld) ~ = ефе́кт Ма́йснера(‑О́ксенфельда)
memory ~ = ефе́кт па́м’яті
mesomeric ~ = мезоме́рний ефе́кт
mesoscopic ~ = мезоскопі́чний ефе́кт
microphone ~ = мікрофо́нний ефе́кт
microphonic ~ = мікрофо́нний ефе́кт
microscopic ~ = мікроскопі́чний ефе́кт
minor ~ = незначни́й ефе́кт [вплив]
mirage ~ = міра́жний ефе́кт
moderating ~ = спові́льнювальна ді́я, спові́льнювальний вплив
moiré ~ = муа́ровий ефе́кт, муа́р-ефе́кт
Mössbauer ~ = Ме́сбауерів ефе́кт
motional ~ = динамі́чний ефе́кт
motor ~ = ефе́кт взає́много відшто́вхування провідникі́в зі стру́мами протиле́жних на́прямів
multiphoton photoelectric ~ = багатофото́нний фотоефе́кт
mutual ~ = взаємовпли́в
natural ~ = приро́дний ефе́кт
negative ~ = неґати́вний ефе́кт
negative-mass ~ = (яф) ефе́кт від’є́мної ма́си
Nernst ~ = Не́рнстів ефе́кт
net ~ = вислідни́й [сума́рний] ефе́кт, сума́рний вплив
night ~ = нічни́й ефе́кт, поляризаці́йна по́хибка
nonadditive ~ = неадити́вний ефе́кт
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний ефе́кт
nongravitational ~ = неґравітаці́йний ефе́кт
nonlinear ~ = неліні́йний ефе́кт
nonlinear skin ~ = неліні́йний скін-ефе́кт
non-nuclear ~ = неядро́вий/нея́дерний ефе́кт
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний ефе́кт
nonstationary ~ = нестаціона́рний ефе́кт
nonthreshold ~ = непоро́говий ефе́кт
normal ~ = норма́льний ефе́кт
normal Doppler ~ = норма́льний до́плер-ефе́кт
normal skin ~ = норма́льний скін-ефе́кт
Nottingham ~ = Но́тингемів ефе́кт
nth-order ~ = ефе́кт n-го поря́дку
nuclear ~ = ядро́вий/я́дерний ефе́кт
observable ~ = спостере́жуваний [спостере́жний] ефе́кт
observed ~ = спостере́жений ефе́кт
optical ~ = опти́чний ефе́кт
optical Doppler ~ = опти́чний до́плер-ефе́кт
optoacoustic ~ = фотоакусти́чний ефе́кт
orientation ~ = орієнтаці́йний ефе́кт
Overhauser ~ = О́вергаузерів ефе́кт
parametric ~ = параметри́чний ефе́кт
parametric Doppler ~ = параметри́чний до́плер-ефе́кт
Paschen-Back ~ = ефе́кт Па́шена-Бе́ка [Па́шена-Ба́ка]
Peltier ~ = ефе́кт Пельтьє́
Penning ~ = Пе́нінґів ефе́кт
permanent radiation ~ = трива́лий вплив [на́слідок] опромі́нення
perturbation ~ = 1. збу́рювальна ді́я 2. ефе́кт, спричи́нений збу́ренням
perturbing ~ = збу́рювальна ді́я
photoacoustic ~ = фотоакусти́чний ефе́кт
photocapacitor ~ = фотомі́сткісний [фотоє́мнісний] ефе́кт
photochemical ~ = фотохемі́чний ефе́кт
photochromic ~ = фотохро́мний ефе́кт
photoconductive ~ = вну́трішній фотоефе́кт, фотопрові́дність
photodielectric ~ = фотодіелектри́чний ефе́кт
photodiffusion ~ = фотодифузі́йний [Де́мберів] ефе́кт
photodomain ~ = фотодоме́нний ефе́кт
photoelastic ~ = фотопружни́й ефе́кт, фотопру́жність
photoelectric ~ = фотоефе́кт, фотоелектри́чний ефе́кт
photoelectromagnetic ~ = фотоелектромагне́тний ефе́кт
photoemissive ~ = зо́внішній фотоефе́кт
photoferroelectric ~ [PFE] = фотосеґнетоелектри́чний ефе́кт
photomagnetic ~ = фотомагне́тний ефе́кт
photomagnetoelectric ~ = фотомагнетоелектри́чний ефе́кт
photomechanical ~ = фотомехані́чний ефе́кт
photopiezoelectric ~ = фотоп’єзоелектри́чний ефе́кт
photorefractive ~ = фоторефракці́йний ефе́кт
photoresistive ~ = фоторезисти́вний ефе́кт
photovoltaic ~ = фотоґальвані́чний ефе́кт, ве́нтильний фотоефе́кт
physical ~ = фізи́чний ефе́кт
physical radiation ~ = 1. фізи́чний ефе́кт опромі́нення 2. фізи́чна ді́я промі́ння
physiological radiation ~ = фізіологі́чна ді́я промі́ння
piezoelectric ~ = п’єзоефе́кт, п’єзоелектри́чний ефе́кт
piezomagnetic ~ = п’єзомагне́тний ефе́кт
piezooptic ~ = п’єзоопти́чний ефе́кт
pinch ~ = пінч-ефе́кт
pinning ~ = я́вище [ефе́кт] пришпиля́ння [пі́нінгу]
Pockels ~ = По́кел(ь)сів ефе́кт
poisonous ~ = отру́йна ді́я
polar ~ = поля́рний ефе́кт
polarization ~ = поляризаці́йний ефе́кт
pollution ~ = вплив забру́днення
polyalkaline ~ = полілу́жний ефе́кт
Pomeranchuk ~ = Померанчукі́в ефе́кт
Portevin-Le Chatelier ~ = ефе́кт Портеве́на-Ле Шательє́
positive ~ = позитивний ефе́кт
post-Newtonian ~s = післянью́тонові ефе́кти, релятивісти́чні по́правки (пе́ршого поря́дку) до Нью́тонової меха́ніки
postradiation ~ = пострадіяці́йний [післяопромі́нний] ефе́кт
Poynting-Robertson ~ = ефе́кт По́йнтинґа-Ро́бертсона
pressure ~ = ти́сковий ефе́кт
pressure-diffusion ~ = бародифузі́йний ефе́кт
pretransitional ~ = передпереходо́вий ефе́кт
primary ~ = перви́нний ефе́кт
protective ~ = захисни́й ефе́кт, захисна́ ді́я
proximity ~ = ефе́кт бли́зькости (провідників)
Purkinje ~ = ефе́кт Пуркі́н’ї [Пуркіне́]
pyroelectric ~ = піроефе́кт, піроелектри́чний ефе́кт
pyromagnetic ~ = піромагне́тний ефе́кт
quadratic ~ = квадрати́чний ефе́кт
quantum ~ = ква́нтовий ефе́кт
quantum Hall ~ = ква́нтовий Го́лів ефе́кт
quantum size ~ = ква́нтовий ро́змірний [квантоворо́змірний] ефе́кт
radiation ~ = 1. радіяці́йний ефе́кт [вплив], вплив промі́ння 2. ді́я [вплив] опромі́нення
radio-frequency size ~ = радіочасто́тний ро́змірний ефе́кт
Raman ~ = Ра́манів ефе́кт
Ramsauer ~ = Ра́мзауерів ефе́кт
recoil ~ = ефе́кт ві́друху
reinforcing ~ = змі́цнювальний вплив
relativistic ~ = релятивісти́чний ефе́кт
relativistic Doppler ~ = релятивісти́чний до́плер-ефе́кт
relaxation ~ = релаксаці́йний ефе́кт
relief ~ = стереоскопі́чний ефе́кт
remanence ~ = ефе́кт [вплив] залишко́вого магне́тного по́ля
remote ~ = ді́я [вплив] на ві́дстані
Renner ~ = Ре́нерів ефе́кт
Renninger ~ = Ре́нінґерів ефе́кт
required ~ = шу́каний [споді́ваний, очі́куваний] ефе́кт
residual ~ = 1. залишко́вий ефе́кт 2. післяді́я
resonance ~ = 1. резона́нсний ефе́кт 2. вплив резона́нсу
retrograde ~ = ретроґра́дне я́вище
reversive shape-memory ~ = реверси́вний ефе́кт па́м’яті фо́рми
rf size ~ = радіочасто́тний ро́змірний ефе́кт
rhenium ~ = (мф) ре́нієвий ефе́кт
Richardson ~ = Ри́чардсонів ефе́кт
Righi-Leduc ~ = ефе́кт Ри́ґі-Леду́ка
ripple ~ = вплив ґофро́ваности (магнетного поля)
runaway ~ = ефе́кт вте́чі (електронів)
Sabattier ~ = ефе́кт Сабатьє́
salt ~ = (х.) сольови́й ефе́кт
Sasaki-Shibuya ~ = ефе́кт Саса́кі-Шибу́я
scale ~ = масшта́бний ефе́кт
Schottky ~ = ефе́кт Шо́ткі, дробови́й ефе́кт
screening ~ = екранува́льний ефе́кт
secondary ~ = втори́нний ефе́кт
second-order ~ = ефе́кт дру́гого поря́дку
Seebeck ~ = Зе́єбеків ефе́кт
seismic ~ = сейсмі́чний ефе́кт
seismic-electric ~ = сейсмоелектри́чний ефе́кт
seismoelectric ~ = сейсмоелектри́чний ефе́кт
selective ~ = селекти́вна ді́я, селекти́вний ефе́кт
shadow ~ = тіньови́й ефе́кт
shape-memory ~ = ефе́кт па́м’яті фо́рми
shattering ~ = бриза́нтність
shell ~ = вплив оболо́нки, оболо́нковий ефе́кт
Shenstone ~ = Ше́нстоунів ефе́кт
shielding ~ = екранува́льний [захисни́й] ефе́кт, екранува́льна [захисна́] ді́я
short-range ~ = близькося́жний вплив
short-term ~ = короткоча́сний вплив
shot ~ = дробови́й ефе́кт
Shubnikov-de Haas ~ = ефе́кт Шу́бникова-де Га́аза
side ~ = сторо́нній ефе́кт; супу́тній [побі́чний] ефе́кт
Silsbee ~ = ефе́кт Си́лзбі
simple Doppler ~ = про́сти́й до́плер-ефе́кт
size ~ = 1. ро́змірний ефе́кт 2. ро́змірне я́вище, вплив ро́змірів (зразка)
skin ~ = скін-ефе́кт
sling ~ = пра́щовий ефе́кт
Snoek ~ = Сну́ків ефе́кт
Sondheimer ~ = Зо́ндгаймерів ефе́кт
Soret ~ = ефе́кт Соре́
sound ~ = 1. звукови́й ефе́кт 2. звуконаслі́дування
space-charge ~ = вплив просторо́вого заря́ду
spin ~ = спі́новий ефе́кт
spin-dependent ~ = спінозале́жний ефе́кт
spin-independent ~ = спінонезале́жний ефе́кт
spontaneous ~ = спонта́нний [самоспричи́нений] ефе́кт
spurious ~ = позі́рний [ома́нний, парази́тний] ефе́кт
stabilizing ~ = стабілізаці́йний [стабілізува́льний] вплив
Stark ~ = Шта́рків ефе́кт
Stark-Lunelund ~ = ефе́кт Шта́рка-Лу́нелунда
static skin ~ = стати́чний скін-ефе́кт
stationary ~ = стаціона́рний ефе́кт
stereo(phonic) ~ = стереоефект, стереофо́нний [стереофоні́чний] ефе́кт
stereo(scopic) ~ = стереоефект, стереоскопі́чний ефе́кт
steric ~ = стери́чний [просторо́вий] ефе́кт
Stern-Gerlach ~ = ефе́кт Ште́рна-Ґе́рлаха
stimulated ~ = стимульо́ваний [підси́лений] ефе́кт
stimulating ~ = стимулюва́льний ефе́кт
striction ~ = стрикці́йний ефе́кт
stroboscopic ~ = стробоскопі́чний ефе́кт
structure ~ = впли́в структу́ри, структу́рний ефе́кт; структу́рне я́вище
substituent ~ = вплив засту́пників
suction ~ = усмо́ктувальна ді́я
Suhl ~ = Шу́лів ефе́кт
surface ~ = 1. поверхне́вий ефе́кт, поверхне́ве я́вище 2. вплив пове́рхні
surface photoelectric ~ = поверхне́вий фотоефе́кт
Swings ~ = Сві́нґсів ефе́кт
systematic ~ = системати́чний ефе́кт [вплив]
Szilard-Chalmers ~ = ефе́кт Си́ларда-Ча́лмерса [Сци́ларда-Ча́лмерса]
Taylor ~ = Те́йлорів ефе́кт
temperature ~ = 1. температу́рний [теплови́й] ефе́кт 2. вплив (змін) температу́ри
template ~ = темпла́тний ефе́кт
tensoresistive ~ = тензорезисти́вний ефе́кт
thermal ~ = 1. теплови́й [температу́рний] ефе́кт 2. вплив теплово́го ру́ху части́нок
thermal ~ of a nuclear reaction = теплови́й ефе́кт я́дерної/ядро́вої реа́кції
thermoacoustic ~ = акустотермі́чний [термоакусти́чний] ефе́кт
thermodielectric ~ = термодіелектри́чний ефе́кт
thermodynamic template ~ = (х.) термодинамі́чний темпла́тний ефе́кт
thermoelasic ~ = термопружни́й ефе́кт
thermoelectric ~ = термоелектри́чний ефе́кт
thermomagnetic ~ = термомагне́тний ефе́кт
thermomechanical ~ = 1. термомехані́чний ефе́кт 2. фонта́нний ефе́кт
thermooptic ~ = термоопти́чний ефе́кт
third-order ~ = кубі́чний ефе́кт
Thomson ~ = То́мсонів ефе́кт
three-dimensional ~ = 1. стереоефе́кт 2. триви́мірний ефе́кт
threshold ~ = поро́говий ефе́кт
time-dilation ~ = ефе́кт упові́льнювання годи́нників, (ефе́кт) спові́льнювання ча́су
Tolman and Stewart ~ = ефе́кт То́лмена-Стю́арта
topological ~ = топологі́чний ефе́кт
transannular ~ = (х.) трансанеля́рний ефе́кт
transient ~ = перехі́дни́й ефе́кт
transition ~ = переходо́вий ефе́кт
transverse ~ = попере́чний ефе́кт
transverse Doppler ~ = попере́чний до́плер-ефе́кт
transverse Ettingshausen-Nernst ~ = попере́чний ефе́кт Не́рнста-Е́тинґсгаузена
transverse galvanomagnetic ~ = попере́чний ґальваномагне́тний ефе́кт
transverse piezoelectric ~ = попере́чний п’єзоефе́кт
tunnel ~ = туне́льний ефе́кт
twilight ~ = присмерко́ве я́вище
twist ~ = твіст-ефе́кт (у рідинному/плинному кристалі)
two-dimensional ~ = двови́мірний ефе́кт
Tyndall ~ = Ти́ндалів ефе́кт
undesired ~ = неба́жаний на́слідок [ефе́кт]
undetectable ~ = невия́вний [недетекто́вний, неспостере́жний] ефе́кт
undetected ~ = неви́явлений [нездетекто́ваний, неспостере́жений] ефе́кт
undetectible ~ = невия́вний [недетекто́вний, неспостере́жний] ефе́кт
unexpected ~ = неочі́куваний [несподі́ваний] ефе́кт [на́слідок]
unfavorable ~ = несприя́тливий вплив
unobservable ~ = неспостере́жуваний [неспостере́жний] ефе́кт
unobserved ~ = неспостере́жений ефе́кт
unwanted ~ = неба́жаний на́слідок [ефе́кт]
vertical-component ~ = анте́новий ефе́кт
vibron(ic) ~ = вібро́нний ефе́кт
Villari ~ = ефе́кт Віла́рі
virtual-mass ~ = гідродинамі́чний ма́совий ефе́кт, ефе́кт позі́рної ма́си
visual ~ = зорови́й ефе́кт
visual Herschel ~ = візуа́льний Ге́ршелів ефе́кт
Voigt ~ = Фо́йґтів ефе́кт
Volta ~ = ефе́кт Во́льти
volume ~ = о́б’є́мний ефе́кт
volume photoelectric ~ = о́б’є́мний фотоефе́кт
wall ~ = присті́нко́вий ефе́кт; вплив сті́нки, ефе́кт [на́слідок] взаємо́дії зі сті́нкою
Watkins ~ = Во́ткінсів ефе́кт
weak ~ = 1. слабки́й ефе́кт 2. вплив слабко́ї взаємоді́ї
Weigert ~ = Вайґертів ефе́кт
Welker ~ = Ве́лькерів [ґальваномагнеторекомбінаці́йний] ефе́кт
Wertheim ~ = Ве́ртгаймів ефе́кт
Wiedemann ~ = Ві́деманів ефе́кт
Wiegand ~ = Ві́ґандів ефе́кт
Wigner ~ = Ві́ґнерів ефе́кт
Wilson ~ = Ві́л(ь)сонів ефе́кт
Wood ~ = Ву́дів ефе́кт
Workman-Reynolds ~ = ефе́кт Во́ркмана-Ре́йнол(ь)дса
xenon ~ = ксено́новий ефе́кт, ксено́нове отру́ювання [отру́єння] (у ядерному реакторі)
Zeeman ~ = Зе́єманів ефе́кт
Zener ~ = Зи́нерів ефе́кт
electron електро́н
[ɪ'lεktrɒn, -trɑːn]
absorbed ~ = погли́нений [вві́браний] електро́н
accelerated ~ = пришви́дшений електро́н
antibonding ~ = антизв’я́зувальний електро́н
atomic ~ = а́томний електро́н
attached ~ = захо́плений [приє́днаний] електро́н
Auger ~ = оже́-електро́н
background ~ = фо́новий електро́н
band ~ = зо́нний електро́н
bare ~ = го́лий електро́н
bonding ~ = зв’я́зувальний електро́н, електро́н зв’язку́
bound ~ = зв’я́заний електро́н
bunched ~s = жму́то́к електро́нів, збунчо́вані [зіжмутко́вані] електро́ни
captured ~ = захо́плений електро́н
channeled ~ = сканало́ваний електро́н
cold ~ = холо́дний електро́н
Compton (recoil) ~ = ко́мптон-електро́н, Ко́мптонів електро́н
conduction ~ = електро́н прові́дности
conversion ~ = конверсі́йний електро́н
decelerated ~ = спові́льнений електро́н
dechanneled ~ = здеканало́ваний електро́н
delocalized ~ = делокалізо́ваний електро́н
diffracted ~ = здифраго́ваний електро́н
ejected ~ = ви́сланий електро́н
emitted ~ = ви́емітуваний [ви́сланий] електро́н
energetic ~ = високоенергети́чний електро́н
equivalent ~s = еквівале́нтні електро́ни
escaping ~ = вилітни́й електро́н
excess ~ = надлишко́вий електро́н
fast ~ = швидки́й електро́н
free ~ = ві́льний електро́н
hard ~ = високоенергети́чний електро́н
heavy ~ = важки́й електро́н
high-energy ~ = високоенергети́чний електро́н
highly-excited ~ = високозбу́джений електро́н
hot ~ = гаря́чий електро́н
impurity ~ = домішко́вий електро́н
incident ~ = налітни́й електро́н
incoming ~ = налітни́й електро́н
initiating ~ = спричиня́льний електро́н
injected ~ = інжекто́ваний електро́н
inner-shell ~ = внутрішньооболо́нковий електро́н
itinerant ~ = мандрівни́й [незв’я́заний] електро́н; електро́н прові́дности
kinetic ~ = кінети́чний електро́н
levitated ~ = левітівни́й електро́н
localized ~ = локалізо́ваний електро́н
lone ~ = нездвійко́ваний [неспаро́ваний] електро́н
Lorentz ~ = Ло́ренців електро́н
low-energy ~ = низькоенергети́чний електро́н
nearly free ~ = ма́йже ві́льний електро́н
negative ~ = електро́н
nonbonding ~ = незв’я́зувальний електро́н
nonlocalized ~ = нелокалізо́ваний [розма́заний] електро́н
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний електро́н
orbital ~ = орбіто́вий [планета́рний] електро́н
outer-shell ~ = зовнішньооболо́нковий електро́н
outgoing ~ = вилітни́й електро́н
paired ~s = здвійко́вані [спаро́вані] електро́ни
peripheral ~ = перифері́йний електро́н
pi ~ = (фх) пі-електро́н
planetary ~ = орбіто́вий [планета́рний] електро́н
positive ~ = позитро́н
primary ~ = перви́нний електро́н
prompt ~ = миттє́вий електро́н
quasi-free ~ = квазиві́льний [напівві́льний] електро́н
recoil ~ = відру́шений електро́н
reflected ~ = відби́тий електро́н
relativistic ~ = релятивісти́чний електро́н
resonance ~ = резона́нсний електро́н
runaway ~ = уте́клий електро́н, електро́н-утіка́ч
secondary ~ = втори́нний електро́н
shared ~ = спі́льний [колективізо́ваний] електро́н
shell ~ = оболо́нковий електро́н, електро́н оболо́нки
shower ~ = зли́вовий електро́н, електро́н (зі) зли́ви
slow ~ = пові́льний електро́н
smeared ~ = розми́тий електро́н
solar ~ = сонце́вий електро́н
solvated ~ = сольвато́ваний електро́н
strongly-bound ~ = сильнозв’я́заний електро́н
suprathermal ~ = надтеплови́й електро́н
thermal ~ = теплови́й електро́н
trapped ~ = захо́плений електро́н
tunneling ~ = тунелівни́й [тунельо́ваний] електро́н
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чний електро́н
unbound ~ = незв’я́заний електро́н
unpaired ~ = нездвійко́ваний [неспаро́ваний] електро́н
valence ~ = вале́нтний електро́н
virtual ~ = віртуа́льний електро́н
warm ~ = те́плий електро́н
weakly-bound ~ = слабкозв’я́заний електро́н
emission 1. емі́сія; висила́ння//ви́слання || емісі́йний 2. променюва́ння/‌випромі́нювання//ви́промінення 3. ви́кид (газів)
[ɪ'mɪʃn]
acoustic ~ = акусти́чна емі́сія
alpha ~ = а́льфа-висила́ння, а́льфа-променюва́ння, а́льфа-випромі́нювання, висила́ння [випромі́нювання] а́льфа-части́нок
anode ~ = ано́дна емі́сія
associated ~ = супу́тня емі́сія
cascade gamma ~ = каска́дове га́мма-променюва́ння [га́мма-випромі́нювання]
cathode ~ = като́дна емі́сія
cold ~ = автоемі́сія, автоелектро́нна [холо́дна] емі́сія
continuous acoustic ~ = непере́рвна акусти́чна емі́сія
corpuscular ~ = корпускуля́рна емі́сія, висила́ння части́нок
cyclotron ~ = циклотро́нне променюва́ння [випромі́нювання]
discrete acoustic ~ = дискре́тна акусти́чна емі́сія
electron ~ = електро́нна емі́сія, емі́сія [висила́ння] електро́нів
electron-ion ~ = електро́н-йо́нна емі́сія
electron-photon ~ = електро́н-фото́нна емі́сія
exoelectron ~ = екзоелектро́нна емі́сія, емі́сія [висила́ння] екзоелектро́нів
exo-ion ~ = екзойо́нна емі́сія
exophoton ~ = екзофото́нна емі́сія
explosive electron ~ = вибухо́ва електро́нна емі́сія
field ~ = автоемі́сія, автоелектро́нна [холо́дна] емі́сія
field-enhanced ~ = польова́ [підси́лювана по́лем] емі́сія
field-free ~ = безпольова́ [непольова́] емі́сія
filament ~ = термоелектро́нна емі́сія (у вакуумній лампі)
gamma ~ = га́мма-емі́сія, га́мма-променюва́ння, га́мма-випромі́нювання; га́мма-ро́зпад
gas ~ = 1. газовиділя́ння, виділя́ння га́зу 2. ви́кид га́зів
grid ~ = сітко́ва́ емі́сія
heat ~ = виділя́ння тепла́
hot-electron ~ = емі́сія [висила́ння] гаря́чих електро́нів
induced ~ = наве́дена [(з)індуко́вана, примусо́ва] емі́сія, (з)індуко́ване [примусо́ве] висила́ння
inhibited ~ = загальмо́вана [пригні́чена] емі́сія
ion ~ = йо́нна емі́сія, емі́сія [висила́ння] йо́нів
ion-electron ~ = йон-електро́нна емі́сія
ion-ion ~ = йон-йо́нна емі́сія
kinetic ~ = кінети́чна емі́сія
kinetic ion-electron ~ = кінети́чна йон-електро́нна емі́сія
light ~ = світловипромі́нювання, випромі́нювання [висила́ння] сві́тла
light ~ via inelastic tunneling [LEIT] = світловипромі́нювання за непружно́го тунелюва́ння
neutron ~ = нейтро́нна емі́сія, емі́сія [висила́ння] нейтро́нів
nonthermal ~ = нетеплова́ емі́сія
particle ~ = емі́сія [висила́ння] части́нок
phonon ~ = емі́сія [висила́ння] фоно́нів
photoelectric ~ = фотоемі́сія, фотоелектро́нна емі́сія, зо́внішній фотоефе́кт
photon ~ = емі́сія [висила́ння] фото́нів
photoneutron ~ = фотонейтро́нна емі́сія
photon-induced ~ = фотоемі́сія, фотоелектро́нна емі́сія
positron ~ = емі́сія [висила́ння] позитро́нів, позитро́нна емі́сія
potential ion-electron ~ = потенція́льна йон-електро́нна емі́сія
precompound-nucleus ~ = (яф) передрівнова́жна емі́сія
primary ~ = перви́нна емі́сія
proton-induced x-ray ~ = протоноспричи́нена емі́сія Рентґе́нового промі́ння
radio(‑frequency) ~ = променюва́ння [випромі́нювання] у радіочасто́тному діяпазо́ні
radio-wave ~ = променюва́ння [випромі́нювання] радіохви́ль
random ~ = випадко́ва [безла́дна] емі́сія
ray ~ = променюва́ння, випромі́нювання, висила́ння про́менів
resonance ~ = резона́нсне висила́ння
secondary ~ = втори́нна емі́сія; втори́нне світі́ння
solar radio ~ = сонце́ве променюва́ння [випромі́нювання] на радіочасто́тах
specific ~ = пито́ма емі́сія
spontaneous ~ = спонта́нна [самочи́нна] емі́сія
spurious ~ = парази́тне променюва́ння [випромі́нювання]
stimulated ~ = примусо́ва [наве́дена, (з)індуко́вана] емі́сія
stray ~ = парази́тна емі́сія, парази́тне [розсі́яне] променюва́ння [випромі́нювання]
successive gamma ~ = каска́дове га́мма-променюва́ння [га́мма-випромі́нювання]
surface ~ = поверхне́ва емі́сія
sustained ~ = уста́лена емі́сія
synchrotron ~ = синхротро́нне променюва́ння [випромі́нювання]
thermal ~ = термоемі́сія, теплова́ емі́сія
thermionic ~ = 1. термоемі́сія [теплова́ емі́сія] електро́нів, термоелектро́нна емі́сія 2. термойо́нна емі́сія
wave ~ = променюва́ння [випромі́нювання] хвиль
x-ray ~ = висила́ння Рентґе́нового промі́ння, Рентґе́нове променюва́ння [випромі́нювання], x-променюва́ння, x-випромі́нювання
x-ray photoelectron ~ = рентґе́нівська фотоелектро́нна емі́сія
zero-field ~ = безпольова́ [непольова́] емі́сія
epiphenomenon (мн. epiphenomena) епіфено́мен, втори́нне [супрові́дне, другоря́дне] я́вище
[ˌεpɪfɪ'nɒmɪnən, -'nɑːmənɑːn] (мн. [ˌεpɪfɪ'nɒmɪnə, -'nɑːmənə])
explosive 1. вибухо́ва речовина́, вибухі́вка 2. вибухо́вий 3. вибухни́й ■ dangerously ~ вибухонебезпе́чний
[ɪk'spləʊsɪv, ɪk'sploʊsɪv]
chemical ~ = хемі́чна вибухі́вка
detonating ~ = детонівна́ вибухі́вка
high ~ = бриза́нтна вибухі́вка
initiating ~ = детона́тор; детонува́льна вибухі́вка
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва вибухо́ва речовина́
primary high ~ = перви́нна бриза́нтна вибухі́вка
secondary high ~ = втори́нна бриза́нтна вибухі́вка
extinction 1. сла́бшання//посла́бшання, згаса́ння//зга́снення, ексти́нкція || екстинкці́йний 2. (екол.) вимира́ння
[ɪk'stɪŋkʃn]
atmospheric ~ = атмосфе́рна ексти́нкція
dust ~ = порохо́ва́ ексти́нкція
dynamical ~ = динамі́чна ексти́нкція
fire ~ = згаса́ння вогню́
inclined ~ = скісна́ ексти́нкція
interstellar ~ = міжзоре́ва ексти́нкція
light ~ = ексти́нкція сві́тла
oblique ~ = скісна́ ексти́нкція
parallel ~ = парале́льна ексти́нкція
primary ~ = перви́нна ексти́нкція
secondary ~ = втори́нна ексти́нкція
space group ~ = (кф) ексти́нкція просторо́вої гру́пи
spectral ~ = спектра́льна ексти́нкція
failure 1. пошко́да [пошко́дження]; негара́зд 2. пошко́дженість, неспра́вність 3. відмо́ва (механізму); ава́рія 4. недо́гляд; по́ми́лка 5. прова́л, невда́ла спро́ба
['feɪljə, -ər]
~ of an event = невідбува́ння (поді́ї)
~ to appear = непоя́ва
bending ~ = пошко́да че́рез згин
brittle ~ = крихка́ пошко́да
closure ~ = неза́мкненість ко́нтуру (через наявність дислокацій)
common-mode ~ = типо́ва відмо́ва [неспра́вність]
complete ~ = цілкови́та відмо́ва
compression ~ = пошко́да че́рез стиск
corrosion ~ = корозі́йна пошко́да
ductile ~ = пласти́чна пошко́да
elastic ~ = утра́та пру́жности
fatigue ~ = уто́мна пошко́да
fuel-element ~ = пошко́да тве́ла
gradual ~ = поступо́ва відмо́ва
hard ~ = (комп.) пості́йна відмо́ва, пості́йний збій
hardware ~ = (комп.) апара́тна відмо́ва, апара́тний збій
impact ~ = уда́рна пошко́да
man-made ~ = вне́сена відмо́ва (пристрою через помилку людини)
operational ~ = експлуатаці́йна відмо́ва
overload ~ = пошко́да че́рез наднаванта́гу
permanent ~ = системати́чна відмо́ва
power ~ = неспра́вність [пере́рва, зрив] електропостача́ння [жи́влення]
primary ~ = перви́нна [незале́жна] відмо́ва
sample ~ = руйнува́ння зразка́
seal ~ = негермети́чність, розгермет(из)о́ваність, пору́шення гермети́чности
tensile ~ = пошко́да че́рез ро́зтяг
random ~ = випадко́ва відмо́ва
seal ~ = 1. (подія) розгерметиза́ція, відщі́льнення, знещі́льнення 2. (стан) розгерметизо́ваність, відщі́льненість, знещі́льненість
secondary ~ = втори́нна [зале́жна] відмо́ва
sudden ~ = рапто́ва відмо́ва
system ~ = систе́мна відмо́ва
torsion ~ = пошко́да че́рез скрут
yield ~ = пошко́да че́рез деформаці́йну пли́нність
fault 1. ва́да, дефе́кт; негара́зд; пошко́да [пошко́дження]; неспра́вність 2. хи́ба; по́милка 3. відмо́ва; ава́рія 4. (геол.) ро́злам, ро́зри́в, зсув, скид (породи)
[fɔːlt, fɒːlt]
contact ~ = пору́шення конта́кту
detectable ~ = вия́вна ва́да
earthquake ~ = ро́злам [зсув] вна́слідок землетру́су
fold ~ = ро́злам скла́дки
geologic(al) ~ = геологі́чний зсув
image ~ = дефе́кт о́бразу/зобра́ження
irreparable ~ = неусувни́й дефе́кт, неусувна́ ва́да [пошко́да, неспра́вність]
latent ~ = прихо́вана пошко́да [неспра́вність]
minor ~ = дрібни́й дефе́кт
page ~ = неста́ча [брак] сторі́нки
primary ~ = перви́нна неспра́вність
reparable ~ = усувни́й дефе́кт, усувна́ ва́да [неспра́вність]
secondary ~ = втори́нна неспра́вність
stacking ~ = дефе́кт у́кладу [пако́вання], стру́ктурний дефе́кт (кристалу)
tectonic ~ = тектоні́чний ро́зри́в
flow течія́, поті́к, рух пли́ну || течі́йний, пото́ковий || текти́, ли́тися, пли́нути ■ to ~ in втіка́ти//втекти́; to ~ out витіка́ти//ви́текти; to ~ together злива́тися//зли́тися
[fləʊ, floʊ]
~ along a curved surface = поті́к [течія́] уздо́вж ви́кривленої пове́рхні
~ around = обтіка́ння, обтіка́льна течія́
~ of matter = поті́к речовини́
adiabatic ~ = адіяба́тна течія́, адіяба́тний поті́к
anabatic ~ = відзе́мний поті́к (від нагрітої поверхні)
annular ~ = кільце́ва течія́
antibaric ~ = антибари́чна течія́
axial ~ = аксі́йна течія́, аксі́йний поті́к
axially symmetric ~ = див. axisymmetric ~
axisymmetric ~ = осесиметри́чна течія́, осесиметри́чний поті́к
backward ~ = протипоті́к, зворо́тна течія́
boundary-layer ~ = течія́ в межово́му ша́рі
bulk ~ = 1. конвекці́йна течія́ 2. о́б’є́мна течія́
capillary ~ = капіля́рна течія́, течія́ в капіля́рі, капіля́рний рух
centrifugal ~ = відцентро́вий поті́к
choked ~ = дросельо́ваний поті́к
circulating ~ = циркуляці́йна течія́
classical ~ = класи́чна течія́
cocurrent ~ = супу́тня течія́
cold ~ = 1. холодопли́нність 2. пли́нність [по́взкість] поліме́рів
communication ~ = поті́к інформа́ції
compressible (fluid) ~ = поті́к [течія́] стисно́го пли́ну
concentration ~ = концентраці́йний поті́к
condensing ~ = скра́плюваний поті́к (пари)
cone ~ = коні́чна течія́
confined ~ = обме́жена течія́
conical ~ = коні́чна течія́
continuous ~ = непере́рвна течія́
convective ~ = конвекці́йний [конвекти́вний] поті́к
convergent ~ = збі́жний поті́к, збі́жна течія́
coolant ~ = поті́к охоло́джувача [теплоносія́]
Couette ~ = Куе́това течія́
countercurrent ~ = зу́стрі́чна течія́ двох пли́нів (у теплообміннику)
creep(ing) ~ = повзка́ деформа́ція
critical ~ = крити́чна течія́ (плину зі швидкістю звуку в цьому плині)
critical heat ~ = поті́к теплово́ї ене́ргії за кри́зи теплоо́бміну (в системах охолоджування)
cross ~ = 1. попере́чна течія́ 2. перехре́сна течія́
cyclostrophic ~ = циклострофі́чний поті́к
data ~ = поті́к да́них
detached ~ = віді́рвана течія́
deviated ~ = відхи́лена течія́
deviating ~ = відхи́лювальна течія́
diabatic ~ = діяба́тна течія́
diffusion ~ = дифузі́йний поті́к
direct ~ = прямопоті́к, прями́й поті́к
discontinuous ~ = розри́вна течія́
dislocation ~ = дислокаці́йне тертя́
discrete ~ = дискре́тний поті́к
dissipative ~ = дисипати́вний поті́к
dissipationless ~ = бездисипати́вний поті́к
disturbed ~ = збу́рена течія́, збу́рений поті́к
divergent ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
doublet ~ = течія́ поблизу́ гідродинамі́чного ди́поля
downward ~ = низхідна́ течія́, течія́ згори́ уни́з,
drift ~ = дре́йфовий поті́к
drowned ~ = глиби́нна течія́
ebb tide ~ = відпли́вна течія́
