Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Ви можете обмежити пошук лише головними позиціями
Шукати «пристрій» на інших ресурсах:

- Загальний народний англійсько-український словник 2010– () Вгору

folder [ˈfəʊldə ⇨ˈfɒʊld-, амер. ˈfoʊld(ə)r] n
    1) (амер. file folder) те́ка, паліту́рка
    2) комп. те́ка, катало́г
    3) незшита брошура
    4) (folding machine) згинальна машина, фальцювальний пристрій
    5) фальцювальник
    6) (folding bicycle) складаний велосипед
    • presentation folder — тека для презентацій До обговорення Обговорення статті
guide [ɡaɪd]
  1. n
    1) проводи́р (поводи́р), провідни́к, діал. вожа́й; гід, екскурсовод
    2) орієнтир, настанова
    3) посібник, порадник; довідник; (книжка) настанови, керівництво, інструкція
    4) напрямни́й пристрій, напрямни́к
    5) військ. чільник, лідер (солдат, машина або корабель)
    • Electronic Program Guide (EPG) — електронний ТВ-гід; електронна програма телебачення
    • field guide — довідник з живої природи
    • Girl Guide — жіноча організація скаутів
    • guide book — путівник
    • guide dog — собака-поводи́р
    • guide word — слово-показник (позначує перше або останнє слово на сторінці довідника)
    • light guide — світловолокни́на, світлопро́від, оптична волокнина
    • literary guide — (сти́слий) о́гляд; заст. компе́ндіум, (компе́ндій)
    • paper guide — напрямний пристрій для паперу
    • price guide — довідник цін (з об’єктів колекціонування)
    • tape guide — напрямний ролик (магнітофона)
  2. v
    1) ве́сти, бути провідником
    2) спрямо́вувати, скеро́вувати, направля́ти, орієнтувати Обговорення статті
looper [ˈluːpə, амер. -(ə)r] n
    1) зоол. личинка п’ядака (п’ядуна); див. також inchworm
    2) пристрій для створення петель (в швейній машинці) До обговорення Обговорення статті
tap
I [tæp]
  1. n
    1) (для води, газу) кран, діал. крант, вентиль
    2) пробка, затичка, корок, чіп
    3) (wiretap) несанкційоване підключення до лінії зв’язку (для перехоплення інформації)
    4) (wiretap) безп. закладка, підслуховувальний пристрій (в телефоні)
    5) ел. (також tapping) відгалу́ження, відві́д (одві́д), відве́дення, відгалузний контакт До обговорення (електричний контакт між кінцями трансформаторної обмотки або іншої компоненти)
    6) гайкорі́з, мутрорі́з; порівн. die
    7) брит. пивни́ця
    • love tap — легкий удар, поштовх
    • on tap —
    а) (вино, пиво) розливане
    б) розм. напогото́ві
    в) розм. під рукою, напохваті
    • spinal tap — розм. див. lumbar puncture
  2. v
    1) наливати (рідину з контейнера через кран або вийнявши чіп)
    2) робити прокіл і викачувати рідину (зокрема сік з дерев)
    3) ставити закладку, підслуховувальний пристрій
    4) витягувати (виуджуватиДо обговорення) (гроші, інформацію тощо з когось)
    5) нарізувати (внутрішню) різьбу
    • tap into — встановлювати зв’язок, налагоджувати контака, виходити (на ринок)
    ‣ bragging of tests they had aced and kegs they had tapped — (вони) вихвалялися про сдані екзамени та випиті барильця
    ‣ he considered whom he could tap for information — він подумав, з кого можна було дістати потрібну інформацію
    ‣ the butlers were tapping new ale — офіціанти розливали новий ель
    ‣ the telephones were tapped by the state security police — телефони прослуховувалися відділом безбеки штату
    ‣ trying to tap into a new market — пробувати вийти на новий ринок
II [tæp]
  1. v
    1) (швидко і легенько) стукнути, (зокрема комп.) ткну́ти
    2) (tap something out) вистукувати (ритм тощо), барабанити, тарабанити, торохтіти
    3) набирати, вводити (з клавіатури), настукувати (текст на клавіатурі)
    4) (переважно be tapped) розм. відбирати, призначати (на посаду)
    ‣ drums that tapped out a rumba beat — барабани, що вистукували ритм румби
    ‣ he had been tapped earlier to serve in Costa Rica — його було відібрано раніше для служби в Коста-Ріці
    ‣ he tapped out a few words on the keyboard — він набрав (настукав) пару слів на клавіатурі
    ‣ one of my staff tapped me on the shoulder — один з моїх працівників поплескав мене по плечу
  2. n
    1) стукіт, тикання, короткий натиск
    2) (tap dancing) чечі́тка; шматок металу, закріплений або на носку або на п’яті туфлів танцюриста, для відтворення чітких ударів До обговорення
    3) (taps) військ. відбій Обговорення статті
writer [ˈraɪtə, амер. ˈraɪt̬(ə)r] n
    1) письме́нник, письме́нниця; а́втор, а́вторка
    2) (в листі, статті, замість «я») а́втор
    3) кін. сценари́ст
    4) муз. компози́тор, компози́торка
    5) іст. клерк; пи́сар
    6) шотл. юри́ст, пра́вник; адвока́т
    7) комп. записувальний пристрій
    8) бізн. продавець опціо́нів
    • short-story writer — сленг. підро́бник (підро́блювач) че́ків
    • space writer — журналіст, якому платять порядково
    • technical writer — розро́бник технічної документа́ції, технічний авторДо обговорення, технічний письменникДо обговорення
    • text writer — автор підру́чника (особл. з пра́ва)
    • writer’s block — тво́рча криза
    • writer’s cramp — графоспазм, судома від тривалого писання Обговорення статті

- Великий англо-український словник 2011 (Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк.) Вгору

accommodation [ɘˌkɒmɘˈdeɪʃ(ɘ)n] n
1. приміщення, житло, квартира;
  to secure ~ забезпечувати житлом;
  an ~ unit житлова площа, житлова одиниця; квартира; будинок на одну сім’ю;
  to seek ~ шукати житло;
  hotel ~ номер y готелі;
2. притулок, сховище, нічліг;
  to find ~ at the hotel for the night переночувати ніч у готелі;
3. військ. розквартирування військ;
4. зручність, вигода;
  for your ~ 1) для вашої зручності; 2) надання послуг;
5. припасування; пристрій; пристосування;
6. pl амер. місце (у поїзді, на пароплаві і т. і.);
  to book, to secure ~s on the airplane замовити білети, зарезервувати місця на літак;
  to book, to secure ~s on the bus замовити білети, зарезервувати місця на автобус;
  to book, to secure ~s on the train замовити білети, зарезервувати місця на поїзд;
7. позика;
8. фізл. акомодація;
9. погодження; угода; компроміс;
  to come to, to make, to reach an ~ дійти згоди;
  an ~ between компроміс між.
adapter [ɘˈdæptɘ] n
1. тех. адаптер; сполучний прилад, пристрій; перехідна муфта; наконечник, тримач;
  a ~ plug штепсель; втулка; наконечник;
2. військ. гусениця, колесо колісно-гусеничної машини;
3. той, хто адаптує літературний твір.
adjuster [ɘˈdʒʌstɘ] n тех.
1. монтажник; установник; складальник;
2. вимірювач; регулювальник;
3. натяжний пристрій;
  an ~ bolt натяжний болт.
adjusting [ɘˈdʒʌstɪŋ] а тех.
1. що регулює; настановний;
  an ~ device настановний або регулювальний пристрій;
  an ~ wedge регулювальний клин;
2. складальний;
  an ~ shop складальна майстерня; монтажний цех;
  an ~ tool тех. висок для вивірки.
apparatus [ˌæpɘˈreɪtɘs] n (pl apparatuses, тж без змін)
1. апарат, інструмент, прилад, пристрій, машина, механізм;
  a heating ~ обігрівальний прилад;
  a simple ~ простий механізм;
  an elaborate ~ складний механізм;
  an X-ray ~ рентгенівський апарат;
  an ~ house 1) апаратна; 2) апаратний цех;
  to apply an ~ використовувати прилад;
  to adjust an ~ налаштовувати прилад;
  to improve an ~ удосконалювати прилад;
  to modernize ~ модернізувати прилад;
2. апаратура;
  monitoring ~ сигналізаційна апаратура;
  measuring ~ вимірювальна апаратура;
  chemical ~ хімічна апаратура;
  physical ~ фізична апаратура;
3. збірн. фізл. органи, система органів (що виконують одну функцію);
  the digestive ~ органи травлення;
  the lymphatic ~ лімфатична система;
  the perceptive ~ органи сприйняття;
  the respiratory ~ органи дихання;
4. державна машина; апарат (державний, партійний);
  state ~ державний апарат;
5. снаряд (гімнастичний);
  ~ activities вправи на снарядах.
appliance [ɘˈplaɪɘns] n
1. пристосування, прилад, пристрій;
2. електроприлад;
  domestic electric ~s побутові електроприлади;
  office ~ оргтехніка;
3. рідк. застосування;
  ~ load ел. побутове навантаження.
appurtenance [ɘˈpɜ:tɪnɘns] n книжн. звич. pl
1. належність; відношення до;
2. тех. додатковий пристрій; придаток;
3. юр. переважне право на майно.
arrangement [ɘˈreɪndʒmɘnt] n
1. розташування; доведення до ладу; впорядкування; класифікація, систематизація;
  the ~ of books розташування книг;
  the ~ of flowers впорядкування квітів;
  I like the ~ of your room мені подобається, як у тебе обставлена кімната;
2. улаштування;
  to make ~s організовувати щось;
  we’ve made all the ~s for the journey ми закінчили всі приготування до поїздки;
3. угода, домовленість;
  the payment by ~ оплата за домовленістю;
  to come to an ~ дійти згоди, домовитись, порозумітися;
  to make ~s with smb домовлятися з кимсь про щось;
  the price is a matter for ~ про ціну треба домовитися;
4. розв’язання (спору); врегулювання;
  ~ of conflict врегулювання конфлікту;
5. (звич. pl) приготування, заходи; накреслення планів;
  to make ~s (for) вживати заходів (до); робити приготування (до);
6. пристосування; перероблювання (для сцени і т. і.); муз. аранжування;
7. компонування, складання; композиція;
  the art of flower ~ мистецтво компонування букетів, ікебана;
  there were some beautiful ~s at the flower-show на виставці квітів були прекрасні композиції;
8. тех. монтаж, установка; пристрій, механізм (для полегшення роботи).
attachment [ɘˈtætʃmɘnt] n
1. прихильність, відданість;
  a lasting ~ тривала прихильність;
  а strong ~ сильна прихильність;
  а sentimental ~ душевна прихильність;
  ~ to a friend відданість, вірність другові;
  to feel an ~ відчувати прихильність;
2. прикріплення, прирядження;
  on ~ (to) тимчасово приряджений (до);
3. тех. пристосування, пристрій; приставка, доточка;
  ~s of a pair of skis кріплення на лижах;
4. юр. накладення арешту.
