Знайдено 51 статтю
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «біг» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

career [kɘˈrɪɘ] n
1. кар’єра; діяльність, успіх;
  a brilliant ~ блискуча кар’єра;
  a distinguished ~ бездоганна кар’єра;
  a promising ~ багатонадійна кар’єра;
  a successful ~ успішна кар’єра;
  a turbulent ~ бурхлива кар’єра;
  a diplomatic ~ дипломатична кар’єра;
  a literary ~ літературна кар’єра;
  a military ~ військова кар’єра;
  a political ~ політична кар’єра;
  a professional ~ професійна кар’єра;
  an academic ~ академічна діяльність;
  an amateur ~ аматорська діяльність;
  a public ~ громадська діяльність;
  a stage ~ театральна діяльність;
  a ~ in diplomacy кар’єра в дипломатії;
  to abandon, to give up one’s ~ відмовлятися від кар’єри;
  to carve out, to make a ~ for oneself зробити кар’єру;
  to carve out a ~ as a diplomat зробити кар’єру дипломата;
  to cut short one’s ~ обривати чиюсь кар’єру;
  to enter on a ~ приступати до виконання обов’язків;
  to launch a ~ розпочинати кар’єру, діяльність;
2. амер. професія дипломата;
  ~ man професійний дипломат;
  ~s master консультант з професійної орієнтації;
3. кар’єр, швидкий біг;
  in full ~ щосили, щодуху, з усієї сили.
country [ˈkʌntrɪ] n (pl countries)
1. країна;
  a civilized ~ цивілізована країна;
  developed ~ies розвинуті країни;
  a European ~ європейська країна;
  а large ~ велика країна;
  а small ~ маленька країна;
  third-world ~ies країни третього світу;
  underdeveloped ~ies нерозвинуті країни;
  a western ~ західна країна;
  a member ~ країна-учасниця (якоїсь організації);
  to arrive in a ~ прибувати, приїжджати в країну;
  to be in a ~ бути в країні;
  to come to a ~ приїжджати в країну;
  to go to a ~ їхати, від’їжджати з країни;
  to live in a ~ жити в країні;
  to stay in a ~ залишатися в країні;
  to govern, to rule, to run a ~ управляти країною;
2. місцевість, територія;
  hilly ~ горбиста місцевість;
  level ~ рівнина;
  mountainous ~ гориста місцевість;
  open ~ відкрита місцевість;
  rugged ~ нерівна місцевість;
  wooded ~ лісиста місцевість;
  in open ~ на відкритій місцевості;
3. село; провінція; сільська місцевість;
  a ~ life сільське життя;
  a ~ road польова дорога;
  a ~ teacher сільський учитель;
  a ~ town провінційне місто;
  in the ~ в селі;
  to be in the ~ бути за містом (в сільській місцевості);
  to come to the ~ приїжджати за місто;
  to go to the ~ їхати за місто;
  to live in the ~ жити за містом (в сільській місцевості);
  to stay in the ~ залишатися, зупинятися за містом (в сільській місцевості);
4. населення (народ) країни;
  the ~ is opposed to war увесь народ проти війни;
5. батьківщина, вітчизна;
  one’s native ~ чиясь батьківщина;
  ~ sickness туга за батьківщиною, ностальгія;
6. галузь, сфера (знань тощо);
  this is unknown ~ to me це невідома для мене галузь;
7. юр. присяжні засідателі;
8. спорт. біг на пересічній місцевості; ◊
  ~ party аграрна партія.

USAGE: 1. Іменник country у значенні сільська місцевість не має форми множини і вживається з означеним артиклем; у виразі a country life артикль стосується іменника life, а не country. 2. See town.