eddy-free ~ = безвихоро́вий поті́к
eddy(ing) ~ = вихоро́ва [турбуле́нтна] течія́, вихоро́вий [турбуле́нтний] поті́к
elastic ~ = відно́влювання фо́рми (ті́ла) пі́сля пружно́го деформува́ння
electron ~ = поті́к електро́нів
entropy ~ = поті́к ентропі́ї
excess ~ = надлишко́вий поті́к
expanded ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
expansive ~ = розбі́жна течія́, розбі́жний поті́к
Fanno ~ = течія́ Фе́но
film ~ = плівко́ва́ течія́, течія́ у (тонкій) плі́вці
fluid ~ = поті́к [течія́] пли́ну
forced ~ = примусо́ва течія́
forward ~ = прями́й поті́к
free-molecule ~ = поті́к ві́льних моле́кул (що не взаємодіють між собою)
friction ~ = в’язка́ течія́
frictional secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
frictionless ~ = нев’язка́ течія́
gas ~ = га́зовий поті́к
generating ~ = поро́джувальна течія́ (в заповнюваному каналі від його початку до місця зімкнення межових шарів)
geostrophic ~ = геостро́фний поті́к
gradient ~ = ґрадіє́нтний поті́к
gravity ~ = самопли́в, самопли́вна течія́, самопли́вний поті́к
Harris ~ = Га́рисів поті́к
Hartmann ~ = Га́ртманова течія́
heat ~ = перено́шення [передава́ння] тепла́ (теплової енергії за одиницю часу)
helical ~ = ґвинтови́й поті́к
Helmholtz ~ = Ге́льмгольців поті́к
high-pressure ~ = високоти́сковий поті́к
high-speed ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
high-velocity ~ = швидки́й [високошви́дкісний] поті́к
homenergic ~ = гомоенергети́чна течія́
homentropic ~ = гомоентропі́йна течія́
homogeneous ~ = однорі́дна течія́
Hubble ~ = Га́блів поті́к
hydrodynamic ~ = гідродинамі́чна течія́
hypersonic ~ = гіперзвукова́ течія́, гіперзвукови́й поті́к
ice ~ = крижани́й поті́к, дифлюе́нція, скреса́ння кри́ги
ideal ~ = 1. течія́ ідеа́льного пли́ну, ідеа́льна течія́ 2. нев’язка́ течія́
incompressible ~ = поті́к [течія́] нестисно́го пли́ну
inertial ~ = інерці́йна течія́
inviscid ~ = нев’язка́ течія́, поті́к нев’язко́го пли́ну
inward ~ = досере́динний потік, досере́динна течія́, поті́к [течія́] іззо́вні всере́дину
irrotational ~ = безвихоро́ва течія́, безвихоро́вий поті́к
isenergic ~ = ізоенергети́чна течія́
isentropic ~ = ізоентропі́йна течія́
isothermal ~ = ізотермі́чна течія́
katabatic ~ = дозе́мний поті́к (пові́тря)
Knudsen ~ = Кну́дсенів поті́к
laminar ~ = ламіна́рна течія́, ламіна́рний поті́к
large-scale vortex ~ = великомасшта́бна вихоро́ва течія́
lava ~ = поті́к ла́ви
liquid ~ = течія́ [поті́к] рідини́
low-pressure fluid ~ = низькоти́скова течія́ [низькоти́сковий поті́к] пли́ну (за тиску, нижчого за атмосферний)
Lüders ~ = Лю́дерсів поті́к
main ~ = основна́ течія́, основни́й поті́к
mass ~ = поті́к ма́си (через дану поверхню за одиницю часу)
meridional ~ = меридія́нна течія́
mixed ~ = змі́шана [багатокомпоне́нтна] течія́
model ~ = моде́льна течія́
moderate ~ = помі́рна течія́
molecular ~ = поті́к моле́кул
multicomponent ~ = багатокомпоне́нтна течія́, багатокомпоне́нтний поті́к
multiphase ~ = багатофа́зова течія́, багатофа́зовий поті́к
net power ~ = (техн.) сума́рний поті́к ене́ргії
near-sonic ~ = білязвукови́й поті́к
Newtonian(‑fluid) ~ = Нью́тонова течія́, течія́ Нью́тонового пли́ну
noncirculating ~ = безциркуляці́йна течія́
nonisothermal ~ = неізотермі́чна течія́
non-Newtonian(‑fluid) ~ = ненью́тонова течія́, течія́ ненью́тонового пли́ну
nonstationary ~ = нестаціона́рна течія́, нестаціона́рний поті́к
nonturbulent ~ = нетурбуле́нтна течія́, нетурбуле́нтний поті́к
nonuniform ~ = неоднорі́дна течія́, неоднорі́дний поті́к
nonviscous ~ = нев’язка́ течія́
one-dimensional ~ = однови́мірна течія́
osmotic ~ = осмоти́чна течія́
outward ~ = поті́к [течія́] ізсере́дини назо́вні
particle ~ = поті́к части́нок
penetrated ~ = прони́клий поті́к
penetrating ~ = прони́кливий поті́к
plug ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
piston ~ = затичко́вий [поршневи́й] поті́к
plane ~ = пло́ска [двови́мірна] течія́
plasma ~ = пла́змо́ва течія́
plastic ~ = 1. пласти́чна течія́ 2. пласти́чна пли́нність
plug ~ = затичко́вий поті́к
Poiseuille ~ = Пуазе́йлів поті́к
potential ~ = потенція́льна течія́, потенція́льний поті́к
power ~ = 1. (фіз.) поті́к ене́ргії 2. (техн.) поті́к поту́жности
Prandtl-Meyer ~ = поті́к Пра́ндтля-Ма́єра
primary ~ = перви́нний поті́к
pseudostationary ~ = псевдостаціона́рна течі́я, псевдостаціона́рний поті́к
pulsating ~ = пульсівна́ течія́
pumped ~ = (під)ти́скова [помпо́вана] течія́, течія́ під ти́ском
quasi-viscous ~ = квазив’язка́ течія́
radial ~ = радія́льна течія́, радія́льний поті́к
radiation ~ = поті́к промі́ння
rapid ~ = надкрити́чна течія́ води́
Rayleigh ~ = течія́ Ре́йлі [Реле́я]
real-fluid ~ = реа́льна течія́, поті́к [течія́] реа́льного пли́ну
renormalization ~ = ренормалізаці́йний поті́к
restricted ~ = обме́жена течія́
return ~ = зворо́тна течія́
rotational ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
secondary ~ = втори́нна [межова́] в’язка́ течія́
self-similar ~ = автомоде́льна течія́
sensible-heat ~ = поті́к ента́льпії
shear ~ = зсу́вова течія́
simulated ~ = моде́льна [змодельо́вана] течія́
sink ~ = течія́ до сто́ку, стічна́ течія́
slip ~ = ковзна́ течія́ (Кнудсенові числа від 0.01 до 0.1)
soil ~ = соліфлю́кція
sonic ~ = звукова́ течія́, звукови́й поті́к
source ~ = джере́льна течія́, течія́ від джерела́
stalled ~ = зі́рваний поті́к
stationary ~ = стаціона́рна течія́
steady ~ = уста́лена течія́, уста́лений поті́к
Stokes ~ = Сто́ксова течія́
stopped ~ = (фх) зупи́нений стру́мінь
stratified ~ = розшаро́вана течія́
streamline ~ = 1. обтіка́льна течія́ 2. нетурбуле́нтна течія́
streamlining ~ = обтіка́льна течія́, обтіка́льний поті́к
strongly turbulent ~ = сильнотурбуле́нтна течія́, сильнотурбуле́нтний поті́к
subcritical ~ = докрити́чна [підкрити́чна] течія́, докрити́чний [підкрити́чний] поті́к
subsonic ~ = дозвукова́ течія́, дозвукови́й поті́к
subsurface ~ = підповерхне́ва течія́
supercritical ~ = надкрити́чна течія́, надкрити́чний поті́к
supersonic ~ = надзвукова́ течія́, надзвукови́й поті́к
surface ~ = поверхне́ва течія́
swirl(ing) ~ = вирова́ [закру́чена] течія́
thermally assisted flux ~ [TAFF] = термозактиво́вана течія́ магне́тного пото́ку [ТТМП]
three-dimensional ~ = триви́мірна [просторо́ва] течія́, триви́мірний [просторо́вий] поті́к
throat ~ = течія́ в горлови́ні (сопла)
throttled ~ = (з)дросельо́вана течія́
through ~ = крізна́ [наскрізна́] течія́
tidal ~ = припли́вна течія́
traffic ~ = поті́к тра́нспорту
transient ~ = перехі́дна́ [неуста́лена] течія́
transition(al) ~ = перехі́дна́ течія́ (між ламінарною та турбулентною)
transmitted ~ = прони́клий поті́к
transonic ~ = білязвукова́ [трансзвукова́] течія́
turbulent ~ = турбуле́нтна течія́, турбуле́нтний поті́к
two-dimensional ~ = двови́мірна течія́, двови́мірний поті́к
two-phase ~ = двофа́зова течія́, двофа́зовий поті́к
undisturbed ~ = незбу́рений поті́к
uniform ~ = однорі́дна течія́, однорі́дний поті́к
unstalled ~ = незі́рваний поті́к
unsteady ~ = неуста́лена течія́, неуста́лений поті́к
unsteady-state ~ = багатофа́зова течія́ з фа́зовими перехо́дами
upward ~ = 1. висхідна́ течія́, течія́ зни́зу вго́ру 2. відзе́мний поті́к
variable ~ = змі́нна течія́
viscous ~ = в’язка́ течія́, поті́к в’язко́го пли́ну
vortex ~ = вихоро́ва течія́, вихоро́вий поті́к
wake ~ = кільва́терна течія́, кільва́терний поті́к
weakly turbulent ~ = слабкотурбуле́нтна течія́, слабкотурбуле́нтний поті́к
work ~ = пере́біг робо́ти
fraction II 1. фра́кція || фракці́йний 2. ча́стка, відно́сний вміст, відно́сна концентра́ція || ча́стковий 3. ула́мок
['frækʃn]
absorbed ~ = (яф) уві́брана до́за (внутрішнього опромінення)
binding ~ = (яф) пито́ма ене́ргія зв’язку́ ядра́, ене́ргія зв’язку́ на оди́н нукло́н
branching ~ = (яф) відно́шення гіло́к (розпаду)
conversion ~ = (яф) коефіціє́нт (вну́трішньої) конве́рсії
daughter ~ = похідна́ [втори́нна] фра́кція
decay ~ = (яф) відно́шення гіло́к ро́зпаду
delayed-neutron ~ = ча́стка затри́маних [запізні́лих] нейтро́нів
depleted ~ = збі́днена фра́кція
enriched ~ = збага́чена фра́кція
fine ~ = високодиспе́рсна фра́кція
gel ~ = ґель-фра́кція
heavy ~ = важка́ фра́кція
high-polymeric ~ = високомолекуля́рна фра́кція
intermediate ~ = промі́жна́ фра́кція
light ~ = легка́ фра́кція
low-polymeric ~ = низькомолекуля́рна фра́кція
mass ~ = (х.) ма́сова ча́стка
molar ~ = (х.) моля́рна ча́стка
mole ~ = (х.) мо́льна ча́стка
narrow ~ = (х.) вузька́ фра́кція
parent ~ = вихідна́ [пе́рвісна] фра́кція
sieve ~ = ситова́ фра́кція (у ґранулометричному аналізі)
sol ~ = золь-фра́кція
stripped ~ = збі́днена фра́кція
survival ~ = (яф) відсо́ток [проце́нт] вижива́ння
trapped-particle ~ = ча́стка захо́плених части́нок
void ~ = (яф) коефіціє́нт порожни́нности
volatile ~ = летка́ фра́кція
volume ~ = (х.) о́б’є́мна ча́стка, о́б’є́мний вміст
weight ~ = вагова́ ча́стка, вагова́ концентра́ція
generation 1. ґенерува́ння//зґенерува́ння 2. поро́джування//поро́дження || поро́джувальний 3. спричиня́ння//спричи́нення 4. тво́рення/‌утво́рювання//утво́рення || утво́рювальний 5. виробля́ння//ви́роблення; формува́ння//сформува́ння 6. поколі́ння, ґенера́ція || ґенераці́йний 7. варія́нт (вдосконалений)
[ˌdʒεnə'reɪʃn]
~ of charge carriers = ґенерува́ння носії́в заря́ду
~ of nucleons = поколі́ння [ґенера́ція] нукло́нів
address ~ = формува́ння адре́си
computer ~ = поколі́ння [ґенера́ція] комп’ю́терів
continuous ~ = непере́рвне ґенерува́ння
data ~ = ґенерува́ння да́них
defect ~ = утво́рювання дефе́ктів (by moving dislocations – через рух дислокацій)
dust ~ = порохоутво́рювання [пилоутво́рювання], утво́рювання по́роху [пилу]
eddy ~ = вихороутво́рювання, утво́рювання ви́хорів
electromagnetic ~ = електромагне́тне ґенерува́ння
energy ~ = виробля́ння [ґенерува́ння] ене́ргії
field ~ = ґенерува́ння по́ля
first ~ = пе́рше поколі́ння, пе́рша ґенера́ція
frequency ~ = ґенерува́ння частоти́
function ~ = ґенерува́ння фу́нкції
harmonic ~ = ґенерува́ння гармо́нік
heat ~ = виробля́ння тепла́
image ~ = формува́ння о́бразу/зобра́ження
impurity ~ = утво́рювання до́мішок
microwave ~ = ґенерува́ння мікрохви́ль
neutron ~ = поколі́ння [ґенера́ція] нейтро́нів
noise ~ = ґенерува́ння шу́му; утво́рювання зава́д
nonlinear ~ = неліні́йне ґенерува́ння
nuclear electric power ~ = виробля́ння електроене́ргії на АЕС
parametric ~ = параметри́чне ґенерува́ння
phonon ~ = ґенерува́ння фоно́нів
power ~ = виробля́ння електроене́ргії
pulse ~ = ґенерува́ння і́мпульсів
random-number ~ = ґенерува́ння випадко́вих чи́сел
second ~ = дру́ге поколі́ння, дру́га ґенера́ція
secondary ~ = втори́нне ґенерува́ння
second-harmonic ~ = ґенерува́ння дру́гої гармо́ніки
spectrum ~ = ґенерува́ння спе́ктру
spurious ~ = парази́тне ґенерува́ння
steam ~ = виробля́ння (водяної) па́ри
system ~ = ґенерува́ння (операці́йної) систе́ми
vapor ~ = випароутво́рювання
wave ~ = ґенерува́ння хвиль
growth 1. зроста́ння, ріст; при́ріст || ростови́й 2. виро́щування//ви́рощення 3. бі́льшання//побі́льшання
[grəʊθ, groʊθ]
~ from a melt = виро́щування [ріст] (кристалу) з ро́зтопу
~ from a solution = виро́щування [ріст] (кристалу) з ро́зчину
~ from a vapor = виро́щування [ріст] (кристалу) з ви́пару [випаро́вої фа́зи]
bounded ~ = обме́жене зроста́ння (значень функції)
bubble ~ = бі́льшання [ріст] бу́льбашок
chain ~ = (х.) зроста́ння [ро́звиток] ланцюга́
continuous crack ~ = безупи́нний ріст трі́щини
crack ~ = бі́льшання [ріст] трі́щини
crystal ~ = 1. ріст криста́лу [криста́лів] 2. виро́щування криста́лу [криста́лів]
dislocation ~ = ріст дислока́ції [дислока́цій]
domain ~ = ріст доме́ну [доме́нів]
drop(let) ~ = ріст крапли́ни [крапли́н]
epitaxial ~ = епітаксі́йне виро́щування, епітаксі́йний ріст (кристалу)
exponential ~ = експоненці́йне зроста́ння
fast ~ = 1. швидки́й ріст 2. швидке́ зроста́ння [бі́льшання]
film ~ = виро́щування плі́вок
grain ~ = бі́льшання [ріст] зерни́н(и)
heteroepitaxial ~ = (of crystals) гетероепітаксі́йне виро́щування (кристалів)
homoepitaxial ~ = (of crystals) гомоепітаксі́йне виро́щування (кристалів)
hydrothermal ~ = (of crystals) гідротерма́льне виро́щування (кристалів)
instability ~ = ро́звиток несті́йкости
isothermal ~ = 1. ізотермі́чний ріст 2. ізотермі́чне виро́щування (кристалів)
layer ~ = 1. ріст ша́ру 2. виро́щування ша́ру
linear ~ = ліні́йне зроста́ння [бі́льшання]
logarithmic ~ = логаритмі́чне зроста́ння [бі́льшання]
nonlinear ~ = неліні́йне зроста́ння [бі́льшання]
oscillation ~ = зроста́ння колива́нь
radiation ~ = радіяці́йний [радіяці́йно стимульо́ваний] ріст (кристалів)
radiation(‑)stimulated ~ = радіяці́йно стимульо́ваний ріст (плівок, кристалів)
rheotaxial ~ = реотаксі́йний ріст (кристалу)
secondary ~ = ріст втори́нного мінера́лу
single-crystal ~ = 1. ріст монокриста́лу 2. виро́щування монокриста́лу (from a melt/solution – з розтопу/розчину)
slow ~ = 1. пові́льний ріст 2. пові́льне зроста́ння [бі́льшання]
stable crack ~ = стійки́й ріст трі́щини
steady ~ = непере́рвне зроста́ння [бі́льшання]
steady crack ~ = стійки́й ріст трі́щини
stepwise crack ~ = стрибко́вий ріст трі́щини
unbounded ~ = необме́жене зроста́ння (значень функції)
unstable crack ~ = нестійки́й ріст трі́щини
hardening 1. змі́цнювання//змі́цнення; міцні́шання//поміцні́шання 2. тве́рднення//потве́рднення/затве́рднення; тверді́шання//потверді́шання || твердни́й 3. (процес) гартува́ння/загарто́вування//загартува́ння, прогарто́вування//прогартува́ння || гартівни́й, гартува́льний 4. (наслідок) гарт, загарто́ваність || гартови́й 5. тужаві́ння//затужаві́ння, тужа́влення//затужа́влення || тужави́льний; тужа́вний
['hɑːdnɪŋ, 'hɑːrd-]
age ~ = тверді́ння за ста́рення [старі́ння], дисперсі́йне [структу́рне] тверді́ння
beam ~ = жорсткі́шання стру́меня (частинок)
case ~ = 1. поверхне́ве гартува́ння [змі́цнювання, тве́рднення] 2. поверхне́ве цементува́ння
cold ~ = нагарто́вування
Cottrell ~ = Ко́трелове міцні́шання, Ко́трелів механі́зм (міцнішання)
flame ~ = полумене́ве гартува́ння
full ~ = по́вне (за)гартува́ння, цілкови́те прогартува́ння
incomplete ~ = 1. недотве́рднення, недоста́тнє затве́рднення 2. недотужа́віння, недоста́тнє затужа́віння
induction ~ = індукці́йне гартува́ння
laser ~ = ла́зерне гартува́ння, гартува́ння ла́зером
linear ~ = ліні́йне міцні́шання; ліні́йне змі́цнювання
local(ized) ~ = місце́ве гартува́ння
neutron ~ = жорсткі́шання нейтро́нів
oil ~ = гартува́ння в оли́ві
penetration ~ = наскрізне́ гартува́ння
precipitation ~ = тверді́ння за ста́рення [старі́ння]; дисперсі́йне [структу́рне] тверді́ння
quench ~ = гартува́ння, гартове́ змі́цнювання; гартове́ тве́рднення [тверді́шання]
radiation ~ = радіяці́йне змі́цнювання
secondary ~ = втори́нне тве́рднення, додатко́ве тверді́шання; втори́нне гартува́ння
selective ~ = селекти́вне гартува́ння
shock wave ~ = змі́цнювання уда́рними хви́лями, деформаці́йне змі́цнювання
spectrum ~ = жорсткі́шання спе́ктру
strain ~ = деформаці́йне змі́цнювання
surface ~ = поверхне́ве змі́цнювання; гартува́ння [нагарто́вування] пове́рхні
through ~ = крізне́ [наскрізне́] гартува́ння
work ~ = деформаці́йне змі́цнювання
hardness 1. (мех.) тве́рдість (матеріялу) 2. (ем) жо́рсткість, прони́кливість (проміння) 3. (х.) тве́рдість, жо́рсткість (води)
['hɑːdnəs, 'hɑːrd-]
ball ~ = тве́рдість за Брине́лем
beam ~ = (енергети́чна) жо́рсткість стру́меня (частинок)
Brinell ~ = тве́рдість за Брине́лем
calcium ~ = ка́льцієва тве́рдість [жо́рсткість] (води)
hot ~ = високотемперату́рна [гаря́ча] тве́рдість
indentation ~ = інде́нторна тве́рдість
Knoop ~ = тве́рдість за Кну́пом
long-term ~ = трива́ла тве́рдість
Martens-Heyn ~ = тве́рдість за Ма́ртенсом-Ге́йном
Meyer ~ = тве́рдість за Ма́єром
Mohs ~ = тве́рдість за Мо́сом [Мо́совою шкало́ю]
natural ~ = 1. приро́дна тве́рдість (матеріялу) 2. приро́дна тве́рдість [жо́рсткість] (води)
neutron ~ = жо́рсткість нейтро́нів
penetration ~ = інде́нторна тве́рдість
permanent ~ = неусувна́ [пості́йна] тве́рдість [жо́рсткість] (води)
radiation ~ = жо́рсткість [прони́кливість] промі́ння
red ~ = червонотри́вкість, тве́рдість у нагрі́тому (до червоного кольору) ста́ні
Rockwell ~ = тве́рдість за Ро́квелом
scratch ~ = тве́рдість до дря́пання
secondary ~ = втори́нна тве́рдість
Shore ~ = тве́рдість за Шо́ром
temporary ~ = усувна́ тве́рдість [жо́рсткість] (води)
total ~ = зага́льна тве́рдість [жо́рсткість] (води)
Vickers ~ = тве́рдість за Ві́керсом
water ~ = тве́рдість [жо́рсткість] води́
image 1. (опт.) о́браз, зобра́ження || отри́мувати//отри́мати о́браз/зобра́ження ■ to form an ~ (с)формува́ти о́браз/зобра́ження 2. ві́дби́ток || відби́тий, віддзерка́лений 3. (фото)зні́мок, (фото)ві́дби́ток 4. (ел.) дзерка́льний заря́д 5. (ел.) дзерка́льна бічна́ сму́га часто́т 6. (матем.) о́браз, пере́твір, результа́т перетво́рення || відобража́ти//відобра́зити (into – у, в)
['ɪmɪdʒ]
~ of a mapping = (матем.) о́браз, ка́рта
aberrated ~ = абераці́йний о́браз, абераці́йне зобра́ження
aberration-free ~ = безабераці́йний о́браз, безабераці́йне зобра́ження
achromatic ~ = ахромати́чний о́браз, ахромати́чне зобра́ження
acoustic ~ = уя́вне джерело́ зву́ку, акусти́чний [звукови́й] о́браз, акусти́чне [звукове́] зобра́ження
aerial ~ = зави́слий о́браз, зави́сле зобра́ження, о́браз/зобра́ження по́за площино́ю екра́ну
afterglow ~ = залишко́вий [післясві́тний] о́браз, залишко́ве [післясві́тне] зобра́ження
animated ~ = мультипліка́ція
astigmatic ~ = астигмати́чний о́браз, астигмати́чне зобра́ження
auditory ~ = слухови́й о́браз
background ~ = фо́новий о́браз, фо́нове зобра́ження
backscatter ~ = о́браз/зобра́ження у відби́тому [розсі́яному] промі́нні
back-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого зза́ду об’є́кту
binary ~ = дворі́вневий о́браз, дворі́вневе зобра́ження
bit ~ = двійко́вий [бі́товий] о́браз
black-and-white ~ = чо́рно-бі́лий о́браз, чо́рно-бі́ле зобра́ження
blurred ~ = розми́тий [розпли́вчастий] о́браз, розми́те [розпли́вчасте] зобра́ження
bottom-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого зни́зу об’є́кту
bright-field ~ = сві́тлопі́льний о́браз, сві́тлопі́льне зобра́ження (у мікроскопі)
brilliant ~ = яскра́вий [ясни́й] о́браз, яскра́ве [ясне́] зобра́ження
broad ~ = розми́тий о́браз, розми́те зобра́ження
burned-in ~ = залишко́вий [післясві́тний] о́браз, залишко́ве [післясві́тне] зобра́ження
card ~ = о́браз перфока́рти (у пам’яті)
charge ~ = дзерка́льний заря́д; дзерка́льний розпо́діл заря́дів; потенція́льний рельє́ф
chemically resistant ~ = хемі́чно тривки́й о́браз, хемі́чно тривке́ зобра́ження
chromatic ~ = багатоко́лірний [кольоро́вий] о́браз, багатоко́лірне [кольоро́ве] зобра́ження
coarse-grained ~ = (фот.) грубозерни́нний о́браз, грубозерни́нне зобра́ження
coded ~ = закодо́ваний о́браз, закодо́ване зобра́ження
coinciding ~s = збі́жні о́брази [зобра́ження]
color(ed) ~ = багатоко́лірний [кольоро́вий] о́браз, багатоко́лірне [кольоро́ве] зобра́ження
compound ~ = складни́й о́браз, складне́ зобра́ження
compressed ~ = сти́снений о́браз, сти́снене зобра́ження
conjugate ~ = спря́жений о́браз, спря́жене зобра́ження
continuous ~ = (матем.) непере́рвний о́браз, непере́рвне зобра́ження
continuous-tone ~ = багатото́новий о́браз, багатото́нове зобра́ження
contrast ~ = контра́стовий о́браз, контра́стове зобра́ження
converted ~ = перетво́рений о́браз, перетво́рене зобра́ження
core ~ = дубліка́т вмі́сту операти́вної па́м’яти
correct ~ = прями́й о́браз, пряме́ зобра́ження
crisp ~ = різки́й [чітки́й] о́браз, різке́ [чітке́] зобра́ження
2-d ~ = двови́мірний [пло́ски́й] о́браз, двови́мірне [пло́ске́] зобра́ження
3-d ~ = триви́мірний [просторо́вий, о́б’є́мний, стереоскопі́чний] о́браз, триви́мірне [просторо́ве, о́б’є́мне, стереоскопі́чне] зобра́ження
dark-field ~ = темнопі́льний о́браз, темнопі́льне зобра́ження (у мікроскопі)
defocused ~ = несфокусо́ваний о́браз, несфокусо́ване зобра́ження
degraded ~ = нея́кісний [ви́цвілий] зні́мок
demagnified ~ = зме́ншений о́браз, зме́ншене зобра́ження
developed ~ = проя́влений [ви́явлений] фотозні́мок, проя́влений [ви́явлений] о́браз, проя́влене [ви́явлене] зобра́ження
diffuse ~ = розми́тий о́браз, розми́те зобра́ження
digital ~ = дискретизо́ваний [цифрови́й] о́браз, дискретизо́ване [цифрове́] зобра́ження
digitized ~ = див. digital ~
direct ~ = прями́й о́браз, пряме́ зобра́ження
direct-shadow ~ = тіньови́й о́браз, тіньове́ зобра́ження
discrete ~ = дискретизо́ваний [цифрови́й] о́браз, дискретизо́ване [цифрове́] зобра́ження
display ~ = о́браз/зобра́ження на екра́ні диспле́я
distorted ~ = спотво́рений о́браз, спотво́рене зобра́ження
dot(‑element) ~ = крапко́вий о́браз, крапко́ве зобра́ження
dot-matrix ~ = крапко́во-ма́тричний о́браз, крапко́во-ма́тричне зобра́ження
double ~ = подві́йний о́браз, подві́йне зобра́ження
dynamic ~ = динамі́чний о́браз, динамі́чне зобра́ження
electric ~ = дзерка́льний заря́д
electrical ~ = потенція́льний рельє́ф
electron-beam ~ = електро́нний о́браз, електро́нне зобра́ження
electronic ~ = електро́нний о́браз, електро́нне зобра́ження
enlarged ~ = збі́льшений о́браз, збі́льшене зобра́ження
erect ~ = прямий о́браз, пряме́ зобра́ження
extrafocal ~ = позафо́кусний о́браз, позафо́кусне зобра́ження
false ~ = парази́тний о́браз, парази́тне зобра́ження
fault ~ = спотво́рений о́браз, спотво́рене зобра́ження
feedback ~ = графі́чний зворо́тний зв’язо́к
film ~ = о́браз/зобра́ження на плі́вці
fine-grained ~ = (фот.) дрібнозерни́нний о́браз, дрібнозерни́нне зобра́ження
fixed ~ = нерухо́мий о́браз, нерухо́ме зобра́ження
foreground ~ = о́браз [зобра́ження] пере́днього пла́ну
Fraunhofer ~ = Фра́унгоферів дифракці́йний о́браз, Фра́унгоферове дифракці́йне зобра́ження
Fresnel ~ = Френе́лів дифракці́йний о́браз, Френе́леве дифракці́йне зобра́ження
fringe ~ = інтерференці́йна карти́на
front-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого спе́реду об’є́кту
frozen ~ = 1. стоп-ка́др 2. стробоскопі́чний о́браз, стробоскопі́чне зобра́ження
fuzzy ~ = нечітки́й о́браз, нечітке́ зобра́ження
ghost ~ = парази́тний [ома́нний] о́браз, парази́тне [ома́нне] зобра́ження
graticule ~ = о́браз/зобра́ження окуля́рної шкали́
half-tone ~ = напівто́новий [напівтіньови́й] о́браз, напівто́нове [напівтіньове́] зобра́ження
hard ~ = контра́стовий о́браз, контра́стове зобра́ження
harsh ~ = контра́стовий о́браз, контра́стове зобра́ження
high-contrast ~ = висококонтра́стовий о́браз, висококонтра́стове зобра́ження
high-light ~ = яскра́вий о́браз, яскра́ве зобра́ження
high-resolution ~ = високови́різнений [високорозді́льний] о́браз, високови́різнене [високорозді́льне] зобра́ження
high-visibility ~ = висококонтра́стовий о́браз, висококонтра́стове зобра́ження
holographic ~ = гологра́ма, голографі́чний о́браз, голографі́чне зобра́ження
holographic twin ~ = спря́жений голографі́чний о́браз, спря́жене голографі́чне зобра́ження
in-focus ~ = сфокусо́ваний о́браз, сфокусо́ване зобра́ження
infrared ~ = о́браз/зобра́ження в інфрачерво́ному промі́нні
intensified ~ = підси́лений о́браз, підси́лене зобра́ження
intermediate ~ = промі́жни́й о́браз, промі́жне́ зобра́ження
inverse ~ = (матем.) проо́браз
inverted ~ = обе́рнений о́браз, обе́рнене зобра́ження
invisible ~ = неви́дний о́браз, неви́дне зобра́ження
latent ~ = прихо́ваний [лате́нтний] о́браз, прихо́ване [лате́нтне] зобра́ження
light ~ = світлови́й о́браз, світлове́ зобра́ження
line ~ = штрихови́й о́браз, штрихове́ зобра́ження
low-contrast ~ = низькоконтра́стовий о́браз, низькоконтра́стове зобра́ження
lunar ~ = о́браз/зобра́ження Мі́сяця
magnified ~ = збі́льшений о́браз, збі́льшене зобра́ження
master ~ = етало́нний о́браз, етало́нне зобра́ження
mirror ~ = 1. дзерка́льний о́браз, дзерка́льне зобра́ження 2. (матем.) дзерка́льне відобра́ження 3. (ел.) дзерка́льний заря́д
monochromatic ~ = одноко́лірний [одноба́рвний, монохромати́чний] о́браз, одноко́лірне [одноба́рвне, монохромати́чне] зобра́ження
movable ~ = рухли́вий о́браз, рухли́ве зобра́ження
moving ~ = рухли́вий о́браз, рухли́ве зобра́ження
multicolor ~ = багатоко́лірний о́браз, багатоко́лірне зобра́ження
multiple ~ = багатоко́нтурний о́браз, багатоко́нтурне зобра́ження
negative ~ = неґати́в, неґати́вний о́браз, неґати́вне зобра́ження
object ~ = о́браз/зобра́ження об’є́кту
observed ~ = спостере́жуваний о́браз, спостере́жуване зобра́ження
off-axis ~ = позаві́сний о́браз, позаві́сне зобра́ження
optical ~ = опти́чний о́браз, опти́чне зобра́ження
original ~ = оригіна́л, вихідни́й о́браз, вихідне́ зобра́ження (до копіювання)
orthoscopic ~ = ортоскопі́чний о́браз, ортоскопі́чне зобра́ження
out-of-focus ~ = несфокусо́ваний о́браз, несфокусо́ване зобра́ження
paraxial ~ = біляві́сний [параксі́йний] о́браз, біляві́сне [параксі́йне] зобра́ження
partial ~ = фраґме́нт о́бразу/зобра́ження
perverted ~ = дзерка́льний о́браз, дзерка́льне зобра́ження
phantom ~ = парази́тний о́браз, парази́тне зобра́ження
phase ~ = фа́зовий о́браз, фа́зове зобра́ження
phase-contrast ~ = фазоконтра́стовий о́браз, фа́зоконтра́стове зобра́ження
photographic ~ = фотозні́мок, фотографі́чний о́браз, фотографі́чне зобра́ження
pipper ~ = о́браз/зобра́ження візи́рного о́твору
pixel ~ = пі́ксельний о́браз, пі́ксельне зобра́ження
plane ~ = двови́мірний [пло́ски́й] о́браз, двови́мірне [пло́ске́] зобра́ження
planetary ~ = о́браз/зобра́ження плане́ти
positive ~ = позити́в, позити́вний о́браз, позити́вне зобра́ження
potential ~ = потенція́льний рельє́ф
primary ~ = 1. вихідни́й [пе́рвісний] о́браз, вихідне́ [пе́рвісне] зобра́ження 2. о́браз/зо́браження в одно́му з основни́х кольорі́в
prismatic ~ = о́браз/зобра́ження пі́сля зало́млення про́менів при́змою
projected ~ = (с)проєкто́ваний о́браз, (с)проєкто́ване зобра́ження
radar ~ = радіолокаці́йний о́браз, радіолокаці́йне зобра́ження
real ~ = (опт.) реа́льний [ді́йсний] о́браз, реа́льне [ді́йсне] зобра́ження
reduced ~ = зме́ншений о́браз, зме́ншене зобра́ження
reference ~ = контро́льний [опо́рний] о́браз, контро́льне [опо́рне] зобра́ження
reflected ~ = відби́тий о́браз, відби́те зобра́ження
reproduced ~ = відтво́рений о́браз, відтво́рене зобра́ження
retained ~ = залишко́вий о́браз, залишко́ве зобра́ження