auxiliary [ɔ:gˈzɪljɘrɪ] n
1. помічник;
2. грам. допоміжне дієслово;
3. тех. допоміжний пристрій, допоміжний механізм.
carpet-sweeper [ˈkɑ:pɪtˌswi:pɘ] n амер. пристрій з круглою щіткою, що обертається, для чистки килимів; пилосос.
carriage [ˈkærɪdʒ] n
1. екіпаж; карета;
  a baby ~ дитяча коляска;
  a horse-drawn ~ карета, запряжена кіньми;
  to drive in a ~ їхати в екіпажі;
2. пасажирський вагон;
  ~ rolling stock вагонне депо;
  to change ~s робити пересадку;
3. вагонетка;
4. каретка (друкарської машинки);
5. шасі; рама; тех. опорний пристрій;
6. лафет; станок (гармати);
7. перевезення, перевезення, транспортування;
  ~ by rail (by sea) транспортування залізницею (морем);
8. вартість перевезення або пересилки;
  ~ paid за перевезення сплачено;
9. виконання, здійснення, проведення в життя (законопроєкту, пропозиції); прийняття (рішення);
  ~ of a resolution прийняття резолюції;
10. ведення, управління;
  ~ of affairs ведення справ;
  ~ of a sale ведення торгівлі;
  ~ of an enterprise управління підприємством;
11. постава; манера триматися; постава голови;
  an erect ~ пряма постава;
  a proud ~ горда постава;
  a graceful ~ of the head граціозна постава голови.
carrier [ˈkærɪɘ] n
1. носій, носильник, перевізник, посильний;
2. транспортер;
3. транспортний засіб; транспортний літак;
  a ~ truck амер. вантажний автомобіль;
  a cargo ~ вантажне судно;
  a timber ~ лісовоз;
4. мор. авіаносець;
5. багажник (на мотоциклі);
6. мед. бацилоносій;
7. амер. листоноша;
8. тех. тримач; кронштейн; підпірка; опорний пристрій;
9. тех. полозки; ходовий механізм або ходова частина.
changer [ˈtʃeɪndʒɘ] n
1. перетворювач;
  a coin ~ пристрій для розміну монет;
2. перемикач;
3. міняйло.
charger [ˈtʃɑ:dʒɘ] n
1. обвинувач;
2. військ. зарядник;
3. патронна обойма;
4. військ. заст. бойовий кінь;
5. мет. завантажувальний пристрій;
6. ел. зарядний агрегат;
7. касета (фотоапарата тощо).
clearer [ˈklɪ(ɘ)rɘ] n очисний пристрій.
combination [ˌkɒmbɪˈneɪʃ(ɘ)n] n
1. комбінація; поєднання; сполучення;
  a fixed (а free, a phraseological) ~ усталене (вільне, фразеологічне) сполучення;
  a rare (a strange) ~ рідкісне (дивне) поєднання;
  in ~ with у поєднанні з;
  to a ~ of circumstances з огляду на обставини, що склалися;
2. союз, спілка, об’єднання, товариство (синдикат, трест тощо);
3. кліка, ватага, банда;
4. комбінований пристрій (мотоцикл з причіпною коляскою тощо);
5. комбінація із цифр або літер;
  a ~ lock секретний замок;
  the ~ of the safe код замка (цього) сейфа;
6. хім. сполука;
7. pl комбінація (білизна).
contrivance [kɘnˈtraɪv(ɘ)ns] n
1. вигадка; витівка; план;
2. тех. винахід; пристрій, пристосування.
copier [ˈkɒpɪɘ] n
1. переписувач;
2. наслідувач;
3. пристрій для розмноження документів.
core [kɔ:] а
1. основний, центральний;
  ~ curriculum шк. основні предмети; профілювальні дисципліни;
  ~ city стара, центральна частина міста;
2. ек. ведучий, провідний;
  ~ industries провідні галузі промисловості; ◊
  ~ memory/ storage комп. запам’ятовувальний пристрій ЕОМ;
  ~ radiator ав. сотовий радіатор.
corer [ˈkɔ:rɘ] n корер, пристрій для вирізання серцевини.
corker [kɔ:kɘ] n
1. пристрій для закупорювання пляшок;
2. розм. вирішальний аргумент; вирішальна обставина;
3. розм. жахлива брехня, щось приголомшливе.
coupler [ˈkʌplɘ] n
1. зал. зчіплювач;
2. тех. зчеп, зчіпка; автозачіпка; муфта; з’єднувальний пристрій;
3. муз. копула.
defroster [di:ˈfrɒstɘ] п тех.
1. дефростер (камера в холодильнику, що має посилену циркуляцію повітря; служить для утеплювання деяких продуктів, напр., яєць, фруктів);
2. пристрій для обдування теплим повітрям вітрового скла автомобіля проти обмерзання.
device [dɪˈvaɪs] п
1. план; схема; проєкт;
  to invent, to hit upon a ~ придумати план;
2. девіз, емблема;
3. тех. прилад; механізм; пристрій; апарат;
  a detonating ~ вибуховий пристрій;
  а listening ~ пристрій для прослуховування;
  an electronic ~ електронний прилад;
  an encoding ~ кодувальний пристрій;
  an error sensing ~ детектор помилок;
  a laser ~ лазерна установка;
  a time-delay ~ механізм сповільненої дії;
4. засіб; спосіб;
  a stylistic ~ стилістичний засіб;
5. витівка, злий намір; підлий задум;
  the ~ of the devil бісівські витівки; ◊
  to leave smb to his own ~s дати комусь спокій; залишити когось без допомоги або поради.
disc [dɪsk] п
1. диск, круг;
  a digital ~ цифровий диск;
  a magnetic ~ магнітний диск;
  a removable ~ знімний диск;
2. грамплатівка;
3. комп. магнітний диск пам’яті;
  a flexible ~ гнучкий диск;
  a rigid ~ жорсткий диск;
  a ~ drive дисковод;
  ~ storage дисковий пристрій запам’ятовування.
fixture [ˈfɪkstʃɘ] n
1. арматура; пристосування; пристрій, прилад;
2. прикріплення; підставка, приставка;
3. встановлена величина;
4. число, на яке намічено спортивне змагання.
fix-up [ˈfɪksˈʌp] n амер. пристрій, прилад.
gadget [ˈgædʒɪt] n
1. розм. нове пристосування; пристрій; технічна новинка;
  a ~ for пристосування до;
  a ~ to пристосування щоб;
2. знев. причандал; щось непотрібне (незначне); дурниця.
gear [gɪɘ] n
1. тех. механізм; привод;
2. пристрій, прилад; приладдя;
3. тех. шестірня; зубчаста передача (тж ~ train); редуктор; зчеплення;
  bottom ~ найменша швидкість;
  first ~ перша швидкість;
  middle ~ середня швидкість;
  reverse ~ задній хід;
  top ~ найвища швидкість;
  in high ~ на великій швидкості;
  to change (BE)/to shift ~s змінювати швидкість;
  to reverse ~s змінювати рух шестерні на протилежний;
  to strip ~ відключати шестірню;
  in ~ увімкнутий, робочий;
  out of ~ вимкнутий; неробочий; перен. дезорганізований; нездоровий;
  the ~ clashes шестерня гуркотить;
  the ~ grinds шестерня треться;
  the ~ jams, locks, sticks шестерня заїдає (робить перебої);
4. упряж;
5. рухоме майно; начиння;
6. одяг, убрання;
  fishing ~ рибальський одяг;
  hunting ~ мисливський одяг;
  skiing ~ лижний одяг;
7. розм. наркотик;
8. мор. такелаж, снасті; начиння; ◊
  to step up a ~/to move up a ~ підвищувати ефективність праці.
gold-washer [ˈgɘʋldˌwɒʃɘ] n золотопромивальний пристрій, вашгерд, мийник.
gosport-tube [ˈgɒspɔ:ttju:b] n ав. літаковий переговорний пристрій.
ground-tackle [ˈgraʋndˈtæk(ɘ)l] n мор. якірний пристрій.
guide [gaɪd] n
1. провідник, гід; екскурсовод;
  a tour ~ екскурсовод;
2. керівник; порадник;
  an experienced ~ досвідчений керівник;
  to obey one’s ~ підкорятися своєму керівникові;
  to trust one’s ~ вірити своєму керівникові;
3. провідний принцип;
4. орієнтир; покажчик;
5. взірець, приклад;
6. путівник; посібник; підручник;
  a handy ~ корисний путівник;
  this handbook is a good ~ to London ця книжка – гарний путівник по Лондону;
7. військ. розвідник;
8. тех. напрямний пристрій;
9. мор. корабель-зрівнювач;
10. гірн. обсадна труба;
11. рад. хвилевід.
gummer [ˈgʌmɘ] n
1. гірн. розштибівник;
2. гірн. штибоприбиральний пристрій;
3. амер. верстат для реставрації пилок.
heck [hek] n
1. люк;
2. кришка люка; ляда;
3. дерев’яні загороджувальні ґрати в річці;
4. годівниця для коней; ясла;
5. загата, гатка;
6. текст. снувальний пристрій;
7. розм. мерзотник.
helm [helm] n
1. стерно, кермо, руль, штурвал; румпель; стерновий пристрій;
  at the ~ за кермом;
  to answer the ~ слухатися руля;
2. кермо влади (тж ~ of state);
  to take the ~ of state взяти кермо влади у свої руки.
hold-back [ˈhɘʋldbæk] n
1. перешкода; затримка;
2. тех. затримувальний пристрій.
holdfast [ˈhɘʋldfɑ:st] n
1. опора, зачіпка, гачок; те, за що можна вхопитися;
2. тех. скоба, крюк, захват; закріпка;
3. анкер; закріпний пристрій;
4. міцна хватка; хват.
installation [ˌɪnstɘˈleɪʃ(ɘ)n] n
1. офіційне призначення на посаду;
  to perform the ceremony of ~ здійснювати церемонію призначення на посаду;
2. встановлення, розміщення; монтаж, складання;
  the ~ of track укладання шляху;
3. pl споруди;
  military ~s військові бази;
  naval ~s морські бази;
4. тех. установка, пристрій.
installment [ɪnˈstɔ:lmɘnt] n
1. черговий внесок; частина в рахунок сплати (боргу тощо);
  ~ plan система оплати товарів у кредит;
  by, in ~s у кредит;
  to buy smth on the ~ plan амер. купувати щось у кредит;
  to pay by, in monthly ~s платити щомісячними внесками;
  to pay by, in quarterly ~s платити щоквартальними внесками;
2. окремий випуск (книги тощо);
  a novel published in, by ~s роман, опублікований окремими випусками;
3. частина, партія (товару);
  the first ~ of the goods ordered перша партія замовлених товарів;
4. установка, пристрій.
