Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «визначник» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

circulant циркуля́нт, циклі́чний визначни́к
['sɜːkjʊlənt, 'sɜːrkjəl-]
continuant континуа́нт, визначни́к тридіягона́льної ма́триці || континуа́нтний
[kən'tɪnjuənt]
determinant визначни́к, детерміна́нт (of order n – порядку n) || визначнико́вий, детерміна́нтовий, детерміна́нтний
[dɪ'tɜːmɪnənt, dɪ'tɜːrm-]
~ of a matrix = визначни́к ма́триці
adjoint ~ = визначни́к долу́ченої [приє́днаної] ма́триці
bordered ~ = облямо́ваний визначни́к
cyclic ~ = циклі́чний визначни́к, циркуля́нт
denominator ~ = визначни́к (що стоїть) у знаме́ннику
functional ~ = функці́йний визначни́к
fundamental ~ = фундамента́льний [основни́й] визначни́к
gauge-invariant ~ = каліброінварія́нтний визначни́к
Hankel ~ = Га́нкелів визначни́к
infinite ~ = визначни́к нескінче́нного поря́дку
normal ~ = норма́льний визначни́к
reciprocal ~ = обе́рнений визначни́к
secular ~ = вікови́й [характеристи́чний] визначни́к
skew ~ = скісни́й визначни́к
skew-symmetric ~ = скісносиметри́чний [антисиметри́чний] визначни́к
Slater ~ = Сле́йтерів визначни́к
symmetric ~ = симетри́чний визначни́к
transformation ~ = визначни́к перетво́рення
Hessian гесія́н, визначни́к Ге́се
['hεsiən]
Jacobian якобія́н, визначни́к Яко́бі
[dʒə'kəʊbiən, -'koʊb-]
transformation ~ = якобія́н перетво́рення
Pfaffian 1. пфафія́н, Пфафів визначни́к 2. Пфа́фів
['fæfiən]