Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «пристрій» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– Вгору

folder [ˈfəʊldə ⇨ˈfɒʊld-, амер. ˈfoʊld(ə)r] n
    1) (амер. file folder) те́ка, паліту́рка
    2) комп. те́ка, катало́г
    3) незшита брошура
    4) (folding machine) згинальна машина, фальцювальний пристрій
    5) фальцювальник
    6) (folding bicycle) складаний велосипед
    • presentation folder — тека для презентацій До обговорення Обговорення статті
guide [ɡaɪd]
  1. n
    1) проводи́р (поводи́р), провідни́к, діал. вожа́й; гід, екскурсовод
    2) орієнтир, настанова
    3) посібник, порадник; довідник; (книжка) настанови, керівництво, інструкція
    4) напрямни́й пристрій, напрямни́к
    5) військ. чільник, лідер (солдат, машина або корабель)
    • Electronic Program Guide (EPG) — електронний ТВ-гід; електронна програма телебачення
    • field guide — довідник з живої природи
    • Girl Guide — жіноча організація скаутів
    • guide book — путівник
    • guide dog — собака-поводи́р
    • guide word — слово-показник (позначує перше або останнє слово на сторінці довідника)
    • light guide — світловолокни́на, світлопро́від, оптична волокнина
    • literary guide — (сти́слий) о́гляд; заст. компе́ндіум, (компе́ндій)
    • paper guide — напрямний пристрій для паперу
    • price guide — довідник цін (з об’єктів колекціонування)
    • tape guide — напрямний ролик (магнітофона)
  2. v
    1) ве́сти, бути провідником
    2) спрямо́вувати, скеро́вувати, направля́ти, орієнтувати Обговорення статті
looper [ˈluːpə, амер. -(ə)r] n
    1) зоол. личинка п’ядака (п’ядуна); див. також inchworm
    2) пристрій для створення петель (в швейній машинці) До обговорення Обговорення статті
tap
I [tæp]
  1. n
    1) (для води, газу) кран, діал. крант, вентиль
    2) пробка, затичка, корок, чіп
    3) (wiretap) несанкційоване підключення до лінії зв’язку (для перехоплення інформації)
    4) (wiretap) безп. закладка, підслуховувальний пристрій (в телефоні)
    5) ел. (також tapping) відгалу́ження, відві́д (одві́д), відве́дення, відгалузний контакт До обговорення (електричний контакт між кінцями трансформаторної обмотки або іншої компоненти)
    6) гайкорі́з, мутрорі́з; порівн. die
    7) брит. пивни́ця
    • love tap — легкий удар, поштовх
    • on tap —
    а) (вино, пиво) розливане
    б) розм. напогото́ві
    в) розм. під рукою, напохваті
    • spinal tap — розм. див. lumbar puncture
  2. v
    1) наливати (рідину з контейнера через кран або вийнявши чіп)
    2) робити прокіл і викачувати рідину (зокрема сік з дерев)
    3) ставити закладку, підслуховувальний пристрій
    4) витягувати (виуджуватиДо обговорення) (гроші, інформацію тощо з когось)
    5) нарізувати (внутрішню) різьбу
    • tap into — встановлювати зв’язок, налагоджувати контака, виходити (на ринок)
    ‣ bragging of tests they had aced and kegs they had tapped — (вони) вихвалялися про сдані екзамени та випиті барильця
    ‣ he considered whom he could tap for information — він подумав, з кого можна було дістати потрібну інформацію
    ‣ the butlers were tapping new ale — офіціанти розливали новий ель
    ‣ the telephones were tapped by the state security police — телефони прослуховувалися відділом безбеки штату
    ‣ trying to tap into a new market — пробувати вийти на новий ринок
II [tæp]
  1. v
    1) (швидко і легенько) стукнути, (зокрема комп.) ткну́ти
    2) (tap something out) вистукувати (ритм тощо), барабанити, тарабанити, торохтіти
    3) набирати, вводити (з клавіатури), настукувати (текст на клавіатурі)
    4) (переважно be tapped) розм. відбирати, призначати (на посаду)
    ‣ drums that tapped out a rumba beat — барабани, що вистукували ритм румби
    ‣ he had been tapped earlier to serve in Costa Rica — його було відібрано раніше для служби в Коста-Ріці
    ‣ he tapped out a few words on the keyboard — він набрав (настукав) пару слів на клавіатурі
    ‣ one of my staff tapped me on the shoulder — один з моїх працівників поплескав мене по плечу
  2. n
    1) стукіт, тикання, короткий натиск
    2) (tap dancing) чечі́тка; шматок металу, закріплений або на носку або на п’яті туфлів танцюриста, для відтворення чітких ударів До обговорення
    3) (taps) військ. відбій Обговорення статті
writer [ˈraɪtə, амер. ˈraɪt̬(ə)r] n
    1) письме́нник, письме́нниця; а́втор, а́вторка
    2) (в листі, статті, замість «я») а́втор
    3) кін. сценари́ст
    4) муз. компози́тор, компози́торка
    5) іст. клерк; пи́сар
    6) шотл. юри́ст, пра́вник; адвока́т
    7) комп. записувальний пристрій
    8) бізн. продавець опціо́нів
    • short-story writer — сленг. підро́бник (підро́блювач) че́ків
    • space writer — журналіст, якому платять порядково
    • technical writer — розро́бник технічної документа́ції, технічний авторДо обговорення, технічний письменникДо обговорення
    • text writer — автор підру́чника (особл. з пра́ва)
    • writer’s block — тво́рча криза
    • writer’s cramp — графоспазм, судома від тривалого писання Обговорення статті

- Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр. Вгору

add-on = 1. пристрій-додаток, додатковий пристрій 2. програма-додаток, додаткова програма {?}
card reader = пристрій читання карток {?}, пристрій читання перфокарт {?}
charger = зарядний пристрій {?}
docking station = док-станція, пристрій стаціонарного стикування (портативних пристроїв) {?}
gadget = знадіб {?}, прилад {?}, пристрій {?}, ґаджет {?}
handler = маніпулятор {?}, пристрій керування {?}, програма опрацьовування {?}
intake = вентиляційна виробка {?}, впускний (всисний) пристрій {?}, всисання {?}, всмоктування {?}, ливник {?}
interface = інтерфейс, пристрій зв’язку, обопілля {?}:
• network interface = мережевий інтерфейс
logger = реєструвальна (під)програма {?}, реєструвальний пристрій {?}
loopback device = петльовий пристрій {?}
medium changer = пристрій з автозміною носіїв {?}
telecine = перетворення фільму в (електронний) відеоформат {?}, пристрій для перетворення фільму в відеоформат {?}
write once read many (WORM) = пристрій з однократним записуванням {?}, технологія WORM {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова та ін.) Вгору

автомат ім. ч. automatic device, automatic machine; slot-machine; (торговельний або ігровий, у який опускаються монети) slot-machine
банківський ~ (що здійснює різні операції) automatic teller
гральний ~ playing machine
грошовий ~ automatic money machine, cash dispenser
дихальний ~ automatic breathing machine
етикетувальний ~ automatic labeller
загортальний ~ wrapping machine
касовий ~ cash machine
квитковий ~ ticket machine
пакувальний ~ packaging machine
розмінний ~ change machine, coin changer
сортувальний ~ (automatic) sorting machine; (public) call-box
торговельний ~ vending/merchandising machine; slot-machine, penny-in-the-slot machine; амер. vending machine
торговельний ~, який видає здачу change-issuing vending machine
торговий ~, який відпускає товари декількох видів multiproduct vending machine
фасувальний ~ automatic filling machine; військ. submachine gun; розм. tommy-gun; амер. machine carbine, automatic rifle
~ Калашникова Kalashnikov tommy-gun; AK; перен. (про людину) automation, robot
~ для видання готівки (з банківського рахунка) cash dispenser; ● див. тж. машина, механізм, пристрій.
багатофункціональний прикм. multifunctional
~ комп’ютерний пристрій commodity device.
виведення ім. с. (випроваджування, висилання) withdrawal, pull-out, evacuation; (вилучення) withdrawal, getting out; (зі складу) removal; (виключення) exclusion; комп. output, read-out; (формули, рівняння) derivation; (сортів рослин, порід тварин) raising, hatching (out), breeding; (вирощування) growing; (паразитів) extermination
~ військ withdrawal/pull-out of troops
~ даних data output
~ даних на екран data display
~ даних на друкарський пристрій data print-out
~ залишку бухг. closing entry
~ з експлуатації removal/retirement from service; decommissioning
~ з обігу withdrawal from circulation
~ з кризи turnaround; financial rehabilitation; crisis management; recovery
~ з-під оподатковування graduation from taxation
~ на орбіту orbit injection; ♦ ~ на чисту воду bringing out into the open.
машин||а ім. ж. (механізм) machine, mechanism; (двигун) engine; (автомобіль) automobile, (легкова) (motor) car; (вантажна) lorry, амер. truck; перен. (апарат, організація) machine, machinery, mechanism
мн. збірн. (одн.) machinery, (мн.) machines
бухгалтерська (фактурна) ~а accounting/bookkeeping (invoicing) machine
військова ~а military/war machine, military/war machinery
державна (політична) ~а state (political) machine
доїльна (збиральна, пакувальна) ~а milking (harvesting, packing) machine, (harvester, packer)
електронно-обчислювальна ~а (electronic) computer
електронно-обчислювальна ~а для оброблення даних electronic data processing machine
обчислювальна ~а computing machine, computer; (обчислювальна) ~а для оброблення даних processor
настільна рахункова ~а desk(top) calculating machine, desk(top) calculator
робоча ~а working mechanism
рахункова ~а calculating machine, calculator, comptometer
рахункова ~а для (рішення) економічних або комерційних задач business calculating machine
рахунково-перфораційна ~а accounting machine
холодильна ~а refrigerating machine
конторські ~и office machinery
сільськогосподарські ~и agricultural/farm machines/machinery
~а для заклеювання і запечатування упакування gluing and sealing machine
~а для прикріплення етикеток/ярликів [наличок] machine for labelling
~а для пакування тюків і шухляд bundling machine; · див. тж. механізм, агрегат, пристрій, устаткування, техніка, автомобіль.
механізм ім. ч. mechanism; (засіб) tool, instrument, (мн.) facilities (устаткування) equipment; (попиту та пропозиції) tool
мн. збірн. machinery
годинниковий ~ clockwork (drive)
господарський (ринковий) ~ economic (market) mechanism
підіймальний (поворотний, подавальний, пусковий) ~ elevating (traversing. feed/triggering, starting) mechanism
платіжний ~ mechanism of payment(s), payment facilities
~ автоматичного вирівнювання (напр., платіжного балансу) automatic equilibrating mechanism
~ валютних курсів exchange rate mechanism
~ ведення переговорів negotiations mechanism/machinery
~ видання кредиту credit-granting mechanism
~ випадкового вибору стат. chain mechanism
~ вирівнювання (напр., попиту та пропозиції, платіжного балансу) adjustment/equilibration mechanism
~ встановлення економічної рівноваги economic adjustment mechanism
~ державного регулювання (економіки) mechanism of government regulation
~ конкуренції (реагування, регулювання, співробітництва) competitive (response, regulatory/regulation, cooperation) mechanism
~ обмеження/стримування економічної активності retaining device on economic activity
~ стимулювання stimulating device(on), device to stimulate (smth)
~ стимулювання економічної активності stimulating device on economic activity, pump-priming device
~ цін price mechanism
удосконалювати ~ господарювання to improve the mechanism of economic management
приводити ~ в дію to trigger a mechanism; · див. тж. агрегат, пристрій, порядок, процедура, спосіб.
протиугінний прикм. авт. anti-theft, anti-creeping
~ пристрій (сигнал) car anti-theft device (signal).
пусков||ий прикм. starting, launching
~ий двигун starting engine
~ий майданчик launch(ing) pad/site/platform
~ий механізм starting device, starter
~ий період initial phase, start-up period (of working of factory, etc.)
~ий пристрій ракети discharger
~а установка launcher.
сортувальн||ий прикм. sorting
~ий агрегат, ~ий пристрій sorter, sorting plant, (c.-г.) separator
~ий цех sorting shop
~а станція sorting station/yard/plant.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010р. (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

accessory = [ək'sɛsəri] 1. аксесуа́р, зна́діб, допомі́жни́й при́стрій; комп. перифері́йний при́стрій 2. допомі́жни́й, додатко́вий; долу́чений 3. матем. приє́днаний
adapter = [ə'dæptə] 1. ада́птер; перехідни́й (перехо́довий) при́стрій // plug ~ ште́псельний перехідни́к 2. з’є́днувальний при́стрій
• bus ~
= ши́нний ада́птер
• channel ~
= кана́льний (кана́ловий) ада́птер
• colo(u)r graphics ~
= ада́птер кольоро́вої гра́фіки
• communication ~
= комунікаці́йний (зв’язкови́й) ада́птер
• device ~
= ада́птер зо́внішнього при́строю
• enhanced graphics ~
= розши́рений графі́чний ада́птер
• graphics ~
= графі́чний ада́птер
• Hercules graphics ~
= графі́чний ада́птер фі́рми Геркуле́с
• interface ~
= інтерфе́йсний (інтерфе́йсовий) ада́птер
• line ~
= ліні́йний ада́птер; ада́птер для лі́ній зв’язку́
• monochrome display ~
= ада́птер монохро́много диспле́ю
• multicolo(u)r graphics ~
= ада́птер кольоро́вої гра́фіки
• network ~
= ада́птер мере́жі
• peripheral ~
= ада́птер перифері́йних при́строїв; перифері́йний ада́птер
• remote ~
= ада́птер відда́леного терміна́лу; відда́лений ада́птер
• video ~
= відеоада́птер
add-in = ['ædɪn] вмонто́вний (допомі́жни́й) при́стрій
add-on = ['ædɒn] 1. додатко́вий зо́внішній (допомі́жни́й) при́стрій; розши́рення; допо́внення (додатковий пристрій) 2. дода́ваний зара́ди розши́рення (можливостей системи)
alarm = [ə'lɑ:m] 1. аварі́йний сигна́л; сигна́л триво́ги 2. при́стрій аварі́йної сигналіза́ції
analog(ue) = ['ænəlɒg] 1. ана́лог || ана́логовий 2. ана́логовий (моделюва́льний) при́стрій 3. моде́ль (для розв’язування математичних задач) || моделюва́льний
• complete ~
= по́вний ана́лог
• heuristic ~
= евристи́чний ана́лог
• linear ~
= ліні́йний ана́лог
• local ~
= лока́льний ана́лог
• nonlinear ~
= неліні́йний ана́лог; неліні́йна моде́ль
• stochastic ~
= ймові́рнісна (стохасти́чна) моде́ль
apparatus = [ˌæpə'reɪtəs] (мн. apparatuses) апара́т, при́лад, при́стрій; (зб.) апарату́ра; устатко́вання, обла́днання
arithmetic = [ə'rɪθmətɪk] 1. аритме́тика (арифме́тика) // ~ in the wide sense аритме́тика (арифме́тика) в широ́кому розумі́нні 2. аритмети́чні ді́ї; аритмети́чні опера́ції 3. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій || [ˌærɪθ'mɛtɪk] 4. аритмети́чний (арифмети́чний)
• additive ~
= адити́вна аритме́тика (арифме́тика)
• address ~
= адре́сна аритме́тика (арифме́тика)
• augmented ~
= допо́внена аритме́тика (арифме́тика)
• binary ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) у двійко́вій числові́й систе́мі
• binary-coded decimal ~
= двійко́во-десятко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• cardinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) кардина́льних чи́сел
• complex ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) ко́мплексних чи́сел; аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції з ко́мплексними чи́слами 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій для робо́ти з ко́мплексними чи́слами
• constructive ~
= конструкти́вна аритме́тика (арифме́тика)
• decimal ~
= десятко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) в десятко́вій числові́й систе́мі
• discrete ~
= дискре́тна аритме́тика (арифме́тика)
• double precision ~
= аритме́тика (арифме́тика) з подво́єною то́чністю
• dyadic ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• elementary ~
= елемента́рна аритме́тика (арифме́тика)
• exponent ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) поря́дків (чисел); аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції над поря́дками (чисел) 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій поря́дків (чисел)
• fixed-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою (кра́пкою)
• floating-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• formal ~
= форма́льна аритме́тика (арифме́тика), аритмети́чне (арифмети́чне) чи́слення
• generalized ~
= узага́льнена аритме́тика (арифме́тика)
• higher ~
= ви́ща аритме́тика (арифме́тика)
• integer ~
= цілочислова́ аритме́тика
• interval ~
= інтерва́льна аритме́тика (арифме́тика)
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна аритме́тика (арифме́тика)
• isolic ~
= аритме́тика (арифме́тика) ізо́лей
• machine ~
= маши́нна аритме́тика (арифме́тика)
• matrix ~
= ма́трична аритме́тика (арифме́тика); опера́ції над ма́трицями
• mental ~
= обчи́слювання в ду́мці (по́думки); у́сний раху́нок
• modulo N ~
= аритме́тика (арифме́тика) за мо́дулем N
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна аритме́тика (арифме́тика)
• nonstandard ~
= нестанда́ртна аритме́тика (арифме́тика)
• normalized ~
= (з)нормо́вана аритме́тика (арифме́тика)
• octal ~
= вісімко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• ordinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) ордина́рних чи́сел, аритме́тика (арифме́тика) ордина́лів
• pointer ~
= опера́ції над пока́жчиками
• polynomial ~
= поліно́мна аритме́тика (арифме́тика)
• primitive recursive ~
= лог. приміти́вно рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• recursive ~
= рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• residue ~
= аритме́тика (арифме́тика) ли́шків
• residue class ~
= аритме́тика (арифме́тика) кла́сів ли́шків
• second-order ~
= аритме́тика (арифме́тика) дру́гого поря́дку
• serial ~
= послідо́вна аритме́тика (арифме́тика)
• set-theory ~
= теоре́тикомножи́нна аритме́тика (арифме́тика)
• ternary ~
= трійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
attachment = [ə'tætʃmənt] 1. долуча́ння/долу́чення; дото́чування/дото́чення; приє́днування/приєдна́ння; прикріпля́ння/прикрі́плення 2. (приєднаний) при́стрій, на́садок (на́сад, на́садка), приста́вка || знімни́й; насадко́вий
autocoder = ['ɔ:təʊˌkəʊdə] автоко́дер, при́стрій автомати́чного кодува́ння
beeper = ['bi:pə] при́стрій звуково́ї сигналіза́ції; пи́щик, зу́мер
block = [blɒk] 1. блок; гру́па; ву́зол || бло́ковий || розбива́ти/розби́ти на бло́ки, об’є́днувати/об’єдна́ти в бло́ки, зво́дити/зве́сти́ до бло́кової фо́рми // in ~s гру́пами; бло́ками 2. блокува́ти/заблокува́ти
• ~ of a code
= блок програ́ми
• ~ of words
= гру́па (блок) слів або́ чи́сел, ко́дова гру́па
• boot ~
= заванта́жувальний блок
• bootstrap ~
= блок початко́вого (пе́рві́сного) заванта́ження
• building ~
= компонува́льний блок; конструкці́йний блок; станда́ртний блок
• cell ~
= блок комі́рок
• code ~
= ко́довий блок
• conceptual ~
= смислови́й блок (програми)
• conditional ~
= блок умо́вного опера́тора
• control ~
= блок керува́ння, керівни́й (керува́льний) блок
• corrected ~
= скориго́ваний блок
• crude ~
= нескориго́ваний блок
• data ~
= блок да́них; по́рція да́них
• dead ~
= паси́вний блок
• decision ~
= (логі́чний) блок розгалу́ження
• entry ~
= входови́й блок
• exit ~
= виходо́вий блок
• file control ~
= блок керува́ння фа́йлом
• fixed-length ~
= блок фіксо́ваної довжини́
• home ~
= початко́вий блок
• input ~
= при́стрій вво́дження
• label ~
= блок на́лички; за́голо́вок фа́йлу
• label(l)ed ~
= заналичко́ваний (позна́чений) блок
• line control ~ (LCB)
= блок керува́ння кана́лом зв’язку́
• linked-list data ~
= зв’язноспи́сковий блок да́них, блок да́них у ви́гляді (фо́рмі) зв’я́зного (сполу́ченого) спи́ску
• memory ~
= блок па́м’яті; блок (даних) у па́м’яті
• memory-control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• message ~
= блок повідо́млення; блок повідо́млень
• moderating ~
= спові́льнювальний блок, блок-спові́льнювач
• multirecord ~
= багатозаписо́вий (багатоза́писний) блок, блок з кількома́ за́писами
• output ~
= при́стрій виво́дження
• page control ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• parameter ~
= блок пара́метрів
• primitive ~
= елемента́рна компоне́нта
• principal ~
= основни́й блок
• procedure ~
= процеду́рний блок
• processing ~
= блок опрацьо́вування; опера́торний блок (у блок-схемі)
• program ~
= програмо́вий блок
• statement ~
= блок опера́торів
• stumbling ~
= перешко́да, ка́мінь спотика́ння
• super ~
= керівни́й (наглядо́вий) блок
• unirecord ~
= однозаписо́вий (одноза́писний) блок, блок з одни́м за́писом
• unlabeled ~
= незаналичко́ваний (непозна́чений) блок
• variable ~
= блок змі́нних
• variable-length ~
= блок змі́нної довжини́
buzzer = ['bʌzə] при́стрій звуково́ї сигналіза́ції; зу́мер
calculator = ['kælkjuleɪtə] калькуля́тор, обчи́слювач; обчи́слювальний при́стрій
• analogue ~
= ана́логовий обчи́слювальний при́стрій
• desktop ~
= насті́льний калькуля́тор
• digital ~
= цифрови́й обчи́слювальний при́стрій
• electronic ~
= електро́нний калькуля́тор
• handheld ~
= кишенько́вий калькуля́тор
• high-speed ~
= швидкоді́йний калькуля́тор
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) калькуля́тор
• printing ~
= калькуля́тор з друкува́льним при́строєм
• programmable ~
= програмо́вний калькуля́тор
• remote ~
= дистанці́йний калькуля́тор
• slim ~
= пло́ский калькуля́тор
chain = [tʃeɪn] 1. ланцю́г, ланцюжо́к || зв’я́зувати/зв’яза́ти (сполуча́ти/сполучи́ти) в ланцю́г (ланцюжо́к) 2. ланцюго́вий при́стрій 3. послідо́вність
• ~ of arcs
= т. граф. ланцюжо́к (послідо́вність) ре́бер
• ~ of complexes
= ланцю́г ко́мплексів
• ~ of ideals
= ланцю́г ідеа́лів
• ~ of sets
= ланцю́г множи́н
• ~ of simplexes
= ланцю́г си́мплексів
• ~ of syzygies
= ланцю́г сизи́гій
• allocation ~
= спи́сок кла́стерів, за́йнятих фа́йлом
• alternating ~
= т. граф. перемежо́ваний ланцю́г
• ascending ~
= висхідни́й ланцю́г (множин тощо)
• binary (bit) ~
= послідо́вність (ланцюжо́к) двійко́вих зна́ків, двійко́вий ланцю́г
• branched ~
= розгалу́жений ланцю́г
• call ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́кликів
• causal ~
= причино́вий ланцю́г
• cellular ~
= кліти́нний ланцю́г
• code ~
= ко́дова послідо́вність
• composition ~
= компози́тний ряд
• connected ~
= зв’язни́й ланцю́г
• continuous ~
= непере́рвний ланцю́г
• daisy ~
