Статистика

Всього статей:  331 368
Всього гасел:  1 038 688
Статей в народному:  4 425

Оголошення

15.02.2020

До бази сайту додано словник:
Новий українсько-англійський словник / Є.І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К. Малімон, О.О. Рогач. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. — 700 с.
Дякуємо авторському колективу за наданий текст словника й дозвіл на його електронну публікацію, яку присвячуємо світлій пам’яті Євгенії Іванівни Гороть.
В електронній версії виправлено помічені помилки. Як і у випадку з іншими двомовними словниками, вжиток і точне значення англійських відповідників слід перевіряти за тлумачними словниками англійської мови та даними корпусів. Окрему увагу слід звернути на написання через дефіс, разом чи окремо.

13.08.2019

До бази сайту додано словник:
Гороть Є.І. Великий англо-український словник / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк. — Вінниця : Нова книга; Х. : Ранок, 2011. — 1700 c. Дякуємо авторському колективу за наданий текст словника й дозвіл на його електронну публікацію, яку присвячуємо світлій пам’яті Євгенії Іванівни Гороть. В електронній версії виправлено помічені помилки.

12.02.2018

Викладаємо посібник «Speak Authentic English» (2-ге видання), в якому розглянуто складні випадки вживання й нетривіальні, важковловні помилки, що їх роблять українці, говорячи англійською мовою. Проаналізовано причини труднощів і подано рекомендації щодо правильного вжитку.
За винятком деяких уточнень і виправлень текст відповідає опублікованій версії:
Пуффалт, Дон. Speak Authentic English / Д. Пуффалт, В.Ф. Старко . – Вінниця: Нова книга, 2004. – 192 с.
(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 14-18.2-1023 від 20.05.04)
Електронний варіант опубліковано за згоди й сприяння авторів.