Знайдено 1 статтю
Шукати «визначник» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

визначни́к (-а́) determinant (порядку n – of order n)
антисиметри́чний ~ = skew-symmetric determinant
вікови́й ~ = secular determinant
~ Вро́нського = Wronskian
Га́нкелів ~ = Hankel determinant
~ Ге́се = Hessian
~ долу́ченої ма́триці = adjoint determinant
каліброінварія́нтний ~ = gauge-invariant determinant
кососиметри́чний ~ = див. скісносиметричний ~
~ ма́триці = determinant of a matrix
~ нескінче́нного поря́дку = infinite determinant
норма́льний ~ = normal determinant
обе́рнений ~ = reciprocal determinant
облямо́ваний ~ = bordered determinant
основни́й ~ = fundamental determinant
~ перетво́рення = transformation determinant
~ приє́днаної ма́триці = adjoint determinant
Пфа́фів ~ = Pfaffian
симетри́чний ~ = symmetric determinant
~ систе́ми = (рівнянь) determinant of a system [set] (of equations)
скісни́й ~ = skew determinant
скісносиметри́чний ~ = skew-symmetric determinant
Сле́йтерів ~ = Slater determinant
~ тридіягона́льної ма́триці = continuant
~ (що стоїть) у знаме́ннику = denominator determinant
фундамента́льний ~ = fundamental determinant
функці́йний ~ = functional determinant
характеристи́чний ~ = secular determinant
циклі́чний ~ = circulant, cyclic determinant
~ Яко́бі = Jacobian