Derby [ˈdɑ:bɪ] п
1. «Дербі» (щорічні перегони трирічних коней на іподромі «Епсом-Даунс» (Epsom Downs) біля Лондона; за іменем графа Дербі (Earl of Derby), який вперше організував такі перегони в 1780);
  D. day день щорічних перегонів біля Лондона (в першу середу червня);
  to run the ~ брати участь у «Дербі»;
2. змагання; біг, перегони;
  ~ bicycle велоперегони;
  the French ~ французькі перегони; ◊
  ~ dog несподівана перепона.
endurance [ɪnˈdjʋ(ɘ)rɘns] n
1. витривалість; терплячість; стійкість; довготерпіння;
  physical ~ фізична витривалість;
  ~ race спорт. біг на витривалість;
  to test smb’s ~ перевіряти чиюсь витривалість;
  it is past/ beyond ~ це нестерпно;
2. міцність; довговічність;
  ~ test випробування на міцність;
3. зносостійкість;
4. випробування; знегоди;
5. мор. дальність плавання;
6. ав. тривалість польоту.
flight1 [flaɪt] n
1. політ; літ; рейс;
  a chartered ~ політ на замовлення;
  a cross-country ~ маршрутний політ;
  an international ~ міжнародний рейс;
  a space ~ космічний політ;
  a test ~ випробувальний, контрольний політ;
  а ~ to the Moon політ на Місяць;
  to be in ~ бути в польоті;
  to take a ~ полетіти;
2. переліт;
  a non-stop ~ безпосадковий переліт;
  a round-the-world ~ кругосвітня подорож;
  a ~ over the South Pole переліт через Південний полюс;
3. відстань польоту;
4. біг (часу);
5. зграя (пташина);
  а ~ of birds (of insects) зграя птахів (комах);
6. розм. виводок (пташиний);
7. рейс;
  ~ 207 from Moscow to London рейс 207 Москва – Лондон;
  to go by a later ~ летіти більш пізнім рейсом;
  a non-stop ~ безпосадковий рейс;
  a direct ~ прямий рейс;
8. марш (сходів); ◊
  a ~ of fancy політ фантазії.
hurdle-race [ˈhɜ:dlreɪs] n спорт.
1. бар’єрний біг;
2. pl перегони з перешкодами.
jogging [ˈdʒɒgɪŋ] n спорт. біг підтюпцем;
  to go in for ~ бігати підтюпцем.
jog-trot [ˈdʒɒgtrɒt] n
1. повільний біг підтюпцем;
  to go at a ~ їхати підтюпцем;
2. одноманітність, рутина;
  the ~ of work одноманітність праці.
life [laɪf] n (pl lives)
1. життя; існування;
  a hard ~ важке життя;
  an interesting ~ цікаве життя;
  animal ~ тваринне життя;
  bird ~ пташине життя;
  human ~ людське життя; суспільне життя;
  marine ~ морське життя;
  plant ~ рослинне життя;
  smb’s adult ~ чиєсь доросле, зріле життя;
  the ~ of the people життя народу;
  full of ~ повен життя;
  a part of one’s, smb’s ~ частина життя;
  the rest of one’s, smb’s ~ решта життя;
  a way of ~ спосіб життя;
  the facts of ~ факти життя;
  the origin of ~ походження життя;
  the struggle for ~ боротьба за існування;
  this/ natural ~ рел. земне буття (існування);
  the other, the eternal, the future ~ рел. загробне (потойбічне) життя;
  to breathe ~ into smth вдихнути життя в щось;
  to breathe new ~ into smth вдихнути нове життя в щось;
  to bring to ~ 1) викликати до життя; 2) приводити до пам’яті;
  to claim, to snuff out, to take a ~ забрати життя;
  to come to ~ 1) почати жити, з’явитися на світ; 2) ожити, опритомніти;
  to devote one’s ~ (to smth) присвятити життя (чомусь);
  to enter upon ~ вступати в життя;
  to give one’s ~ for smth віддати за щось своє життя;
  to lead a quiet ~ вести спокійне життя;
  to live a happy ~ прожити щасливе життя;
  to live a hard ~ прожити важке життя;
  to live a long ~ прожити довге життя;
  to live one’s own ~ жити своїм життям;
  to make a new ~ for oneself створити нове життя для когось;
  to pawn one’s ~ ручатися життям (головою);
  to prolong a ~ продовжувати життя;
  to risk one’s ~ ризикувати життям;
  to sacrifice one’s ~ пожертвувати життям;
  to save one’s ~ врятувати життя;
  to start a new ~ розпочати нове життя;
  to take one’s own ~ убити себе, покінчити з собою;
  to ruin smb’s ~ руйнувати чиєсь життя;
  to seek smb’s ~ робити замах на чиєсь життя;
  to spend one’s ~ провести життя;
  to spend one’s ~ doing smth провести життя займаючись чимсь;
  to take smb’s ~ убити когось;
  to restore smb to ~ повертати когось до життя;
  to struggle for ~ боротися за існування;
  during one’s ~ протягом життя;
  for ~ на все життя;
  in the prime of ~ на початку життя;
  through one’s ~ все своє життя;
  never in one’s ~ ніколи в житті;
  ~ is beautiful життя прекрасне;
  he ran for his ~ він біг щодуху/з усіх ніг;
  he risked his ~ він ризикував життям;
  they gave their lives for the motherland вони віддали своє життя за батьківщину;
2. живі істоти, життя;
  is there any ~ on the planet Mars? чи є живі істоти (життя) на планеті Марс?;
3. тривалість життя;
  for ~ на все життя, до кінця життя, до смерті; довічно;
  in ~ протягом усього життя;
  to marry early in ~ одружитися рано;
4. строк перебування (десь);
  a long ~ довге життя;
  a short ~ коротке життя;
5. строк служби (роботи) (машини тощо);
6. спосіб життя;
  an active ~ активний спосіб життя;
  an ascetic, an austere ~ аскетичне, відлюдне життя;
  a busy, a hectic ~ інтенсивне життя;
  a cloistered ~ самотнє життя;
  a difficult, a hard, a miserable, a tough ~ важке життя;
