Знайдено 22 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «виключно» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

peculiarly [pɪˈkjuːli‿əli pə-, амер. -ˈkjuːlj(ə)rli] adv
    1) особли́во, на́дто, більш ніж звичайно
    2) ди́вно, чудерна́цько, ексцентрично
    3) ви́ключно, винятко́во Обговорення статті
solely [ˈsəʊlli, амер. ˈsoʊlli] adv
    1) лише́, ті́льки; єди́но; винятко́во, ви́ключно
    2) самостійно, окре́мо Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

against [ɘˈge(ɪ)nst] prep
1. проти, навпроти;
  ~ the current проти течії;
  ~ the rules не за правилами;
  to be ~ smth, smb бути проти когось, проти чогось;
  to fight ~ smth, smb боротися з чимсь, з кимсь, (проти когось, проти чогось);
  to have smth ~ smth, smb мати щось проти (заперечувати проти) когось, чогось;
  he went ~ the wind він ішов проти вітру;
2. об, на, по, з, до;
  ~ a dark background на темному фоні;
  to run ~ a rock наскочити на скелю;
  to run up ~ smb випадково зустрітися з кимсь;
  to strike ~ smth вдаритися об щось;
  to struggle ~ difficulties боротися з труднощами;
  she leaned ~ the wall вона притулилася до стіни;
  the car ran ~ the fence машина наїхала на огорожу;
3. поруч, біля, до, на (вказує на опору, перепону, фон) to stand ~ the fence стояти біля огорожі, притулившись до огорожі;
  to stand ~ the wall стояти біля стіни, притулившись до стіни;
  ~ the dark sky на фоні темного неба;
4. на, про;
  to tell a story ~ smb розповісти про когось; наговорити (набрехати) на когось;
  to store up food ~ winter запасатися провізією на зиму; ◊
  ~ a rainy day про чорний день;
  ~ heavy odds у виключно несприятливих умовах;
  ~ one’s mind проти бажання, всупереч чиїйсь волі;
  ~ the background на фоні, на тлі;
  ~ the hair проти шерсті, не до вподоби;
  ~ the sun проти годинникової стрілки.
alone [ɘˈlɘʋn] adv
1. лише, виключно, тільки;
  he ~ can do it лише він може це зробити;
2. сам, без сторонньої допомоги;
  I can’t lift this trunk ~ я не можу підняти цю скриню сам.

USAGE: Значення сам, без сторонньої допомоги може передаватися також словосполученням on one’s own: The table is too heavy for you to move alone/on your own. Стіл надто важкий, щоб тобі рухати його самому.