instrument [ˈɪnstrɘmɘnt] n
1. знаряддя; інструмент; прилад; апарат; пристрій, установка;
  ~ panel інструмент управління;
  ~s of precision точні прилади;
  surgical ~s хірургічні інструменти;
  ~s of torture пристрій для катування;
2. засіб, знаряддя (для досягнення мети);
  ~ of revenge засіб помсти;
  to be the ~ of smb’s death бути причиною чиєїсь смерті;
3. музичний інструмент;
  percussion ~s ударні інструменти;
  stringed ~s струнні інструменти;
  wind ~s духові інструменти;
  woodwind ~s дерев’яні духові інструменти;
  to play (on) an ~ грати на музичному інструменті;
  to tune an ~ настроювати інструмент;
4. юр. документ; грамота; акт;
  ratification ~s ратифікаційні грамоти;
5. орган людського тіла.
intake [ˈɪnteɪk] n
1. утягування, усмоктування;
  an ~ of breath вдих;
2. поглинання; споживання; використання;
  the annual ~ річне споживання (використання);
  food ~ раціон харчування;
3. загальна кількість (службовців, прийнятих до навчального закладу в певному році, зарахованих на службу);
4. тех. витрачена (використана) енергія; використовувана потужність;
5. тех. впускний пристрій; забірний отвір (насоса); впуск;
6. гідр. водозабір;
7. мет. ливник;
8. гірн. вентиляційна виробка;
9. розм. осушена ділянка;
10. шотл. обман; ошуканець.
jaw [dʒɔ:] n
1. щелепа;
  the lower ~ нижня щелепа;
  the upper ~ верхня щелепа;
  to set ~s зціпити зуби;
2. підборіддя;
  a man with a strong ~ людина з випнутим/ вольовим підборіддям;
  a man with a weak ~ людина з безвільним підборіддям;
3. pl рот; паща;
  in the ~s of death у пазурах смерті;
4. pl вузький вхід (вихід) (затоки, долини тощо);
5. непристойна балаканина; груба розмова; лихослів’я;
6. нудне повчання, нотація;
7. тех. затискний пристрій; лещата; кліщі;
  ~ clutch/~ coupling тех. кулачна муфта;
8. щока (дробарки);
9. ніжка штангенциркуля; ◊
  hold your ~! груб. притримай язик!, заткни рота!;
  ~s are wagging ходять чутки, язиками плещуть;
  one’s ~ dropped у нього (у неї) відвисла щелепа.
jury-rig [ˈdʒʋ(ɘ)rɪrɪg] n мор.
1. тимчасове вітрильне озброєння;
2. аварійний пристрій.
keeper [ˈki:pɘ] n
1. охоронець; хоронитель;
  a ~ of the laws охоронець законів;
  a ~ of manuscripts (rare books) охоронець рукописів (рідкісних книг);
  she is a ~ of my secrets вона зберігає немало моїх таємниць;
  lighthouse ~ охоронець маяка;
  K. of the Great Seal хоронитель Великої державної печатки;
2. доглядач; сторож;
3. лісничий;
4. санітар (в будинку для божевільних);
5. капітан спортивної команди (в Ітоні);
6. власник; хазяїн; а coffee-house ~ хазяїн кав’ярні;
  a poultry ~ птахівник;
7. продукти, що можуть довго зберігатися;
  an apple that is a good ~ яблуко, яке може довго лежати;
8. тех. контргайка; стопор; тримач; хомутик;
9. захисний пристрій машини;
10. фіз. якір магніту.
launcher [ˈlɔ:ntʃɘ] n військ.
1. пускова установка;
  a land-mobile ~ мобільна пускова установка наземного базування;
  a mobile ~ мобільна пускова установка;
  a sea-based ~ пускова установка морського базування;
2. катапульта, метальна установка;
3. ракетний пристрій;
4. гранатомет.
mechanism [ˈmekɘˌnɪz(ɘ)m] n
1. механізм; апарат; конструкція; пристрій;
  defence ~ захисний пристрій;
2. техніка (виконання).
memory [ˈmem(ɘ)rɪ] n (pl memories)
1. пам’ять; здатність запам’ятовувати;
  an infallible ~ безпомилкова пам’ять;
  ear, aural ~ слухова пам’ять;
  sight, visual ~ зорова пам’ять;
  good, tenacious, retentive ~ хороша пам’ять;
  long-term ~ псих. довготривала пам’ять;
  short-term ~ псих. короткотривала пам’ять;
  main, Random Access M., RAM ~ оперативна пам’ять;
  ~ block блок пам’яті;
  a good ~ for names хороша пам’ять на імена;
  in ~ of... в пам’ять про...;
  from ~ по пам’яті;
  a lapse of ~ провал пам’яті;
  to bear, to keep, to to have in ~ пам’ятати; тримати в пам’яті;
  to be engraved in one’s ~ врізатися в пам’ять;
  to commit to ~ заучувати напам’ять;
  to escape/ to slip, to fade from one’s ~ забуватися, випадати з чиєїсь пам’яті;
  to have a bad ~ for smth мати погану пам’ять на щось;
  to have a good ~ for smth мати хорошу пам’ять на щось;
  to lose one’s ~ втратити пам’ять;
  to refresh smb’s ~ нагадати комусь (про щось);
  to speak from ~ говорити напам’ять;
  if my ~ doesn’t fail me якщо пам’ять не зраджує мене;
  my ~ fails me мене зраджує пам’ять;
2. спогад, спомин;
  evil ~s of недобрі спогади про;
  dim, vague ~s of невиразні спогади про;
  ~ies of one’s childhood спогади дитинства;
  ~ies of the events спогади подій;
  ~ies of the past спогади минулого;
  to evoke, to stir up a ~ викликати спогади;
3. посмертна слава, репутація;
  he has left a sad ~ behind він залишив по собі погану пам’ять;
4. тех. пам’ять (машини); запам’ятовувальний пристрій (машини); накопичувач інформації; ◊
  to jog smb’s ~ нагадувати комусь.
monitor [ˈmɒnɪtɘ] n
1. старший учень; староста (класу);
2. радник, наставник;
3. ведучий радіопередачі;
4. звукооператор, мікшер;
5. тех. монітор, стабілізувальний (керівний) пристрій; контрольний апарат;
  a ~ counter контрольний лічильник;
6. датчик;
7. тех. гідромонітор, водобій, бризкалка;
8. дозиметр.
multiplier [ˈmʌltɪplaɪɘ] n
1. мат. множник;
2. коефіцієнт;
3. множний пристрій.
notion [ˈnɘʋʃ(ɘ)n] n
1. поняття, уявлення;
  a foggy, a hazy, a vague ~ туманне уявлення;
  an odd, a strange ~ дивне уявлення;
  to dispel a ~ розвіювати уявлення;
  to have no ~ (of) не мати уявлення (про щось);
2. погляд, думка; переконання; точка зору;
  preconceived ~s попереджені думки;
3. філос. поняття, принцип, ідея;
4. pl амер. галантерея;
  a ~s department амер. галантерейний відділ; дрібниці (про нитки, шпильки тощо);
5. винахід; дотепний пристрій (прилад);
6. клас, категорія;
  fundamental ~s основні категорії;
7. намір, нахил;
8. розум.
USAGE: Українським іменникам поняття, ідея, думка в англійській мові відповідають notion, idea, sentiment. Notion – це поняття, уява, ідея, думка; це слово звичайно підкреслює наявність елементу капризу, примхи, або ще неясного наміру. Idea – ідея, поняття, уява; вживається стосовно думки, що ще не склалася, до якогось плану, рішення, припущення. Sentiment – думка, гадка, до якої приходять після певного розмірковування.
nuclear [ˈnju:klɪɘ] а
1. фіз. ядерний;
  ~ chain reaction ядерна ланцюгова реакція;
  ~ energy ядерна енергія;
  ~ fission ядерний поділ;
  ~ mass маса ядра;
  ~ physics ядерна фізика;
  ~ turbo-jet ядерний турбореактивний двигун;
2. що стосується ядерної зброї;
  a ~ component ядерний бойовий заряд;
  ~ device пристрій з ядерним зарядом; ядерна зброя;
  ~ disarmament ядерне роззброєння;
  ~ explosion ядерний вибух;
  ~ fallout випадання радіоактивних продуктів;
  ~ fusion bomb термоядерна бомба;
  ~ tests випробування ядерної зброї;
  ~ war ядерна війна;
  ~ warhead ядерна бойова головка (снаряда);
  ~ weapon ядерна зброя;
  to destroy ~ stockpiles знищувати запаси ядерної зброї;
3. що містить у собі ядро;
  ~ fusion синтез ядер;
  ~ cell division поділ ядра клітини.
obturator [ˈɒbtjʋ(ɘ)reɪtɘ] n
1. затичка;
2. пристрій для закривання отворів;
3. мед., тех. обтюратор;
4. фот. затвор.
pick-up [ˈpɪkˈʌp] n
1. пікап (кузов автомобіля);
2. с. г. підбирач, пікап;
3. тех. захватний пристрій;
4. звукознімач; адаптер; датчик;
5. мікрофон;
6. перехоплення;
7. спорт. ловля (м’яча);
8. сприйняття;
9. фіз. прискорення;
10. військ. виявлення, захоплення (цілі);
11. покращання; пожвавлення; підйом;
12. випадкова знайома;
13. вдала покупка;
14. їжа на швидку руку;
15. арешт;
16. останній поїзд.
plotting board [ˈplɒtɪŋbɔ:d] n пристрій для автоматичного креслення ламаних; планшет.
polisher [ˈpɒlɪʃɘ] n
1. полірувальник; шліфувальник;
2. полірувальний (шліфувальний) пристрій; полірувальна машина.
printer [ˈprɪntɘ] n
1. друкар;
  ~’s copy друк. оригінал для набору;
  ~’s ink друкарська фарба;
2. друкарський пристрій; принтер;
  a dot-matrix ~ матричний принтер;
  a laser ~ матричний принтер;
3. фот. копіювальний апарат;
  projection ~ фотопроєкційний пристрій; фотозбільшувальний пристрій; ◊
  ~’s devil учень у друкарні;
  ~’s flower друк. віньєтка;
  ~’s pie 1) друк. перемішаний шрифт; 2) плутанина, хаос.