  a dissipated, a dissolute ~ розпутне життя;
  a civilian ~ штатське життя;
  a dull ~ cумне життя;
  an easy ~ легке життя;
  an exciting ~ хвилююче життя;
  a full ~ повне життя;
  a happy ~ щасливе життя;
  an idyllic ~ ідилічне життя;
  a lonely, a solitary ~ самотнє життя;
  a married ~ подружнє життя;
  a modern ~ сучасне життя;
  a monastic ~ чернече життя;
  a nomadic ~ кочове, мандрівне життя;
  a peaceful, a quiet, a serene ~ тихе життя;
  a political ~ політичне життя;
  a public ~ громадське життя;
  a stormy, a turbulent ~ бурхливе життя;
  a campus ~ амер. розм. студентське життя;
  a country, a rural ~ сільський спосіб життя;
  a city ~ міський спосіб життя;
  a stirring ~ діяльне життя;
  smb’s family, home ~ чиєсь сімейне життя;
  smb’s personal ~ чиєсь особисте життя;
  smb’s sex ~ чиєсь сексуальне життя;
  to lead a quiet ~ вести спокійне життя;
7. громадське життя; стосунки (людей); суспільство;
  social ~ 1) громадське життя; 2) світські розваги;
  to see ~ побачити світ, пізнати життя;
8. біографія, життєпис;
9. енергія; жвавість; натхнення; пожвавлення;
  to put ~ into one’s work працювати натхненно;
  to sing with ~ співати з натхненням;
10. товариство;
  high ~ великосвітське товариство;
11. найважливіше, найнеобхідніше; основа; душа;
  plenty of sleep is the ~ of young children тривалий сон – найважливіше (основне) для (здоров’я) дітей;
  he was the ~ of the party він був душею товариства;
12. натура, натуральна величина (тж ~ size);
  as large as ~ 1) у натуральну величину; 2) як живий;
  here he is as large as ~ ось він власною персоною;
  to portray smb to the ~ точно передати схожість; намалювати чийсь правильний портрет;
13. застрахована особа; ◊
  a cat has nine lives присл. коти довго живуть;
  a ~-and-death struggle боротьба не на життя, а на смерть;
  cat-and-dog ~ постійні сварки; живуть, як кіт із собакою;
  how’s ~? як живеться?, як справи?;
  ~ after death радість після горя;
  ~ for ~ життя за життя;
  ~ is but a span життя коротке;
  ~ is great if you don’t weaken присл. життя чудове, якщо людина не занепадає духом;
  ~ is not a bed of roses вік прожити – не поле перейти;
  my (dear) ~ мій любий; моя люба;
  nothing in ~ ніскільки, нічого подібного;
  small ~ менший від натуральної величини;
  still ~ натюрморт;
  the ~ and soul (of) натхненник, головний організатор; душа (товариства, підприємства тощо);
  there is ~ in the old dog yet є ще порох у порохівниці;
  to bother, to worry the ~ out of smb не давати комусь ні хвилини спокою; роздратовувати когось;
  to escape with ~ and limb благополучно відбутися;
  to gasp out one’s ~ померти, випустити дух;
  to lead a dog’s ~ ледь животіти;
  to run for dear, for very ~ бігти щосили;
  upon my ~! слово честі!;
  while there is ~ there is hope присл. поки людина живе, доти вона надіється;
  with all the pleasure in ~ з величезним задоволенням.
long-distance [ˌlɒŋˈdɪstɘns] a
1. далекий, віддалений;
2. магістральний; розрахований на далеку відстань;
  ~ cable магістральний/міжміський кабель;
  ~ call міжміська/ міжнародна телефонна розмова;
  ~ line міжміська телефонна лінія;
  ~ train поїзд далекого прямування;
  ~ race спорт. біг на довгі дистанції;
3. дистанційний, далекої дії;
  ~ transmission далека передача;
  ~ listening devices далекодіючі підслуховуючі пристрої;
4. довгостроковий, довготерміновий (про прогноз погоди).
lope [lɘʋp] n стрибки, біг вистрибом (підскоком).
pace [peɪs] v (past і p. p. paced, pres. p. pacing)
1. крокувати, ходити, походжати; ступати;
  she was ~ing back and forth вона ходила взад вперед;
2. вимірювати кроками; вимірювати відстань кроками;
3. іти однохіддю (про коня);
4. спорт. вести біг, задавати темп, лідирувати (на перегонах, у велоспорті тощо);
5. здійснювати управління безпілотним літаком з іншого літака.
quarter [ˈkwɔ:tɘ] n
1. чверть; четверта частина;
  a ~ of an apple чверть яблука;
  a ~ of a century чверть століття;
  ~ mile чверть милі (440 ярдів);
  a mile and a ~ миля з чвертю;
  to divide into ~s розділити на чотири частини;
  for a ~ of a price, for ~ the price за чверть ціни;
  what is the ~ of 64? чому дорівнює четверта частина від 64?;
2. чверть години, п’ятнадцять хвилин;
  a ~ past two чверть на третю (годину);
  a ~ to/амер. of one за чверть година;
  a bad ~ of an hour кілька неприємних хвилин; неприємне переживання;
  some clocks strike the ~s деякі годинники б’ють кожних чверть години;
3. квартал (року); шк. чверть;
  a ~ of a year квартал, три місяці;
  several ~s’ rent квартплата за кілька кварталів;
  to pay for smth at the end of each ~ платити за щось у кінці кожного кварталу;
  a whole ~’s pay тримісячна зарплата;
  he had a ~ at French він одну чверть займався французькою;
4. квартал (міста);
  residential ~ квартал житлових будинків;
5. район, частина міста;
  a student ~ студентське містечко;
  in the industrial ~ of the city в промисловому районі міста;
  in the southern ~ у південній частині міста;
6. сторона (частина) світу;