= під’є́днання гірля́ндою, гірля́ндовий ланцю́г
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й, звідни́й) ланцю́г
• decomposed ~
= розкла́дений (розви́нений) ланцю́г
• deductive ~
= дедукти́вний ланцюжо́к
• degenerate ~
= ви́роджений ланцю́г
• dense ~
= щі́льний ланцю́г
• dependency ~
= ланцюжо́к зале́жних з’є́днань, ланцю́г зале́жностей
• descending ~
= спадни́й ланцю́г (множин тощо)
• descriptor ~
= дескри́пторна послідо́вність
• directed ~
= спрямо́ваний ((з)орієнто́ваний) ланцю́г
• dissipative ~
= дисипати́вний ланцю́г
• double ~
= подві́йний ланцю́г
• dual ~
= дуа́льний ланцю́г
• embedded ~
= вкла́дений ланцю́г
• epsilon ~
= топ. е́псилон-ланцю́г
• ergodic ~
= ергоди́чний ланцю́г
• exit ~
= ланцюжо́к (послідо́вність) ви́ходу; виходо́вий ланцюжо́к
• focus ~
= фо́кусний ланцюжо́к (ланцюг вікон з фокусом вводження в останньому вікні)
• flat ~
= бемо́льний ланцю́г
• holomorphic ~
= голомо́рфний ланцю́г
• homogeneous ~
= однорі́дний ланцю́г
• homologous ~
= гомологі́чний ланцю́г
• indecomposable ~
= нерозкладни́й (нерозвивни́й) ланцю́г
• inessential ~
= неісто́тний ланцю́г
• inference ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́сновків
• infinite ~
= нескінче́нний ланцю́г
• inheritance ~
= ланцю́г (послідо́вність) спадко́вості
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер)
• irreducible ~
= незвідни́й ланцю́г
• isomorphic ~s
= ізомо́рфні ланцюги́
• iterative ~
= ітерати́вний (повто́рюваний) ланцю́г
• jump ~
= ланцю́г стрибкі́в
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер), ланцюжо́к букв
• logic ~
= логі́чна послідо́вність; ланцю́г логі́чних схем
• lost ~
= загу́блений ланцюжо́к (кластерів тощо)
• lumpable Markovian ~
= збі́льшуваний (збільше́нний) Ма́рковський ланцю́г
• lumped Markovian ~
= збі́льшений Ма́рковський ланцю́г
• Markov (Markovian) ~
= Ма́рковський ланцю́г, ланцю́г Ма́ркова
• owner-member ~
= ланцюжо́к підпорядкува́ння
• maximal ~
= максима́льний ланцю́г
• minimal ~
= мініма́льний ланцю́г
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний ланцю́г
• noncompact ~
= некомпа́ктний ланцю́г
• noncyclic ~
= нециклі́чний ланцю́г
• nondenumerable ~
= незліче́нний ланцю́г
• nondissipative ~
= недисипати́вний ланцю́г
• normal ~
= норма́льний ланцю́г
• number ~
= числови́й ланцю́г, ланцюжо́к чи́сел
• polyhedral ~
= поліедра́льний ланцю́г
• preference ~
= ланцю́г перева́г (пріорите́тів)
• print ~
= друкува́льний ланцюжо́к; друко́ваний рядо́к; бу́квена (лі́терна) послідо́вність
• probability ~
= імові́рнісний ланцю́г
• projective ~
= проєкти́вний ланцю́г
• reasoning ~
= ланцюжо́к міркува́нь
• reversal ~
= обе́рнений ланцю́г
• saturated ~
= наси́чений ланцю́г
• sharp ~
= діє́зний ланцю́г
• simple ~
= про́сти́й ланцю́г
• simplicial ~
= симпліці́йний ланцю́г
• singular ~
= синґуля́рний ланцю́г
• strongly ergodic ~
= стро́го ергоди́чний ланцю́г
• subnormal ~
= субнорма́льний ланцю́г
• topological ~
= топологі́чний ланцю́г
• topologically compact ~
= топологі́чно компа́ктний ланцю́г
• view ~
= ланцюжо́к (рядо́к) ви́дних елеме́нтів
checker = ['tʃɛkə] контро́льний при́стрій; перевіря́льний блок; контро́льна програ́ма
• assertion ~
= програ́ма верифіка́ції; верифіка́тор умо́в
• design-rule ~
= програ́ма нормоконтро́лю
• spell(ing) ~
= ортографі́чний (орфографі́чний) коре́ктор
• style ~
= програ́ма оці́нки сти́лю (програмува́ння)
• syntax ~
= 1. блок синтакси́чного контро́лю 2. програ́ма синтакси́чного контро́лю
coder = ['kəʊdə] 1. (людина) кодува́льник; шифрува́льник; програмува́льник 2. (пристрій) ко́дер, шифра́тор, кодува́льний при́стрій
control = [kən'trəʊl] 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́ві́рка; контро́ль; на́гляд || контро́льний; переві́рчий; наглядо́вий || перевіря́ти/переві́рити; нагляда́ти; контролюва́ти/проконтролюва́ти // out of ~ неконтрольо́ваний 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́льний при́стрій; блок керува́ння
• acceptance ~
= стат. прийма́льний контро́ль
• access ~
= контро́ль до́ступу, керува́ння до́ступом
• accuracy ~
= контро́ль то́чності
• adaptive ~
= адапти́вне керува́ння
• association ~
= керува́ння асоціа́ціями; асоціати́вне керува́ння
• automatic ~
= автомати́чне керува́ння, автомати́чне реґулюва́ння
• brightness ~
= реґулюва́ння яскра́вості
• built-in ~
= вбудо́ваний (вну́трішній) контро́ль
• communications ~
= керува́ння передава́нням да́них (комуніка́ціями)
• complete ~
= цілкови́тий (по́вний) контро́ль
• concurrency ~
= керува́ння паралелі́змом (операцій)
• context ~
= керува́ння конте́кстом
• continuous ~
= 1. непере́рвне керува́ння, непере́рвне реґулюва́ння 2. непере́рвний контро́ль
• contrast ~
= реґулюва́ння контра́сту
• coprocessor ~
= керува́ння копроце́сором
• cursor ~
= керува́ння курсо́ром
• cycle ~
= періоди́чний (циклі́чний) контро́ль
• data ~
= керува́ння да́ними
• data coherence ~
= контро́ль несупере́чливості да́них
• defined limit ~
= реґулюва́ння в за́даних ме́жах
• derivative ~
= реґулюва́ння за (пе́ршою) похідно́ю
• digital ~
= цифрове́ (дискре́тне) керува́ння
• error ~
= контро́ль помило́к
• expert ~
= керува́ння з використа́нням експе́ртної систе́ми
• feedback ~
= керува́ння зі зворо́тним зв’язко́м
• feedforward ~
= керува́ння із прогнозува́нням, прогности́чне керува́ння
• flag ~
= керува́ння за допомо́гою позна́к
• flow ~
= керува́ння пото́ком да́них; автомати́чне реґулюва́ння ви́трат
• inspection ~
= стат. прийма́льний контро́ль
• integral ~
= інтеґра́льне керува́ння
• interactive ~
= керува́ння в інтерфе́йсному режи́мі
• intermediate ~
= проміжни́й контро́ль
• job ~
= керува́ння завда́ннями
• keyboard ~
= керува́ння з клавіату́ри
• light pen ~
= керува́ння світни́м перо́м; керува́ння за допомо́гою світно́го пера́
• load ~
= контро́ль (реґулюва́ння) наванта́ги
• manual ~
= ручне́ керува́ння
• memory ~
= 1. керува́ння па́м’яттю 2. блок керува́ння па́м’яттю
• numerical ~
= числове́ програмо́ве керува́ння
• open-loop ~
= реґулюва́ння в розі́мкненому ко́нтурі, реґулюва́ння без зворо́тного зв’язку́
• optimal ~
= оптима́льне керува́ння
• pen ~
= керува́ння світни́м перо́м
• power ~
= керува́ння жи́вленням
• process ~
= керува́ння проце́сом
• proportional ~
= пропорці́йне реґулюва́ння, ліні́йне реґулюва́ння, реґулюва́ння за ві́дхилом
• remote ~
= дистанці́йне керува́ння
• retarded ~
= зага́йне реґулюва́ння, реґулюва́ння із запі́зненням
• sampling ~
= стат. 1. вибірко́вий контро́ль 2. вибірко́ва пере́ві́рка
• sequential ~
= послідо́вний контро́ль
• sight ~
= візуа́льний контро́ль
• size ~
= керува́ння ро́зміром (вікна)
• slide ~
= пла́вне (ковзне́) реґулюва́ння
• statistical ~
= статисти́чний контро́ль
• step-by-step ~
= (по)кро́кове реґулюва́ння
• stochastic ~
= стохасти́чне керува́ння
• traffic ~
= реґулюва́ння пото́ку наванта́г, реґулюва́ння тра́фіку
• transfer ~
= передава́ння керува́ння; передава́ти керува́ння
• version ~
= керува́ння ве́рсіями
• widow-and-orphan ~
= впорядко́вування початко́вих і кінце́вих зави́слих рядкі́в
controller = [kən'trəʊlə] контро́лер, реґуля́тор; керівни́й при́стрій; мікроконтро́лер
• bus ~
= контро́лер ши́ни
• cluster ~
= групови́й контро́лер
• communications ~
= контро́лер зв’язку́
• diskette ~
= контро́лер диске́ти
• floppy disk ~
= контро́лер дисково́да (гнучких дисків)
• hard disk ~
= контро́лер жорстко́го ди́ску (вінче́стера)
• interrupt ~
= контро́лер перерива́ння
• network ~
= контро́лер мере́жі
• network access ~
= контро́лер до́ступу до мере́жі
• programmable ~
= програмо́вний контро́лер
corrector = [kə'rɛktə] 1. коригува́льний при́стрій 2. поправко́ва фо́рмула, коре́ктор
coupler = ['kʌplə] з’є́днувач; комунікаці́йний при́стрій
deck = [dɛk] 1. за́дня пане́ль (приладу) 2. коло́да (карт) 3. па́чка 4. стрічкопротя́гувальний механі́зм
• card ~
= паке́т перфока́рт; коло́да перфока́рт
• data ~
= паке́т (маси́в) да́них
• job ~
= паке́т завда́нь
• tape ~
= стрічкопротя́гувальний при́стрій
decoder = [ˌdi:'kəʊdə] дешифра́тор, деко́дер, декодува́льний при́стрій
• address ~
= дешифра́тор адре́си
• instruction ~
= дешифра́тор кома́нд
detector = [dɪ'tɛktə] дете́ктор
• correlation ~
= кореляці́йний дете́ктор
• error ~
= дете́ктор помило́к, при́стрій виявля́ння помило́к
• linear ~
= ліні́йний дете́ктор
• paper end ~
= сигналіза́тор кінця́ папе́ру
device = [dɪ'vaɪs] 1. при́стрій; при́лад; механі́зм; апара́т 2. уста́ва 3. ме́тод; спо́сіб 4. схе́ма
• adding ~
= сума́тор
• add-on ~
= навісни́й елеме́нт; додатко́вий елеме́нт чи при́лад
• addressed ~
= адресо́ваний при́стрій (що ма́є адре́су)
• aiming ~
= при́лад для вка́зування то́чки (на екрані дисплея з автоматичним введенням координат)
• alarm ~
= при́стрій аварі́йної сигналіза́ції
• analog ~
= ана́логовий (моделюва́льний) при́стрій
• arithmetic ~
= аритмо́мет(е)р (арифмо́мет(е)р)
• assigned ~
= призна́чений при́стрій (блок)
• attached ~
= долу́чений при́стрій
• attention ~
= сигна́льний при́стрій (привертати увагу оператора)
• auxiliary ~
= додатко́вий при́стрій
• backup ~
= резе́рвний при́стрій
• calling ~
= виклико́вий (виклика́льний) при́стрій
• character ~
= при́стрій поси́мвольного вво́дження/виво́дження
• character-recognition ~
= при́стрій розпізнава́ння зна́ків
• code (coding) ~
= кодува́льний при́стрій
• comparison ~
= порі́внювальний при́стрій
• computing ~
= обчи́слювальний при́стрій
• control ~
= керува́льний при́стрій; контро́льний при́лад; за́сіб контро́лю
• correlation ~
= кореляці́йний при́стрій
• counting ~
= лічи́льник, лічи́льний (рахува́льний) при́стрій
• cutoff ~
= ви́мкнений при́стрій (у відмовостійких системах)
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них чи інформа́ції
• decision-making ~
= схе́ма вибира́ння (прийма́ння) рі́шення
• detachable ~
= відокре́мний (знімни́й) при́стрій
• digital ~
= цифрови́й при́стрій; цифрови́й при́лад; цифрови́й елеме́нт
• direct-access storage ~
= па́м’ять прямо́го до́ступу
• directory ~
= при́стрій з катало́гом
• discrete ~
= дискре́тний при́стрій; дискре́тний елеме́нт
• display ~
= 1. диспле́й 2. при́стрій відобража́ння 3. при́стрій індика́ції 4. індика́тор
• division ~
= діли́льник, при́стрій ді́лення
• encoding ~
= кодува́льний при́лад; ко́дер; шифра́тор
• error-sensing ~
= дете́ктор (шука́ч) помило́к, при́стрій для знахо́дження помило́к
• external ~
= зо́внішній при́стрій
• file ~
= фа́йловий при́стрій; при́стрій з фа́йловою структу́рою
• graphics ~
= графі́чний при́стрій
• hard-copy (output) ~
= виходо́вий при́стрій (що видає документальні копії)
• hardware/software input ~
= апара́тно-програмо́вий при́стрій вво́дження, вво́джувач
• higher-priority ~
= пріорите́тний при́стрій; при́стрій ви́щого пріорите́ту
• input ~
= входови́й при́стрій; при́стрій вво́дження, вво́джувач
• input/output ~
= при́стрій вво́дження-виво́дження, ввідни́й/вивідни́й при́стрій, вво́джувач/виво́джувач
• integrating ~
= 1. інтеґрува́льний при́стрій 2. інтеґрува́льний елеме́нт
• interactive pointing ~
= інтеракти́вний координа́тний пока́жчик
• interface ~
= при́стрій зв’язку́, інтерфе́йсний при́стрій
• list ~
= друкува́льний при́стрій
• locator ~
= координа́тний маніпуля́тор, при́стрій вво́дити координа́ти, вво́джувач координа́т
• logical ~
= логі́чний при́стрій; логі́чний блок; логі́чний елеме́нт
• massive storage ~
= па́м’ять вели́кого о́бсягу (вмі́сту)
• mouse pointing ~
= ми́шка (маніпулятор)
• null ~
= фікти́вний при́стрій
• output ~
= виходо́вий при́стрій; при́стрій виво́дження, виво́джувач
• paging ~
= при́стрій чи програ́ма горта́ння сторіно́к (пам’яті)
• paper-moving ~
= механі́зм протя́гування папе́ру
• parallel ~
= при́стрій з парале́льним інтерфе́йсом
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pick ~
= дава́ч; да́тчик; при́стрій вка́зування
• plotting ~
= графобудува́ч; графі́чний реєструва́льний при́лад; пло́тер
• pointing ~
= пока́зувальний при́стрій
• positioning ~
= при́стрій керува́ння курсо́ром
• printer-sharing ~
= блок керува́ння спі́льним при́нтером
• printing ~
= друкува́льний при́стрій; при́нтер
• protective ~
= 1. захисни́й при́стрій 2. запобі́жник; запобі́жний при́стрій
• random-access ~
= па́м’ять з дові́льним до́ступом
• raster-display ~
= ра́стровий при́стрій відобража́ння
• raster-scan ~
= при́стрій з розго́рткою ра́стру; ра́стровий при́стрій
• readout ~
= зчи́тувач, зчи́тувальний при́стрій
• ready/not ready ~
= сигналіза́тор гото́вності (апаратури до роботи)
• recording ~
= запи́сувальний при́стрій, запи́сувач
• remote ~
= відда́лений при́стрій (у мережі)
• reproducing ~
= при́стрій відтво́рювання (репродукува́ння); відтво́рювач
• rewriting ~
= при́стрій перезапи́сування, перезапи́сувач
• safety ~
= 1. запобі́жник, запобі́жний при́стрій 2. захисни́й при́стрій
• serial ~
= при́стрій послідо́вної ді́ї; послідо́вний мо́дуль
• stand-alone ~
= автоно́мний при́лад
• standard input ~
= станда́ртний входови́й при́стрій
• standard output ~
= станда́ртний виходо́вий при́стрій
• storage (storing) ~
= пам’яттє́вий при́стрій, па́м’ять
• stream-oriented ~
= пото́ковий при́стрій
• string ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) рядкі́в
• stylus input ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) зі світни́м перо́м, світне́ перо́
• swap ~
= свопува́льний при́стрій
• switching ~
= 1. перемика́ч, перемика́льний при́стрій 2. перемика́льний елеме́нт 3. комутаці́йний при́стрій;
• system input ~
= систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний при́стрій виво́дження
• tablet coordinates input ~
= планше́тний координа́тний при́стрій (вводити графічні дані)
• tape-moving ~
= стрічкопротя́гувальний механі́зм, протя́гувач
• temporary storage ~
= короткоча́сна па́м’ять, па́м’ять для тимчасо́вого зберіга́ння інформа́ції
• terminal ~
= терміна́л, кінце́вий при́стрій
• text file ~
= при́стрій для робо́ти з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= розподі́лювач (механі́зм розпо́ділу) ча́су
• touch-input ~
= се́нсорний при́стрій вво́дження
• unrecognized ~
= невпізна́ваний (невпі́знаний) (системою) при́стрій
• utility ~
= допомі́жни́й при́стрій (для тимчасового запам’ятовування проміжних даних)
• virtual ~
= віртуа́льний при́стрій
• visible-warning ~
= при́стрій візуа́льної сигналіза́ції
differentiator = [ˌdɪfə'rɛnʃieɪtə] 1. ан. диференці́йний пара́мет(е)р 2. диференціюва́льний при́стрій, диференціа́тор
digitizer = ['dɪdʒɪtaɪzə] диґіта́йзер, цифрови́й перетво́рювач; цифра́тор, цифрува́ч
• graphic ~
= графі́чно-цифрови́й вво́джувач
• picture ~
= цифрува́ч (при́стрій цифрува́ння) зобра́ження
director = [daɪ'rɛktə] 1. дире́ктор; керівни́к (люди́на) 2. дире́ктор (пристрій), керівни́й ву́зол
• channel ~
= при́стрій чи програ́ма керува́ння кана́лами (зв’язку)
display = [dɪ'spleɪ] 1. диспле́й; екра́н 2. зобра́ження 3. відобра́ження (да́них); відобра́жені да́ні 4. демонстраці́йний при́стрій; при́стрій відобра́ження; при́стрій індика́ції; електро́нне табло́ 5. індика́ція; індика́тор 6. по́каз, ви́ставка 7. відобра́жувати/відобрази́ти 8. виво́дити/ви́вести на екра́н // to ~ on the screen виво́дити на екра́н; to ~ text one screenful at a time виво́дити текст поекра́нно (порціями по одному повноекранному кадру)
• all-digital ~
= цифрови́й індика́тор
• all-points-addressable ~
= повноадресо́вний диспле́й
• alphanumeric ~
= буквоцифрови́й диспле́й; буквоцифрове́ табло́
• binary ~
= двійко́ве відобра́ження
• bit-map(ped) ~
= диспле́й з поелеме́нтним відобра́женням (екранного зображення в пам’яті)
• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий диспле́й
• calligraphic ~
= 1. ве́кторний диспле́й (з програмовим керуванням променем) 2. ве́кторне (каліграфі́чне) зобра́ження (на відміну від растрового)
• Cartesian ~
= Дека́ртова координа́тна сі́тка (на екрані)
• character ~
= буквоцифрови́й індика́тор; (табло́) зобра́ження си́мвола
• colo(u)r ~
= кольоро́вий диспле́й; кольоро́ве зобра́ження
• CRT (cathode-ray tube) ~
= екра́нний диспле́й (на електроннопромене́вій тру́бці)
• data ~
= 1. виво́дження/ви́ведення да́них на диспле́й 2. інформаці́йне табло́ 3. да́ні на екра́ні
• direct(ed)-beam ~
= диспле́й з програмо́во керова́ним про́менем; ве́кторний диспле́й
• dot-matrix ~
= ра́стровий диспле́й
• enhanced colo(u)r ~
= диспле́й з широ́кими ко́лірними можли́востями
• fill-in-the-blanks ~
= документа́льний диспле́й (висвічує бланки документів під заповнення)
• flat(-panel) ~
= пло́ский диспле́й; пло́ска індика́торна пане́ль
• flicker-free ~
= немерехтли́вий (немиготли́вий) диспле́й, диспле́й без мерехті́ння (миготі́ння)
• formatted ~
= формато́ване відобра́ження
• forms ~
= 1. документа́льний диспле́й (висвічує бланки документів під заповнення) 2. висві́чування (на екрані) формато́ваних бла́нків
• full-page ~
= повносторінко́вий диспле́й
• graphic ~
= графі́чний диспле́й
• green-phosphor ~
= диспле́й зеле́ного світі́ння
• image ~
= графі́чний диспле́й; відтво́рювання зобра́жень на екра́ні
• incremental ~
= інкреме́нтовий диспле́й
• inquiry and subscriber ~
= довідко́вий абоне́нтський диспле́й
• intelligent ~
= інтелектуа́льний (розу́мний) диспле́й
• intensified ~
= диспле́й з підсві́чуванням части́н зобра́ження
• interactive ~
= діало́говий диспле́й
• isometric ~
= ізометри́чне зобра́ження (тривимірного об’єкта)
• keyboard ~
= диспле́й з клавіату́рою; зобра́ження клавіату́ри (на екрані)
• knowledge-of-results ~
= відобра́ження да́них про результа́ти (виконаних дій)
• landscape ~
= ландша́фтний диспле́й, диспле́й із горизонта́льно ви́довженим зобра́женням
• LED (light-emitting diode) ~
= світлодіо́дний індика́тор
• liquid-crystal ~ (LCD)
= плинокриста́ловий (плинокристалі́чний) диспле́й, диспле́й на плинокриста́лах (пли́нних криста́лах)
• matrix(-addressed) ~
= диспле́й з ма́тричним адресува́нням, ма́тричний диспле́й
• monitor ~
= контро́льний диспле́й, моніто́р
• monochrome ~
= монохро́мний диспле́й
• multiple-window ~
= поліекра́нний диспле́й
• multiuser ~
= диспле́й колекти́вного до́ступу; гуртови́й диспле́й
• nonstorage ~
= 1. диспле́й без бло́ку па́м’яті 2. екра́н без післясвіті́ння 3. зобра́ження без післясвіті́ння
• n-segment ~
= n-сеґме́нтний індика́тор
• numeric ~
= цифрови́й диспле́й; цифрове́ табло́
• operator’s ~
= диспле́й опера́тора; табло́ опера́тора
• portrait ~
= портре́тний диспле́й, диспле́й із вертика́льно ви́довженим зобра́женням
• primary ~
= режи́м диспле́ю пі́сля вві́мкнення комп’ю́тера (до встановлення робочого стану)
• raster ~
= ра́стровий диспле́й
• remote ~
= дистанці́йний диспле́й
• reverse-video ~
= диспле́й з неґати́вним зобра́женням (темні знаки на світлому тлі)
• screen ~
= екра́нний при́стрій відобра́ження; екра́нний індика́тор
• symbol ~
= 1. си́мвольний диспле́й, буквоцифрови́й індика́тор; 2. відобра́ження буквоцифрово́ї інформа́ції, буквоцифрова́ індика́ція
• television ~
= теледиспле́й, телевізі́йний диспле́й, диспле́й з ра́стром телевізі́йного ти́пу
• tilt/swivel ~
= на́хило-поворо́тний диспле́й (з шарнірним механізмом нахиляння і повертання екрану)
• unformatted ~
= несформато́ване відобра́ження
• vector ~
= ве́кторний диспле́й
• wide ~
= повноекра́нне відобра́ження
divider = [dɪ'vaɪdə] 1. дільни́к 2. діли́льний при́стрій; блок ді́лення 3. ци́ркуль-вимі́рник 4. поді́льник напру́ги
doubler = ['dʌblə] подво́ювач, при́стрій мно́ження на два
drive = [draɪv] 1. за́пуск || вмика́ти/ввімкну́ти; запуска́ти/запусти́ти; вво́дити/вве́сти́ в ді́ю 2. ел. збу́джування/збу́дження || збу́джувати/збуди́ти 3. дисково́д, диск; накопи́чувач // the ~ you will be transferring information to дисково́д, на яки́й ви пересила́тимете інформа́цію 4. руші́й, руші́йний механі́зм; по́від, при́вод, передава́ч
• boot ~
= заванта́жувальний дисково́д (при́стрій)
• cartridge disk ~
= касе́тний накопи́чувач на ди́сках
• cartridge tape ~
= касе́тний накопи́чувач на магне́тній стрі́чці
• correct ~
= потрі́бний дисково́д
• current ~
= акти́вний дисково́д
• default (disk) ~
= уста́вний дисково́д (активний, якщо немає інших вказівок)
• disk ~
= дисково́д
• external ~
= зо́внішній дисково́д
• floppy ~
= накопи́чувач на гнучки́х магне́тних ди́сках, НГМД
• floppy disk ~
= дисково́д (гнучких дисків)
• hard ~
= накопи́чувач на жорстки́х магне́тних ди́сках, НМД
• hard disk ~
= вінче́стер; жорстки́й диск
• incorrect ~
= не той дисково́д
• internal ~
= вну́трішній дисково́д
• local ~
= лока́льний дисково́д
• logical ~
= логі́чний дисково́д
• microfloppy-diskette ~
= накопи́чувач на мікродиске́тах
• minifloppy disk ~
= накопи́чувач на мініди́сках
• network ~
= мере́жевий диск
• N-high disk ~
= накопи́чувач з N ди́сками
• optical disk ~
= накопи́чувач на опти́чних ди́сках
• physical ~
= фізи́чний диск
• ribbon ~
= руші́йний (протя́гувальний) механі́зм фарбува́льної стрі́чки (в друкувальному пристрої)
• slim-line ~
= малогабари́тний накопи́чувач
• tape ~
= 1. накопи́чувач на магне́тній стрі́чці 2. стрічкопротя́гувач, стрічкопротя́гувальний механі́зм
• tractor ~
= протя́гувальний механі́зм (для протягування паперу в друкувальному пристрої)
driver = ['draɪvə] 1. руші́й 2. дра́йвер; керівна́ програ́ма 3. збу́джувач, збу́дник 4. задава́льний при́стрій 5. формува́льник, формівни́к 6. двигу́н; руші́йний механі́зм
• bus ~
= дра́йвер ши́ни
• debug ~
= знева́джувальний (налаго́джувальний) дра́йвер; знева́джувальна (налаго́джувальна) програ́ма
• device ~
= дра́йвер при́строю
• disk ~
= дра́йвер ди́ску
• display ~
= дра́йвер диспле́ю, диспле́йний дра́йвер
• expanded memory ~
= дра́йвер розши́реної па́м’яті
• mouse ~
= дра́йвер ми́шки
• printer ~
= дра́йвер при́нтера
• software ~
= програмо́вий дра́йвер (для форматування даних під час обміну з зовнішніми пристроями)
• test ~
= те́стовий дра́йвер (для ґенерування тестів)
• text device (text file device) ~
= дра́йвер при́строїв, що працю́ють з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= дра́йвер розпо́ділу ча́су