entirely [ɪnˈtaɪɘlɪ] adv
1. цілком, зовсім; абсолютно; повністю;
2. виключно, тільки, лише;
  this is ~ my fault я один в усьому винний.
exclusively [ɪkˈsklu:sɪvlɪ] adv виключно, тільки; єдино.
labour, labor [ˈleɪbɘ] n
1. праця;
  child ~ дитяча праця;
  migrant ~ праця переселенців;
  difficult, prolonged, protracted ~ важка праця;
  easy ~ легка праця;
  forced ~ примусова праця;
  hard, heavy ~ важка праця, каторжна праця, каторга;
  lost ~ марні зусилля;
  manual, physical ~ фізична праця;
  menial ~ лакейська праця;
  painstaking ~ трудомістка праця;
  cheap ~ дешева праця;
  patient ~ копітка праця;
  skilled ~ кваліфікована праця;
  productive ~ продуктивна праця;
  seasonal ~ сезонна праця;
  slave ~ рабська (підневільна) праця;
  surplus ~ політ. ек. додаткова праця;
  a ~ code кодекс законів про працю;
  a ~ contract трудовий договір;
  ~ hours робочий час; години праці;
  ~ market ринок праці;
  division of ~ розподіл праці;
  ~ hours робочі часи;
  to lighten, to ease the ~ полегшувати працю;
  to succeed by, through honest ~ добитися успіху чесною працею;
  democratic countries forbid forced ~ демократичні країни забороняють примусову працю;
  slave ~ has been outlawed підневільна праця була оголошена поза законом;
2. робота, завдання, задача, зусилля;
  to do, to perform ~ виконати роботу;
3. pl. життєві турботи; знегоди;
4. робітники; робітничий клас;
  organized ~ члени профспілки;
  skilled ~ кваліфіковані робітники;
  unskilled ~ некваліфіковані робітники;
  the rights of ~ права робітничого класу;
5. пологові муки; пологи; роди;
  a ~ ward пологова палата;
  ~ pains пологові перейми;
  a woman in ~ породілля;
  to be in ~ народжувати (в муках);
6. заст. результат праці; ◊
  a ~ of Hercules, a Herculean ~ Геркулесова праця; виключно важка справа;
  free ~ 1) іст. праця вільних людей (не рабів); 2) амер. праця осіб, які не є членами профспілок;
  ~ attaché аташе з питань праці;
  ~ company військ. робоча рота;
  ~ contract трудовий договір;
  L. Day амер. свято праці (свято в США, що відмічається в перший понеділок вересня);
  ~ detail військ. 1) робоча команда; 2) наряд на роботу;
  ~ exchange біржа праці;
  L. Leader 1) лейбористський лідер; 2) керівник тред-юніону;
  ~ legislation трудове законодавство; ~/job market політ. ек. ринок праці (тобто продаж робітниками своєї робочої сили);
  L. Party лейбористська партія;
  ~ power робоча сила;
  ~ Union профспілка;
  ~ of love 1) безкорислива праця; 2) улюблена справа;
  ~ of Sisyphus, Sisyphean ~ сізіфова праця, марна робота;
  lost ~ марна праця; марні зусилля;
  surplus ~ політ.-ек. додаткова праця.
literate [ˈlɪt(ɘ)rɪt] a
1. письменний, грамотний;
2. освічений;
  a remarkably ~ young man виключно ерудований молодий чоловік.
make [meɪk] v (past і р. р. made; pres. p. making)
1. робити; виготовляти; виробляти; готувати;
  to ~ a dress пошити сукню;
  to ~ a chair зробити стілець;
  to ~ breakfast приготувати сніданок;
  to ~ coffee зварити каву;
  to ~ tea заварити чай;
  to ~ progress робити успіхи;
  made of glass зроблений зі скла;
  made of stone зроблений з каменю;
2. складати, підготовляти;
  to ~ a list скласти список;
  to ~ a note зробити помітку, записати;
  to ~ one’s will скласти заповіт;
3. створювати, творити;
  to ~ difficulties створювати труднощі;
  to ~ a film зняти фільм;
  to ~ a poem написати вірш;
  to ~ a sketch намалювати етюд;
  to ~ a symphony написати симфонію;
4. здійснювати, робити;
  to ~ a landing здійснити посадку;
  to ~ a mistake зробити помилку;
5. утворювати; формувати;
  to ~ smb’s character формувати характер;
6. тренувати, вчити (тварин);
7. вважати, гадати;
  what time do you ~ it? як ви гадаєте, котра зараз година?;
  what do you ~ of this film? що ви думаєте про цей фільм?;
8. розм. украсти, поцупити;
9. розм. груб. жити з кимсь (with);
10. заробляти, наживати (гроші, майно);
  to ~ money (on the side) заробляти гроші (халтурою);
  to ~ one’s bread заробляти на хліб;
  to ~ a good salary одержувати хорошу зарплату;
  to ~ a good thing of smth добре заробити (нажитися) на чомусь;
  to ~ a living by teaching music заробляти на життя уроками музики;
  how much do you ~ a week? скільки ви заробляєте за тиждень?;
11. укладати (угоду); домовлятися (про час, місце тощо);
  to ~ an agreement дійти згоди;
  to ~ an appointment призначати побачення/ зустріч;
  to ~ a date призначати дату;
  to ~ a bargain укласти угоду, домовитися;
  to ~ a treaty укласти договір;
12. призначати (на посаду);
  to ~ smb a general підвищити когось у чині до генерала;
  to ~ smb a judge призначити когось суддею;
  to ~ smb a knight посвятити когось у рицарі;
13. прибирати; наводити порядок;
  to ~ a bed застелити ліжко;
  to ~ order in, among one’s books привести у порядок свої книги;
  to ~ a room прибрати кімнату;
14. виступати (з доповіддю); виголошувати (промову);
  to ~ a report виголосити доповідь;
15. зчиняти (галас, скандал);
  to ~ a fuss зчинити переполох;
  to ~ a row зчинити галас;
  to ~ a scene влаштувати сцену;
  to ~ a splash, a stir викликати сенсацію;
16. проходити, проїжджати (відстань);
  to ~ eight miles a day проїжджати (проходити) вісім миль за день;
17. досягати (якогось місця); заходити (у гавань тощо);
  to ~ it into history увійти в історію;
  to ~ it into Parliament пробитися в парламент;
  we just made the train ми ледве встигли на поїзд;
18. спорт. досягти мети; забити (м’яч);