  the four ~s of the globe усі частини земної кулі; усі країни світу;
7. місце, сторона, бік;
  a distant ~ віддалений куточок;
  from every ~ з усіх боків;
  from no ~ нізвідки, ні з чиєї сторони;
8. певне коло осіб; сфера, кола;
  business ~s ділові кола;
  to address oneself, to apply to the proper ~ звернутися в потрібне місце;
  we learned from the highest ~s ми довідалися з авторитетних джерел;
9. пощада, помилування;
  to ask, to cry for ~ просити пощади;
  to give, to show ~ пощадити життя (того, хто здався на милість переможця);
  to receive ~ отримати помилування;
10. витримка; терплячість; терпимість;
11. прийняття, ставлення;
  to give smb fair ~ добре когось прийняти;
  to meet ill ~ from smb бути погано прийнятим кимсь;
12. чверть (туші);
  fore ~ лопатка;
  hind ~ задня частина;
13. мор. чверть румба;
  from what ~ does the wind blow? звідки вітер віє?;
14. амер. (монета в) 25 центів;
  to be a ~ cheaper бути на 25 центів дешевше;
15. біг на чверть милі;
16. мор. кормова частина судна;
17. закаблук (чобота);
18. буд. дерев’яний чотиригранний брусок; ◊
  a ~ day останній день кварталу, коли сплачуються борги;
  at close ~s 1) бік у бік, пліч-о-пліч, у тісному сусідстві, на близькій відстані один від одного; 2) під час найближчого огляду; 3) військ. на найближчій відстані;
  ~ sessions засідання колегії мирових суддів, що відбувається чотири рази на рік (у графствах);
  the fifth ~ шкіра і жир убитої тварини;
  not a ~ далеко не;
  not a ~ so good as далеко не такий добрий як;
  to beat to ~s мор. бити збір;
  to beat up smb’s ~s відвідувати когось запросто;
  to come to close ~s 1) зчепитися в суперечці; 2) зіткнутися лицем в лице;
  to get to close ~s 1) наблизитися, підійти на близьку відстань; 2) зчепитися у сварці;
  to keep a ~ шумно поводити себе;
  to keep fair ~/~s with smb заст. бути в добрих відносинах з кимсь;
  to keep good ~ заст. добре охороняти; дотримувати порядок;
  to sound off ~s мор. бити відбій.
race1 [reɪs] n
1. спорт. змагання з бігу; біг на швидкість; перегони; гонки;
  a close, an even, a hotly contested, a tight ~ рівні, напружені перегони;
  boat ~ перегони на човнах/гребні перегони;
  bumping ~ перегони з нарізним стартом (велоспорт);
  circuit ~ кільцеві перегони (велоспорт);
  cycle ~ велоперегони;
  cross-country ~ 1) велокрос; 2) біг на пересічній місцевості;
  endurance ~ перегони на витривалість (веслування);
  eight ~ перегони вісімок (веслування);
  four ~ перегони четвірок (веслування);
  jumping ~ біг зі стрибками (лижі);
  many-stage ~ багатоетапні перегони (велоспорт);
  middle distance (running) ~ біг на середні дистанції;
  motor ~ автомобільні перегони;
  motor-paced ~ перегони за лідером (велоспорт);
  paired ~ парні перегони (велоспорт);
  patrol ~ патрульні перегони (велоспорт);
  point-to-pint ~ перегони за очковою системою;
  pursuit ~ перегони переслідування (велоспорт);
  relay ~ естафета;
  secret-route ~ перегони з закритим фінішем (велоспорт);
  ~ against time 1) біг на час; 2) перегони на час (велоспорт);
  swimming ~s заплив, змагання з плавання;
  the 100 metres ~ біг на 100 метрів;
  a ~ boat перегоновий човен (гребля);
  a ~ crew команда перегонового човна (гребля);
  ~ four перегонова четвірка;
  ~ pair-oar перегонова двійка (човен);
  ~ skiff 1) перегонова одиночка; 2) скіф (гребля);
  to drive, to row, to run ~ брати участь у мотоперегонах (у велоперегонах, у перегонах, у забігу);
  to lose a ~ програти змагання;
  to organize, to stage a ~ організувати перегони;
  to run a ~ with smb бігати наввипередки з кимсь;
  to win a ~ виграти змагання;
2. pl перегони, гони;
  horse ~s (верхові, скакові) перегони;
  to go to ~s ходити на перегони;
3. спорт. дистанція;
4. термінова робота;
5. життєвий шлях;
  his ~ is nearly run (over) його життєвий шлях майже закінчився;
6. перегони; погоня;
  armaments ~ гонитва озброєнь, змагання в озброєнні;
  a ~ for power боротьба за владу;
  a ~ for wealth погоня за багатством;
7. швидка хода; швидкий рух; швидка течія; бистрина;
8. канал; лоток;
9. тех. обойма; ◊
  slow and steady wins the ~ тихіше їдеш, далі будеш;
  ~ is got by running присл. без труда нема плода;
  rat ~ погоня за багатством.
racing [ˈreɪsɪŋ] n
1. змагання у швидкості;
  boat ~ гребні перегони;
  foot ~ біг на швидкість;
  horse ~ (верхові, скакові) перегони;
  motor ~ мотоперегони;
  dog ~ собачі перегони;
  pigeon ~ голубині перегони;
2. гра на перегонах;
3. тех. розгін (двигуна).
relay-race [ˈri:leɪˈreɪs] n спорт. естафетні перегони; естафетний біг, естафета.
run [rʌn] n
1. біг, пробіг;
  at a ~ бігом;
  to come up at a ~ підбігти;
  on the ~ 1) на ходу; в русі;
  to be on the ~ all day бути весь день у біганині; 2) похапки, поспішаючи;
  to be on the ~ квапливо відступати, тікати;
  to break into a ~ побігти, кинутися навтіки;
  to go for a ~ 1) пробігтися; 2) проїхатися (на автомашині тощо);
  with a ~ швидко;
2. нетривала поїздка;
  good ~! щасливої дороги!;
3. маршрут; рейс;
4. перехід;
5. зал. перегін;