• user-written ~
= дра́йвер користувача́
duplicator = ['dju:plɪkeɪtə] копіюва́льний (мно́жильний, розмно́жувальний) при́стрій
effector = [ɪ'fɛktə] вико́нувач (викона́вчий при́стрій) (блок); ефе́ктор
element = ['ɛlɪmənt] 1. елеме́нт // ~ of (smth) є елеме́нтом (чогось), нале́жить (до чогось) 2. складни́к; компоне́нта 3. дета́ль, ла́нка 4. мн. заса́ди, осно́ви
• ~ of an arc
= елеме́нт дуги́
• ~ of area
= елеме́нт пло́щі (поверхні)
• ~ of a cone
= твірна́ ко́нуса
• ~ of integration
= інтеґро́ваний (підінтеґра́льний) ви́раз, ви́раз під зна́ком інтеґра́лу
• ~ of length
= елеме́нт довжини́
• ~ of a matrix
= елеме́нт ма́триці
• ~ of a set
= елеме́нт множини́
• arbitrary ~
= дові́льний елеме́нт
• array ~
= елеме́нт маси́ву
• associative ~
= асоціати́вний елеме́нт
• attainable ~
= дося́жний елеме́нт
• binary ~
= двійко́вий (біна́рний) елеме́нт
• bound ~
= обме́жений елеме́нт
• boundary ~
= межови́й елеме́нт, елеме́нт межі́
• cancellable ~
= скоротни́й елеме́нт
• character ~
= си́мвольний елеме́нт; си́мвол
• comparison ~
= порі́внювальний елеме́нт (при́стрій), елеме́нт порі́внювання
• computer ~
= ву́зол комп’ю́тера
• constituent ~
= складни́к
• contravariant ~
= контраваріа́нтний елеме́нт
• covariant ~
= коваріа́нтний елеме́нт
• data ~
= елеме́нт да́них
• diagonal ~
= діагона́льний елеме́нт
• differential ~
= диференціа́льний елеме́нт
• disjoint ~s
= незв’я́зані (несполу́чені, нез’є́днані, роз’є́днані) елеме́нти
• display ~
= елеме́нт зобра́ження
• distributed ~
= розподі́лений елеме́нт
• distributive ~
= дистрибути́вний елеме́нт
• divisible ~
= поді́льний елеме́нт
• effaceable ~
= знище́нний елеме́нт
• final ~
= оста́нній елеме́нт
• first ~
= пе́рший елеме́нт
• fixed ~
= 1. алґ. (за)фіксо́ваний елеме́нт (матриці) 2. топ. нерухо́мий елеме́нт
• generalized ~
= узага́льнений елеме́нт
• generating ~
= породжува́льний елеме́нт
• generic ~
= спі́льний (зага́льний) елеме́нт
• human ~
= людськи́й фа́ктор, люди́на як елеме́нт систе́ми
• ideal ~
= ідеа́льний елеме́нт, іде́ль (ідеа́л)
• idempotent ~
= ідемпоте́нтний елеме́нт, ідемпоте́нт
• identity ~
= одини́чний елеме́нт (групи), одини́ця
• image ~
= елеме́нт зобра́ження
• imprimitive ~
= імприміти́вний елеме́нт
• improper ~
= невласти́вий елеме́нт
• inaccessible ~
= недося́жний елеме́нт
• incident ~
= геом. інциде́нтний елеме́нт
• indecomposable ~
= нерозкладни́й елеме́нт
• integer ~
= ці́лий елеме́нт
• integral ~
= інтеґра́льний елеме́нт
• internal ~
= вну́трішній елеме́нт
• interpolation ~
= інтерполяці́йний елеме́нт
• invariant ~
= інваріа́нтний елеме́нт
• inverse ~
= обе́рнений елеме́нт
• invertible ~
= оборо́тний елеме́нт
• involutive ~
= інволюти́вний елеме́нт
• last ~
= оста́нній елеме́нт
• leading ~ in a determinant
= елеме́нт головно́ї діагона́лі визначника́
• least ~
= найме́нший елеме́нт
• lexical ~
= лексе́ма
• line ~
= 1. ан. ліні́йний елеме́нт, диференціа́л довжи́ни дуги́ 2. геом. елеме́нт лі́нії, ліні́йний елеме́нт, елемента́рний ві́дтинок, елеме́нт ко́нтура
• lineal ~
= ліні́йний елеме́нт
• lumped ~
= зосере́дженй елеме́нт
• matrix ~
= ма́тричний елеме́нт, елеме́нт ма́триці
• meromorphic ~
= меромо́рфний елеме́нт
• monogamous ~
= монога́мний елеме́нт
• neighbo(u)ring ~
= сусі́дній елеме́нт
• neutral ~
= нейтра́льний елеме́нт, одини́ця
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний елеме́нт
• null ~
= нульови́й елеме́нт
• off-diagonal ~
= позадіагона́льний елеме́нт
• perfect ~
= ідеа́льний елеме́нт
• permutable ~
= перестано́вний елеме́нт
• picture ~
= (скор. pixel) елеме́нт зобра́ження, пі́ксель, кра́пка ра́стру
• pivotal ~
= провідни́й елеме́нт (матриці)
• primal ~
= приміти́вний елеме́нт
• primary ~
= перви́нний елеме́нт
• prime ~
= про́сти́й елеме́нт
• primitive ~
= приміти́вний елеме́нт
• probabilistic ~
= ймові́рнісний елеме́нт
• probability ~
= елеме́нт ймові́рності
• processor ~
= елемента́рний проце́сор, проце́сорний елеме́нт (мо́дуль)
• program ~
= елеме́нт програ́ми
• quantile ~
= кванти́льний елеме́нт
• queue ~
= елеме́нт че́рги
• ramified ~
= розгалу́жений елеме́нт
• random ~
= випадко́вий елеме́нт
• real ~
= 1. ді́йсний елеме́нт 2. кіб. реа́льний елеме́нт
• reciprocal ~
= обе́рнений елеме́нт
• separable ~
= сепара́бельний елеме́нт
• sifted ~
= т. чис. просі́яний елеме́нт
• simplex ~
= си́мплекс-елеме́нт
• simplicial ~
= симпліці́йний елеме́нт
• storage ~
= елеме́нт па́м’яті
• threshold ~
= поро́говий елеме́нт
• top ~
= верши́на, поча́ток (стека, стосу)
• torsion ~
= періоди́чний елеме́нт, елеме́нт скінче́нного поря́дку
• type ~
= друкува́льний елеме́нт (ву́зол)
• unipotent ~
= уніпоте́нтний елеме́нт
• unit ~
= одини́чний елеме́нт
• universal ~
= універса́льний (максима́льний) елеме́нт
• zero ~
= нульови́й елеме́нт, нуль
• zeroid ~
= алґ. зеро́їд
encoder = [ɪn'kəʊdə] кодува́льний при́стрій, кодува́льник, шифрува́льник, шифра́тор
equipment = [ɪ'kwɪpmənt] 1. обла́днання 2. устатко́вання 3. апарату́ра
• analog ~
= ана́логове обла́днання
• ancillary ~
= допомі́жне́ обла́днання, допомі́жна́ апарату́ра
• answer ~
= автомати́чний відповіда́ч
• calling ~
= при́стрій автомати́чного ви́клику
• communication ~
= апарату́ра зв’язку́
• computer ~
= обчи́слювальне (комп’ю́терне) обла́днання, комп’ю́тери
• data communication ~
= апарату́ра пересила́ння да́них
• data demultiplexing ~
= апарату́ра відокре́млювання паке́тів да́них
• data multiplexing ~
= апарату́ра об’є́днування паке́тів да́них
• data processing ~
= обла́днання (для) опрацьо́вування да́них; обчи́слювальне устатко́вання, обчи́слювальна апарату́ра
• data terminal ~
= терміна́лова апарату́ра (терміна́лове устатко́вання) для робо́ти з да́ними
• digital ~
= цифрове́ обла́днання, цифрова́ апарату́ра
• error control ~
= апарату́ра за́хисту сигна́лу від по́хибок
• high-performance ~
= високоя́кісне обла́днання, високоя́кісна апарату́ра
• intermediate ~
= проміжни́й при́стрій
• office ~
= о́фісна те́хніка; оргте́хніка
• off-line ~
= автоно́мне обла́днання
• optional ~
= необов’язко́ве (факультати́вне) обла́днання; додатко́ве обла́днання (що не входить в основний комплект)
• peripheral ~
= перифері́йне обла́днання; розм. перифері́я
• plug-compatible ~
= цілкови́то згі́дне (сумі́сне) обла́днання
• processing ~
= обла́днання (апарату́ра) для опрацьо́вування (даних), опрацьо́вувальне обла́днання, опрацьо́вувальна апарату́ра
• publishing ~
= 1. видавни́че обла́днання 2. видавни́ча систе́ма
• service ~
= се́рвісне обла́днання, се́рвісна апарату́ра
• slave ~
= 1. підпорядко́ване обла́днання 2. обслуго́вувальний при́стрій
• stand-by ~
= резе́рвне обла́днання; запасне́ обла́днання
• support ~
= допомі́жне́ обла́днання, допомі́жна́ апарату́ра
• terminal ~
= терміна́лове (кінце́ве) обла́днання; терміна́л
• type-setting ~
= 1. набира́льний при́стрій 2. набира́льне обла́днання
• window ~
= офо́рмлення (обла́днання) ві́кон
• word processing ~
= реда́ктори, те́кстові опрацьо́вувачі, обла́днання для опрацьо́вування те́кстів
error = ['ɛrə] 1. по́хибка 2. по́ми́лка 3. хи́ба, ва́да // by trial and ~ ме́тодом спроб і по́ми́лок; ~ due to по́ми́лка, зумо́влена (чимось); ~ in an equation по́ми́лка в рівня́нні, по́ми́лка у фо́рмулі; ~ in an estimate по́хибка оці́нки; ~ per digit по́хибка на ци́фру; within the experimental ~ в ме́жах експеримента́льної по́хибки
• ~ of measurement
= по́хибка вимі́рювання
• ~ of the method
= по́хибка ме́тоду
• ~ of observation
= по́хибка спостере́ження
• ~ of the solution
= по́хибка ро́зв’язку
• absolute ~
= абсолю́тна по́хибка
• accidental ~
= випадко́ва по́ми́лка
• accumulated ~
= накопи́чена (сума́рна) по́хибка
• accumulating ~
= накопи́чувальна по́хибка
• additive ~
= адити́вна по́хибка
• admissible ~
= прийня́тна по́хибка
• addressing ~
= по́ми́лка адреса́ції
• aggregate ~
= сума́рна по́хибка
• alignment ~
= 1. по́хибка центрува́ння 2. по́хибка юстува́ння
• altering ~
= нереґуля́рна по́хибка; нереґуля́рна (неповто́рювана) по́ми́лка
• analytical ~
= аналіти́чна по́ми́лка
• angle ~
= кутова́ по́хибка
• apparent ~
= очеви́дна по́ми́лка
• appreciable ~
= помі́тна (значна́) по́хибка
• approximation ~
= по́хибка апроксима́ції (набли́ження)
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) по́ми́лка
• asymptotic ~
= асимптоти́чна по́хибка
• average ~
= сере́дня по́хибка
• bad-call format ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильний ви́клик
• bad-command ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильну кома́нду
• bad-unit ~
= по́ми́лка че́рез невідпові́дний при́стрій
• balanced ~
= симетри́чна (зрівнова́жена, скомпенсо́вана) по́хибка
• bias ~
= по́ми́лка змі́щення
• bias(ed) ~
= системати́чна по́хибка
• burst ~
= паке́т по́ми́лок
• calculation ~
= по́ми́лка обчи́слювання
• call ~
= по́ми́лка ви́клику
• checksum ~
= по́ми́лка в контро́льній су́мі
• common ~
= звича́йна (зви́чна, поши́рена, тривіа́льна) по́ми́лка
• compare ~
= по́ми́лка, ви́явлена під час порі́внювання
• compiler ~
= по́ми́лка компілюва́ння (транслюва́ння)
• computational ~
= по́ми́лка в розраху́нках
• computed ~
= обчи́слена по́хибка
• configuration ~
= по́ми́лка компонува́ння, по́ми́лка конфігурува́ння
• consistency ~
= по́ми́лка че́рез несумі́сність (форматів тощо)
• constructional ~
= 1. конструкці́йна ва́да 2. по́ми́лка монтажу́
• contributory ~
= вне́сена (зане́сена) по́ми́лка
• counting ~
= по́ми́лка в підраху́нку
• critical ~
= крити́чна по́ми́лка
• data ~
= по́ми́лка в да́них
• deletion ~
= по́ми́лка че́рез хи́бне ви́лучення (потрібного елемента)
• design ~
= по́ми́лка проєктува́ння, конструкти́вна ва́да
• detectable ~
= виявна́ по́ми́лка
• discretization ~
= по́хибка дискретиза́ції
• documentation ~
= по́ми́лка в документа́ції
• downward ~
= по́хибка в ме́нший бік
• estimated ~
= оці́нена (оці́нко́ва) по́хибка
• estimation ~
= по́ми́лка оці́нювання
• experimental ~
= 1. по́ми́лка експериме́нту 2. експеримента́льна по́хибка
• fatal ~
= неви́правна (фата́льна) по́ми́лка
• fatal hard ~
= неви́правна апара́тна по́ми́лка
• file ~
= по́ми́лка робо́ти з фа́йлами
• fixed ~
= систе́мна по́ми́лка
• framing ~
= по́ми́лка ка́дрової синхроніза́ції
• general ~
= по́ми́лка зага́льного хара́ктеру (що не залежить від мови програмування)
• graphics ~
= по́ми́лка графі́чної опера́ції
• gross ~
= гру́ба по́ми́лка
• handling ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильні ді́ї
• hard ~
= пості́йна по́ми́лка (через несправність чи несумісність апаратних засобів)
• hardware ~
= апара́тна по́ми́лка
• heap ~
= по́ми́лка сто́су; по́ми́лка до́ступу до сто́су
• human ~
= суб’єкти́вна по́ми́лка, по́ми́лка опера́тора
• human-factor ~
= по́ми́лка че́рез людськи́й фа́ктор
• identification ~
= по́ми́лка розпізнава́ння (впізнава́ння)
• inherited ~
= успадко́вана по́ми́лка
• input ~
= по́ми́лка вво́дження
• insertion ~
= хи́бна (помилко́ва) вста́вка
• instantaneous ~
= миттє́ве зна́чення по́хибки
• intentional ~
= навми́сна по́ми́лка
• intermittent ~
= нереґуля́рна по́ми́лка
• interpolation ~
= по́хибка інтерполя́ції
• introduced ~
= вне́сена по́ми́лка
• irrecoverable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• isolated ~
= локалізо́вана по́ми́лка
• linearization ~
= по́хибка лінеаріза́ції
• logical ~
= логі́чна по́ми́лка
• machine ~
= маши́нна по́ми́лка; апара́тна по́ми́лка
• marginal ~
= марґіна́льна по́ми́лка; по́ми́лка че́рез ви́хід за ме́жі робо́чого режи́му
• mean ~
= сере́дня по́хибка
• mean-root-square ~
= середньоквадра́тний ві́дхил, середньоквадра́тна по́хибка
• measurement ~
= по́хибка вимі́рювання
• memory ~
= по́ми́лка па́м’яті
• meter ~
= по́хибка при́ладу
• metering ~
= по́хибка вимі́рювання
• minute ~
= невели́ка (незначна́) по́ми́лка (по́хибка)
• mismatch ~
= кіб. по́хибка незгі́дності
• missing-data ~
= по́ми́лка за бра́ком да́них
• misuse ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне пово́дження
• non-DOS disk ~
= по́ми́лка че́рез брак систе́много ди́ску
• no-paper ~
= по́ми́лка че́рез брак папе́ру
• not-ready ~
= по́ми́лка че́рез негото́вність до робо́ти
• overrun ~
= по́ми́лка че́рез переви́щення те́мпу (пересилання чи обчислювання)
• out-of-memory ~
= по́ми́лка че́рез неста́чу па́м’яті
• observational ~
= по́хибка спостере́ження
• permissible ~
= прийня́тна (допускна́) по́хибка
• pooled ~
= стат. сума́рна по́хибка
• program ~
= по́ми́лка в програ́мі
• propagated ~
= поши́рена (повто́рювана) по́ми́лка
• quiet ~
= випра́вна (незначна́) по́ми́лка
• random ~
= випадко́ва по́ми́лка
• read-fault ~
= по́ми́лка чита́ння
• reasonable ~
= прийня́тна по́хибка, по́хибка в розу́мних ме́жах
• recoverable ~
= випра́вна по́ми́лка
• recurrent ~
= системати́чна по́ми́лка
• regression ~
= по́хибка реґре́сії
• rejection ~
= по́ми́лка че́рез відкида́ння, ігнорува́ння, невизна́ння́ (правильного елемента)
• relative ~
= відно́сна по́хибка
• requirement ~
= по́ми́лка у ви́значенні техні́чних вимо́г
• resolution ~
= по́хибка вирізня́льної (розді́льної, розділо́вої) зда́тності
• response ~
= 1. стат. по́хибка спостере́ження 2. по́ми́лка ві́дгуку 3. по́ми́лка у ві́дповіді (під час обстежування)
• resultant ~
= вислідна́ (підсумко́ва) по́хибка
• round-off ~
= по́хибка заокру́глювання
• rounding ~
= по́хибка заокру́глювання
• runtime ~
= по́хибка пері́оду викона́ння
• sector-not-found ~
= по́ми́лка че́рез брак потрі́бного се́ктору
• seek ~
= по́ми́лка по́шуку
• severe ~
= серйо́зна по́ми́лка; вели́ка по́ми́лка
• simulation ~
= по́хибка моделюва́ння
• single ~
= поодино́ка по́хибка
• soft ~
= 1. випадко́вий збій 2. нешкідли́ва по́ми́лка
• software ~
= програмо́ва (со́фтова) по́ми́лка
• solid ~
= системати́чна (стійка́) по́ми́лка
• specification ~
= по́ми́лка в техні́чних умо́вах
• spelling ~
= ортографі́чна по́ми́лка
• squared ~
= квадра́т по́хибки
• standard ~
= середньоквадра́тна по́хибка
• substitution ~
= по́ми́лка замі́ни
• syntactic ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• syntax ~
= синтакси́чна по́ми́лка
• system ~
= систе́мна по́ми́лка
• systematic ~
= системати́чна по́хибка
• technical ~
= техні́чна по́ми́лка (у розрахунку)
• timing ~
= по́ми́лка синхроніза́ції
• tolerated ~
= прийня́тна по́хибка
• typing ~
= друкува́льна по́ми́лка, по́ми́лка вво́дження клавіату́рою; по́ми́лка в ви́значенні ти́пу (даних)
• uncorrectable ~
= невипра́вна по́ми́лка
• undetectable ~
= невия́вна по́ми́лка
• unrecoverable ~
= невипра́вна (неусувна́) по́ми́лка
• usage ~
= по́ми́лка че́рез непра́вильне чи невмі́ле (зле) користува́ння
• write ~
= збій за́пису
• write-protect ~
= по́ми́лка че́рез за́хист від запи́сування
feed = [fi:d] 1. жи́влення; подава́ння, пода́ча || живи́ти(ся); постача́ти/поста́чити; подава́ти/пода́ти 2. живи́льний при́стрій; подава́льний при́стрій
• bottom paper ~
= подава́ння папе́ру зни́зу (в друкувальному пристрої)
• card ~
= подава́ння перфока́рт
• cut form ~
= автоподава́ння бла́нків (форм)
• cut sheet ~
= автоподава́ння сторіно́к
• file ~
= вве́дення фа́йлу
• form ~
= подава́ння бла́нків (форм)
• friction ~
= фрикці́йне подава́ння
• ink ~
= подава́ння чорни́ла
• line ~
= 1. пересува́ння (паперу) на оди́н рядо́к 2. переве́дення рядка́
• paper ~
= 1. подава́ння папе́ру (в принтері) 2. протя́гування папе́ру
• pin ~
= го́лчастий механі́зм подава́ння перфоро́ваного папе́ру
• reverse paper ~
= зворо́тне подава́ння папе́ру
• sheet-by-sheet (single-sheet) ~
= поа́ркушне подава́ння папе́ру
• sprocket ~
= механі́зм подава́ння перфоро́ваного папе́ру
• tractor ~
= протя́гувальний механі́зм
• tractor paper ~
= (паперо)протя́гувальний механі́зм
feeder = ['fi:də] 1. подава́льний механі́зм 2. живи́льний механі́зм 3. фі́дер (лінія пересилання від комутаційного вузла)
• cut sheet ~
= при́стрій подава́ння форма́тних а́ркушів
front-end = [ˌfrʌnt'ɛnd] 1. фронта́льна маши́на; маши́на попере́днього опрацьо́вування (передопрацьо́вування) да́них; при́стрій чи за́соби передопрацьо́вування да́них || фронта́льний, для передопрацьо́вування да́них 2. зв’я́зувальний комп’ю́тер (у системах зв’язку) || працюва́ти че́рез зв’я́зувальний комп’ю́тер 3. зо́внішній інтерфе́йс 4. препроце́сор || препроце́сорний
• network ~
= мере́жевий проце́сор
grabber = ['græbə] прийма́льник; захо́плювач
• frame ~
= при́стрій вво́дження та реєстра́ції ка́дрів зобра́ження, прийма́льник фре́ймів
• screen ~
= захо́плювач зобра́ження
guard = [gɑ:d] 1. за́хист || захища́ти/захисти́ти; охороня́ти/охорони́ти 2. захисни́й (захисто́вий) при́стрій; за́хисне блокува́ння 3. запобі́жник (програмовий засіб) 4. берегти́(ся); остеріга́ти(ся)
guardian = ['gɑ:diən] за́хист; захисни́й при́стрій
• bus ~
= блок ши́нного за́хисту
handler = ['hændlə] 1. маніпуля́тор; при́стрій керува́ння, керува́ч 2. опрацьо́вувач, програ́ма опрацьо́вування
• default ~
= уста́вний опрацьо́вувач (програма)
• error ~
= опрацьо́вувач помило́к (програма)
• event ~
= опрацьо́вувач поді́й (програма)
• exception ~
= опрацьо́вувач особли́вих ситуа́цій, програ́ма реагува́ння на особли́ву ситуа́цію
• file ~
= опрацьо́вувач фа́йлів
• heap error ~
= опрацьо́вувач по́ми́лки сто́су
• interrupt ~
= опрацьо́вувач перерива́нь
• message ~
= опрацьо́вувач повідо́млень; диспе́тчер повідо́млень
• runtime ~
= опрацьо́вувач пото́чних по́хибок
hardware = ['hɑ:dwɛə] комп’ю́терне устатко́вання; апарату́ра, апара́тні за́соби; розм. залі́зо // by ~ апара́тно, апара́тним чи́ном (на відміну від програмового), апара́тними за́собами
• after-the-fact added ~
= додатко́ві (довстано́влені) апара́тні при́строї; апара́тні за́соби, до́дані до гото́вого основно́го компле́кту
• bare ~
= го́ла апарату́ра, го́ле залі́зо (без програмового продукту)
• basic ~
= основни́й компле́кт обла́днання; ба́зовий компле́кт обла́днання
• batch ~
= паке́тоопрацьо́вувальне обла́днання, обла́днання для паке́тного опрацьо́вування
• compatible ~
= сумі́сна апарату́ра; сумі́сне обла́днання
• external ~
= зо́внішні апара́тні при́строї; зо́внішня апарату́ра
• fastening ~
= з’є́днувальна армату́ра
• forwarding ~
= апара́тні за́соби пересила́ння (даних)
• graphics ~
= апара́тні за́соби маши́нної гра́фіки
• microprocessor-based ~
= мікропроце́сорне обла́днання, мікропроце́сорні апара́тні за́соби
• model(l)ing ~
= апара́тні за́соби моделюва́ння
• modular ~
= мо́дульна апарату́ра, апарату́ра мо́дульної констру́кції
• paging ~
= за́соби сторінкува́ння; апара́тні за́соби організа́ції сторі́нки
• plug-compatible ~
= ро́знімо-згі́дне (ро́знімо-сумі́сне) обла́днання
• prototype ~
= 1. апара́тний маке́т; маке́тні апара́тні за́соби 2. при́стрій-прототи́п
• soft ~
= програмо́во-апара́тні за́соби
• terminal ~
= терміна́льне обла́днання
• throwaway ~
= тимчасо́во використо́вувані апара́тні за́соби
• underlying ~
= основне́ (ба́зове) обла́днання
input = ['ɪnpʊt] 1. вхід; (при́стрій) вво́дження || входови́й || подава́ти/пода́ти на вхід 2. вво́дити/вве́сти́ 3. входови́й сигна́л; входові́ да́ні
• arbitrary ~
= дові́льний входови́й поті́к
• automatic ~
= автомати́чне вво́дження (даних)
• excitatory ~
= кіб. збу́джувальний вхід
• data ~
= вво́дження да́них; входові́ да́ні
• graphic ~
= вво́дження графі́чних да́них; графі́чне вво́дження
• inhibitory ~
= кіб. гальмівни́й вхід
• keyboard ~
= 1. вводі́ння з клавіату́ри; 2. да́ні, вво́джувані/вве́дені з клавіату́ри
• pending ~
= зави́сле (у буфері) вво́дження
• program ~
= входові́ да́ні програ́ми
• random ~
= випадко́вий входови́й поті́к
• recurrent ~
= рекуре́нтний входови́й поті́к
• reference ~
= контро́льне вве́дення; контро́льний входови́й сигна́л; контро́льні входові́ да́ні
• remote ~
= дистанці́йне вво́дження
• standard ~
= станда́ртний вхід
• stationary ~
= стаціона́рний входови́й поті́к
• stochastic ~
= стохасти́чний входови́й поті́к
• substantive ~
= значне́ вво́дження (даних); вво́дження вели́кого маси́ву да́них
• unspecified ~
= непередба́чений вхід; непередба́чена суку́пність входови́х да́них
• verbal ~
= мо́вний вхід; мо́вні (верба́льні) входові́ да́ні
• voice ~
= голосове́ (звукове́) вво́дження; вво́дження го́лосом
input/output = [ˌɪnpʊt'aʊtpʊt] 1. вхід/ви́хід 2. вво́дження/виво́дження (даних) 3. о́бмін (даними) 4. входо́ві та виходо́ві да́ні 5. при́стрій вво́дження/виво́дження
• buffered ~
= буферо́ване вво́дження/виво́дження
• long-haul remote ~
= дале́ке мере́жеве вво́дження/виво́дження (з використанням глобальної мережі)
• memory-mapped ~
= вво́дження/виво́дження з (попере́днім) розпо́ділом па́м’яті (між пристроями)
• stream ~
= вво́дження/виво́дження пото́ку
• text ~
= те́кстове вво́дження/виво́дження
• verbal ~
= мо́вне (верба́льне) вво́дження/виво́дження
instrument = ['ɪnstrəmənt] (контро́льно-мі́рчий) при́лад; інструме́нт
• drafting (drawing) ~
= кресля́рський інструме́нт (при́стрій)
• mathematical ~
= математи́чний при́стрій
• measuring ~
= вимі́рювач, мі́рчий (вимі́рювальний) при́лад
intercoupler = ['ɪntəˌkʌplə] при́стрій зв’язку́
interface = ['ɪntəfeɪs] 1. інтерфе́йс, при́стрій зв’язку́ 2. межа́ по́ділу середо́вищ
• adaptive ~
= адапти́вний інтерфе́йс
• back-end ~
= вну́трішній інтерфе́йс
• basic-rate ~
= інтерфе́йс ба́зової лі́нії (мережі)
• bus ~
= ши́нний інтерфе́йс
• cable ~
= ка́бельний зв’язо́к
• command-driven ~
= інтерфе́йс кома́ндного ти́пу
• communications ~
= зв’язкови́й інтерфе́йс; інтерфе́йс лі́нії зв’язку́, інтерфе́йс комуніка́цій
• current loop ~
= регі́ст(е)р ти́пу "поті́к по ко́лу"
• data ~
= інтерфе́йс за да́ними; інформаці́йне зв’я́зування
• flexible ~
= гнучки́й інтерфе́йс, інтерфе́йс із гнучки́ми можли́востями
• front-end ~
= зо́внішній інтерфе́йс
• general-purpose ~
= станда́ртний інтерфе́йс
• graphic ~
= графі́чний інтерфе́йс
• graphics-device ~
= інтерфе́йс графі́чних при́строїв
• graphic user ~
= графі́чний інтерфе́йс користувача́
• hardware ~
= апара́тний інтерфе́йс
• human ~
= інтерфе́йс комп’ю́тера з люди́ною (користувачем)