retinal ~ = о́браз/зобра́ження на сіткі́вці о́ка
reverse ~ = неґати́в, неґати́вний о́браз, неґати́вне зобра́ження
reversed ~ = 1. переве́рнений о́браз, переве́рнене зобра́ження 2. неґати́в, неґати́вний о́браз, неґати́вне зобра́ження
roentgenographic ~ = рентґеногра́ма, рентґе́нівський зні́мок
scaled-down ~ = зме́ншений о́браз, зме́ншене зобра́ження
scaled-up ~ = збі́льшений о́браз, збі́льшене зобра́ження
scanned ~ = 1. розго́ртка о́бразу/зобра́ження, розго́рнений о́браз, розго́рнене зобра́ження 2. (за)скано́ваний о́браз, (за)скано́ване зобра́ження
scrambled ~ = закодо́ваний о́браз, закодо́ване зобра́ження
screen ~ = о́браз/зобра́ження на екра́ні
secondary ~ = втори́нний о́браз, втори́нне зобра́ження
separation ~ = кольороподі́лений о́браз, кольороподі́лене зобра́ження
shadow ~ = тіньови́й о́браз, тіньове́ зобра́ження
shadow-free ~ = безтіньови́й о́браз, безтіньове́ зобра́ження
sharp ~ = різки́й [чітки́й] о́браз, різке́ [чітке́] зобра́ження
slit ~ = о́браз/зобра́ження щі́лини (спектрографа тощо)
soft ~ = низькоконтра́стовий о́браз, низькоконтра́стове зобра́ження
sound ~ = 1. фоногра́ма 2. звукови́й о́браз
spurious ~ = парази́тний о́браз, парази́тне зобра́ження
star ~ = о́браз/зобра́ження зорі́
stellar ~ = о́браз/зобра́ження зорі́
static ~ = стати́чний [нерухо́мий] о́браз, стати́чне [нерухо́ме] зобра́ження
stereoscopic ~ = стереоо́браз, стереозобра́ження, просторо́вий [о́б’є́мний, триви́мірний, стереоскопі́чний] о́браз, просторо́ве [о́б’є́мне, триви́мірне, стереоскопі́чне] зобра́ження
stigmatic ~ = стигмати́чний о́браз, стигмати́чне зобра́ження
still ~ = 1. стоп-ка́др 2. фотозні́мок 3. стати́чний [нерухо́мий] о́браз, стати́чне [нерухо́ме] зобра́ження
storage ~ = дубліка́т вмі́сту па́м’яті (комп’ютера)
stored ~ = запи́саний о́браз, запи́сане зобра́ження
superimposed ~ = накла́дений о́браз, накла́дене зобра́ження
synthesized ~ = синтезо́ваний о́браз, синтезо́ване зобра́ження
tactile ~ = дотико́вий [такти́льний] обра́з
target ~ = о́браз/зобра́ження міше́ні [ці́лі]
terminal ~ = віртуа́льний терміна́л
test ~ = (тб) випро́бувальний о́браз, випро́бувальне зобра́ження
thermal ~ = о́браз/зобра́ження в інфрачерво́них про́менях
three-dimensional ~ = триви́мірний [о́б’є́мний] о́браз, триви́мірне [о́б’є́мне] зобра́ження
top-lit ~ = о́браз/зобра́ження підсві́тленого згори́ об’є́кту
true-sided ~ = конґруе́нтний о́браз, конґруе́нтне зобра́ження
two-dimensional ~ = двови́мірний [пло́ски́й] о́браз, двови́мірне [пло́ске́] зобра́ження
ultraviolet ~ = о́браз/зобра́ження в ультрафіоле́тових про́менях
undistorted ~ = неспотво́рений о́браз, неспотво́рене зобра́ження
unsharp ~ = нерізки́й [нечітки́й] о́браз, нерізке́ [нечітке́] зобра́ження
upright ~ = прями́й (неперевернений) о́браз, пряме́ зобра́ження
virtual ~ = 1. (опт.) позі́рний [уя́вний] о́браз, позі́рне [уя́вне] зобра́ження 2. (комп.) віртуа́льний] о́браз, віртуа́льне зобра́ження
visible ~ = ви́дний о́браз, ви́дне зобра́ження
visual ~ = зорови́й [візуа́льний] о́браз; візуа́льне зобра́ження (на відміну від надрукованого тощо)
wide-screen ~ = широкоформа́тний кадр
x-ray ~ = рентґеногра́ма
index (мн. indices) 1. і́ндекс || і́ндексний, і́ндексовий; (про множину) індексува́льний || індексува́ти//проіндексува́ти; значи́ти/‌познача́ти//позна́чи́ти і́ндексом 2. пока́зни́к, коефіціє́нт || показнико́вий, коефіціє́нтний 3. поря́док 4. стрі́лка (приладу) || стрілко́ви́й 5. вказівни́к, пока́зник (у книжці) || вно́сити//вне́сти до пока́зника
['ɪndεks] (мн. ['ɪndɪsiːz])
~ of absorption = (опт.) коефіціє́нт абсо́рбції [поглина́ння, вбира́ння]
~ of a (crystal) plane = і́ндекс (кристалографі́чної) площини́
~ of dispersion = (стат) пока́зни́к [і́ндекс] диспе́рсії [ро́зкиду] (даних)
~ of lens = пока́зни́к зало́млювання лі́нзи
~ of a logarithm = характери́стика логари́тму
~ of names = іменни́й пока́зник (у книжці)
~ of a point relative [with respect] to a curve/cycle = поря́док то́чки відно́сно криво́ї/ци́клу
~ of power = пока́зни́к сте́пеня
~ of a radical = пока́зни́к ко́реня [радика́лу]
~ of refraction = пока́зни́к зало́млювання
~ of a root = пока́зни́к ко́реня [радика́лу]
~ of solar activity = і́ндекс сонце́вої акти́вности
~ of a subgroup = і́ндекс підгру́пи
absolute ~ of refraction = абсолю́тний показни́к зало́млювання
absorbance ~ = коефіціє́нт поглина́ння [вбира́ння]
absorbency ~ = див. absorbance ~
absorption ~ = коефіціє́нт поглина́ння [вбира́ння]
aggregate ~ = складни́й і́ндекс
aggregative ~ = складни́й і́ндекс
authors ~ = а́вторський [іменни́й] пока́зник (у книжці)
Bravais ~ = і́ндекс Браве́
buffer ~ = бу́ферний і́ндекс (розчину)
card ~ = картоте́ка
catalog ~ = пока́зник катало́гу
characteristic ~ = характеристи́чний показни́к
citation ~ = цита́т-і́ндекс, і́ндекс цито́ваности
collective ~ = збі́рний пока́зник
color ~ = 1. (опт.) ко́лірний і́ндекс, пока́зни́к заба́рвлення 2. (астр.) ко́лор-і́ндекс, пока́зни́к ко́льору, ко́лірний пока́зни́к
column ~ = сто́впчиковий і́ндекс, і́ндекс сто́впчика
contravariant ~ = контраварія́нтний і́ндекс
covariant ~ = коварія́нтний і́ндекс
crystal ~ = кристалі́чний [кристалографі́чний] і́ндекс
cumulative exposure ~ [CUEX] = показни́к кумуляти́вної до́зи опромі́нення
decontamination ~ = і́ндекс очи́щення
deficiency ~ = (матем.) і́ндекс дефе́кту, дефе́ктне число́
diagram ~ = і́ндекс [пока́зни́к] розбі́жности (Файнменової) діягра́ми
directivity ~ = і́ндекс спрямо́ваности (в децибелах)
dispersion ~ = (стат) пара́мет(е)р ро́зкиду, індикатри́са розсі́ювання
dummy ~ = німи́й і́ндекс
dynamic reactivity ~ = (х.) динамі́чний і́ндекс реаго́вности [реакці́йної зда́тности]
exposure ~ = експозиці́йний і́ндекс (світлочутливого матеріялу)
extraordinary ~ = пока́зни́к зало́млювання незвича́йної хви́лі
field ~(яф) пока́зни́к спада́ння магне́тного по́ля (в бетатроні)
fine ~ = втори́нний [докла́дний] і́ндекс
fractional ~ = 1. дробо́вий пока́зни́к сте́пеня 2. неці́лий [дробо́вий] інде́кс
Frank ~ = Фра́нків і́ндекс
free ~ = ві́льний і́ндекс
gross ~ = перви́нний і́ндекс
group (refraction) ~ = групови́й пока́зник зало́млювання
harmonic ~ = поря́док гармо́ніки
helicity ~ = і́ндекс спіра́льности
living ~ = ві́льний і́ндекс
lower ~ = ни́жній і́ндекс
Miller ~ = Мі́лерів [кристалі́чний] і́ндекс, і́ндекс гра́ні криста́лу
modulation ~ = коефіціє́нт (ампліту́дної) модуля́ції
ordinary ~ = пока́зни́к зало́млювання звича́йної хви́лі
packing ~ = (кф) коефіціє́нт у́кладу [упако́вання]
performance ~ = пока́зни́к я́кости, коефіціє́нт ко́ри́сної дії (приладу)
pH ~ = водне́вий пока́зни́к
plasticity ~ = пока́зни́к пласти́чности
polytropic ~ = пока́зни́к політро́пи
primary ~ = перви́нний і́ндекс
quality ~ = показни́к я́кости
reactivity ~ = (х.) і́ндекс реаго́вности [реакці́йної зда́тности]
refraction ~ = пока́зни́к зало́млювання
refractive ~ = пока́зни́к зало́млювання
refracture ~ = пока́зни́к зало́млювання
reliability ~ = коефіціє́нт наді́йности
repeated ~ = повто́рюваний і́ндекс
root ~ = пока́зни́к ко́реня [радика́лу]
row ~ = і́ндекс рядка́, рядко́вий і́ндекс
running ~ = змі́нний [пото́чний] і́ндекс
secondary ~ = втори́нний [докла́дний] і́ндекс
solar activity ~ = і́ндекс сонце́вої акти́вности
spectral ~ = спектра́льний і́ндекс
star color ~ = пока́зни́к ко́льору зорі́
static reactivity ~ = (х.) стати́чний і́ндекс реаго́вности [реакці́йної зда́тности]
string ~ = но́мер си́мвола в рядку́
subject ~ = предме́тний пока́зник (у книжці)
sum(mation) ~ = і́ндекс сумува́ння [підсумо́вування]
surprise ~ = і́ндекс несподі́ванки
tensor ~ = те́нзорний і́ндекс
The Tucson Revised ~ of Asteroid Data [TRIAD] = Тусо́нський о́гляд (астероїдних даних)
thumb ~ = витино́вий (абетко́вий) пока́зник на о́брізі кни́жки (низка витинів з літерами абетки)
topological ~ = топологі́чний і́ндекс (of an elliptic differential operator – еліптичного диференційного оператора)
umbral ~ = німи́й і́ндекс
upper ~ = ве́рхній і́ндекс
viscosity ~ = (техн.) і́ндекс в’я́зкости
Weiss ~ = Ва́йсів і́ндекс
zone ~ = зо́нний і́ндекс, і́ндекс [но́мер] зо́ни (кристалу)
inductance 1. індукти́вність || індукти́вний 2. коефіціє́нт (само)інду́кції 3. кото́к індукти́вности, електри́чний реа́ктор
[ɪn'dʌktəns]
~ of connections = індукти́вність сполуча́льних [з’є́днувальних] дроті́в
~ of a turn = індукти́вність витка́
apparent ~ = позі́рна індукти́вність
calculated ~ = розрахунко́ва індукти́вність
circuit ~ = індукти́вність ко́ла [ко́нтуру, схе́ми]
coil ~ = індукти́вність ко́тка [коту́шки]
distributed ~ = розподі́лена індукти́вність
electrode ~ = індукти́вність електро́да
external ~ = зо́внішня індукти́вність, індукти́вність сполуча́льних [з’є́днувальних] дроті́в
incremental ~ = диференці́йна індукти́вність
internal ~ = вну́трішня індукти́вність (кола)
leakage ~ = індукти́вність стіка́ння
line ~ = індукти́вність лі́нії
linear ~ = ліні́йна індукти́вність
load ~ = наванта́жувальна індукти́вність
lumped ~ = зосере́джена [ску́пчена] індукти́вність
mutual ~ = взаємоіндукти́вність, взає́мна індукти́вність; коефіціє́нт взаємоінду́кції
no-load ~ = індукти́вність ненаванта́женого ко́ла
nonlinear ~ = неліні́йна індукти́вність
primary ~ = індукти́вність перви́нної на́витки
rated ~ = номіна́льна індукти́вність
secondary ~ = індукти́вність втори́нної на́витки
spurious ~ = парази́тна індукти́вність
tank(‑circuit) ~ = індукти́вність коливно́го ко́нтуру
turn ~ = індукти́вність витка́
variable ~ = змі́нна індукти́вність
invade вдира́тися//вде́ртися, вторга́тися//вто́ргнутися
[ɪn'veɪd]
invasion 1. (геол.) інва́зія || інвазі́йний 2. вто́ргнення
[ɪn'veɪʒn]
ion йон || йо́нний
['aɪən]
aquo ~ = аквойо́н
amphoteric ~ = амфойо́н, амфоте́рний йон
atomic ~ = атома́рний йон
background ~ = фо́новий йон
basic ~ = осно́вний йон, йон осно́ви
carrier ~ = йон-носі́й
central ~ = центра́льний йон
compensating ~ = протийо́н
complex ~ = ко́мплексний йон
diatomic ~ = двоа́томний йон
dipolar ~ = цвітерйо́н, біполя́рний йон
divalent ~ = двозаря́довий йон
double-charged ~ = двозаря́довий йон
excess ~ = надлишко́вий йон
exchangeable ~ = обмі́нний йон
excited ~ = збу́джений йон
fast ~ = швидки́й йон
free ~ = ві́льний йон
heavy ~ = важки́й йон
high-energy ~ = високоенергети́чний йон
hydrogen ~ = йон во́дню
hydrogenic ~ = воднеподі́бний йон (з одним електроном в оболонці)
hydronium ~ = йон гідро́нію [гідроксо́нію] (H3O+)
immobilized ~ = іммобілізо́ваний йон
implanted ~ = імпланто́ваний йон
impurity ~ = домішко́вий йон
incident ~ = налітни́й йон
injected ~ = інжекто́ваний йон
isoelectronic ~s = ізоелектро́нні йо́ни
Kramers ~ = Кре́ймерсів [Кра́мерсів] йон
Langevin ~ = Ланжеве́нів йон
light ~ = легки́й йон
low-energy ~ = низькоенергети́чний йон
magnetic ~ = магне́тний йон
medium-energy ~ = середньоенергети́чний йон
metastable ~ = метастабі́льний йон
mobile ~ = рухли́вий йон
molecular ~ = моле́кульний [молекуля́рний] йон
monovalent ~ = однозаря́довий йон
multicharged ~ = багатозаря́довий йон
multivalent ~ = багатозаря́довий йон
muonic ~ = мюо́нний йон, мю-мезойо́н
negative ~ = від’є́мний йон, аніо́н
non-Kramers ~ = некре́ймерсів [некра́мерсів] йон
non-classical ~ = некласи́чний йон
off-center ~ = нецентра́льний йон
oxonium ~ = йон гідро́нію [гідроксо́нію] (H3O+)
paramagnetic ~ = парамагне́тний йон
positive ~ = дода́тний йон, катіо́н
primary ~ = перви́нний йон
recoil ~ = відру́шений йон, йон ві́друху
resonant ~ = резона́нсний йон
secondary ~ = втори́нний йон
single-charged ~ = однозаря́довий йон
slow ~ = пові́льний йон
spectator ~ = йон-спостеріга́ч
stripped ~ = обде́ртий йон
tracer ~ = індика́торний йон
trapped ~ = захо́плений йон
ultraheavy ~ = надважки́й йон
ionization йоніза́ція, йонізува́ння//пойонізува́ння || йонізаці́йний
[ˌaɪənaɪ'zeɪʃn, -nə'-]
adiabatic surface ~ [ASI] = адіяба́тна поверхне́ва йоніза́ція
atmospheric ~ = атмосфе́рна йоніза́ція
atom(ic) ~ = йоніза́ція а́тома [а́томів]
avalanche ~ = лави́но́ва йоніза́ція
background ~ = фо́нова йоніза́ція
bulk ~ = о́б’є́мна йоніза́ція
collision ~ = зіткненнє́ва [уда́рна] йоніза́ція, йоніза́ція вна́слідок зі́ткнень
columnar ~ = коло́нкова йоніза́ція (уздовж треку частинки)
Coulomb ~ = куло́нівська йоніза́ція
cumulative ~ = 1. кумуляти́вна йоніза́ція 2. лави́но́ва йоніза́ція
direct ~ = пряма́ [безпосере́дня] йоніза́ція
dissociative ~ = дисоціяти́вна йоніза́ція
electron ~ = йоніза́ція електро́ном [електро́нами]
electron-impact ~ = уда́рна йоніза́ція електро́нами, йоніза́ція електро́нним уда́ром
equilibrium ~ = рівнова́жна йоніза́ція
field ~ = польова́ йоніза́ція
flame ~ = полумене́ва йоніза́ція
full ~ = цілкови́та йоніза́ція
gamma-induced ~ = йоніза́ція під ді́єю га́мма-промі́ння
gas ~ = йоніза́ція га́зу
impact ~ = уда́рна йоніза́ція
initial ~ = початко́ва йоніза́ція
inner-shell ~ = йоніза́ція вну́трішньої (електро́нної) оболо́нки
internal ~ = вну́трішня йоніза́ція
meteoric ~ = метео́рна йоніза́ція
multiphoton ~ = багатофото́нна йоніза́ція
multiple ~ = багаторазо́ва йоніза́ція
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна йоніза́ція
partial ~ = частко́ва йоніза́ція
Penning ~ = Пе́нінґова йоніза́ція
photoelectric ~ = фотоелектри́чна йоніза́ція
photothermal ~ = фототермі́чна йоніза́ція
pressure ~ = ти́скова йоніза́ція
primary ~ = перви́нна йоніза́ція
radiation ~ = радіяці́йна йоніза́ція, йоніза́ція промі́нням
residual ~ = залишко́ва йоніза́ція
resonance ~ = резона́нсна йоніза́ція
Saha ~ = йоніза́ція Са́га
secondary ~ = втори́нна йоніза́ція
sequential ~ = східча́ста йоніза́ція
sequential electron-impact ~ = східча́ста уда́рна йоніза́ція
single ~ = одноразо́ва йоніза́ція
single photon ~ = однофото́нна йоніза́ція
specific ~ = пито́ма йоніза́ція, густина́ йоніза́ції
spontaneous ~ = самочи́нна [спонта́нна] йоніза́ція
sporadic ~ = споради́чна йоніза́ція
strong ~ = си́льна йоніза́ція
surface ~ = поверхне́ва йоніза́ція
thermal ~ = термойоніза́ція, теплова́ [термі́чна] йоніза́ція
total specific ~ = пито́ма йоніза́ція, густина́ йоніза́ції
Townsend ~ = Та́унсендова йоніза́ція
volume ~ = о́б’є́мна йоніза́ція
weak ~ = слабка́ йоніза́ція
isotope ізото́п || ізото́пний
['aɪsətəʊp, 'aɪsətoʊp]
absorbing ~ = поглина́льний ізото́п (щодо нейтронів)
alpha-emitting ~ = а́льфа-акти́вний ізото́п
alpha-stable ~ = а́льфа-стабі́льний ізото́п
artificial ~ = шту́чний ізото́п
beta-emitting ~ = бе́та-акти́вний ізото́п
beta-stable ~ = бе́та-стабі́льний ізото́п
beta-unstable ~ = бе́та-нестабі́льний ізото́п
bone-seeking ~ = ізото́п-остеофі́л, остеотро́пний ізото́п
capture-produced ~ = ізото́п-проду́кт захо́плення нейтро́нів
carrier-free ~ = ізото́п без носії́в
cyclotron-produced ~ = ізото́п циклотро́нного похо́дження
daughter ~ = дочі́рній [втори́нний] ізото́п
electron-capture ~ = ізото́п, зда́тний захо́плювати електро́ни
excited ~ = збу́джений ізото́п
fertile ~ = відтво́рювальний ізото́п
fissile ~ = поді́льний ізото́п
fission(‑produced) ~ = поділо́вий ізото́п, ізото́п-проду́кт по́ділу/ді́лення
fragment ~ = уламко́вий ізото́п
gamma-emitting ~ = га́мма-акти́вний ізото́п
ground-state ~ = ізото́п в основно́му ста́ні
heavy ~ = важки́й ізото́п
high-abundance ~ = поши́рений ізото́п
industrial ~ = техні́чний ізото́п
intermediate ~ = промі́жни́й ізото́п
isomeric-transition ~ = ізото́п, зда́тний до ізоме́рного перехо́ду
light ~ = легки́й ізото́п
long-lived ~ = довгові́чний ізото́п
low-abundance ~ = малопоши́рений [рі́дкісний] ізото́п
man-made ~ = шту́чний ізото́п
natural ~ = приро́дний ізото́п
neutron-deficient ~ = нейтронодефіци́тний ізото́п
neutron-rich ~ = нейтрононадлишко́вий ізото́п
parent ~ = вихідни́й [перви́нний, матери́нський] ізото́п; ба́зисний ізото́п
pile-produced ~ = ізото́п реа́кторного похо́дження
primary ~ = перви́нний ізото́п
radioactive ~ = радіоізото́п, радіоакти́вний ізото́п див. тж radioisotope
rare ~ = рі́дкісний [малопоши́рений] ізото́п
reactor-produced ~ = ізото́п реа́кторного похо́дження
secondary ~ = втори́нний ізото́п
separated ~ = відокре́млений ізото́п
short-lived ~ = короткові́чний ізото́п
stable ~ = стабі́льний ізото́п
superheavy ~ = надважки́й ізото́п
target ~ = ізото́п міше́ні
tracer ~ = ізото́пний індика́тор
unstable ~ = нестабі́льний ізото́п див. тж radioisotope
material 1. матерія́л || матерія́льний 2. речовина́ || речови́нний 3. да́ні, фа́кти, матерія́л ■ ~ unaccounted for неврахо́ваний матерія́л (in a review – у огляді); to compile ~s збира́ти//зібра́ти матерія́ли 4. істо́тний, суттє́вий
[mə'tɪəriəl, mə'tɪr-]
ablating ~ = абляці́йний [витра́тний] матерія́л
ablating ~ = абляці́йний [витра́тний] матерія́л
abrasive ~ = абрази́в, абрази́вний матерія́л
absorbing ~ = вбира́льний матерія́л
acid-resistant ~ = кислототри́в, кислототривки́й матерія́л
activated ~ = (з)активо́ваний матерія́л
active ~ = 1. радіоакти́вна речовина́ 2. хемі́чно акти́вна речовина́ 3. акти́вний (електротехні́чний) матерія́л
acoustooptical ~ = акустоопти́чний матерія́л
adhesive ~ = адгези́в, зче́плювальний [клейки́й, адгези́вний] матерія́л
advanced ~ = нові́тній [перспекти́вний] матерія́л
anisotropic ~ = анізотро́пний матерія́л
anticorrosive ~ = антикорозі́йний [протикорозі́йний] матерія́л
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тик
antifriction ~ = протитертьови́й [антифрикці́йний] матерія́л
artificial ~ = шту́чний матерія́л
backing ~ = матерія́л підкла́динки
barrier ~ = захисни́й по́кривний матерія́л (термотривкий, водонепроникний, протикорозійний тощо)
base ~ = 1. основна́ речовина́ 2. підкла́динка, речовина́ підкла́динки
battery-filling ~ = акти́вна речовина́ (акумулятора)
binding ~ = зв’я́зувальна [зче́плювальна] речовина́
biological ~ = біологі́чний матерія́л
blanket ~ = матерія́л зо́ни відтво́рювання (у реакторі)
bred ~ = відтво́рений матерія́л, втори́нне я́дерне па́ливо
breeding ~ = відтво́рювальний матерія́л, па́ливна сировина́ (до реакторів)
brittle ~ = крихки́й матерія́л
building ~ = будіве́льний матерія́л
bulk ~ = 1. речовина́ [матерія́л] в о́б’є́мі [ма́сі] 2. сипки́й матерія́л
canning ~ = оболо́нковий матерія́л (на твели)
cellular ~ = порува́тий [ніздрюва́тий] матерія́л
ceramic ~ = керамі́чний матерія́л
charging ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
cholesteric ~ = холесте́рик, холестери́чний матерія́л
cladding ~ = оболо́нковий матерія́л (на твели)
coating ~ = 1. по́кривний матерія́л, матерія́л на по́крив(и) 2. матерія́л по́криву
cold-resistant ~ = холодотривки́й [морозотривки́й] матерія́л
combustible ~ = пальни́й [горю́чий] матерія́л
combustion ~s = проду́кти згоря́ння
composite ~ = компози́т, композиці́йний матерія́л
conducting ~ = провідни́к, прові́дний матерія́л
conductor ~ = провідни́к, прові́дний матерія́л
consolidated ~ = консолідо́ваний матерія́л
consumable ~ = витра́тний матерія́л
contact ~ = конта́ктовий матерія́л, матерія́л на конта́кти
corrodible ~ = кородо́вний матерія́л (податливий до корозії)
corrosion-resistant ~ = корозієтривки́й матерія́л
corrosive ~ = корозі́йний матерія́л (що спричиняє корозію)
crude ~ = сирови́й матерія́л
crystalline ~ = кристалі́чний матерія́л
cushioning ~ = амортизува́льний матерія́л
damping ~ = амортизува́льний матерія́л
depleted ~ = збі́днена речовина́
detecting ~ = речовина́ дете́ктора
diazo ~ = діазоматерія́л, діазоти́пний матерія́л
dielectric ~ = діеле́ктрик
disperse(d) ~ = дисперсі́йна [дисперго́вана] речовина́
dispersion-hardened ~ = диспе́рсно змі́цнений матерія́л
doped ~ = (з)леґо́вана речовина́, (з)леґо́ваний матерія́л
doping ~ = леґува́льна речовина́, леґува́льний матерія́л
ductile ~ = пласти́чний [тянучки́й] матерія́л
elastic ~ = пружни́й матерія́л
elastoplastic ~ = пружнопласти́чний матерія́л
electrode ~ = електро́дний матерія́л, матерія́л на електро́ди
electrooptic ~ = електроопти́чний матерія́л
electrostrictive ~ = електрострикці́йний матерія́л
elemental semiconductor ~ = елемента́рний напіпровіднико́вий матерія́л
emissive ~ = емітівни́й матерія́л
emitting ~ = емітівни́й матерія́л
enriched ~ = збага́чена речовина́, збага́чений матерія́л
environmental ~ = довкі́льний матерія́л
explosive ~ = вибухі́вка, вибухо́вий матерія́л
extraneous ~ = сторо́ння [неба́жана] до́мішка, чужорі́дна речовина́
fall-out ~ = матерія́л (радіоакти́вних) ви́падів
feed ~ = сирови́нний [вихідни́й] я́дерний матерія́л
ferrimagnetic ~ = феримагне́тик
ferroelectric ~ = фероеле́ктрик, сеґнетоеле́ктрик
ferromagnetic ~ = феромагне́тик
fertile ~ = відтво́рювальний матерія́л (що відтворює ядерне паливо)
fiber ~ = волокни́нний матерія́л
fiber glass ~ = скловолокни́т
fiber-reinforced ~ = волокни́стий матерія́л
fibrous ~ = волокни́нний матерія́л
filling ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
film-forming ~ = плівкоутво́рювальний матерія́л
finishing ~ = викі́нчувальний матерія́л
fireproof ~ = вогнетривки́й матерія́л
fire-resistant ~ = вогнетривки́й матерія́л
fire-retardant ~ = вогнезахисни́й матерія́л
fissile ~ = поді́льний матерія́л, поді́льна речовина́
fissionable ~ = поді́льний матерія́л, поді́льна речовина́
flammable ~ = займи́стий [пальни́й] матерія́л
flexible ~ = гнучки́й [гинки́й] матерія́л
fluorescent ~ = флюоресце́нтний матерія́л
friction ~ = фрикці́йний матерія́л
frostproof ~ = морозотривки́й матерія́л
frost-resisting ~ = морозотривки́й матерія́л
fuel ~ = па́ливо, па́ливний матерія́л
fusion-reactor ~ = матерія́л до синтезо́вих [термоя́дерних] реа́кторів
fusionable ~ = па́ливний матерія́л до ядро́вого/я́дерного си́нтезу
half-finished ~ = напівфабрика́т, напівобро́блений матерія́л
glass ~ = скло; скли́стий матерія́л
glassy ~ = скли́стий матерія́л
granular ~ = зерни́нний [(по)ґранульо́ваний] матерія́л
hard ~ = тверди́й матерія́л
hardened ~ = змі́цнений матерія́л
hardening ~ = зміцне́нний матерія́л
hard magnetic ~ = магнетотверди́й матерія́л
hazardous ~ = небезпе́чний матерія́л
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льний матерія́л
heat-conducting ~ = теплопрові́дний матерія́л
heat-insulating ~ = теплоізоля́тор, теплоізоляці́йний [теплоізолюва́льний] матерія́л
heat-resistant ~ = термотривки́й матерія́л
heat-sensitive ~ = термочутли́вий матерія́л
heat-transfer ~ = теплоносі́й, теплопередава́льне середо́вище
heat-treated ~ = термообро́блений матерія́л
heavy-fermion ~ = важкоферміо́нний матерія́л
heterogeneous ~ = неоднорі́дний матерія́л
high-coercitivity ~ = висококоерцити́вний матерія́л
high-grade ~ = високоя́кісний матерія́л
high-permittivity (magnetic) ~ = високопрони́кний (магне́тний) матерія́л
high-resistivity ~ = високоопоро́вий матерія́л, матерія́л із висо́ким пито́мим о́пором
high-strength ~ = міцни́й матерія́л
high-temperature ~ = жароміцни́й [термоміцни́й] матерія́л
hyperelastic ~ = гіперпружни́й [надпружни́й] матерія́л
hypoelastic ~ = гіпопружни́й матерія́л
impregnating ~ = просо́чувач, просо́чувальний матерія́л
improved ~ = полі́пшений [покра́щений, вдоскона́лений] матерія́л
incombustible ~ = непальни́й [негорю́чий] матерія́л
inert ~ = іне́ртний матерія́л
inflammable ~ = займи́стий [пальни́й] матерія́л
inflexible ~ = негнучки́й матерія́л
infrared optical ~ = див. infrared-transparent ~
infrared-transparent ~ = інфрачерво́ний опти́чний матерія́л (прозорий до інфрачервоного проміння)
inorganic ~ = неоргані́чний матерія́л
insulating ~ = ізоляці́йний [ізолюва́льний] матерія́л
ion-exchange ~ = йонообмі́нний матерія́л, йонообмі́нна речовина́
irradiated ~ = опромі́нена речовина́
isotope-enriched ~ = збага́чений ізото́пами матерія́л
isotropic ~ = ізотро́пний матерія́л
laminated ~ = шарува́тий [шаро́вий, ламіно́ваний] матерія́л
leak-proofing ~ = защі́льнювальний матерія́л
light-sensitive ~ = світлочутли́вий матерія́л
linear elastic ~ = ліні́йнопружни́й матерія́л
liquid ~ = ріди́нний матерія́л
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чний [плиннокристалі́чний, плинокриста́ловий] матерія́л
loading ~ = напо́внювач, напо́внювальний матерія́л
lossless ~ = безутра́тний матерія́л
lossy ~ = утра́тний матерія́л
low-grade ~ = низькоя́кісний матерія́л
low-loss ~ = низьковтра́тний матерія́л
low-resistivity ~ = низькоопоро́вий матерія́л, матерія́л з низьки́м пито́мим о́пором
luminescent ~ = люмінесце́нтний матерія́л
magnetic ~ = магне́тик, магне́тний матерія́л
magnetically anisotropic ~ = магнетоанізотро́пний матерія́л
magnetooptic ~ = магнетоопти́чний матерія́л
magnetostrictive ~ = магнетострикці́йний матерія́л
microcellular ~ = мікропорува́тий матерія́л
moderating ~ = (яф) спові́льнювач (нейтронів)
multidoped ~ = (з)леґо́ваний (кі́лькома до́мішками) матерія́л
multilayer ~ = багатошаро́вий матерія́л
natural ~ = приро́дний матерія́л
noncombustible ~ = непальни́й матерія́л
nonconforming ~ = некондиці́йний матерія́л (що не задовольняє технічні вимоги); низькоя́кісний матерія́л
noncrystalline ~ = некристалі́чний матерія́л
nonductile ~ = непласти́чний [нетянучки́й] матерія́л
nonferromagnetic ~ = неферомагне́тний матерія́л
nonfertile ~ = невідтво́рювальний матерія́л (що не відтворює ядерного палива)
nonflammable ~ = непальни́й [важкозайми́стий] матерія́л
nonfreezing ~ = незамерзни́й матерія́л
nonlinear ~ = матерія́л з неліні́йними власти́востями
nonmagnetic ~ = немагне́тний матерія́л
nonmetallic ~ = неметалі́чний матерія́л
nonterrestrial ~ = матерія́л неземно́го похо́дження
nuclear ~ = я́дерний матерія́л
optical ~ = опти́чний матерія́л
organic ~ = органі́чний матерія́л
orthotropic ~ = ортотро́пний матерія́л
packaging ~ = пакува́льний матерія́л
packing ~ = ущі́льнювальний матерія́л
paramagnetic ~ = парамагне́тик, парамагне́тний матерія́л
parent ~ = перви́нна речовина́
perfectly plastic-rigid ~ = ідеа́льно жо́рстко-пласти́чний матерія́л
photochromic ~ = фотохро́мний матерія́л
photoconductive ~ = фотопрові́дний матерія́л
photodichroic ~ = фотодихрої́чний матерія́л
photographic ~ = фотографі́чний матерія́л
photosensitive ~ = світлочутли́вий матерія́л
piezoelectric ~ = п’єзоелектри́чний матерія́л
piezoceramic ~ = п’єзокерамі́чний матерія́л
piezomagnetic ~ = п’єзомагне́тний матерія́л
pile ~ = реа́кторний матерія́л
plastic ~ = 1. пласти́чний матерія́л 2. пла́стик, пластма́са, пласти́чна ма́са
plastic(‑)rigid ~ = жо́рстко-пласти́чний матерія́л