6. ав. політ; переліт;
7. пройдена відстань; відрізок шляху;
8. відрізок траси;
9. ав. пробіг (під час посадки); розбіг (під час зльоту);
10. стежка (прокладена тваринами);
11. здатність бігати;
12. період, відрізок (часу); смуга (невдач тощо);
  a ~ of wet seasons період дощів;
13. напрям;
14. партія (виробів);
15. тираж (книги);
16. стадо (тварин);
17. зграя (птахів);
18. косяк (риби);
19. (по)середній тип (сорт, розряд);
  the common ~ of men звичайні люди;
  out of the ~ незвичайний;
20. попит;
  there is a great ~ of this novel на цей роман є великий попит;
21. розм. дозвіл, право користуватися (чимось);
22. загін, кошара; вольєра;
23. потік, струмок;
24. приплив (води тощо);
25. обвал, зсув;
26. схил, траса;
27. труба, жолоб;
28. довжина (дроту, труби);
29. розмір (вірша);
30. одиниця рахунку (у грі);
31. муз. рулада;
32. хід, робота, дія (машини);
  an experimental ~ to test the machinery пробний запуск агрегату;
33. хід, перебіг;
  the ~ of the events перебіг подій;
34. демонстрування, показ, перегляд (фільму тощо);
35. провезення (контрабанди);
36. амер. спущена петля на панчосі; ◊
  a dry ~ перевірка;
  at a ~ підряд, один за одним;
  in the long ~ кінець кінцем, зрештою; загалом;
  in the short ~ найближчим часом;
  on the ~ бігом, бігцем;
  the ~ of one’s teeth безплатне харчування;
  to give smb the ~ of smth дозволити комусь розпоряджатися чимось;
  to go with a ~ пройти гладко;
  to keep smb on the ~ не давати комусь спокою;
  to lose the ~ of smth амер. не бути в курсі справи, перестати слідкувати за чимось;
  to keep the ~ of smth амер. бути в курсі справи.
sack [sæk] n
1. мішок, лантух;
  an empty ~ пустий мішок;
  a flour ~ мішок з-під борошна;
  a full ~ повний мішок;
  a heavy ~ важкий мішок;
  a large ~ великий мішок;
  a mail ~ мішок з поштою;
  to carry a ~ нести мішок;
  to empty a ~ спорожняти мішок;
  to fill the ~ with smth наповнювати мішок чимсь;
  to tie a ~ зав’язувати мішок;
  to weight a ~ важити мішок;
2. мішок (міра ваги);
  a ~ of potatoes мішок картоплі;
3. міх, бурдюк (для вина);
4. сак (пальто);
5. іст. широка сукня;
6. мантія; накидка;
7. розм. спальний мішок;
8. розм. постіль;
9. розм. матрац;
10. ав. розм. парашут (у ранці);
11. пограбування (захопленого міста); грабіж;
  to put to the ~ грабувати;
12. (the ~) страта за батьковбивство;
13. біле сухе вино (з Канарських островів, Іспанії);
14. pl широкі штани; ◊
  a sad ~ розтяпа;
  ~ of coals чорні грозові хмари;
  ~ race біг у мішках (атракціон);
  to get the ~ бути увільненим; дістати гарбуза (про жениха);
  to give smb the ~ звільнити когось з роботи; відмовляти, дати гарбуза (женихові); залишити з носом;
  to hit the ~ військ. розм. лягати спати; спати.
scamper [ˈskæmpɘ] n
1. швидкий біг; пробіжка; бігання;
  a ~ through the city поверховий огляд міста;
2. їзда галопом;
3. побіжний перегляд (газети тощо);
4. поспішна (кваплива) втеча.
scud [skʌd] n
1. швидкий плавний рух (біг);
2. розм. прудконогий бігун;
3. метеор. гнані вітром хмари; рвані хмари;
4. короткочасна злива; нетривалий сильний снігопад;
5. мор. порив вітру, шквал;
6. буд. прошарок глини (вугілля);
7. пляшування шкіри.
skating [ˈskeɪtɪŋ] n біг на ковзанах; катання на ковзанах; ковзанярський спорт;
  figure ~ фігурне катання;
  free (style) ~ довільне катання на ковзанах;
  ice ~ катання на льоду;
  pair ~ парне катання на ковзанах;
  roller ~ катання на роликових ковзанах;
  single ~ одиничне катання на ковзанах;
  speed ~ швидкісний біг на ковзанах.
skiing [ˈski:ɪŋ] n
1. лижний спорт;
  ~ champion чемпіон з лижного спорту;
  ~ coach тренер з лижного спорту;
  ~ gear лижне спорядження;
  ~ race швидкісний біг на лижах;
  ~ relay лижна естафета;
  ~ suit лижний костюм;
2. ходьба на лижах.
skip [skɪp] n
1. стрибок;
  hop, ~ and jump спорт. потрійний стрибок;
  ~ jumping стрибки зі скакалкою;
  to give a ~ for joy підстрибнути від радості;
2. пропуск (під час читання тощо);
3. розм. танець;
4. розм. біг;
5. гірн. скіп;
6. служитель університетського коледжу (в Дубліні); ◊
  ~ zone рад. зона мовчання, мертва зона.
speed-skating [ˈspi:dˌskeɪtɪŋ] n спорт. швидкісний біг на ковзанах;
  ~ competition змагання зі швидкісного бігу на ковзанах.
sprint [sprɪnt] n
1. ривок; кидок;
  ~ at finish спорт. ривок перед фінішем;
2. спорт. спринт, біг на коротку дистанцію;
3. спорт. заплив на коротку дистанцію.
steeplechase [ˈsti:p(ɘ)ltʃeɪs] n
1. перегони з перешкодами; біг з перешкодами на 3000 м;
2. крос (перегони) з перешкодами.
stride [straɪd] n
1. великий крок;
  to lengthen the ~ прискорювати крок;
  to shorten the ~ сповільнювати крок;
  to walk with long ~ s робити великі кроки;
2. спорт. маховий крок;
  even ~ рівномірний крок;
3. біг маховим кроком;
4. відстань між розставленими ногами;
5. звич. pl успіхи;
  to make great, rapid ~s робити великі успіхи;
  science has made great ~s наука пішла далеко вперед; ◊
  to get into one’s ~ прийматися за справу;
  to take smth in one’s ~ 1) перестрибнути одним махом; 2) спорт. легко взяти перешкоду.