programme, program [ˈprɘʋgræm] n
1. програма;
  a computer ~ комп’ютерна програма;
  a development ~ програма розвитку;
  a party ~ програма партії;
  a radio ~ програма радіопередач;
  a TV ~ програма телепередач;
  a theatre ~ театральна програма;
  a study, a teaching ~ навчальна програма;
  an expanded ~ розширена програма;
  an optional ~ спорт. довільна програма;
  a compulsory ~ спорт. обов’язкова програма;
  a ~ device програмний пристрій;
  ~ loading завантаження програми;
  a ~ package пакет програм;
  a ~ unit модуль програми;
  a ~ in linguistics програма з лінгвістики;
  to carry out, to implement a ~ виконувати програму;
  to introduce a ~ представляти програму;
  to launch a ~ пускати в хід;
  to phase out, to terminate a ~ закінчувати програму;
  to execute a ~ реалізовувати програму;
  to load a ~ завантажувати програму;
2. вистава, спектакль;
  the ~ was a huge success вистава мала великий успіх;
3. план (праці тощо);
  one’s daily ~ план роботи на день;
  to chart, to draw up a ~ складати/накреслювати план;
  what is your ~ for tomorrow? що ви робитимете завтра?
protector [prɘˈtektɘ] n
1. захисник; заступник;
2. покровитель; оборонець;
3. іст. регент;
4. тех. захисний пристрій; запобіжник;
  a chest ~ бронежилет;
  a surge ~ запобіжник (перепаду напруги);
5. авт. протектор;
6. чохол.
registrar [ˌredʒɪˈstrɑ:] n
1. архіваріус;
2. реєстраційне бюро;
3. чиновник бюро записів громадянського стану;
4. реєструвальний пристрій;
5. ординатор (про лікаря).
registrer [ˈredʒɪstrɘ] n
1. архіваріус;
2. чиновник бюро записів актів громадянського стану;
3. реєструвальний пристрій.
reproducer [ˌri:prɘˈdju:sɘ] n
1. відтворювач;
2. репродуктор;
3. пристрій для відтворення.
rheostat [ˈrɪɘstæt] n
1. фіз. реостат;
2. пусковий пристрій.
rig [rɪg] n
1. пристосування; пристрій;
2. агрегат; устаткування; оснащення, спорядження;
3. мор. вітрильне оснащення; рангоут і такелаж;
4. бурова вежа; буровий верстат;
  an oil-drilling ~ бурова вежа;
5. випробний стенд;
6. тех. дерик-кран;
7. с. г. борозна; рядок посіву;
8. розм. одяг; костюм; манера одягатися;
9. зовнішність людини;
10. витівка; каверза; виверт; викрутас;
11. спекулятивне скуповування товарів;
12. група скупників-спекулянтів;
13. розм. буря; вихор; сильний вітер;
14. гірське пасмо;
15. розм. розпусниця; ◊
  to run a ~ викидати коники.
robot [ˈrɘʋbɒt] n
1. робот, механічна людина;
2. автомат; телемеханічний пристрій;
3. ав. автомат управління;
  a ~ bomb ав. керована авіаційна бомба;
  a ~ pilot ав. автопілот;
  a ~ plane безпілотний літак;
4. перен. бездушна людина, людина-машина;
5. автоматичний сигнал вуличного руху.
rotator [rɘʋˈteɪtɘ] n
1. обертальний (поворотний) пристрій; ротатор;
2. мор. вертушка;
3. анат. обертальний м’яз.
rouser [ˈraʋzɘ] n
1. той, хто будить;
2. щось видатне, надзвичайне;
3. зухвала брехня;
4. грубий вчинок;
5. сильний шум, галас;
6. гучна пісня;
7. галаслива людина;
8. прилад (пристрій) для розмішування.
scaler [ˈskeɪlɘ] n
1. тех. накипоочисник;
2. лускоочисник;
3. обчислювальна установка;
  robot ~ автоматичний обчислювальний пристрій;
4. фіз. лічильник імпульсів.
scanner [ˈskænɘ] n
1. рад., телеб. розгортка, розкладальний пристрій;
2. тех. багатоточковий вимірювальний прилад.
shebang [ʃɪˈbæŋ] n амер. розм.
1. халупа, хатина;
2. кубло; дім розпусти;
3. справа;
  I am sick of the whole ~ мені набридла уся ця історія (справа);
4. річ;
5. пристосування, пристрій.
shucker [ˈʃʌkɘ] n амер. крупорушка; обдирний (шеретувальний) пристрій.
signal [ˈsɪgn(ɘ)l] n
1. сигнал;
  an alarm ~ сигнал тривоги;
  a danger ~ сигнал небезпеки;
  an emergency ~ сигнал надзвичайних обставин;
  a call ~ рад. позивний;
  a fire ~ сигнал пожежі;
  light ~s світлові сигнали;
  a radio ~ радіосигнал;
  a ringing-off ~ військ. сигнал відбою;
  a slowdown ~ сигнал зниження швидкості руху;
  a smoke ~ димовий сигнал;
  starting ~ спорт. стартова команда;
  a storm ~ сигнал попередження про грозу;
  a stop ~ сигнал зупинки;
  a turn ~ сигнал повороту;
  a ~ for return сигнал на повернення;
  a ~ from a ship сигнал корабля;
  a ~ to the troops сигнал військам;
  to exchange ~s обмінюватися сигналами;
  to give, to flash, to send a ~ дати сигнал;
  to give a ~ that… послати сигнал, що...;
  to repeat the ~ повторити сигнал;
  to return ~ s посилати сигнали у відповідь;
2. знак, ознака;
3. сигнальний пристрій;
4. pl військ. війська зв’язку;
5. розм. зв’язківці;
6. мор. служба зв’язку; ◊
  ~ bomb, star військ. сигнальна ракета;
  ~ box зал. блокпост; пост централізації;
  ~ communications військ. засоби зв’язку; зв’язок;
  S. Corps амер. військ. війська зв’язку;
  ~ officer 1) офіцер військ зв’язку; 2) начальник зв’язку;
  ~ panel сигнальне полотнище;
  ~ pistol сигнальний пістолет;
  ~ service військ. служба зв’язку;
  ~ smoke димовий сигнал;
  ~s message center амер. військ. пункт збирання донесень;
  ~ of distress сигнал біди, небезпеки.
simulator [ˈsɪmjʋleɪtɘ] n
1. симулянт, удавальник, облудник;
2. тех. моделювальний (копіювальний) пристрій; імітувальний пристрій;
3. ав. тренажер.
slitter [ˈslɪtɘ] n
1. тех. розрізний пристрій;
2. гірн. кайло.
smoke-consumer [ˈsmɘʋkkɘnˈsju:mɘ] n димопоглинальний пристрій.
smoother [ˈsmu:ʧɘ] n
1. пристрій для згладжування (вирівнювання);
2. дорожня праска;
3. розм. утішник, розрадник; миротворець.
snorkel [ˈsnɔ:k(ɘ)l] n
1. пристрій для роботи двигуна під водою;
2. трубка акваланга.
snort [snɔ:t] n
1. хропіння; храп; харчання (тварини);
2. пирхання чмихання;
3. розм. ковток спиртного, чарочка (тж short ~);
4. мор. пристрій для роботи двигуна під водою.
solver [ˈsɒlvɘ] n
1. той, що вирішує;
2. мат. прилад (пристрій) для розв’язання.
sorter [ˈsɔ:tɘ] n
1. сортувальник;
2. сортувальна машина; сортувальний пристрій.
sound [saʋnd] n
1. звук; шум;
  a distant ~ далекий звук;
  a distinct ~ чіткий звук;
  a dull ~ глухий звук;
  a faint ~ слабкий звук, ледве вловимий звук;
  a hollow ~ мед. жолобуватий зонд;
  a loud ~ голосний звук;
  a low ~ низький звук;
  a rasping ~ тремтячий звук;
  a sharp ~ різкий звук;
  a soft ~ тихий звук;
  a strange ~ дивний звук;
  a warning ~ попереджувальний звук;
  a whistling ~ свистячий звук;
  ~ absorption звукопоглинання, звукоізоляція;
  ~ barrier фіз. звуковий бар’єр;
  ~ camouflage військ. звукомаскування;
  ~ communication військ. звуковий зв’язок;
  ~ damper звуковбирний пристрій, глушитель шуму;
  ~ department цех звукозапису, звукоцех;
  ~ detector військ. звукопеленгатор, звуковловлювач;
  ~ lag запізнювання звуку;
  ~ location шумопеленгація;
  ~ man амер. звукооператор, звукорежисер;
  ~ meter шумомір;
  ~ off військ. відбій;
  ~ ranger військ. звуковловлювач; звукометрист;
  ~ ranging військ. звукометрія, звукова розвідка;
  ~ recording звукозапис;
  ~ signal звуковий сигнал;
  the ~ of voices шум голосів;
  the speed of the ~ швидкість звуку;
  to articulate, to enunciate, to pronounce a ~ вимовляти звук;
  to carry ~ проводити, передавати звук;
  to emit, to make, to produce, to utter a ~ вимовити (видати) звук;
  to transmit a ~ передавати звук;
  to turn the ~ down зробити звук тихішим (про радіо, телевізор);
  to turn the ~ up зробити звук голоснішим (про радіо, телевізор);
  at the ~ of his voice при звукові його голосу;
  within ~ of у межах чутності;
  air carries ~s повітря проводить звуки;
  a ~ rings out звук лунає;
  ~ travels much slower than light звук передається набагато повільніше, ніж світло;
2. фон. звук, тон;
  consonant ~s приголосні звуки;
  vowel ~ голосні звуки;
3. значення; зміст; смисл;
4. кін. звуковий супровід кінофільму (тж ~ effects);
  ~ editing монтаж звукового кінофільму;
  ~ engineer звукооператор; інженер звукозапису; звукотехнік;
  ~ stage павільйон звукозапису;
5. зонд;
6. зондування; промірювання лотом;
7. плавальний міхур (у риби);
8. протока;
9. вузька затока, фіорд;
10. непритомність.
spotter [ˈspɒtɘ] n
1. амер. розм. навідник;
2. амер. детектив; наглядач (у банку тощо);
3. робітник хімчистки, що виводить плями;
4. військ. коректувальник вогню корабельної артилерії;
5. військ. повітряний спостерігач; літак-коректувальник;
6. радіолокаційна станція виявлення;
7. тех. пристрій для виявлення.