poisonous ~ = отру́йна речовина́, отру́йний матерія́л; отру́ювач акти́вної зо́ни
polymer ~ = поліме́рний матерія́л
poromeric ~ = порува́тий поліме́рний матерія́л
porous ~ = порува́тий матерія́л
powder(ed) ~ = порошко́вий матерія́л
powdery ~ = порошко́вий матерія́л
preformed ~ = напівфабрика́т
prestrained ~ = передздеформо́ваний [попере́дньо (з)деформо́ваний] матерія́л
prestressed ~ = переднапру́жений [попере́дньо напру́жений] матерія́л
pyroclastic ~ = пірокласти́чний матерія́л
pyroelectric ~ = піроелектри́чний матерія́л
quasi-brittle ~ = квазикрихки́й матерія́л
radiation-absorbing ~ = радіовбира́льний матерія́л
radiation-resistant ~ = радіяці́йно тривки́й матерія́л
radiation-sensitive ~ = радіяці́йно чутли́вий матерія́л
radioactive ~ = радіоакти́вний матерія́л
radiolucent ~ = радіопрозо́рий матерія́л (прозорий щодо проміння)
radiopaque ~ = радіонепрозо́рий матерія́л (непрозорий щодо проміння)
raw ~ = 1. вихідна́ речовина́ 2. сирови́нний матерія́л; (мн.) сировина́
reactive ~ = реагівни́й матерія́л
reactor ~ = реа́кторний матерія́л
reactor-produced ~ = речовина́, отри́мана в реа́кторі
record-carrying ~ = носі́й за́пису
recording ~ = реєструва́льний матерія́л
recyclable ~ = повторновикористо́вний [утилізо́вний, переро́бний] матерія́л
recycled ~ = повто́рно ви́користаний [(з)утилізо́ваний, переро́блений] матерія́л
reference ~ = етало́нний [взірце́вий] матерія́л; контро́льна [порі́внювальна] речовина, речовина́ до порі́внювання
refractory ~ = 1. важкото́пний матерія́л 2. вогнетри́в, вогнетривки́й матерія́л
reinforced ~ = змі́цнений матерія́л; поармо́ваний матерія́л
reinforcing ~ = змі́цнювальний матерія́л; армува́льний матерія́л
rejected ~ = забрако́ваний матерія́л
reworked ~ = повто́рно переро́блений матерія́л
rigid ~ = жорстки́й [негнучки́й] матерія́л
rubber-like ~ = ґумоподі́бний матерія́л
rust-resistant ~ = корозієтривки́й [неіржа́вний, неіржавки́й] матерія́л, (розм) неіржа́вка
sacrificial ~ = витра́тний [абляці́йний] матерія́л
sandwich(ed) ~ = багатошаро́вий матерія́л
scintillating ~ = сцинтиля́тор, сцинтилівна́ речовина́
sealing ~ = герме́тик, защі́льнювальний [гермет(из)ува́льний] матерія́л; защі́льнювальна [гермет(из)ува́льна] ма́са (на з’єднання)
secondary ~ = втори́нний проду́кт
seeding ~ = насі́нний [затравко́вий] матерія́л
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий матерія́л
sheet ~ = листови́й [аркуше́вий] матерія́л
shielding ~ = захисни́й [екранува́льний] матерія́л
sintered ~ = спе́клий матерія́л
soft ~ = м’яки́й матерія́л
soft magnetic ~ = магнетом’яки́й матерія́л
solid-foam(ed) ~ = твердопі́новий [твердопі́нний] матерія́л
solvent-resistant ~ = матерія́л, тривки́й до дії розчи́нників
sound-absorbing ~ = звукопоглина́льний матерія́л
sound-insulating ~ = звукоізолюва́льний [звукоізоляці́йний] матерія́л
sound-recording ~ = звуконосі́й, матерія́л на звукоза́пис
source ~ = 1. вихідна́ [пе́рвісна] речовина́ 2. (яф) сирови́нний па́ливний матерія́л до я́дерних реа́кторів
special nuclear ~ = спеція́льний я́дерний матерія́л (що перебуває під контролем)
spent ~ = 1. ви́трачений матерія́л 2. зужи́тий матерія́л
spongy ~ = гу́бчастий матерія́л
standard ~ = 1. етало́нний [взірце́вий] матерія́л 2. станда́ртний матерія́л
starting ~ = вихідни́й матерія́л
stopping ~ (яф) спові́льнювач (нейтронів тощо)
stratified ~ = 1. багатошаро́вий матерія́л 2. шарува́тий матерія́л
structural ~ = конструкці́йний матерія́л
substitute ~ = матерія́л-замі́нник
substrate ~ = речовина́ підкла́динки
superconducting ~ = надпровідни́к, надпрові́дний матерія́л
superconductive ~ = надпровідни́к, надпрові́дний матерія́л
superhard ~ = надтверди́й матерія́л
synthetic ~ = синтети́чний матерія́л
tamper ~ = відбива́ч нейтро́нів
target ~ = речовина́ міше́ні
tenebrescent ~ = скотофо́р
thermoelectric ~ = термоеле́ктрик, термоелектри́чний [термоеле́ктриковий] матерія́л
thermomagnetic ~ = термомагне́тний матерія́л
thermonuclear reactor ~ = матерія́л до термоя́дерних реа́кторів
thermoplastic ~ = термопла́ст, термопласти́чний матерія́л
thermosetting ~ = реактопла́ст, термореакти́вний матерія́л
thin-film ~ = тонкоплі́вковий матерія́л
tissue-equivalent ~ = тканиноеквівале́нтний матерія́л
toxic ~ = токси́чний матерія́л
tracer ~ = індика́торна речовина́
undoped ~ = не(з)леґо́ваний [бездо́мішковий] матерія́л
vacuum ~ = ва́куумнийй матерія́л
vesicular ~ = бульбашко́вий [везикуля́рний] матерія́л
vibration-absorbing ~ = вібропоглина́льний матерія́л
viscoelastic ~ = в’язкопружни́й матерія́л
vitric ~ = скли́стий (пірокласти́чний) матерія́л
waterproof ~ = водонепрони́кний матерія́л
waterproofing ~ = гідроізоля́тор, гідроізоляці́йний матерія́л
maximum (мн. maxima) 1. ма́ксимум, найбі́льше [максима́льне] зна́чення || максима́льний; найбі́льший 2. то́чка ма́ксимуму ■ to attain ~ досягти́ ма́ксимуму; to go [pass] through a ~ пройти́ (крізь) ма́ксимум
['mæksɪməm] (мн. ['mæksɪmə])
~ in a curve = ма́ксимум на криві́й
~ in the broad sense = ма́ксимум у широ́кому розумі́нні
~ in the large = абсолю́тний [глоба́льний] ма́ксимум
~ in the narrow sense = ма́ксимум у вузько́му розумі́нні
~ in the small = лока́льний ма́ксимум
~ of a function = ма́ксимум фу́нкції (at the boundary – на межі)
absolute ~ = абсолю́тний ма́ксимум
absorption ~ = ма́ксимум поглина́ння
asymptotic ~ = асимптоти́чний ма́ксимум
annual ~ = річни́й ма́ксимум
background ~ = фо́новий ма́ксимум
backward ~ = ма́ксимум у розсі́янні наза́д
broad ~ = широ́кий ма́ксимум
central ~ = центра́льний ма́ксимум
conditional ~ = умо́вний ма́ксимум
diffraction ~ = дифракці́йний ма́ксимум
displaced ~ = зсу́нений ма́ксимум
diurnal ~ = добови́й ма́ксимум
dominant ~ = домінівни́й [панівни́й] ма́ксимум
double ~ = подві́йний ма́ксимум
double-peak ~ = двопі́ковий [подві́йний] ма́ксимум
flat ~ = пло́ский ма́ксимум
forward ~ = ма́ксимум у розсі́янні впере́д
free ~ = безумо́вний ма́ксимум
global ~ = глоба́льний ма́ксимум
improper ~ = невласти́вий ма́ксимум; нестро́гий [слабки́й] ма́ксимум
interference ~ = інтерференці́йний ма́ксимум
isallobaric ~ = ізалобари́чний ма́ксимум
local ~ = лока́льний ма́ксимум
main ~ = головни́й ма́ксимум
narrow ~ = вузьки́й ма́ксимум
pronounced ~ = помі́тний [вира́зний] ма́ксимум
radiation ~ = ма́ксимум променюва́ння [випромі́нювання]
relative ~ = відно́сний ма́ксимум
resolved ~ = ви́різнений ма́ксимум
resonance ~ = резона́нсний ма́ксимум
satellite ~ = бічни́й ма́ксимум
secondary ~ = втори́нний ма́ксимум
sharp ~ = го́стрий ма́ксимум
shifted ~ = зсу́нений ма́ксимум
side ~ = бічни́й ма́ксимум
single ~ = поодино́кий ма́ксимум
solar ~ = ма́ксимум сонце́вої акти́вности
spectral ~ = спектра́льний ма́ксимум
strict ~ = стро́гий ма́ксимум
strong ~ = си́льний ма́ксимум
subsidiary ~ = втори́нний ма́ксимум
sunspot ~ = ма́ксимум числа́ сонце́вих плям
true ~ = і́стинний [правди́вий] ма́ксимум
unresolved ~ = неви́різнений ма́ксимум
weak ~ = слабки́й [нестро́гий] ма́ксимум
metal 1. мета́л || (зроблений з металу) метале́вий; (про властивості, структуру тощо) металі́чний || металува́ти//пометалува́ти, покрива́ти//покри́ти мета́лом 2. ска́лля
['mεtl, 'mεt̬l]
active ~ = акти́вний мета́л
alkali ~ = лу́жний мета́л
alkali-earth ~ = лужнозе́м(е́ль)ний [лугозе́м(е́ль)ний] мета́л
alkaline earth ~ = див. alkali-earth ~
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тний мета́л
bar ~ = смугови́й мета́л
base ~ = 1. нешляхе́тний [неблагоро́дний] мета́л 2. осно́ва [основни́й складни́к] сто́пу 3. мета́л під по́кривом, покри́тий метал
basis ~ = мета́л під по́кривом
brittle ~ = крихки́й мета́л
cast ~ = виливни́й [лива́рний] мета́л
clad ~ = 1. заплако́ваний мета́л 2. бімета́л
coated ~ = мета́л з по́кривом, покри́тий мета́л
colloidal ~ = коло́їдний мета́л
commercially pure ~ = техні́чно чи́стий мета́л
corrodible ~ = кородо́вний мета́л
corroding ~ = кородо́вний мета́л
corrosion-resistant ~ = корозієтривки́й мета́л
diamagnetic ~ = діямагне́тний мета́л
ductile ~ = пласти́чний [ковки́й] мета́л
electrode ~ = електро́дний мета́л
ferromagnetic ~ = феромагне́тний мета́л
ferrous ~ = чо́рний мета́л
filler ~ = леґува́льний [приса́дний, присадко́вий] мета́л
fine ~ = рафіно́ваний [високочи́стий] мета́л
foam ~ = піномета́л
forgible ~ = ковки́й мета́л
fusible ~ = легкото́пний мета́л
glassy ~ = амо́рфний мета́л, метале́ве скло
granulated ~ = ґранульо́ваний мета́л
hard ~ = тверди́й мета́л; тверди́й стоп [сплав]
heavy ~ = важки́й мета́л
high-melting(‑point) ~ = важкото́пний мета́л
intractable ~ = непода́тливий мета́л
light ~ = легки́й мета́л
liquid ~ = ріди́нний мета́л
low-melting(‑point) ~ = легкото́пний мета́л
molten ~ = розто́плений [розпла́влений] мета́л
Monel ~ = моне́ль-мета́л
native ~ = приро́дний мета́л; саморо́дковий мета́л
noble ~ = шляхе́тний [благоро́дний] мета́л
nonferromagnetic ~ = неферомагне́тний [немагне́тний] мета́л
nonferrous ~ = кольоро́вий мета́л
nonreactive ~ = нереагівни́й [хемі́чно неакти́вний] мета́л
nontransition ~ = неперехі́дни́й мета́л
paramagnetic ~ = парамагне́тний мета́л
plated ~ = покри́тий мета́л, мета́л із по́кривом
plating ~ = покрива́льний мета́л
platinum ~ = мета́л пла́тинової гру́пи
porous ~ = порува́тий мета́л
precious ~ = шляхе́тний [благоро́дний] мета́л
pure ~ = чи́стий мета́л
radioactive ~ = радіоакти́вний мета́л
rare ~ = рі́дкісний мета́л
rare-earth ~ = рідкісноземе́льний мета́л
reactive ~ = реагівни́й [хемі́чно акти́вний] мета́л
refractory ~ = важкото́пний мета́л
road ~ = ска́лля
rolled ~ = вальцьо́ваний мета́л, вальці́вка [прока́т]
sacrificial ~ = витра́тний мета́л (на витратні електроди тощо)
scrap ~ = металобру́хт
secondary ~ = втори́нний мета́л
sheet ~ = листови́й мета́л, листова́ вальці́вка
speculum ~ = дзерка́льний мета́л
sponge ~ = гу́бчастий мета́л
spongy ~ = гу́бчастий мета́л
structural ~ = конструкці́йний мета́л
tough ~ = в’язки́й мета́л
transition ~ = перехі́дни́й мета́л, мета́л перехі́дно́ї гру́пи
virgin ~ = мета́л у вихідно́му ста́ні, перви́нний [необро́блений] мета́л
waste ~ = відхо́ди мета́лу, металобру́хт
weld ~ = зва́рювальний мета́л
white ~ = бі́лий мета́л; бі́лий стоп
Wood’s ~ = Ву́дів стоп
yellow ~ = жо́втий мета́л
mineral 1. мінера́л || (зроблений з мінералу) мінера́ловий; (про походження тощо) мінера́льний 2. (мн.) мінера́льна сировина́ 3. (х.) неоргані́чний
['mɪnrəl]
associate ~ = супу́тній мінера́л, супу́тник мінера́лу
authigenic ~ = автиге́нний мінера́л
fossil ~ = викопни́й мінера́л
gel ~ = мінерало́їд
igneous ~ = вулкані́чний мінера́л, мінера́л вулкані́чного похо́дження
isomorphic ~ = ізомо́рф(ний мінера́л)
radioactive ~ = радіоакти́вний мінера́л
rare-earth ~ = ріскісноземе́льний мінера́л
relict ~ = релі́ктовий мінера́л
rock-forming ~ = породоутво́рювальний мінера́л
secondary ~ = втори́нний мінера́л
vein ~ = жилови́й мінера́л
minimum (мн. minima) 1. мі́німум, найме́нше [мініма́льне] зна́чення || мініма́льний, найме́нший 2. то́чка мі́німуму ■ to attain [reach] a ~ досягти́ мі́німуму; to go [pass] through a ~ пройти́ (че́рез/крізь) мі́німум
['mɪnɪməm] (мн. ['mɪnɪmə])
~ in a curve = мі́німум на криві́й
~ in the broad sense = мі́німум у широ́кому розумі́нні
~ in the large = абсолю́тний [глоба́льний] мі́німум
~ in the narrow sense = мі́німум у вузько́му розумі́нні
~ in the small = лока́льний мі́німум
~ of a function = мі́німум фу́нкції (at the boundary – на межі)
absolute ~ = абсолю́тний [глоба́льний] мі́німум
broad ~ = широ́кий мі́німум
asymptotic ~ = асимптоти́чний мі́німум
conditional ~ = умо́вний мі́німум
constraint ~ = умо́вний мі́німум
diffraction ~ = дифракці́йний мі́німум
flat ~ = пло́ский мі́німум
free ~ = безумо́вний мі́німум
global ~ = абсолю́тний [глоба́льний] мі́німум
improper ~ = невласти́вий мі́німум; нестро́гий [слабки́й] мі́німум
interference ~ = інтерференці́йний мі́німум
isallobaric ~ = ізалобари́чний мі́німум, ізалобари́чна депре́сія
local ~ = лока́льний мі́німум
Maunder ~ = (астр.) Ма́ундерів мі́німум
narrow ~ = вузьки́й мі́німум
primary ~ = головни́й мі́німум
proper ~ = власти́вий [стро́гий] мі́німум
relative ~ = відно́сний мі́німум
secondary ~ = втори́нний мі́німум
sharp ~ = го́стрий мі́німум
strict ~ = стро́гий мі́німум
strong ~ = си́льний мі́німум
sunspot ~ = мі́німум числа́ сонце́вих плям
true ~ = і́стинний [правди́вий] мі́німум
weak ~ = слабки́й [нестро́гий] мі́німум
multiplier 1. (матем.) мно́жник || мно́жниковий 2. (техн.) помно́жувач, мно́жильник (пристрій, схема) || мно́жильний; помно́жувальний 3. (ел.) додатко́вий о́пір
['mʌltɪplaɪə, -ər]
analog ~ = ана́логовий [моделюва́льний] помно́жувач
channel-plate ~ = мікрокана́ловий електро́нний помно́жувач
common ~ = спі́льний мно́жник
constant ~ = ста́лий мно́жник
electron ~ = (втори́нно‑)електро́нний помно́жувач
frequency ~ = помно́жувач [мно́жильник] частоти́
high-Q ~ = високодобро́тний помно́жувач
instrument ~ = додатко́вий о́пір (приладу)
Lagrange ~ = Лаґра́нжів мно́жник
logarithmic ~ = логаритмі́чний помно́жувач
mark-space ~ = часоі́мпульсний помно́жувач
meter ~ = додатко́вий о́пір (мірчого приладу)
neutron ~ = мно́жильник нейтро́нів
Q ~ = помно́жувач добро́тности
range ~ = додатко́вий о́пір (у вольтметрі)
secondary-electron ~ = (втори́нно‑)електро́нний помно́жувач
undetermined ~ = неви́значений мно́жник
voltage(‑range) ~ = додатко́вий о́пір (у вольтметрі); помно́жувач напру́ги
offspring 1. па́росток || паростко́вий 2. наща́док 3. (Я Ф) втори́нна части́нка
['ɒfsprɪŋ, 'ɒːf-]
outbreak 1. ви́кид || викидо́вий 2. рапто́вий поча́ток (вибух, спалах тощо), ви́бух, спа́лах 3. вто́ргнення (маси повітря)
['aʊtbreɪk]
particle 1. части́нка || частинко́вий 2. матерія́льна то́чка
['pɑːtɪkl, 'pɑːrt̬ɪkl]
~ at rest = части́нка у ста́ні спо́ко́ю, нерухо́ма части́нка
~ bound within a nucleus = части́нка, зв’я́зана в ядрі́
~ incident on the target = части́нка, налеті́ла на міше́нь
~ of dust = пороши́нка
absorbed ~ = заабсорбо́вана [увібрана, погли́нена] части́нка
absorbing ~ = поглина́льна части́нка
accelerated ~ = пришви́дшена части́нка; пришви́дшувана части́нка
accelerator ~ = части́нка, утво́рена в пришви́дшувачі
accompanying ~ = супу́тня части́нка
airborne ~ = 1. части́нка аерозо́лю 2. пороши́нка (зависла в повітрі)
aggregate ~ = складна́ части́нка
albedo ~ = альбе́до-части́нка
alpha ~ = а́льфа-части́нка
ancestor ~ = перви́нна части́нка
antilambda ~ = антиля́мбда-части́нка
antiomega ~ = антиоме́га-части́нка
antisigma ~ = антиси́гма-части́нка
antixi ~ = антиксі́-части́нка
arbitrary-spin ~ = части́нка з дові́льним спі́ном
asymptotically free ~ = асимптоти́чно ві́льна части́нка
atmospheric ~ = атмосфе́рна части́нка
atomic ~ = а́томна части́нка, части́нка-складни́к а́тома
attracting ~ = притяга́льна части́нка
attracting ~s = взаємопритя́гувані части́нки
attractive ~ = притяга́льна части́нка
background ~ = фо́нова части́нка
backscattered ~ = части́нка, розсі́яна наза́д
bare ~ = го́ла части́нка
beam ~ = части́нка стру́меня
beautiful ~ = краси́ва части́нка
beta ~ = бе́та-части́нка, електро́н
beta-plus ~ = позитро́н
bleached ~ = знеба́рвлена части́нка
bombarded ~ = бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь
bombarding ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
Bose ~ = бо́зе-части́нка, бозо́н
bound ~ = зв’я́зана части́нка
bradyonic ~ = брадіо́н
Brownian ~ = Бро́унова [бро́унівська] части́нка
canal-ray ~ = кана́лова части́нка
captured ~ = захо́плена части́нка
carrier ~ = части́нка-носі́й (заряду)
cascade ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н; каска́дова части́нка
channeled ~ = (с)канало́вана части́нка
charge-conjugate ~ = зарядоспря́жена части́нка
charge-Z ~ = части́нка з заря́дом Z
charged ~ = заря́джена части́нка
chargeless ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
charm(ed) ~ = чарівна́ части́нка
chiral ~ = хіра́льна части́нка
classical ~ = класи́чна части́нка
coated fuel ~ = части́нка (ядерного) па́лива з по́кривом
cold ~ = холо́дна [пові́льна] части́нка
colliding ~s = зішто́вхувані части́нки
collimated ~s = сколімо́вані части́нки
colloid(al) ~ = коло́їдна части́нка
color(ed) ~ = кольоро́ва [ко́лірна] части́нка
colorless ~ = безко́лірна части́нка
cooled ~ = охоло́джена [охоло́ла] части́нка
complex ~ = ко́мплексна [складна́] части́нка
composite ~ = складна́ части́нка
compound ~ = скла́дена части́нка, компа́унд-части́нка
confined ~ = за́мкнена [утри́мувана] части́нка
conjugate ~s = спря́жені части́нки
constituent ~ = части́нка-складни́к (ядра); парто́н
contaminating ~ = домішко́ва части́нка
correlated ~s = скорельо́вані части́нки
cosmic(‑ray) ~ = космі́чна части́нка, части́нка космі́чного похо́дження
coupled ~ = зв’я́зана части́нка
created ~ = наро́джена части́нка
crystalline ~ = кристали́н(к)а, криста́лик
daughter ~ = дочі́рня части́нка
decaying ~ = нестабі́льна [розпадна́] части́нка
decelerated ~ = спові́льнена части́нка
dechanneled ~ = деканало́вана части́нка
degenerate ~ = ви́роджена части́нка
delayed ~ = запізні́ла [затри́мана] части́нка
delta ~ = де́льта-части́нка
demon(ic) ~ = демоні́чна части́нка, де́мон
detected ~ = зареєстро́вана части́нка
deviant ~ = відхи́лена части́нка
deviated ~ = відхи́лена части́нка
disappearing ~ = знико́ма части́нка
disintegrating ~ = розпадна́ части́нка
disperse(d) ~ = дисперго́вана части́нка
distant ~ = дале́ка [відда́лена] части́нка
doped ~ = леґува́льна части́нка
doublet ~ = дубле́тна части́нка
doubly-charged ~ = двозаря́дова [двозаря́джена] части́нка
dressed ~ = одя́гнена части́нка
dual ~ = дуа́льна части́нка
dust ~ = пороши́нка, порохова́ части́нка
ejected ~ = вилітна́ части́нка
elementary ~ = елемента́рна части́нка
embedded ~ = вкра́плена части́нка, вкра́плина
emerging ~ = вилітна́ частинка
emitted ~ = ви́емітувана [ви́слана] части́нка
energetic ~ = високоенергети́чна [швидка́] части́нка
epithermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка з надтеплово́ю шви́дкістю
equal-mass ~s = части́нки з одна́ко́вими [рі́вними] ма́сами
escaped ~ = вилітна́ части́нка
escaping ~ = вилітна́ части́нка
even ~ = па́рна части́нка
excess ~ = надлишко́ва части́нка
exchange ~ = обмі́нна части́нка
excited ~ = збу́джена части́нка
exit ~ = вилітна́ частинка
exotic ~ = екзоти́чна части́нка
extended ~ = неточко́ва части́нка, части́нка ненульови́х ро́змірів
extragalactic ~ = позагалакти́чна части́нка
extraterrestrial ~ = позазе́мна [неземна́] части́нка
fast ~ = швидка́ части́нка
Fermi ~ = фе́рмі-части́нка, ферміо́н
ferromagnetic ~ = феромагне́тна части́нка
field ~ = квант по́ля
final-state ~ = части́нка в кінце́вому ста́ні
finite-mass ~ = скінченнома́сова части́нка
finite-size ~ = скінченноро́змірна части́нка
fireball ~ = фаєрбо́л
fission ~ = части́нка-проду́кт по́ділу
fixed ~ = 1. нерухо́ма части́нка 2. зафіксо́вана части́нка
flavored ~ = арома́тна части́нка, части́нка з арома́том
fluid ~ = пли́нова части́нка
focused ~s = сфокусо́вані части́нки
foreign ~ = 1. домішко́ва части́нка 2. сторо́ння [чужорі́дна] части́нка
fractionally-charged ~ = части́нка з дробо́вим заря́дом
free ~ = ві́льна [незв’я́зана] части́нка
freely falling ~ = вільнопа́дна части́нка
fuel ~ = па́ливна части́нка
fundamental ~ = елемента́рна части́нка
galactic ~ = галакти́чна части́нка
gauge ~ = калібрува́льна части́нка
ghost ~ = ду́хова части́нка
grit ~ = пісчи́нка
ground-state ~ = части́нка в основно́му ста́ні
half-integer-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
half-integral-spin ~ = части́нка з півці́лим спі́ном
hard ~ = жорстка́ [високоенергети́чна] части́нка
hard-core ~ = жорсткоко́рова части́нка, части́нка з жорстки́м ко́ром
heavy ~ = важка́ части́нка
Higgs ~ = Гі́ґсова части́нка
high-energy ~ = високоенергети́чна части́нка, части́нка з висо́кою ене́ргією
high-spin ~ = високоспі́нова части́нка, части́нка з вели́ким спі́ном
high-velocity ~ = швидка́ части́нка
hot ~ = гаря́ча [швидка́, високоенергети́чна] части́нка
hypercolor ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hypercolored ~ = гіперкольоро́ва части́нка
hyperstrange ~ = гіперди́вна части́нка
hypothetical ~ = гіпотети́чна части́нка
identical ~s = тото́жні части́нки
impenetrable ~ = непрони́кна части́нка
impinging ~ = налітна́ части́нка
implanted ~ = імпланто́вана части́нка
impurity ~ = домішко́ва части́нка
incident ~ = налітна́ части́нка
inclusive ~ = інклюзи́вна части́нка
incoming ~ = налітна́ части́нка
indistinguishible ~s = тото́жні [невідрізне́нні] части́нки
individual ~ = 1. окре́ма части́нка 2. поодино́ка части́нка
ingoing ~ = налітна́ части́нка
initial (state) ~ = части́нка w початко́вому ста́ні
integer-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
integral-spin ~ = цілоспі́нова части́нка, части́нка з ці́лим спі́ном
interacting ~s = взаємоді́йні части́нки
intermediate ~ = промі́жна́ части́нка
intermediate-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
involved ~ = залу́чена (до досліджуваного процесу) части́нка
ionized ~ = йонізо́вана части́нка
ionizing ~ = йонізівна́ части́нка
isolated ~ = ізольо́вана части́нка
knock-on ~ = ви́бита (з ядра) части́нка
labeled ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
lambda ~ = ля́мбда-части́нка, ля́мбда-гіперо́н
large-charge ~ = великозаря́дова части́нка, части́нка з вели́ким заря́дом
lattice ~ = ґратко́ва части́нка
leading ~ = провідна́ части́нка
left-handed ~ = лівоґвинтова́ части́нка
light ~ = легка́ части́нка
like-charged ~s = однозна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами одна́ко́вого зна́ку
liquid-borne ~ = части́нка суспе́нзії, зави́сла (в рідині́) части́нка
localized ~ = локалізо́вана части́нка
long-lived ~ = довгові́чна части́нка
low-energy ~ = низькоенергети́чна части́нка, части́нка з мало́ю [низько́ю] ене́ргією
machine ~ = части́нка, утво́рена на пришви́дшувачі
macroscopic ~ = макроскопі́чна части́нка
magnetospheric ~ = магнетосфе́рна части́нка
massive ~ = 1. маси́вна части́нка, части́нка вели́кої ма́си 2. части́нка ненульово́ї ма́си
massless ~ = безма́сова части́нка, части́нка нульово́ї ма́си
material ~ = 1. части́нка речовини́ 2. матерія́льна то́чка
mediating ~ = промі́жна́ части́нка
medium-energy ~ = части́нка з промі́жно́ю ене́ргією
metal ~ = метале́ва части́нка
metastable ~ = метастабі́льна части́нка
meteoric ~ = метео́рна части́нка
microscopic ~ = мікроскопі́чна части́нка
mirror ~ = дзерка́льна части́нка
missing ~ = забра́кла части́нка
moderate-energy ~ = части́нка з невисо́кою [невели́кою] ене́ргією
moderated ~ = спові́льнена части́нка
molecular ~ = молекуля́рна части́нка
monoenergetic ~s = моноенергети́чні части́нки
moving ~ = рухли́ва части́нка
multicharged ~ = багатозаря́дова части́нка
nascent ~ = утво́рювана части́нка (в перебігу народжування, в момент вилітання)
negative ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
negatively charged ~ = неґати́вно заря́джена части́нка
neighbor ~ = сусі́дня части́нка
neutral ~ = нейтра́льна [незаря́джена] части́нка
noncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
nonelementary ~ = неелемента́рна части́нка
nonidentical ~s = нетото́жні части́нки
noninteracting ~s = невзаємоді́йні части́нки
nonionizing ~ = нейонізівна́ части́нка
nonlocalized ~ = нелокалізо́вана [розма́зана] части́нка
nonpenetrating ~ = непрони́клива части́нка
nonphysical ~ = нефізи́чна части́нка
nonradiating ~ = невипромі́нна части́нка
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чна части́нка
nonresonance ~ = нерезона́нсна части́нка
nonstrange ~ = неди́вна части́нка
nonzero-mass ~ = части́нка ненульово́ї ма́си
nuclear ~ = ядро́ва части́нка
nucleus constituent ~ = части́нка-складни́к ядра́, нукло́н
observable ~ = спостере́жна [спостере́жувана] части́нка
observed ~ = 1. спостере́жена части́нка 2. зареєстро́вана части́нка
odd ~ = непа́рна части́нка
omega ~ = оме́га-части́нка; оме́га-мезо́н; оме́га-гіперо́н
orbital ~ = орбіто́ва части́нка
original ~ = вихідна́ части́нка
outgoing ~ = вилітна́ части́нка
paired ~s = здвійко́вані [спаро́вані] части́нки
paramagnetic ~ = парамагне́тна части́нка
parent ~ = перви́нна [вихідна́] части́нка
penetrable ~ = прони́кна части́нка
penetrated ~ = прони́кла части́нка
penetrating ~ = прони́клива части́нка
peripheral ~ = перифері́йна части́нка
phantom ~ = фанто́мна части́нка
phenomenological ~ = феноменологі́чна части́нка
photoproduced ~ = фотоутво́рена [фотонаро́джена] части́нка
physical ~ = фізи́чна части́нка
pi ~ = піо́н, пі-мезо́н
pile ~ = реа́кторна части́нка
plasma ~ = пла́змо́ва части́нка
point ~ = 1. точко́ва части́нка 2. матерія́льна то́чка
point ~ = точко́ва части́нка
point-like ~ = точко́ва части́нка
polarizable ~ = поляризо́вна части́нка
polarized ~ = поляризо́вана части́нка
Pomeranchuk ~ = померо́н
positive ~ = позити́вно заря́джена части́нка
positively charged ~ = позити́вно заря́джена части́нка
postulated ~ = гіпотети́чна [постульо́вана] части́нка
precipitate ~ = осадо́ва части́нка, части́нка оса́ду
precipitated ~ = 1. оса́джена части́нка 2. осі́ла части́нка
predicted ~ = передба́чена части́нка
prepolarized ~ = попере́дньо поляризо́вана части́нка
primary ~ = перви́нна части́нка
primeval ~ = пе́рвісна части́нка
primordial ~ = фундамента́льна [елемента́рна] части́нка
probe ~ = про́бна части́нка
produced ~ = наро́джена части́нка
product ~ = части́нка-проду́кт (ядерної/ядрової) реа́кції
projectile ~ = налітна́ [бомбува́льна] части́нка
prompt ~ = миттє́ва части́нка (в процесі ділення)
psi ~ = псі-части́нка, псіо́н
quantal ~ = ква́нтова части́нка, квант
quantized ~ = ква́нтована части́нка
quantum ~ = ква́нтова части́нка, квант
quarkless ~ = безква́ркова части́нка
quasi-free ~ = квазиві́льна части́нка
quasi-nuclear ~ = квазиядро́ва части́нка
quasi-stable (elementary) ~ = (заст.) квазистабі́льна [напівстабі́льна] (елемента́рна) части́нка
quixotic ~ = кві́кс, кві́ксова части́нка
radiated ~ = ви́промінена части́нка
radiating ~ = випромі́нна части́нка
random ~ = випадко́ва части́нка
rare ~ = рі́дкісна части́нка
reaction ~ = части́нка-проду́кт реа́кції
recipient ~ = части́нка-прийма́ч
recognized ~ = зідентифіко́вана части́нка
recoil ~ = відру́шена [відрухо́ва] части́нка