• human-computer ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і комп’ю́тером
• human-engineered ~
= зру́чний (для людини) інтерфе́йс
• human-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• input/output ~
= інтерфе́йс вхо́ду/ви́ходу
• intelligent ~
= розу́мний (інтелектуа́льний) інтерфе́йс, розу́мні (інтелектуа́льні) за́соби зв’язку́
• intergateway ~
= міжшлюзови́й інтерфе́йс
• knowledge-base ~
= інтерфе́йс ба́зи знань
• man-machine ~
= інтерфе́йс люди́на-маши́на, люди́но-маши́нний інтерфе́йс, інтерфе́йс між люди́ною і маши́ною
• multimedia ~
= 1. універса́льний інтерфе́йс (передбачає різноманітні засоби взаємодії із системою) 2. мультимеді́йний інтерфе́йс
• multiple-document ~
= багатодокуме́нтний інтерфе́йс
• natural ~
= реа́льний інтерфе́йс (на відміну від віртуального); приро́дний (для користувача) інтерфе́йс
• natural language (NL) ~
= природномо́вний інтерфе́йс
• open prepress ~
= (програмо́вий) інтерфе́йс готува́ння публіка́цій
• organization ~
= організаці́йна межа́ (між двома групами проєктувальників)
• parallel ~
= парале́льний інтерфе́йс
• peripheral ~
= перифері́йний інтерфе́йс, інтерфе́йс перифері́йних при́строїв
• programmer ~
= інтерфе́йс програмува́льника
• seamless ~
= цілови́кроєний інтерфе́йс (де не передбачено надлишкових операцій)
• serial ~
= послідо́вний інтерфе́йс
• software-to-software ~
= міжпрограмо́ві за́соби зв’язку́ (двох різних систем програмових засобів); міжсо́фтовий інтерфе́йс
• sw/hw (software/hardware) ~
= програмо́-апара́тний інтерфе́йс
• task-constrained ~
= спеціа́льний інтерфе́йс, інтерфе́йс спеціа́льного призна́чення
• transparent ~
= прозо́рий інтерфе́йс
• unit ~
= інтерфе́йсовий ро́зділ мо́дуля
• user-friendly ~
= зручни́й для користува́ча інтерфе́йс, проф. "дру́жній" інтерфе́йс
• user ~
= інтерфе́йс користувача́
• virtual ~
= віртуа́льний інтерфе́йс (зв’язку з віртуальним пристроєм)
keytape = ['ki:teɪp] при́стрій запи́сувати з клавіату́ри на (магнетну) стрі́чку
linkage = ['lɪŋkɪdʒ] 1. зче́плення, з’є́днання, сполу́чення 2. компонува́ння 3. встано́влення зв’язку́ 4. узго́джувальний при́стрій
locator = [ləʊ'keɪtə] лока́тор, пошуко́вий при́стрій, за́сіб по́шуку
• error ~
= лока́тор помило́к
machine = [mə'ʃi:n] 1. маши́на; комп’ю́тер || маши́нний; комп’ю́терний 2. верста́т; апара́т
• abstract ~
= абстра́ктна маши́на
• accounting ~
= бухга́лтерська маши́на
• analogy ~
= ана́логова (моделюва́льна) маши́на
• autonomous sequential ~
= автоно́мна маши́на послідо́вної ді́ї
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) маши́на
• bare ~
= го́ла маши́на (без програм)
• binary ~
= біна́рна маши́на
• bridge ~
= маши́на промі́жної ла́нки (в мережі), узгі́днювальна (мостова́) маши́на
• capability ~
= маши́на з манда́тною адреса́цією
• chance ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• chess-playing ~
= маши́на для гри в ша́хи
• committee ~
= асоціати́вна маши́на
• computing ~
= обчи́слювальна маши́на
• conditional probability ~
= маши́на умо́вної ймові́рності
• database ~
= спецпроце́сор (маши́на) баз да́них, маши́на для робо́ти з ба́зами да́них
• determinate ~
= детерміно́вана маши́на
• digital ~
= цифрови́й при́стрій, маши́на дискре́тної ді́ї
• discrete ~
= дискре́тна маши́на
• finite-state ~
= скінче́нний (фіні́тний) автома́т, маши́на зі скінче́нним число́м ста́нів
• friendly ~
= зручна́ (в користуванні) маши́на, дру́жня (до користувача) маши́на
• gambling ~
= ігрови́й автома́т
• generalized ~
= узага́льнена маши́на
• group ~
= групови́й автома́т
• hardcopy ~
= друкува́льна апарату́ра
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження (механізм експертної системи)
• heuristic ~
= евристи́чна маши́на
• ideal ~
= ідеа́льна маши́на
• inference ~
= маши́на логі́чного виво́дження
• intelligent ~
= інтелектуа́льна (розу́мна) маши́на
• knowledge ~
= маши́на (опрацьо́вування) знань
• knowledge-base ~
= маши́на ба́зи знань, маши́на для робо́ти з ба́зою знань
• language-specific ~
= мовозорієнто́вана (мово-специфі́чна) маши́на
• layered ~
= багаторівне́ва (багатошаро́ва) маши́на
• learning ~
= самонавча́льна маши́на
• linear ~
= ліні́йна маши́на
• local ~
= лока́льна маши́на
• logical ~
= логі́чна маши́на
• lossless ~
= безутра́тна маши́на
• maze-solving ~
= лабіри́нтова маши́на
• memory ~
= запам’ято́вувальна маши́на
• milking ~
= проф. механі́зм пересила́ння (інформації з периферійних компп’ютерів до центральної обчислювальної системи)
• minimal ~
= мініма́льна маши́на
• MS-DOS ~
= маши́на з операці́йною систе́мою ДОС
• multidimensional ~
= багатови́мірна маши́на
• multihead ~
= багатоголо́вкова маши́на
• multiple-tape ~
= багатострічкова́ маши́на
• naked ~
= проф. го́ла маши́на (без програм)
• network access ~
= механі́зм до́ступу до мере́жі
• niche ~
= спеціалізо́вана маши́на
• nonerasing ~
= нестира́льна маши́на
• object ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено відтрансльовану програму)
• oracle ~
= маши́на з ора́кулом
• plotting ~
= графобудува́ч
• Post ~
= По́стова маши́на, маши́на По́ста
• probabilistic ~
= ймові́рнісна маши́на
• program ~
= програмо́ва маши́на
• quotient ~
= фа́ктор-маши́на
• raw ~
= сира́ маши́на (без потрібних програм)
• reduced ~
= зве́дена маши́на
• sampling ~
= ґенера́тор випадко́вих чи́сел
• self-describing ~
= самоопи́сувальна маши́на
• self-improving ~
= самовдоскона́лювальна маши́на
• semigroup ~
= напівгрупова́ маши́на
• sequential ~
= маши́на послідо́вної ді́ї
• single-user ~
= маши́на одно́го користувача́, однокористуваче́ва маши́на
• stochastic ~
= стохасти́чна маши́на
• tabulating ~
= табуля́тор
• target ~
= цільова́ маши́на (що їй призначено розроблювану програму)
• teaching ~
= навча́льна маши́на
• tick-tack-toe ~
= маши́на для гри в хре́стики-ну́лики
• Turing ~
= маши́на Ту́ринґа (Т’ю́ринґа), Ту́ринґова (Т’ю́ринґова) маши́на
• unconditional probability ~
= маши́на безумо́вної ймові́рності
• universal ~
= універса́льна маши́на
• user ~
= абоне́нтська маши́на (мережі)
• virtual ~
= віртуа́льна маши́на
manager = ['mænɪdʒə] 1. адміністра́тор, керівна́ програ́ма 2. керівни́й при́стрій, при́стрій керува́ння 3. ме́неджер, керівни́к
• configurator ~
= (програ́ма-)конфігура́тор; блок реконфігура́ції (в операційній системі)
• database ~
= адміністра́тор ба́зи да́них
• file ~
= фа́йловий ме́неджер, ме́неджер, програ́ма керува́ння фа́йлами
• heap ~
= програ́ма динамі́чного розпо́ділу па́м’яті
• lock ~
= ме́неджер блокува́нь (у мережі)
• operations ~
= нача́льник маши́ни; керівни́к маши́нної обслу́ги
• overlay ~
= адміністра́тор оверле́йного заванта́жування
• presentation ~
= адміністра́тор предста́влень (програмовий засіб операційної системи)
• program ~
= ме́неджер програ́ми
• resource ~
= адміністра́тор (ме́неджер) ресу́рсів
• software product ~
= адміністра́тор програмо́вого ви́робу
• system ~
= 1. систе́мний програмува́льник 2. адміністра́тор систе́ми (програма)
• window ~
= диспе́тчер (ме́неджер) ві́кон
mechanism = ['mɛkənɪzəm] 1. механі́зм (суть, структура) 2. при́лад; при́стрій; констру́кція; апара́т 3. алґори́тм
• access control ~
= механі́зм керува́ння до́ступом (до пам’яті тощо)
• access isolation ~
= механі́зм розмежо́вування до́ступу
• chance ~
= механі́зм випадко́вого ви́бору
• contention ~
= механі́зм розв’я́зування конфлі́ктів
• counting ~
= (механі́чний) лічи́льник
• decision ~
= механі́зм (прийма́ння) рі́шень
• explicit ~
= чітка́ методоло́гія
• feedback ~
= механі́зм зворо́тного зв’язку́
• multiversion ~
= механі́зм підтри́мування багатьо́х ве́рсій (оновлюваних інформаційних об’єктів)
• probabilistic ~
= імові́рнісний механі́зм
• selection ~
= механі́зм вибира́ння
• speed-up ~
= механі́зм збі́льшування швидкоді́ї
• styles ~
= механі́зм стильово́го форматува́ння (тексту)
• teleological ~
= механі́зм із цілеспрямо́ваною поведі́нкою, телеологі́чний механі́зм
model = ['mɒdl] 1. моде́ль; маке́т; схе́ма || моделюва́ти/змоделюва́ти || моде́льний 2. взіре́ць; шабло́н; тип 3. моделюва́льний при́стрій
• ~ with constant factors
= моде́ль зі ста́лими фа́кторами (в дисперсійному аналізі)
• ~ with random factors
= моде́ль з випадко́вими фа́кторами
• ~ of arithmetic
= моде́ль аритме́тики (арифме́тики)
• ~ of calculation
= схе́ма обчи́слювання
• ~ of choice
= моде́ль ви́бору
• abbreviated ~
= скоро́чена моде́ль
• absolute ~
= абсолю́тна моде́ль
• abstract ~
= абстра́ктна моде́ль
• adaptive ~
= адапти́вна моде́ль
• additive ~
= адити́вна моде́ль
• adequate ~
= адеква́тна моде́ль
• ad hoc ~
= спеціа́льна (спеціа́льно розро́блена) моде́ль (для даного конкретного випадку)
• affine ~
= афі́нна моде́ль
• aggregate (aggregative) ~
= суку́пна моде́ль
• algebraic ~
= алґебри́чна моде́ль
• algorithm ~
= моде́ль алґори́тму
• algorithmic(-type) ~
= алґоритмі́чна моде́ль
• analysis-of-variance ~
= моде́ль дисперсі́йного ана́лізу
• analytical ~
= аналіти́чна моде́ль
• a posteriori ~
= апостеріо́рна моде́ль
• approximate ~
= набли́жена моде́ль
• a priori ~
= апріо́рна моде́ль
• asymptotic ~
= асимптоти́чна моде́ль
• autoregressive ~
= автореґреси́вна моде́ль
• Bayesian ~
= Ба́єсова моде́ль
• behavio(u)ristic ~
= бігевіористи́чна (поведі́нкова) моде́ль; моде́ль поведі́нки
• bifactor ~
= двофа́кторна моде́ль
• binomial ~
= біно́мна моде́ль
• bionic ~
= біоні́чна моде́ль
• birational ~
= біраціона́льна моде́ль
• canonical ~
= каноні́чна моде́ль
• cascade ~
= каска́дна моде́ль
• cellular ~
= комірко́ва моде́ль, кліти́нна (клітинко́ва) моде́ль (в теорії автоматів)
• chance ~
= імові́рнісна моде́ль
• choice ~
= моде́ль ви́бору
• classic(al) ~
= класи́чна моде́ль
• closed ~
= за́мкнена моде́ль
• cobweb ~
= павутиноподі́бна моде́ль
• combinatorial ~
= комбінато́рна моде́ль
• compact memory ~
= компа́ктна моде́ль па́м’яті
• composite ~
= скла́дена моде́ль
• computer ~
= комп’ю́терна моде́ль
• conformal ~
= конфо́рмна моде́ль
• continuous ~
= непере́рвна моде́ль
• countable ~
= зліче́нна моде́ль
• crude ~
= гру́ба моде́ль
• cybernetic ~
= кібернети́чна моде́ль
• data ~
= моде́ль да́них
• decision ~
= моде́ль прийма́ння рі́шень
• decomposable ~
= розкладна́ (розвивна́) моде́ль
• deductive ~
= дедукти́вна моде́ль
• denumerable ~
= зліче́нна моде́ль, моде́ль зі зліче́нною о́бластю
• descriptive ~
= 1. описо́ва (дескрипти́вна) моде́ль 2. форма́льна моде́ль
• deterministic ~
= детерміністи́чна моде́ль
• differential ~
= диференці́йна моде́ль
• discrete ~
= дискре́тна моде́ль
• distribution ~
= моде́ль розпо́ділу
• dominating ~
= домінівна́ моде́ль
• dynamic(al) ~
= динамі́чна моде́ль
• dynamic programming ~
= моде́ль динамі́чного програмува́ння
• econometric ~
= економетри́чна моде́ль
• empirical ~
= емпіри́чна моде́ль
• entity-relationship (ER) ~
= моде́ль ти́пу "об’є́кт - відно́шення", моде́ль ти́пу "суть - зв’язо́к" (у реляційних базах даних)
• estimation ~
= моде́ль оці́нювання
• evolutionary ~
= еволюці́йна моде́ль
• expanded ~
= розши́рена моде́ль
• experimental ~
= експеримента́льна моде́ль
• exponential ~
= експоненці́йна моде́ль
• extensional ~
= екстенсі́йна моде́ль
• external ~
= зо́внішня моде́ль
• extrinsic ~
= зо́внішня моде́ль
• far call ~
= моде́ль дале́кого ви́клику
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) моде́ль
• formal ~
= форма́льна моде́ль
• formalized ~
= формалізо́вана моде́ль
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) моде́ль
• game ~
= ігрова́ моде́ль; моде́ль гри
• game-theoretic [game-theory] ~
= теоре́тико-ігрова́ моде́ль
• general ~
= зага́льна моде́ль
• generalized ~
= узага́льнена моде́ль
• geometrical ~
= геометри́чна моде́ль
• graph-theoretical ~
= теоре́тико-гра́фова моде́ль
• heuristic ~
= евристи́чна моде́ль
• hierarchical ~
= 1. ієрархі́чна моде́ль 2. стат. моде́ль експериме́нту з групува́нням
• homogeneous ~
= однорі́дна моде́ль
• homomorphic ~
= гомомо́рфна моде́ль
• hybrid ~
= гібри́дна моде́ль
• ideal ~
= ідеа́льна моде́ль
• idealized ~
= ідеалізо́вана моде́ль
• induction ~
= індукці́йна моде́ль
• infinite ~
= нескінче́нна моде́ль
• inner (internal) ~
= вну́трішня моде́ль (теорії)
• kinematic ~
= кінемати́чна моде́ль
• kinetic ~
= кінети́чна моде́ль
• linear ~
= ліні́йна моде́ль
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) моде́ль
• logical ~
= логі́чна моде́ль
• logistic ~
= логісти́чна моде́ль
• mathematical ~
= 1. математи́чна моде́ль 2. математи́чна тео́рія (явища)
• matrix ~
= ма́трична моде́ль
• mechanical ~
= механі́чна моде́ль
• medium memory ~
= сере́дня (за вмістом) моде́ль па́м’яті
• memory ~
= моде́ль па́м’яті
• minimal ~
= мініма́льна моде́ль
• multiple ~
= багаторівне́ва моде́ль; багатоаспе́ктна моде́ль
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна моде́ль
• multitemporal ~
= багаточасова́ моде́ль
• network ~
= мере́жева моде́ль; моде́ль мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна моде́ль
• nonstandard ~
= нестанда́ртна моде́ль
• nonstationary ~
= нестаціона́рна моде́ль
• normal ~
= норма́льна моде́ль
• numerical ~
= числова́ моде́ль
• open ~
= відкри́та (неза́мкнена) моде́ль
• optimal ~
= оптима́льна моде́ль
• optimization ~
= моде́ль оптиміза́ції
• optimizing ~
= оптим(із)ува́льна моде́ль
• physical ~
= фізи́чна моде́ль
• pictorial ~
= графі́чна моде́ль
• policy ~
= моде́ль страте́гії
• predator-prey ~
= моде́ль хижа́к-же́ртва
• predictive ~
= прогнозува́льна моде́ль
• preproduction ~
= до́слідна моде́ль; експеримента́льний зразо́к
• probabilistic ~
= ймові́рнісна моде́ль
• probability-theory ~
= теоре́тикоймові́рнісна моде́ль
• procedure call ~
= моде́ль виклика́ння процеду́р
• projective ~
= проєкти́вна моде́ль
• qualitative ~
= я́кісна моде́ль
• quantitative ~
= кі́лькісна моде́ль
• quotient ~
= фа́ктор-моде́ль
• randomization ~
= моде́ль рандоміза́ції
• randomized ~
= рандомізо́вана моде́ль
• recursive ~
= лог. рекурси́вна моде́ль
• regression ~
= реґреси́вна моде́ль
• relational ~
= реляці́йна моде́ль
• renewal ~
= моде́ль відно́влення
• response ~
= моде́ль ві́дгуків
• rigid ~
= жорстка́ моде́ль
• risk ~
= моде́ль ри́зику
• saturated ~
= наси́чена моде́ль
• scaling ~
= шка́льна моде́ль, моде́ль шкалюва́ння
• security ~
= моде́ль механі́зму за́хисту (системи від несанкційованого доступу)
• segmented-memory ~
= моде́ль посеґменто́ваної па́м’яті
• selection ~
= моде́ль відбо́ру
• separable ~
= сепара́бельна моде́ль
• seven-layer ~
= семирівне́ва моде́ль (мережі)
• simple ~
= про́ста́ моде́ль
• simplified ~
= спро́щена моде́ль
• simulation ~
= імітаці́йна моде́ль
• singular ~
= однорівне́ва моде́ль; одноаспе́ктна моде́ль
• small memory ~
= мала́ моде́ль па́м’яті
• software ~
= програмо́ва моде́ль
• solid ~
= о́б’є́мна (монолі́тна) моде́ль (тривимірного об’єкта у машинній графіці)
• sophisticated ~
= ускла́днена моде́ль, моде́ль висо́кої скла́дності
• spatial ~
= просторо́ва моде́ль
• static ~
= стати́чна моде́ль
• statistical ~
= статисти́чна моде́ль
• stochastic ~
= стохасти́чна моде́ль
• stream-of-characters ~
= си́мвольноланцюго́ва (пото́кова) моде́ль (подавання тексту в текстовому редакторі)
• structural ~
= структу́рна моде́ль
• teaching ~
= навча́льна моде́ль
• tiny memory ~
= мініма́льна моде́ль па́м’яті; мініатю́рна моде́ль па́м’яті
• topological ~
= топологі́чна моде́ль
• transitive ~
= транзити́вна моде́ль
• typewriter ~
= машинопи́сна моде́ль (подавання тексту на екрані)
• universal ~
= універса́льна моде́ль
• urn ~
= у́рнова (смітнико́ва) схе́ма, у́рнова (смітнико́ва) моде́ль
• variance ~
= моде́ль диспе́рсії
• vector ~
= ве́кторна моде́ль
• wire-frame ~
= карка́сна моде́ль (тривимірного обєкта машинною графікою)
monitor = ['mɒnɪtə] 1. контро́льний при́стрій, моніто́р 2. керівна́ програ́ма; диспе́тчер 3. контролюва́ти, зді́йснювати пото́чний контро́ль; спостеріга́ти, сте́жити
• basic ~
= ба́зисний моніто́р (резидентна частина операційної системи)
• batch ~
= моніто́р паке́тного режи́му
• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий моніто́р
• colo(u)r ~
= кольоро́вий моніто́р
• composite ~
= комбіно́ваний моніто́р (монітор з комбінованим зображенням, у якому червоний, зелений і синій кольори кодовано разом, в одному сигналі)
• debug ~
= знева́джувальний моніто́р (програма)
• enhanced RGB ~
= RGB-моніто́р з розши́реними можли́востями
• flat-screen ~
= моніто́р з пло́ским екра́ном
• monochrome ~
= монохро́мний моніто́р
• non-interlaced colo(u)r ~
= кольоро́вий моніто́р із суці́льним ра́стром
• sequence ~
= планува́льник
• system ~
= систе́мний моніто́р
• telecommunication ~
= телекомунікаці́йний моніто́р
• test ~
= контро́льний моніто́р
• time-sharing ~
= моніто́р розпо́ділу ча́су
• video ~
= відеомоніто́р
multiplier = ['mʌltɪplaɪə] 1. мно́жник, коефіціє́нт 2. алґ. мультипліка́тор 3. при́стрій мно́ження, помно́жувач
• characteristic ~
= характеристи́чний мно́жник
• common ~
= спі́льний мно́жник
• constant ~
= ста́лий мно́жник
• group ~
= мультипліка́тор гру́пи
• integrating ~
= інтеґрува́льний мно́жник
• invariant ~
= інваріа́нтний мно́жник
• matrix ~
= ма́тричний мультипліка́тор
• primary ~
= прима́рний мно́жник
• scale ~
= масшта́бний мно́жник
organ = ['ɔ:gən] блок; при́стрій; о́рган
• basic ~
= основни́й о́рган
• effector ~
= ефе́кторний о́рган
• executive ~
= викона́вчий о́рган
• logical ~
= логі́чний блок
• restoring ~
= оно́влювальний о́рган
• sensory receptor ~
= сприйма́льний о́рган
output = ['aʊtpʊt] 1. ви́хід, результа́т, ви́від || виходо́вий, на ви́ході; вивідни́й // at the ~ на ви́ході 2. ви́добуток; ви́пуск проду́кції; продукти́вність 3. виходо́вий при́стрій, при́стрій виво́дження 4. результа́т обчи́слень; виходо́ві да́ні // to produce ~ in columns розмі́щувати підсумко́ву інформа́цію сто́впчиками; to redirect ~ переадресо́вувати/переадресува́ти результа́т 5. виходо́ва поту́жність 6. виходо́вий сигна́л 7. стат. ві́дгук
• bulk ~
= суці́льне виво́дження (даних)
• data ~
= виво́дження да́них
• direct video ~
= пряме́ виво́дження у відеопа́м’ять
• displayed ~
= да́ні, що їх виво́дять на екра́н диспле́ю
• favo(u)rable ~
= сприя́тливий результа́т
• final ~
= остато́чний результа́т
• graphical ~
= графі́чне виво́дження (даних)
• line-oriented ~
= (по)рядко́ве виво́дження; рядковозорієнто́ване виво́дження, виво́дження рядка́ми
• off-line ~
= автоно́мне виво́дження да́них
• pending ~
= зави́сле (у буфері) виво́дження
• pixel-oriented ~
= точко́ве виво́дження; виво́дження то́чками
• plotted ~
= виво́дження графі́чних да́них (на плотер)
• plotter ~
= виходо́ві да́ні, ви́ведені на пло́тер
• printed ~
= ви́друковані виходо́ві да́ні
• real-time ~
= виво́дження (даних) в реа́льному ча́сі
• remote job ~
= дистанці́йне виво́дження завда́нь
• selective ~
= вибірко́ве виво́дження да́них
• sound ~
= звукове́ виво́дження
• speaker ~
= виво́дження на гучномо́вець (коло́нку)
• standard ~
= станда́ртний ви́хід
• unfavo(u)rable ~
= несприя́тливий результа́т
• visual ~
= візуа́льне виво́дження (даних); візуа́льний ви́хід
• voice ~
= мо́вний ви́хід; виво́дження (даних) го́лосом; при́стрій мо́вного виво́дження (даних)
pencil = ['pɛnsl] 1. в’я́зка; сім’я́ 2. вузьки́й стру́мінь, про́мінь 3. оліве́ць; рисува́льний при́стрій // with a ~ олівце́м
• ~ of analytic functions
= в’я́зка аналіти́чних фу́нкцій
• ~ of circles
= в’я́зка кіл
• ~ of conics
= в’я́зка коні́чних пере́різів
• ~ of curves
= в’я́зка криви́х
• ~ of distributions
= систе́ма розпо́ділів
• ~ of frames
= в’я́зка ре́перів
• ~ of geometric objects
= в’я́зка геометри́чних об’є́ктів
• ~ of homomorphisms
= в’я́зка гомоморфі́змів
• ~ of ideals
= в’я́зка ідеа́лів
• ~ of lines
= в’я́зка прями́х
• ~ of local morphisms
= в’я́зка лока́льних морфі́змів
• ~ of matrices
= в’я́зка ма́триць
• ~ of modules
= в’я́зка мо́дулів
• ~ of parallel lines (of parallels)
= в’я́зка парале́льних прями́х
• ~ of parallel planes
= в’я́зка парале́льних площи́н
• ~ of plane algebraic curves
= в’я́зка пло́ских алґебри́чних криви́х
• ~ of planes
= в’я́зка площи́н
• ~ of points
= ряд то́чок
• ~ of quadrics
= в’я́зка ква́дрик
• ~ of rays
= в’я́зка про́менів (вузька)
• ~ of regular functions
= в’я́зка реґуля́рних фу́нкцій
• ~ of relative differentials
= в’я́зка відно́сних диференціа́лів
• ~ of spheres
= в’я́зка сфер
• ~ of syzygies
= в’я́зка сизи́гій, сизигі́йна в’я́зка
• ~ of tangent spheres
= в’я́зка доти́чних сфер
• ~ of ultraparallels
= в’я́зка надпарале́льних прями́х
• algebraizable ~
= алґебр(из)о́вна в’я́зка
• ample ~
= доста́тня в’я́зка
• analytic ~
= аналіти́чна в’я́зка
• anharmonic ~
= ангармоні́чна в’я́зка
• antisymmetric ~
= антисиметри́чна в’я́зка
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) в’я́зка
• associated ~
= асоційо́вана в’я́зка
• ball-point ~
= кулькови́й оліве́ць, кульови́й рисува́льний елеме́нт
• canonical ~
= каноні́чна в’я́зка
• coaxial ~
= коаксі́йна в’я́зка
• coherent ~
= когере́нтна в’я́зка
• congruent ~s
= конґру́ентні в’я́зки
• conormal ~
= конорма́льна в’я́зка
• constant ~
= ста́ла в’я́зка
• decomposable ~
= розкладна́ в’я́зка
• dual ~
= дуа́льна в’я́зка
• free ~
= ві́льна в’я́зка
• harmonic ~
= гармоні́чна в’я́зка
• holomorphic ~
= голомо́рфна в’я́зка
• induced ~
= (з)індуко́вана в’я́зка
• invertible ~
= оборо́тна в’я́зка
• involution ~
= інволюти́вна в’я́зка
• irrational ~
= ірраціона́льна в’я́зка
• kernel ~
= ядро́ва в’я́зка
• lacunary ~
= лакуна́рна в’я́зка
• matrix ~
= в’я́зка ма́триць
• maximal ~
= максима́льна в’я́зка
• oblique ~
= скісна́ в’я́зка
• orientable ~
= орієнто́вна в’я́зка
• orienting ~
= орієнтува́льна в’я́зка
• planar ~
= пло́ска в’я́зка
• projective ~
= проєкти́вна в’я́зка
• proper ~
= власти́ва в’я́зка
• regular ~
= реґуля́рна в’я́зка
• singular ~
= синґуля́рна в’я́зка
• stable ~
= стійка́ в’я́зка
• structural ~
= структу́рна в’я́зка
• tangent ~
= доти́чна в’я́зка
• twisted ~
= скру́чена в’я́зка
• twisting ~
