Знайдено 6 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «брівка» на інших ресурсах:

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

border [ˈbɔ:dɘ] n
1. кордон;
  a closed ~ закритий кордон;
  a common ~ спільний кордон;
  a disputed ~ спірний кордон;
  a fixed ~ встановлений кордон;
  an open ~ відкритий кордон;
  a recognized ~ визнаний кордон;
  an unguarded ~ незахищений кордон;
  across, over the ~ через кордон;
  as far as, up to the ~ аж до кордону;
  at, on the ~ на кордоні;
  out of ~s за кордоном;
  the ~ between кордон між;
  to cross, to slip across a ~ перетинати кордон;
  to draw, to establish, to fix a ~ встановлювати кордон;
2. межа, грань;
  a ~ of a forest межа лісу;
  a ~ of a field межа поля;
  a ~ of a lake межа озера;
3. край, облямівка; обвідка; бордюр;
4. спорт. брівка бігової доріжки;
  ~ control post прикордонний контрольно-пропускний пункт.

- Новий українсько-англійський словник 2016 (Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач.) Вгору

брівка, бровка (край канави, дороги) edge, border.
бровка див. брівка.

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

edge 1. край || крайови́й || облямо́вувати//облямува́ти; обмежо́вувати//обмежува́ти 2. (матем.) ребро́, руб (багатогранника); бе́рег; грань || ребе́рний, рубови́й 3. окра́йок; брі́вка; кант || окрайко́вий || обробля́ти//оброби́ти (окрайка, брівку тощо) 4. заго́стрений край, ві́стря, ле́зо || гостри́ти/наго́стрювати//нагостри́ти, заго́стрювати//загостри́ти 5. фронт (імпульсу) 6. обрі́з (книжки)
[εdʒ]
~ of a cut = край [бе́рег] ро́зрізу
~ of a graph = ребро́ [дуга́] гра́фу
~ of a polyhedron = ребро́ багатогра́нника
~ of regression = ребро́ зворо́ту
~ of a spectrum = межа́ спе́ктру
absorption ~ = межа́ [край] сму́ги поглина́ння
abutting ~ = стични́й окра́йок
adjacent ~s = сусі́дні ре́бра
alignment ~ = на́прямний окра́йок
band ~ = 1. межа́ [край] (енергети́чної) зо́ни 2. край сму́ги (спектральної)
beam ~ = перифері́я [межа́, край] стру́меня (частинок)
beveled ~ = скісни́й окра́йок; фа́ска
blade ~ = рі́зальний окра́йок
blue ~ = (of the RR Lyrae instability strip) блаки́тна межа́ (смуги нестабільности зір типу RR Ліри)
brick ~ = ребро́ цегли́ни
common ~ = спі́льне ребро́
Compton ~ = межа́ Ко́мптонового поглина́ння
crack ~ = бе́рег [край] трі́щини
cracked ~ = потрі́сканий окра́йок
crystal ~ = ребро́ криста́лу
cube ~ = ребро́ ку́ба
cusp(idal) ~ = ребро́ зворо́ту
cut ~ = переши́йок (графу)
cutting ~ = рі́зальний окра́йок, ле́зо (ножа тощо)
dee ~ = окра́йок дуа́нта
diffuse ~ = розми́тий край
directed ~ = спрямо́ване [зорієнто́ване] ребро́ (графу)
ditch ~ = брі́вка кана́ви
Foucault knife ~ = ніж Фуко́
fracture ~ = край зла́му
fuzzy ~ = розпли́вчастий край (образу/зображення)
image ~ = край [ко́нтур] о́бразу/зобра́ження
incoming ~ = входо́ве ребро́
interior ~ = вну́трішнє ребро́
isolated ~ = ізольо́ване ребро́ (графу)
jagged ~ = зу́бчастий край (образу/зображення)
knife ~ = 1. опо́рна при́зма (терезів) 2. ле́зо ножа́
lateral ~ = (геом.) бічне́ ребро́
leading ~ = 1. пере́дній край; пере́дній фронт (імпульсу) 2. (ад) ребро́ ата́ки (крила)
mobility ~ = край [межа́] рухли́вости
nonadjacent ~s = несусі́дні ре́бра
outgoing ~ = виходо́ве ребро́
optical ~ = опти́чний окра́йок
prism ~ = ребро́ при́зми
pulse ~ = фронт і́мпульсу
refracting ~ = зало́мне [зало́млювальне] ребро́ (призми)
separating ~ = переши́йок (графу)
self-absorption ~ = край власти́вого поглина́ння сві́тла
self-reduction ~ = див self-absorption ~
serrated ~ = зазу́блений окра́йок
sharp ~ = чітки́й [різки́й] край (образу/зображення)
tool ~ = рі́зальне ребро́ (інструмента)
trailing ~ = 1. за́дній край; за́дній фронт (імпульсу) 2. (ад) за́днє ребро́ (крила), ребро́ схо́ду
wall-adjacent ~ = присті́нко́вий шар
x-ray absorption ~ = край Рентґе́нового спе́ктру поглина́ння

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська 2010 (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

брі́вка edge
~ кана́ви = ditch edge

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

брі́вка (-ки) f, брі́вонька (-ки) f Dim.: брова́, tiny (dainty) eyebrow.