  to ~ the basket закинути м’яч (баскетбол);
  to ~ a goal забити гол;
  to ~ two tens вибити дві десятки (стрільба);
19. примушувати, спонукати;
  to ~ smb do smth примусити когось щось зробити;
  to ~ smb cry заставити когось заплакати;
  to ~ smb laugh заставити когось розсміятися;
20. зробити(ся), перетворити(ся);
  to ~ an ally of smb зробити когось своїм спільником;
  to ~ enemies стати ворогами, нажити ворогів;
  to ~ friends with smb подружитися з кимсь;
  to ~ a fool of smb ставити когось в дурне положення;
  to ~ a fool of oneself ставити себе в дурне положення;
  to ~ a painter стати художником;
21. як дієслово-зв’язка у складі іменного присудка: 1) складати, дорівнювати;
  twenty shillings ~ a pound двадцять шилінгів складають фунт;
  two and two ~ four два і два дорівнює чотирьом;
  twice six ~s twelve двічі по шість буде дванадцять; 2) привести в стан, позначений прикметником;
  to ~ smb angry розсердити когось;
  to ~ smb happy ощасливити когось;
  to ~ smb sad засмутити когось;
  to ~ smth clear вияснити щось;
  to ~ merry веселитися;
  to ~ public оприлюднити;
  ~ after переслідувати;
  ~ against боротися (виступати) проти;
  ~ at кидатися (рушити) на;
  ~ away утекти;
  ~ away with усунути, убити, збутися (когось);
  ~ back повернутися;
  ~ for сприяти, підтримувати; прямувати (простувати) до;
  to ~ for home прямувати додому;
  ~ off іти геть, утікати, зникати;
  ~ out 1) виписувати; складати;
  to ~ out a bill виписувати рахунок; 2) розрізняти; розпізнавати;
  to ~ out smb’s face розпізнати чиєсь обличчя; 3) розбиратися, розуміти;
  to ~ out smb’s words зрозуміти чиїсь слова;
  to ~ out smb’s handwriting розібрати чийсь почерк; 4) доводити; 5) амер. розм. жити, існувати;
  how is he ~ing out? як він живе?, як у нього ідуть справи?;
  ~ up 1) збирати; складати; встановлювати; виготовляти (ліки);
  to ~ up a bundle зв’язати у вузлик;
  to ~ up a group зібрати компанію;
  to ~ up a medicine виготовляти ліки;
  to ~ up rules встановлювати правила;
  to ~ a sum зібрати суму грошей; 2) придумувати, вигадувати;
  to ~ up lies видумувати небилиці;
  to ~ up a story вигадати історію; скласти оповідання;
  to ~ up sentences придумувати речення; 3) помиритися; помирити;
  to ~ up differences владнати розбіжності;
  let’s ~ (it) up! помирімося!; 4) компенсувати; надолужувати;
  to ~ up for lost time надолужити втрачений час;
  to ~ up for smb’s absence замінити когось;
  to ~ up way in smb’s studies надолужити відставання у навчанні;
  to ~ up lost ground спорт. скорочувати розрив, доганяти суперника; 5) гримувати(ся); фарбувати(ся); пудрити(ся);
  to ~ up one’s face нанести макіяж;
  she never ~s up вона ніколи не фарбується;
  she was heavily made up вона була сильно нафарбована; 6) вирішувати, зважуватися (щось зробити);
  to ~ up one’s mind вирішити, зважитися (щось зробити);
  they couldn’t ~ up their minds what to do next вони не могли вирішити, що робити далі; 7) лестити, улещувати; підлещувати(ся);
  to ~ up to important people лестити високопоставленим особам; ◊
  as they ~ them надзвичайно, виключно; шалено, страшенно;
  have got it made труднощі позаду;
  ~ haste slowly присл. тихіше їдеш, далі будеш;
  ~ it snappy! коротше!, швидше!;
  to ~ a bad shot не вгадати, попасти пальцем в небо;
  to ~ a cat’s paw of smth чужими руками жар загрібати;
  to ~ a hole in smb застрелити когось;
  to ~ a hole in the water утопитися;
  to ~ a long face мати невдоволений вигляд;
  to ~ a long short коротко кажучи;
  to ~ an omelet(te) without breaking eggs домогтися чогось без будь-яких зусиль;
  to ~ a poor mouth прибіднятися;
  to ~ a rod for oneself покарати самого себе;
  to ~ a shot спробувати вгадати;
  to ~ a splash in the mud сісти в калюжу;
  to ~ believe тішити себе надією;
  to ~ both ends meet зводити кінці з кінцями;
  to ~ bricks without straw робити щось марно; займатися марною справою;
  to ~ ducks and drakes розтринькувати, розбазарювати; ризикувати; діяти необачно;
  to ~ free with smb, smth поводитися фамільярно, бути за панібрата;
  to ~ hay нажитися, нагріти руки;
  to ~ head or tail or it розібратися (в комусь, чомусь);
  to ~ it a rule взяти за правило;
  to ~ little, light of smth ставитися несерйозно (зневажливо) до чогось;
  to ~ much of smb, smth високо цінувати когось/ щось; приділяти велику увагу комусь (чомусь);
  to ~ no doubt не сумніватися;
  to ~ old bones дожити до глибокої старості;
  to ~ oneself at home бути як вдома;
  to ~ oneself cheap втратити гідність;
  to ~ oneself master of smth зуби з’їсти на чомусь;
  to ~ oneself scarce утекти, ушитися;
  to ~ one’s blood boil роздратувати когось;
  to ~ one’s blood creep, to ~ one’s hair rise лякати, сповнювати когось жахом;
  to ~ one’s heart beat примусити чиєсь серце забитися;
  to ~ one’s heart bleed викликати жалість;
  to ~ one’s heart leap примусити чиєсь серце затріпотіти;
  to ~ one’s mouth water будити апетит;
  to ~ or break або пан, або пропав;
  to ~ sure, certain that… (of smth) переконатися в чомусь; з’ясувати щось;
  to ~ the air blue лаяти на всі заставки;
  to ~ the acquaintance of smb, to ~ smb’s acquaintance познайомитися з кимсь;
  to ~ the air blue лихословити, лаятися;
  to ~ the dust, feathers/ fur fly амер. розпочати сварку; вчинити бучу;
  to ~ the pot boil заробляти на шматок хліба; халтурити;
  to ~ the train встигнути на поїзд;
  to ~ time прибути вчасно (за розкладом).