USAGE: See step.

subside [sɘbˈsaɪd] v (past i p. p. subsided, pres. p. subsiding)
1. падати; спадати (про воду);
  the demand has ~d попит знизився (зменшився);
  the fever ~d температура спала;
  the floods have ~d паводок спадає;
  the epidemic is rapidly subsiding епідемія швидко спадає;
2. стихати, вщухати, заспокоюватися (про вітер, почуття); замовкати (про звуки);
  the apprehension ~d тривога уляглася;
  the panic ~d паніка уляглася;
  the storm ~d буря вщухла;
  the tumult ~d метушня уляглася;
  his fury ~d його гнів стих;
  the noise ~d шум змовк;
  he ran for ten minutes, then he ~d into a walk він біг десять хвилин, а потім перейшов на крок;
3. жарт. сідати, опускатися;
  to ~ into an armchair опуститися в крісло;
4. гірн. осідати.
three-legged [ˌθri:ˈleg(ɪ)d] а триногий;
  a ~ race біг парами (гра, в якій нога одного бігуна прив’язана до ноги іншого).

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

біг 1. run, running; спорт. race; військ. double/quick time (прискорений);
прудкий ~ career;
~ на коротку дистанцію sprint;
~ на місці running on the spot; перен. marking time;
на ~у while running;
2. (перебіг) course;
з ~ом часу in time, in due course.
естафетний: ~ біг спорт. relay race;
~ дефолт ек. cross-default;
~ залік multilateral netting.
марафонський: ~ біг спорт. Marathon race.
оздоровчий curative, healthy;
~ біг jogging;
~ табір health camp.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