-stat [-stæt] у складних словах має значення пристрій, який забезпечує стабільність чогось;
  cryostat кріостат;
  gyrostat гіростат;
  heliostat гідростат;
  thermostat термостат.
steerage [ˈstɪɘrɪdʒ] n
1. керування стерном (кермом, рулем);
2. стернове управління; кермовий пристрій;
3. дія керма;
4. управління, керування, керівництво;
5. четвертий клас (найдешевші місця на пароплаві);
  ~ passenger пасажир четвертого класу (на пароплаві);
  to go, to travel ~ їхати (на пароплаві) у четвертому класі, четвертим класом;
  it being necessary for me to observe strict economy, I took my passage in the ~ необхідно було економити кошти, тому я поїхав четвертим класом;
6. мор. приміщення молодших офіцерів.
steering-gear [ˈstɪɘrɪŋgɪɘ] n
1. кермовий механізм; механізм повороту;
2. мор. стерновий пристрій.
stopper [ˈstɒpɘ] n
1. чіп, затичка; пробка; корок;
2. тех. стопор; пристрій для перекривання;
  screw ~ обмежник; ◊
  to put the ~ on smth покласти край чомусь.
strainer [ˈstreɪnɘ] n
1. тех. стяжка; натяжний пристрій;
2. фільтр; сито; сітка.
subtle [ˈsʌtl] a
1. тонкий, ніжний;
  ~ perfume ніжний запах;
  of ~ texture тонкої структури;
2. гострий, проникливий;
  ~ irony тонка іронія;
  ~ mind гострий розум;
  ~ observer проникливий спостерігач;
  ~ policy розумна/ тонка політика;
  ~ remark тонке зауваження;
  ~ senses загострені чуття;
3. витончений;
4. ледь помітний;
  ~ charm ледь помітна чарівність;
  ~ distinction тонка відмінність;
5. таємничий;
  ~ magic таємниче чаклунство;
  ~ power таємнича сила;
6. вправний, умілий, спритний; хитромудрий;
  ~ device хитромудрий пристрій;
  ~ fingers спритні/умілі пальці;
  a ~ bit of work мистецький виріб;
7. вишуканий;
  ~ art вишукане мистецтво;
  ~ delight вишукана насолода;
8. хитрий, підступний; улесливий;
  ~ enemy підступний ворог;
  ~ rogue хитрий шахрай;
9. ненасичений; негустий;
10. найдрібніший (про частки);
11. важкий, заплутаний.
USAGE: See sly.
syncro-mesh (unit) [ˈsɪŋkrɘmeʃ(ju:nɪt)] n
1. авт. синхронізатор;
2. тех. синхронізувальний пристрій.
time-saving [ˈtaɪmˌseɪvɪŋ] а що заощаджує час;
  ~ device тех. пристрій, який заощаджує час.
trip [trɪp] n
1. прогулянка; поїздка, мандрівка, подорож; екскурсія; рейс;
  a long ~ тривала подорож;
  a short ~ короткочасна подорож;
  a business ~ ділова поїздка, відрядження;
  a pleasure ~ подорож для розваги;
  a round ~ поїздка туди й назад;
  a wedding ~ весільна подорож;
  a round-the-world ~ кругосвітня подорож;
  а ~ abroad поїздка (подорож) за кордон;
  a ~ from (to) подорож з (до);
  а ~ to some place поїздка у певне місце;
  a ~ through подорож по;
  a ~ through Europe подорож по Європі;
  a ~ map маршрутна карта;
  to arrange, to organize a ~ організувати поїздку;
  to cancel a ~ скасувати поїздку;
  to plan a ~ спланувати поїздку;
  to postpone a ~ відкласти поїздку;
  to be on a ~ бути у подорожі;
  to go on a ~ вирядитися у подорож;
  to take a ~ з’їздити;
  our ~ is over наша подорож закінчилася;
  the tour included a ~ to the museum у поїздку входило відвідування музею;
2. швидка легка хода; легкий крок;
  I heard the ~ of her feet in the corridor я почув її легкі кроки в коридорі;
3. спотикання; падіння (зачепившись за щось);
  to make a ~ спіткнутися, упасти;
4. хибний крок; помилка; обмовка; ляпсус;
  a ~ in one point would have spoiled all одна помилка зіпсувала б усе;
5. спорт. підніжка;
6. спорт. заслін корпусом;
7. тех. засув;
8. тех. розчіплювальний пристрій; перекидач;
9. мор. галс; ◊
  a ~ ticket путівка дорожній лист (водія автомобіля).
USAGE: See journey.
tripping [ˈtrɪpɪŋ] а
1. прудконогий; з легкою ходою;
  ~ step легкий крок;
2. який помиляється; грішний;
3. тех. що виключає (вимикає, відключає);
  ~ device пристрій, який вимикає; вимикач.
tuner [ˈtju:nɘ] n
1. настроювач;
  piano ~ настроювач фортепіано;
2. музикант; співак;
3. рад. пристрій для настроювання.
-type [-taɪp] у складних словах має значення пристрій для (такого-то) способу друку; відбиток, зроблений (таким-то) способом друку;
  autotype автотипія;
  linotype телетайп.
water-wings [ˈwɔ:tɘˌwɪŋz] n pl надувний пристрій для плавання.
wiper [ˈwaɪpɘ] n
1. рушник;
2. ганчірка для витирання; пристрій для чистки;
3. розм. носова хустинка.

- Англійсько-український словник сучасних термінів з ІТ 2001–2011 (linux.org.ua) Вгору

add-on = 1. пристрій-додаток, додатковий пристрій 2. програма-додаток, додаткова програма {?}
card reader = пристрій читання карток {?}, пристрій читання перфокарт {?}
charger = зарядний пристрій {?}
docking station = док-станція, пристрій стаціонарного стикування (портативних пристроїв) {?}
gadget = знадіб {?}, прилад {?}, пристрій {?}, ґаджет {?}
handler = маніпулятор {?}, пристрій керування {?}, програма опрацьовування {?}
intake = вентиляційна виробка {?}, впускний (всисний) пристрій {?}, всисання {?}, всмоктування {?}, ливник {?}
interface = інтерфейс, пристрій зв’язку, обопілля {?}:
• network interface = мережевий інтерфейс
logger = реєструвальна (під)програма {?}, реєструвальний пристрій {?}
loopback device = петльовий пристрій {?}
medium changer = пристрій з автозміною носіїв {?}
telecine = перетворення фільму в (електронний) відеоформат {?}, пристрій для перетворення фільму в відеоформат {?}
write once read many (WORM) = пристрій з однократним записуванням {?}, технологія WORM {?}

- Українсько-англійський словник ділової людини 2014 (Є. І. Гороть, О. В. Василенко, Н. В. Єфремова [та ін.]) Вгору

автомат ім. ч. automatic device, automatic machine; slot-machine; (торговельний або ігровий, у який опускаються монети) slot-machine
банківський ~ (що здійснює різні операції) automatic teller
гральний ~ playing machine
грошовий ~ automatic money machine, cash dispenser
дихальний ~ automatic breathing machine
етикетувальний ~ automatic labeller
загортальний ~ wrapping machine
касовий ~ cash machine
квитковий ~ ticket machine
пакувальний ~ packaging machine
розмінний ~ change machine, coin changer
сортувальний ~ (automatic) sorting machine; (public) call-box
торговельний ~ vending/merchandising machine; slot-machine, penny-in-the-slot machine; амер. vending machine
торговельний ~, який видає здачу change-issuing vending machine
торговий ~, який відпускає товари декількох видів multiproduct vending machine
фасувальний ~ automatic filling machine; військ. submachine gun; розм. tommy-gun; амер. machine carbine, automatic rifle
~ Калашникова Kalashnikov tommy-gun; AK; перен. (про людину) automation, robot
~ для видання готівки (з банківського рахунка) cash dispenser; ● див. тж. машина, механізм, пристрій.
багатофункціональний прикм. multifunctional
~ комп’ютерний пристрій commodity device.
виведення ім. с. (випроваджування, висилання) withdrawal, pull-out, evacuation; (вилучення) withdrawal, getting out; (зі складу) removal; (виключення) exclusion; комп. output, read-out; (формули, рівняння) derivation; (сортів рослин, порід тварин) raising, hatching (out), breeding; (вирощування) growing; (паразитів) extermination
~ військ withdrawal/pull-out of troops
~ даних data output
~ даних на екран data display
~ даних на друкарський пристрій data print-out
~ залишку бухг. closing entry
~ з експлуатації removal/retirement from service; decommissioning
~ з обігу withdrawal from circulation
~ з кризи turnaround; financial rehabilitation; crisis management; recovery
~ з-під оподатковування graduation from taxation
~ на орбіту orbit injection; ♦ ~ на чисту воду bringing out into the open.
машин||а ім. ж. (механізм) machine, mechanism; (двигун) engine; (автомобіль) automobile, (легкова) (motor) car; (вантажна) lorry, амер. truck; перен. (апарат, організація) machine, machinery, mechanism
мн. збірн. (одн.) machinery, (мн.) machines
бухгалтерська (фактурна) ~а accounting/bookkeeping (invoicing) machine
військова ~а military/war machine, military/war machinery
державна (політична) ~а state (political) machine
доїльна (збиральна, пакувальна) ~а milking (harvesting, packing) machine, (harvester, packer)
електронно-обчислювальна ~а (electronic) computer
електронно-обчислювальна ~а для оброблення даних electronic data processing machine
обчислювальна ~а computing machine, computer; (обчислювальна) ~а для оброблення даних processor
настільна рахункова ~а desk(top) calculating machine, desk(top) calculator
робоча ~а working mechanism
рахункова ~а calculating machine, calculator, comptometer
рахункова ~а для (рішення) економічних або комерційних задач business calculating machine
рахунково-перфораційна ~а accounting machine
холодильна ~а refrigerating machine
конторські ~и office machinery
сільськогосподарські ~и agricultural/farm machines/machinery
~а для заклеювання і запечатування упакування gluing and sealing machine
~а для прикріплення етикеток/ярликів [наличок] machine for labelling
~а для пакування тюків і шухляд bundling machine; · див. тж. механізм, агрегат, пристрій, устаткування, техніка, автомобіль.
механізм ім. ч. mechanism; (засіб) tool, instrument, (мн.) facilities (устаткування) equipment; (попиту та пропозиції) tool
мн. збірн. machinery
годинниковий ~ clockwork (drive)
господарський (ринковий) ~ economic (market) mechanism
підіймальний (поворотний, подавальний, пусковий) ~ elevating (traversing. feed/triggering, starting) mechanism
платіжний ~ mechanism of payment(s), payment facilities
~ автоматичного вирівнювання (напр., платіжного балансу) automatic equilibrating mechanism
~ валютних курсів exchange rate mechanism
~ ведення переговорів negotiations mechanism/machinery
~ видання кредиту credit-granting mechanism
~ випадкового вибору стат. chain mechanism
~ вирівнювання (напр., попиту та пропозиції, платіжного балансу) adjustment/equilibration mechanism
~ встановлення економічної рівноваги economic adjustment mechanism
~ державного регулювання (економіки) mechanism of government regulation
~ конкуренції (реагування, регулювання, співробітництва) competitive (response, regulatory/regulation, cooperation) mechanism
~ обмеження/стримування економічної активності retaining device on economic activity
~ стимулювання stimulating device(on), device to stimulate (smth)
~ стимулювання економічної активності stimulating device on economic activity, pump-priming device
~ цін price mechanism
удосконалювати ~ господарювання to improve the mechanism of economic management
приводити ~ в дію to trigger a mechanism; · див. тж. агрегат, пристрій, порядок, процедура, спосіб.