USAGE: 1. Дієслово to make у значенні робити, виготовляти може вживатися з прийменниками from і of. To make smth from smth означає робити щось, використовуючи щось у якості сировини, e.g.: We made a shelter from leaves and branches. Ми спорудили захисток із листя і гілок. Вираз to make smth of smth означає робити щось, обробляючи щось як матеріал, e.g.: The jacket is made of wool. Куртка зроблена із шерсті. 2. У значенні заставляти після дієслова to make, вжитого в активному стані, інфінітив вживається без частки to, e.g.: Nobody made you come here. Ніхто не заставляв вас приходити сюди. Якщо дієслово to make вжите в пасивному стані, інфінітив має бути з часткою to, e.g.: He was made to come once again. Його заставили прийти ще раз.

make [meɪk] n
1. виробництво; виготовлення;
  of home ~ вітчизняного виробництва;
2. виріб, робота;
3. форма, конструкція; модель, фасон; стиль;
  I don’t like the ~ of this coat мені не подобається фасон цього пальта;
4. марка; тип; сорт; вид;
5. розвиток;
6. видобута (виготовлена) кількість продукції; виробіток;
7. склад (характеру);
8. ел. замикання;
9. військ. розм. підвищення в чині; нове призначення; ◊
  to be on the ~ 1) займатися чимсь виключно з корисливою метою; 2) робити кар’єру.
peculiar [pɪˈkju:lɪɘ] а
1. особливий, специфічний, своєрідний;
  a ~ style своєрідний стиль;
  of ~ interest що являє особливий інтерес;
  to be ~ in one’s dress своєрідно одягатися;
  to have a ~ taste мати специфічний смак;
2. властивий комусь, чомусь (to); характерний; особистий;
  ~ features характерні риси;
  the humour ~ to the English гумор, властивий виключно англійцям;
3. власний, індивідуальний, приватний;
  my own ~ property моє особисте майно;
4. чудний, дивний; ексцентричний; незвичайний;
  a ~ behaviour дивна/чудна поведінка;
  a ~ habit дивна/чудна звичка;
  a ~ manner дивна/чудна манера;
  to look ~ мати дивний вигляд;
  to have ~ ways бути чудним;
  he has ~ ways він дивак; у нього свої химери;
  well, that’s ~! дивно!;
5. розм. хворий;
  to feel ~ погано себе почувати; ◊
  P. People рел. обраний народ.

