Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «визначний» на інших ресурсах:

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

brilliant 1. блиску́чий, ду́же яскра́вий 2. визначни́й, видатни́й
['brɪljənt]
definable 1. озна́чний 2. визна́чний
[dɪ'faɪnəbl]
determinable детерміно́вний, визна́чний
[dɪ'tɜːmɪnəbl, dɪ'tɜːrm-]
determinate 1. детерміно́ваний; ви́значений 2. (що його можна визначити) визна́чний
[dɪ'tɜːmɪnət, dɪ'tɜːrm-]
statically ~ = стати́чно визна́чний
prominent 1. ви́пнутий; опу́клий 2. видатни́й, визначни́й, відо́мий
['prɒmɪnənt, 'prɑːm-]
remarkable 1. помі́тний, значни́й 2. (матем.) визначни́й 3. знаме́нний
[rɪ'mɑːkəbl, rɪ'mɑːrk-]