протиугінний прикм. авт. anti-theft, anti-creeping
~ пристрій (сигнал) car anti-theft device (signal).
пусков||ий прикм. starting, launching
~ий двигун starting engine
~ий майданчик launch(ing) pad/site/platform
~ий механізм starting device, starter
~ий період initial phase, start-up period (of working of factory, etc.)
~ий пристрій ракети discharger
~а установка launcher.
сортувальн||ий прикм. sorting
~ий агрегат, ~ий пристрій sorter, sorting plant, (c.-г.) separator
~ий цех sorting shop
~а станція sorting station/yard/plant.

- Англійсько-український словник з математики та інформатики 2010 (Є. Мейнарович, М. Кратко) Вгору

accessory = [ək'sɛsəri] 1. аксесуа́р, зна́діб, допомі́жни́й при́стрій; комп. перифері́йний при́стрій 2. допомі́жни́й, додатко́вий; долу́чений 3. матем. приє́днаний
adapter = [ə'dæptə] 1. ада́птер; перехідни́й (перехо́довий) при́стрій // plug ~ ште́псельний перехідни́к 2. з’є́днувальний при́стрій
• bus ~
= ши́нний ада́птер
• channel ~
= кана́льний (кана́ловий) ада́птер
• colo(u)r graphics ~
= ада́птер кольоро́вої гра́фіки
• communication ~
= комунікаці́йний (зв’язкови́й) ада́птер
• device ~
= ада́птер зо́внішнього при́строю
• enhanced graphics ~
= розши́рений графі́чний ада́птер
• graphics ~
= графі́чний ада́птер
• Hercules graphics ~
= графі́чний ада́птер фі́рми Геркуле́с
• interface ~
= інтерфе́йсний (інтерфе́йсовий) ада́птер
• line ~
= ліні́йний ада́птер; ада́птер для лі́ній зв’язку́
• monochrome display ~
= ада́птер монохро́много диспле́ю
• multicolo(u)r graphics ~
= ада́птер кольоро́вої гра́фіки
• network ~
= ада́птер мере́жі
• peripheral ~
= ада́птер перифері́йних при́строїв; перифері́йний ада́птер
• remote ~
= ада́птер відда́леного терміна́лу; відда́лений ада́птер
• video ~
= відеоада́птер
add-in = ['ædɪn] вмонто́вний (допомі́жни́й) при́стрій
add-on = ['ædɒn] 1. додатко́вий зо́внішній (допомі́жни́й) при́стрій; розши́рення; допо́внення (додатковий пристрій) 2. дода́ваний зара́ди розши́рення (можливостей системи)
alarm = [ə'lɑ:m] 1. аварі́йний сигна́л; сигна́л триво́ги 2. при́стрій аварі́йної сигналіза́ції
analog(ue) = ['ænəlɒg] 1. ана́лог || ана́логовий 2. ана́логовий (моделюва́льний) при́стрій 3. моде́ль (для розв’язування математичних задач) || моделюва́льний
• complete ~
= по́вний ана́лог
• heuristic ~
= евристи́чний ана́лог
• linear ~
= ліні́йний ана́лог
• local ~
= лока́льний ана́лог
• nonlinear ~
= неліні́йний ана́лог; неліні́йна моде́ль
• stochastic ~
= ймові́рнісна (стохасти́чна) моде́ль
apparatus = [ˌæpə'reɪtəs] (мн. apparatuses) апара́т, при́лад, при́стрій; (зб.) апарату́ра; устатко́вання, обла́днання
arithmetic = [ə'rɪθmətɪk] 1. аритме́тика (арифме́тика) // ~ in the wide sense аритме́тика (арифме́тика) в широ́кому розумі́нні 2. аритмети́чні ді́ї; аритмети́чні опера́ції 3. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій || [ˌærɪθ'mɛtɪk] 4. аритмети́чний (арифмети́чний)
• additive ~
= адити́вна аритме́тика (арифме́тика)
• address ~
= адре́сна аритме́тика (арифме́тика)
• augmented ~
= допо́внена аритме́тика (арифме́тика)
• binary ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) у двійко́вій числові́й систе́мі
• binary-coded decimal ~
= двійко́во-десятко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• cardinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) кардина́льних чи́сел
• complex ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) ко́мплексних чи́сел; аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції з ко́мплексними чи́слами 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій для робо́ти з ко́мплексними чи́слами
• constructive ~
= конструкти́вна аритме́тика (арифме́тика)
• decimal ~
= десятко́ва аритме́тика (арифме́тика), аритме́тика (арифме́тика) в десятко́вій числові́й систе́мі
• discrete ~
= дискре́тна аритме́тика (арифме́тика)
• double precision ~
= аритме́тика (арифме́тика) з подво́єною то́чністю
• dyadic ~
= двійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• elementary ~
= елемента́рна аритме́тика (арифме́тика)
• exponent ~
= 1. аритме́тика (арифме́тика) поря́дків (чисел); аритмети́чні (арифмети́чні) опера́ції над поря́дками (чисел) 2. аритмети́чний (арифмети́чний) при́стрій поря́дків (чисел)
• fixed-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з нерухо́мою (фіксо́ваною) ко́мою (кра́пкою)
• floating-point ~
= аритме́тика (арифме́тика) чи́сел з рухо́мою ко́мою (кра́пкою)
• formal ~
= форма́льна аритме́тика (арифме́тика), аритмети́чне (арифмети́чне) чи́слення
• generalized ~
= узага́льнена аритме́тика (арифме́тика)
• higher ~
= ви́ща аритме́тика (арифме́тика)
• integer ~
= цілочислова́ аритме́тика
• interval ~
= інтерва́льна аритме́тика (арифме́тика)
• intuitionistic ~
= інтуїціоністи́чна аритме́тика (арифме́тика)
• isolic ~
= аритме́тика (арифме́тика) ізо́лей
• machine ~
= маши́нна аритме́тика (арифме́тика)
• matrix ~
= ма́трична аритме́тика (арифме́тика); опера́ції над ма́трицями
• mental ~
= обчи́слювання в ду́мці (по́думки); у́сний раху́нок
• modulo N ~
= аритме́тика (арифме́тика) за мо́дулем N
• multiplicative ~
= мультиплікати́вна аритме́тика (арифме́тика)
• nonstandard ~
= нестанда́ртна аритме́тика (арифме́тика)
• normalized ~
= (з)нормо́вана аритме́тика (арифме́тика)
• octal ~
= вісімко́ва аритме́тика (арифме́тика)
• ordinal ~
= аритме́тика (арифме́тика) ордина́рних чи́сел, аритме́тика (арифме́тика) ордина́лів
• pointer ~
= опера́ції над пока́жчиками
• polynomial ~
= поліно́мна аритме́тика (арифме́тика)
• primitive recursive ~
= лог. приміти́вно рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• recursive ~
= рекурси́вна аритме́тика (арифме́тика)
• residue ~
= аритме́тика (арифме́тика) ли́шків
• residue class ~
= аритме́тика (арифме́тика) кла́сів ли́шків
• second-order ~
= аритме́тика (арифме́тика) дру́гого поря́дку
• serial ~
= послідо́вна аритме́тика (арифме́тика)
• set-theory ~
= теоре́тикомножи́нна аритме́тика (арифме́тика)
• ternary ~
= трійко́ва аритме́тика (арифме́тика)
attachment = [ə'tætʃmənt] 1. долуча́ння/долу́чення; дото́чування/дото́чення; приє́днування/приєдна́ння; прикріпля́ння/прикрі́плення 2. (приєднаний) при́стрій, на́садок (на́сад, на́садка), приста́вка || знімни́й; насадко́вий
autocoder = ['ɔ:təʊˌkəʊdə] автоко́дер, при́стрій автомати́чного кодува́ння
beeper = ['bi:pə] при́стрій звуково́ї сигналіза́ції; пи́щик, зу́мер
block = [blɒk] 1. блок; гру́па; ву́зол || бло́ковий || розбива́ти/розби́ти на бло́ки, об’є́днувати/об’єдна́ти в бло́ки, зво́дити/зве́сти́ до бло́кової фо́рми // in ~s гру́пами; бло́ками 2. блокува́ти/заблокува́ти
• ~ of a code
= блок програ́ми
• ~ of words
= гру́па (блок) слів або́ чи́сел, ко́дова гру́па
• boot ~
= заванта́жувальний блок
• bootstrap ~
= блок початко́вого (пе́рві́сного) заванта́ження
• building ~
= компонува́льний блок; конструкці́йний блок; станда́ртний блок
• cell ~
= блок комі́рок
• code ~
= ко́довий блок
• conceptual ~
= смислови́й блок (програми)
• conditional ~
= блок умо́вного опера́тора
• control ~
= блок керува́ння, керівни́й (керува́льний) блок
• corrected ~
= скориго́ваний блок
• crude ~
= нескориго́ваний блок
• data ~
= блок да́них; по́рція да́них
• dead ~
= паси́вний блок
• decision ~
= (логі́чний) блок розгалу́ження
• entry ~
= входови́й блок
• exit ~
= виходо́вий блок
• file control ~
= блок керува́ння фа́йлом
• fixed-length ~
= блок фіксо́ваної довжини́
• home ~
= початко́вий блок
• input ~
= при́стрій вво́дження
• label ~
= блок на́лички; за́голо́вок фа́йлу
• label(l)ed ~
= заналичко́ваний (позна́чений) блок
• line control ~ (LCB)
= блок керува́ння кана́лом зв’язку́
• linked-list data ~
= зв’язноспи́сковий блок да́них, блок да́них у ви́гляді (фо́рмі) зв’я́зного (сполу́ченого) спи́ску
• memory ~
= блок па́м’яті; блок (даних) у па́м’яті
• memory-control ~
= блок керува́ння па́м’яттю
• message ~
= блок повідо́млення; блок повідо́млень
• moderating ~
= спові́льнювальний блок, блок-спові́льнювач
• multirecord ~
= багатозаписо́вий (багатоза́писний) блок, блок з кількома́ за́писами
• output ~
= при́стрій виво́дження
• page control ~
= блок керува́ння сторінка́ми
• parameter ~
= блок пара́метрів
• primitive ~
= елемента́рна компоне́нта
• principal ~
= основни́й блок
• procedure ~
= процеду́рний блок
• processing ~
= блок опрацьо́вування; опера́торний блок (у блок-схемі)