= закрутна́ в’я́зка
• transposed ~
= транспоно́вана в’я́зка
peripheral = [pə'rɪfrəl] 1. перифері́йний при́стрій; мн. перифері́я, перифері́йне обла́днання; зо́внішнє обла́днання, зо́внішні при́строї 2. перифері́йний; зо́внішній
• hardware ~s
= перифері́йна апарату́ра
photoprinter = ['fəʊtəʊˌprɪntə] фотодрукува́льний при́стрій; фотопри́нтер
plug(-)in = ['plʌgɪn] 1. ро́знімний при́стрій 2. знімни́й, змі́нний 3. вмика́ти/ввімкну́ти
print = [prɪnt] 1. друк || друкува́льний || друкува́ти/надрукува́ти (ви́друкувати) // ~ out видруко́вувати/ви́друкувати, роздруко́вувати/роздрукува́ти, віддруко́вувати/віддрукува́ти; виво́дити/ви́вести (дані тощо) на друкува́льний при́стрій 2. ви́друк, ро́здрук; відби́ток
• file ~
= ви́друк (вмі́сту) фа́йлу
• memory ~
= ви́друк (вмі́сту) па́м’яті
• pretty ~
= докла́дний (структу́рний) ви́друк (програма)
• spooled ~
= друкува́ння з буфериза́цією
• unidirectional ~
= однона́прямне друкува́ння
printer = ['prɪntə] при́нтер, друкува́льний при́стрій
• alphabetic(al) ~
= бу́квовий (лі́терний) при́нтер
• alphanumeric ~
= буквоцифрови́й при́нтер
• attended ~
= при́нтер з ручни́м заправля́нням (кожної сторінки)
• band ~
= стрічкови́й при́нтер
• barrel ~
= бараба́нний при́нтер
• bidirectional ~
= двона́прямний при́нтер
• black-and-white ~
= чо́рно-бі́лий при́нтер
• bubble-jet ~
= інже́кторний при́нтер
• chain ~
= ланцюго́вий при́нтер
• character ~
= буквоцифрови́й при́нтер
• character-at-a-time ~
= поси́мвольний при́нтер
• colo(u)r ~
= кольоро́вий при́нтер
• correspondence-quality ~
= при́нтер високоя́кісного дру́ку
• daisy-wheel ~
= пелю́стковий при́нтер
• document ~
= при́нтер для друкува́ння докуме́нтів
• dot-matrix ~
= точко́во-ма́тричний при́нтер
• draft-quality ~
= при́нтер друкува́ння сере́дньої я́кості
• drum ~
= бараба́нний при́нтер
• electrosensitive ~
= електрографі́чний при́нтер
• electrostatic ~
= електростати́чний при́нтер
• electrothermal ~
= електротермі́чний при́нтер
• facsimile ~
= факси́мільний (фототелегра́фний) при́нтер
• golf-ball ~
= при́нтер зі сфери́чною голо́вкою
• high-speed ~
= високошви́дкісний при́нтер
• image ~
= при́нтер для друкува́ння зобра́жень
• impact ~
= уда́рний при́нтер
• ink-jet ~
= струмене́вий при́нтер
• keyboard ~
= кла́вішний при́нтер
• laser ~
= ла́зерний при́нтер
• line(-at-a-time) ~
= рядко́вий при́нтер
• logging ~
= реєстраці́йний при́нтер
• magnetic character ~
= магнетодрукува́льний при́нтер
• magnetographic ~
= магнетографі́чний при́нтер
• matrix ~
= ма́тричний при́нтер
• microfilm ~
= при́нтер для мікроплі́вок чи мікрофі́ш
• multicolo(u)r ~
= багатоко́лірний при́нтер, кольоро́вий при́нтер
• multifunction ~
= мультифункці́йний при́нтер
• needle ~
= го́лковий (ма́тричний) при́нтер
• nonimpact ~
= безуда́рний при́нтер
• numeric ~
= цифрови́й при́нтер
• off-line ~
= автоно́мний при́нтер
• on-line ~
= акти́вний при́нтер
• output ~
= виходо́вий при́нтер
• page(-at-a-time) ~
= посторінко́вий при́нтер
• petal ~
= пелюстко́вий при́нтер
• pretty ~
= при́нтер (для) докла́дного (структу́рного) ви́друку
• serial ~
= послідо́вний при́нтер
• single-copy ~
= однопримі́рниковий при́нтер
• solid-font ~
= при́нтер з виливни́м шрифто́м
• telegraph ~
= телета́йп
• thermal ~
= термографі́чний при́нтер
• train ~
= плазуно́вий (гу́сеничний) при́нтер
• wheel ~
= колі́сний при́нтер
• wire ~
= ма́тричний при́нтер з го́лковою голо́вкою
• xerographic ~
= ксерографі́чний при́нтер
reader = ['ri:də] 1. чита́ч (людина) 2. зчи́тувач, чита́льний при́стрій 3. програ́ма чита́ння (зчи́тування)
• badge ~
= зчи́тувач ідентифікаці́йних карто́к
• document ~
= зчи́тувач докуме́нтів, чита́льний (зчи́тувальний) автома́т
• optical ~
= опти́чний зчи́тувач
recorder = [rɪ'kɔ:də] запи́сувач, запи́сувальний при́стрій (магнетофон; відеокамера тощо)
safeguard = ['seɪfgɑ:d] 1. запобі́жний при́стрій; захисни́й за́хід 2. запобіга́ти/запобі́гти; захища́ти/захисти́ти
scanner = ['skænə] 1. ска́нер, сканува́льний при́стрій 2. блок сканува́ння
• bar ~
= ска́нер (зчи́тувач) штрихово́го ко́ду
• colo(u)r flat-bed ~
= планше́тний кольоро́вий ска́нер
• hand-held ~
= ручни́й ска́нер
• image ~
= програ́ма сканува́ння зобра́ження
sensor = ['sɛnsə] дава́ч, чутли́вий елеме́нт; сенсо́рний при́стрій
server = ['sɜ:və] 1. се́рвер 2. службо́вий (обслуго́вувальний) при́стрій 3. ву́зол обслуго́вування 4. обслуго́вувальний проце́сор
• boot ~
= се́рвер заванта́ження; заванта́жувальний се́рвер (програма)
• communication ~
= шлюзови́й проце́сор, шлюз (у мережі пересилання даних)
• file ~
= файл-се́рвер
• gateway ~
= шлюзови́й се́рвер
• modem ~
= моде́м-се́рвер
• name ~
= блок перетво́рювання іме́н (у конкретні адреси даних)
• network ~
= мере́жевий се́рвер
• print ~
= принт-се́рвер
• telex ~
= ста́нція те́лексного зв’язку́
set = [sɛt] 1. множина́ 2. систе́ма; набі́р; суку́пність; компле́кт 3. сім’я́; ряд; послідо́вність 4. встано́влений, припи́саний 5. встано́влювати/встанови́ти; розташо́вувати/розташува́ти, розміща́ти/розмісти́ти; розставля́ти/розста́вити // ~ aside не врахо́вувати / не врахува́ти; ~ forth виклада́ти/ви́класти; задава́ти/зада́ти; ~ forward висува́ти/ви́сунути; ~ up встано́влювати/встанови́ти в пе́вне поло́ження чи стан; ~ the problem ста́вити/поста́вити зада́чу (завда́ння)
• ~ of attainability
= множина́ дося́жності
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of characteristics
= сім’я́ характери́стик
• ~ of choices
= набі́р варіа́нтів
• ~ of coefficients
= набі́р коефіціє́нтів
• ~ of constraints
= систе́ма в’я́зей
• ~ of convergence
= множина́ збі́жності
• ~ of criteria
= систе́ма крите́ріїв
• ~ of curves
= сім’я́ криви́х
• ~ of data
= набі́р да́них
• ~ of decisions
= множина́ рі́шень
• ~ of distributions
= 1. множина́ узага́льнених фу́нкцій 2. множина́ розпо́ділів
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= множина́ твірни́х
• ~ of integers
= множина́ ці́лих чи́сел
• ~ of invariants
= множина́ інваріа́нтів
• ~ of morphisms
= множина́ морфі́змів
• ~ of measure zero
= множина́ мі́ри нуль
• ~ of numbers
= числова́ множина́
• ~ of parameters
= множина́ пара́метрів, набі́р пара́метрів
• ~ of patterns
= систе́ма о́бразів
• ~ of sentences
= множина́ ви́словів
• ~ of separability
= множина́ сепара́бельності
• ~ of statistics
= множина́ (набі́р) стати́стик
• ~ of strategies
= т. ігор набі́р страте́гій
• ~ of unknowns
= набі́р невідо́мих
• ~ of variances
= набі́р диспе́рсій
• ~ of variates
= набі́р випадко́вих змі́нних
• absolutely additive ~ of functions
= абсолю́тно адити́вна множина́ фу́нкцій
• absorbing ~
= поглина́льна множина́
• abstract ~
= абстра́ктна множина́
• acyclic ~
= ациклі́чна множина́
• additive ~
= адити́вна множина́
• adjacency ~
= множина́ сумі́жності (приста́йності)
• adjacent ~
= сумі́жна (приста́йна) множина́
• affine ~
= афі́нна множина́
• algebraic ~
= алґебри́чна множина́
• allowable ~
= прийня́тна множина́
• ample ~
= топ. доста́тня (інтенси́вна) множина́
• analytic ~
= аналіти́чна множина́
• applicative ~
= аплікати́вна множина́
• approximation ~
= множина́ апроксима́цій, множина́ набли́жень
• arithmetical ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) множина́
• asymptotic ~
= асимптоти́чна множина́
• attainable ~
= дося́жна множина́
• automorphic ~
= автомо́рфна множина́
• base ~
= 1. ба́зова множина́ 2. ба́зисна множина́
• basic ~
= ба́зис
• bifurcation ~
= біфуркаці́йна множина́
• board ~
= компле́кт плат
• border ~
= край, межа́
• boundary ~
= межова́ множина́
• bounded ~
= обме́жена множина́
• buffer ~
= т. чис. бу́ферна множина́
• calculable ~
= зліче́нна множина́
• catastrophe ~
= множина́ катастро́ф
• categorical ~
= категорі́йна множина́
• change ~
= маси́в змін
• character ~
= ка́са (набі́р) си́мволів
• chip ~
= набі́р мікросхе́м; набі́р (компле́кт) чи́пів
• choice ~
= набі́р (суку́пність) варіа́нтів ви́бору
• closed ~
= за́мкнена множина́
• cluster ~
= грани́чна множина́, множина́ точо́к ску́пчення
• cofinal ~
= кофіна́льна множина́
• cofinite ~
= коскінче́нна (кофіні́тна) множина́
• cohomology ~
= множина́ когомоло́гій
• coimmune ~
= коіму́нна множина́
• collinear ~
= колінеа́рна множина́
• commutative ~
= комутати́вна множина́
• compact ~
= компа́ктна множина́, компа́кт
• complete ~
= по́вна множина́; по́вна систе́ма
• completed ~
= допо́внена множина́
• confinal ~
= конфіна́льна множина́
• conjugate ~
= спря́жена множина́
• consistent ~
= несупере́члива множина́
• constructive ~
= конструкти́вна множина́
• continuity ~
= множина́ непере́рвності
• continuous ~
= непере́рвна множина́
• continuum ~
= континуа́льна (конти́нуумна) множина́
• countable ~
= зліче́нна множина́
• data ~
= компле́кт (набі́р) да́них
• coverable ~
= покривна́ множина́
• covered ~
= покри́та (накри́та) множина́
• covering ~
= покрива́льна (накрива́льна) множина́
• creative ~
= тво́рча (креати́вна) множина́
• critical ~
= крити́чна множина́
• cut ~
= розтина́льна множина́, множина́ ро́зтинів (ро́зрізів)
• cyclic ~
= циклі́чна (циклова́) множина́
• cylinder ~
= циліндрі́чна (цилі́ндрова) множина́
• decidable ~
= розв’язна́ множина́
• decision ~
= множина́ рі́шень
• decisive ~
= виріша́льна множина́
• decreasing ~
= спадна́ множина́
• defect ~
= дефе́ктна множина́
• deficient ~
= т. граф. дефіци́тна множина́
• definable ~
= озна́чна множина́
• degeneracy ~
= множина́ ви́родження
• degenerate ~
= ви́роджена множина́
• delete ~
= маси́в ви́лучень
• dense ~
= щі́льна множина́
• dentable ~
= зубча́ста множина́
• denumerable ~
= зліче́нна множина́
• derivative (derived) ~
= похідна́ множина́
• determined ~
= детерміно́вана множина́
• determining ~
= визнача́льна множина́
• difference ~
= різнице́ва множина́
• directed ~
= спрямо́вана множина́
• discrete ~
= дискре́тна множина́
• disjoint ~s
= неперети́нні множи́ни
• dispersed ~
= розсі́яна множина́
• dividing ~
= відокре́млювальна множина́
• effector ~
= ефе́кторна множина́
• elliptic ~
= еліпти́чна множина́
• embedded ~
= вкла́дена множина́
• empty ~
= поро́жня множина́
• enumerable ~
= зліче́нна множина́
• ergodic ~
= ергоди́чна множина́
• event ~
= множина́ поді́й
• exhaustive ~
= виче́рпна множина́
• existence ~
= множина́ існува́ння
• existential ~
= екзистенці́йна множина́
• explicable ~
= озна́чна множина́
• extendable ~
= розши́рна множина́
• extended ~
= розши́рена множина́
• extensive ~
= просто́ра множина́
• factor ~
= 1. фа́ктор-множина́ 2. систе́ма фа́кторів
• faithful ~
= то́чна множина́
• fanlike ~
= віялоподі́бна множина́
• feature ~
= набі́р озна́к
• file ~
= компле́кт фа́йлів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) множина́
• flat ~
= пло́ска множина́
• frequency ~
= часто́тна множина́
• frontier ~
= межова́ множина́
• fundamental ~
= фундамента́льна множина́
• fuzzy ~
= нечітка́ (розми́та) множина́
• generated ~
= поро́джена множина́
• generating ~
= поро́джувальна множина́
• generation data ~
= поколі́ння да́них, компле́кт да́них одного́ поколі́ння
• goal ~
= цільова́ множина́
• graphics ~
= компле́кт графі́чних си́мволів; компле́кт станда́ртних графі́чних елеме́нтів
• ground ~
= універса́льна множина́
• grounded ~
= фундо́вана множина́
• harmonic ~
= гармоні́чна множина́
• hereditary ~
= успадко́вана множина́
• holomorphic ~
= голомо́рфна множина́
• homogeneous ~
= однорі́дна множина́
• homothetic ~
= гомоте́тна (гомотети́чна) множина́
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна множина́
• hyperimmune ~
= гіперіму́нна множина́
• hypersimple ~
= гіперпро́ста́ множина́
• image ~
= множина́ о́бразів
• immune ~
= іму́нна множина́
• imprimitive ~
= імприміти́вна множина́
• indivisible ~
= неподі́льна множина́
• inductive ~
= індукти́вна множина́
• infinite ~
= нескінче́нна множина́
• inseparable ~
= невідокре́мна множина́
• instruction ~
= компле́кт кома́нд
• integer ~
= цілочислова́ множина́
• integrable ~
= інтеґро́вна множина́
• invariant ~
= інваріа́нтна множина́
• irrational ~
= ірраціона́льна множина́
• keyboard ~
= кла́вішний при́стрій; клавіату́ра
• knot ~
= множина́ вузлі́в
• labeled ~
= позна́чена множина́
• level ~
= множина́ рі́вня
• limited ~
= обме́жена множина́
• limiting ~
= грани́чна множина́
• located ~
= локалізо́вана множина́
• meager ~
= збі́днена (худа́) множина́
• mesoic ~
= лог. мезої́чна множина́
• microprocessor ~
= мікропроце́сорний компле́кт, компле́кт мо́дулів, компле́кт щільнозінтеґро́ваних схем мікропроце́сора
• model ~
= моде́льна множина́
• modular ~
= модуля́рна множина́
• monotonic ~
= моното́нна множина́
• nested ~
= вкла́дена множина́
• nilpotent ~
= нільпоте́нтна множина́
• nodal ~
= за́мкнена множина́, що мі́стить то́чки до́тику свого́ допо́внення
• non-enumerable ~
= незліче́нна множина́
• non-meager ~
= незбі́днена множина́
• nonmeasurable ~
= невимірна́ множина́
• nonrecursive ~
= нерекурси́вна множина́
• normed ~
= (з)нормо́вана множина́
• nowhere-dense ~
= ніде́ не щі́льна множина́
• null ~
= 1. нульова́ множина́ 2. множина́ мі́ри нуль
• nullity ~
= нульова́ множина́
• number ~
= числова́ множина́
• numerated ~
= (про)нумеро́вана множина́
• object ~
= предме́тна множина́
• open ~
= відкри́та множина́
• order ~
= компле́кт кома́нд
• orderable ~
= впорядко́вна множина́
• ordered ~
= впорядко́вана множина́
• ordinate ~
= ордина́тна множина́
• original ~
= множина́ о́бразів
• orthogonal ~
= ортогона́льна множина́
• orthonormal ~
= ортонорма́льна множина́
• outer ~
= зо́внішня множина́
• parametric ~
= параметри́чна множина́
• partially ordered ~
= частко́во впорядко́вана множина́
• paved ~
= множина́ з по́кривом
• point ~
= точко́ва множина́, множина́ то́чок
• pointed ~
= множина́ з позна́ченою то́чкою
• polar ~
= поля́рна (по́люсна) множина́
• pole ~
= множина́ полюсі́в
• precompact ~
= передкомпа́ктна множина́
• pretransitive ~
= передтранзити́вна множина́
• prevalent ~
= превале́нтна множина́
• priority ~
= систе́ма приорите́тів
• product ~
= до́буток множи́н
• productive ~
= продукти́вна множина́
• projective ~
= проєкти́вна множина́
• quotient ~
= фа́ктор-множина́
• radial ~
= радіа́льна множина́
• random ~
= випадко́ва множина́
• ranked ~
= (з)ранжо́вана (впорядко́вана) множина́
• rarefied ~
= розрі́джена множина́
• rational ~
= раціона́льна множина́
• reachable ~
= дося́жна множина́
• recurrent ~
= рекуре́нтна множина́
• recursive ~
= рекурси́вна множина́
• reduced ~
= зве́дена множина́
• reduced instruction ~
= скоро́чений набі́р кома́нд
• reducible ~
= звідна́ множина́
• reduction ~
= редукці́йна множина́
• reference ~
= множина́ елемента́рних на́слідків
• reflexive ~
= рефлекси́вна множина́
• regressive ~
= реґреси́вна множина́
• regular ~
= реґуля́рна множина́
• relational ~
= реляці́йна множина́
• resolutive ~
= резолюти́вна множина́
• resolvent ~
= резольве́нтна множина́
• response ~
= множина́ ві́дгуків
• rotund ~
= куля́ста множина́
• rudimentary ~
= рудимента́рна множина́
• saturated ~
= наси́чена множина́
• scattered ~
= 1. розсі́яна множина́ 2. множина́ ізольо́ваних то́чок
• semianalytic ~
= напіваналіти́чна множина́
• semiclosed ~
= напівза́мкнена множина́
• semimetric ~
= напівметри́чна множина́
• separability ~
= множина́ сепара́бельності
• separable ~
= сепара́бельна множина́; відокре́мна множина́
• separating ~
= відокре́млювальна множина́
• shared data ~
= спі́льний набі́р да́них, колекти́вний (спі́льно використо́вуваний) набі́р да́них
• sifted ~
= просі́яна множина́
• simple ~
= про́ста́ множина́
• simplicial ~
= симпліці́йна множина́
• singleton ~
= одноелеме́нтна множина́
• singular ~
= синґуля́рна множина́
• sparse ~
= розрі́джена множина́
• spectral ~
= спектра́льна множина́
• splitting ~
= розще́пна множина́
• superposable ~
= накла́д(ува)на множина́
• supporting ~
= опоро́ва множина́
• tame ~
= пра́вильна множина́
• temporary data ~
= тимчасо́вий набі́р да́них, набі́р робо́чих да́них (не потрібних після виконання програми)
• tensorial ~
= те́нзорна множина́
• terminal ~
= терміна́льна множина́
• test ~
= компле́кт те́стів, те́стова послідо́вність
• tight ~
= щі́льна множина́
• time ~
= часова́ множина́
• topologized ~
= (с)топологізо́вана множина́, множина́ з тополо́гією
• total ~
= тота́льна множина́
• transcendent ~
= трансценде́нтна множина́
• transformation ~
= множина́ трансформа́цій
• transitive ~
= транзити́вна множина́
• transitivity ~
= множина́ транзити́вності
• transverse ~
= трансверса́льна множина́
• truth ~
= множина́ і́стинності
• unbounded ~
= необме́жена множина́
• uncertainty ~
= множина́ неви́значеності
• uncountable ~
= незліче́нна множина́
• underlying ~
= множина́-носі́й
• unicity ~
= множина́ єди́ності
• unification ~
= множина́ уніфіка́ції
• uniform ~
= однорі́дна множина́
• unit ~
= одноелеме́нтна множина́
• unitary ~
= уніта́рна систе́ма (векторів)
• universal ~
= універса́льна множина́
• unlimited ~
= необме́жена множина́
• unordered ~
= невпорядко́вана множина́
• user’s ~
= абоне́нтське обла́днання
• vacant (vacuous) ~
= поро́жня множина́
• vector ~
= ве́кторна множина́
• vertex ~
= множина́ верши́н (графу)
• void ~
= поро́жня множина́
• well-ordered ~
= цілко́м впорядко́вана множина́
• working ~
= робо́чий компле́кт
setup = ['sɛtʌp] 1. встано́влювання/встано́влення; розташува́ння 2. при́стрій 3. схе́ма; маке́т 4. компле́кт за́даних зна́чень 5. набира́ння/набра́ння схе́ми (шляхом комутації) 6. збира́ння/зібра́ння 4. монтува́ння/змонтува́ння; реґулюва́ння/зреґулюва́ння/відреґулюва́ння; налаго́джування/налаго́дження
• job ~
= формува́ння завда́ння
shifter = ['ʃɪftə] зсува́льний регі́ст(е)р; при́стрій зсува́ння; зсува́ч; механі́зм перемика́ння регі́стрів
• barrel ~
= багаторегі́строва схе́ма циклі́чного зсу́ву
• funnel ~
= лі́йковий зсува́ч (дворівневий пристрій зсування для виділяння даних)
sieve = [sɪv] ре́шето; си́то || просі́ювати/просі́яти
• analytic ~
= аналіти́чне ре́шето
• asymptotic ~
= асимптоти́чне ре́шето
• closed ~
= за́мкнене ре́шето
• elementary ~
= елемента́рне ре́шето
• Eratosthenes ~
= Ератосте́нове (Ератосфе́нове) ре́шето, ре́шето Ератосте́на (Ератосфе́на); станда́ртна програ́ма по́шуку про́сти́х чи́сел
• large ~
= вели́ке ре́шето
• linear ~
= ліні́йне ре́шето
• number ~
= 1. числове́ ре́шето 2. при́стрій для розклада́ння вели́ких чи́сел на мно́жники
• open ~
= відкри́те ре́шето
• quadriangular ~
= прямоку́тне ре́шето
• set-theoretical ~
= теоретикомножи́нне ре́шето
• small ~
= мале́ ре́шето
• two-dimensional ~
= двови́мірне ре́шето
• universal ~
= універса́льне ре́шето
• weighted ~
= ре́шето з ваго́ю
simulator = ['sɪmjuleɪtə] 1. моде́ль 2. іміта́тор, моделюва́льний (імітува́льний) при́стрій; тренаже́р 3. моделюва́льна програ́ма, програ́ма моделюва́ння
• analog ~
= ана́логовий моделюва́льний при́стрій
• computer ~
= 1. моде́ль комп’ю́тера 2. комп’ю́терний тренаже́р
• digital ~
= цифрови́й моделюва́льний при́стрій
• environment ~
= іміта́тор зо́внішніх умо́в
• fault ~
= іміта́тор неспра́вностей
• functional ~
= функці́йна моде́ль
• noise ~
= іміта́тор зава́д; іміта́тор збу́рень
• software ~
= програмо́ва моде́ль; моде́ль програмо́вих за́собів; програмо́вий іміта́тор; іміта́тор програмо́вих за́собів
• training ~
= тренаже́р
site = [saɪt] 1. мі́сце(перебува́ння) 2. обчи́слювальний при́стрій 3. сайт 4. абоне́нтський пункт 4. ву́зол (ґратки, мережі тощо) 5. гніздо́ (під чип на карті)
• database ~
= ву́зол (розподі́леної) ба́зи да́них
• lattice ~
= ву́зол ґра́тки
• result ~
= пункт видава́ння результа́тів, пункт видава́ння ві́дповіді на (розподі́лений) за́пит
• web ~
= веб-сторі́нка
spooler = ['spu:lə] 1. при́стрій перевива́ння 2. бу́фер, шпу́лер
station = ['steɪʃn] 1. мі́сце, розташува́ння, пози́ція 2. ста́нція, (абоне́нтський) пункт 3. терміна́л; при́стрій; блок
• called ~
= викли́кувана ста́нція (що її викликають)
• calling ~
= виклика́льна ста́нція (що викликає)
• control ~
= керівна́ ста́нція
• data ~
= ста́нція пересила́ння да́них
• destination ~
= ста́нція призна́чення; адре́сат
• development ~
= 1. проєктува́льна ста́нція 2. інструмента́льна ста́нція
• dock(ing) ~
= до́кова (стика́льна) ста́нція, до́к-ста́нція
• inactive ~
= неакти́вна ста́нція
• local ~
= місце́вий (лока́льний) абоне́нтський пункт
• master ~
= головна́ (провідна́) ста́нція
• operator ~
= ста́нція опера́тора, опера́торська ста́нція
• personal supercomputer ~
= персона́льна ста́нція на осно́ві суперкомп’ю́тера
• primary ~
= перви́нна ста́нція
• remote ~
= дистанці́йний терміна́л
• secondary ~
= підле́гла (ве́дена) ста́нція
• slave ~
= підпорядко́вана ста́нція
• software ~
= ста́нція розробля́ння програмо́вих за́собів (у системах автоматизованого проєктування), АРМ (автоматизоване робоче місце) програмува́льника
• subscriber ~
= абоне́нтський пункт; терміна́л абоне́нта
• terminal ~
= терміна́льна ста́нція; кінце́вий (терміна́льний) при́стрій; абоне́нтський пункт
• tributary ~
= підле́гла ста́нція
• work ~
= робо́ча ста́нція; автоматизо́ване робо́че мі́сце, АРМ
storage = ['stɔ:rɪdʒ] 1. зберіга́ння/збере́ження 2. па́м’ять; запам’ято́вування
• actual ~
= фізи́чна па́м’ять
• addressable (addressed) ~
= адре́сна па́м’ять
• annex ~
= асоціати́вна па́м’ять
• archival ~
= архі́вна па́м’ять
• assigned ~
= абоно́вана па́м’ять (закріплена за користувачем тощо)
• auxiliary ~
= допомі́жна́ па́м’ять
• background ~
= зо́внішня па́м’ять
• backing ~
= додатко́ва (зо́внішня) па́м’ять
• buffer ~
= бу́ферна па́м’ять
• built-in ~
= вмонто́вана па́м’ять
• bulk ~
= па́м’ять вели́кого о́бсягу
• changeable ~
= па́м’ять на знімно́му носії́
• data ~
= па́м’ять (для зберігання) да́них; запам’ято́вування (зберіга́ння) да́них
• direct-access ~
= па́м’ять з прями́м до́ступом
• disk ~
= ди́скова па́м’ять
• erasable ~
= стирна́ па́м’ять
• external ~
= зо́внішня па́м’ять
• fast ~
= швидкоді́йна па́м’ять
• file ~
= фа́йлова па́м’ять
