Знайдено 3 статті
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «визначний» на інших ресурсах:

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

brilliant = ['brɪljənt] 1. блиску́чий, ду́же яскра́вий 2. визначни́й, видатни́й
definable = [dɪ'faɪnəbl] 1. озна́чний (що йому можна дати означення) 2. визна́чний (що його можна задати)
outstanding = [ˌaʊt'stændɪŋ] видатни́й, визначни́й