recorded ~ = зареєстро́вана части́нка
reference ~ = контро́льна части́нка
reflected ~ = відби́та части́нка
regenerated ~ = відтво́рена [реґенеро́вана] части́нка
Regge ~ = реджео́н
reggeized ~ = реджизо́вана части́нка
registered ~ = 1. зареєстро́вана части́нка 2. реєстро́вана части́нка
relativistic ~ = релятивісти́чна части́нка
released ~ = ви́вільнена части́нка
renormalization ~ = перенормува́льна [ренормалізаці́йна] части́нка
repelled ~ = 1. відшто́вхувана части́нка 2. відшто́вхнена части́нка
repelling ~ = відшто́вхувальна части́нка
repelling ~s = взаємновідшто́вхувані части́нки
repulsive ~ = відшто́вхувальна части́нка
resonance ~ = резона́нсна части́нка, резона́нс
resonant ~ = резонівна́ части́нка (що перебуває в резонансі)
rest ~ = нерухо́ма части́нка; части́нка у ста́ні спо́ко́ю
rho ~ = ро-мезо́н
right-handed ~ = правоґвинтова́ части́нка
runaway ~ = уте́кла части́нка, части́нка-втіка́ч
sand ~ = пісчи́нка
scalar ~ = скаля́рна части́нка
scattered ~ = 1. розсі́яна части́нка 2. розсі́ювана части́нка
scatterer ~ = части́нка-розсі́ювач
scattering ~ = части́нка-розсі́ювач
screened ~ = заекрано́вана части́нка
secondary ~ = втори́нна части́нка
self-conjugate ~ = самоспря́жена части́нка
semistable elementary ~ = (заст.) напівстійка́ [напівстабі́льна, квазистійка́] елемента́рна части́нка
short-lived ~ = короткові́чна части́нка
shower ~ = зли́вова части́нка
sigma ~ = си́гма-части́нка
single ~ = поодино́ка части́нка
single-domain ~ = однодоме́нна части́нка
singlet ~ = синґле́тна части́нка
singly-charged ~ = однозаря́дова [однозаря́джена] части́нка
slow ~ = пові́льна части́нка
small-charge ~ = части́нка з мали́м заря́дом
soft ~ = м’яка́ [низькоенергети́чна] части́нка
solar ~ = сонце́ва части́нка, части́нка сонце́вого похо́дження
solar-wind ~ = части́нка сонце́вого ві́тру
solid ~ = тверда́ части́нка, части́нка твердо́ї речовини́
spectator ~ = части́нка-спекта́тор [спостеріга́ч]
spin-down ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) дони́зу
spin-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinless ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
spinning ~ = крутна́ части́нка
spin-one ~ = части́нка зі спі́ном оди́н
spin-one-half ~ = части́нка зі спі́ном 1/2
spinor ~ = спіно́рна части́нка
spin-possessing ~ = части́нка зі спі́ном
spin-up ~ = части́нка зі спі́ном (спрямованим) догори́
spin-zero ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
sputtered ~s = розпо́рскані части́нки
stable ~ = стабі́льна части́нка
stationary ~ = нерухо́ма части́нка
stopped ~ = зупи́нена части́нка
strange ~ = ди́вна части́нка
stripped ~ = обде́рта части́нка
strongly-interacting ~s = сильновзаємоді́йні части́нки
structured ~ = структу́рна части́нка, части́нка із вну́трішньою структу́рою
structureless ~ = безструкту́рна части́нка
subatomic ~ = суба́томна [внутрішньоа́томна] части́нка
subbarrier ~ = підбар’є́рна части́нка (з енергією, нижчою за потенціяльний бар’єр)
subluminal ~ = досвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з досвітлово́ю шви́дкістю
subnuclear ~ = суб’ядро́ва [внутрішньоядро́ва] части́нка
suggested ~ = гіпотети́чна части́нка
superbound ~ = надзв’я́зана части́нка
superheavy ~ = надважка́ части́нка
superhigh-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
superluminal ~ = надсвітлова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надсвітлово́ю шви́дкістю
supermassive ~ = надмаси́вна части́нка
superrelativistic ~ = суперрелятивісти́чна [надрелятивісти́чна] части́нка
supersymmetric ~ = суперсиметри́чна части́нка
suprathermal ~ = надтеплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з надтеплово́ю шви́дкістю
surface ~ = поверхне́ва части́нка
suspended ~ = зави́сла части́нка
susy ~ = суперсиметри́чна части́нка
tachyonic ~ = тахіо́н
tag(ged) ~ = позна́чена [заналичко́вана, мі́чена] части́нка
target ~ = 1. бомбо́вана части́нка, части́нка-міше́нь 2. части́нка міше́ні
taste ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasty ~ = части́нка зі сма́ком, смакова́ части́нка
tasteless ~ = безсма́кова части́нка
tau ~ = та́у-части́нка
technicolor ~ = техніко́лірна части́нка
tensor ~ = те́нзорна части́нка
test ~ = про́бна части́нка
thermal ~ = теплова́ части́нка, части́нка (що рухається) з теплово́ю шви́дкістю
thermalized ~ = термалізо́вана части́нка
theta ~ = те́та-части́нка
through-going ~ = прони́клива части́нка
time-like ~ = часоподі́бна части́нка
totally polarized ~ = цілко́м поляризо́вана части́нка
tough ~ = жорстка́ части́нка
transmitted ~ = прони́кла [пропу́щена] части́нка
trapped ~ = захо́плена части́нка
traveling ~ = рухли́ва части́нка
triplet ~ = трипле́тна части́нка
tunneling ~ = тунельо́вана части́нка
ultimate ~ = елемента́рна части́нка
ultrafast ~ = надшвидка́ [ультрашвидка́] части́нка
ultraheavy ~ = надважка́ части́нка
ultrarelativistic ~ = ультрарелятивісти́чна части́нка
unbound ~ = незв’я́зана части́нка
uncharged ~ = незаря́джена [нейтра́льна] части́нка
uncharmed ~ = нечарівна́ части́нка
uncolored ~ = некольоро́ва части́нка
unconfined ~ = неза́мкнена части́нка
uncorrelated ~s = нескорельо́вані части́нки
uncoupled ~ = незв’я́зана части́нка
undecayed ~ = нерозпа́ла части́нка
undetected ~ = незареєстро́вана части́нка
undiscovered ~ = неви́явлена части́нка
unequal-mass ~s = різнома́сові части́нки, части́нки з рі́зними [неодна́ко́вими, нері́вними] ма́сами
unexcited ~ = незбу́джена части́нка
unknown ~ = невідо́ма части́нка
unlike ~s = нетото́жні части́нки
unlike-charged ~s = неодна́ко́во заря́джені части́нки, части́нки з заря́дами неодна́ко́вого зна́ку
unobserved ~ = 1. неспостере́жена части́нка 2. незареєстро́вана части́нка
unpaired ~ = нездвійко́вана [неспаро́вана] части́нка
unphysical ~ = нефізи́чна части́нка
unpolarized ~ = неполяризо́вана части́нка
unstable ~ = нестабі́льна части́нка
unstructured ~ = безструкту́рна части́нка
upsilon ~ = і́псилон-части́нка
vacuum ~ = ва́куумна части́нка
vanishing-mass ~ = безма́сова части́нка
variable-charge(ed) ~ = зміннозаря́джена [зміннозаря́дова] части́нка, части́нка зі змі́нним заря́дом
variable-mass ~ = зміннома́сова части́нка, части́нка зі змі́нною ма́сою
vector ~ = ве́кторна части́нка
very-high-energy ~ = надвисокоенергети́чна части́нка
virtual ~ = віртуа́льна части́нка
weakly-interacting ~s = слабковзаємоді́йні части́нки
xi ~ = ксі-части́нка, ксі-гіперо́н
Z-charge(d) ~ = части́нка із заря́дом Z
zero-charge ~ = части́нка з нульови́м заря́дом
zero-mass ~ = безма́сова части́нка
zero-momentum ~ = части́нка з нульови́м і́мпульсом
zero-spin ~ = безспі́нова [нуль-спі́нова] части́нка
peak 1. пік; (го́стрий) ма́ксимум || пі́ковий; максима́льний 2. найви́ща то́чка
[piːk]
~ of a curve = пік [верши́на] криво́ї
absorption ~ = абсорбці́йний пік; пік вбира́ння; пік поглина́ння
Bordini ~ = пік Борди́ні
Bragg ~ = Бре́ґів пік
broad ~ = широ́кий пік
central ~ = центра́льний пік
dominant ~ = домінівни́й пік
double ~ = подві́йний пік
Hasiguti ~ = пік Гасиґу́ті
impurity ~ = домішко́вий пік
Lewis ~ = Лю́їсів пік
load ~ = пік наванта́жування
main ~ = головни́й пік
photoelectric ~ = фотопі́к, фотоелектри́чний пік
proper ~ = власти́вий пік
quasi-Bragg ~ = квазибре́ґів пік
resonance ~ = резона́нсний пік
satellite ~ = бічни́й пік
secondary ~ = втори́нний пік
sharp ~ = різки́й пік
side ~ = бічни́й пік
spurious ~ = ома́нний пік
subsidiary ~ = втори́нний пік
voltage ~ = пік напру́ги
phase 1. фа́за || фа́зовий || фазува́ти//сфазува́ти 2. фа́зовий кут ■ in ~ синфа́зний, у фа́зі (with – з), без зсу́ву фаз(и) (with – щодо); out of ~ несинфа́зний, дефазо́ваний, не у фа́зі (with – з), зі зсу́вом фаз(и) (with respect to – відносно); to bring in(to) ~ узгі́днювати за фа́зою, фазува́ти; to differ in ~ відрізня́тися фа́зою; displaced in ~ by angle α із фа́зою, зсу́неною на кут α; opposite in ~ у протифа́зі 3. ста́дія, ета́п, пері́од || розбива́ти//розби́ти на ста́дії [ета́пи, пері́оди] 4. аспе́кт, бік, сторона́
[feɪz]
~ of an eclipse = фа́за зате́мнення (небесного тіла)
~ of flare = фа́за (сонцевого) спа́лаху
~ of the Moon = фа́за Мі́сяця, місяце́ва фа́за; (нн) місяце́ва квати́ря див. тж moon
accelerating ~ = фа́за пришви́дшування
acceleration ~ = фа́за пришви́дшування
alloy ~ = фа́за сто́пу [спла́ву]
alpha ~ = а́льфа-фа́за (стопу)
amorphous ~ = амо́рфна фа́за
anisotropic ~ = анізотро́пна фа́за
annular ~ = кільце́ва фа́за (затемнення)
anticyclonic ~ = фа́за антицикло́ну
antiferroelectric ~ = антисеґнетоелектри́чна фа́за
antiferromagnetic ~ = антиферомагне́тна фа́за
arbitrary ~ = дові́льна фа́за
aqueous ~ = водяна́ фа́за
balanced ~ = (ел.) симетри́чна фа́за
beta ~ = бе́та-фа́за (стопу)
bicontinuous cubic ~ = двонепере́рвна кубі́чна фа́за
bisymmetric ~ = двосиметри́чна [бісиметри́чна] фа́за
blue ~ = блаки́тна фа́за (холестерику)
boundary ~ = межова́ фа́за
bulk ~ = о́б’є́мна фа́за
carbon ~ = вуглеце́ва фа́за
carrier ~ = фа́за носія́
chaotic ~ = хаоти́чна фа́за
cholesteric ~ = холестери́чна фа́за
clock ~ = фа́за синхроніза́ції, фа́за синхрон(із)ува́льного сигна́лу
columnar ~ = коло́нчаста фа́за (дискотику)
commensurate ~ = співви́мірна фаза
conceptual ~ = концептуа́льна ста́дія, концептуа́льний ета́п (попереднього розробляння проєкту тощо)
condensed ~ = (с)конденсо́вана фа́за
congruent ~ = конґруе́нтна фа́за
continuous ~ = суці́льна [непере́рвна] фа́за
critical ~ = крити́чна фа́за
crystal(line) ~ = кристалі́чна фа́за
crystallization ~ = фа́за кристаліза́ції [кристалі́ння, кристал(із)ува́ння]
cubatic ~ = куба́тикова фа́за
cubic ~ = кубі́чна фа́за
cyclonic ~ = фа́за цикло́ну
decelerating ~ = фа́за гальмува́ння [спові́льнювання]
deceleration ~ = фа́за гальмува́ння [спові́льнювання]
delta ~ = де́льта-фа́за (стопу)
design ~ = ста́дія [ета́п] проєктува́ння
disappearing ~ = зникна́ фа́за
discontinuous ~ = диспе́рсна фа́за
discotic ~ = дискоти́чна фа́за
disordered ~ = невпорядко́вана фа́за
disperse(d) ~ = диспе́рсна фа́за
entrained ~ = відне́сена [підхо́плена] фа́за
envelope ~ = фа́за обвідно́ї
equilibrium ~ = рівнова́жна фа́за
eutectic ~ = евтекти́чна фа́за
explosive ~ of a flare = вибухо́ва фа́за (сонцевого) спа́лаху
extenal ~ = суці́льна [непере́рвна] фа́за (в емульсії)
fast-rotating ~ = швидкообертна́ фа́за
ferroelectric ~ = фероелектри́чна [сеґнетоелектри́чна] фа́за
ferromagnetic ~ = феромагне́тна фа́за
final ~ = кінце́ва фа́за
fissile ~ = поді́льна фа́за
fixed ~ = (за)фіксо́вана фа́за
flash ~ of a flare = максима́льна [найяскраві́ша] фа́за (сонцевого) спа́лаху, флаш-фа́за
floating ~ = плавна́ фа́за
fluid ~ = пли́нна фа́за
fluidized ~ = спли́нена фа́за
gamma ~ = га́мма-фа́за (стопу)
gas(eous) ~ = га́зова фа́за
geological ~ = геологі́чна фа́за, геофа́за
glass(y) ~ = склува́та [скли́ста] фа́за
helical magnetic ~ = ґвинтова́ магне́тна фа́за
hexagonal ~ = гексагона́льна фа́за
hexatic ~ = гексати́чна фа́за
high-symmetry ~ = високосиметрі́йна фа́за
impulsive ~ = і́мпульсна фа́за (сонцевого спалаху)
incommensurate ~s = неспівви́мірні фа́зи
incongruent ~ = інконґруе́нтна фа́за
initial ~ = початко́ва [вихідна́] фа́за
instantaneous ~ = миттє́ва фа́за
intermediary ~ = промі́жна́ фа́за
intermediate ~ = промі́жна́ фа́за
intermetallic ~ = інтерметалі́чна фа́за
internal ~ = диспе́рсна фа́за (в емульсії)
interstitial ~ = прони́кла фа́за, фа́за прони́кнення
isostructural ~ = ізострукту́рна фа́за
isotropic ~ = ізотро́пна фа́за
lag(ging) ~ = запі́знена фа́за
lambda ~ = ля́мбда-фа́за
lamellar ~ = ламеля́рна [шарува́та] фа́за
Laves ~ = Ла́весова фа́за
lead(ing) ~ = випереджа́льна фа́за
limit(ing) ~ = грани́чна фа́за
liquid ~ = ріди́нна фа́за
liquid-crystal ~ = рідиннокристалі́чна [плиннокристалі́чна] фа́за
liquid crystalline ~ = рідиннокристалі́чна [плиннокристалі́чна] фа́за
low-symmetry ~ = низькосиметрі́йна фа́за
lunar ~ = місяце́ва фа́за, фа́за Мі́сяця; (нн) місяце́ва квати́ря див. тж moon
martensite ~ = мартенси́тна фа́за
master ~ = основна́ фа́за
mesomorphic ~ = мезофа́за, мезомо́рфна фа́за
metal ~ = металі́чна фа́за
metastable ~ = метастабі́льна фа́за
micellar ~ = міцеля́рна фа́за
microscopic ~ = мікрофа́за, мікроскопі́чна фа́за
minus ~ = неґати́вна фа́за
mixed ~ = змі́шана фа́за
mobile ~ = рухо́ма [рухли́ва] фа́за
modulated ~ = (з)модульо́вана фа́за
moiré-grain-boundary ~ = фа́за муа́рових зерни́нних меж
nematic ~ = немати́чна фа́за
neutral ~ = нейтра́льна фа́за
new ~ = нова́ фа́за
nonequilibrium ~ = нерівнова́жна фа́за
nonpolar ~ = неполя́рна фа́за
normal ~ = норма́льна фа́за
opposite ~ = протифа́за
optimum ~ = оптима́льна фа́за
ordered ~ = впорядко́вана фа́за
orthogonal columnar ~ of a discotic = ортогона́льна коло́нчаста фа́за диско́тику
oscillation ~ = фа́за колива́нь
paraelastic ~ = параеласти́чна фа́за
paraelectric ~ = параелектри́чна фа́за
paramagnetic ~ = парамагне́тна фа́за
partial ~ = части́нна фа́за (затемнення)
planet ~ = фа́за плане́ти
plus ~ = позити́вна фа́за
polar ~ = поля́рна фа́за
polydisperse ~ = полідиспе́рсна фа́за
precipitated ~ = див. precipitation ~
precipitation ~ = оса́джена [ви́окремлена] фа́за
primary ~ = перви́нна фа́за; основна́ фа́за
prototype ~ = прафа́за, прототи́пова фа́за
pulse ~ = фа́за і́мпульсу
pure ~ = чи́ста фа́за (без домішок)
random ~ = випадко́ва фа́за; безла́дна фа́за
reference ~ = відліко́ва фа́за; етало́нна фа́за
retarded ~ = запі́знена фа́за
retarding ~ = запі́знена фа́за
reversed ~ = обе́рнена фа́за, протифа́за
rotating ~ = обертна́ фа́за
scattering ~ = фа́за розсі́ювання
secondary ~ = втори́нна фа́за
separated ~ = ви́окремлена фа́за
shifted ~ = зсу́нена фа́за
Shubnikov ~ = фа́за Шу́бникова
sigma ~ = си́гма-фа́за (стопу)
slowly-rotating ~ = повільнообертна́ фа́за
smectic ~ = смекти́чна фа́за
solid ~ = тверда́ фа́за
solvent ~ = фа́за розчи́ннику
spatial ~ = просторо́ва фа́за
split ~ = розще́плена фа́за
sponge ~ = гу́бчаста фа́за
stable ~ = стійка́ [стабі́льна] фа́за
starting ~ = початко́ва [вихідна́] фа́за
stationary ~ = стаціона́рна [нерухо́ма, нерухли́ва] фа́за
sterically stabilized ~ = стери́чно (за)стабілізо́вана фа́за
striped ~ = смуга́ста фа́за
substitution ~ = фа́за замі́щення [засту́плення]
superconducting ~ = надпрові́дна фа́за
superfluid ~ = надпли́нна фа́за
surface ~ = поверхне́ва фа́за
symmetric ~ = симетри́чна фа́за
thermodynamic ~ = термодинамі́чна фа́за
time ~ = часова́ фа́за
twist-grain-boundary [TGB] ~ = фа́за закру́чених зерни́нних меж
unstable ~ = нестійка́ фа́за
vapor ~ = випаро́ва [га́зова] фа́за
variable ~ = (яф) фа́зова фу́нкція
vibration ~ = фа́за колива́нь
vitreous ~ = склува́та [скли́ста] фа́за
wave ~ = фа́за хви́лі
pollutant (нерадіоакти́вний) забру́днювач, забру́днювальна речовина́; (нерадіоакти́вна) до́мішка
[pə'luːtnt]
acid ~ = кисло́тний забру́днювач
air ~ = забру́днювач пові́тря
airborne ~ = повітротранспорто́ваний забру́днювач (що поширюється повітрям)
atmospheric ~ = атмосфе́рна до́мішка
automotive ~ = вихлипни́й забру́днювач (пов’язаний з автотранспортом)
dangerous ~ = небезпе́чний забру́днювач
gaseous ~ = газовий забру́днювач
global ~ = глоба́льний забру́днювач (поширений по всій земній кулі)
inorganic ~ = неоргані́чний забру́днювач
man-made ~ = антропоге́нний забру́днювач
natural ~ = приро́дний забру́днювач
particulate ~ = аерозо́льний [твердочасти́нко́вий] забру́днювач
persistent ~ = тривки́й забру́днювач
plasma ~ = до́мішка у пла́змі (стороння, небажана, шкідлива)
primary ~ = перви́нний забру́днювач (що потрапив до атмосфети з викидом тощо)
priority ~ = особли́во небезпе́чний забру́днювач
secondary ~ = втори́нний забру́днювач (утворений в атмосфері)
toxic ~ = токси́чний забру́днювач
trace ~ = мікрозабру́днювач, слідови́й забру́днювач
ubiquitous ~ = повсю́дний забру́днювач
water ~ = забру́днювач води́
waterborne ~ = водотранспорто́ваний забру́днювач (що поширюється водою)
precipitation 1. (примусовий процес) оса́джування//оса́дження 2. (самочинний процес) осіда́ння//оса́дження 3. (процес) випада́ння//ви́падення о́падів; (наслідок) о́пади 4. висипа́ння, вто́ргнення (частинок в магнетосферу тощо)
[prɪˌsɪpɪ'teɪʃn]
annual ~ = річна́ кі́лькість о́падів
atmospheric ~ = атмосфе́рні о́пади
carrier ~ = оса́джування носіє́м
charged-particle ~ = висипа́ння заря́джених части́нок
chemical ~ = хемі́чне оса́джування
dust ~ = порохооса́джування; осіда́ння поро́ху
electrical ~ = 1. електрооса́джування 2. електроочища́ння (газів)
electron ~ = висипа́ння електронів
electrophoretic ~ = електрофоре́зне оса́джування
electrostatic ~ = електрооса́джування, електростати́чне оса́джування
excessive ~ = надмі́рні о́пади
fractional ~ = фракці́йне осіда́ння [оса́джування], оса́джувальне фракціюва́ння
frozen ~ = заме́рзлі о́пади
mutual ~ = спі́льне осіда́ння [оса́джування]
permanent ~ = безпере́рвне осіда́ння [оса́джування]
preferential ~ = селекти́вне [ви́бірне] оса́джування
proton ~ = висипа́ння прото́нів
radioactive ~ = радіоакти́вні о́пади
selective ~ = селекти́вне [ви́бірне] оса́джування
thermal ~ = термі́чне оса́джування, термооса́джування
total ~ = су́ма о́падів
ultrasonic ~ = ультразвукове́ оса́джування
process 1. проце́с || процесо́вий 2. спо́сіб, ме́тод, процеду́ра 3. обробля́ти//оброби́ти 4. опрацьо́вувати//опрацюва́ти
['prəʊsεs, 'prɑːsεs]
~ with an aftereffect = проце́с із післяді́єю
accompanying ~ = супу́тній проце́с
additive ~ = адити́вний проце́с
adiabatic ~ = адіяба́тний проце́с
adjoint ~ = спря́жений проце́с
aging ~ = (процес) старі́ння (матеріялу)
almost-periodic ~ = ма́йже періоди́чний проце́с
anelastic ~ = непружни́й проце́с (деформування)
aperiodic ~ = аперіоди́чний проце́с
avalanche(‑like) ~ = лави́но́вий проце́с
averaging ~ = процеду́ра усере́днювання
background ~ = фо́новий проце́с
backward ~ = зворо́тний [обе́рнений] проце́с
batch ~ = (техн.) періоди́чний проце́с
Bessemer ~ = Бе́семерів проце́с, бесемерува́ння
birth and death ~ = проце́с наро́джування та заги́белі
branching ~ = розгалу́жений проце́с
cascade ~ = каска́довий проце́с
cathode sputtering ~ = като́дне розпоро́шування
chain ~ = ланцюго́вий проце́с
charge-exchange ~ = проце́с [реа́кція] зарядоо́бміну [перезаряджа́ння]
circular ~ = колови́й проце́с
coating ~ = 1. (процес) покрива́ння (поверхні) 2. спо́сіб нано́шення по́криву
coherent ~ = когере́нтний проце́с
cold ~ = низькотемперату́рний проце́с; проце́с (що відбувається) без нагріва́ння
collective ~ = колекти́вний проце́с
collisional ~ = зіткненнє́вий проце́с
collisionless ~ = беззіткненнє́вий проце́с
combination ~ = комбінаці́йний проце́с
competing ~es = конкуре́нтні проце́си
competitive ~es = конкуре́нтні проце́си
concentration ~ = проце́с концентрува́ння (зокрема екологічного)
concerted ~es = (х.) узгі́днені [узго́джені] проце́си
concurrent ~es = парале́льні [рівнобі́жні] проце́си
constant-pressure ~ = ізоба́рний проце́с
constant-temperature ~ = ізотермі́чний проце́с
constant-volume ~ = ізохо́рний проце́с
continuous ~ = непере́рвний [тя́глий] проце́с
controllable ~ = контрольо́вний [реґульо́вний] проце́с
controlled ~ = контрольо́ваний [реґульо́ваний] проце́с
Cottrell ~ = Ко́трелове оса́джування
cracking ~ = кре́кінг, крекінгува́ння
crossed ~ = перехре́сний проце́с
cryochem ~ = кріохемі́чний проце́с
crystal-growth ~ = проце́с виро́щування криста́лу
cumulative ~ = кумуляти́вний проце́с
cyclic ~ = циклови́й [циклі́чний] проце́с
decay ~ = проце́с ро́зпаду; розпадо́вий проце́с
decomposable ~ = розкла́дний проце́с
deep(ly) inelastic ~ = гли́боко непружни́й проце́с
degenerate ~ = ви́роджений проце́с
deterministic ~ = детерміно́ваний проце́с
developing ~ = (процес) виявля́ння [проявля́ння] (плівки)
diabatic ~ = діяба́тний [неадіяба́тний] проце́с
diazo ~ = діазопроце́с
diazotype ~ = діазоти́пія
diffusion ~ = дифузі́йний проце́с
direct ~ = прями́й проце́с
discontinuous ~ = розри́вний проце́с
discrete ~ = дискре́тний проце́с
dissipative ~ = дисипати́вний проце́с
dual-temperature ~ = двотемперату́рний проце́с
dynamic ~ = динамі́чний проце́с
electrode ~ = (х.) електро́дний проце́с
endoergic ~ = ендоенергети́чний проце́с
endothermal ~ = ендотермі́чний проце́с
endothermic ~ = ендотермі́чний проце́с
eolian ~ = вітроспричи́нений проце́с
equilibrium ~ = рівнова́жний проце́с
elastic ~ = пружни́й проце́с
electrokinetic ~ = електрокінети́чний проце́с
electroweak ~ = електрослабки́й проце́с
elementary ~ = елемента́рний проце́с
ergodic ~ = ергоди́чний проце́с
evaporation ~ = (проце́с) випаро́вування
exclusive ~ = ексклюзи́вний проце́с
exoergic ~ = екзоенергети́чний проце́с
exothermal ~ = екзотермі́чний проце́с
exothermic ~ = екзотермі́чний проце́с
fast ~ = швидки́й проце́с
few-body ~ = малочасти́нко́вий проце́с, проце́с за у́частю кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
few-particle ~ = див. few-body ~
fission ~ = (процес) по́діл, ді́лення (ядер)
fixing ~ = (процес) закрі́плювання [фіксува́ння] (образу/зображення на плівці)
flip-over ~ = (процес) перекида́ння (спіну)
fractional-step ~ = ме́тод дробо́ви́х кро́ків, ме́тод розче́плювання
forbidden ~ = заборо́нений проце́с
forward ~ = прями́й проце́с
fracture ~ = проце́с руйнува́ння (матеріялу)
fusion ~ = 1. (процес) злива́ння [си́нтезу] (ядер) 2. (процес) то́плення [пла́влення]
gas-centrifuge ~ = ме́тод га́зової центрифу́ги (відокремлювання ізотопів)
gas-diffusion ~ = газодифузі́йний проце́с
gaseous-diffusion ~ = газодифузі́йний ме́тод (відокремлювання ізотопів)
hard ~ = (яф) високоенергети́чний [жорстки́й] проце́с
hardening ~ = 1. (процес) тверді́шання 2. (процес) гартува́ння
head end ~ = попере́днє обробля́ння
high-energy ~ = високоенергети́чний проце́с
high-pressure ~ = високоти́сковий проце́с
high-temperature ~ = високотемперату́рний проце́с
hydrophilic ~ = гідрофі́льний проце́с
hydrophobic ~ = гідрофо́бний проце́с
inclusive ~ = інклюзи́вний проце́с
indecomposable ~ = нерозкла́дний проце́с
indirect ~ = непрями́й [опосередко́ваний] проце́с
individual ~ = окре́мий проце́с [акт]
induced ~ = зіндуко́ваний [спричи́нений, примусо́вий] проце́с
inelastic ~ = непружни́й проце́с
intermediate-energy ~ = проміжноенергети́чний проце́с, проце́с за промі́жни́х ене́ргій
internal photoelectric ~ = вну́трішній фотоефе́кт
interpolation ~ = (процеду́ра) інтерполюва́ння
interrupted ~ = пере́рваний проце́с
inverse ~ = обе́рнений [зворо́тний] проце́с
irreversible ~ = необоро́тний проце́с
isenthalpic ~ = ізоентальпі́йний проце́с
isentropic ~ = ізоентропі́йний проце́с
isobaric ~ = ізоба́рний проце́с
isochoric ~ = ізохо́рний проце́с
isoenthalpic ~ = ізоентальпі́йний проце́с
isometric ~ = ізометри́чний проце́с
isothermal ~ = ізотермі́чний проце́с
isovolumic ~ = ізохо́рний проце́с
iterative ~ = див. iteration ~
iteration ~ = ітерува́ння, ітераці́йна процеду́ра
Joule-Thomson ~ = проце́с Джо́уля-То́мсона
kinetic ~ = кінети́чний проце́с
Kroll ~ = Кро́лів проце́с
light-induced ~ = світлоспричи́нений [фотостимульо́ваний] проце́с
limiting ~ = перехі́д до грани́ці, грани́чний перехі́д
Linde ~ = проце́с Лі́нде
linear ~ = ліні́йний проце́с
lining ~ = личкува́ння, обличко́вування
liquefaction ~ = (процес) скра́плювання, перехі́д від га́зової до ріди́нної фа́зи
low-energy ~ = низькоенергети́чний проце́с
machining ~ = ме́тод [спо́сіб] обробля́ння (механічного)
many-body ~ = багаточасти́нко́вий проце́с, проце́с із у́частю багатьо́х части́нок
many-particle ~ = див. many-body ~
Markov(ian) ~ = ма́рковський проце́с [алґори́тм]
martingale ~ = мартинґа́л-проце́с
medium-energy ~ = проміжноенергети́чний проце́с, проце́с за промі́жни́х [сере́динних] ене́ргій
melting ~ = (проце́с) то́плення [пла́влення]
melt refining ~ = очища́ння [рафінува́ння] ро́зтопів
multiparameter ~ = багатопара́метровий проце́с
multiparticle ~ = багаточасти́нко́вий проце́с
multiphoton ~ = багатофото́нний проце́с
multiple ~ = 1. багаторазо́вий проце́с 2. множи́нний проце́с
multistage ~ = багатостаді́йний проце́с
multiwave ~ = багатохвильови́й проце́с
near-equilibrium ~ = ма́йже рівнова́жний проце́с
nondiffusion ~ = бездифузі́йний проце́с
nondissipative ~ = недисипати́вний проце́с
nonequilibrium ~ = нерівнова́жний проце́с
nonlinear ~ = неліні́йний проце́с
non-Markovian ~ = нема́рковський проце́с
nonradiative ~ = безвипромі́нний проце́с, проце́с без променюва́ння [випромі́нювання]
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чний проце́с
nonresonance ~ = нерезона́нсний проце́сс
nonstationary ~ = нестаціона́рний проце́с
normal ~ = норма́льний [Ґа́усів] проце́с
nozzle ~ = ме́тод сопла́ (відокремлювання ізотопів)
nuclear ~ = я́дерний/ядро́вий проце́с
one-quantum ~ = одноква́нтовий проце́с
one-step ~ = ме́тод окре́мих кро́ків
Oppenheimer-Phillips ~ = проце́с О́пенгаймера-Фі́ліпса
orthogonal (stochastic) ~ = ортогона́льний (стохасти́чний) проце́с
orthogonalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортогоналіза́ції
orthonormalization ~ = ме́тод [спо́сіб] ортонормува́ння
oscillating ~ = коливни́й проце́с
oscillatory ~ = коливни́й проце́с
oxidation ~ = оки́снювальний проце́с
oxo ~ = оксоси́нтез
parametric ~ = параметри́чний проце́с
periodic ~ = періоди́чний проце́с
persistent ~ = інерці́йний [персисте́нтний, незбу́тній] проце́с
photographic ~ = фотографі́чний проце́с
polytropic ~ = політро́пний проце́с
postequilibrium ~ = післярівнова́жний проце́с
preequilibrium ~ = передрівнова́жний проце́с
primary ~ = перви́нний проце́с
probabilistic ~ = імові́рнісний проце́с
production ~ = 1. проце́с наро́джування (частинки) 2. (техн.) виробни́чий проце́с, спо́сіб виробля́ння
quasi-determined ~ = квазидетерміно́ваний проце́с
quasi-equilibrium ~ = квазирівнова́жний проце́с
quasi-harmonic ~ = квазигармоні́чний проце́с
quasi-static ~ = 1. квазистати́чний проце́с 2. (х.) рівнова́жний проце́с
quasi-stationary ~ = квазистаціона́рний проце́с
quasi-steady ~ = квазиуста́лений проце́с
random ~ = випадко́вий [стохасти́чний] проце́с
radiative ~ = випромі́нний проце́с, проце́с із променюва́нням [випромі́нюванням]
radiationless ~ = безвипромі́нний проце́с, проце́с без променюва́ння [випромі́нювання]
radioinduced ~ = проце́с, спричи́нений промі́нням