• program ~
= програмо́вий блок
• statement ~
= блок опера́торів
• stumbling ~
= перешко́да, ка́мінь спотика́ння
• super ~
= керівни́й (наглядо́вий) блок
• unirecord ~
= однозаписо́вий (одноза́писний) блок, блок з одни́м за́писом
• unlabeled ~
= незаналичко́ваний (непозна́чений) блок
• variable ~
= блок змі́нних
• variable-length ~
= блок змі́нної довжини́
buzzer = ['bʌzə] при́стрій звуково́ї сигналіза́ції; зу́мер
calculator = ['kælkjuleɪtə] калькуля́тор, обчи́слювач; обчи́слювальний при́стрій
• analogue ~
= ана́логовий обчи́слювальний при́стрій
• desktop ~
= насті́льний калькуля́тор
• digital ~
= цифрови́й обчи́слювальний при́стрій
• electronic ~
= електро́нний калькуля́тор
• handheld ~
= кишенько́вий калькуля́тор
• high-speed ~
= швидкоді́йний калькуля́тор
• logarithmic ~
= логаритмі́чний (логарифмі́чний) калькуля́тор
• printing ~
= калькуля́тор з друкува́льним при́строєм
• programmable ~
= програмо́вний калькуля́тор
• remote ~
= дистанці́йний калькуля́тор
• slim ~
= пло́ский калькуля́тор
chain = [tʃeɪn] 1. ланцю́г, ланцюжо́к || зв’я́зувати/зв’яза́ти (сполуча́ти/сполучи́ти) в ланцю́г (ланцюжо́к) 2. ланцюго́вий при́стрій 3. послідо́вність
• ~ of arcs
= т. граф. ланцюжо́к (послідо́вність) ре́бер
• ~ of complexes
= ланцю́г ко́мплексів
• ~ of ideals
= ланцю́г ідеа́лів
• ~ of sets
= ланцю́г множи́н
• ~ of simplexes
= ланцю́г си́мплексів
• ~ of syzygies
= ланцю́г сизи́гій
• allocation ~
= спи́сок кла́стерів, за́йнятих фа́йлом
• alternating ~
= т. граф. перемежо́ваний ланцю́г
• ascending ~
= висхідни́й ланцю́г (множин тощо)
• binary (bit) ~
= послідо́вність (ланцюжо́к) двійко́вих зна́ків, двійко́вий ланцю́г
• branched ~
= розгалу́жений ланцю́г
• call ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́кликів
• causal ~
= причино́вий ланцю́г
• cellular ~
= кліти́нний ланцю́г
• code ~
= ко́дова послідо́вність
• composition ~
= компози́тний ряд
• connected ~
= зв’язни́й ланцю́г
• continuous ~
= непере́рвний ланцю́г
• daisy ~
= під’є́днання гірля́ндою, гірля́ндовий ланцю́г
• decomposable ~
= розкладни́й (розвивни́й, звідни́й) ланцю́г
• decomposed ~
= розкла́дений (розви́нений) ланцю́г
• deductive ~
= дедукти́вний ланцюжо́к
• degenerate ~
= ви́роджений ланцю́г
• dense ~
= щі́льний ланцю́г
• dependency ~
= ланцюжо́к зале́жних з’є́днань, ланцю́г зале́жностей
• descending ~
= спадни́й ланцю́г (множин тощо)
• descriptor ~
= дескри́пторна послідо́вність
• directed ~
= спрямо́ваний ((з)орієнто́ваний) ланцю́г
• dissipative ~
= дисипати́вний ланцю́г
• double ~
= подві́йний ланцю́г
• dual ~
= дуа́льний ланцю́г
• embedded ~
= вкла́дений ланцю́г
• epsilon ~
= топ. е́псилон-ланцю́г
• ergodic ~
= ергоди́чний ланцю́г
• exit ~
= ланцюжо́к (послідо́вність) ви́ходу; виходо́вий ланцюжо́к
• focus ~
= фо́кусний ланцюжо́к (ланцюг вікон з фокусом вводження в останньому вікні)
• flat ~
= бемо́льний ланцю́г
• holomorphic ~
= голомо́рфний ланцю́г
• homogeneous ~
= однорі́дний ланцю́г
• homologous ~
= гомологі́чний ланцю́г
• indecomposable ~
= нерозкладни́й (нерозвивни́й) ланцю́г
• inessential ~
= неісто́тний ланцю́г
• inference ~
= ланцю́г (послідо́вність) ви́сновків
• infinite ~
= нескінче́нний ланцю́г
• inheritance ~
= ланцю́г (послідо́вність) спадко́вості
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер)
• irreducible ~
= незвідни́й ланцю́г
• isomorphic ~s
= ізомо́рфні ланцюги́
• iterative ~
= ітерати́вний (повто́рюваний) ланцю́г
• jump ~
= ланцю́г стрибкі́в
• letter ~
= послідо́вність букв (лі́тер), ланцюжо́к букв
• logic ~
= логі́чна послідо́вність; ланцю́г логі́чних схем
• lost ~
= загу́блений ланцюжо́к (кластерів тощо)
• lumpable Markovian ~
= збі́льшуваний (збільше́нний) Ма́рковський ланцю́г
• lumped Markovian ~
= збі́льшений Ма́рковський ланцю́г
• Markov (Markovian) ~
= Ма́рковський ланцю́г, ланцю́г Ма́ркова
• owner-member ~
= ланцюжо́к підпорядкува́ння
• maximal ~
= максима́льний ланцю́г
• minimal ~
= мініма́льний ланцю́г
• nilpotent ~
= нільпоте́нтний ланцю́г
• noncompact ~
= некомпа́ктний ланцю́г
• noncyclic ~
= нециклі́чний ланцю́г
• nondenumerable ~
= незліче́нний ланцю́г
• nondissipative ~
= недисипати́вний ланцю́г
• normal ~
= норма́льний ланцю́г
• number ~
= числови́й ланцю́г, ланцюжо́к чи́сел
• polyhedral ~
= поліедра́льний ланцю́г
• preference ~
= ланцю́г перева́г (пріорите́тів)
• print ~
= друкува́льний ланцюжо́к; друко́ваний рядо́к; бу́квена (лі́терна) послідо́вність
• probability ~
= імові́рнісний ланцю́г
• projective ~
= проєкти́вний ланцю́г
• reasoning ~
= ланцюжо́к міркува́нь
• reversal ~
= обе́рнений ланцю́г
• saturated ~
= наси́чений ланцю́г
• sharp ~
= діє́зний ланцю́г
• simple ~
= про́сти́й ланцю́г
• simplicial ~
= симпліці́йний ланцю́г
• singular ~
= синґуля́рний ланцю́г
• strongly ergodic ~
= стро́го ергоди́чний ланцю́г
• subnormal ~
= субнорма́льний ланцю́г
• topological ~
= топологі́чний ланцю́г
• topologically compact ~
= топологі́чно компа́ктний ланцю́г
• view ~
= ланцюжо́к (рядо́к) ви́дних елеме́нтів
checker = ['tʃɛkə] контро́льний при́стрій; перевіря́льний блок; контро́льна програ́ма
• assertion ~
= програ́ма верифіка́ції; верифіка́тор умо́в
• design-rule ~
= програ́ма нормоконтро́лю
• spell(ing) ~
= ортографі́чний (орфографі́чний) коре́ктор
• style ~
= програ́ма оці́нки сти́лю (програмува́ння)
• syntax ~
= 1. блок синтакси́чного контро́лю 2. програ́ма синтакси́чного контро́лю
coder = ['kəʊdə] 1. (людина) кодува́льник; шифрува́льник; програмува́льник 2. (пристрій) ко́дер, шифра́тор, кодува́льний при́стрій
control = [kən'trəʊl] 1. керува́ння || керівни́й, керува́льний || керува́ти 2. реґулюва́ння || реґулюва́льний || реґулюва́ти 3. перевіря́ння, пере́ві́рка; контро́ль; на́гляд || контро́льний; переві́рчий; наглядо́вий || перевіря́ти/переві́рити; нагляда́ти; контролюва́ти/проконтролюва́ти // out of ~ неконтрольо́ваний 4. реґуля́тор; реґулюва́льний при́стрій 5. керува́льний при́стрій; блок керува́ння
• acceptance ~
= стат. прийма́льний контро́ль
• access ~
= контро́ль до́ступу, керува́ння до́ступом
• accuracy ~
= контро́ль то́чності
• adaptive ~
= адапти́вне керува́ння
• association ~
= керува́ння асоціа́ціями; асоціати́вне керува́ння
• automatic ~
= автомати́чне керува́ння, автомати́чне реґулюва́ння
• brightness ~
= реґулюва́ння яскра́вості
• built-in ~
= вбудо́ваний (вну́трішній) контро́ль
• communications ~
= керува́ння передава́нням да́них (комуніка́ціями)
• complete ~
= цілкови́тий (по́вний) контро́ль
• concurrency ~
= керува́ння паралелі́змом (операцій)
• context ~
= керува́ння конте́кстом
• continuous ~
= 1. непере́рвне керува́ння, непере́рвне реґулюва́ння 2. непере́рвний контро́ль
• contrast ~
= реґулюва́ння контра́сту
• coprocessor ~
= керува́ння копроце́сором
• cursor ~
= керува́ння курсо́ром
• cycle ~
= періоди́чний (циклі́чний) контро́ль
• data ~
= керува́ння да́ними
• data coherence ~
= контро́ль несупере́чливості да́них
• defined limit ~
= реґулюва́ння в за́даних ме́жах
• derivative ~
= реґулюва́ння за (пе́ршою) похідно́ю
• digital ~
= цифрове́ (дискре́тне) керува́ння
• error ~
= контро́ль помило́к
• expert ~
= керува́ння з використа́нням експе́ртної систе́ми
• feedback ~
= керува́ння зі зворо́тним зв’язко́м
• feedforward ~
= керува́ння із прогнозува́нням, прогности́чне керува́ння
• flag ~
= керува́ння за допомо́гою позна́к
• flow ~
= керува́ння пото́ком да́них; автомати́чне реґулюва́ння ви́трат
• inspection ~
= стат. прийма́льний контро́ль
• integral ~
= інтеґра́льне керува́ння
• interactive ~
= керува́ння в інтерфе́йсному режи́мі
• intermediate ~
= проміжни́й контро́ль
• job ~
= керува́ння завда́ннями
• keyboard ~
= керува́ння з клавіату́ри
• light pen ~
= керува́ння світни́м перо́м; керува́ння за допомо́гою світно́го пера́
• load ~
= контро́ль (реґулюва́ння) наванта́ги
• manual ~
= ручне́ керува́ння
• memory ~
= 1. керува́ння па́м’яттю 2. блок керува́ння па́м’яттю
• numerical ~
= числове́ програмо́ве керува́ння
• open-loop ~
= реґулюва́ння в розі́мкненому ко́нтурі, реґулюва́ння без зворо́тного зв’язку́
• optimal ~
= оптима́льне керува́ння
• pen ~
= керува́ння світни́м перо́м
• power ~
= керува́ння жи́вленням
• process ~
= керува́ння проце́сом
• proportional ~
= пропорці́йне реґулюва́ння, ліні́йне реґулюва́ння, реґулюва́ння за ві́дхилом
• remote ~
= дистанці́йне керува́ння