run 1. пере́біг || пере́біговий 2. про́біг; тур; цикл 3. се́рія (міряння) 4. біг || бі́гти ■ to ~ up against, to ~ into наштовхну́тися (на), зіштовхну́тися (з); to ~ away 1. тіка́ти//втекти́ 2. (про реактор) розганя́тися//розігна́тися, вихо́дити//ви́йти з-під контро́лю; to ~ out вибіга́ти//ви́бігти 5. про́мі́жок ча́су, пері́од ■ in the long ~ зре́штою, кіне́ць кінце́м 6. (про механізм) ді́яти, функціюва́ти ■ on the ~ під час робо́ти, не вимика́ючи (механізма); to ~ down (про механізм) зупиня́тися//зупини́тися; (про акумулятор) висна́жуватися//ви́снажитися; (про пружину) сла́бшати//посла́бшати 7. експлуата́ція (обладнання) || керува́ти (механізмом), експлуатува́ти 8. різни́ця абсци́с (of two points – двох точок) 9. (про плин, рідину) пли́нути, текти́ ■ to ~ out витіка́ти//ви́текти 10. тягти́ся, простяга́тися (to – до) 11. тж to ~ over, to ~ through (the values) пробіга́ти//пробі́гти, набира́ти//набра́ти (значення) ■ to ~ through all indices послідо́вно набира́ти зна́чення всіх і́ндексів
[rʌn]
heat ~ = випро́бування нагріва́нням
take-off ~ = довжина́ розго́ну

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

біг (-у) run(ning)