rapid ~ = швидки́й проце́с
rate ~ = проце́с із те́мповою па́м’яттю
recurrent ~ = рекуре́нтний [верта́льний] проце́с
redox ~ = редо́кс-проце́с, оки́снювально-відно́влювальний проце́с
reduction ~ = (х.) відно́влювальний проце́с
relativistic ~ = релятивісти́чний проце́с
relaxed peak ~ = (яф) гли́боко непружне́ зі́ткнення
repetitive ~ = повто́рюваний проце́с
resonance ~ = резона́нсний проце́сс
reverse ~ = 1. зворо́тний проце́с 2. (фот.) проце́с оберта́ння (неґативу)
reversible ~ = оборотни́й проце́с
search ~ = по́шук, проце́с [процеду́ра] по́шуку
secondary ~ = втори́нний проце́с
sedimentation ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування
self-maintained ~ = 1. самопідтри́мний проце́с 2. самопідтри́муваний проце́с
semi-inclusive ~ = напівінклюзи́вний проце́с
semi-Markov ~ = напівма́рковський проце́с
silicothermic ~ = силікотермі́я
single ~ = одноразо́вий [поодино́кий] проце́с
single-photon ~ = однофото́нний проце́с
single-step ~ = ме́тод окре́мих кро́ків
singular (stationary) ~ = синґуля́рний (стаціона́рний) проце́с
soft ~ = (яф) низькоенергети́чний [м’яки́й] проце́с
solidification ~ = (проце́с) тве́рднення, перехі́д від ріди́нної до твердо́ї фа́зи
spontaneous ~ = самочи́нний [спонта́нний, самоспричи́нений] проце́с
stable ~ = стійки́й [стабі́льний] проце́с
stationary ~ = стаціона́рний проце́с
steady ~ = уста́лений проце́с
stimulated ~ = зіндуко́ваний [стимульо́ваний, примусо́вий] проце́с
stochastic ~ = стохасти́чний проце́с (with aftereffect – із післядією; with continuous/discrete time – із неперервним/дискретним часом; with independent increments – із незалежними приростами; with orthogonal increments – з ортогональними приростами)
stopped ~ = зупи́нений проце́с
strongly nonequilibrium ~ = си́льно нерівнова́жний проце́с
strong Markov ~ = стро́го ма́рковський проце́с
subcritical ~ = докрити́чний проце́с
supercritical ~ = надкрити́чний проце́с
surface ~ = поверхне́вий проце́с
synchrotron ~ = синхротро́нне променюва́ння [випромі́нювання]
temporary ~ = часови́й проце́с
thermal ~ = теплови́й проце́с
thermal diffusion ~ = термодифузі́йний ме́тод (відокремлювання ізотопів)
thermodynamic ~ = термодинамі́чний проце́с
three-alpha ~ = три-а́льфа проце́с, потрі́йний а́льфа-проце́с, потрі́йна а́льфа-реа́кція
three-body ~ = тричасти́нко́вий [триті́ловий] проце́с
three-particle ~ = тричасти́нко́вий [триті́ловий] проце́с
time-consuming ~ = часовитра́тна процеду́ра [опера́ція]
time-saving ~ = часооща́дна процеду́ра [опера́ція]
topotactic ~ = топотакти́чний проце́с
total-step ~ = ме́тод по́вних кро́ків
transfer ~ = проце́с передава́ння
transient ~ = перехі́дни́й проце́с
transition ~ = проце́с перехо́ду
transport ~ = проце́с перено́шення
triple-alpha ~ = див. three-alpha ~
tunneling ~ = тунелюва́ння
two-body ~ = двочасти́нко́вий [двоті́ловий] проце́с
two-particle ~ = двочасти́нко́вий [двоті́ловий] проце́с
two-quantum ~ = двоква́нтовий проце́с
Umklapp ~ = (процес) перекида́ння (спіну)
uncontrollable ~ = неконтрольо́вний [нереґульо́вний] проце́с
uncontrolled ~ = неконтрольо́ваний [нереґульо́ваний] проце́с
uninterrupted ~ = безпере́рвний проце́с
unstable ~ = нестійки́й проце́с
unsteady ~ = неуста́лений проце́с
vapor-deposition ~ = ме́тод [спо́сіб] оса́джування (з парової фази)
virtual ~ = віртуа́льний проце́с
voloxidation ~ = (яф) (проце́с) оки́снювання летки́х проду́ктів по́ділу
weakly nonlinear ~ = сла́бко неліні́йний проце́с
wet ~ = 1. реа́кція у воло́гому ста́ні 2. (х.) воло́гий спо́сіб
Wiener ~ = (матем.) Ві́нерів ме́тод, Ві́нерова процеду́ра
white stochastic ~ = бі́лий стохасти́чний проце́с
product (матем.) до́буток (of a and b – a на b) || до́бутко́вий 2. проду́кт || проду́кто́вий 3. (техн.) ви́ріб, ви́твір, проду́кт 4. (мн.) проду́кція 5. кінце́вий
['prɒdʌkt, 'prɑːd-]
~ of differences = до́буток різни́ць
~ of functions = до́буток фу́нкцій
~ of groups = до́буток груп
~ of inertia = відцентро́вий моме́нт іне́рції, до́буток іне́рції
~ of matrices = до́буток ма́триць
~ of numbers = до́буток чи́сел
~ of polynomials = до́буток многочле́нів [полі́номів]
~ of rings = до́буток кі́лець
~ of a scalar and a matrix = до́буток ма́триці на скаля́р
~ of a scalar and a vector = до́буток ве́ктора на скаля́р
~ of spaces = до́буток про́сторів
~ of vectors = до́буток векторі́в
addition ~ = (х.) аду́кт
block ~ = бло́ковий до́буток (матриць)
cap ~ = до́буток Ві́тні
cardinal ~ = кардина́льний до́буток, до́буток кардина́льних чи́сел
cartesian ~ = Дека́ртів до́буток
chronological ~ = хронологі́чний до́буток (операторів)
combustion ~ = проду́кт згоря́ння
complete ~ = по́вний до́буток
complete wreath ~ = по́вний вінко́вий до́буток
concentrated ~ = концентра́т
continued ~ = нескінче́нний до́буток
contracted ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
convolution ~ = зго́ртка, зго́рнений до́буток
corrosion ~ = проду́кт [на́слідок] коро́зії
cross ~ = ве́кторний [навхре́сний] до́буток
cup ~ = до́буток кла́сів когомоло́гій
daughter ~ = проду́кт (радіоактивного) ро́зпаду, дочі́рній проду́кт
decay ~ = 1. (яф) проду́кт (радіоактивного) ро́зпаду 2. (х.) проду́кт ро́зкладу
decomposition ~ = (х.) проду́кт ро́зкладу [ро́зпаду]
degradation ~ = (х.) проду́кт ро́зкладу [ро́зпаду]
depolimerization ~ = деполіме́р
direct ~ = прями́й до́буток
dissociation ~ = проду́кт дисоція́ції
distilled ~ = дистиля́т
dot ~ = скаля́рний до́буток (of vectors – векторів)
dyadic ~ = дія́дний до́буток
elementwise ~ = поелеме́нтний до́буток
end ~ = кінце́вий проду́кт
enriched ~ = збага́чений проду́кт
exterior ~ = зо́внішній до́буток
fibered ~ = 1. розшаро́ваний до́буток 2. ві́яловий до́буток
final ~ = 1. (матем.) по́вний до́буток 2. (техн.) кінце́вий проду́кт
finished ~ = кінце́вий [гото́вий] проду́кт; ви́кінчений проду́кт
fission ~ = проду́кт по́ділу (ядра)
free ~ = ві́льний до́буток
hydrogenation ~ = гідрогена́т, проду́кт гідроген(із)ува́ння [гідрува́ння]
immediate (decay) ~ = безпосере́дній проду́кт (ро́зпаду)
infinite ~ = нескінче́нний до́буток
inner ~ = вну́трішній до́буток; скаля́рний до́буток
intermediate ~ = 1. (матем.) промі́жни́й до́буток 2. (техн.) промі́жни́й проду́кт, напівпроду́кт, напівфабрика́т
invariant ~ = інварія́нтний до́буток
Kronecker ~ = Кро́некерів до́буток
linked ~ = ланцюго́вий до́буток (of groups – груп)
local direct ~ = лока́льний прями́й до́буток
logical ~ = логі́чний до́буток
long-lived fission ~ = довгові́чний проду́кт по́ділу
matrix ~ = до́буток ма́триць
mixed ~ = (матем.) змі́шаний до́буток (of three-vectors – трьох векторів)
mixed fission ~s = (яф) су́міш проду́ктів по́ділу
natural ~ = натура́льний до́буток
nilpotent ~ = нільпоте́нтний до́буток (of groups – груп)
nonvolatile fission ~ = нелетки́й проду́кт по́ділу
normal ~ = норма́льний до́буток
operator ~ = до́буток опера́торів, опера́тор-до́буток
outer ~ = зо́внішній до́буток
partial ~ = частко́вий до́буток
partially finished ~ = напівгото́вий проду́кт, напівфабрика́т
petroleum ~ = нафтопроду́кт
polarized ~ = поляризо́ваний проду́кт (of a nuclear reaction – ядрової реакції)
polymerization ~ = полімериза́т
prefabricated ~ = попере́дній [попере́дньо підгото́ваний] проду́кт, напівфабрика́т
preliminary ~ = попере́дній проду́кт
primary ~ = перви́нний проду́кт
primary fission ~ = перви́нний проду́кт по́ділу
program ~ = програмо́вий проду́кт [ви́ріб]
quadruple vector ~ = 1. (ве́кторний) до́буток чотирьо́х векторі́в 2. змі́шаний до́буток чотирьо́х векторі́в, скаля́рний до́буток двох ве́кторних до́бу́тків
radioactive-decay ~ = проду́кт радіоакти́вного ро́зпаду
radioactive fission ~ = радіоакти́вний проду́кт по́ділу
radioactive (reaction) ~ = радіоакти́вний проду́кт (реа́кції)
reaction ~ = проду́кт реа́кції
reactor ~ = реа́кторний проду́кт
reduced ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
regular ~ = реґуля́рний до́буток
regular wreath ~ = станда́ртний вінко́вий до́буток
renormalized ~ = перенормо́ваний до́буток
rolled ~s = вальці́вка [прока́т]
scalar ~ = скаля́рний до́буток; вну́трішній до́буток
secondary ~ = втори́нний продукт
semicolloidal ~ = (х.) напівколо́їдна речовина́
semidirect ~ = (матем.) напівпрями́й до́буток
semifinished ~ = (техн.) недове́ршений проду́кт, напівфабрика́т
set ~ = до́буток множи́н
short-lived fission ~ = короткові́чний проду́кт по́ділу
skew ~ = скісни́й до́буток
smash ~ = (of based spaces) стя́гнений до́буток (просторів з позначеною базовою точкою)
software ~ = програмо́вий проду́кт [ви́ріб]
solubility ~ = до́буток [конста́нта, ста́ла] розчи́нности
spallation ~ = проду́кт розко́лювання (ядра)
stable fission ~ = стабі́льний проду́кт по́ділу
stable intermediate ~ = стабі́льний промі́жни́й проду́кт
stable reaction ~ = стабі́льний проду́кт реа́кції
standard wreath ~ = станда́ртний вінко́вий до́буток
star ~ = (км) зірча́стий до́буток
subdirect ~ = підпрями́й до́буток
subset ~ = до́буток підмножи́н
tensor ~ = те́нзорний до́буток
time-ordered ~ = хронологі́чний до́буток (операторів)
topological ~ = топологі́чний до́буток
topological tensor ~ = топологі́чний те́нзорний до́буток (of Hilbert spaces – Гільбертових просторів)
torsion ~ = періоди́чний до́буток
transient fission ~ = промі́жни́й проду́кт по́ділу
transmutation ~ = проду́кт (ядрового) перетво́рення
triple scalar ~ = змі́шаний до́буток трьох векторі́в
triple vector ~ = подві́йний ве́кторний до́буток
trisubstitution ~ = (х.) тризамі́щений похідни́к
twice distilled ~ = бідистиля́т
unstable fission ~ = нестабі́льний проду́кт по́ділу
unstable reaction ~ = нестабі́льний проду́кт реа́кції
vector ~ = ве́кторний до́буток
verbal ~ = верба́льний до́буток (of groups – груп)
volatile ~ = летки́й проду́кт
volatile fission ~ = летки́й проду́кт по́ділу
waste ~s = відхо́ди
weak ~ = слабки́й до́буток
wedge ~ = (матем.) буке́т (of spheres – сфер)
wreath ~ = вінко́вий до́буток
progeny втори́нна части́нка
['prɒdʒəni, 'prɑːdʒ-]
pyroelectricity піроеле́ктрика; піроефе́кт, піроелектри́чний ефе́кт
[ˌpaɪrəʊɪlεk'trɪsəti, ˌpaɪrəɪlεk'trɪsət̬i]
false ~ = неспра́вжній [втори́нний] піроефе́кт
tertiary ~ = трети́нний піроефе́кт, неспра́вжній піроефе́кт дру́гого ро́ду
quantization 1. квантува́ння || квантува́льний 2. дискретиза́ція || дискретизаці́йний
[ˌkwɒntaɪ'zeɪʃn, ˌkwɑːnt̬ə'-]
~ of motion = квантува́ння ру́ху
angular-momentum ~ = квантува́ння кутово́го моме́нту
asymptotic ~ = асимптоти́чне квантува́ння
canonical ~ = каноні́чне квантува́ння
covariant ~ = коварія́нтне квантува́ння
dimensional ~ = ро́змірне квантува́ння
Dirac ~ = Дира́кове квантува́ння
energy ~ = квантува́ння ене́ргії
field ~ = квантува́ння по́ля
first ~ = пе́рше [перви́нне] квантува́ння
flux ~ = квантува́ння пото́ку
Landau ~ = квантува́ння Ланда́у
momentum ~ = квантува́ння і́мпульсу [моме́нту кі́лькости ру́ху]
orbit ~ = квантува́ння орбі́т
primary ~ = перви́нне [пе́рше] квантува́ння
second ~ = дру́ге [втори́нне] квантува́ння, предста́влення чи́сел запо́внення
space ~ = квантува́ння про́стору, просторо́ве квантува́ння
space-time ~ = квантува́ння про́стору-ча́су, просторочасове́ квантува́ння
stochastic ~ = стохасти́чне квантува́ння
time ~ = дискретиза́ція ча́су
radiation 1. (процес) променюва́ння/‌випромі́нювання//ви́промінення; висила́ння//ви́слання || випромі́нний, променюва́льний, випромі́нювальний 2. (наслідок) промі́ння, про́мені; радія́ція || промі́нний; радіяці́йний ■ to deliver ~ опромі́нювати; to detect ~ реєструва́ти промі́ння; to expose to ~ піддава́ти ді́ї промі́ння
[ˌreɪdi'eɪʃn]
~ of light = див. light ~
absorbed ~ = погли́нене промі́ння
acoustic ~ = (процес) звуковисила́ння; (наслідок) акусти́чні [звукові́] хви́лі (інфразвукові, звукові та ультразвукові)
accompanying ~ = супу́тнє промі́ння
actinic ~ = актині́чне промі́ння
activating ~ = активаці́йне промі́ння
adaptive ~ = адапто́вна радія́ція
alpha ~ = а́льфа-промі́ння
anisotropic ~ = анізотро́пне променюва́ння
annihilation ~ = анігіляці́йне променюва́ння
associated ~ = супу́тнє промі́ння
atmospheric ~ = 1. (процес) атмосфе́рне променюва́ння, променюва́ння в атмосфе́рі 2. (наслідок) атмосфе́рне промі́ння
atom ~ = променюва́ння а́тома
attenuated ~ = посла́блене промі́ння
auroral ~ = 1. (процес) авро́рне променюва́ння 2. (наслідок) авро́рне промі́ння
auroral kilometric ~ = кілометро́ве авро́рне промі́ння
back ~ = 1. промі́ння, розсі́яне наза́д 2. зворо́тний поті́к промі́ння 3. (гф) протипромі́ння, зу́стрі́чне промі́ння
background ~ = 1. (фіз.) фо́нове промі́ння 2. (яф) приро́дна [фо́нова] радія́ція, радіяці́йний фон
beamed ~ = 1. (процес) спрямо́ване променюва́ння 2. (наслідок) спрямо́ване промі́ння
beta ~ = бе́та-промі́ння
betatron ~ = бетатро́нне променюва́ння
blackbody ~ = 1. (процес) променюва́ння абсолю́тно чо́рного ті́ла 2. (наслідок) промі́ння (зі спе́ктром) абсолю́тно чо́рного ті́ла
braking ~ = гальмівне́ променюва́ння
broadband ~ = 1. широкосму́гове променюва́ння 2. промі́ння з широ́ким спе́ктром
burst ~ = ви́плеско́ве (сонце́ве) промі́ння
calori(fi)c ~ = теплове́ промі́ння
capture ~ = захопне́ променюва́ння, променюва́ння вна́слідок захо́плення
cascade ~ = каска́дове променюва́ння
characteristic ~ = характеристи́чне промі́ння, характеристи́чні про́мені
Cherenkov ~ = променюва́ння Черенко́ва, черенко́вське променюва́ння
circumsolar ~ = білясо́нце́ве промі́ння, білясо́нце́ва радія́ція
21-cm ~ = (астр.) промі́ння з довжино́ю хвилі 21 см
coherent ~ = 1. (процес) когере́нтне променюва́ння 2. (наслідок) когере́нтне промі́ння
collective ~ = колекти́вне променюва́ння
collimated ~ = (с)колімо́ване промі́ння
collision ~ = зіткненнє́ве променюва́ння, променюва́ння вна́слідок зі́ткнень
communication ~ = дале́кість зв’язку́
concomitant ~ = супу́тнє промі́ння
continuous ~ = 1. (процес) променюва́ння в непере́рвному спе́ктрі 2. (наслідок) промі́ння з непере́рвним спе́ктром 3. непере́рвне (в часі) променюва́ння
continuum ~ = промі́ння з непере́рвним спе́ктром
corpuscular ~ = 1. (процес) корпускуля́рне променюва́ння, висила́ння части́нок 2. (наслідок) корпускуля́рне промі́ння
cosmic(‑origin) ~ = космі́чні про́мені, космі́чне промі́ння
cosmic background ~ = космі́чне фо́нове промі́ння, релі́ктове промі́ння
cosmic microwave ~ = міквохвильове́ космі́чне (фо́нове) промі́ння
cosmic thermal ~ = фо́нове космі́чне промі́ння
cyclotron ~ = циклотро́нне промі́ння
daughter ~ = 1. (процес) променюва́ння проду́ктів ро́зпаду 2. (наслідок) дочі́рнє промі́ння
decay ~ = променюва́ння вна́слідок ро́зпаду
defocused ~ = несфокусо́ване промі́ння
degraded ~ = (з)деґрадо́ване промі́ння
delayed gamma ~ = 1. (процес) затри́мане [припі́знене, запі́знене] га́мма-променюва́ння [га́мма-випромі́нювання] 2. (наслідок) припі́знене [затри́мане, запі́знене] га́мма-промі́ння
desirable ~ = 1. (процес) променюва́ння в ба́жаній [потрі́бній] части́ні спе́ктру 2. (наслідок) ко́ри́сне [потрі́бне] промі́ння
detected ~ = зареєстро́ване промі́ння; зареєстро́вана радія́ція
diffuse ~ = дифу́зне [розсі́яне] промі́ння
diffuse sky ~ = (дифу́зне) сонце́ве промі́ння, (дифу́зна) сонце́ва радія́ція
dipole ~ = ди́польне променюва́ння
directed ~ = 1. (процес) спрямо́ване променюва́ння 2. (наслідок) спрямо́ване промі́ння
directional ~ = див. directed ~
direct(ly) ionizing ~ = безпосере́дньо йонізівне́ промі́ння, безпосере́дньо йонізівна́ радія́ція
direct solar ~ = пряма́ сонце́ва радія́ція, пряме́ сонце́ве промі́ння
discrete ~ = 1. (процес) променюва́ння в дискре́тному спе́ктрі 2. (наслідок) промі́ння з дискре́тним спе́ктром
driving ~ = збу́джувальне промі́ння
earth ~ = 1. (процес) земне́ променюва́ння, променюва́ння землі́ та її атмосфе́ри 2. (наслідок) земне́ промі́ння
effective (terrestrial) ~ = ефекти́вне (земне́) променюва́ння, нічне́ променюва́ння
electric dipole ~ = електри́чне ди́польне променюва́ння
electromagnetic ~ = 1. електромагне́тне променюва́ння 2. електромагне́тне промі́ння, електромагне́тні хви́лі
emergent ~ = виходо́ве промі́ння
emitted ~ = ви́емітуване [ви́слане] промі́ння
end ~ = наджорстке́ промі́ння, ква́нтова межа́ (проміння на короткохвильовій межі неперервного Рентґенового спектру)
energetic ~ = високоенергети́чне промі́ння, високоенергети́чна радія́ція
enhanced ~ = промі́ння підви́щеної інтенси́вности, надінтенси́вне промі́ння
environmental ~ = довкі́льне промі́ння
equilibrium ~ = рівнова́жне променюва́ння
exciting ~ = збу́джувальне промі́ння
external ~ = зо́внішнє промі́ння
externally applied ~ = промі́ння від зо́внішнього джерела́
extragalactic ~ = позагалакти́чне промі́ння
extraterrestrial ~ = позазе́мне промі́ння, позазе́мна радія́ція
extreme ultraviolet [XUV] ~ = межове́ ультрафіоле́тове промі́ння, межови́й ультрафіоле́т (довжини хвиль 10 – 40 нм)
far-infrared ~ = дале́ке [довгохвильове́] інфрачерво́не промі́ння (довжини хвиль 50 – 1000 мкм)
far-ultraviolet ~ = дале́ке ультрафіоле́тове промі́ння, дале́кий ультрафіоле́т (довжини хвиль 200 – 300 нм); ва́куумне ультрафіоле́тове промі́ння (довжини хвиль менші за 200 нм)
focused ~ = сфокусо́ване промі́ння
free-space ~ = променюва́ння у ві́льному про́сторі
frequency-modulated ~ = частотозмодульо́ване промі́ння
galactic ~ = галакти́чне промі́ння
gamma ~ = га́мма-промі́ння
global ~ = сума́рна сонце́ва радія́ція (на одиницю площі)
gravitational ~ = ґравітаці́йні хви́лі
gray(body) ~ = променюва́ння сі́рого ті́ла
gyrosynchrotron ~ = гіросинхротро́нне променюва́ння
hard ~ = жорстке́ [прони́кливе] промі́ння
harmful ~ = шкідли́ве промі́ння
heat ~ = 1. тепловисила́ння див. тж thermal ~ 2. теплове́ промі́ння
heavy ionizing ~ = си́льнойонізівне́ промі́ння, си́льнойонізівна́ радія́ція
heterogeneous ~ = неоднорі́дне [немонохромати́чне, немоноенергети́чне, багатокомпоне́нтне] промі́ння
high-energy ~ = високоенергети́чне промі́ння, високоенергети́чна радія́ція
high-intensity ~ = високоінтенси́вне промі́ння
high-level ~ = підви́щений рі́вень радіоакти́вности, підви́щена радія́ція
highly-directional ~ = 1. (процес) вузькоспрямо́ване променюва́ння 2. (наслідок) вузькоспрямо́ване промі́ння
highly-penetrating ~ = си́льно прони́клива радія́ція, си́льно прони́кливе промі́ння, промі́ння [радія́ція] з висо́кою прони́кливістю [проника́льною зда́тністю]
high-power ~ = високоенергети́чне [поту́жне] промі́ння, високоенергети́чна [поту́жна] радія́ція
homogeneous ~ = однорі́дне [монохромати́чне, моноенергети́чне, однокомпоне́нтне] промі́ння
incident ~ = надхідне́ промі́ння
incoherent ~ = 1. (процес) некогере́нтне променюва́ння 2. (наслідок) некогере́нтне промі́ння
incoming ~ = надхідне́ промі́ння
indirect(ly) ionizing ~ = опосередко́вано йонізівне́ промі́ння, опосередко́вано йонізівна́ радія́ція
induced ~ = 1. (процес) зіндуко́ване [примусо́ве] променюва́ння 2. (наслідок) наве́дена радія́ція
infrared ~ = інфрачерво́не промі́ння (довжини хвиль 0.75 – 1000 мкм)
infrasonic ~ = 1. (процес) променюва́ння [висила́ння] інфразвукови́х хвиль 2. (наслідок) інфразвукові́ хви́лі (частоти, нижчі за 15 Гц)
injurious ~ = шкідли́ва радія́ція, шкідли́ве промі́ння
integrated ~ = інтеґра́льне ви́промінення
intense ~ = інтенси́вне промі́ння, інтенси́вна радія́ція
intermediate-infrared ~ = промі́жне́ інфрачерво́не промі́ння (довжини хвиль 2.5 – 50 мкм)
internal ~ = 1. (процес) вну́трішнє променюва́ння 2. (наслідок) вну́трішнє промі́ння
intrinsic ~ = 1. (процес) власти́ве [вну́трішнє] променюва́ння 2. (наслідок) власти́ве [вну́трішнє] промі́ння
invisible ~ = неви́дне промі́ння
ionizing ~ = йонізівне́ промі́ння, йонізівна́ радія́ція
isotropic ~ = 1. (процес) ізотро́пне променюва́ння 2. (наслідок) ізотро́пне промі́ння, ізотро́пна радія́ція
Josephson ~ = Джо́зефсонове променювання
laser ~ = 1. (процес) променюва́ння ла́зера 2. (наслідок) ла́зерне промі́ння
light ~ = 1. (процес) висила́ння [променюва́ння] сві́тла (видного світла, інфрачервоного та ультрафіолетового проміння); світловисила́ння, світлопроменюва́ння, світловипромі́нювання; променюва́ння у ви́дному діяпазо́ні (400 – 770 нм) 2. (наслідок) світлові́ хви́лі, світлове́ промі́ння
localized ~ = 1. (процес) локалізо́ване променюва́ння 2. (наслідок) локалізо́ване промі́ння
long-range ~ = сильнопрони́кливе промі́ння
long-wavelength ~ = довгохвильове́ промі́ння
long-wavelength infrared ~ = довгохвильове́ інфрачерво́не промі́ння (довжини хвиль понад 8 мкм) (на відміну від короткохвильового проміння)
low-energy ~ = низькоенергети́чне промі́ння
low-frequency ~ = низькочасто́тне промі́ння
low-intensity ~ = малоінтенси́вне промі́ння
low-penetrating-power ~ = сла́бкопрони́кливе промі́ння
luminous ~ = світлове́ промі́ння
lunar ~ = місяце́ве промі́ння
magnetic dipole ~ = магнетоди́польне променюва́ння
magnetic drift ~ = магнетодре́йфове променюва́ння
microwave ~ = променюва́ння в мікрохвильово́му діяпазо́ні (довжини хвиль 0.3 – 30 см, частоти 1 – 100 ГГц); в межах діяпазону: ультракоро́ткі радіохви́лі; (частково) міліметро́ві хви́лі (гранично високі радіочастоти 30 – 300 ГГц); сантиметро́ві хви́лі (надвисокі радіочастоти 3 – 30 ГГц); (частково) дециметро́ві хви́лі (ультрависокі радіочастоти 0.3 – 3 ГГц)
mixed ~ = змі́шане промі́ння
modulated ~ = (з)модульо́ване промі́ння
monochromatic ~ = монохромати́чне промі́ння
monoenergetic ~ = моноенергети́чне промі́ння
multiple ~ = багаторазо́ве променюва́ння
multipole ~ = мультипо́льне променюва́ння
narrowband ~ = 1. вузькосму́гове променюва́ння 2. промі́ння з вузьки́м спе́ктром
natural ~ = приро́дна [фо́нова] радія́ція
near-blackbody ~ = промі́ння зі спе́ктром ма́йже чо́рного ті́ла
near-infrared ~ = близьке́ інфрачерво́не промі́ння (довжини хвиль 0.75 [0.8] – 2.5 мкм)
near-monochromatic ~ = ма́йже монохромати́чне промі́ння
near-ultraviolet ~ = близьке́ ультрафіоле́тове промі́ння, близьки́й ультрафіоле́т (довжини хвиль 300 – 400 нм)
near-visible ~ = майже ви́дне проміння (300 – 2000 нм)
nocturnal ~ = ефекти́вне (земне́) променюва́ння, нічне́ променюва́ння
nonequilibrium ~ = нерівнова́жне променюва́ння
nonionizing ~ = нейонізівне́ промі́ння
nonmonochromatic ~ = немонохромати́чне промі́ння
nonmonoenergetic ~ = немоноенергети́чне промі́ння
nonthermal ~ = 1. (процес) нетеплове́ променюва́ння 2. (наслідок) нетеплове́ промі́ння
nuclear ~ = я́дерне/ядро́ве промі́ння
omnidirectional ~ = 1. (процес) неспрямова́не променюва́ння 2. (наслідок) неспрямо́ване промі́ння
observed ~ = спостере́жене промі́ння
observable ~ = спостережне́ [спостере́жуване] промі́ння
octupole ~ = октупо́льне променюва́ння
optical ~ = 1. (процес) променюва́ння в опти́чному діяпазо́ні 2. (наслідок) опти́чне промі́ння, опти́чні хви́лі
particle ~ = висила́ння [променюва́ння] части́нок
penetrating ~ = прони́клива радія́ція, прони́кливе промі́ння
photoelectric infrared ~ = близьке́ інфрачерво́не промі́ння (довжини хвиль 0.75 [0.8] – 2.5 мкм)
photospheric ~ = 1. (процес) променюва́ння фотосфе́ри 2. (наслідок) фотосфе́рне промі́ння
pile ~ = промі́ння (що йде від) реа́ктора
plasma ~ = променюва́ння пла́зми
polarized ~ = поляризо́ване промі́ння
polychromatic ~ = поліхромати́чне промі́ння
primary ~ = перви́нне промі́ння
primary cosmic ~ = перви́нне космі́чне промі́ння, перви́нні космі́чні про́мені
prompt ~ = миттє́ве променюва́ння
pulsed ~ = і́мпульсне променюва́ння
pulse-modulated ~ = і́мпульснозмодульо́ване промі́ння
pumping ~ = нагніта́льне промі́ння, промі́ння нагніта́ння (лазера тощо)
quadrupole ~ = квадрупо́льне променюва́ння
quasi-characteristic ~ = квазихарактеристи́чне променюва́ння
radioactive ~ = радіоакти́вне промі́ння
radio-frequency ~ = 1. (процес) променюва́ння в радіочасто́тному діяпазо́ні (діяпазоні частот радіозв’язку, 10 кГц – 100 ГГц) 2. (наслідок) промі́ння радіочасто́тного діяпазо́ну, радіочасто́тне промі́ння
radio-wave ~ = 1. висила́ння радіохви́ль, променюва́ння в радіохвильово́му діяпазо́ні (частоти 10 кГц – 300 ГГц) 2. радіохвильове́ промі́ння
receiver ~ = 1. (процес) променюва́ння приймача́ 2. (наслідок) промі́ння (що йде від) приймача́
recombination ~ = 1. (процес) рекомбінаці́йне променюва́ння 2. (наслідок) рекомбінаці́йне промі́ння
reduced ~ = посла́блене промі́ння
reflected ~ = відби́те промі́ння
residual ~ = залишко́ва радія́ція
resonance ~ = резона́нсне променюва́ння; резона́нсна люмінесце́нція
Röntgen [Roentgen] ~ = 1. (процес) Рентґе́нове променюва́ння, x-променюва́ння 2. (наслідок) Рентґе́нове промі́ння, Рентґе́нові про́мені [x-промі́ння, x-про́мені] (довжини хвиль менші за 100 нм)
scattered ~ = розсі́яне промі́ння
secondary ~ = втори́нне промі́ння
secondary cosmic ~ = втори́нне космі́чне промі́ння, втори́нні космі́чні про́мені
short-range ~ = слабкопрони́кливе промі́ння
shortwave ~ = 1. (процес) променюва́ння в короткохвильово́му діяпазо́ні (у видній частині електромагнетного спектру та поблизу неї) 2. (наслідок) короткохвильове́ промі́ння, коро́ткі хви́лі (довжини хвиль 0.4 – 1 мкм)
short-wavelength ~ = короткохвильове́ промі́ння
sky ~ = (дифу́зна) сонце́ва радія́ція, (дифу́зне) сонце́ве промі́ння, небе́сне промі́ння
soft ~ = м’яка́ радія́ція, м’яке́ промі́ння
solar ~ = сонце́ва радія́ція, сонце́ве промі́ння
sonic ~ = 1. (процес) висила́ння [променюва́ння] звукови́х хвиль 2. (наслідок) звукові́ хви́лі (частоти 16 Гц – 20 кГц)
spontaneous ~ = спонта́нне [самочи́нне] променюва́ння
spurious ~ = парази́тне промі́ння
steady ~ = непере́рвне (в часі) променюва́ння
stellar ~ = зоре́ве промі́ння
stimulated ~ = зіндуко́ване [примусо́ве] променюва́ння
stray ~ = розсі́яне [парази́тне] промі́ння
sunspot ~ = 1. (процес) променюва́ння сонце́вих плям 2. (наслідок) промі́ння (що йде від) сонце́вих плям
superhard ~ = наджорстке́ [надпрони́кливе] промі́ння
suppressed ~ = пригні́чене променюва́ння
synchrotron ~ = синхротро́нне [магнетогальмівне́] променюва́ння
terrestrial ~ = 1. (процес) земне́ променюва́ння, променюва́ння землі́ та її атмосфе́ри 2. (наслідок) земне́ промі́ння
thermal ~ = 1. (процес) тепловисила́ння, теплопроменюва́ння, теплове́ променюва́ння [випромі́нювання] 2. (наслідок) теплове́ промі́ння
total = сума́рне ви́промінення
transition ~ = 1. (процес) перехі́дне променюва́ння 2. (наслідок) перехі́дне промі́ння
