Знайдено 5 статей
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «бахур*» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

cavort [kəˈvɔːt, амер. -ˈvɔːrt] n
    1) (весело) стриба́ти, пли́гати, скака́ти, го́пки скака́ти, вистри́бувати, ци́бати, гаса́ти, го́пати, витанцьо́вувати, вигопцьо́вувати
    2) дурі́ти, пустува́ти, жирува́ти; волочи́тися, ві́ятися, бахурува́ти Обговорення статті
lover [ˈlʌvə, амер. -(ə)r] n
    1) коха́нець, коха́нка, коха́нок, зап. (по)любо́вник, лю́бко́, лю́бчик, діал. лю́бас, груб. ба́хур
    2) люби́тель, ама́тор, прихи́льник (чогось), охо́чий (до чогось)
    • cupboard lover — коха́нець з кори́сли́вими міркува́ннями Обговорення статті
philander [fɪˈlændə fə-, амер. -(ə)r] v
    (про чоловіків) розпу́сно, розпу́тно жи́ти, бахурува́ти, блуди́ти, гріхово́дити Обговорення статті
player [ˈpleɪə, амер. -(ə)r] n
    1) (людина) граве́ць; уча́сник (гри, справи тощо)
    2) професійний гравець; професійний спортсмен
    3) актор; музика́нт
    4) картя́р, заст. ка́ртник, картівни́к
    5) розм. розпу́тник, розпу́сник, ба́хур (успішний чоловік з багатьма статевими партнерами)
    6) програва́ч, пле́єр
    • CD player — програвач компакт-дисків, КД-програвач, КД-плеєр
    • DVD player — програвач  дисків DVD, DVD-програвач
    • bass player — муз. баси́ст
    • piano player — муз. піані́ст
    • puppet player — лялькови́к
    • tape player — магнітофо́н Обговорення статті

- Українсько-англійський словник 1955 (К.Андрусишин, Я.Крет) Вгору

ба́хур (-ра) m child, brat, obstinate child; natural child; libertine, dissolute person; Jewish child;
  бахурня́ (-ні́) f Coll. brats; children;
  бахурува́тий (-та, -те) of a brat; of a libertine; somewhat dissolute;
  бахурува́ти (-ру́ю, -у́єш) I vi to lead a dissolute life;
  бахурча́ (-а́ти) n young brat.