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

бі, Abbr.: Біг = Бог, God; (used in compound words):
  помага́й-бі, God help you;
  спаси́бі, thank you (lit., may God save you);
  да́сть-бі, God will give you (not I);
  прости́-бі, God forgive you.
біг (бі́гу) m course, race, running:
  у бігу́ in the course;
  марато́нський [марафо́нський] біг, Marathon race;
  біг життя́ (ча́су), the run or course of life (time).
Бі́г (Бо́га) m = Бог, God; icon, sacred image:
  Бі́г дав, it is here (there);
  Бі́г дасть, it is not here (there);
  Бі́г-ма́ (-ма́є), it is not;
  Біг-ме́, interj. really! seriously! as I live! на Бо́га! for God’s sake! зна́ти Бо́гу, to know one’s prayers;
  де в Бо́га, who knows where;
  де ти в Бо́га була́? where on earth have you been? Бог за́плать! God reward you (for it);
  Бог відь, who knows;
  в Бо́зі, in the Lord;
  з Бо́гом, (in parting): may the Lord keep you;
  де він поді́вся у Бо́га? where, oh where has he gone (vanished) ? роби́ти свої́м бо́гом, to do as one pleases;
  нія́ким бо́гом, by no means.
пан (-на) m Mr., mister, Sir, gentleman, lord:
  Пан-Біг, Our Lord, God;
  пан на всю гу́бу, (ironically): mighty lord;
  жи́ти з ким за пан-брат, to live intimately with one; Prov., або́ пан або́ пропа́в, everything or not at all; Prov., яки́й пан, таки́й крам, man’s wares (production) betray (reveal) him for what he is; Prov., пізна́ти па́на по халя́вах, one can tell the quality of a man by observing his exterior, clothes make the man;
  па́не добро́дію, kind (dear) sir;
  пано́ве (-ні́в) pl Messers., gentlemen;
  пано́к (-нка́) m, пано́чок (-чка) пан m Dim.
прости́бі adv. Abbr.: прости́-біг, may God pardon (you)! God be merciful!
Бог (Бо́га) m = Біг, God;
  в Бо́зі, in God;
  з Бо́гом, (in parting): with God; goodbye, adieu; may God keep you! бі́йся Бо́га, (signifying): as you fear God, don’t say (do) that, or do (say) it;
  Бо́же, благослови́… may God bless… ді́йся Бо́жа во́ля, God’s will be done;
  дай, Бо́же, ща́стя! good luck! may God grant good fortune;
  Сла́ва Бо́гу (Бо́гові), God be praised;
  дя́кувати Бо́гу (Бо́гові), thank God;
  борони́, Бо́же, God forbid;
  так мені́, Бо́же, допоможи́, so help me God;
  ра́ди Бо́га, for God’s sake;
  хвали́ти Бо́га, thank (praise) God; Prov.: коли́ триво́га, то до Бо́га, in times of danger (trouble) one turns to God;
  він Бо́гу (Бо́гові) ду́ха ви́нен, he is quite a harmless (innocent) man;
  стереже́ного Бог стереже́, God protects him who protects himself.
відверну́ти (-ерну́, -е́рнеш) P vt; відверта́ти (-а́ю, -а́єш) I vt to turn away (aside) avert:
  відверну́ти біг води́, to divert the course of the water;
  відверну́ти ду́шу з ким, to become relieved (by pouring out one’s soul to someone); || to dissuade;
  відверну́тися, відверта́тися vi to turn away (aside).
кінь (коня́) m horse:
  перего́новий (бігови́й) кінь, race horse, courser;
  кінь-верхіве́ць, saddle-horse;
  робо́чий кінь, shaft-horse, working-horse, draught-horse [draft-horse];
  в’ю́чний кінь, pack-horse;
  бойови́й кінь, battle-horse, charger;
  парови́й кінь, horse power, steam power;
  руші́й на сто парови́х ко́ней, a motor for 100 Н. P.;
  сиді́ти о́хляп на коні́, to sit on a horse without a saddle;
  знату́рений кінь, restive (obstinate) horse;
  бокови́й кінь, a horse attached at the side of another, flank-horse;
  голобе́льний (бо́розний) кінь, a horse which is at the shaft but not attached (hitched) to it;
  підру́чний кінь, a horse attached (hitched) to the shaft;
  запасни́й кінь, relay horse;
  запряго́вий (їжджа́лий) кінь, wagon-horse;
  механі́чний кінь, Tech. horsepower;
  ра́совий (чистокро́вний) кінь, pure-bred horse;
  застоя́лий кінь, stall-fed horse;
  завідськи́й кінь, thoroughbred horse; Prov., даро́ваному коне́ві в зу́би не загляда́ють, one does not look a gift horse in the mouth; Prov., кінь на чотирьо́х нога́х, а спіткне́ться, it is a good horse that never stumbles (and a good wife that never grumbles);
  бу́ти на коні́ й під коне́м, to be experienced in everything;
  кінь біжи́ть упроскі́к, the horse gallops at full speed;
  хоч коне́м грай, there is plenty of space (room);
  зга́цькати (з’ї́хати) коня́, to jade (founder, tire out) a horse; Prov., коня́ кую́ть, а жа́ба но́гу наставля́є, he wants to be on the level of (cope with) his betters;
  упада́ти (спада́ти) на коня́, to spring (leap) onto the horse’s back;
  пусти́ти коня́ на весь біг, to give full rein to a horse;
  уїжджа́ти коня́, to break in a horse.
мага́йбі! Abbr.: помага́й Біг! God help you (us)!
ми́лий (-ла, -ле)* dear, lovely, pleasant, amiable, charming; beloved, delightful:
  ми́лий Боже! dear Lord! good God! попід (на) сам ми́лий Біг проси́ти кого́, to implore one for the sake of God.
пес (пса) m dog:
  го́нчий пес, hound, ranger;
  слі́дчий пес, pointer, setter;
  пес ямни́к, fox-terrier;
  пес мі́шанець, mongrel;
  кімна́тний пес, lap-dog;
  бре́ше як (мов пес), he lies like a trooper; Colloq., лі́пше псо́ві му́ха, як ки́єм по́за ву́ха, a slight gain, but it’s still something (better than nothing);
  пес бре́ше, а ві́тер несе, slander does not cling to an innocent (righteous) person;
  дба́ти про що, як пес про п’я́ту но́гу, not to care for a thing in the least;
  зійти́ на пси, to become utterly wretched, to be reduced to misery;
  і пса там не було́, not a living soul was there;
  біг пес че́рез ове́с, (expressing a thing done negligently or carelessly);
  не для пса ковбаса́, there is nothing here for you;
  присхло́ як (мов) на псі, he doesn’t feel the insult (injury) at all;
  ви́брати кому́ пса, to scold (abuse) one soundly.

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

естафетн||ий прикм.: ~ий біг спорт. relay race
~ий дефолт ек. cross-default
~ий ефект ек. knock-off effect, chain reaction
~ий залік multilateral netting
~ий кредит ек. repeater/repeat loan.
оздоровчий прикм. curative, healthy
~ біг jogging
~ табір health camp.

- Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля 2000 (Тимотей Балабан) Вгору

flight 1. літ, політ; біг (часу); зграя (пташина); ланка (літаків); прогін (сходів); 2. (і) втеча; (д) втікати
f. conveyor скребковий конвеєр
isothermal фіз. ізотермічний (зі сталою температурою)
i. flow ізотермічний біг [хід, течія, рух]
run (і) біг; перебіг, хід (подій, машини); низка (безперервних невдач, успіхів); течія (річки); (д) бігти; іти; рухатися; працювати (про машину); провадити, керувати; плисти (річка)
r.-of-the-river reservoir руслове [річищеве] водосховище (невелике водосховище в річищі ріки, обмежене невисокою дамбою)