• floppy disk ~
= па́м’ять на гнучки́х ди́сках
• high-density ~
= па́м’ять з високощі́льним за́писом
• high-speed ~
= швидкоді́йна па́м’ять
• image ~
= при́стрій запам’ято́вування зобра́жень; запам’ято́вування зобра́жень; зберіга́ння зобра́жень
• internal ~
= операти́вна па́м’ять; вну́трішня па́м’ять
• instantaneous ~
= миттє́ва па́м’ять
• laser ~
= ла́зерна па́м’ять
• low-speed ~
= повільноді́йна па́м’ять
• main ~
= основна́ па́м’ять
• mass ~
= па́м’ять надвели́кого о́бсягу
• memory ~
= зберіга́ння в па́м’яті
• micromedia ~
= па́м’ять на мікроносія́х
• multiport ~
= багатопорто́ва па́м’ять
• nonerasable ~
= нестирна́ па́м’ять
• nonvolatile ~
= енергонезале́жна па́м’ять
• off-line ~
= автоно́мна па́м’ять
• on-line ~
= оперативнодосту́пна па́м’ять
• overlayable ~
= оверле́йна па́м’ять, па́м’ять оверле́йної структу́ри (з перекриванням викликуваних у різний час програмових модулів)
• peripheral ~
= перифері́йна па́м’ять
• permanent ~
= енергонезале́жна па́м’ять
• primary ~
= основна́ па́м’ять
• public ~
= загальнодосту́пна па́м’ять
• push-down ~
= магази́нна па́м’ять
• random-access ~
= па́м’ять з дові́льним вибира́нням
• read-only ~
= па́м’ять ті́льки для зчи́тування
• real ~
= фізи́чна (основна́) па́м’ять
• real address ~
= па́м’ять з фізи́чними адре́сами
• reloadable control ~
= перезаванта́жувана керівна́ па́м’ять
• removable disk ~
= па́м’ять на знімни́х ди́сках
• screen ~
= екра́нна па́м’ять
• secondary ~
= зо́внішня па́м’ять
• secure ~
= страхува́льна па́м’ять (пам’ять системного модуля забезпечення надійності, призначеного автоматично відновлювати систему після відмов)
• sequential-access ~
= па́м’ять з послідо́вним вибира́нням
• temporary ~
= тимчасо́ва па́м’ять
• virtual ~
= віртуа́льна па́м’ять
• volatile ~
= енергозале́жна па́м’ять
• working ~
= робо́ча па́м’ять
• zero-access ~
= надвисокошви́дкісна па́м’ять
system = ['sɪstəm] 1. систе́ма 2. суку́пність; роди́на 3. при́стрій; аґреґа́т; ко́мплекс
• ~ of axioms
= систе́ма аксіо́м
• ~ of coefficients
= систе́ма коефіціє́нтів
• ~ of conditions
= набі́р умо́в
• ~ of coordinates
= систе́ма координа́т
• ~ of eigenvalues
= систе́ма вла́сних зна́чень
• ~ of equations
= систе́ма рівня́нь
• ~ of generators
= систе́ма твірни́х елеме́нтів
• ~ of imprimitivity
= о́бласть імприміти́вності
• ~ of inequalities
= систе́ма нері́вностей
• ~ of integers
= систе́ма ці́лих чи́сел
• ~ of integrity
= систе́ма ці́лісності
• ~ of measures
= систе́ма мір
• ~ of neighbo(u)rhoods
= систе́ма о́колів
• ~ of notation
= 1. систе́ма по́значок 2. числова́ систе́ма
• ~ of numbers
= числова́ систе́ма
• ~ of reference
= систе́ма ві́дліку
• ~ of sets
= систе́ма множи́н
• ~ of subgroups
= спе́кт(е)р підгру́п
• ~ of transitivity
= о́бласть (систе́ма) транзити́вності (перехі́дності)
• ~ of units
= систе́ма одини́ць
• abstract ~
= абстра́ктна систе́ма
• accounting ~
= систе́ма о́бліку
• adaptive ~
= адапти́вна систе́ма
• additive ~
= адити́вна систе́ма
• adjoint ~
= спря́жена систе́ма
• advice-giving ~
= систе́ма-пора́дник
• affixative ~
= афіксати́вна систе́ма
• algebraic ~
= алґебри́чна систе́ма
• analytic ~
= аналіти́чна систе́ма
• anholonomic ~
= неголоно́мна систе́ма
• anticanonical ~
= антиканоні́чна систе́ма
• anti-invariant ~
= антиінваріа́нтна систе́ма
• aperiodic ~
= аперіоди́чна систе́ма
• application ~
= застосо́вна (прикладна́) систе́ма
• arithmetic ~
= аритмети́чна (арифмети́чна) систе́ма
• artificial ~
= шту́чна систе́ма
• associated ~
= асоційо́вана систе́ма
• associative ~
= асоціати́вна систе́ма
• asynchronous ~
= асинхро́нна систе́ма
• autonomous ~
= автоно́мна систе́ма
• axiomatic ~
= аксіомати́чна систе́ма
• axiomatizable ~
= аксіоматизо́вна систе́ма
• backup ~
= резе́рвна (запасна́) систе́ма
• balanced ~
= (з)балансо́вана систе́ма
• basic ~
= лог. ба́зисна систе́ма
• bilinear ~
= біліні́йна систе́ма
• binary ~
= двійко́ва систе́ма
• binomial ~
= біно́мна систе́ма
• blackboard-based expert ~
= експе́ртна систе́ма з до́шкою оголо́шень
• buddy ~
= ме́тод близнюкі́в
• bussed ~
= систе́ма зі спі́льною ши́ною
• call-reply ~
= систе́ма за́пит-ві́дповідь
• canonical ~
= каноні́чна систе́ма
• case-based ~
= (експе́ртна) систе́ма на осно́ві прецеде́нтів
• categorical ~
= категорі́йна систе́ма
• causal ~
= причино́ва (кауза́льна) систе́ма
• characteristic ~
= характеристи́чна систе́ма
• chargeback ~
= збитко́ва систе́ма
• classic(al) ~
= класи́чна систе́ма
• classification ~
= систе́ма класифіка́ції
• closed ~
= за́мкнена систе́ма
• closure ~
= систе́ма замика́ння
• code ~
= ко́дова систе́ма
• coding ~
= систе́ма кодува́ння (програмува́ння)
• coherent ~
= когере́нтна систе́ма
• collection ~
= систе́ма збира́ння да́них
• colo(u)r display ~
= кольоро́ва диспле́йна систе́ма, систе́ма кольоро́вого відобража́ння
• combinatorial ~
= комбінато́рна систе́ма
• command ~
= систе́ма кома́нд
• complete ~
= по́вна систе́ма (of axioms etc. аксіо́м тощо)
• complex ~
= складна́ систе́ма
• complex number ~
= систе́ма ко́мплексних чи́сел
• compound ~
= скла́дена систе́ма
• computer ~
= комп’ю́терна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• computer-aided design ~
= систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння, САПР
• computing ~
= обчи́слювальна систе́ма; обчи́слювальний ко́мплекс
• conceptual ~
= концептуа́льна систе́ма
• connecting ~
= систе́ма зв’язку́, з’є́днувальна систе́ма
• conservative ~
= консервати́вна (збере́жна) систе́ма
• consistent ~
= несупере́члива систе́ма
• continuous ~
= непере́рвна систе́ма
• control ~
= систе́ма керува́ння, систе́ма реґулюва́ння
• controllable ~
= реґульо́вна систе́ма, керо́вна систе́ма
• converse ~
= конве́рсна систе́ма
• convex ~
= опу́кла систе́ма
• coordinate ~
= координа́тна систе́ма, систе́ма координа́т
• countable ~
= зліче́нна систе́ма
• creative ~
= креати́вна систе́ма
• critical ~
= крити́чна систе́ма
• cybernetic ~
= кібернети́чна систе́ма
• cyclic ~
= циклі́чна систе́ма
• data ~
= інформаці́йна систе́ма
• data acquisition ~
= систе́ма збира́ння да́них
• database management ~
= систе́ма керува́ння ба́зами да́них, СКБД
• database support ~
= систе́ма ве́дення баз да́них
• data collection (data gathering) ~
= систе́ма збира́ння да́них
• data handling ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data-managed ~
= систе́ма, керо́вана да́ними
• data preparation ~
= систе́ма підготовля́ння да́них
• data processing ~
= систе́ма опрацьо́вування да́них
• data retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• decimal ~
= десятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• decision-making ~
= систе́ма виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decision-support ~
= систе́ма пі́дтримки виробля́ння (прийма́ння) рі́шень
• decoding ~
= систе́ма декодува́ння
• deductive ~
= дедукти́вна систе́ма
• definable ~
= озна́чна систе́ма
• defined ~
= озна́чена систе́ма
• defining ~
= озна́чувальна систе́ма
• degenerate ~
= ви́роджена систе́ма
• delivery ~
= систе́ма доправля́ння (доста́вки)
• denary ~
= десятко́ва систе́ма (числення)
• dependable computer ~
= ґарантозда́тна обчи́слювальна систе́ма (що ґарантує одержання розв’язку задачі, навіть якщо машина має дефект)
• desktop ~
= насті́льна систе́ма
• desktop publishing ~
= насті́льна видавни́ча систе́ма
• development support ~
= систе́ма підтри́мування (забезпе́чення) розро́бок
• determinate ~
= детерміно́вана систе́ма
• determined ~
= ви́значена систе́ма
• determining ~
= визнача́льна систе́ма
• deterministic ~
= детерміно́вана систе́ма
• diagonal ~
= діагона́льна систе́ма (рівнянь)
• dichotomous ~
= дихото́мна систе́ма
• differential ~
= 1. диференці́йна систе́ма 2. систе́ма диференці́йних рівня́нь
• direct ~
= пряма́ систе́ма
• directed ~
= спрямо́вана систе́ма
• discrete ~
= дискре́тна систе́ма
• disjunctive ~
= диз’юнкти́вна систе́ма
• disk operating ~
= ди́скова операці́йна систе́ма, ДОС
• dissipative ~
= дисипати́вна систе́ма
• distributed ~
= розподі́лена систе́ма
• document preparation ~
= систе́ма готува́ння документа́ції
• down ~
= 1. неспра́вна систе́ма 2. неакти́вна систе́ма
• dual-computer ~
= двомаши́нний (обчи́слювальний) ко́мплекс
• dual-processor ~
= двопроце́сорна систе́ма, двопроце́сорний ко́мплекс
• duodecimal ~
= дванадцятко́ва (позиці́йна) систе́ма
• dynamical ~
= динамі́чна систе́ма
• entry-level ~
= систе́мний мо́дуль; компоне́нт систе́ми
• elementary ~
= елемента́рна систе́ма
• elliptic ~
= еліпти́чна систе́ма
• equational ~
= екваці́йна систе́ма
• equidistant ~
= еквідиста́нтна систе́ма
• equivalence ~
= систе́ма еквівале́нтності
• equivalent ~
= еквівале́нтна систе́ма
• ergodic ~
= ергоди́чна систе́ма
• eutactic ~
= евтакти́чна систе́ма
• evolutionary ~
= еволюці́йна систе́ма
• executive ~
= викона́вча систе́ма
• expert ~
= експе́ртна систе́ма
• extend ~
= систе́ма розши́рювання
• extremal ~
= екстрема́льна систе́ма
• factor ~
= 1. фа́ктор-систе́ма 2. систе́ма фа́кторів
• fail-safe ~
= відмовостійка́ систе́ма
• fault-intolerant ~
= відмовонестійка́ систе́ма
• fault-tolerant ~
= відмовостійка́ систе́ма
• feedback ~
= систе́ма зі зворо́тним зв’язко́м; систе́ма зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йлова систе́ма
• filling ~
= систе́ма зберіга́ння докуме́нтів
• finite ~
= скінче́нна (фіні́тна) систе́ма
• floppy disk ~
= систе́ма з гнучки́ми ди́сками (без жорсткого диска)
• formal ~
= форма́льна систе́ма
• formalized ~
= (с)формалізо́вана систе́ма
• function ~
= систе́ма фу́нкцій
• generalized ~
= узага́льнена систе́ма
• generic expert ~
= типо́ва експе́ртна систе́ма
• geographically distributed ~
= територіа́льно розподі́лена систе́ма
• gradient ~
= ґрадіє́нтна систе́ма
• grand ~
= вели́ка систе́ма
• guidance ~
= систе́ма-гід; систе́ма-путівни́к
• help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• hierarchy ~
= ієрархі́чна систе́ма
• holonomic ~
= голоно́мна систе́ма
• homogeneous ~
= однорі́дна систе́ма
• homoloidal ~
= гомоло́їдна систе́ма
• homomorphic ~
= гомомо́рфна систе́ма
• host ~
= головна́ комп’ю́терна систе́ма
• hostless ~
= децентралізо́вана систе́ма; систе́ма без провідно́го вузла́
• host-satellite ~
= систе́ма з головни́м і підле́глими елеме́нтами
• hyperbolic ~
= гіперболі́чна систе́ма
• ideal ~
= систе́ма ідеа́лів
• idealized ~
= ідеалізо́вана систе́ма
• imprimitive ~
= імприміти́вна систе́ма
• incidence ~
= систе́ма інциде́нтності
• inductive ~
= індукти́вна систе́ма
• information ~
= інформаці́йна систе́ма
• information management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою да́них
• information retrieval ~
= інформацієпошуко́ва систе́ма
• input/output control ~
= систе́ма керува́ння вво́дженням/виво́дженням
• inquiry ~
= інформаці́йно-довідко́ва систе́ма
• instruction ~
= навча́льна систе́ма
• integral ~
= інтеґра́льна систе́ма
• integrated ~
= (з)інтеґро́вана систе́ма
• intelligence ~
= систе́ма шту́чного інтеле́кту; інтелектуа́льна систе́ма
• interactive ~
= інтеракти́вна (діало́гова) систе́ма
• interpolation ~
= інтерполяці́йна систе́ма
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна систе́ма
• invariant ~
= інваріа́нтна систе́ма
• involutory ~
= інволюці́йна систе́ма
• isometric ~
= ізометри́чна систе́ма
• iterative ~
= ітерати́вна систе́ма
• knowledge ~
= систе́ма знань
• knowledge-based ~
= систе́ма з ба́зою знань
• knowledge base management ~
= систе́ма керува́ння ба́зою знань
• lacunary ~
= лакуна́рна систе́ма
• lamellar ~
= ламеля́рна систе́ма
• learning ~
= навча́льна систе́ма
• left-handed coordinate ~
= лі́ва (лівобі́чна) систе́ма координа́т
• linear ~
= ліні́йна систе́ма
• local ~
= лока́льна систе́ма
• logarithmic ~
= логаритмі́чна (логарифмі́чна) систе́ма
• logical ~
= логі́чна систе́ма
• logistic ~
= логісти́чна систе́ма
• loss ~
= систе́ма з утра́тами
• lossless ~
= систе́ма без утра́т
• lumped-(parameter) ~
= систе́ма із зосере́дженими пара́метрами
• machine-limited ~
= систе́ма, обме́жена можли́востями маши́ни
• mail ~
= систе́ма електро́нної по́шти, електро́нна по́шта
• mailbox ~
= систе́ма пошто́вих скри́ньок (в електронній пошті)
• management information ~
= інформаці́йна систе́ма керува́ння, адміністрати́вна інформаці́йна систе́ма
• man-machine ~
= систе́ма ти́пу люди́на-маши́на
• mapped ~
= систе́ма з відобра́женням розши́реної па́м’яті
• master ~
= головна́ систе́ма; центра́льна систе́ма
• master-slave ~
= систе́ма конфігура́ції "керівни́й-керо́ваний́"
• message delivery ~
= систе́ма доправля́ння повідо́млень
• modal ~
= мода́льна систе́ма
• monochrome graphics ~
= монохро́мна графі́чна систе́ма
• monogenic ~
= моноге́нна систе́ма
• monomorphic ~
= мономо́рфна систе́ма
• monotonic ~
= моното́нна систе́ма
• multiaccess ~
= систе́ма колекти́вного до́ступу
• multilayer ~
= багатошаро́ва систе́ма
• multimaster communication ~
= систе́ма зв’язку́ з кількома́ провідни́ми (головни́ми) вузла́ми
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна систе́ма
• multiplier ~
= систе́ма мно́жникі́в
• multiprocessing ~
= багатопроце́сорна систе́ма
• multistable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• multitask ~
= багатозада́чна систе́ма
• multiuser operating ~
= багатокористуваче́ва операці́йна систе́ма
• native operating ~
= вла́сна операці́йна систе́ма (комп’ютера, що працює в мережі тощо)
• network ~
= мере́жева систе́ма
• network operating ~
= мере́жева операці́йна систе́ма, операці́йна систе́ма мере́жі
• nonlinear ~
= неліні́йна систе́ма
• non-preemptive ~
= систе́ма без вишто́вхування
• normal ~
= норма́льна систе́ма
• notation ~
= систе́ма по́значок
• number (numerical) ~
= числова́ систе́ма, систе́ма чи́слення
• octal ~
= вісімко́ва систе́ма
• office automation ~
= о́фісна автоматизо́вана систе́ма
• off-line ~
= автоно́мна систе́ма
• on-line assistance ~
= операти́вно досту́пна консультаці́йна систе́ма
• on-line help ~
= діало́гова довідко́ва систе́ма
• open ~
= відкри́та систе́ма
• operating ~
= 1. операці́йна систе́ма 2. акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• operational ~
= акти́вна систе́ма (що перебуває в робочому стані)
• paged ~
= сторінко́ва систе́ма (структури пам’яті)
• pantactic ~
= пантакти́чна систе́ма
• parabolic ~
= параболі́чна систе́ма
• parametric ~
= параметри́чна (пара́метрова) систе́ма
• pen operating ~
= операці́йна систе́ма для вво́дження рукопи́сного те́ксту
• periodic ~
= періоди́чна систе́ма
• perturbed ~
= збу́рена систе́ма
• pilot ~
= експеримента́льна ве́рсія систе́ми
• pipeline ~
= конве́єрна систе́ма
• pluriparabolic ~
= плюрипараболі́чна систе́ма
• polyhierarchial ~
= поліієрархі́чна систе́ма
• polystable ~
= багатоста́нова систе́ма, систе́ма з багатьма́ стійки́ми ста́нами
• portable ~
= мобі́льна систе́ма
• positional ~
= позиці́йна систе́ма (числення)
• primitive ~
= приміти́вна систе́ма
• priority ~
= систе́ма пріорите́тів
• probabilistic ~
= імові́рнісна систе́ма
• production ~
= виробни́ча систе́ма
• program buddy ~
= систе́ма спі́льного програмува́ння
• programming ~
= систе́ма програмува́ння
• program ~
= ко́мплекс програ́м
• projective ~
= проєкти́вна систе́ма
• protection ~
= систе́ма за́хисту
• prototyping ~
= прототи́п (маке́т) систе́ми
• public key ~
= систе́ма колекти́вного користува́ння з ши́фром (ключе́м)
• quasiergodic ~
= квазиергоди́чна систе́ма
• quasiharmonic ~
= квазигармоні́чна систе́ма
• quasilinear ~
= квазиліні́йна систе́ма
• quasistable ~
= квазистійка́ систе́ма
• question-answering ~
= довідко́ва систе́ма
• queu(e)ing ~
= систе́ма ма́сового обслуго́вування
• quotient ~
= фа́ктор-систе́ма
• random ~
= випадко́ва систе́ма
• real-time ~
= систе́ма реа́льного ча́су
• reasoning ~
= 1. розу́мна систе́ма, систе́ма, зда́тна до міркува́нь 2. систе́ма, що реалізу́є механі́зм міркува́нь
• rectangular coordinate ~
= прямоку́тна систе́ма координа́т
• recurrent ~
= рекуре́нтна систе́ма
• recursive ~
= рекурси́вна систе́ма
• reduced ~
= зве́дена систе́ма
• reducible ~
= звідна́ систе́ма
• redundant ~
= 1. надли́шкова систе́ма, систе́ма з надли́шком 2. систе́ма з резервува́нням
• regular ~
= реґуля́рна систе́ма
• regularized ~
= (з)реґуляризо́вана систе́ма
• relational ~
= реляці́йна систе́ма
• relative ~
= відно́сна систе́ма
• representation ~
= систе́ма представля́ння
• retrieval ~
= систе́ма по́шуку (інформації); пошуко́ва систе́ма
• rheonomic ~
= реоно́мна систе́ма
• RS-232 based ~
= систе́ма пересила́ння да́них за станда́ртом RS-232
• scalable ~
= розши́рна систе́ма
• scheduling ~
= систе́ма склада́ння ро́зкладу
• scleronomic ~
= склероно́мна систе́ма
• scoring ~
= систе́ма кі́лькісних показникі́в; систе́ма очо́к; систе́ма ба́лів
• self-adaptive ~
= самопристосо́вна систе́ма
• self-adjoint ~
= самоспря́жена систе́ма
• self-adjusting ~
= самоналаго́джувальна систе́ма
• self-contained ~
= самодоста́тня систе́ма
• self-learning ~
= самонавча́льна систе́ма
• self-organizing ~
= самоорганізо́вна систе́ма
• self-test ~
= самотестува́льна систе́ма
• semantic ~
= семанти́чна систе́ма
• semiotic ~
= зна́кова систе́ма; семіоти́чна систе́ма
• separable ~
= сепара́бельна систе́ма
• sequential ~
= 1. секвенці́йна систе́ма 2. послідо́вна систе́ма
• single-drive ~
= одноди́скова систе́ма
• single-task ~
= однозада́чна систе́ма
• singular ~
= синґуля́рна систе́ма
• slave ~
= підле́гла систе́ма
• software ~
= систе́ма програмо́вих за́собів
• solvable ~
= розв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• stabilizable ~
= стабілізо́вна систе́ма
• stable ~
= стійка́ систе́ма
• stand-alone ~
= автоно́мна систе́ма; ізольо́вана систе́ма
• static ~
= стати́чна систе́ма
• stationary ~
= стаціона́рна систе́ма
• statistical ~
= статисти́чна систе́ма
• stochastic ~
= стохасти́чна систе́ма
• stratified ~
= стратифіко́вана (розшаро́вана) систе́ма
• support ~
= систе́ма підтри́мування
• surjective ~
= сур’єкти́вна систе́ма
• switching ~
= перемика́льна систе́ма
• symmetric ~
= симетри́чна систе́ма
• syntactical ~
= синтакси́чна систе́ма
• tag ~
= систе́ма на́личок (по́значок)
• target ~
= цільова́ систе́ма
• terminal ~
= терміна́льна систе́ма; систе́ма терміна́лів
• test ~
= іспито́ва систе́ма; іспито́вий ко́мплекс, те́стова систе́ма
• testbed ~
= маке́тна систе́ма; експеримента́льна систе́ма
• text-retrieval ~
= документа́льно-інформаці́йна систе́ма
• time-invariant ~
= часоінваріа́нтна систе́ма
• time-sharing ~
= систе́ма розпо́ділу ча́су; систе́ма з розпо́ділом ча́су
• transposed ~
= транспоно́вана систе́ма
• triangular ~
= трику́тна систе́ма (рівнянь)
• trigonal ~
= тригона́льна систе́ма
• trigonometric ~
= тригонометри́чна систе́ма
• triple ~
= систе́ма трі́йок (Кіркмана-Штайнера)
• turnkey ~
= високонаді́йна систе́ма (що працює одразу після ввімкнення), систе́ма під ключ
• typing ~
= систе́ма ти́пів
• uniprocessor ~
= однопроце́сорна систе́ма
• unperturbed ~
= незбу́рена систе́ма
• unsolvable ~
= нерозв’язна́ систе́ма (рівнянь)
• unstable ~
= нестійка́ систе́ма
• up ~
= 1. працезда́тна систе́ма 2. акти́вна систе́ма, систе́ма в робо́чому ста́ні
• vector ~
= систе́ма векторі́в
• virgin ~
= нова́ (неза́ймана, недото́ркана, ще не використо́вувана) систе́ма
• virtual ~
= віртуа́льна систе́ма
• windowing ~
= систе́ма керува́ння ві́кнами
terminal = ['tɜ:mɪnl] 1. терміна́л 2. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій 3. кле́ма, затиска́ч; по́люс 4. кінце́вий пункт; кінце́ва ста́нція 5. кінце́вий склад (слова); кінце́ве сло́во 6. терміна́льний си́мвол 7. кінце́вий; оста́нній; вивідни́й
• character-at-a-time ~
= терміна́л з поси́мвольним вво́дженням інформа́ції
• cluster ~
= групови́й терміна́л
• control ~
= керівни́й терміна́л
• data entry ~
= терміна́л вво́дження да́них
• data ~
= кінце́вий збира́ч да́них; терміна́л вво́дження да́них, інформаці́йний терміна́л
• desktop ~
= насті́льний терміна́л
• dial-up ~
= комуто́вний терміна́л (що його під’єднують до лінії зв’язку лише в разі потреби)
• dictation ~
= диктофо́нний терміна́л
• display ~
= диспле́йний терміна́л; диспле́й
• dumb ~
= німи́й терміна́л
• editing ~
= редагува́льний терміна́л
• graphic ~
= графі́чний терміна́л
• ground ~
= кле́ма зазе́млення (узе́млення)
• hardcopy ~
= докуме́нтовий терміна́л (що видає документальні копії)
• idle ~
= неза́йнятий (невикористо́вуваний, резе́рвний) терміна́л
• intelligent ~
= інтелектуа́льний (розу́мний) терміна́л, терміна́л з розви́неною ло́гікою
• job-oriented ~
= проблемозорієнто́ваний терміна́л
• local ~
= лока́льний терміна́л
• master ~
= головни́й (провідни́й) терміна́л (у термінальній мережі)
• network ~
= терміна́л мере́жі
• office ~
= о́фісний терміна́л
• orphan ~
= поодино́кий терміна́л
• point-of-sale ~
= торгіве́льний терміна́л, ка́совий автома́т
• printer ~
= друкува́льний терміна́л
• processing ~
= опрацьо́вувальний терміна́л, терміна́л-опрацьо́вувач
• programmable ~
= програмо́вний терміна́л
• receive-only ~
= чи́сто прийма́льний терміна́л
• receiving ~
= прийма́льний терміна́л
• remote ~
= дистанці́йний (відда́лений) терміна́л
• slave ~
= підле́глий терміна́л
• smart ~
= інтелектуа́льний (розу́мний) терміна́л, терміна́л з розви́неною ло́гікою
• soft-copy ~
= бездокуме́нтовий терміна́л (що не дає змоги друкувати документальні копії)
• softkey ~
= терміна́л із змі́нними фу́нкціями кла́віш
• talking ~
= терміна́л з мо́вним виво́дженням, мовленнє́вий терміна́л, терміна́л-базі́ка
• telecommunication ~
= терміна́л телезв’язку́, телекомунікаці́йний терміна́л
• television(-type) ~
= телевізі́йний терміна́л (на основі домашнього телевізора)
• teller ~
= 1. ба́нківський терміна́л 2. ба́нківський автома́т
• touch-sensitive ~
= сенсо́рний терміна́л
• unattended ~
= необслуго́вуваний (безобслу́говий) терміна́л
• user ~
= терміна́л користувача́
• video (display) ~
= відеотерміна́л