trapped ~ = захо́плене промі́ння
ultrasonic ~ = 1. (процес) висила́ння ультразвукови́х хвиль 2. (наслідок) ультразвукові́ хви́лі (частоти понад 20 кГц)
ultraviolet ~ = ультрафіоле́тове промі́ння (довжини хвиль 4[40] – 400 нм)
ultraviolet solar ~ = сонце́ве ультрафіоле́тове промі́ння
undesirable ~ = 1. (процес) неба́жане променюва́ння, променюва́ння в неба́жаній части́ні спе́ктру 2. (наслідок) парази́тне промі́ння
undulator(y) ~ = (процес) променюва́ння ондуля́тора; (наслідок) ондулято́рне промі́ння
unfocused ~ = несфокусо́ване промі́ння
unpolarized ~ = неполяризо́ване промі́ння
unscattered ~ = нерозсі́яне промі́ння
unwanted ~ = 1. (процес) неба́жане променюва́ння, променюва́ння в неба́жаній части́ні спе́ктру 2. (наслідок) парази́тне промі́ння
useful ~ = 1. (процес) променюва́ння в ба́жаній [потрі́бній] части́ні спе́ктру 2. (наслідок) ко́ри́сне [потрі́бне] промі́ння
vacuum ultraviolet ~ = ва́куумне ультрафіоле́тове промі́ння, ва́куумний ультрафіоле́т (довжини хвиль, менші за 200 нм)
visible ~ = 1. (процес) променюва́ння у ви́дному діяпазо́ні (400 – 770 нм) 2. (наслідок) ви́дне промі́ння, (ви́дне) сві́тло
wanted ~ = 1. (процес) променюва́ння в ба́жаній [потрі́бній] части́ні спе́ктру 2. (наслідок) ко́ри́сне [потрі́бне] промі́ння
white ~ = бі́ле промі́ння, промі́ння з непере́рвним спе́ктром
rainbow (опт.) ра́йдуга, весе́лка || ра́йдуговий, весе́лковий
['reɪnbəʊ, -boʊ]
false white ~ = тума́нна [бі́ла] ра́йдуга
lunar ~ = місяце́ва ра́йдуга [весе́лка]
marine ~ = морська́ ра́йдуга
primary ~ = основна́ [перви́нна] ра́йдуга, ра́йдуга пе́ршого поря́дку
reflection ~ = втори́нна [відби́та] ра́йдуга, ра́йдуга дру́гого поря́дку
sea ~ = морська́ ра́йдуга
secondary ~ = втори́нна ра́йдуга, ра́йдуга дру́гого поря́дку
supernumerary ~ = додатко́ва ра́йдуга
white ~ = тума́нна [бі́ла] ра́йдуга
ray 1. про́мінь (мн. про́мені, промі́ння) 2. (матем.) півпряма́ 3. (матем.) (числови́й) про́мінь (modulo m – за модулем m)
[reɪ]
alpha ~s = а́льфа-про́мені, а́льфа-промі́ння
anode ~s = ано́дні про́мені
Becquerel ~s = Бекере́леві про́мені
beta ~s = бе́та-про́мені, бе́та-промі́ння
birefringent ~ = двозало́млений про́мінь
canal ~s = 1. кана́лові про́мені 2. ано́дні про́мені
capture gamma ~s = захопне́ га́мма-промі́ння
cathode ~ = като́дний про́мінь
characteristic ~ = (матем.) характери́стика (диференційного рівняння)
collinear ~s = колінеа́рні про́мені
conjugate ~s = спря́жені про́мені
coronal ~ = коро́нний про́мінь
cosmic ~s = космі́чні про́мені, космі́чне промі́ння
crepuscular ~s = присмерко́ві про́мені
curved ~ = ви́кривлений про́мінь
delayed gamma ~ = затри́мане [запі́знене] га́мма-промі́ння
delta ~ = де́льта-про́мінь; (мн.) де́льта-промі́ння
Descartes ~ = Дека́ртів про́мінь
diffracted ~ = здифраго́ваний про́мінь
directed ~s = спрямо́вані про́мені, спрямо́ване промі́ння
doubly reflected ~ = двовідби́тий [подві́йновідби́тий] про́мінь
electron ~s = електро́нні (катодні) про́мені
emergent ~ = вихідни́й про́мінь
energetic ~s = про́мені [промі́ння] з вели́кою ене́ргією
extraordinary ~ = незвича́йний про́мінь
gamma ~s = га́мма-промі́ння, га́мма-про́мені
geodesic ~ = геодези́чний про́мінь
grazing ~ = ковзни́й про́мінь
grenz ~s = межове́ (довгохвильове) Рентґе́нове промі́ння (довжини хвиль 0.1 – 1 нм)
hard cosmic ~s = жорстке́ [прони́кливе] космі́чне промі́ння
interfering ~s = інтерферівні́ про́мені, інтерферівне́ промі́ння
invisible ~ = неви́дний про́мінь
Lenard ~s = Ле́нардові (като́дні) про́мені
light ~ = про́мінь сві́тла, світлови́й про́мінь
marginal ~ = крайови́й про́мінь
meridional ~ = меридіона́льний про́мінь
monochromatic ~s = монохромати́чне промі́ння
nonmonochromatic ~s = немонохромати́чне промі́ння
normal ~ = норма́льний про́мінь (to – до)
null ~ = нульови́й про́мінь
oblique ~ = скісни́й про́мінь
obscure ~s = неви́дні про́мені, промі́ння неви́дної части́ни спе́ктру
off-axis ~ = позаві́сний про́мінь
ordinary ~ = звича́йний про́мінь
parallel ~ = парале́льний про́мінь (to – до)
paraxial ~ = біляві́сний [близькові́сний, параксі́йний] про́мінь
penetrating ~s = прони́кливе [жорстке́] промі́ння, прони́клива [жорстка́] радія́ція
positive ~ = 1. позити́вний про́мінь, стру́мінь позити́вно заря́джених части́нок 2. (мн.) ано́дні про́мені
primary cosmic ~s = (перви́нні) космі́чні про́мені, (перви́нне) космі́чне промі́ння
principal ~ = головни́й про́мінь
projecting ~ = 1. проєктува́льний про́мінь 2. проже́кторний про́мінь
reflected ~ = відби́тий про́мінь
refracted ~ = зало́млений про́мінь
residual ~s = залишко́ве промі́ння
reversed ~ = обе́рнений [зворо́тний] про́мінь
rim ~ = крайови́й про́мінь
Röntgen [Roentgen] ~s = Рентґе́нове промі́ння, x-промі́ння, Рентґе́нові про́мені, x-про́мені
sagittal ~ = саґіта́льний про́мінь
secondary cosmic ~s = втори́нне космі́чне промі́ння
skew ~ = скісни́й про́мінь
sound ~ = звукова́ [акусти́чна] хви́ля
subcosmic ~s = субкосмі́чні про́мені, субкосмі́чне промі́ння
transmitted ~ = прони́клий [пропу́щений] про́мінь
ultrahard ~s = наджорсткі́ про́мені
ultraphotic ~s = неви́дні про́мені, промі́ння по́за ви́дною части́ною спе́ктру (інфрачервоне та ультрафіолетове)
reactance 1. реакти́вний о́пір, реакти́вність 2. (електри́чний) реа́ктор
[ri'æktəns]
acoustic ~ = акусти́чний реакти́вний о́пір
(acoustic) mass ~ = інерці́йний акусти́чний реакти́вний о́пір
acoustic stiffness ~ = пружни́й акусти́чний реакти́вний о́пір
capacitive ~ = (електро)мі́сткісний [(електро)є́мнісний] о́пір
capacitor ~ = реакти́вний о́пір конденса́тора
direct-axis ~ = поздо́вжній реакти́вний о́пір
effective ~ = ефекти́вний реакти́вний о́пір
electrode ~ = реакти́вний о́пір електро́да
equivalent ~ = еквівале́нтний реакти́вний о́пір
inductive ~ = індукти́вний о́пір
input ~ = входо́вий реакти́вний о́пір
leakage ~ = реакти́вний о́пір стіка́ння
lumped ~ = зосере́джений [ску́пчений] реакти́вний о́пір
mechanical ~ = механі́чний реакти́вний о́пір
no-load ~ = реакти́вний о́пір ненаванта́женого ко́ла
open-circuit ~ = реакти́вний о́пір ненаванта́женого ко́ла
output ~ = виходо́вий реакти́вний о́пір
primary ~ = реакти́вний о́пір перви́нної на́витки
pure ~ = чи́сто реакти́вний о́пір
quadrature-axis ~ = попере́чний реакти́вний о́пір
secondary ~ = реакти́вний о́пір втори́нної на́витки
short-circuit ~ = реакти́вний о́пір короткоза́мкненого ко́ла
specific acoustical ~ = пито́мий акусти́чний реакти́вний о́пір
shunt ~ = реакти́вний о́пір шунта́
stiffness ~ = пружни́й реакти́вний о́пір
subtransient ~ = передперехі́дни́й реакти́вний о́пір (в момент замикання чи розмикання кола)
transient ~ = перехі́дни́й [неуста́лений] реакти́вний о́пір
reaction 1. (загальний термін) реа́кція || реакці́йний 2. (яф) (я́дерна/ядро́ва) реа́кція 3. (х.) (хемі́чна) реа́кція (of the nth order – n-го порядку, порядку n), взаємоді́я 4. (мех.) протиді́я, обе́рнена [зворо́тна] ді́я; реакти́вна ді́я 5. си́ла реа́кції, реакти́вна си́ла 6. ві́дгук 7. ві́друх 8. (ел.) реа́кція, зворо́тний зв’язо́к
[ri'ækʃn]
~ for litmus = реа́кція на ла́кмус
absorption ~ = (яф) реа́кція поглина́ння
acid ~ = (х.) ки́сла реа́кція
addition ~ = (х.) реа́кція приє́днування
alkaline ~ = (х.) лу́жна реа́кція
alpha ~ = (яф) а́льфа-реа́кція (за участю альфа-частинок)
alpha-induced ~ = (яф) а́льфа-спричи́нена реа́кція (спричинена альфа-частинкою)
alpha-transfer ~ = (яф) а́льфа-передава́льна реа́кція (з передаванням альфа-частинок)
annihilation ~ = (яф) реа́кція анігіля́ції
anodic ~ = (х.) ано́дна реа́кція
antiparticle ~ = (яф) реа́кція за у́частю античасти́нок
armature ~ = (ел.) реа́кція я́коря
autocatalytic ~ = (х.) автоката́лізна [автокаталіти́чна] реа́кція
back(ward) ~ = зворо́тна реа́кція
background ~ = фо́нова реа́кція
balanced ~ = 1. рівнова́жна реа́кція 2. (х.) оборо́тна [поворо́тна, реверси́вна] реа́кція
bearing ~ = (мех.) реа́кція [о́пір] трима́льної констру́кції [опо́ри]
Belousov-Zhabotinsky ~ = реа́кція Белоу́сова-Жаботи́нського
bimolecular ~ = (х.) двомоле́кульна [бімолекуля́рна] реа́кція
binary ~ = біна́рна реа́кція
biochemical ~ = біохемі́чна реа́кція
branching ~ = розгалу́жена реа́кція
branching chain ~ = розгалу́жена ланцюго́ва реа́кція
breakup ~ = (яф) реа́кція розва́лювання
capture ~ = (яф) реа́кція захо́плювання
catalytic ~ = (х.) ката́лізна [каталіти́чна] реа́кція
catalytic exchange ~ = (х.) ката́лізна [каталіти́чна] обмі́нна реа́кція
catalyzed ~ = (х.) каталізо́вана реа́кція
chain ~ = ланцюго́ва реа́кція
chain-fission ~ = (яф) ланцюго́ва реа́кція по́ділу/ді́лення
chain-propagation ~ = (х.) реа́кція ро́сту ланцюга́
chain-termination ~ = (х.) реа́кція обрива́ння ланцюга́
charge-exchange ~ = (яф) зарядообмі́нна реа́кція, реа́кція з о́бміном заря́ду
chemical ~ = хемі́чна реа́кція
chemonuclear ~ = хемоя́дерна/хемоядро́ва реа́кція
color ~ = (х.) ко́лірна реа́кція (for – на)
combination ~ = (х.) реа́кція сполуча́ння
competing ~s = конкуре́нтні реа́кції
complete ~ = (х.) заве́ршена реа́кція; необоро́тна реа́кція
complex ~ = (х.) скла́дена [складна́] реа́кція
composite ~ = (яф) непряма́ реа́кція
compound(‑nucleus) ~ = (яф) реа́кція з утво́рюванням скла́деного ядра́ [компа́унд-ядра́]
concerted ~ = (х.) узго́джена реа́кція
concurrent ~ = рівнобі́жна [парале́льна] реа́кція; побі́чна реа́кція
controllable ~ = реґульо́вна [контрольо́вна] реа́кція
controlled ~ = реґульо́вана [контрольо́вана] реа́кція
controlled fusion ~ = (яф) керо́вана реа́кція си́нтезу
controlled thermonuclear ~ = (яф) керо́вана реа́кція си́нтезу, керо́вана термоя́дерна/термоядро́ва реа́кція
consecutive ~ = (х.) послідо́вна [консекути́вна] реа́кція
coupled ~ = (х.) спря́жена реа́кція
coupling ~ = (х.) реа́кція сполуча́ння
creation ~ = (яф) реа́кція утво́рювання [наро́джування]
critical ~ = (ел.) крити́чний зворо́тний зв’язо́к
damped ~ = згасна́ реа́кція
decomposition ~ = (х.) реа́кція ро́зпаду [ро́зкладу]
deep inelastic ~ = (яф) гли́боко непружна́ реа́кція
deep inelastic heavy-ion ~ = (яф) гли́боко непружна́ реа́кція за у́частю важки́х йо́нів
deep inelastic transfer ~ = (яф) гли́боко непружна́ реа́кція передава́ння
deferred ~ = (х.) затри́мана реа́кція
delayed ~ = (х.) загальмо́вана реа́кція
deuteron-induced ~ = (яф) дейтро́носпричи́нена реа́кція
Diels-Alder ~ = реа́кція Ди́лза-Е́лдера [Ді́льса-А́льдера]
diffraction dissociation ~ = (яф) реа́кція дифракці́йного розще́плювання
diffraction nuclear ~ = дифракці́йна я́дерна/ядро́ва реа́кція
direct ~ = (яф) пряма́ реа́кція
direct knockout ~ = (яф) пряма́ реа́кція вибива́ння
disintegration ~ = (яф) реа́кція дезінтеґра́ції
dislocation ~ = дислокаці́йна реа́кція
displacement ~ = (х.) реа́кція витиска́ння
dissociation ~ = (яф) реа́кція розще́плювання
double ~ = подві́йна реа́кція
double charge-exchange ~ = (яф) реа́кція подві́йного зарядоо́бміну
dry ~ = (х.) реа́кція сухи́м шляхо́м
dynamic ~ = (мех.) динамі́чна реа́кція
elastic ~ = (мех.) пружна́ реа́кція
electrochemical ~ = електрохемі́чна реа́кція
electrocyclic ~ = (х.) електроциклі́чна реа́кція
electrodisintegration ~ = (яф) реа́кція електродезінтеґра́ції
electromagnetic ~ = 1. (ел.) індукти́вний зворо́тний зв’язо́к 2. (яф) реа́кція під ді́єю електромагне́тних сил
electron-induced ~ = (яф) електроноспричи́нена реа́кція
electronuclear ~ = (яф) електроя́дерна/електроядро́ва реа́кція
electrophilic ~ = (х.) електрофі́льна реа́кція
electrostatic ~ = (ел.) мі́сткісний [є́мнісний] зворо́тний зв’язо́к
elementary ~ = (х.) елемента́рна реа́кція
elimination ~ = (х.) реа́кція вилуча́ння
energy-releasing ~ = (in a star) енергови́дільна реа́кція (у зорі)
endoergic ~ = ендоенергети́чна реа́кція
endothermal ~ = ендотермі́чна реа́кція
endothermic ~ = ендотермі́чна реа́кція
enzymatic ~ = (х.) ферме́нтна реа́кція
eutectic ~ = (х.) евтекти́чна реа́кція
exchange ~ = 1. реа́кція о́бміну, обмі́нна реа́кція 2. (х. тж) реа́кція обмі́нного ро́зкладу
exchange stripping ~ = (яф) обмі́нна реа́кція відрива́ння [зрива́ння]
exclusive ~ = (яф) ексклюзи́вна реа́кція
exoergic ~ = екзоенергети́чна реа́кція
exothermal ~ = екзотермі́чна реа́кція
exothermic ~ = екзотермі́чна реа́кція
explosive ~ = вибухо́ва реа́кція
fast ~ = швидка́ реа́кція
Fenton ~ = Фе́нтонова реа́кція
few-body ~ = див. few-particle ~
few-particle ~ = (яф) малочасти́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю кілько́х части́нок (не більше чотирьох)
first-order ~ = (х.) реа́кція пе́ршого поря́дку
fission ~ = (яф) реа́кція по́ділу/ді́лення
fission-like ~ = (яф) реа́кція квазипо́ділу/квазиді́лення
flame ~ = (х.) реа́кція у по́лум’ї
forward ~ = (х.) пряма́ реа́кція
four-nucleon transfer ~ = (яф) реа́кція передава́ння чотирьо́х нукло́нів
four-particle ~ = чотиричасти́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю чотирьо́х части́нок
fragmentation ~ = (яф) реа́кція фраґмента́ції
free-radical ~ = (х.) вільнорадика́лова реа́кція
Friedel-Crafts ~ = реа́кція Фриде́ля-Кра́фтса
fusion ~ = реа́кція (ядро́вого/я́дерного) си́нтезу, синтезо́ва ядро́ва/я́дерна реа́кція, термоя́дерна/термоядро́ва реа́кція
gamma-induced ~ = гамма-спричи́нена реа́кція (спричинена гамма-промінням)
gaseous-phase ~ = (х.) реа́кція в газовій фа́зі
gated ~ = ве́нтильна [бра́мко́ва] реа́кція
gun ~ = ві́друх, відбі́й, ві́дкіт (після пострілу)
harpoon ~ = гарпу́нна реа́кція
heat-absorbing ~ = теплопоглина́льна реа́кція, реа́кція з поглина́нням тепла́
heat-producing ~ = теплови́дільна реа́кція, реакція з виділя́нням тепла́
heavy-ion ~ = (яф) реа́кція за у́частю важки́х йо́нів
heavy-ion fusion ~ = (яф) реа́кція си́нтезу за у́частю важки́х йо́нів
heavy pickup ~ = (яф) реа́кція важко́го підхо́плювання
heavy stripping ~ = (яф) реа́кція важко́го відрива́ння [зрива́ння]
heterogeneous ~ = (х.) гетероге́нна реа́кція
heterolytic ~ = (х.) гетеро́лізна реа́кція
high-energy nuclear ~ = високоенергети́чна я́дерна/ядро́ва реа́кція, я́дерна/ядро́ва реа́кція за висо́ких ене́ргій
homogeneous ~ = (х.) гомоге́нна реа́кція
homolytic ~ = гомо́лізна реа́кція
hypergolic ~ = (х.) реа́кція самозайма́ння
inclusive ~ = (яф) інклюзи́вна реа́кція
incomplete ~ = (х.) незаве́ршена реа́кція
indirect ~ = (яф) непряма́ реа́кція
indirect pickup ~ = (яф) непряма́ реа́кція підхо́плювання
induced ~ = спричи́нена [примусо́ва, зіндуко́вана] реа́кція
inductive ~ = (ел.) індукти́вний зворо́тний зв’язо́к
inertial fusion ~ = (яф) реа́кція інерці́йного си́нтезу, інерці́йна синтезо́ва реа́кція
inhibited ~ = (х.) інгібо́вана реа́кція
intermediate-energy nuclear ~ = проміжноенергети́чна я́дерна/ядро́ва реа́кція, реа́кція за промі́жни́х ене́ргій
intermolecular ~ = (х.) міжмоле́кульна реа́кція
intramolecular ~ = (х.) внутрішньомоле́кульна реа́кція, внутрішньомоле́кульне перетво́рювання
ionic ~ = (х.) йо́нна реа́кція, реа́кція за у́частю йо́нів
ion-molecular ~ = йон-моле́кульна реа́кція
irreversible ~ = 1. необоро́тна реа́кція 2. (х. тж) однобі́чна реа́кція
jet ~ = (мех.) реа́кція струми́ни
kinetic ~ = (мех.) кінети́чна реа́кція
knock-on ~ = (яф) реа́кція прямо́го зі́ткнення
knockout ~ = (яф) реа́кція вибива́ння
laser-induced ~ = (х.) лазероспричи́нена реа́кція
light-catalyzed ~ = (х.) фотосенсибілізо́вана реа́кція
liquid-liquid ~ = (х.) ріди́но-ріди́нна реа́кція
liquid-phase ~ = (х.) реа́кція в ріди́нній фа́зі
liquid-solid ~ = (х.) реа́кція між ріди́нною та твердо́ю фа́зами
liquid-vapor ~ = (х.) реа́кція між ріди́нною та випаро́вою фа́зами
low-energy nuclear ~ = низькоенергети́чна я́дерна/ядро́ва реа́кція, я́дерна/ядро́ва реа́кція за низьки́х ене́ргій
many-body ~ = див. many-particle ~
many-nucleon transfer ~ = (яф) реа́кція передава́ння багатьо́х нукло́нів (понад чотири)
many-particle ~ = (яф) багаточасти́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю багатьо́х части́нок
medium-energy nuclear ~ = проміжноенергети́чна я́дерна/ядро́ва реа́кція, реа́кція за промі́жни́х [сере́динних] ене́ргій
metathetical ~ = (х.) реа́кція о́бміну
monomolecular ~ = (х.) одномоле́кульна [мономолекуля́рна] реа́кція
multichannel ~ = (яф) багатокана́лова реа́кція
multinucleon transfer ~ = (яф) реа́кція передава́ння кілько́х нукло́нів (більше одного)
multistage ~ = багатостаді́йна реа́кція
multistep ~ = багатостаді́йна реа́кція
n-body ~ = (яф) n-части́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю n части́нок
n-channel ~ = (яф) n-кана́лова реа́кція
neutral ~ = нейтра́льна реа́кція
neutralization ~ = (х.) реа́кція нейтраліза́ції
neutron-induced ~ = (яф) нейтроноспричи́нена реа́кція
neutron-producing ~ = (яф) реа́кція з висила́нням [виліта́нням] нейтро́на
neutron-transfer ~ = (яф) реа́кція з передава́нням нейтро́на
nonbranching ~ = нерозгалу́жена реа́кція
noncatalytic ~ = (х.) неката́лізна [некаталіти́чна] реа́кція
nonradiative ~ = (яф) безвипромі́нна реа́кція, реа́кція без променюва́ння [випромі́нювання]
normal ~ = (мех.) норма́льна реа́кція, норма́льна си́ла реа́кції, норма́льна протиді́я
n-particle ~ = (яф) n-части́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю n части́нок
n-stage ~ = n-стаді́йна реа́кція
nth-order ~ = (х.) реа́кція n-го поря́дку
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва реа́кція
nuclear chain ~ = ланцюго́ва я́дерна/ядро́ва реа́кція
nuclear fusion ~ = реа́кція ядро́вого/я́дерного си́нтезу, синтезо́ва ядро́ва/я́дерна реа́кція, термоя́дерна/термоядро́ва реа́кція
nucleon-induced ~ = (яф) нуклоноспричи́нена реа́кція
nucleon-nucleus ~ = (яф) реа́кція нукло́на з ядро́м
nucleon-transfer ~ = (яф) реа́кція з передава́нням нукло́на
nucleophilic ~ = (х.) нуклеофі́льна реа́кція
one-channel ~ = (яф) однокана́лова реа́кція
one-nucleon transfer ~ = (яф) реа́кція передава́ння одно́го́ нукло́на
Oppenheimer-Phillips ~ = реа́кція О́пенгаймера-Фі́ліпса
opposing ~ = (х.) протибі́жна реа́кція
oscillating ~ = (х.) коливна́ [періоди́чна] реа́кція
overall ~ = (х.) сума́рна реа́кція
oxidation ~ = (х.) реа́кція оки́снювання, оки́снювальна реа́кція
oxidation-reduction ~ = (х.) оки́снювально-відно́влювальна реа́кція
partial ~ = 1. (яф) парці́йна [парція́льна] реа́кція 2. (х.) частко́ва [непо́вна] реа́кція
particle A – particle B ~ = (яф) реа́кція між части́нкою A та части́нкою B
particle-nucleus ~ = (яф) реа́кція части́нки з ядро́м
peritectic ~ = перитекти́чна реа́кція
photochemical ~ = фотохемі́чна реа́кція
photochromic ~ = (х.) фотохро́мна реа́кція
photon-induced ~ = (яф) фотоноспричи́нена реа́кція
photonuclear ~ = фотоя́дерна/фотоядро́ва реа́кція
pickup ~ = (яф) реа́кція підхо́плювання
pion-induced ~ = піоноспричи́нена реа́кція
plasma chemical ~ = плазмохемі́чна реа́кція
postequilibrium ~ = (яф) післярівнова́жна реа́кція
precipitation ~ = (х.) реа́кція оса́джування
preequilibrium ~ = (яф) передрівнова́жна реа́кція
primary ~ = (яф) перви́нна реа́кція
production ~ = (яф) реа́кція утво́рювання [наро́джування]
promoted ~ = (х.) промото́вана [зактиво́вана] реа́кція
protolytic ~ = (х.) протоліти́чна реа́кція
proton-induced ~ = (яф) протоноспричи́нена реа́кція
pyrogenic ~ = (х.) піроге́нна реа́кція
quasi-chemical ~ = квазихемі́чна реа́кція (у твердому тілі)
quasi-elastic ~ = квазипружна́ реа́кція
quasi-fission ~ = (яф) реа́кція квазипо́ділу/квазиді́лення
radiative ~ = (яф) випромі́нна реа́кція, реа́кція з променюва́нням/випромі́нюванням
radiationless ~ = (яф) безвипромі́нна реа́кція, реа́кція без променюва́ння/випромі́нювання
radioinduced ~ = (яф) промінняспричи́нена реа́кція
rearrangement ~ = 1. (яф) реа́кція о́бміну нукло́нами 2. (х.) реа́кція перегрупо́вування
recoil ~ = (мех.) відрухо́ва реа́кція
redox ~ = (х.) оки́снювально-відно́влювальна реа́кція, редо́кс-реа́кція
reducing ~ = (х.) відно́влювальна реа́кція
relativistic heavy-ion ~ = реа́кція за у́частю релятивісти́чних важки́х йо́нів
resonance ~ = (яф) резона́нсна реа́кція
resonant ~ = (яф) резона́нсна реа́кція
reverse ~ = (х.) зворо́тна реа́кція
reversible ~ = (х.) оборо́тна [реверси́вна] реа́кція
second-order ~ = (х.) реа́кція дру́гого поря́дку
secondary ~ = (яф) втори́нна реа́кція
selective ~ = селекти́вна реа́кція
self-limiting ~ = самообме́жна реа́кція
self-sustained ~ = самопідтри́мна реа́кція
side ~ = побі́чна [супу́тня] реа́кція
simulated ~ = (з)модельо́вана реа́кція
single-channel ~ = (яф) однокана́лова реа́кція
single-nucleon transfer ~ = (яф) реа́кція передава́ння одно́го́ нукло́на
single-step ~ = (х.) одностаді́йна реа́кція
slow ~ = пові́льна реа́кція
solid-phase ~ = (х.) реа́кція в тверді́й фа́зі
solid-state ~ = (х.) реа́кція в тверді́й фа́зі
spallation ~ = (яф) реа́кція відко́лювання
specific ~ = (х.) специфі́чна реа́кція
spontaneous nuclear ~ = самочи́нна [спонта́нна] я́дерна/ядро́ва реа́кція, радіоакти́вний ро́зпад (нукліду)
static ~ = (мех.) стати́чна реа́кція, реа́кція у ста́ні рівнова́ги
statistical ~ = (яф) статисти́чна реа́кція
steady-state chain ~ = (яф) уста́лена ланцюго́ва реа́кція
stepwise ~ = (х.) багатостаді́йна реа́кція
stereoselective ~ = стереоселекти́вна реа́кція
stopped ~ = (х.) зупи́нена реа́кція
strangeness-exchange ~ = (яф) реа́кція з о́бміном ди́вністю
stripping ~ = (яф) реа́кція відрива́ння [зрива́ння]
strong ~ = (мех.) си́льна реа́кція
strongly damped heavy ion ~ = (яф) гли́боко непружна́ реа́кція за у́частю важки́х йо́нів
substitution ~ = (х.) реа́кція замі́щування
support ~ = (мех.) реа́кція [о́пір] трима́льної констру́кції [опо́ри]
surface ~ = (мех.) реа́кція пове́рхні
sustained ~ = підтри́мувана [незупи́нна] реа́кція
sympathetic ~ = симпати́чна [зіндуко́вана] реа́кція
Szilard-Chalmers ~ = реа́кція Си́ларда-Ча́лмерса
tangential ~ = (мех.) доти́чна [танґенці́йна] реа́кція
thermonuclear ~ = див. fusion ~
three-body ~ = (яф) тричасти́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю трьох части́нок
three-nucleon transfer ~ = (яф) тринукло́нна реа́кція переда́вання, реа́кція передава́ння трьох нукло́нів
three-particle ~ = (яф) тричасти́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю трьох части́нок
threshold ~ = поро́гова реа́кція
topochemical ~ = топохемі́чна реа́кція
transfer ~ = (яф) реа́кція передава́ння
transport ~ = (х.) тра́нспортна реа́кція
tribochemical ~ = трибохемі́чна реа́кція
triple ~ = потрі́йна реа́кція
two-body ~ = (яф) двочасти́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю двох части́нок
two-channel ~ = (яф) двокана́лова реа́кція
two-nucleon transfer ~ = (яф) двонукло́нна реа́кція передава́ння, реа́кція передава́ння двох нукло́нів
two-particle ~ = (яф) двочасти́нко́ва реа́кція, реа́кція за у́частю двох части́нок
two-stage ~ = двостаді́йна реа́кція
uncontrollable ~ = неконтрольо́вна [нереґульо́вна] реа́кція
uncontrolled ~ = 1. неконтрольо́вана [нереґульо́вана] реа́кція 2. (яф тж) некеро́вана реа́кція
uncontrolled chain ~ = некеро́вана ланцюго́ва реа́кція
uncontrolled fusion ~ = некеро́вана реа́кція ядро́вого/я́дерного си́нтезу, некеро́вана синтезо́ва [термоя́дерна/термоядро́ва] реа́кція
uncontrolled thermonuclear ~ = див. uncontrolled fusion ~
unimolecular ~ = (х.) одномоле́кульна [мономолекуля́рна] реа́кція
vapor-phase ~ = (х.) реа́кція у випаро́вій фа́зі
vigorous ~ = бурхли́ва реа́кція
weak ~ = (мех.) слабка́ реа́кція
wet ~ = (х.) 1. реа́кція у ріди́нному середо́вищі 2. реа́кція у воло́гому ста́ні [воло́гим спосо́бом]
zero-order ~ = (х.) реа́кція нульово́го поря́дку
recrystallization рекристаліза́ція, рекристалі́ння//зрекристалі́ння, рекристал(із)ува́ння//зрекристал(із)ува́ння; повто́рна кристаліза́ція, повто́рне кристалі́ння [кристал(із)ува́ння] || рекристалізаці́йний
[ˌriːˌkrɪstlaɪ'zeɪʃn, -tələ'-]
anomalous ~ = анома́льна рекристаліза́ція
collective ~ = збира́льна рекристаліза́ція
degenerative ~ = деґрадаці́йна рекристаліза́ція
degradation ~ = деґрадаці́йна рекристаліза́ція
dynamical ~ = динамі́чна рекристаліза́ція
fast ~ = швидка́ рекристаліза́ція
in situ ~ = рекристаліза́ція на мі́сці
low-temperature ~ = низькотемперату́рна рекристаліза́ція
primary ~ = перви́нна рекристаліза́ція
secondary ~ = втори́нна рекристаліза́ція
slow ~ = пові́льна рекристаліза́ція
static ~ = стати́чна рекристаліза́ція
reflector 1. відбива́ч; рефле́ктор; дзе́ркало 2. відбива́ч нейтро́нів 3. (астр.) дзерка́льний телеско́п; дзерка́льний радіотелеско́п 4. (ел.) відхи́лювальний електро́д 5. (гф) відбива́льний горизо́нт
[rɪ'flεktə, -ər]
acoustical ~ = акусти́чний відбива́ч
all-graphite ~ = графі́товий відбива́ч (нейтронів)
angle(d) ~ = кутови́й відбива́ч (нейтронів)
antenna ~ = анте́новий відбива́ч [рефле́ктор]; дзе́ркало анте́ни
bottom ~ = ни́жній відбива́ч
cavity ~ = резона́торний відбива́ч
compound ~ = багатоелеме́нтний відбива́ч
concentrating ~ = концентрува́льний [фокусува́льний, конденсува́льний] відбива́ч [рефле́ктор]
corner ~ = кутнико́вий відбива́ч
cover-glass ~ = відбива́ч із накрива́льного скла́
cylindrical ~ = циліндри́чний відбива́ч, циліндри́чне дзе́ркало
diffuse ~ = дифу́зний відбива́ч
dihedral ~ = двості́нний [двогра́нний] відбива́ч
dome ~ = банеподі́бний відбива́ч, банеподі́бне дзе́ркало
electromagnetic ~ = відбива́ч електромагне́тного промі́ння
elliptical ~ = еліпти́чний відбива́ч [рефле́ктор], еліпти́чне дзе́ркало
ellipsoidal ~ = еліпсо́їдний відбива́ч [рефле́ктор], еліпсо́їдне дзе́ркало
external ~ = зо́внішній відбива́ч
flat ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
focusing ~ = фокусува́льний відбива́ч
frequency-dependent ~ = частотозале́жний відбива́ч (із частотозалежним коефіцієнтом відбивання)
frequency-shift(ing) ~ = частотозсува́льний відбива́ч (зі зсуванням частоти відбитого проміння щодо надхідного)
glass ~ = скляне́ дзе́ркало
graphite ~ = графі́товий відбива́ч (нейтронів)
grating ~ = ґратча́стий відбива́ч, ґратча́сте дзе́ркало
hyperbolic ~ = гіперболі́чний відбива́ч, гіперболі́чне дзе́ркало
hyperboloidal ~ = гіперболо́їдний відбива́ч, гіперболо́їдне дзе́ркало
interference ~ = інтерференці́йний відбива́ч
internal ~ = вну́трішній відбива́ч
isotropic ~ = ізотро́пний відбива́ч
large ~ = вели́кий дзерка́льний (радіо)телеско́п
meridian mounted ~ = меридія́нний дзерка́льний (радіо)телеско́п
mirror ~ = дзерка́льний відбива́ч
move-in ~ = всувни́й [рухо́мий] відбива́ч (нейтронів)