• retarded ~
= зага́йне реґулюва́ння, реґулюва́ння із запі́зненням
• sampling ~
= стат. 1. вибірко́вий контро́ль 2. вибірко́ва пере́ві́рка
• sequential ~
= послідо́вний контро́ль
• sight ~
= візуа́льний контро́ль
• size ~
= керува́ння ро́зміром (вікна)
• slide ~
= пла́вне (ковзне́) реґулюва́ння
• statistical ~
= статисти́чний контро́ль
• step-by-step ~
= (по)кро́кове реґулюва́ння
• stochastic ~
= стохасти́чне керува́ння
• traffic ~
= реґулюва́ння пото́ку наванта́г, реґулюва́ння тра́фіку
• transfer ~
= передава́ння керува́ння; передава́ти керува́ння
• version ~
= керува́ння ве́рсіями
• widow-and-orphan ~
= впорядко́вування початко́вих і кінце́вих зави́слих рядкі́в
controller = [kən'trəʊlə] контро́лер, реґуля́тор; керівни́й при́стрій; мікроконтро́лер
• bus ~
= контро́лер ши́ни
• cluster ~
= групови́й контро́лер
• communications ~
= контро́лер зв’язку́
• diskette ~
= контро́лер диске́ти
• floppy disk ~
= контро́лер дисково́да (гнучких дисків)
• hard disk ~
= контро́лер жорстко́го ди́ску (вінче́стера)
• interrupt ~
= контро́лер перерива́ння
• network ~
= контро́лер мере́жі
• network access ~
= контро́лер до́ступу до мере́жі
• programmable ~
= програмо́вний контро́лер
corrector = [kə'rɛktə] 1. коригува́льний при́стрій 2. поправко́ва фо́рмула, коре́ктор
coupler = ['kʌplə] з’є́днувач; комунікаці́йний при́стрій
deck = [dɛk] 1. за́дня пане́ль (приладу) 2. коло́да (карт) 3. па́чка 4. стрічкопротя́гувальний механі́зм
• card ~
= паке́т перфока́рт; коло́да перфока́рт
• data ~
= паке́т (маси́в) да́них
• job ~
= паке́т завда́нь
• tape ~
= стрічкопротя́гувальний при́стрій
decoder = [ˌdi:'kəʊdə] дешифра́тор, деко́дер, декодува́льний при́стрій
• address ~
= дешифра́тор адре́си
• instruction ~
= дешифра́тор кома́нд
detector = [dɪ'tɛktə] дете́ктор
• correlation ~
= кореляці́йний дете́ктор
• error ~
= дете́ктор помило́к, при́стрій виявля́ння помило́к
• linear ~
= ліні́йний дете́ктор
• paper end ~
= сигналіза́тор кінця́ папе́ру
device = [dɪ'vaɪs] 1. при́стрій; при́лад; механі́зм; апара́т 2. уста́ва 3. ме́тод; спо́сіб 4. схе́ма
• adding ~
= сума́тор
• add-on ~
= навісни́й елеме́нт; додатко́вий елеме́нт чи при́лад
• addressed ~
= адресо́ваний при́стрій (що ма́є адре́су)
• aiming ~
= при́лад для вка́зування то́чки (на екрані дисплея з автоматичним введенням координат)
• alarm ~
= при́стрій аварі́йної сигналіза́ції
• analog ~
= ана́логовий (моделюва́льний) при́стрій
• arithmetic ~
= аритмо́мет(е)р (арифмо́мет(е)р)
• assigned ~
= призна́чений при́стрій (блок)
• attached ~
= долу́чений при́стрій
• attention ~
= сигна́льний при́стрій (привертати увагу оператора)
• auxiliary ~
= додатко́вий при́стрій
• backup ~
= резе́рвний при́стрій
• calling ~
= виклико́вий (виклика́льний) при́стрій
• character ~
= при́стрій поси́мвольного вво́дження/виво́дження
• character-recognition ~
= при́стрій розпізнава́ння зна́ків
• code (coding) ~
= кодува́льний при́стрій
• comparison ~
= порі́внювальний при́стрій
• computing ~
= обчи́слювальний при́стрій
• control ~
= керува́льний при́стрій; контро́льний при́лад; за́сіб контро́лю
• correlation ~
= кореляці́йний при́стрій
• counting ~
= лічи́льник, лічи́льний (рахува́льний) при́стрій
• cutoff ~
= ви́мкнений при́стрій (у відмовостійких системах)
• data display ~
= при́стрій відобража́ння да́них чи інформа́ції
• decision-making ~
= схе́ма вибира́ння (прийма́ння) рі́шення
• detachable ~
= відокре́мний (знімни́й) при́стрій
• digital ~
= цифрови́й при́стрій; цифрови́й при́лад; цифрови́й елеме́нт
• direct-access storage ~
= па́м’ять прямо́го до́ступу
• directory ~
= при́стрій з катало́гом
• discrete ~
= дискре́тний при́стрій; дискре́тний елеме́нт
• display ~
= 1. диспле́й 2. при́стрій відобража́ння 3. при́стрій індика́ції 4. індика́тор
• division ~
= діли́льник, при́стрій ді́лення
• encoding ~
= кодува́льний при́лад; ко́дер; шифра́тор
• error-sensing ~
= дете́ктор (шука́ч) помило́к, при́стрій для знахо́дження помило́к
• external ~
= зо́внішній при́стрій
• file ~
= фа́йловий при́стрій; при́стрій з фа́йловою структу́рою
• graphics ~
= графі́чний при́стрій
• hard-copy (output) ~
= виходо́вий при́стрій (що видає документальні копії)
• hardware/software input ~
= апара́тно-програмо́вий при́стрій вво́дження, вво́джувач
• higher-priority ~
= пріорите́тний при́стрій; при́стрій ви́щого пріорите́ту
• input ~
= входови́й при́стрій; при́стрій вво́дження, вво́джувач
• input/output ~
= при́стрій вво́дження-виво́дження, ввідни́й/вивідни́й при́стрій, вво́джувач/виво́джувач
• integrating ~
= 1. інтеґрува́льний при́стрій 2. інтеґрува́льний елеме́нт
• interactive pointing ~
= інтеракти́вний координа́тний пока́жчик
• interface ~
= при́стрій зв’язку́, інтерфе́йсний при́стрій
• list ~
= друкува́льний при́стрій
• locator ~
= координа́тний маніпуля́тор, при́стрій вво́дити координа́ти, вво́джувач координа́т
• logical ~
= логі́чний при́стрій; логі́чний блок; логі́чний елеме́нт
• massive storage ~
= па́м’ять вели́кого о́бсягу (вмі́сту)
• mouse pointing ~
= ми́шка (маніпулятор)
• null ~
= фікти́вний при́стрій
• output ~
= виходо́вий при́стрій; при́стрій виво́дження, виво́джувач
• paging ~
= при́стрій чи програ́ма горта́ння сторіно́к (пам’яті)
• paper-moving ~
= механі́зм протя́гування папе́ру
• parallel ~
= при́стрій з парале́льним інтерфе́йсом
• peripheral ~
= перифері́йний при́стрій
• pick ~
= дава́ч; да́тчик; при́стрій вка́зування
• plotting ~
= графобудува́ч; графі́чний реєструва́льний при́лад; пло́тер
• pointing ~
= пока́зувальний при́стрій
• positioning ~
= при́стрій керува́ння курсо́ром
• printer-sharing ~
= блок керува́ння спі́льним при́нтером
• printing ~
= друкува́льний при́стрій; при́нтер
• protective ~
= 1. захисни́й при́стрій 2. запобі́жник; запобі́жний при́стрій
• random-access ~
= па́м’ять з дові́льним до́ступом
• raster-display ~
= ра́стровий при́стрій відобража́ння
• raster-scan ~
= при́стрій з розго́рткою ра́стру; ра́стровий при́стрій
• readout ~
= зчи́тувач, зчи́тувальний при́стрій
• ready/not ready ~
= сигналіза́тор гото́вності (апаратури до роботи)
• recording ~
= запи́сувальний при́стрій, запи́сувач
• remote ~
= відда́лений при́стрій (у мережі)
• reproducing ~
= при́стрій відтво́рювання (репродукува́ння); відтво́рювач
• rewriting ~
= при́стрій перезапи́сування, перезапи́сувач
• safety ~
= 1. запобі́жник, запобі́жний при́стрій 2. захисни́й при́стрій
• serial ~
= при́стрій послідо́вної ді́ї; послідо́вний мо́дуль
• stand-alone ~
= автоно́мний при́лад
• standard input ~
= станда́ртний входови́й при́стрій
• standard output ~
= станда́ртний виходо́вий при́стрій
• storage (storing) ~
= пам’яттє́вий при́стрій, па́м’ять
• stream-oriented ~
= пото́ковий при́стрій
• string ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) рядкі́в
• stylus input ~
= при́стрій вво́дження (вво́джувач) зі світни́м перо́м, світне́ перо́
• swap ~
= свопува́льний при́стрій
• switching ~
= 1. перемика́ч, перемика́льний при́стрій 2. перемика́льний елеме́нт 3. комутаці́йний при́стрій;
• system input ~
= систе́мний при́стрій вво́дження
• system output ~
= систе́мний при́стрій виво́дження
• tablet coordinates input ~
= планше́тний координа́тний при́стрій (вводити графічні дані)
• tape-moving ~
= стрічкопротя́гувальний механі́зм, протя́гувач
• temporary storage ~
= короткоча́сна па́м’ять, па́м’ять для тимчасо́вого зберіга́ння інформа́ції
• terminal ~
= терміна́л, кінце́вий при́стрій
• text file ~
= при́стрій для робо́ти з текстови́ми фа́йлами
• time sharing ~
= розподі́лювач (механі́зм розпо́ділу) ча́су
• touch-input ~
= се́нсорний при́стрій вво́дження
• unrecognized ~
= невпізна́ваний (невпі́знаний) (системою) при́стрій
• utility ~
= допомі́жни́й при́стрій (для тимчасового запам’ятовування проміжних даних)
• virtual ~
= віртуа́льний при́стрій
• visible-warning ~
= при́стрій візуа́льної сигналіза́ції
differentiator = [ˌdɪfə'rɛnʃieɪtə] 1. ан. диференці́йний пара́мет(е)р 2. диференціюва́льний при́стрій, диференціа́тор
digitizer = ['dɪdʒɪtaɪzə] диґіта́йзер, цифрови́й перетво́рювач; цифра́тор, цифрува́ч
• graphic ~
= графі́чно-цифрови́й вво́джувач
• picture ~
= цифрува́ч (при́стрій цифрува́ння) зобра́ження
director = [daɪ'rɛktə] 1. дире́ктор; керівни́к (люди́на) 2. дире́ктор (пристрій), керівни́й ву́зол
• channel ~
= при́стрій чи програ́ма керува́ння кана́лами (зв’язку)