USAGE: See particular.

peculiarly [pɪˈkju:lɪɘlɪ] adv
1. особливо; більше від звичайного;
2. дивно;
3. особисто, індивідуально, виключно.
rarely [ˈreɘlɪ] adv
1. рідко, нечасто, зрідка;
  to see smb very ~ дуже рідко когось бачити;
2. винятково, виключно; надзвичайно;
  ~ honest надзвичайно чесний;
  we dined ~ ми дуже добре пообідали.

USAGE: Синоніми rarely і seldom розрізняються стилістично: seldom є стилістично нейтральним словом, а rarely належить до літературної лексики.

solely [ˈsɘʋllɪ] adv
1. єдино; тільки, виключно;
2. самостійно, сам.
utilitarian [ju:ˌtɪlɪˈte(ɘ)rɪɘn] а утилітарний;
  from the merely ~ point of view виключно з утилітарної точки зору.
wholly [ˈhɘʋlɪ] adv цілком, повністю;
  ~ bad ні до чого не придатний; безнадійно зіпсований;
  ~ incompetent абсолютно некомпетентний;
  to be ~ at a loss зовсім розгубитися;
  a book dealing ~ with herbs книга, присвячена виключно травам;
  I don’t ~ agree я не зовсім згоден.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

виключно exceptionally; (тільки) only, solely, exclusively.
збро||я weapon, arm; збірн. arms (pl.), weapons (pl.);
атомна ~я atomic/nuclear weapons;
бінарна ~я binary weapon;
високоточна ~я high-accuracy weapons;
вогнепальна ~я fire-arm(s);
звичайна (неядерна) ~я conventional arms (weapons);
нейтронна ~я neutron weapons;
ракетна ~я rocket weapons;
холодна ~я silent weapons, “cold steel”;
брат по ~ї companion in arms;
до ~ї! to arms!;
братися за ~ю to take up arms;
носити ~ю to bear arms;
скласти ~ю to ground arms.

ПРИМІТКА: Arms вживається виключно з відтінком значення знаряддя нападу і лише в поезії може набувати значення панцир, броня. Weapons має ширше значення ‒ знаряддя нападу або захисту. Вживається воно і стосовно випадкових речей, які можуть бути використані для нападу чи захисту (цеглина, камінь, слово тощо).

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

alone 1. сам, оди́н 2. окре́мий; самості́йний 3. лише́; винятко́во, ви́ключно; ті́льки ■ let ~ не ка́жучи (вже) про, і поготі́в
[ə'ləʊn, ə'loʊn]

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

виключно присл. exceptionally; (тільки) only, solely, exclusively.
збро||я ім. ж. weapon, arm; збірн. arms (pl.), weapons (pl.)
атомна (високоточна, нейтронна, ракетна) ~я atomic/nuclear (high-accuracy, neutron, rocket) weapons
бінарна ~я binary weapon
вогнепальна ~я firearm(s)
звичайна/неядерна ~я conventional arms/weapons
холодна ~я silent weapons, “cold steel”
братися за ~ю to take up arms
носити (скласти) ~ю to bear (to ground) arms
брат по ~ї companion in arms
до ~ї! to arms!

ПРИМІТКА: Arms вживається виключно з відтінком значення знаряддя нападу і лише в поезії може набувати значення панцир, броня. Weapons має ширше значення – знаряддя нападу або захисту. Вживається воно і стосовно випадкових речей, які можуть бути використані для нападу чи захисту (цеглина, камінь, слово тощо).

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

solely єдино, суто; тільки, виключно