• videographic ~
= відеографі́чний терміна́л
• video keyboard ~
= терміна́л з диспле́єм і клавіату́рою, ві́деотерміна́л з клавіату́рою
• videotex ~
= терміна́л інтеракти́вної відеогра́фії, терміна́л відеоте́ксу
• virtual ~
= віртуа́льний терміна́л
• voice entry ~
= терміна́л з голосови́м вво́дженням
termination = [ˌtɜ:mɪ'neɪʃn] 1. закі́нчення, заве́ршення, зупи́нення; кіне́ць 2. кінце́ве наванта́ження, кінце́ва наванта́га 3. кінце́ва (остато́чна) схе́ма 4. кінце́вий при́стрій
• abnormal ~
= аварі́йне заве́ршення, аварі́йний зу́пин
• loop ~
= заве́ршення ци́клу
• normal ~
= норма́льне (станда́ртне) заве́ршення
tester = ['tɛstə] те́стер, випро́бувач, випро́бувальний при́стрій; перевіря́льний при́стрій; випро́бувальний при́лад
• acceptance ~
= прийма́ч-випро́бувач, спеціалі́ст із прийма́льного контро́лю
• bare board ~
= те́стер незмонто́ваних (го́лих, поро́жніх) дру́кових плат
• bed-of-nails ~
= те́стер ти́пу "лі́жко цвя́хів", проф. контактро́н
• code ~
= програмо́вий моніто́р (функційний вузол мультипроцесорної системи)
• go/no-go ~
= вибрако́вувальний те́стер
• program ~
= випро́бувач програ́ми
• tape ~
= при́стрій для пере́ві́рки (перевіря́ч) магне́тних стрічо́к
timer = ['taɪmə] 1. хроно́мет(е)р; та́ймер 2. синхрон(із)ува́льний при́стрій 3. реле́ ча́су
• interval ~
= інтерва́льний та́ймер
• watchdog ~
= сто́рож-та́ймер (ґенерує немасковані переривання)
tracer = ['treɪsə] 1. відсте́жувальний при́стрій, відсте́жувач 2. програ́ма формува́ння слі́ду (виконання програми) 3. тра́сер 4. при́лад для по́шуку пошко́д, шука́ч неспра́вностей
typer = ['taɪpə] друка́рський при́стрій (механі́зм)
typesetter = ['taɪpˌsɛtə] набира́льний при́стрій
understander = [ˌʌndə'stændə] пізнава́льний при́стрій, пізнава́льний ву́зол, пізнава́ч
unit = ['ju:nɪt] 1. одини́ця 2. одини́ця (фізи́чної) величини́ 3. при́стрій; ву́зол; блок; при́лад 4. ла́нка; елеме́нт 5. підро́зділ 6. компоне́нт програ́ми 7. мо́дуль
• ~ of allocation
= елеме́нт розмі́щування; розмі́щуваний блок; розмі́щувана одини́ця (в розподілених системах)
• ~ of information
= одини́ця інформа́ції
• ~ of language
= мо́вна одини́ця
• ~ of length
= одини́ця довжини́
• ~ of operation
= одини́ця ді́ї (в машинній мові)
• ~ of volume
= одини́ця о́б’є́му
• absolute ~
= абсолю́тна одини́ця
• address ~
= мініма́льна адре́сна одини́ця; блок вибира́ння адре́си
• addressing ~
= найме́нший елеме́нт адресува́ння (у пам’яті)
• algebraic ~
= алґебри́чна одини́ця
• allocation ~
= одини́ця розпо́ділу па́м’яті
• angular ~
= кутова́ одини́ця
• arithmetic ~
= 1. аритмети́чна (арифмети́чна) одини́ця 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій 3. аритмети́чний (арифмети́чний) блок
• assembly ~
= компонува́льний блок
• assigned ~
= призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• associated ~
= допомі́жни́й (додатко́вий) при́стрій
• astronomical ~
= астрономі́чна одини́ця (міра довжини)
• attached ~
= під’є́днаний блок; призна́чений (прикрі́плений) при́стрій
• automatic calling ~
= автомати́чний виклични́й при́стрій
• available ~
= досту́пний при́стрій
• cache ~
= блок кеш-па́м’яті
• cache-memory-management ~
= при́стрій керува́ння кеш-па́м’яттю
• categorical ~
= категорі́йна одини́ця
• central processing ~
= центра́льний проце́сор
• charging ~
= заряджа́льний блок (при́стрій)
• coefficient ~
= потенціо́мет(е)р
• coherent ~
= когере́нтна одини́ця
• cointegral ~
= коінтеґра́льна одини́ця, коінтеґра́льний об’є́кт
• compilation ~
= одини́ця трансля́ції
• complex ~
= ко́мплексна одини́ця
• computing ~
= обчи́слювальний блок
• configuration control ~
= блок керува́ння конфігура́цією, блок реконфігура́ції
• control ~
= контро́лер, при́стрій (блок) керува́ння
• data ~
= одини́ця (елеме́нт) да́них
• data acquisition ~
= при́стрій збира́ння да́них
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них; індика́тор да́них
• data handling ~
= при́стрій опрацьо́вування да́них
• dead-zone ~
= елеме́нт ти́пу "ме́ртва зо́на"
• detached ~
= від’є́днаний блок; відкрі́плений при́стрій
• digital time ~
= цифрови́й дава́ч (да́тчик) ча́су, цифрови́й годи́нник
• direct-access ~
= при́стрій прямо́го до́ступу
• disk ~
= ди́сковий нагрома́джувач, нагрома́джувач на ди́сках
• display ~
= при́стрій відобража́ння; диспле́й
• executive ~
= викона́вчий блок
• fast ~
= швидкоді́йний при́стрій
• feedback ~
= елеме́нт зворо́тного зв’язку́
• file ~
= фа́йловий нагрома́джувач
• final ~
= фіна́льна одини́ця, фіна́льний об’є́кт (категорії)
• functional ~
= функці́йний при́стрій (блок, елеме́нт)
• fundamental ~
= основна́ одини́ця
• graphic display ~
= графі́чний диспле́й
• hard-disk ~
= нагрома́джувач на жорстки́х ди́сках
• homotopy ~
= гомото́пна одини́ця
• imaginary ~
= уя́вна одини́ця
• impossible ~
= неможли́вий (неприйня́тний) при́стрій
• information ~
= елеме́нт інформа́ції; одини́ця інформа́ції
• information content binary ~
= двійко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information content decimal ~
= десятко́ва одини́ця кі́лькості інформа́ції
• information ~
= одини́ця (елеме́нт) інформа́ції
• initial ~
= ініціати́вна одини́ця, ініціати́вний об’є́кт (категорії)
• input/output ~
= при́стрій вво́дження/виво́дження; блок вво́дження/виво́дження
• input ~
= вхідни́й при́стрій; при́стрій вво́дження; вхідни́й блок; блок вво́дження; сприйма́льний блок, сприйма́ч
• inquiry ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• insertion ~
= вставни́й блок
• instruction control ~
= при́стрій (блок) формува́ння кома́нд
• instruction ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування кома́нд
• integral ~
= інтеґра́льна одини́ця, інтеґра́льний об’є́кт (категорії)
• interface ~
= інтерфе́йс; інтерфе́йсний блок; при́стрій узго́джування
• interrogation ~
= опи́тувальний при́стрій, опи́тувач; блок (формува́ння) за́питів
• isomorphic ~
= ізомо́рфна одини́ця, ізомо́рфний об’є́кт (категорії)
• lexical ~
= лекси́чна одини́ця, лексе́ма
• library ~
= бібліоте́чний мо́дуль
• linguistic ~
= лінгвісти́чна одини́ця
• locking ~
= діля́нка (о́бласть) блокува́ння (зблоковувана в базах даних як єдине ціле)
• logic ~
= 1. логі́чний при́стрій (блок, елеме́нт) 2. логі́чна ла́нка
• manageable ~
= керо́вний (керо́ваний) елеме́нт
• matrix ~
= ма́трична одини́ця
• meaningful ~ of text
= змісто́вна одини́ця те́ксту
• memory ~
= пам’яттє́вий при́стрій; блок па́м’яті
• memory control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• memory management ~
= диспе́тчер па́м’яті; блок керува́ння па́м’яттю
• microprocessor-based ~
= при́стрій з мікропроце́сором; при́стрій на мікропроце́сорній осно́ві
• microprocessor-controlled ~
= при́стрій з мікропроце́сорним керува́нням
• microprocessor ~
= 1. блок мікропроце́сора 2. мікросхе́ма мікропроце́сора 3. мікропроце́сорний блок 4. мікропроце́сор
• microprogram ~
= мікропрограмо́вий блок, блок мікропрограмо́вого керува́ння
• microprogrammed ~
= при́стрій з мікропрограмови́м керува́нням
• middle ~
= сере́динна одини́ця
• modular ~
= мо́дульний при́стрій, при́стрій у мо́дульному викона́нні; мо́дуль
• monitor ~
= блок диспе́тчерського керува́ння; блок пото́чного контро́лю; моніто́р
• off ~
= ви́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "ви́мкнено"
• off-line ~
= автоно́мний при́стрій; автоно́мний блок
• on ~
= уві́мкнений при́стрій, при́стрій у ста́ні "вві́мкнено"
• on(-)line ~
= оперативнодосту́пний при́стрій, під’є́днаний при́стрій; при́стрій, яки́й працю́є в реа́льному ча́сі
• operational ~
= операці́йний блок; функці́йний блок; працезда́тний при́стрій
• operator interface ~
= мо́дуль опера́торського інтерфе́йсу
• order ~
= поря́дкова одини́ця
• output ~
= виходо́вий при́стрій (блок); при́стрій (блок) виво́дження
• overlay ~
= оверле́йний мо́дуль
• paging ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• peripheral control ~
= блок керува́ння перифері́йними при́строями; контро́лер зо́внішніх при́строїв
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pluggable (plug-in) ~
= знімни́й блок, змі́нний блок
• plug-to-plug compatible ~
= 1. цілко́м згі́дний (сумі́сний) при́стрій 2. ро́знімно згі́дний (сумі́сний)при́стрій; при́стрій, згі́дний (сумі́сний) за ро́знімами
• polygon-filling ~
= блок (суці́льного) заба́рвлення багатоку́тників (на екрані дисплея)
• power (supply) ~
= блок жи́влення
• printing ~
= друкува́льний мо́дуль (при́стрій); при́нтер
• probability ~
= про́біт
• processing ~
= при́стрій (блок) опрацьо́вування (даних); проце́сор
• program ~
= програмо́ва одини́ця; блок програ́ми
• program control ~
= блок програмо́вого керува́ння
• programmer logical ~
= логі́чний при́стрій програмува́льника (віртуальний пристрій, що його ввів програмувальник)
• programming ~
= програмува́льний при́стрій
• protocol ~
= протоко́льний блок, блок реаліза́ції протоко́лу
• protocol data ~
= протоко́льна одини́ця да́них
• quaternion ~
= кватерніо́нна одини́ця
• query ~
= 1. елеме́нт за́питу 2. елемента́рний за́пит (у розподіленій системі)
• raster ~
= ра́строва одини́ця, ві́дстань між пі́кселями
• real ~
= ді́йсна одини́ця
• recovery ~
= 1. елемента́рний оно́в(люва)ний об’є́кт 2. елеме́нт (одини́ця) відтво́рювання
• referable ~
= дозво́лений при́стрій (до якого дозволено звертатися)
• remote display ~
= дистанці́йний диспле́й
• remote entry ~
= дистанці́йний при́стрій вво́дження
• sample ~
= елеме́нт ви́бірки
• sampling ~
= елеме́нт вибира́ння
• scaling ~
= 1. перерахо́вувальний при́стрій 2. лічи́льник 3. блок масштабува́ння
• self-contained ~
= автоно́мний при́стрій
• sensing ~
= 1. зчи́тувальний елеме́нт (при́стрій), зчи́тувач 2. дава́ч (да́тчик)
• sensory ~
= сенсо́рний при́стрій
• shaping ~
= формува́льний блок, формува́ч
• shared ~
= спі́льний при́стрій
• stand-alone ~
= 1. автоно́мний при́стрій 2. автоно́мний блок
• storage ~
= блок па́м’яті
• storage control ~
= блок керува́ння (керува́ч) па́м’яттю
• stream ~
= при́стрій керува́ння пото́ком (даних); блок керува́ння пото́ком (даних)
• structural ~
= структу́рна одини́ця
• supply ~
= блок жи́влення
• surveyor’s ~s
= геодези́чні одини́ці
• switching ~
= 1. перемика́ч; перемика́льний при́стрій 2. реле́ 3. комута́тор
• switchover ~
= комутаці́йний мо́дуль
• symbolic ~
= си́мвольний елеме́нт, си́мвол (блок-схеми)
• syntactic ~
= синтакси́чна одини́ця
• system control ~
= блок систе́много керува́ння, систе́мний керува́ч
• system input ~
= систе́мний входови́й при́стрій; систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний виходови́й при́стрій; систе́мний при́стрій виво́дження
• telecommunications control ~
= 1. при́стрій керува́ння (керува́ч) телезв’язко́м 2. мультипле́ксор передава́ння да́них
• telephone communications ~
= блок зв’язку́ телефо́нними кана́лами
• terminal ~
= 1. кінце́вий (терміна́льний) при́стрій, терміна́л 2. абоне́нтський пункт
• time ~
= 1. такт 2. одини́чний інтерва́л (квант) ча́су
• transfer ~
= одини́ця (по́рція, квант) о́бміну
• transmission control ~
= при́стрій керува́ння (керува́ч) передава́нням да́них
• video display ~
= диспле́й; відеомоніто́р
• visual display ~
= при́стрій візуа́льного відобра́жування; диспле́й
vocoder = [ˌvəʊ'kəʊdə] воко́дер, кодува́ч мо́влення, при́стрій кодува́ння мо́ви
writer = ['raɪtə] 1. запи́сувач 2. реда́ктор (у групі документування розробок) 3. а́втор, письме́нник
• function ~
= розро́бник програмо́вої реаліза́ції фу́нкції
• magnetic page ~
= магне́тний посторінко́вий запи́сувальний при́стрій
• output ~
= запи́сувач виходо́вих да́них (програма чи пристрій)
• program ~
= склада́ч програ́м; реда́ктор програ́м; програмува́льник, програмі́вник (функційний вузол експертної системи)
• report ~
= ґенера́тор зві́тів (програма)
• software ~
= реда́ктор документа́ції до програмо́вих за́собів (со́фту); а́втор чи реда́ктор со́фтової документа́ції
• spin ~
= оберто́вий писа́льний ву́зол (запи́сувач); оберто́вий друкува́льний механі́зм; оберто́ва друкува́льна голо́вка
• technical ~
= реда́ктор техні́чної документа́ції

- Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина І англійсько-українська 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) Вгору

accessor|y 1. зна́діб, допомі́жни́й при́стрій; компле́ктна дета́ль 2. (комп.) перифері́йний при́стрій 3. (мн.) зна́доби, знаді́б’я 4. (мн.) допомі́жна́ апарату́ра, допомі́жне́ обла́днання [устатко́вання] 5. (мн.) армату́ра; аксесуа́ри; дода́тки 6. допомі́жни́й, додатко́вий; долу́чений 7. (матем.) приє́днаний
[ək'sεsəri]
associated —ies = компле́ктні [комплектува́льні] дета́лі [зна́доби]
desk(top) —ies = насті́льне канцеля́рське знаді́б’я, насті́льне прила́ддя, насті́льний обладу́нок
optional —ies = додатко́ві зна́доби [дета́лі] (що їх постачають на окреме замовлення)
standard —ies = зна́доби [дета́лі] станда́ртного компле́кту
wiring —ies = електромонта́жна армату́ра
adapter ада́птер, перехідни́к, перехі́дни́й при́стрій || ада́птерний, перехіднико́вий
[ə'dæptə, -ər]
plug ~ = ште́псельний перехідни́к
video (display) ~ = відеоада́птер
add-in вмонто́ваний допомі́жни́й при́стрій || вмонто́ваний, допомі́жни́й
['ædɪn]
add-on додатко́вий зо́внішній допомі́жни́й при́стрій; дода́ток, допо́внення || додатко́вий, допомі́жни́й
['ædɒn, -ɑːn]
aid 1. допомо́га; пі́дтри́мка || допомо́говий || допомага́ти//‌допомогти́, сприя́ти//‌посприя́ти, підтри́мувати//‌підтри́мати □ by [with] the ~ of (smth) використо́вуючи (щось), із використа́нням (чогось), за допомо́гою (чогось) 2. (мн.) допомі́жні́ за́соби
[eɪd]
computer ~s = ком’ю́терні [компу́торні] за́соби; обчи́слювальні за́соби
debug(ging) ~s = знева́джувальні засоби, за́соби налаго́джування (усування дрібних помилок чи несправностей), (розм) за́соби вило́влювання жукі́в
diagnostic ~s = діягности́чні за́соби
filter ~ = допомі́жни́й фільтрува́льний при́стрій, пришви́дшувач фільтрува́ння
hearing ~ = слухови́й апара́т
teaching ~s = навча́льне прила́ддя
testing ~s = тестува́льні за́соби
training ~s = навча́льні посі́бники
visual ~s = нао́чні за́соби, нао́чне прила́ддя
alarm 1. триво́га || триво́говий 2. триво́говий сигна́л, сигна́л триво́ги □ to sound an ~ дава́ти//‌да́ти триво́говий сигна́л 3. сигналіза́тор, сигна́льний при́стрій 4. аварі́йна сигналіза́ція
[ə'lɑːm, ə'lɑːrm]
acoustic ~ = звукова́ сигналіза́ція; звукови́й триво́говий сигна́л; звукови́й попере́джувальний сигна́л
audio ~ див. acoustic ~
failure ~ = сигна́л про пошко́ду [неспра́вність]
fire ~ = поже́жна сигналіза́ція; сигна́л поже́жної триво́ги
fuse ~ = сигна́л про перегоря́ння запобі́жника
gas ~ = сигналіза́тор витіка́ння газу; сигналіза́тор переви́щення концентра́ції газу
heat ~ = сигналіза́тор пере́гріву; сигна́л пере́гріву
liquid-level ~ = сигна́льний індика́тор рі́вня рідини́
light ~ = світлова́ сигналіза́ція; світлови́й триво́говий сигна́л; світлови́й попере́джувальний сигна́л
overflow ~ = сигналіза́тор перепо́внення; сигна́л перепо́внення
overload ~ = сигналіза́тор наднаванта́ги; сигна́л наднаванта́ги
radiation ~ = сигналіза́тор радіяці́йної небезпе́ки; сигна́л радіяці́йної небезпе́ки
temperature ~ = сигналіза́тор пере́гріву; сигна́л пере́гріву
anchor 1. я́кір, кі́тва, кі́твиця || зая́корювати//‌зая́корити, кі́твити//‌закі́твити, ста́вити//‌поста́вити на я́кір 2. а́нкер, а́нкерний при́стрій || анкерува́ти//‌заанкерува́ти 3. за́чеп || зачіпля́ти(ся)//‌зачепи́ти(ся) (to – за); закрі́плювати(ся)//‌закріпи́ти(ся)
['æŋkə, -ər]
annunciator 1. індика́тор 2. сигна́льний при́стрій
[ə'nʌnsieɪtə, -t̬ər]
anti-icer 1. протикри́говий при́стрій 2. протикри́говий за́сіб
[ˌænti'aɪsə, -t̬i'aɪsər]
antijammer протизава́дний [завадопригні́чувальний] при́стрій
['æntiˌdʒæmə, -t̬iˌdʒæmər]
apparatus 1. апара́т, при́лад, при́стрій; уста́ва [устано́вка] 2. апарату́ра; обла́днання, устатко́вання
[ˌæpə'reɪtəs, -'ræt̬əs]
absorbing ~ = абсо́рбер, абсорбці́йний апара́т
control ~ = реґулюва́льний при́стрій
crystal-growth ~ = кристаловиро́щувальна уста́ва
crystal-pulling ~ = кристаловитя́гувальна уста́ва
dosing ~ = доза́тор
electrodialysis ~ = електродіяліза́тор, електродія́лізний апара́т
extraction ~ = екстракці́йний апара́т
fluorescent diagnostic ~ = люмінесце́нтний діягности́чний апара́т
freezing ~ = морози́льний апара́т
high-pressure ~ = високоти́сковий апара́т
optical ~ = опти́чні при́лади, о́птика
projection ~ = проє́ктор, проєкці́йний апара́т
suction ~ = аспіра́тор
ultrasonic diagnostic ~ = ультразвукови́й діягности́чний апара́т
weighing ~ = зва́жувальний при́стрій
x-ray ~ = рентґе́нівський апара́т
appliance 1. (електри́чний чи газовий) при́лад 2. (допоміжний; побутовий) (електри́чний) при́стрій; зна́діб, за́сіб || допомі́жни́й; побуто́вий 3. (мн.) обла́днання, устатко́вання
[ə'plaɪəns]
antijamming ~ = протизава́дний при́стрій
electric ~ = електропри́лад, електри́чний при́лад
domestic ~ = побуто́вий при́лад
heating ~ = (електро)нагріва́ч, (електро)обігріва́ч
household ~ = побуто́вий при́лад
lighting ~ = осві́тлювач, осві́тлювальний при́лад; (мн.) осві́тлювальна [світлотехні́чна] апарату́ра
major ~s = вели́кі (електро)при́лади; вели́ке устатко́вання
safety ~ = запобі́жний при́стрій
stationary ~ = стаціона́рний (електро)при́лад
arrangement 1. (дія) розташо́вування//‌розташува́ння, розмі́щування//‌розмі́щення, уклада́ння//‌укла́дення, влашто́вування//‌влаштува́ння; (наслідок) розташо́вання, у́клад, розмі́щення 2. (процес) компонува́ння//‌скомпонува́ння; (наслідок) компоно́вання 3. (процес) упорядко́вування//‌упорядкува́ння; (наслідок) поря́док; упорядко́вання 4. (процес) систем(атиз)ува́ння//‌посистем(атиз)ува́ння, класифікува́ння//‌покласифікува́ння; (наслідок) систе́ма, класифіка́ція, схе́ма, структу́ра 5. монта́ж, схе́ма монтажу́ 6. апарату́ра; обла́днання, устатко́вання
[ə'reɪndʒmənt]
~ by order of magnitude = розташо́вання за поря́дком величини́
~ in ascending order = розташо́вання у висхідно́му поря́дку
~ in ascending powers = розташо́вання за висхідни́ми степеня́ми
~ in descending order = розташо́вання у спадно́му поря́дку
~ in descending powers = розташо́вання за спадни́ми степеня́ми
alphabetical ~ = абе́тковий [алфаві́тний] поря́док
alpha(nu)merical ~ = лі́терно-цифрови́й [буквоцифрови́й, алфаві́тно-цифрови́й] поря́док
circuit ~ = компоно́вання [розташо́вання] (елеме́нтів) схе́ми
close-packed ~ = щі́льний у́клад [щі́льне пако́вання] (кристалічної ґратки)
console ~ = конфігура́ція пу́льту
contact ~ = (схе́ма) розташо́вання конта́ктів
detector ~ = (схе́ма) розташо́вання дете́кторів
dislocation ~ = структу́ра дислока́цій
experimental ~ = до́слідні [експеримента́льні] умо́ви, умо́ви до́сліду [експриме́нту]
functional ~ = функці́йна схе́ма
indicating ~ = індикаці́йний при́стрій
reactor ~ = конфігура́ція реа́ктора
regular ~ = реґуля́рне [системати́чне] розташо́вання
spatial ~ = розташо́вання у про́сторі
step(wise) ~ = східча́сте розташо́вання, східча́стість
subject-oriented ~ = темати́чне впорядко́вання
attachment 1. долуча́ння//‌долу́чення; дото́чування//‌дото́чення; приє́днування//‌приєдна́ння; прикріпля́ння//‌прикрі́плення 2. захо́плювання//‌захо́плення, приє́днування//‌приє́днання (частинки) 2. (приєднаний) при́стрій, на́садок || знімни́й; на́садковий 3. (комп.) при́чіп, долу́чений файл, дода́ток
[ə'tætʃmənt]
afocal ~ = афо́кусний на́садок
anamorphic ~ = анаморфо́тний на́садок
auxiliary ~ = допомі́жни́й при́стрій
camera ~ = (фото-, кіно‑) зніма́льний на́садок
electron ~ = захо́плювання [приє́днування] електро́на
finder ~ = візи́рний на́садок
flash ~ = (фото)спа́лахо́вий при́стрій, спалахі́вка, бли́скавка
focusing ~ = фокусува́льний на́садок
telescopic ~ = телескопі́чний на́садок
wide-angle ~ = ширококу́тний на́садок
backup 1. дублюва́ння || дублюва́льний 2. резервува́ння//‌зарезервува́ння || резервува́льний 3. резе́рв || резе́рвний 4. дублюва́льний при́стрій; за́соби резервува́ння 5. допомі́жні́ за́соби || допомі́жни́й 6. продубльо́ваний (про запис тощо)
['bækʌp]
streaming-tape ~ = стри́мер
breaker 1. вимика́ч, перемика́ч; перерива́ч, перери́вник 2. дроба́рка; подрі́бнювач 3. буру́н, руйнівна́ припли́вна хви́ля
['breɪkə, -ər]
circuit ~ = вимика́ч, перемика́ч; перерива́ч, перери́вник
contact ~ = конта́ктовий перерива́ч [перери́вник]
double-throw (circuit) ~ = двопозиці́йний перемика́ч
vacuum ~ = при́стрій зніма́ти ва́куум
changer 1. перетво́рювач 2. перемика́ч 3. змі́нювач, при́стрій змі́ни [замі́ни] (деталей тощо)
['tʃeɪndʒə, -ər]
cassette ~ = касетозмі́нювач, при́стрій змі́ни касе́т
film ~ = плівкозмі́нювач, при́стрій змі́ни плі́вки
sample ~ = зразкозмі́нювач, при́стрій змі́ни зразкі́в
charger 1. насна́жувач, заря́джувач; насна́жувальний [заряджа́льний] при́стрій; насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма 2. заванта́жувач, заванта́жувальний механі́зм
['tʃɑːdʒə, 'tʃɑːrdʒər]
battery ~ = насна́жувальна [заряджа́льна] схе́ма
dosemeter ~ = заря́джувач [насна́жувач] дози́метрів
fuel ~ = заванта́жувач [заванта́жник] (ядерного) па́лива
charger-reader насна́жувально-зчи́тувальний [заряджа́льно-зчи́тувальний] при́стрій (до дозиметрів)
[ˌtʃɑːdʒə'riːdə, ˌtʃɑːrdʒər'riːdər]
checker 1. випро́бувальний при́стрій; за́сіб контро́лю 2. графи́ти//‌пографи́ти на кліти́нки, клітинкува́ти//‌поклітинкува́ти 3. розташо́вувати//‌розташува́ти в ша́ховому поря́дку
['tʃεkə, -ər]
assertion ~ = програ́ма верифіка́ції
capacitor ~ = стенд перевіря́ння [мі́ряння пара́метрів] конденса́торів
consistency ~ = програ́ма перевіря́ння на несупере́чність
spell(ing) ~ = правопи́сник (програма перевіряння правопису)
valve ~ = стенд перевіря́ння електро́нних ламп
weight ~ = контро́льні ва́ги [терези́]
coder кодува́ч, ко́дер, кодува́льний при́стрій; шифра́тор
['kəʊdə, 'koʊdər]
comparator 1. компара́тор, порі́внювач, порі́внювальний при́стрій 2. порі́внювальний мікроско́п
[kəm'pærətə, -'pεrət̬ər]
amplitude ~ = ампліту́дний компара́тор
analog ~ = ана́логовий компара́тор