multilayer dielectric ~ = дзе́ркало з багатошаро́вим діеле́ктриковим по́кривом
multiregion ~ = багатозо́нний відбива́ч (нейтронів)
neutron ~ = відбива́ч нейтро́нів
nonabsorbing ~ = непоглина́льний відбива́ч (нейтронів)
optical ~ = опти́чний рефле́ктор [відбива́ч]
optically perfect ~ = опти́чно доскона́лий рефле́ктор [відбива́ч]
orbital ~ = орбіто́вий відбива́ч [рефле́ктор]
outermost ~ = зо́внішній відбива́ч (нейтронів)
parabolic ~ = 1. (ел.) пара́больна [параболі́чна] анте́на 2. (опт.) пара́больний [параболі́чний] рефле́ктор [відбива́ч]; пара́больне [параболі́чне] дзе́ркало
paraboloidal ~ = 1. (ел.) параболо́їдна анте́на 2. (опт.) параболо́їдний рефле́ктор [відбива́ч]
parasitic ~ = парази́тний відбива́ч
passive ~ = паси́вний рефле́ктор [відбива́ч]
perfectly diffuse ~ = ізотро́пний [доскона́лий] дифу́зний відбива́ч
planar ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
plane ~ = пло́ский відбива́ч, пло́ске дзе́ркало
precision ~ = прецизі́йний дзерка́льний (радіо)телеско́п
primary ~ = перви́нний відбива́ч
radar ~ = відбива́ч радіолокаці́йних сигна́лів
radio ~ = радіорефле́ктор, дзерка́льний радіотелеско́п
reactor ~ = відбива́ч реа́ктора
regular ~ = дзерка́льний відбива́ч
resonant ~ = резона́нсний відбива́ч
secondary ~ = втори́нний відбива́ч
seismic ~ = сейсмі́чний відбива́льний горизо́нт
semitransparent ~ = напівпрозо́рий відбива́ч
shaped ~ = профільо́ваний відбива́ч, профільо́ване дзе́ркало
side ~ = бічни́й відбива́ч (нейтронів)
snow-shovel ~ = совко́вий відбива́ч
solar ~ = сонце́вий відбива́ч [рефле́ктор]
sonar ~ = відбива́ч ультразвукови́х колива́нь (у гідролокації)
sound ~ = звуковідбива́ч
specular ~ = дзерка́льний відбива́ч
spherical ~ = сфери́чний відбива́ч, сфери́чне дзе́ркало
subsurface ~ = глиби́нний відбива́льний горизо́нт
top ~ = ве́рхній відбива́ч (нейтронів)
unshaped ~ = непрофільо́ваний відбива́ч, непрофільо́ване дзе́ркало
relation 1. співвідно́шення, зв’язо́к (between x and y, of x to y – між x та y) 2. зале́жність 3. відпові́дність 4. стосу́нок, доти́чність (to – до) ■ in ~ to стосо́вно (чогось, до чогось)
[rɪ'leɪʃn]
~ in parametric form = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
Abbe ~ = співвідно́шення А́бе
anticommutation ~ = антикомутати́вне співвідно́шення
approximate ~ = прибли́зне співвідно́шення
approximated ~ = набли́жене [апроксимо́ване] співвідно́шення
approximation ~ = апроксимаці́йне [апроксимува́льне, наближа́льне] співвідно́шення
arbitrary ~ = дові́льне співвідно́шення
associative ~ = асоціяти́вний зв’язо́к
associativity ~ = співвідно́шення асоціяти́вности
asymptotic ~ = асимптоти́чне співвідно́шення
Batchinsky ~ = (фіз. плинів) співвідно́шення Бачи́нського
Bethe-Weizsäcker ~ = співвідно́шення Бе́те-Ва́йцзекера
binary ~ = біна́рне (спів)відно́шення
boson commutation ~s = комутати́вні співвідно́шення для бозо́нів
Callen-Welton ~ = співвідно́шення [фо́рмула] Ка́лена-Ве́лтона
causal ~ = див. causality ~
causality ~ = співвідно́шення причино́вости, причино́вий [причино́во-наслідко́вий] зв’язо́к, рівня́ння причино́вого [причино́во-наслідко́вого] зв’язку́
characteristic ~ = характеристи́чне співвідно́шення
classical ~ = класи́чне [неква́нтове, нерелявісти́чне] співвідно́шення
Cochran ~ = Ко́кренове співвідно́шення
commutation ~ = комутати́вне співвідно́шення
congruence ~ = співвідно́шення конґруе́нтности
conservation ~ = зако́н збере́ження
consistency ~ = умо́ва згі́дности [сумі́сности], умо́ва несупере́чливости
constitutive ~ = матерія́льне співвідно́шення
de Broglie ~ = співвідно́шення де Бро́йля
derivable ~ = вивідне́ співвідно́шення
derived ~ = ви́ведене [втори́нне] співвідно́шення
dimensional ~ = розмі́рнісне співвідно́шення
dimensionless ~ = безрозмі́рнісне співвідно́шення
direct ~ = прями́й стосу́нок (to – до), прями́й зв’язо́к (to – з)
dispersion ~ = дисперсі́йне співвідно́шення
distance-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ві́дстань-сві́тність
dyadic ~ = біна́рне (спів)відно́шення
dynamic ~ = динамі́чне співвідно́шення
empirical ~ = емпіри́чне співвідно́шення
equivalence ~ = співвідно́шення еквівале́нтности
explicit ~ = я́вне співвідно́шення
fermion anticommutation ~s = антикомутати́вні співвідно́шення для ферміо́нів
fluctuation-dissipation ~ = флюктуаці́йно-дисипати́вне співвідно́шення
functional ~ = функці́йна зале́жність; функціона́льне співвідно́шення
fundamental ~ = засадни́че співвідно́шення
generalized ~ = узага́льнене співвідно́шення
Goldberger-Treiman ~ = співвідно́шення Ґо́лдберґера-Тре́ймена
Hagen-Rubens ~ = співвідно́шення Га́ґена-Ру́бенса
homomorphic ~ = відно́шення гомоморфі́зму
Hugoniot ~s = співвідно́шення Юґо́ніо [Гюґо́ніо]
hydrodynamical ~ = гідродинамі́чне співвідно́шення
hyperscaling ~ = гіперске́йлінгове [гіпермасшта́бне] співвідно́шення
identical ~ = тото́жність
implicit ~ = нея́вне співвідно́шення
input/output ~ = співвідно́шення вхід/ви́хід
integral ~ = інтеґра́льне співвідно́шення
integrated ~ = (про)інтеґро́ване співвідно́шення
invariant ~ = інварія́нтне співвідно́шення
inverse ~ = обе́рнене співвідно́шення; обе́рнена пропорці́йність; обе́рнена зале́жність
inverse-square ~ = обе́рнена пропорці́йність квадра́тові (величини)
Kelvin ~s = Ке́л(ь)вінові співвідно́шення
kinematic ~ = кінемати́чне співвідно́шення
kinetic ~ = кінети́чне співвідно́шення
Klein-Rosseland ~s = співвідно́шення Кля́йна-Ро́сленда
Kramers-Kronig ~ = співвідно́шення Кра́мерса-Кро́ніґа
Kummer ~ = Ку́мерове співвідно́шення
linear ~ = ліні́йне співвідно́шення
logical ~ = логі́чне співвідно́шення
Lorentz ~ = Лоре́нцове співвідно́шення
Lyddane-Sachs-Teller ~ = співвідно́шення Лі́дейна-Закса-Те́лера
Manley-Rowe ~ = співвідно́шення Ме́нлі-Ро́у
mass ~ = співвідно́шення мас (частинок)
mass-energy ~ = співвідно́шення між ене́ргією і ма́сою (Айнштайнове)
mass-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність
mass-luminosity-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-сві́тність-ра́діус
mass-radius ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] ма́са-ра́діус
master ~ = основне́ співвідно́шення (теорії тощо)
matrix ~ = ма́тричне співвідно́шення
membership ~ = співвідно́шення нале́жности
model-independent ~ = моделенезале́жне співвідно́шення
nonlinear ~ = неліні́йне співвідно́шення
nonrelativistic ~ = нерелятивісти́чне співвідно́шення
nonrenormalized ~ = неперенормо́ване співвідно́шення
nontransitive ~ = нетранзити́вне співвідно́шення
numerical ~ = числове́ співвідно́шення
one-to-one ~ = взає́мно однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
Onsager reciprocal ~ = О́нзаґерове співвідно́шення
operator ~ = опера́торне співвідно́шення
order ~ = (спів)відно́шення поря́дку
orientation ~ = орієнтаці́йне співвідно́шення
parametric ~ = параметри́чна зале́жність, параметри́чний зв’язо́к
period-luminosity ~ = (астр.) співвідно́шення [зале́жність] пері́од-сві́тність
permutation ~ = переста́вне співвідно́шення
phenomenological ~ = феноменологі́чне співвідно́шення
polyadic ~ = багаточле́нне співвідно́шення
precedence ~ = співвідно́шення передува́ння [пріорите́тів]
preference ~ = співвідно́шення перева́г
projective ~ = проєкти́вна відпові́дність
quantum ~ = ква́нтове співвідно́шення
range-energy ~ = співвідно́шення між про́бі́гом та ене́ргією, зале́жність про́бігу від ене́ргії
reciprocal ~ = обе́рнене співвідно́шення
reciprocity ~ = співвідно́шення взає́мности
recurrence ~ = рекуре́нтне співвідно́шення
recursion ~ = рекурси́вне співвідно́шення
redshift-distance ~ = (астр.) зале́жність черво́ного змі́щення [зсу́ву] від ві́дстані
reflexive ~ = оборо́тне співвідно́шення
relativistic ~ = релятивісти́чне співвідно́шення
renormalized ~ = перенормо́ване співвідно́шення
scaling ~ = ске́йлінгове [масшта́бне] співвідно́шення
semiempirical ~ = напівемпіри́чне співвідно́шення
similarity ~ = крите́рій поді́бности (математичний)
similitude ~ = крите́рій поді́бности [відпові́дности] (фізичний)
single-valued ~ = взає́мно-однозна́чне [о́дно-однозна́чне] співвідно́шення, взає́мно-однозна́чна [о́дно-однозна́чна] відпові́дність
stoichiometric ~ = стехіометри́чне співвідно́шення
stress-strain ~ = деформацієнапру́гове співвідно́шення, співвідно́шення між напру́гою [напру́женням] і деформа́цією
Sverdrup ~ = Све́рдрупове співвідно́шення
symmetric ~ = симетри́чне співвідно́шення
symmetry ~ = співвідно́шення симе́трії
ternary ~ = терна́рне [тричле́нне] співвідно́шення
thermodynamic ~ = термодинамі́чне співвідно́шення
total ~ = скрізь ви́значене співвідно́шення; універса́льне співвідно́шення
transitive ~ = транзити́вне співвідно́шення
uncertainty ~ = співвідно́шення неви́значеностей
universal ~ = універса́льне співвідно́шення
variational ~ = варіяці́йне співвідно́шення
Weinreich ~ = Ва́йнрайхове співвідно́шення
salvage 1. втори́нна сировина́ 2. утилізо́вувати//утилізува́ти
['sælvɪdʒ]
secondary 1. (ел.) втори́нна на́витка 2. втори́нний 3. допомі́жни́й, другоря́дний 4. (матем.) секонда́рний
['sεkəndəri, -dεri]
secondary-electron вторинноелектро́нний
[ˌsεkəndəriɪ'lεktrɒn, -dεriɪ'lεktrɑːn]
secondary-emission вторинноемісі́йний
[ˌsεkəndəriɪ'mɪʃn, -dεri-]
sedimentation 1. осіда́ння//оса́дження (самочинне); оса́джування//оса́дження (примусове); відсто́ювання//відсто́яння, усто́ювання//усто́яння; відклада́ння//відкла́дення о́саду; седимента́ція || седиментаці́йний
[ˌsεdɪmən'teɪʃn]
biological ~ = біологі́чне оса́джування
centrifugal ~ = оса́джування центрифугува́нням
chemical ~ = хемі́чне оса́джування
continuous ~ = безпере́рвне оса́джування; безпере́рвне осіда́ння
gravity ~ = ґравітаці́йне осіда́ння
intermittent ~ = перери́вчасте оса́джування
primary ~ = перви́нне оса́джування
secondary ~ = втори́нне оса́джування
source 1. джерело́ || джере́льний 2. (ел.) ви́тік (польового транзистора) 3. верхі́в’я (ріки) 4. поча́ток, першопричи́на 5. першоджерело́, писе́мне джерело́, докуме́нт
[sɔːs, sɔːrs]
~ of ambiguity = причи́на неоднозна́чности
~ of error(s) = джерело́ по́хибок
~ of gravitational waves = джерело́ ґравітаці́йних хвиль
~ of gravity = ґравітаці́йне джерело́
~ of interference = джерело́ (радіо)зава́д
~ of a river = верхі́в’я ріки́
~ of supply = джерело́ постача́ння
~ of uncertainty = джерело́ по́хибок
~ of variation = джерело́ [причи́на] варія́ції
ac ~ = джерело́ змі́нного стру́му
acoustic ~ = джерело́ зву́ку
adjustable ~ = реґульо́вне джерело́
alpha ~ = джерело́ а́льфа-части́нок, а́льфа-джерело́
alternative power ~ = альтернати́вне джерело́ ене́ргії
apparent ~ = позі́рне джерело́
arc ~ = дугове́ джерело́
authoritative ~ = авторите́тне джерело́ (of information – інформації)
auxiliary ~ = допомі́жне́ джерело́
avalanche ~ = лави́но́ве джерело́ (проміння)
background ~ = фо́нове джерело́
bare (radiation) ~ = відкри́те [незагермет(из)о́ване] джерело́ (промі́ння)
beta ~ = джерело́ бе́та-части́нок, бе́та-джерело́
bright ~ = яскра́ве джерело́
broad-energy-range ~ = джерело́ з широ́ким спе́ктром ене́ргій
built-in ~ = вмонто́ване джерело́
bulk ~ = о́б’є́мне джерело́
bursting ~ of gravitational waves = вибухо́ве джерело́ ґравітаці́йних хвиль
calibrating ~ = калібрува́льне [ґрадуюва́льне] джерело́
calibration ~ = калібрува́льне [ґрадуюва́льне] джерело́
class-1/class-2 ~ = (астр.) (дискре́тне) джерело́ 1/2 кла́су
close ~ = близьке́ джерело́
cobalt ~ = ко́бальтове джерело́
coherent ~ = когере́нтне джерело́, джерело́ когере́нтного промі́ння
cold-cathode (particle) ~ = холоднокато́дне джерело́ (части́нок)
compact ~ = компа́ктне джерело́
compact radio ~ = компа́ктне радіоджерело́
constant-intensity ~ = сталоінтенси́вне джерело́, джерело́ ста́лої інтенси́вности
contamination ~ = джерело́ (радіоакти́вного) забру́днення
continuous ~ = джерело́ безпере́рвної ді́ї
continuum ~ = джерело́ з непере́рвним спе́ктром
cooled ~ = охоло́джуване джерело́
cosmic gamma ~ = космі́чне джерело́ га́мма-промі́ння
cosmic radio ~ = космі́чне радіоджерело́
cosmic-ray ~ = джерело́ космі́чного промі́ння [космі́чних про́менів]
cosmic x-ray ~ = космі́чне рентґе́нівське джерело́
current ~ = джерело́ стру́му
data ~ = джерело́ да́них
daylight ~ = джерело́ де́нного сві́тла
dc ~ = джерело́ пості́йного [про́сто́го] стру́му
decaying ~ = згасне́ джерело́
deuteron ~ = джерело́ дейтро́нів
diffuse ~ = дифу́зне джерело́
dipole ~ = ди́польне джерело́
directional ~ = спрямо́ване джерело́, джерело́ спрямо́ваного промі́ння
discrete radio ~ = дискре́тне радіоджерело́; локалізо́ване радіоджерело́
dislocation ~ = джерело́ дислока́ції
distant ~ = відда́лене джерело́
disturbance ~ = джерело́ збу́рення, збу́рювальне джерело́
double ~ = подві́йне джерело́
double radio ~ = подві́йне радіоджерело́
dust ~ = 1. джерело́ по́роху 2. джерело́ порохоутво́рювання
earthquake ~ = осере́док землетру́су
eddy(‑formation) ~ = вихороджерело́, джерело́ вихороутво́рювання
electron ~ = джерело́ електро́нів, електро́нне джерело́
electron-beam ion ~ = електроннопромене́ве джерело́ йо́нів
elementary ~ = елемента́рне джерело́
emergency ~ = аварі́йне [резе́рвне] джерело́
emission ~ = джерело́ емі́сії [висила́ння]
emitting ~ = джерело́ емі́сії [висила́ння]
encapsulated (radiation) ~ = закри́те [гермети́чне, загермет(из)о́ване, заоболонко́ване] джерело́ (промі́ння)
energy ~ = джерело́ ене́ргії
equal-energy ~ = рівноенергети́чне джерело́
equivalent ~ = еквівале́нтне джерело́
ergodic ~ = ергоди́чне джерело́
excitation ~ = джерело́ збу́джування [збу́дження]
exhausted ~ = ви́снажене [ви́черпане] джерело́
expanding hadronic ~ = розши́р(юва)не гадро́нне джерело́
experimental ~ = до́слідне [експеримента́льне] джерело́
extended ~ = розподі́лене [неточко́ве, простя́гнене] джерело́
external ~ = зо́внішнє джерело́
extragalactic (radio) ~ = позагалакти́чне (радіо)джерело́
extraneous ~ = сторо́ннє [зо́внішнє] джерело́
extraterrestrial ~ = позазе́мне джерело́
faint ~ = слабке́ джерело́
fast-neutron ~ = джерело́ швидки́х нейтро́нів
field ~ = джерело́ по́ля
fixed ~ = нерухо́ме джерело́
flash ~ = і́мпульсне [спа́лахо́ве] джерело́ (сві́тла)
fluctuating ~ = флюктівне́ джерело́
fluctuation ~ = флюктуаці́йне джерело́, джерело́ флюктуа́цій
galactic ~ = галакти́чне джерело́
gamma(‑ray) ~ = джерело́ га́мма-промі́ння, га́мма-джерело́
gamma-ray burst ~ = ви́плескове [вибухо́ве, спле́скове] джерело́ га́мма-промі́ння
gas-discharge ~ = газорозря́дне джерело́
gaseous ~ = га́зове джерело́ (світла)
gate ~ = ве́нтильне джерело́
geothermal ~ = геотерма́льне джерело́
hadronic ~ = гадро́нне джерело́
hard ~ = джерело́ жорстко́го промі́ння
harmonic ~ = гармоні́чне джерело́; ґенера́тор гармо́нік
heat ~ = джерело́ тепла́
heavy-ion ~ = джерело́ важки́х йо́нів
high-activity ~ = високоакти́вне джерело́
high-current ~ = сильностру́мове джерело́
high-energy particle ~ = джерело́ високоенергети́чних части́нок
high-frequency ~ = високочасто́тне джерело́
high-intensity ~ = (високо)інтенси́вне джерело́
high-level radiation ~ = високоінтенси́вне радіоакти́вне джерело́
high-level radioactive ~ = високоінтенси́вне радіоакти́вне джерело́
high-voltage ~ = високонапру́гове джерело́
historical ~ = істори́чне джерело́, істори́чний докуме́нт
hot-cathode (particle) ~ = гарячекато́дне джерело́ (части́нок)
ideal ~ = ідеа́льне джерело́
identified ~ = отото́жнене джерело́
image ~ = 1. (дзерка́льний) о́браз [(дзерка́льне) зобра́ження] джерела́ 2. уя́вне джерело́
incandescent light ~ = температу́рне [жарове́] джерело́ сві́тла
impurity ~ = джерело́ до́мішок
incoherent ~ = некогере́нтне джерело́, джерело́ некогере́нтного промі́ння
information ~ = джерело́ інформа́ції
infrared ~ = джерело́ інфрачерво́ного промі́ння
intense ~ = (високо)інтенси́вне [поту́жне] джерело́
intense pulsed neutron ~ = високоінтенси́вне і́мпульсне джерело́ нейтро́нів
intermediate-energy particle ~ = джерело́ проміжноенергети́чних части́нок
intermittent light ~ = миготли́ве джерело́ сві́тла, джерело́ миготли́вого сві́тла
internal ~ = вну́трішнє джерело́
intrinsic ~ = вну́трішнє джерело́
ion ~ = джерело́ йо́нів, йо́нне джерело́
ionization ~ = джерело́ йоніза́ції
irradiation ~ = джерело́ опромі́нювання, опромі́нювач
isotropic ~ = ізотро́пне джерело́
jamming ~ = джерело́ зава́д
laboratory ~ = лаборато́рне джерело́
Langevin ~ = Ланжеве́нове джерело́
laser-excitation ~ = джерело́ збу́джування ла́зера
lasing ~ = джерело́ ла́зерного промі́ння
light ~ = джерело́ сві́тла
line ~ = ліні́йчасте джерело́
linear ~ = ліні́йне джерело́
liquid-crystal ion ~ = рідиннокриста́лове/плиннокриста́лове джерело́ йо́нів
local ~ = лока́льне [місце́ве] джерело́
localized ~ = локалізо́ване джерело́
low-current ~ = слабкостру́мове джерело́
low-energy particle ~ = джерело́ низькоенергети́чних части́нок
low-intensity ~ = малоінтенси́вне джерело́
luminescent ~ = люмінесце́нтне джерело́
luminous ~ = світне́ джерело́
man-made radiation ~ = шту́чне джерело́ промі́ння
main ~ = головне́ [основне́] джерело́
microwave ~ = мікрохвильове́ джерело́, джерело́ [ґенера́тор] мікрохви́ль
molecular (beam) ~ = молекуля́рне джерело́, джерело́ стру́меня моле́кул
monochromatic ~ = монохромати́чне джерело́, джерело́ монохромати́чного промі́ння
monoenergetic ~ = моноенергети́чне джерело́, джерело́ моноенергети́чних части́нок
moving ~ = рухо́ме джерело́
multicharge(d) ion ~ = джерело́ багатозаря́дових йо́нів
multislit ~ = багатощіли́нне джерело́
narrow-energy-range ~ = джерело́ з вузьки́м спе́ктром ене́ргій
natural radiation ~ = приро́дне джерело́ промі́ння
near-surface ~ = біляповерхне́ве джерело́
needle-shaped ~ = голча́сте джерело́
neutron ~ = джерело́ нейтро́нів
noise ~ = джерело́ [ґенера́тор] шу́му
nonconventional power ~ = нетрадиці́йне джерело́ ене́ргії
nonlinear ~ = неліні́йне джерело́
nonmonochromatic ~ = немонохромати́чне джерело́, джерело́ немонохромати́чного промі́ння
nonnuclear power ~ = нея́дерне/неядро́ве джерело́ ене́ргії
nonthermal ~ = нетеплове́ джерело́
nonuniform ~ = неоднорі́дне джерело́
novalike ~ = новоподі́бне джерело́
nuclear-energy ~ = (фіз.) джерело́ я́дерної ене́ргії
nuclear-power ~ = (техн.) джерело́ я́дерної ене́ргії
omnidirectional ~ = всюдиспрямо́ване [неспрямо́ваме] джерело́
optical ~ = опти́чне джерело́
original ~ = першоджерело́
oscillation ~ = джерело́ колива́нь
oscillating-electron ion ~ = джерело́ йо́нів з осцилівни́ми електро́нами
packaged ~ = компа́ктне джерело́
particle ~ = джерело́ части́нок
particle beam ~ = джерело́ стру́меня части́нок
Penning ion ~ = Пе́нінґове джерело́ йо́нів
periodic ~ of gravitational waves = періоди́чне джерело́ ґравітаці́йних хвиль
perturbation ~ = джерело́ збу́рення, збу́рювальне джерело́
photon ~ = джерело́ фото́нів
photovoltaic ~ = фотоелектри́чне джерело́
pig ion ~ = джерело́ йо́нів з осцилівни́ми електро́нами
pinhole light ~ = точко́ве джерело́ сві́тла
planar ~ = пло́ске джерело́
plane ~ = пло́ске джерело́
plasma ~ = пла́змо́ве джерело́
point ~ = точко́ве джерело́
pollution ~ = джерело́ (нерадіоакти́вного) забру́днення
portable ~ = пересувне́ [переносне́] джерело́
power ~ = джерело́ ене́ргії
powerful ~ = поту́жне [(високо)інтенси́вне] джерело́
primary ~ = першоджерело́, перви́нне джерело́
proton ~ = прото́нне джерело́, джерело́ прото́нів
pulse ~ = і́мпульсне джерело́, джерело́ і́мпульсів
pulsating ~ = пульсівне́ джерело́
pump(ing) ~ = джерело́ нагніта́ння
quasar ~ = (астр.) квазизоре́ве радіоджерело́, кваза́р
quasi-point ~ = квазиточко́ве джерело́
quasi-stellar radio ~ = (астр.) квазизоре́ве радіоджерело́, кваза́р
radiant ~ = промени́сте [випромі́нне, променюва́льне] джерело́
radiating ~ = промени́сте [випромі́нне, променюва́льне] джерело́
radiation ~ = (яф) джерело́ промі́ння [радія́ції], радіоджерело́
radio ~ = 1. джерело́ радіохви́ль 2. (астр.) радіоджерело́
radioactive ~ = радіоакти́вне джерело́
radioisotope ~ = радіоізото́пне джерело́
reactor ~ = реа́кторне джерело́ (нейтронів)
real ~ = реа́льне джерело́
reference ~ = етало́нне джерело́
reliable ~ of information = наді́йне джерело́ інформа́ції
removable ~ = знімне́ [замі́нне] джерело́
renewable energy ~ = відно́вне джерело́ ене́ргії
resolvable ~ = виокре́мне [вирізне́нне] джерело́
resolved ~ = ви́окремлене [ви́різнене] джерело́
sandwiched ~ = багатошаро́ве (радіоакти́вне) джерело́
sealed (radiation) ~ = гермети́чне [загермет(из)о́ване] джерело́ (промі́ння)
secondary ~ = 1. втори́нне джерело́ 2. неголовне́ [неосновне́] джерело́
signal ~ = джерело́ сигна́лів
single-charge(d) ion ~ = джерело́ однозаря́дових йо́нів
slit ~ = щіли́нне джерело́
soft ~ = джерело́ м’яко́го промі́ння
sound ~ = джерело́ зву́ку
spark ~ = іскрове́ джерело́
spontaneous ~ = спонта́нне [самочи́нне] джерело́
spotlight ~ = джерело́ вузькоспрямо́ваного сві́тла
stable ~ = стабі́льне джерело́
stabilized ~ = (за)стабілізо́ване джерело́
standard ~ = етало́нне джерело́
standard light ~ = етало́нне джерело́ сві́тла
static ~ = нерухо́ме джерело́
stationary ~ = стаціона́рне джерело́
stellar ~ = зоре́ве джерело́
strong ~ = си́льне [поту́жне] джерело́
superluminal radio ~ = надсвітлове́ радіоджерело́
supply ~ = джерело́ постача́ння
surface ~ = поверхне́ве джерело́
terrestrial ~ = земне́ джерело́
thermal ~ = теплове́ джерело́, джерело́ тепла́
thermal neutron ~ = джерело́ теплови́х нейтро́нів
thermionic electron ~ = джерело́ термоелектро́нів
transient ~ = нестаціона́рне джерело́
transient x-ray ~ = (астр.) короткоча́сне рентґе́нівське джерело́
traveling ~ = рухо́ме джерело́
ultraviolet ~ = джерело́ ультрафіоле́тового промі́ння
unidentified ~ = неотото́жнене джерело́
uniform ~ = однорі́дне джерело́
unresolved ~ = неви́окремлене [неви́різнене] джерело́
unsealed ~ = негермети́чне [незагермет(из)о́ване] джерело́
unstable ~ = нестабі́льне джерело́
variable ~ = змінноінтенси́вне джерело́
vibration ~ = джерело́ (механі́чних) колива́нь, джерело́ вібра́ції
virtual ~ = 1. (фіз.) віртуа́льне джерело́ 2. (комп.) віртуа́льна ко́пія
visual ~ = ви́дне джерело́
voltage ~ = джерело́ напру́ги
weak ~ = слабке́ [малоінтенси́вне] джерело́
x-ray ~ = рентґе́нівське джерело́, джерело́ Рентґе́нового промі́ння
spectrometer спектро́мет(е)р
[spεk'trɒmɪtə, -'trɑːmət̬ər]
acoustic ~ = акусти́чний спектро́мет(е)р
alpha ~ = а́льфа-спектро́мет(е)р
audio ~ = акусти́чний спектро́мет(е)р
beta(‑ray) ~ = бе́та-спектро́мет(е)р
Bonner-sphere ~ = спектро́мет(е)р на Бо́нерових сфе́рах
crossed-field mass ~ = мас-спектро́мет(е)р із перехре́щеними поля́ми
crystal ~ = криста́ловий спектро́мет(е)р
crystal-diffraction ~ = кристалодифракці́йний спектро́мет(е)р
cycloidal mass ~ = цикло́їдний мас-спектро́мет(е)р
double-focusing ~ = спектро́мет(е)р із подві́йним фокусува́нням
double-focusing mass ~ = мас-спектро́мет(е)р із подві́йним фокусува́нням
dynamic mass ~ = динамі́чний мас-спектро́мет(е)р
electrostatic ~ = електростати́чний спектро́мет(е)р
emission ~ = емісі́йний спектро́мет(е)р
focusing ~ = фокусува́льний спектро́мет(е)р
Fourier ~ = фур’є́-спектро́мет(е)р
gamma(‑ray) ~ = га́мма-спектро́мет(е)р
grating ~ = дифракці́йний спектро́мет(е)р
grid ~ = сітко́ви́й (дифракці́йний) спектро́мет(е)р
helium ~ = ге́лієвий спектро́мет(е)р
high-frequency mass ~ = високочасто́тний мас-спектро́мет(е)р
high-resolution ~ = високовирізня́льний [високоро́здільний] спектро́мет(е)р
infrared ~ = інфрачерво́ний спектро́мет(е)р
interference ~ = інтерференці́йний спектро́мет(е)р
intermediate image ~ = спектро́мет(е)р із промі́жни́м о́бразом/зобра́женням
ion microprobe mass ~ = мікрозо́ндовий йо́нний мас-спектро́мет(е)р
ionization ~ = йонізаці́йний спектро́мет(е)р
lens ~ = лі́нзовий спектро́мет(е)р
magnetic ~ = магне́тний спектро́мет(е)р
magnetic lens ~ = спектро́мет(е)р із магне́тними лі́нзами
magnetic-resonance mass ~ = магнеторезона́нсний мас-спектро́мет(е)р
mass ~ = мас-спектро́мет(е)р
microwave ~ = мікрохвильови́й спектро́мет(е)р
monopole mass ~ = монопо́льний мас-спектро́мет(е)р
Mössbauer ~ = Ме́сбауерів спектро́мет(е)р
multiparticle ~ = багаточасти́нко́вий спектро́мет(е)р
neutron ~ = нейтро́нний спектро́мет(е)р
nuclear magnetic resonance [NMR] ~ = ЯМР-спектро́мет(е)р
nuclear quadrupole resonance [NQR] ~ = ЯКР-спектро́мет(е)р
optical ~ = опти́чний спектро́мет(е)р
orange(‑type) ~ = спектро́мет(е)р ти́пу "апельси́н"
photoacoustic ~ = фотоакусти́чний спектро́мет(е)р
proton ~ = прото́нний спектро́мет(е)р
pulse mass ~ = і́мпульсний мас-спектро́мет(е)р
quadrupole (mass) ~ = квадрупо́льний мас-спектро́мет(е)р
radio-frequency ~ = радіочасто́тний спектро́мет(е)р, радіоспектро́мет(е)р, радіоспектроско́п
radio-frequency mass ~ = високочасто́тний [радіочасто́тний] мас-спектро́мет(е)р
scintillation ~ = сцинтиляці́йний спектро́мет(е)р
secondary-ion mass ~ = мас-спектро́метер втори́нних йо́нів, йо́нний мікроаналіза́тор
sector ~ = се́кторний спектро́мет(е)р
semiconductor ~ = напівпровіднико́вий спектро́мет(е)р
Siegbahn ~ = Зи́ґбанів спектро́мет(е)р
spark mass ~ = іскрови́й мас-спектро́мет(е)р
spiral (orbit) ~ = спектро́мет(е)р зі спіра́льними орбі́тами
static mass ~ = стати́чний мас-спектро́мет(е)р
time-of-flight ~ = спектро́мет(е)р за ча́сом проліта́ння
time-of-flight mass ~ = мас-спектро́мет(е)р за ча́сом проліта́ння
ultraviolet ~ = ультрафіоле́товий спектро́мет(е)р
x-ray ~ = рентґеноспектро́мет(е)р, рентґе́нівський спектро́мет(е)р
x-ray crystal ~ = криста́ловий рентґеноспектро́мет(е)р
spectrometry спектроме́трія
[spεk'trɒmətri, -'trɑːm-]
beta(‑ray) ~ = бе́та-спектроме́трія
coincidence ~ = збі́гова спектроме́трія
fast-neutron ~ = спектроме́трія швидки́х нейтро́нів
fission fragment ~ = спектроме́трія ула́мків по́ділу
flame ~ = полумене́ва спектроме́трія
heavy-ion ~ = спектроме́трія важки́х йо́нів
infrared ~ = інфрачерво́на спектроме́трія
ion-kinetic-energy ~ = спектроме́трія кінети́чної ене́ргії йо́нів
mass ~ = мас-спектроме́трія
missing mass ~ = спектроме́трія неста́ч ма́си
nuclear reaction ~ = спектроме́трія я́дерних/ядро́вих реа́кцій
plasma desorption mass ~ [PDMS] = пла́змо́ва десорбці́йна мас-спектроме́трія
roentgen ~ = див. x-ray ~
secondary-ion mass ~ = мас-спектроме́трія втори́нних йо́нів
x-ray ~ = рентґеноспектроме́трія, рентґе́нівська спектроме́трія