blink ~ = блінк-компара́тор
color ~ = кольорокомпара́тор, ко́лірний компара́тор
current ~ = компара́тор стру́мів
differential ~ = диференці́йний компара́тор
digital ~ = цифрови́й компара́тор
discrete ~ = цифрови́й компара́тор
electric ~ = електри́чний компара́тор
frequency ~ = часто́тний компара́тор
interference ~ = інтерференці́йний компара́тор
mechanical ~ = механі́чний компара́тор, мініме́т(е)р
optical ~ = опти́чний компара́тор
phase ~ = фа́зовий компара́тор
photoelectric ~ = фотоелектри́чний компара́тор
pneumatic ~ = пневмати́чний компара́тор
pulse-phase ~ = фазоі́мпульсний компара́тор
radio ~ = радіокомпара́тор
stereo ~ = стереокомпара́тор
Väisälä ~ = компара́тор Вя́йсяля
visual ~ = візуа́льний компара́тор
voltage ~ = компара́тор напру́г
component 1. складни́к; компоне́нт(а); елеме́нт; дета́ль || складнико́вий 2. компоне́нта, складова́ || компоне́нтний 3. (техн.) ву́зол (приладу тощо) || вузлови́й
[kəm'pəʊnənt, kəm'poʊnənt]
~ along the direction = компоне́нта вздо́вж на́пряму (of smth -чогось)
~ of an alloy = складни́к сто́пу
~ of a force = компоне́нта си́ли
~ of a tensor = компоне́нта те́нзора
~ of a vector = компоне́нта ве́ктора
~ parallel to (z-axis) = компоне́нта, парале́льна до (осі z)
~ perpendicular to (z-axis) = компоне́нта, перпендикуля́рна до (осі z)
active ~ (ел.) акти́вна компоне́нта
alloy ~ = складни́к сто́пу
alloying ~ = леґува́льна компоне́нта
alpha ~ = а́льфа-части́нко́ва компоне́нта
anomalous ~ = анома́льна компоне́нта
anti-Stokes ~ = антисто́ксова компоне́нта
antisymmetric ~ = антисиметри́чна компоне́нта
aperiodic ~ = аперіоди́чна компоне́нта
array ~ = елеме́нт маси́ву
axial ~ = осьова́ [аксі́йна, ві́сна] компоне́нта
azimuthal ~ = а́зимутна компоне́нта
basic ~ = основни́й складни́к; основни́й ву́зол (приладу)
bearing ~ = трима́льний елеме́нт (конструкції)
blend ~ = складни́к [компоне́нта] су́міші
capacitive ~ (електро)мі́сткісна [(електро)є́мнісна] компоне́нта
charged ~ = заря́джена компоне́нта
circuit ~ = елеме́нт [компоне́нта] (електричнго) ко́ла [схе́ми]
complex ~ = ко́мплексна компоне́нта
connected ~ = компоне́нта зв’я́зности
constant ~ = ста́ла компоне́нта
constituent ~ = складни́к, структу́рний елеме́нт
construction ~ = елеме́нт констру́кції
contravariant ~ = контраварі́янтна компоне́нта
convergent ~ = збира́льний лі́нзовий елеме́нт
cosmic-ray ~ = компоне́нта космі́чного промі́ння
covariant ~ = коварія́нтна компоне́нта
cross ~ = попере́чна компоне́нта
current ~ = компоне́нта стру́му
diffractive ~ = дифракці́йна компоне́нта
divergent ~ = розсі́ювальний лі́нзовий елеме́нт
dominant ~ = перева́жна [домінівна́] компоне́нта
drift ~ = дре́йфова компоне́нта (of the velocity – швидкости)
elastic ~ = пружна́ компоне́нта (деформації)
electron ~ = електро́нна компоне́нта
electronic ~ = електро́нний ву́зол
energy ~ (ел.) акти́вна компоне́нта
exchangeable ~s = взаємозамі́нні вузли́
extraneous ~ (х.) екстракти́вна речовина́
extraordinary ~ = незвича́йна компоне́нта [хви́ля]
fast-neutron ~ = швидка́ нейтро́нна компоне́нта
fast-varying ~ = швидкозмі́нна компоне́нта
faulty ~ = неспра́вний ву́зол [елеме́нт]
field ~ = компоне́нта по́ля
fissile ~ = поді́льна компоне́нта
fluctuating ~ = флюктуаці́йна компоне́нта
force ~ = компоне́нта си́ли
Fourier ~ = фур’є́-компоне́нта
frequency ~ = часто́тна компоне́нта
fundamental ~ = основна́ гармо́ніка
graph ~ = компоне́нта гра́фу
hard ~ = жорстка́ [прони́клива] компоне́нта (проміння)
harmonic ~ = гармо́ніка; гармоні́чна [синусо́їдна] компоне́нта
high-energy ~ = високоенергети́чна компоне́нта (проміння)
high-pressure ~ = високоти́сковий ву́зол (устави)
horizontal ~ = горизонта́льна компоне́нта
idle ~ (ел.) реакти́вна компоне́нта
imaginary ~ = уя́вна компоне́нта
impedance ~ = компоне́нта імпеда́нсу
independent ~ = незале́жна компоне́нта; (х.) незале́жний компоне́нт
inductive ~ = індукти́вна компоне́нта
input ~ = вводо́вий [входо́вий] при́стрій, вводо́вий [входо́вий] елеме́нт (пристрою)
instantaneous elastic ~ = миттє́ва пружна́ компоне́нта (деформації)
intercalary ~ = інтеркаля́нт
intermediate-pressure ~ = середньоти́сковий ву́зол (устави)
invariable ~ = незмі́нна компоне́нта
ion ~ = йо́нна компоне́нта
irreducible ~ = незвідна́ компоне́нта
lift ~ = компоне́нта підійма́льної си́ли
linear ~ = ліні́йна компоне́нта
load ~ = компоне́нта наванта́ги
longitudinal ~ = поздо́вжня компоне́нта
long-lived ~ = довгові́чна компоне́нта
low-energy ~ = низькоенергети́чна компоне́нта
low-pressure ~ = низькоти́сковий ву́зол (устави)
matching ~s = згі́дні [узгі́днені] компоне́нти
mixture ~ = складни́к [компоне́нт(а), інґредіє́нт] су́міші
molecular ~ = молекуля́рна компоне́нта
momentum ~ = компоне́нта і́мпульсу [кі́лькости ру́ху]
multiplet ~ = складни́к [компоне́нта] мультипле́ту
muon(ic) ~ = мюо́нна компоне́нта
neutral ~ = нейтра́льна [незаря́джена] компоне́нта
neutrino ~ = нейтри́нова [нейтри́нна] компоне́нта
neutron ~ = нейтро́нна компоне́нта
nondiffractive ~ = недифракці́йна компоне́нта
nonlinear ~ = неліні́йна компоне́нта
nonlinear circuit ~ = неліні́йний елеме́нт (електричного) ко́ла
nonpolarized ~ = неполяризо́вана компоне́нта
nonsolenoidal ~ = несолено́їдна компоне́нта
nonstrange ~ = неди́вна компоне́нта
nonvolatile ~ (х.) нелетки́й компоне́нт
nonzero ~ = ненульова́ компоне́нта
normal ~ = норма́льна компоне́нта
nuclear ~ = я́дерна/ядро́ва компоне́нта
nucleon ~ = нукло́нна компоне́нта
optical ~ = опти́чний елеме́нт
ordinary ~ = звича́йна компоне́нта [хви́ля]
oscillating ~ = осциляці́йна [осцилівна́] компоне́нта
parallel ~ = парале́льна компоне́нта
passive ~ = паси́вний елеме́нт (антени, схеми тощо)
perpendicular ~ = перпендикуля́рна компоне́нта
plasma ~ = компоне́нта пла́зми
penetrating ~ = прони́клива компоне́нта (проміння)
periodic ~ = періоди́чна компоне́нта
photon ~ = фото́нна компоне́нта
polarization ~ = компоне́нта поляриза́ції
polarized ~ = поляризо́вана компоне́нта
poloidal ~ = поло́їдна компоне́нта
power ~ (ел.) акти́вна компоне́нта
predominant ~ = перева́жна [домінівна́] компоне́нта
primary ~ = перви́нна компоне́нта
principal ~ = головна́ компоне́нта
printed ~ = дру́кова компоне́нта (схеми)
pulse ~ = і́мпульсна компоне́нта
pulsed ~ = пульсівна́ компоне́нта
quadrature ~ 1. компоне́нта зі зсу́вом фа́зи 90° 2. (ел.) реакти́вна компоне́нта
radial ~ = радія́льна компоне́нта
radio ~ = радіодета́ль
random ~ = випадко́ва компоне́нта
reactive ~ = реакти́вна компоне́нта
reactor ~ = ву́зол (ядерного) реа́ктора
real ~ = ді́йсна компоне́нта
replaceable ~ = замі́нний ву́зол
resonance ~ = резона́нсна компоне́нта
rotational ~ = оберто́ва компоне́нта
secondary ~ = втори́нна компоне́нта
short-lived ~ = короткові́чна компоне́нта
sinusoidal ~ = синусо́їдна [гармоні́чна] компоне́нта
skew(‑symmetric) ~ = скісносиметри́чна компоне́нта
slip ~ = компоне́нта ко́взання/ко́взу
slowly-varying ~ = повільнозмі́нна компоне́нта
soft ~ = м’яка́ компоне́нта (проміння)
solar(‑produced) ~ = сонце́ва компоне́нта (космічного проміння)
space ~ = просторо́ва компоне́нта
spectral ~ = спектра́льна компоне́нта
spherical ~ = сфери́чна компоне́нта
spinless ~ = безспі́нова компоне́нта, компоне́нта зі спі́ном 0
spin-s ~ = компоне́нта зі спі́ном s
spin-zero ~ = безспі́нова компоне́нта, компоне́нта зі спі́ном 0
Stokes ~ = Сто́ксова компоне́нта
strain(‑tensor) ~ = компоне́нта (те́нзора) деформа́ції
strange ~ = ди́вна компоне́нта
streamline ~ (of velocity) компоне́нта (швидкости) вздо́вж течії́
stress(‑tensor) ~ = компоне́нта (те́нзора) напру́жень [напру́г]
structural ~ = елеме́нт констру́кції (будівельної)
structure ~ = елеме́нт структу́ри, структу́рна компоне́нта
superconducting ~ = надпрові́дна компоне́нта
superfluid ~ = надпли́нна компоне́нта
symmetric ~ = симетри́чна компоне́нта
symmetry-breaking ~ = компоне́нта, що пору́шує симе́трію
tangential ~ = доти́чна [танґенці́йна] компоне́нта
tensor ~ = те́нзорна компоне́нта; компоне́нта те́нзора
time ~ = часова́ компоне́нта
time-dependent ~ = часозале́жна компоне́нта
time-independent ~ = часонезале́жна компоне́нта
transverse ~ = попере́чна компоне́нта
uncharged ~ = незаря́джена компоне́нта
unpolarized ~ = неполяризо́вана компоне́нта
variable ~ = змі́нна компоне́нта
vector ~ = ве́кторна компоне́нта; компоне́нта ве́ктора
velocity ~ = компоне́нта шви́дкости
vertical ~ = вертика́льна компоне́нта
vibrational ~ = коливна́ компоне́нта
volatile ~ (х.) летки́й компоне́нт
wattless ~ (ел.) реакти́вна компоне́нта
zero ~ = нульова́ компоне́нта
control 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́вірка; контро́ль; на́гляд || переві́рчий; контро́льний; наглядо́вий || перевіря́ти//‌переві́рити; контролюва́ти//‌проконтролюва́ти; нагляда́ти □ out of ~ неконтрольо́ваний; under ~ контрольо́ваний, під контро́лем 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́ч, керува́льний при́стрій; блок керува́ння
[kən'trəʊl, -'troʊl]
absorber ~ (яф) керува́ння (ядерним реактором) із використа́нням поглинача́ нейтро́нів
absorption ~ 1. (ел.) модуля́ція поглина́нням 2. (яф) див. absorber ~
accuracy ~ = перевіря́ння то́чности (обчислювання)
adaptive ~ = адапти́вне керува́ння; адапти́вний контроль
air-pollution ~ = контро́ль забру́днености [рі́вня забру́днення] пові́тря
algorithmic ~ = алґоритмі́чний контро́ль
atomic-energy ~ = контро́ль використа́ння я́дерної/ядро́вої ене́ргії
attitude ~ = керува́ння просторо́вою орієнта́цією (літака, тощо)
automatic ~ = автомати́чне керува́ння; автомати́чне реґулюва́ння; автомати́чний контро́ль
automatic frequency ~ [AFC] = самоладува́ння [автоладува́ння] частоти́, автомати́чне ладува́ння [підстро́ювання] частоти́
automatic gain ~ [AGC] = схе́ма автомати́чного реґулюва́ння підси́лювання
automatic level ~ = схе́ма автомати́чного реґулю́вання рі́вня
automatic phase ~ [APC] = схе́ма автомати́чного ладува́ння [підстро́ювання] фа́зи
automatic sensitivity ~ = схе́ма автомати́чного реґулюва́ння чутли́вости
automatic volume ~ [AVC] = схе́ма автомати́чного реґулюва́ння гу́чности
background ~ = реґулюва́ння фо́ну
bass ~ 1. реґулюва́ння низьки́х (звукових) часто́т 2. реґуля́тор низьки́х (звукових) часто́т
batch ~ (комп.) контро́ль паке́тів
beam ~ 1. (ел.) реґулюва́ння про́меня 2. (яф) реґулюва́ння стру́меня (частинок)
brightness ~ 1. реґулюва́ння яскра́вости 2. реґуля́тор яскра́вости
cascade ~ (комп.) каска́дове керува́ння
centering ~ 1. центрува́ння 2. реґуля́тор центрува́ння
central ~ = централізо́ване керува́ння
chroma ~ 1. реґулюва́ння ко́лірности 2. реґуля́тор ко́лірности
coarse ~ 1. гру́бе реґулюва́ння 2. реґуля́тор гру́бого ладува́ння
color(‑saturation) ~ 1. реґулюва́ння ко́лірности 2. реґуля́тор ко́лірности
computer(‑aided) ~ = комп’ю́терне керува́ння
configuration ~ = конфігураці́йне керува́ння (ядерним реактором), конфіґураці́йне реґулюва́ння (реактора)
continuous ~ = непере́рвне керува́ння; непере́рвне реґулюва́ння
contrast ~ 1. реґулюва́ння контра́сту 2. реґуля́тор контра́сту
coordinated ~ = узгі́днене [узго́джене] керува́ння; узгі́днене [узго́джене] реґулюва́ння
crystal ~ (ел.) ква́рцова стабіліза́ція (частоти)
cursor ~ = керува́ння курсо́ром
cycle ~ = керува́ння ци́клом
data ~ = керува́ння да́ними
digital ~ = цифрове́ керува́ння
dual ~ = подві́йне керува́ння
electric(al) ~ 1. електри́чне керува́ння, електрокерува́ння; електри́чне реґулюва́ння, електрореґулюва́ння 2. електри́чний реґуля́тор
electronic ~ 1. електро́нне керува́ння; електро́нне реґулюва́ння 2. електро́нний реґуля́тор
emergency ~ = аварі́йне керува́ння (ядерним реактором)
environmental ~ = контро́ль (ста́ну) довкі́лля, екологі́чний контро́ль
error ~ = контро́ль помило́к
exposure ~ = реґулюва́ння експози́ції
feed ~ 1. реґулюва́ння жи́влення 2. реґуля́тор жи́влення
feedback ~ = реґулюва́ння зі зворо́тним зв’язко́м
feedforward ~ = випере́джувальне реґулюва́ння
fine ~ 1. тонке́ [то́чне] реґулюва́ння 2. реґуля́тор то́чного [тонко́го] ладува́ння
fine-tuning ~ = реґуля́тор то́чного ладува́ння [настро́ювання]
float ~ = поплавце́вий реґуля́тор
floating ~ = астати́чний реґуля́тор
flow ~ 1. реґулюва́ння пото́ку 2. реґуля́тор пото́ку 3. контро́ль (пере́бігу) технологі́чного проце́су 4. керува́ння пото́ком да́них
focus ~ 1. фокусува́ння 2. реґуля́тор фокусува́ння
frequency ~ 1. реґулюва́ння частоти́ 2. реґуля́тор частоти́
gain ~ 1. реґулюва́ння підси́лювання 2. реґуля́тор підси́лювання
hierarchical ~ (і)єра́рхія керува́ння, (і)єрархі́чне керува́ння
humidity ~ = реґулюва́ння воло́гости
hydraulic ~ 1. гідрокерува́ння, гідравлі́чне керува́ння 2. гідрореґуля́тор, гідравлі́чний реґуля́тор
independent ~ = автоно́мне [незале́жне] реґулюва́ння; автоно́мний контро́ль
intensity ~ 1. реґулюва́ння яскра́вости 2. реґуля́тор яскра́вости
international ~ = міжнаро́дний контро́ль (використання ядерної енергії тощо)
kinetic ~ (х.) кінети́чний контро́ль
level ~ 1. реґулюва́ння рі́вня 2. реґуля́тор рі́вня
lever ~ = ва́жільне керува́ння
light ~ = реґулюва́ння осві́тлености
linear ~ (ел.) 1. ліні́йне реґулюва́ння 2. ліні́йний реґуля́тор
macroscopic diffusion ~ (х.) макродифузі́йний контро́ль
management ~ = адміністрати́вне керува́ння; адміністрати́вний контро́ль
managerial ~ див. management ~
manual ~ = ручне́ керува́ння; ручне́ реґулюва́ння
mechanical ~ = механі́чне керува́ння; механі́чне реґулюва́ння
metrological ~ = метрологі́чний на́гляд
microscopic diffusion ~ (х.) мікродифузі́йний контро́ль
mixture ~ = реґулюва́ння (скла́ду) су́міші
moderator ~ (яф) керува́ння (ядерним реактором) із використа́нням спові́льнювача нейтро́нів
moisture ~ = реґулюва́ння воло́гости
multiposition ~ = багатопозиці́йний реґуля́тор
noninteracting ~ = автоно́мне керува́ння; автоно́мне реґулюва́ння; автоно́мний контро́ль
numerical ~ = числове́ [програмо́ве] керува́ння
on-off ~ 1. (комп.) двопозиці́йне реґулюва́ння 2. (ел.) двопозиці́йний реґуля́тор
open-loop ~ = керува́ння без зворо́тного зв’язку́
optimal ~ = оптима́льне керува́ння
phase ~ 1. реґулюва́ння фа́зи 2. реґуля́тор фа́зи
phase-shift ~ = фазооберта́ч; фазозсува́ч
pollution ~ = контро́ль рі́вня забру́днення (нерадіоактивного)
pneumatic ~ = пневмоавтома́тика; пневмати́чне керува́ння
power ~ = реґулюва́ння поту́жности
pressure ~ 1. реґулюва́ння ти́ску 2. реґуля́тор ти́ску
process ~ = керува́ння (технологічним) проце́сом
product development ~ (х.) контро́ль утво́рювання проду́ктів (реакції)
program ~ = програмо́ве керува́ння
quality ~ = контро́ль я́кости
radar ~ = радіолокаці́йне керува́ння
radiation ~ = дозиметрі́я
radio ~ = радіокерува́ння; радіотелемеха́ніка
radioactivity ~ = дозиметри́чний контро́ль
radio remote ~ = радіотелекерува́ння
rate ~ = реґулюва́ння шви́дкости
reaction ~ (комп.) реґулюва́ння зворо́тного зв’язку́
reactivity ~ = реґулюва́ння реакти́вности (ядерного реактора)
reactor ~ = керува́ння (ядерним) реа́ктором
relay ~ = реле́йне керува́ння; реле́йне реґулюва́ння
reliability ~ = контро́ль наді́йности
remote ~ = телекерува́ння, телеконтро́ль, дистанці́йне керува́ння; телереґулюва́ння, дистанці́йне реґулюва́ння
rheostatic ~ = реоста́тне керува́ння; реоста́тне реґулюва́ння
rod-type (reactor) ~ = керува́ння (ядерним реактором) із використа́нням стри́жнів
rough ~ = гру́бе реґулюва́ння
safety ~ = контро́ль безпе́ки (ядерного реактора); аварі́йний за́хист (реактора)
selectivity ~ = реґулюва́ння селекти́вности
semiremote ~ = напівдистанці́йне керува́ння
sensitivity ~ = реґулюва́ння чутли́вости
spectral-shift ~ = керува́ння зсу́вом спе́ктру (нейтронів у ядерному реакторі)
statistical quality ~ = статисти́чний контро́ль я́кости
stereoelectronic ~ (х.) стереоелектро́нний контро́ль
steric-approach ~ (х.) стери́чний контро́ль
supervisory ~ = диспе́тчерський пульт
temperature ~ див. thermal ~
thermal ~ 1. термореґулюва́ння, реґулюва́ння температу́ри 2. термореґуля́тор
thermodynamic ~ (х.) термодинамі́чний [рівнова́жний] контро́ль (of product composition – складу продуктів)
thermostatic ~ = термостатува́ння
timing ~ = реґулюва́ння синхроніза́ції
tone ~ 1. реґулюва́ння те́мбру 2. реґуля́тор те́мбру
treble ~ 1. реґулюва́ння висо́ких (звукових) часто́т 2. реґуля́тор висо́ких (звукових) часто́т
tuning ~ = реґуля́тор ладува́ння [настро́ювання]
velocity ~ = реґулюва́ння шви́дкости
visual ~ = візуа́льний контро́ль
voltage ~ = реґулюва́ння напру́ги
volume ~ 1. реґулюва́ння гу́чности 2. реґуля́тор гу́чности
water-pollution ~ = контро́ль забру́днення води́
weather ~ = шту́чний вплив на пого́ду
controller 1. реґуля́тор (автоматичний); контро́лер 2. командоапара́т 3. задава́льний при́стрій
[kən'trəʊlə, -'troʊlər]
automatic ~ = автомати́чний реґуля́тор
consistency ~ = реґуля́тор концентра́ції
current ~ = реґуля́тор стру́му
electric ~ = електри́чний реґуля́тор
load ~ = реґуля́тор наванта́жування
master ~ = командоапара́т
photo(electric) ~ = фотоконтро́лер; фотореґуля́тор
pneumatic ~ = пневмати́чний реґуля́тор
pressure ~ = реґуля́тор ти́ску (автоматичний)
temperature ~ = термореґуля́тор
correlator 1. кореля́тор, кореляці́йна фу́нкція 2. (техн.) кореля́тор, кореляці́йний при́стрій, кореляці́йний прийма́ч
['kɒrəleɪtə, 'kɔːrəleɪt̬ər]
coupler 1. (ел.) зв’я́зувальний при́стрій [елеме́нт]; з’є́днувач 2. кото́к зв’язку́ 3. відгалу́жувач, розгалу́жувач 4. з’є́днувальна му́фта
['kʌplə, -ər]
acoustic ~ = акусти́чний елеме́нт зв’язку́; акусти́чний моде́м
antenna ~ 1. при́стрій зв’язку́ з анте́ною 2. входо́вий ко́нтур прийма́ча 3. виходо́вий ко́нтур передавача́
bus ~ = ши́нний з’є́днувач
cable ~ = жильнико́вий [ка́бельний] з’є́днувач
capacitive ~ = мі́сткісний елеме́нт зв’язку́
diode ~ = діо́д зв’язку́
directional ~ = спрямо́ваний відгалу́жувач
inductive ~ = індукти́вний елеме́нт зв’язку́
loop ~ = петля́ зв’язку́
optical ~ = оптро́н
waveguide ~ = хвилеві́дний з’є́днувач
coupling 1. зв’язо́к, взаємоді́я 2. (ел.) міжко́нтурний зв’язо́к 3. сполуча́ння//‌сполу́чення; з’є́днування//‌з’є́днання 4. сполуча́льний [з’є́днувальний] при́стрій
['kʌplɪŋ]
acoustic ~ = акусти́чний зв’язо́к
alternating-current ~ = змінностру́мовий зв’язо́к
beam ~ = електро́нний зв’язо́к, струмене́вий (електро́нний) зв’язо́к
capacitance-resistance ~ = мі́сткісно-резисти́вний [є́мнісно-резисти́вний] зв’язо́к
capacitive ~ = мі́сткісний [є́мнісний] зв’язо́к
capacitor ~ = мі́сткісний [є́мнісний] зв’язо́к
cathode ~ = като́дний зв’язо́к
cavity ~ = резона́торний зв’язо́к
channel ~ = міжкана́ловий зв’язо́к (реакцій)
charge ~ = заря́довий зв’язо́к (між контурами)
choke ~ = дро́сельний зв’язо́к
close ~ 1. си́льний [близьки́й] зв’язо́к 2. надкрити́чний зв’язо́к (між контурами)
common-impedance ~ = імпеда́нсний зв’язо́к
conductive ~ = рези́сторний [омі́чний] зв’язо́к
contact ~ = конта́ктовий зв’язо́к
critical ~ = крити́чний [оптима́льний] зв’язо́к (між контурами)
cross-channel ~ = міжкана́лові зава́ди
direct ~ = прями́й [безпосере́дній] зв’язо́к
direct-current ~ = постійностру́мовий зв’язо́к
dominant ~ = домінівна́ взаємоді́я
electromagnetic ~ = електромагне́тна взаємоді́я
electron(ic) ~ = електро́нний зв’язо́к
exchange ~ = обмі́нний зв’язо́к, обмі́нна взаємоді́я
fluid ~ = пли́новий [гідравлі́чний] зв’язо́к
four-fermion ~ = чотириферміо́нний зв’язо́к
four-wave ~ = чотирихвильова́ взаємоді́я
gradient ~ = ґрадіє́нтна взаємоді́я
harmonics ~ = взаємоді́я гармо́нік
hydraulic ~ = пли́новий [гідравлі́чний] зв’язо́к
impedance ~ = імпеда́нсний зв’язо́к
inductive ~ = індукти́вний [трансформато́рний] зв’язо́к; індукці́йна взаємоді́я
inertial ~ = інерці́йний зв’язо́к
intercircuit ~ = міжко́нтурний зв’язо́к
intermediate ~ = промі́жни́й зв’язо́к
intermolecular ~ = міжмоле́кульна взаємоді́я
interstage ~ = міжкаска́довий зв’язо́к
intramolecular ~ = внутрішньомоле́кульна взаємоді́я
Ising ~ = І́зинґова взаємоді́я
isovector ~ = ізове́кторна взаємоді́я
J-J ~ = спі́нова [спін-спі́нова] взаємоді́я
local ~ = лока́льний зв’язо́к
loose ~ = слабки́й [неблизьки́й, нежорстки́й] зв’язо́к; докрити́чний [ни́жчий від оптима́льного] зв’язо́к (між контурами)
L-S ~ = спін-орбіто́ва взаємоді́я
magnetic ~ = магне́тний зв’язо́к (між контурами)
magnetoelastic ~ = магнетопружна́ взаємоді́я; магнетопружни́й зв’язо́к
magnetoelectric ~ = магнетоелектри́чна взаємоді́я
mixed ~ = змі́шаний зв’язо́к
mode(‑mode) ~ = міжмо́довий зв’язо́к, міжмо́дова взаємоді́я
multimode ~ = багатомо́дова взаємоді́я
n-wave ~ n-хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я n хвиль
ohmic ~ = рези́сторний [омі́чний] зв’язо́к
optical ~ = опти́чний зв’язо́к
optimum ~ = крити́чний [оптима́льний] зв’язо́к (між контурами)
particle-core ~ (яф) взаємоді́я між части́нкою і ко́ром (ядра)
photon ~ = фото́нний [волокни́нний] зв’язо́к (між контурами)
pseudoscalar ~ = псевдоскаля́рна взаємоді́я
pseudovector ~ = псевдове́кторна взаємоді́я
radiation ~ = радіяці́йний зв’язо́к (між контурами)
reactive ~ = реакти́вний зв’язо́к
resistance ~ = резисти́вний зв’язо́к
resistance-capacitance [RC] ~ = резисти́вно-мі́сткісний [резисти́вно-є́мнісний] зв’язо́к
resistive ~ = резисти́вний зв’язо́к
resonance wave ~ = резона́нсна взаємоді́я хвиль
resonant ~ = резона́нсний зв’язо́к
Ruderman-Kittel ~ = зв’язо́к Ру́дермана-Кі́теля
Russell-Saunders ~ = зв’язо́к [схе́ма] Ра́села-Са́ундерса
slot ~ = щіли́нний зв’язо́к
spin-orbit ~ = спін-орбіто́ва взаємоді́я
spin-spin ~ (спін‑)спі́нова взаємоді́я
spurious ~ = парази́тний зв’язо́к
strong ~ = си́льний зв’язо́к
three-wave ~ = трихвильова́ взаємоді́я
tight ~ (ел.) си́льний [близьки́й, жорстки́й] зв’язо́к; надкрити́чний зв’язо́к (між контурами)
transformer ~ = індукти́вний [трансформа́торний] зв’язо́к
unity ~ = ідеа́льний магне́тний зв’язо́к (між контурами)
variable ~ = реґульо́вний зв’язо́к (між контурами)
vector ~ = ве́кторна взаємоді́я
wave ~ = хвильова́ взаємоді́я, взаємоді́я хвиль
weak ~ = слабки́й зв’язо́к
decanner:
[ˌdiː'kænə, -ər]
fuel ~ = твелообдира́ч, при́стрій зніма́ти оболо́нки з тве́лів